Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Toma Ilie în legislatura 2020-prezent?

5602 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
901. 20.12.2023 10:25 33152 PL-x 801/2023 - Art. 2 DA
902. 20.12.2023 10:24 33129
PL 801/2023 bugetului de stat pe anul 2024
DA
903. 20.12.2023 10:23 33151 PL-x 801/2023 - Retrimitere la comisie NU
904. 20.12.2023 10:21 33115 Stabilire timpi dezbatere
PL 801/2023 bugetului de stat pe anul 2024
DA
905. 19.12.2023 20:15 32951 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024 si Proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024 - Timpi dezbatere DA
906. 19.12.2023 18:30 32949 Proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru combaterea traficului de persoane - Vot final DA
907. 19.12.2023 18:25 32946 Proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru combaterea traficului de persoane - Suplimentarea numărului de locuri DA
908. 19.12.2023 18:22 32948 Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru Administrare sii Reglementare in Comunicatii pe anul 2024 - Vot final DA
909. 19.12.2023 18:12 32947 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie - Vot final DA
910. 19.12.2023 18:11 32944 DA
911. 19.12.2023 18:10 32945 DA
912. 19.12.2023 13:11 32940 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 56 de deputati (MS 7/2023) NU
913. 19.12.2023 13:04 32938 Vot final
Adoptare PL 805/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
914. 19.12.2023 13:02 32942 PL-x 805/2023 - Amendament respins 1 DA
915. 19.12.2023 12:56 32941 Aprobarea procedurii de dezbatere a PL-x 805/2023 DA
916. 19.12.2023 12:51 32939 Vot final
Adoptare PL 757/2023 privind modificarea și completarea art.I din Legea nr.217/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii audiovizualului nr.504/2002
DA
917. 19.12.2023 12:50 32937 Vot final
Adoptare PL 504/2023 privind transmiterea bunurilor imobile - teren cu construcțiile aferente din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara, județul Timiș și transmiterea unui bun imobil -teren din domeniul privat al statului în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara
DA
918. 19.12.2023 12:49 32936 Vot final
Adoptare PL 405/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
919. 19.12.2023 12:49 32935 Vot final
Adoptare PL 247/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
DA
920. 19.12.2023 12:47 32934 Vot final
Adoptare PL 756/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni
DA
921. 19.12.2023 12:46 32933 Vot final
Adoptare PL 755/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
DA
922. 19.12.2023 12:46 32932 Vot final
Adoptare PL 552/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
923. 19.12.2023 12:45 32931 Vot final
Adoptare PL 549/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
924. 19.12.2023 12:44 32930 Vot final
Adoptare PL 602/2023 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
925. 19.12.2023 12:41 32929 Vot final
Adoptare PL 789/2023 pentru stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziției și montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
926. 19.12.2023 12:40 32928 Vot final
Adoptare PL 774/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile
DA
927. 19.12.2023 12:36 32927 Vot final
Adoptare PL 733/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2019 privind activitatea consulară
DA
928. 19.12.2023 12:28 32926 Vot final
Adoptare PL 804/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024
DA
929. 19.12.2023 12:24 32925 Vot final
PHCD 77/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Propunere de Declarație europeană privind deplasarea cu bicicleta COM(2023)566
DA
930. 19.12.2023 12:23 32924 Vot final
PHCD 76/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Pachetul de măsuri de ajutorare a IMM-urilor COM(2023)535
DA
931. 19.12.2023 12:23 32923 Vot final - privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 78/2023)
PHCD 78/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
932. 19.12.2023 11:52 32907 Stabilire timpi dezbatere
PL 756/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni
DA
933. 19.12.2023 11:46 32901 PL-x 757/2023 - Forma Senatului DA
934. 19.12.2023 11:45 32900 PL-x 757/2023 - Amendament admis 20 NU
935. 19.12.2023 11:41 32899 Prelungirea programului de lucru DA
936. 19.12.2023 11:36 32921 PL-x 805/2023 - Retrimitere la comisii NU
937. 19.12.2023 11:28 32906 Stabilire timpi dezbatere
PL 805/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
938. 19.12.2023 11:25 32920 Prelungirea programului de lucru DA
939. 19.12.2023 11:24 32905 Stabilire timpi dezbatere
PL 549/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
940. 19.12.2023 11:18 32919 PL-x 602/2023 - Amendament respins 7 NU
941. 19.12.2023 11:17 32918 PL-x 602/2023 - Amendament respins 4 DA
942. 19.12.2023 11:12 32917 Prelungirea programului de lucru DA
943. 19.12.2023 10:56 32916 Prelungirea programului de lucru DA
944. 19.12.2023 10:55 32904 Stabilire timpi dezbatere
PL 774/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile
DA
945. 19.12.2023 10:45 32915 Modificarea ordinii de zi DA
946. 19.12.2023 10:37 32914 Prelungirea programului de lucru Abținere
947. 19.12.2023 10:30 32909 DA
948. 19.12.2023 10:25 32913 PL-x 804/2023 - Amendament respins 1 Abținere
949. 19.12.2023 10:14 32903 Stabilire timpi dezbatere
PL 804/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024
DA
950. 19.12.2023 10:11 32912 PL-x 247/2023 - Amendament respins 1 Abținere
951. 19.12.2023 10:07 32902 Stabilire timpi dezbatere
PL 247/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
DA
952. 19.12.2023 10:03 32911 Comisia juridica, de disciplina si imunitati sa dezbata in paralel cu plenul DA
953. 19.12.2023 10:02 32910 Comisia pentru buget, finante si banci sa dezbata in paralel cu plenul DA
954. 18.12.2023 16:06 32898 Propunere timpi dezbatere moțiune DA
955. 12.12.2023 12:01 32884 Vot final
Respingere PL 522/2023 pentru modificarea articolului 204 alin.(2) lit.j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare
DA
956. 12.12.2023 12:00 32883 Vot final
Adoptare PL 547/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
DA
957. 12.12.2023 11:52 32882 Vot final
Adoptare PL 708/2023 pentru completarea art.299 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
DA
958. 12.12.2023 11:49 32881 Vot final
Adoptare PL 389/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat
DA
959. 12.12.2023 11:45 32880 Vot final
Adoptare PL 513/2022 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2022 privind unele măsuri pentru creșterea capacității de control la frontieră a Autorității Vamale Române
DA
960. 12.12.2023 11:45 32894 Vot final
Adoptare PL 71/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.178/2022 privind sprijinirea entităților juridice stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susținute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF)
DA
961. 12.12.2023 11:44 32893 Vot final
Adoptare PL 749/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
962. 12.12.2023 11:44 32892 Vot final
Adoptare PL 175/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate
DA
963. 12.12.2023 11:43 32891 Vot final
Adoptare PL 694/2023 pentru acceptarea de către România a amendamentului la Acordul privind Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr.696 din 10 iulie 2023, privind eliminarea limitei de creditare, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare
DA
964. 12.12.2023 11:42 32890 Vot final
Adoptare PL 732/2023 pentru modificarea art.20 din Legea 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
DA
965. 12.12.2023 11:38 32889 Vot final
Adoptare PL 460/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2023 privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către alte ministere și instituții cu rețele sanitare proprii așa cum sunt reglementate la art.4 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
966. 12.12.2023 11:37 32888 Vot final
PHCD 75/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asigurarea unei utilizări reziliente și sustenabile a resurselor naturale ale UE COM(2022) 410
DA
967. 12.12.2023 11:36 32887 Vot final
PHCD 74/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Pescuit sustenabil în UE: situația actuală și orientări pentru 2024 COM(2023) 303
DA
968. 12.12.2023 11:35 32886 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 73/2023)
PHCD 73/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
969. 12.12.2023 10:55 32878 PL 389/2018 - timp dezbatere DA
970. 12.12.2023 10:48 32877 Prelungire program de lucru DA
971. 12.12.2023 10:21 32876 PL 749/2023 - amr.4 Abținere
972. 12.12.2023 10:20 32875 PL 749/2023 - amr.3 Abținere
973. 12.12.2023 10:19 32874 PL 749/2023 - amr.2 Abținere
974. 12.12.2023 10:18 32873 PL 749/2023 - amr.1 Abținere
975. 11.12.2023 16:35 32871 Retrimitere la comisie - PL 732/2023 NU
976. 11.12.2023 16:25 32870 PL 460/2023 - amr.1 NU
977. 11.12.2023 16:15 32869 PL 460/2023 - timp dezbatere DA
978. 11.12.2023 16:05 32868 Retrimitere la comisie PL 666/2022 DA
979. 05.12.2023 12:04 32867 Vot final
Respingere PL 475/2023 privind desființarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
DA
980. 05.12.2023 12:03 32866 Vot final
Adoptare PL 437/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
981. 05.12.2023 12:03 32865 Vot final
Adoptare PL 580/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
DA
982. 05.12.2023 12:01 32864 Vot final
Adoptare PL 549/2023 Legea pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
DA
983. 05.12.2023 12:00 32863 Vot final
Adoptare PL 539/2023 pentru completarea art.(364) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
DA
984. 05.12.2023 12:00 32862 Vot final
Adoptare PL 786/2022 Legea pentru completarea art.6 alin.(1) din Legea nr.102/2016 privind incubatoarele de afaceri
DA
985. 05.12.2023 11:59 32861 Vot final
Adoptare PL 269/2023 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
DA
986. 05.12.2023 11:51 32860 Vot final
Adoptare PL 503/2023 Legea pentru instituirea Programului Național de Scoatere din Pericol a Patrimoniului Cultural Imobil și modificarea art.51 alin. (31 ) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
DA
987. 05.12.2023 11:39 32858 Vot final
Adoptare PL 555/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare
DA
988. 05.12.2023 11:39 32857 Vot final
Adoptare PL 693/2023 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea bazelor pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iulie 2023
DA
989. 05.12.2023 11:38 32856 Vot final
PHCD 71/2023 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2024
DA
990. 05.12.2023 11:38 32855 Vot final - privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 72/2023)
PHCD 72/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
991. 05.12.2023 11:32 32854 Prezență - Vot test 1 DA
992. 05.12.2023 10:23 32852 PL-x 269/2023 - Amendament respins 6 DA
993. 05.12.2023 10:22 32851 PL-x 269/2023 - Amendament respins 4 DA
994. 05.12.2023 10:05 32850 PL-x 580/2023 - Amendament respins 6 Abținere
995. 04.12.2023 17:02 32848 PL-x 580/2023 - Amendament respins 5 Abținere
996. 04.12.2023 16:37 32847 PHCD 70/2023 - Vot final DA
997. 04.12.2023 16:35 32846 PHCD 69/2023 - Vot final DA
998. 04.12.2023 16:32 32845 PL-x 555/2023 - Timpi dezbatere DA
999. 04.12.2023 16:22 32844 Comisia pentru buget, finante si banci sa dezbata in paralel cu plenul DA
1000. 29.11.2023 12:10 32840 Vot final
Respingere PL 475/2023 privind desființarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 19 iulie 2024, 5:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro