Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Alda Adrian în legislatura 2020-prezent?

5014 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1201. 24.10.2023 12:13 32525 Vot final
Adoptare PL 434/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
DA
1202. 24.10.2023 12:11 32524 Vot final
Adoptare PL 502/2023 pentru modificarea și completarea art.23 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
DA
1203. 24.10.2023 12:09 32523 Vot final
PHCD 60/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Un Plan industrial al Pactului verde pentru era cu zero emisii nete COM(2022)62
DA
1204. 24.10.2023 12:08 32522 Prezență - Vot test 1 DA
1205. 24.10.2023 10:49 32520 DA
1206. 24.10.2023 10:26 32519 PL-x 604/2023 - Amendament respins Abținere
1207. 23.10.2023 16:37 32514 Vot final - PL-x 559/2023 - Vot final
PL 559/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”
DA
1208. 23.10.2023 16:36 32513 Vot final - PHCD 61/2023 - Vot final
PHCD 61/2023 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
1209. 23.10.2023 16:35 32512 Vot final - PHCD 59/2023 - Vot final
PHCD 59/2023 privind completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
1210. 23.10.2023 16:35 32511 Aprobarea supunerii la votul final a PL-x 559/2023 DA
1211. 23.10.2023 16:34 32510 Aprobarea supunerii la votul final a PHCD 59/2023 si a PHCD 61/2023. DA
1212. 23.10.2023 16:31 32517 Amendament respins
PL 559/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”
DA
1213. 23.10.2023 16:30 32516 Amendament respins
PL 559/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”
DA
1214. 23.10.2023 16:29 32515 Amendament respins
PL 559/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”
DA
1215. 18.10.2023 11:58 32506 Vot final
Adoptare PL 24/2023 privind modificarea art.31 alin.(2) lit.b) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
DA
1216. 18.10.2023 11:53 32505 Vot final
Adoptare PL 393/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19
DA
1217. 18.10.2023 11:51 32507 Vot final - PHCD 58/2023 - vot final
PHCD 58/2023 pentru validarea unui mandat de deputat
DA
1218. 18.10.2023 11:51 32504 Vot final
Adoptare PL 129/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2023 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
DA
1219. 18.10.2023 11:41 32503 Vot final
Adoptare PL 40/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.165/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
DA
1220. 18.10.2023 11:38 32502 Vot final
Adoptare PL 547/2023 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Cea de-a doua finanțare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iulie 2023
DA
1221. 18.10.2023 11:35 32501 Vot final
Adoptare PL 586/2023 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor Secolului XX
DA
1222. 18.10.2023 11:32 32500 Prezență - Vot test 1 DA
1223. 18.10.2023 10:47 32498 PL 393/2021 - timp dezbatere DA
1224. 18.10.2023 10:10 32497 PHCD 58/2023 DA
1225. 16.10.2023 17:27 32495 Vot final - Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.467 din 2 august 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.727 din 7 august 2023 (PL- x 244/2023)– lege organică Procedură de urgență Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă propun ADOPTAREA legii Cameră decizională - vot final
PL 244/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
1226. 16.10.2023 17:26 32494 Vot final - Proiectul de Lege pentru modificarea art. 331 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 534/2021) – lege organică Comisia juridică propune ADOPTAREA proiectului de lege Cameră decizională - vot final
PL 534/2021 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Penal
DA
1227. 16.10.2023 17:25 32493 Vot final - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (PL-x 461/2023) – lege ordinară Procedură de urgență Comisia pentru știință și tehnologie propune ADOPTAREA proiectului de lege Cameră decizională - vot final
PL 461/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
DA
1228. 16.10.2023 17:24 32492 Vot final - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici (PL-x 41/2021) – lege ordinară Procedură de urgență - vot final
PL 41/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici
DA
1229. 16.10.2023 17:21 32491 Vot final - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2023 pentru completarea art.24 din Legea drepturilor pacienților nr.46/2003 (PL-x 243/2023) – lege ordinară Procedură de urgență - vot final
PL 243/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2023 pentru completarea art.24 din Legea drepturilor pacienților nr.46/2003
DA
1230. 16.10.2023 17:20 32490 Vot final - Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 54/2023) - vot final
PHCD 54/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
1231. 16.10.2023 17:18 32489 Vot final - Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Pavel Popescu) (PHCD 55/2023) - vot final
PHCD 55/2023 privind vacantarea unui loc de deputat
DA
1232. 16.10.2023 17:07 32488 vot final pentru toate proiectele dezbătute 16.10.2023 DA
1233. 16.10.2023 17:03 32487 vot control DA
1234. 16.10.2023 16:53 32484 PL 461/2023 - amr.2
PL 461/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
NU
1235. 16.10.2023 16:51 32483 Stabilire timpi dezbatere
PL 461/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
DA
1236. 16.10.2023 16:46 32482 Stabilire timpi dezbatere
PL 243/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2023 pentru completarea art.24 din Legea drepturilor pacienților nr.46/2003
DA
1237. 16.10.2023 16:42 32481 PL 244/2023 - amr.18
PL 244/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Abținere
1238. 16.10.2023 16:41 32480 PL 244/2023 - amr.16
PL 244/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Abținere
1239. 16.10.2023 16:40 32479 PL 244/2023 - amr.14
PL 244/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Abținere
1240. 16.10.2023 16:38 32486 PL 244/2023 - amr.2
PL 244/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Abținere
1241. 16.10.2023 16:36 32485 PL 244/2023 - amr.3
PL 244/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Abținere
1242. 16.10.2023 16:13 32478 Stabilire timpi dezbatere
PL 244/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
1243. 11.10.2023 11:47 32477 Vot final
Adoptare PL 729/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
DA
1244. 11.10.2023 11:46 32476 Vot final
Adoptare PL 372/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2022 pentru completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
DA
1245. 11.10.2023 11:45 32475 Vot final
Adoptare PL 49/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.125/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
DA
1246. 11.10.2023 11:42 32474 Vot final
Adoptare PL 515/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
DA
1247. 11.10.2023 11:41 32473 Vot final
Respingere PL 317/2023 pentru modificarea Legii nr.129/1997 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina
DA
1248. 11.10.2023 11:38 32472 Vot final
Respingere PL 360/2023 privind unirea României cu Republica Moldova
DA
1249. 11.10.2023 11:38 32471 Vot final
Adoptare PL 592/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
DA
1250. 11.10.2023 11:37 32470 Vot final
Adoptare PL 57/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.136/2021 pentru modificarea anexei nr.6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
DA
1251. 11.10.2023 11:36 32469 Vot final
Adoptare PL 689/2022 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
1252. 11.10.2023 11:35 32468 Vot final
Adoptare PL 626/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare
DA
1253. 11.10.2023 11:34 32467 Vot final
Adoptare PL 420/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
DA
1254. 11.10.2023 11:32 32465 Vot final
Adoptare PL 35/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
1255. 11.10.2023 11:28 32464 Vot final
Adoptare PL 553/2019 Legea pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
DA
1256. 11.10.2023 11:27 32463 Vot final
Adoptare PL 348/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
DA
1257. 11.10.2023 11:25 32462 Vot final
Adoptare PL 577/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2022 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere
DA
1258. 11.10.2023 11:24 32461 Vot final
Adoptare PL 499/2023 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural în România) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 aprilie 2023
DA
1259. 11.10.2023 11:23 32460 Vot final
Adoptare PL 441/2020 Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020
DA
1260. 11.10.2023 11:22 32459 Vot final
Adoptare PL 498/2023 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 25 mai 2023
DA
1261. 11.10.2023 11:21 32458 Vot final
Adoptare PL 294/2023 pentru modificarea Legii nr.209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri
DA
1262. 11.10.2023 11:19 32457 Vot final
Adoptare PL 758/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică
DA
1263. 11.10.2023 11:17 32456 Vot final
Adoptare PL 168/2023 pentru modificarea și completarea art.72 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
1264. 11.10.2023 11:17 32455 Vot final
Adoptare PL 413/2023 pentru aderarea Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Francofonă a Consiliilor Judiciare (RFCMJ) și pentru aprobarea plății anuale la acestea, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
DA
1265. 11.10.2023 11:13 32454 Prezență - Vot test 1 DA
1266. 11.10.2023 10:23 32452 Stabilire timpi dezbatere
PL 256/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
DA
1267. 11.10.2023 10:17 32451 PL-x 553/2019 - amendament admis 8 NU
1268. 11.10.2023 10:17 32450 PL-x 553/2019 - amendament admis 7 NU
1269. 11.10.2023 10:16 32449 PL-x 553/2019 - amendament admis 5 NU
1270. 11.10.2023 09:52 32446 Declaratia Parlamentului Romaniei privind atacurile teroriste indreptate impotriva Statului Israel si a populatiei civile DA
1271. 11.10.2023 09:14 32447 DA
1272. 11.10.2023 09:12 32445 DA
1273. 11.10.2023 09:12 32444 DA
1274. 10.10.2023 15:08 32442 DA
1275. 10.10.2023 15:07 32441 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 8/2022 privind constituirea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului in domeniul securitatii nationale DA
1276. 10.10.2023 15:07 32440 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 11/2021 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a NATO DA
1277. 10.10.2023 15:06 32438 DA
1278. 10.10.2023 15:03 32437 DA
1279. 09.10.2023 16:39 32409 PHCD 53/2023 - Vot final DA
1280. 09.10.2023 16:33 32412 Stabilire timpi dezbatere
PL 441/2020 Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020
DA
1281. 09.10.2023 16:21 32411 Stabilire timpi dezbatere
PL 294/2023 pentru modificarea Legii nr.209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri
DA
1282. 09.10.2023 16:16 32410 Stabilire timpi dezbatere
PL 758/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică
DA
1283. 04.10.2023 11:57 32401 Vot final
Respingere PL 25/2023 pentru modificarea Legii 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
DA
1284. 04.10.2023 11:53 32400 Vot final
Adoptare PL 26/2023 Legea pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
DA
1285. 04.10.2023 11:53 32399 Vot final
Adoptare PL 711/2022 Legea Lege pentru modificarea anexei nr.2.11. la Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
DA
1286. 04.10.2023 11:46 32398 Vot final
Adoptare PL 321/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.23/2020 privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri pentru protejarea acestora
DA
1287. 04.10.2023 11:46 32397 Vot final
Respingere PL 291/2023 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
DA
1288. 04.10.2023 11:42 32396 Vot final
Adoptare PL 389/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
1289. 04.10.2023 11:41 32395 Vot final
Adoptare PL 282/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2023 privind cadrul de desfășurare a sprijinului financiar și tehnic acordat de sistemul financiar-bancar în procesul de autorizare și derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
DA
1290. 04.10.2023 11:41 32407 Vot final
Adoptare PL 462/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2023 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România
DA
1291. 04.10.2023 11:40 32406 Vot final
Adoptare PL 483/2023 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la New Delhi, la 28 martie 2023
DA
1292. 04.10.2023 11:38 32405 Vot final
PHCD 51/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European și Consiliu - Strategia spațială a Uniunii Europene pentru securitate și apărare JOIN(2023)9
DA
1293. 04.10.2023 11:37 32404 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 52/2023)
PHCD 52/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
1294. 04.10.2023 11:36 32403 Prezență - Vot test 1 DA
1295. 04.10.2023 11:03 32393 Prelungire program de lucru DA
1296. 04.10.2023 10:59 32392 Prelungire program de lucru DA
1297. 26.09.2023 18:27 32391 DA
1298. 26.09.2023 18:26 32389 DA
1299. 26.09.2023 12:08 32388 Vot final
Adoptare PL 481/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2023 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educației, precum și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
DA
1300. 26.09.2023 12:06 32381 Vot final
Adoptare PL 240/2022 pentru modificarea și completarea art.84 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru completarea art.121 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 24 iulie 2024, 11:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro