Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Avrămescu Gabriel-Ioan în legislatura 2020-prezent?

3862 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 19.12.2023 20:15 32951 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024 si Proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024 - Timpi dezbatere DA
2. 19.12.2023 18:30 32949 Proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru combaterea traficului de persoane - Vot final DA
3. 19.12.2023 18:25 32946 Proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru combaterea traficului de persoane - Suplimentarea numărului de locuri DA
4. 19.12.2023 18:22 32948 Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru Administrare sii Reglementare in Comunicatii pe anul 2024 - Vot final DA
5. 19.12.2023 18:12 32947 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie - Vot final DA
6. 19.12.2023 18:11 32944 DA
7. 19.12.2023 18:10 32945 DA
8. 19.12.2023 13:11 32940 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 56 de deputati (MS 7/2023) NU
9. 19.12.2023 13:04 32938 Vot final
Adoptare PL 805/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
10. 19.12.2023 13:02 32942 PL-x 805/2023 - Amendament respins 1 DA
11. 19.12.2023 12:56 32941 Aprobarea procedurii de dezbatere a PL-x 805/2023 DA
12. 19.12.2023 12:51 32939 Vot final
Adoptare PL 757/2023 privind modificarea și completarea art.I din Legea nr.217/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii audiovizualului nr.504/2002
DA
13. 19.12.2023 12:50 32937 Vot final
Adoptare PL 504/2023 privind transmiterea bunurilor imobile - teren cu construcțiile aferente din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara, județul Timiș și transmiterea unui bun imobil -teren din domeniul privat al statului în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara
DA
14. 19.12.2023 12:49 32936 Vot final
Adoptare PL 405/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
15. 19.12.2023 12:49 32935 Vot final
Adoptare PL 247/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
DA
16. 19.12.2023 12:47 32934 Vot final
Adoptare PL 756/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni
DA
17. 19.12.2023 12:46 32933 Vot final
Adoptare PL 755/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
DA
18. 19.12.2023 12:46 32932 Vot final
Adoptare PL 552/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
19. 19.12.2023 12:45 32931 Vot final
Adoptare PL 549/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
20. 19.12.2023 12:44 32930 Vot final
Adoptare PL 602/2023 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
21. 19.12.2023 12:41 32929 Vot final
Adoptare PL 789/2023 pentru stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziției și montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
22. 19.12.2023 12:40 32928 Vot final
Adoptare PL 774/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile
DA
23. 19.12.2023 12:36 32927 Vot final
Adoptare PL 733/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2019 privind activitatea consulară
DA
24. 19.12.2023 12:28 32926 Vot final
Adoptare PL 804/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024
DA
25. 19.12.2023 12:24 32925 Vot final
PHCD 77/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Propunere de Declarație europeană privind deplasarea cu bicicleta COM(2023)566
DA
26. 19.12.2023 12:23 32924 Vot final
PHCD 76/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Pachetul de măsuri de ajutorare a IMM-urilor COM(2023)535
DA
27. 19.12.2023 12:23 32923 Vot final - privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 78/2023)
PHCD 78/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
28. 19.12.2023 11:52 32907 Stabilire timpi dezbatere
PL 756/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni
DA
29. 19.12.2023 11:45 32900 PL-x 757/2023 - Amendament admis 20 NU
30. 19.12.2023 11:41 32899 Prelungirea programului de lucru DA
31. 19.12.2023 11:36 32921 PL-x 805/2023 - Retrimitere la comisii NU
32. 19.12.2023 11:28 32906 Stabilire timpi dezbatere
PL 805/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
33. 19.12.2023 11:25 32920 Prelungirea programului de lucru DA
34. 19.12.2023 11:24 32905 Stabilire timpi dezbatere
PL 549/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
35. 19.12.2023 11:18 32919 PL-x 602/2023 - Amendament respins 7 Abținere
36. 19.12.2023 11:17 32918 PL-x 602/2023 - Amendament respins 4 DA
37. 19.12.2023 11:12 32917 Prelungirea programului de lucru DA
38. 19.12.2023 10:56 32916 Prelungirea programului de lucru DA
39. 19.12.2023 10:30 32909 DA
40. 19.12.2023 10:25 32913 PL-x 804/2023 - Amendament respins 1 Abținere
41. 19.12.2023 10:11 32912 PL-x 247/2023 - Amendament respins 1 Abținere
42. 18.12.2023 16:06 32898 Propunere timpi dezbatere moțiune DA
43. 12.12.2023 12:01 32884 Vot final
Respingere PL 522/2023 pentru modificarea articolului 204 alin.(2) lit.j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare
DA
44. 12.12.2023 11:52 32882 Vot final
Adoptare PL 708/2023 pentru completarea art.299 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
DA
45. 12.12.2023 11:49 32881 Vot final
Adoptare PL 389/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat
DA
46. 12.12.2023 11:45 32880 Vot final
Adoptare PL 513/2022 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2022 privind unele măsuri pentru creșterea capacității de control la frontieră a Autorității Vamale Române
DA
47. 12.12.2023 11:45 32894 Vot final
Adoptare PL 71/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.178/2022 privind sprijinirea entităților juridice stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susținute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF)
DA
48. 12.12.2023 11:44 32893 Vot final
Adoptare PL 749/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
49. 12.12.2023 11:44 32892 Vot final
Adoptare PL 175/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate
DA
50. 12.12.2023 11:43 32891 Vot final
Adoptare PL 694/2023 pentru acceptarea de către România a amendamentului la Acordul privind Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr.696 din 10 iulie 2023, privind eliminarea limitei de creditare, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare
DA
51. 12.12.2023 11:42 32890 Vot final
Adoptare PL 732/2023 pentru modificarea art.20 din Legea 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
DA
52. 12.12.2023 11:38 32889 Vot final
Adoptare PL 460/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2023 privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către alte ministere și instituții cu rețele sanitare proprii așa cum sunt reglementate la art.4 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
53. 12.12.2023 11:37 32888 Vot final
PHCD 75/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asigurarea unei utilizări reziliente și sustenabile a resurselor naturale ale UE COM(2022) 410
DA
54. 12.12.2023 11:36 32887 Vot final
PHCD 74/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Pescuit sustenabil în UE: situația actuală și orientări pentru 2024 COM(2023) 303
DA
55. 12.12.2023 11:35 32886 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 73/2023)
PHCD 73/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
56. 12.12.2023 10:55 32878 PL 389/2018 - timp dezbatere DA
57. 12.12.2023 10:48 32877 Prelungire program de lucru DA
58. 11.12.2023 16:35 32871 Retrimitere la comisie - PL 732/2023 NU
59. 11.12.2023 16:25 32870 PL 460/2023 - amr.1 NU
60. 11.12.2023 16:15 32869 PL 460/2023 - timp dezbatere DA
61. 11.12.2023 16:05 32868 Retrimitere la comisie PL 666/2022 DA
62. 05.12.2023 12:04 32867 Vot final
Respingere PL 475/2023 privind desființarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
DA
63. 05.12.2023 12:03 32866 Vot final
Adoptare PL 437/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
64. 05.12.2023 12:03 32865 Vot final
Adoptare PL 580/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
DA
65. 05.12.2023 12:01 32864 Vot final
Adoptare PL 549/2023 Legea pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
DA
66. 05.12.2023 12:00 32863 Vot final
Adoptare PL 539/2023 pentru completarea art.(364) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
DA
67. 05.12.2023 12:00 32862 Vot final
Adoptare PL 786/2022 Legea pentru completarea art.6 alin.(1) din Legea nr.102/2016 privind incubatoarele de afaceri
DA
68. 05.12.2023 11:59 32861 Vot final
Adoptare PL 269/2023 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
DA
69. 05.12.2023 11:51 32860 Vot final
Adoptare PL 503/2023 Legea pentru instituirea Programului Național de Scoatere din Pericol a Patrimoniului Cultural Imobil și modificarea art.51 alin. (31 ) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
DA
70. 05.12.2023 11:47 32859 Vot final
Adoptare PL 583/2023 privind instituirea Schemei de Certificare Voluntară „De Origine România - DOR”
DA
71. 05.12.2023 11:39 32858 Vot final
Adoptare PL 555/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare
DA
72. 05.12.2023 11:39 32857 Vot final
Adoptare PL 693/2023 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea bazelor pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iulie 2023
DA
73. 05.12.2023 11:38 32856 Vot final
PHCD 71/2023 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2024
DA
74. 05.12.2023 11:38 32855 Vot final - privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 72/2023)
PHCD 72/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
75. 05.12.2023 11:32 32854 Prezență - Vot test 1 DA
76. 05.12.2023 10:23 32852 PL-x 269/2023 - Amendament respins 6 DA
77. 05.12.2023 10:22 32851 PL-x 269/2023 - Amendament respins 4 DA
78. 04.12.2023 17:02 32848 PL-x 580/2023 - Amendament respins 5 Abținere
79. 04.12.2023 16:37 32847 PHCD 70/2023 - Vot final DA
80. 04.12.2023 16:35 32846 PHCD 69/2023 - Vot final DA
81. 04.12.2023 16:32 32845 PL-x 555/2023 - Timpi dezbatere DA
82. 20.11.2023 18:47 32643 Vot final - PL-x 727/2023 - Vot final
PL 727/2023 privind sistemul public de pensii
DA
83. 20.11.2023 18:46 32642 PL-x 727/2023 - Anexa 15 DA
84. 20.11.2023 18:45 32641 PL-x 727/2023 - Anexa 14 DA
85. 20.11.2023 18:45 32640 PL-x 727/2023 - Anexa 13 DA
86. 20.11.2023 18:44 32639 PL-x 727/2023 - Anexa 12 DA
87. 20.11.2023 18:44 32638 PL-x 727/2023 - Anexa 11 DA
88. 20.11.2023 18:44 32637 PL-x 727/2023 - Anexa 10 DA
89. 20.11.2023 18:43 32636 PL-x 727/2023 - Anexa 9 DA
90. 20.11.2023 18:43 32635 PL-x 727/2023 - Anexa 8 DA
91. 20.11.2023 18:43 32634 PL-x 727/2023 - Anexa 7 DA
92. 20.11.2023 18:42 32633 PL-x 727/2023 - Anexa 6 DA
93. 20.11.2023 18:42 32632 PL-x 727/2023 - Anexa 5 DA
94. 20.11.2023 18:42 32631 PL-x 727/2023 - Anexa 4 DA
95. 20.11.2023 18:41 32630 PL-x 727/2023 - Anexa 3 DA
96. 20.11.2023 18:41 32629 PL-x 727/2023 - Anexa 2 DA
97. 20.11.2023 18:41 32628 PL-x 727/2023 - Anexa 1 DA
98. 20.11.2023 18:39 32626 PL-x 727/2023 - Vot in bloc pentru toate celelalte amendamente respinse Abținere
99. 20.11.2023 18:38 32625 PL-x 727/2023 - Amendament respins 394 Abținere
100. 20.11.2023 18:36 32624 PL-x 727/2023 - Amendament respins 340 Abținere

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 13 iulie 2024, 6:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro