Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic >
Cum a votat Matei Călin-Vasile-Andrei în legislatura 2020-prezent?

5094 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1401. 07.06.2023 10:48 32049 DA
1402. 31.05.2023 12:03 32044 Vot final
Adoptare PL 201/2023 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
DA
1403. 31.05.2023 11:57 32043 Vot final
Adoptare PL 177/2023 Legea privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea Legii nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
DA
1404. 31.05.2023 11:56 32042 Vot final
Adoptare PL 681/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.129/2022 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
DA
1405. 31.05.2023 11:55 32041 Vot final
Adoptare PL 594/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare
DA
1406. 31.05.2023 11:53 32040 Vot final
Respingere PL 615/2022 Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
DA
1407. 31.05.2023 11:52 32039 Vot final
Adoptare PL 255/2023 pentru ratificarea Acordului între România și Muntenegru în domeniul securității sociale, semnat la 22 iulie 2022, la Podgorica
DA
1408. 31.05.2023 11:49 32038 Vot final
Adoptare PL 196/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
DA
1409. 31.05.2023 11:48 32037 Vot final
Adoptare PL 505/2022 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2022 pentru modificarea articolului 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
DA
1410. 31.05.2023 11:48 32036 Vot final
PHCD 27/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea dialogului social în Uniunea Europeană prin valorificarea întregului său potențial de gestionare a tranzițiilor echitabile COM(2023)40
DA
1411. 31.05.2023 11:46 32035 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind consolidarea dialogului social in Uniunea Europeana COM (2023) 38 (PHCD 26/2023)
PHCD 26/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind consolidarea dialogului social în Uniunea Europeana COM(2023)38
DA
1412. 31.05.2023 11:43 32034 Vot final
PHCD 25/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raport de evaluare privind cadrele strategice naționale pentru romi ale statelor membre COM(2023)7
DA
1413. 31.05.2023 11:42 32033 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1414. 31.05.2023 11:26 32031 Scoatere de pe ordinea de zi a Pl 8/2022 DA
1415. 30.05.2023 16:39 32023 PL 615/2022 - timp dezbatere DA
1416. 30.05.2023 16:23 32029 PL 196/2021 - amr.3 NU
1417. 30.05.2023 16:22 32028 PL 196/2021 - amr.2 Abținere
1418. 30.05.2023 16:20 32027 PL 196/2021 - amr.1 Abținere
1419. 30.05.2023 16:16 32026 PL 505/2022 - ama. 5 DA
1420. 30.05.2023 16:12 32025 PL 505/2022 - timp dezbatere DA
1421. 23.05.2023 11:57 32022 Vot final
Respingere PL 640/2022 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1422. 23.05.2023 11:50 32021 Vot final
Adoptare PL 126/2023 pentru modificarea art.8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne
DA
1423. 23.05.2023 11:49 32020 Vot final
Adoptare PL 27/2023 pentru completarea art.9 din Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social
DA
1424. 23.05.2023 11:48 32019 Vot final
Adoptare PL 637/2022 Legea pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1425. 23.05.2023 11:45 32018 Vot final
Adoptare PL 649/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
DA
1426. 23.05.2023 11:41 32017 Vot final
Adoptare PL 464/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
DA
1427. 23.05.2023 11:38 32016 Vot final
Adoptare PL 286/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
DA
1428. 23.05.2023 11:37 32015 Vot final
Adoptare PL 678/2022 Legea pentru completarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
1429. 23.05.2023 11:37 32014 Vot final
Adoptare PL 93/2023 pentru modificarea Anexei nr.1, lit.B, pct.10 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
DA
1430. 23.05.2023 11:33 32013 Vot final
Adoptare PL 127/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.185/2022 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
DA
1431. 23.05.2023 11:33 32012 Vot final
Adoptare PL 230/2023 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern și al prevenirii și combaterii corupției, semnat la 15 septembrie 2022, la București
DA
1432. 23.05.2023 11:32 32011 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1433. 23.05.2023 10:54 32006 PL-x 649/2022 - amendament respins 5 NU
1434. 23.05.2023 10:51 32005 PL-x 649/2022 - amendament respins 2 NU
1435. 23.05.2023 10:45 32007 Stabilire timpi dezbatere
PL 649/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
DA
1436. 23.05.2023 10:42 32004 Convocarea sedintei Comisiei pentru regulament concomitent cu plenul NU
1437. 23.05.2023 10:32 32009 Stabilire timpi dezbatere
PL 464/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
DA
1438. 23.05.2023 10:26 32008 Stabilire timpi dezbatere
PL 286/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
DA
1439. 23.05.2023 10:17 32003 Pl-x 126/2023 - amendament respins NU
1440. 22.05.2023 16:49 32000 PL-x 678/2022 - Retrimitere la comisie NU
1441. 22.05.2023 16:22 31998 Stabilire timpi dezbatere
PL 127/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.185/2022 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
DA
1442. 22.05.2023 16:07 32001 Modificare ordine de zi DA
1443. 17.05.2023 12:38 31989 Vot final
Adoptare PL 306/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
DA
1444. 17.05.2023 12:38 31992 Vot final
Adoptare PL 105/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare
DA
1445. 17.05.2023 12:37 31991
Adoptare PL 606/2019 pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
DA
1446. 17.05.2023 12:35 31993 Prezență - Vot test 2 DA
1447. 17.05.2023 12:34 31990 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1448. 15.05.2023 17:46 31985 Vot final
Adoptare PL 12/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
DA
1449. 15.05.2023 17:46 31984 Vot final
Adoptare PL 347/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2021 pentru completarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
DA
1450. 15.05.2023 17:42 31983 Vot final
Adoptare PL 8/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de legume - fructe și cartofi
DA
1451. 15.05.2023 17:42 31982 Vot final
Adoptare PL 266/2020 pentru completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
1452. 15.05.2023 17:36 31981 Vot final
Adoptare PL 259/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
DA
1453. 15.05.2023 17:22 31976 PL 105/2020 - timp dezbatere DA
1454. 15.05.2023 17:07 31975 program de lucru DA
1455. 15.05.2023 17:01 31974 PL 347/2021 - timp dezbatere DA
1456. 15.05.2023 16:55 31973 PL 8/2023 - amr.1 NU
1457. 15.05.2023 16:39 31972 Prelungire program de lucru DA
1458. 15.05.2023 16:26 31979 PL 259/2022 - timp dezbatere DA
1459. 15.05.2023 16:06 31978 Modificare ordine de zi DA
1460. 10.05.2023 15:09 31955 Vot final
Respingere PL 52/2023 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
DA
1461. 10.05.2023 15:08 31954 Vot final
Respingere PL 37/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor
DA
1462. 10.05.2023 15:00 31953 Vot final
Adoptare PL 254/2023 învățământului superior
DA
1463. 10.05.2023 14:51 31952 Vot final
Adoptare PL 253/2023 învățământului preuniversitar
DA
1464. 10.05.2023 14:40 31951 Vot final
Adoptare PL 145/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie
DA
1465. 10.05.2023 14:36 31950 Vot final
Adoptare PL 267/2023 privind personalul Curții Constituționale
DA
1466. 10.05.2023 14:35 31949 Vot final
Adoptare PL 287/2020 pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
DA
1467. 10.05.2023 14:25 31948 Vot final
Adoptare PL 143/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
DA
1468. 10.05.2023 14:25 31947 Vot final
Adoptare PL 47/2023 privind mobilitatea urbană durabilă
DA
1469. 10.05.2023 14:24 31946 Vot final
Adoptare PL 627/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2022 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică
DA
1470. 10.05.2023 14:23 31945 Vot final
Adoptare PL 371/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A.
DA
1471. 10.05.2023 14:22 31944 Vot final
Adoptare PL 110/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
1472. 10.05.2023 14:21 31943 Vot final
PHCD 23/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Strategia 2.0 privind dronele pentru un ecosistem inteligent și durabil al aeronavelor fără pilot la bord în Europa" COM(2022)652
DA
1473. 10.05.2023 14:21 31942 Prezență - Vot test 1 DA
1474. 10.05.2023 14:10 31940 PL-x 254/2023 - Amendament respins 37, art. 145 alin. (9) NU
1475. 10.05.2023 14:09 31939 PL-x 254/2023 - Amendament respins 36 art. 137 alin. (5) NU
1476. 10.05.2023 14:07 31938 PL-x 254/2023 - Amendament respins 39 NU
1477. 10.05.2023 14:07 31937 PL-x 254/2023 - Amendament respins 33 NU
1478. 10.05.2023 14:06 31936 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (3) NU
1479. 10.05.2023 14:05 31935 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (2) NU
1480. 10.05.2023 14:04 31934 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38 NU
1481. 10.05.2023 14:03 31933 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (10) NU
1482. 10.05.2023 14:01 31932 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (6) NU
1483. 10.05.2023 14:00 31931 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (11) NU
1484. 10.05.2023 13:59 31930 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (10) NU
1485. 10.05.2023 13:59 31929 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (9) NU
1486. 10.05.2023 13:59 31928 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (8) NU
1487. 10.05.2023 13:58 31927 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (7) NU
1488. 10.05.2023 13:58 31926 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (6) NU
1489. 10.05.2023 13:58 31925 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (5) NU
1490. 10.05.2023 13:57 31924 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (4) NU
1491. 10.05.2023 13:57 31923 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (3) NU
1492. 10.05.2023 13:57 31922 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (2) NU
1493. 10.05.2023 13:56 31921 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (1) NU
1494. 10.05.2023 13:52 31920 PL-x 254/2023 - Amendament respins 3, art. 8 alin. (1) NU
1495. 10.05.2023 13:51 31919 PL-x 254/2023 - Amendament respins 6, art. 11 alin. (2) NU
1496. 10.05.2023 13:50 31918 PL-x 254/2023 - Amendament respins 5, art. 10 alin. (8) NU
1497. 10.05.2023 13:49 31917 PL-x 254/2023 - Amendament respins 5, art. 10 alin. (4) NU
1498. 10.05.2023 13:48 31916 PL-x 254/2023 - Amendament admis 217 DA
1499. 10.05.2023 13:46 31915 PL-x 254/2023 - Amendament admis 182, art. 131 alin. (6) DA
1500. 10.05.2023 13:31 31907 Stabilire timpi dezbatere
PL 254/2023 învățământului superior
DA