Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Alda Adrian în legislatura 2020-prezent?

5014 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1701. 03.05.2023 12:52 31844 Vot final
Adoptare PL 763/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.153/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
DA
1702. 03.05.2023 12:50 31843 Vot final
Adoptare PL 191/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească
DA
1703. 03.05.2023 12:50 31842 Vot final
Adoptare PL 482/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim
DA
1704. 03.05.2023 12:49 31841 Vot final
Adoptare PL 233/2023 privind aprobarea participării României la majorarea de capital a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei în conformitate cu prevederile Rezoluției Consiliului de Administrație nr.463(2022) „Privind majorarea capitalului Băncii”
DA
1705. 03.05.2023 12:48 31840 Vot final
Adoptare PL 69/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
DA
1706. 03.05.2023 12:45 31839 Vot final
Adoptare PL 329/2022 pentru modificarea art.11 lit.a) din Legea nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
DA
1707. 03.05.2023 12:43 31838 Vot final
Adoptare PL 691/2022 privind Ziua Sustenabilității în România
DA
1708. 03.05.2023 12:43 31837 Vot final
Adoptare PL 257/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
DA
1709. 03.05.2023 12:41 31835 Vot final
Adoptare PL 95/2023 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
1710. 03.05.2023 12:35 31834 Vot final
Adoptare PL 490/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
DA
1711. 03.05.2023 12:35 31833 Vot final
Adoptare PL 44/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11- Turism și cultură, componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, precum și pentru completarea unor acte normative
DA
1712. 03.05.2023 12:34 31832 Prezență - Vot test 1 DA
1713. 03.05.2023 11:40 31830 PL 127/2022 - amr.1 NU
1714. 03.05.2023 11:38 31829 PL 127/2022 - timp dezbatere DA
1715. 03.05.2023 11:16 31828 PL 128/2023 - amr. 3 NU
1716. 03.05.2023 11:16 31827 PL 128/2023 - amr.2 NU
1717. 03.05.2023 11:14 31826 PL 128/2023 - amr.1 NU
1718. 03.05.2023 10:51 31825 DA
1719. 03.05.2023 10:35 31824 PL 763/2023 - timp dezbatere DA
1720. 03.05.2023 10:28 31823 PL 191/2022 - timp dezbatere DA
1721. 03.05.2023 10:12 31822 PL 233/2023 - timp dezbatere DA
1722. 03.05.2023 10:08 31821 PL 128/2023 - amânat 1 săptămână NU
1723. 03.05.2023 10:06 31820 Pl 267/2023 - amănat 1 săptămână DA
1724. 02.05.2023 16:21 31818 PL 44/2023 - timp dezbatere DA
1725. 25.04.2023 13:19 31817 Vot final
Adoptare PL 85/2022 privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România
DA
1726. 25.04.2023 13:14 31816 Vot final
Adoptare PL 585/2020 Legea pentru completarea articolului 43 din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei “Delta Dunării”
DA
1727. 25.04.2023 13:14 31815 Vot final
Adoptare PL 229/2023 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1095/2010, (UE) nr.648/2012, (UE) nr.600/2014, (UE) nr.806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
1728. 25.04.2023 13:13 31814 Vot final
Adoptare PL 373/2021 Legea completarea art.51 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, pentru modificarea și completarea art. 514 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru completarea art. 94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
DA
1729. 25.04.2023 13:12 31813 Vot final
Adoptare PL 535/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale
DA
1730. 25.04.2023 13:11 31812 Vot final
Adoptare PL 142/2023 privind completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
DA
1731. 25.04.2023 13:09 31811 Vot final
Adoptare PL 462/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV 4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
1732. 25.04.2023 13:07 31810 Vot final
Respingere PL 143/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
DA
1733. 25.04.2023 13:06 31809 Vot final
Adoptare PL 192/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene
DA
1734. 25.04.2023 13:06 31808 Vot final
Adoptare PL 512/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
DA
1735. 25.04.2023 13:06 31807 Vot final
Adoptare PL 14/2022 Lege pentru modificarea art.215 alin.(1) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
DA
1736. 25.04.2023 13:05 31806 Vot final
Adoptare PL 187/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008
DA
1737. 25.04.2023 12:59 31805 Vot final
Adoptare PL 53/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
DA
1738. 25.04.2023 12:59 31804 Vot final
Adoptare PL 125/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere
DA
1739. 25.04.2023 12:54 31803 Vot final
Adoptare PL 602/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
DA
1740. 25.04.2023 12:51 31802 Vot final
Adoptare PL 759/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.149/2022 privind unele măsuri pentru participarea României la Fondul Alianței Nord-Atlantice de Inovare
DA
1741. 25.04.2023 12:50 31801 Vot final
Adoptare PL 511/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
DA
1742. 25.04.2023 12:49 31800 Vot final
Adoptare PL 558/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
DA
1743. 25.04.2023 12:48 31799 Vot final
Adoptare PL 732/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.146/2022 pentru modificarea și completarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
DA
1744. 25.04.2023 12:47 31798 Vot final
Adoptare PL 125/2023 pentru ratificarea Acordului cuprinzător privind transportul aerian dintre statele membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est și Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la 17 octombrie 2022, la Bali, Indonezia
DA
1745. 25.04.2023 12:44 31797 Vot final
Adoptare PL 156/2023 pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
DA
1746. 25.04.2023 12:43 31796 Vot final
Adoptare PL 603/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
DA
1747. 25.04.2023 12:42 31795 Vot final
PHCD 9/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Către un sector european al algelor puternic și sustenabil COM(2022)592
DA
1748. 25.04.2023 12:42 31794 Vot final
PHCD 21/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Revizuirea Inițiativei UE privind polenizatorii - Un nou pact pentru polenizatori COM(2023)35
DA
1749. 25.04.2023 12:41 31793 Vot final
PHCD 20/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune al UE împotriva traficului de bunuri culturale COM(2022)800
DA
1750. 25.04.2023 12:40 31792 Vot final
PHCD 17/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul de politică al UE privind materialele plastice de origine biologică, biodegradabile și compostabile COM(2022)682
DA
1751. 25.04.2023 12:40 31791 Vot final
PHCD 16/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlmentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Asigurarea disponibilității și accesabilității prețurilor îngrășămintelor COM(2022)590
DA
1752. 25.04.2023 12:37 31790 Vot final
PHCD 14/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind progresele înregistrate în direcția realizării Spațiului european al educației COM(2022)700
DA
1753. 25.04.2023 12:37 31789 Vot final
PHCD 13/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Revizuirea planului de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră COM(2022)581
DA
1754. 25.04.2023 12:36 31788 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 22/2023)
PHCD 22/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
1755. 25.04.2023 12:36 31787 Prezență - Vot test 1 DA
1756. 25.04.2023 10:08 31782 Comisia pentru invatamant sa lucreze in paralel cu plenul DA
1757. 24.04.2023 16:43 31770 Stabilire timpi dezbatere
PL 732/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.146/2022 pentru modificarea și completarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
DA
1758. 24.04.2023 16:07 31769 Stabilire timpi dezbatere
PL 462/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV 4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
1759. 19.04.2023 13:26 31766 Propunere DA
1760. 19.04.2023 13:26 31765 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2022 pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG) - adoptat DA
1761. 19.04.2023 13:25 31764 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.13/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară - adoptat DA
1762. 19.04.2023 13:23 31763 Proiectul de Hotărâre privind constituirea Grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Bangladesh și Republica Guatemala - adoptat DA
1763. 19.04.2023 13:23 31762 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie adoptat DA
1764. 19.04.2023 13:22 31761 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.3/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare - adoptat DA
1765. 19.04.2023 13:21 31760 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. - adoptat DA
1766. 19.04.2023 13:20 31759 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa - adoptat DA
1767. 19.04.2023 13:17 31758 Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.5/2023 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - adoptat DA
1768. 19.04.2023 13:14 31757 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2006 pentru înființarea Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.-- Adoptat DA
1769. 19.04.2023 13:13 31756 Program de lucru - aprobat DA
1770. 19.04.2023 13:12 31755 Ordine de zi - aprobată DA
1771. 19.04.2023 13:12 31754 Suplimentare ordine de zi Abținere
1772. 19.04.2023 13:10 31753 Suplimentare ordine de zi Abținere
1773. 19.04.2023 11:46 31748 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 56 de deputati (MS 3/2023) NU
1774. 19.04.2023 11:45 31747 Vot final
Adoptare PL 354/2022 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
1775. 19.04.2023 11:43 31746 Vot final
Adoptare PL 578/2021 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România
DA
1776. 19.04.2023 11:38 31752 Vot final
Adoptare PL 707/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.134/2022 privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce privește utilizarea materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece
DA
1777. 19.04.2023 11:38 31751 Vot final
Adoptare PL 189/2023 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 ianuarie 2023, privind garantarea în procent de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea instituțională și rezistența plasei de siguranță financiară) dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 406.000.000 EUR
DA
1778. 19.04.2023 11:37 31750 Vot final
Adoptare PL 620/2022 pentru declararea zilei de 30 noiembrie ca Ziua națională a tezaurului uman viu
DA
1779. 19.04.2023 11:36 31745 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 19/2023).
PHCD 19/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiior permanente ale Camerei Deputaților
DA
1780. 19.04.2023 11:35 31744 Prezență - Vot test 1 DA
1781. 19.04.2023 10:57 31742 PL 707/2022 - amr.1 Abținere
1782. 19.04.2023 10:44 31741 PL 707/2022 - timp dezbatere Nu a votat
1783. 18.04.2023 16:20 31739 MS 3/2023 - timp dezbatere DA
1784. 12.04.2023 12:02 31738 Vot final
Adoptare PL 542/2022 Legea pentru modificarea și completarea art.31 din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului
DA
1785. 12.04.2023 12:02 31737 Vot final
Adoptare PL 113/2022 pentru completarea art.38 alin.(1) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și pentru modifîcarea art.4 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
DA
1786. 12.04.2023 11:58 31736 Vot final
Adoptare PL 188/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2023 pentru modificarea art.205 alin.(10) din Legea educației naționale și prorogarea unor termene
DA
1787. 12.04.2023 11:57 31735 Vot final
Adoptare PL 36/2023 privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
DA
1788. 12.04.2023 11:56 31734 Vot final
Adoptare PL 511/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative
DA
1789. 12.04.2023 11:53 31733 Vot final
Adoptare PL 130/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
DA
1790. 12.04.2023 11:46 31732 Vot final
Adoptare PL 640/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
DA
1791. 12.04.2023 11:45 31731
Adoptare PL 236/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
DA
1792. 12.04.2023 11:45 31730 Vot final
Adoptare PL 183/2021 Legea pentru completarea Ordonanței de urgență nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
1793. 12.04.2023 11:44 31729 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 18/2023)
PHCD 18/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
1794. 12.04.2023 11:43 31727 Prezență - Vot test 1 DA
1795. 12.04.2023 11:16 31726 Stabilire timpi dezbatere
PL 511/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative
DA
1796. 12.04.2023 11:12 31725 Stabilire timpi dezbatere
PL 130/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
DA
1797. 12.04.2023 11:04 31723 Stabilire timpi dezbatere
PL 640/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
DA
1798. 12.04.2023 10:57 31722 DA
1799. 12.04.2023 10:28 31721 Pl-x 36/2023 - amendament respins 1 NU
1800. 12.04.2023 10:26 31720 Pl-x 36/2023 - amendament admis 24 NU

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 24 iulie 2024, 13:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro