Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Spânu Ion în legislatura 2016-2020?

2887 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1101. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
DA
1102. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
DA
1103. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
DA
1104. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
DA
1105. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
DA
1106. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
DA
1107. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
DA
1108. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
DA
1109. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
DA
1110. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
1111. 27.06.2018 12:07 20090 Vot final
Adoptare PL 331/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
DA
1112. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
DA
1113. 27.06.2018 12:06 20091 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1114. 27.06.2018 10:13 20083 Modificare ordine de zi DA
1115. 27.06.2018 10:12 20082 Retrimitere la comisie PLx 310/2017 DA
1116. 27.06.2018 10:12 20081 Modificare ordine de zi DA
1117. 27.06.2018 10:11 20080 Modificare ordine de zi DA
1118. 27.06.2018 10:10 20079 Modificare ordine de zi DA
1119. 27.06.2018 10:10 20078 Modificare ordine de zi DA
1120. 27.06.2018 10:09 20077 Modificare ordine de zi DA
1121. 27.06.2018 10:09 20076 Modificare ordine de zi DA
1122. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
DA
1123. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
1124. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
DA
1125. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
DA
1126. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
DA
1127. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
1128. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
DA
1129. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
DA
1130. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
1131. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1132. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
DA
1133. 26.06.2018 12:03 20050 PLx 483/2016 amr.6 NU
1134. 26.06.2018 12:03 20051 PLx 483/2016 ama.36 DA
1135. 26.06.2018 12:01 20048 PLx 483/2016 amr.5 NU
1136. 26.06.2018 12:01 20049 PLx 483/2016 ama.32 DA
1137. 26.06.2018 12:00 20046 PLx 483/2016 amr.4 NU
1138. 26.06.2018 12:00 20047 PLx 483/2016 ama.32 DA
1139. 26.06.2018 11:59 20045 PLx 483/2016 ama.30 DA
1140. 26.06.2018 11:58 20044 PLx 483/2016 amr.3 NU
1141. 26.06.2018 11:57 20043 PLx 483/2016 ama.24 DA
1142. 26.06.2018 11:57 20042 PLx 483/2016 amr.2 NU
1143. 26.06.2018 11:56 20041 PLx 483/2016 ama.10 DA
1144. 26.06.2018 11:55 20040 PLx 483/2016 amr.1 NU
1145. 26.06.2018 11:45 20039 Retrimitere la comisie PLx 483/2016 NU
1146. 26.06.2018 11:32 20038 Modificare ordine de zi DA
1147. 26.06.2018 11:31 20037 Modificare ordine de zi DA
1148. 26.06.2018 11:31 20036 Modificare ordine de zi DA
1149. 26.06.2018 10:58 20035 Modificare ordine de zi DA
1150. 26.06.2018 10:57 20034 Modificare ordine de zi DA
1151. 26.06.2018 10:56 20033 Modificare ordine de zi DA
1152. 26.06.2018 10:15 20032 Amanare cu 1 saptamana PHCD 47/2018 NU
1153. 26.06.2018 10:14 20031 Retrimitere la comisie Plx 115/2018 DA
1154. 26.06.2018 10:14 20030 Modificare ordine de zi DA
1155. 26.06.2018 10:13 20029 Retrimitere la comisie PLx 574/2018 DA
1156. 26.06.2018 10:12 20027 Modificare ordine de zi DA
1157. 26.06.2018 10:12 20028 Modificare ordine de zi DA
1158. 26.06.2018 10:11 20026 Retrimitere la comisie PLx 244/2018 DA
1159. 26.06.2018 10:11 20025 Modificare ordine de zi DA
1160. 26.06.2018 10:10 20024 Retrimitere la comisie Plx 136/2018 DA
1161. 26.06.2018 10:09 20023 Modificare ordine de zi DA
1162. 26.06.2018 10:09 20022 Modificare ordine de zi DA
1163. 20.06.2018 13:33 20015 DA
1164. 20.06.2018 13:33 20016 DA
1165. 20.06.2018 13:03 19992 Vot final
Respingere PL 114/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
1166. 20.06.2018 13:02 19990 Vot final
Respingere PL 521/2017 pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
1167. 20.06.2018 13:02 19991 Vot final
Respingere PL 532/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
1168. 20.06.2018 13:01 19988 Vot final
Adoptare PL 6/2018 privind internshipul
DA
1169. 20.06.2018 13:01 19989 Vot final
Respingere PL 165/2018 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
DA
1170. 20.06.2018 13:00 19987 Vot final
Adoptare PL 159/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
DA
1171. 20.06.2018 12:56 19986 Vot final
Adoptare PL 384/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
DA
1172. 20.06.2018 12:49 19985 Vot final
Adoptare PL 192/2018 pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
1173. 20.06.2018 12:48 19983 Vot final
Adoptare PL 46/2018 Lege pentru completarea unor acte normative
DA
1174. 20.06.2018 12:48 19984 Vot final
Adoptare PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
1175. 20.06.2018 12:47 19982 Vot final
Adoptare PL 169/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
DA
1176. 20.06.2018 12:39 19981 Vot final
Adoptare PL 318/2018 pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
DA
1177. 20.06.2018 12:34 19980 Vot final
Adoptare PL 284/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
DA
1178. 20.06.2018 12:19 19979 Vot final
Adoptare PL 110/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
1179. 20.06.2018 12:18 19977 Vot final
Adoptare PL 227/2017 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
DA
1180. 20.06.2018 12:18 19978 Vot final
Adoptare PL 364/2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
1181. 20.06.2018 12:17 19976 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1182. 20.06.2018 11:32 20013 DA
1183. 20.06.2018 10:54 20010
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
1184. 20.06.2018 10:54 20006 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NU
1185. 20.06.2018 10:53 20009
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
1186. 20.06.2018 10:52 20005 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NU
1187. 20.06.2018 10:51 20008
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
1188. 20.06.2018 10:51 20004 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NU
1189. 20.06.2018 10:49 20007
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
1190. 20.06.2018 10:49 20003 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NU
1191. 20.06.2018 10:22 19997 Modificare ordine de zi DA
1192. 20.06.2018 10:21 19996 Modificare ordine de zi DA
1193. 20.06.2018 10:19 19995 Modificare ordine de zi DA
1194. 20.06.2018 10:18 19994 Modificare ordine de zi DA
1195. 20.06.2018 10:17 20001 Modificare ordine de zi DA
1196. 20.06.2018 10:17 20002 Modificare ordine de zi DA
1197. 20.06.2018 10:16 20000 Modificare ordine de zi DA
1198. 20.06.2018 10:16 19999 Modificare ordine de zi DA
1199. 20.06.2018 10:15 19998 Modificare ordine de zi DA
1200. 18.06.2018 22:02 19974 Vot final
Adoptare PL 417/2017 pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 22 iunie 2024, 3:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro