Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Alda Adrian în legislatura 2020-prezent?

4945 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1901. 15.02.2023 11:32 31487 Prezență - Vot test 1 DA
1902. 15.02.2023 10:29 31485 Stabilire timpi dezbatere
PL 762/2022 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2022 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
DA
1903. 15.02.2023 10:14 31484 Stabilire timpi dezbatere
PL 519/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
DA
1904. 13.02.2023 16:04 31482 Modificare ordine de zi DA
1905. 08.02.2023 11:41 31478 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 57 de deputati (MS 1/2023). NU
1906. 08.02.2023 11:40 31477 Vot final
Adoptare PL 347/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale
DA
1907. 08.02.2023 11:39 31476 Vot final
Adoptare PL 258/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare
DA
1908. 08.02.2023 11:39 31475 Vot final
Adoptare PL 479/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2022 pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale
DA
1909. 08.02.2023 11:34 31474 Vot final
Adoptare PL 355/2022 privind reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole
DA
1910. 08.02.2023 11:33 31473 Vot final
Adoptare PL 387/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România și a altor acte normative
DA
1911. 08.02.2023 11:33 31472 Vot final
Adoptare PL 484/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative
DA
1912. 08.02.2023 11:32 31471 Vot final
Adoptare PL 199/2022 pentru anularea unor obligații fiscale
DA
1913. 08.02.2023 11:32 31469 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 1/2023).
PHCD 1/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
1914. 08.02.2023 11:29 31470 Prezență - Vot test 1 DA
1915. 08.02.2023 10:11 31466 DA
1916. 08.02.2023 10:08 31465 Modificare ordine de zi DA
1917. 06.02.2023 16:12 31463 MS 1/2023 - timp dezbatere DA
1918. 01.02.2023 16:34 31462 DA
1919. 01.02.2023 16:16 31461 DA
1920. 20.12.2022 13:57 31459 Vot final - Pl-x 582/2017/2020 - Vot final adoptare
Adoptare PL 582/2017 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
DA
1921. 20.12.2022 13:55 31458 Vot final - PL-x 791/2022 - Vot final adoptare
Adoptare PL 791/2022 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
DA
1922. 20.12.2022 13:51 31457 Vot final - PL-x 620/2020/2022 - Vot final adoptare
Adoptare PL 620/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței nr.21/1996
DA
1923. 20.12.2022 13:45 31456 PL-x 60/2022 - Vot final adoptare DA
1924. 20.12.2022 13:43 31455 Verificare prezenta DA
1925. 20.12.2022 13:24 31453 PL-x 791/2022 - Timp dezbatere DA
1926. 20.12.2022 13:20 31452 PL-x 620/2020/2022 - AMA 1 DA
1927. 20.12.2022 13:13 31451 PL-x 620/2020/2022 - Timp dezbatere Abținere
1928. 20.12.2022 13:07 31450 PL-x 60/2022 - AMA 7 DA
1929. 20.12.2022 12:43 31449 Pl-x 582/2017/2020 - AMA 7 NU
1930. 20.12.2022 12:41 31448 Pl-x 582/2017/2020 - AMR 2 NU
1931. 20.12.2022 12:39 31447 Pl-x 582/2017/2020 - AMA 8 DA
1932. 20.12.2022 12:20 31446 PL-x 60/2022 - Retrimitere la comisie NU
1933. 20.12.2022 12:18 31445 Pl-x 582/2017/2020 - Retrimitere la comisie NU
1934. 20.12.2022 12:11 31444 Vot de control DA
1935. 19.12.2022 15:34 31428 Modalitate de vot DA
1936. 19.12.2022 15:33 31442 Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea constituirii Grupului de Luptă Aliat pe teritoriul României, sub conducerea Franței DA
1937. 19.12.2022 15:32 31441 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa DA
1938. 19.12.2022 15:31 31440 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei DA
1939. 19.12.2022 15:29 31439 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie DA
1940. 19.12.2022 15:28 31438 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei DA
1941. 19.12.2022 15:28 31437 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO DA
1942. 19.12.2022 15:26 31436 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO DA
1943. 19.12.2022 15:25 31434 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.3/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare DA
1944. 19.12.2022 15:25 31435 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre DA
1945. 19.12.2022 15:22 31433 ordine de zi - aprobata DA
1946. 19.12.2022 15:20 31432 Modificare ordine de zi DA
1947. 19.12.2022 15:15 31431 program de lucru - aprobat DA
1948. 19.12.2022 15:14 31430 Ordine de zi - aprobata DA
1949. 19.12.2022 15:03 31426 Vot final
Adoptare PL 417/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor
DA
1950. 19.12.2022 15:00 31425 Vot final
Adoptare PL 774/2022 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1951. 19.12.2022 14:57 31424 Vot final
Adoptare PL 773/2022 privind securitatea și apărarea cibernetică a României precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
1952. 19.12.2022 14:56 31423 Vot final
Adoptare PL 263/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
DA
1953. 19.12.2022 14:55 31422 Vot final
Adoptare PL 768/2022 privind plata unei contribuții financiare voluntare a României pentru susținerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC
DA
1954. 19.12.2022 14:54 31421 Vot final
Adoptare PL 375/2022 Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
1955. 19.12.2022 14:53 31420 Vot final
Adoptare PL 397/2022 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a cerințelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare și a cerințelor de raportare și monitorizare a echipamentelor electrice și electronice reutilizate
DA
1956. 19.12.2022 14:52 31419 Vot final
Adoptare PL 739/2022 pentru modificarea Legii contabilității nr.82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
DA
1957. 19.12.2022 14:51 31418 Vot final
Adoptare PL 675/2022 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
1958. 19.12.2022 14:50 31417 Vot final
Adoptare PL 721/2022 Legea privind instituirea anului 2023 ca „Anul cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu"
DA
1959. 19.12.2022 14:49 31416 Vot final
Adoptare PL 661/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
DA
1960. 19.12.2022 14:49 31415 Vot final DA
1961. 19.12.2022 14:46 31414 Vot final DA
1962. 19.12.2022 14:45 31413 Prezență - Vot test 1 DA
1963. 19.12.2022 14:15 31411 Propunere DA
1964. 19.12.2022 13:56 31410 Prelungire program de lucru DA
1965. 19.12.2022 13:47 31409 PL 417/2021 - timp dezbatere DA
1966. 19.12.2022 13:44 31408 PL 739/2022 - Amr.3 DA
1967. 19.12.2022 13:43 31407 PL 739/2022 - Amr.2 DA
1968. 19.12.2022 13:42 31406 PL 739/2022 - Amr.1 DA
1969. 19.12.2022 13:25 31405 Pl 774/2022 - timp dezbatere DA
1970. 19.12.2022 13:23 31404 PL 773/2022 - amr.5 NU
1971. 19.12.2022 13:12 31403 PL 773/2022 - timp dezbatere DA
1972. 14.12.2022 16:11 31401 Vot final
Adoptare PL 757/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023
DA
1973. 14.12.2022 16:01 31397 Vot final
Adoptare PL 756/2022 bugetului de stat pe anul 2023
DA
1974. 14.12.2022 16:00 31400 Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru administrare si Reglementare in Comunicatii pe anul 2023 DA
1975. 14.12.2022 16:00 31399 Prezență DA
1976. 14.12.2022 15:20 31396 PL-x 757/2022 Anexa 6/04 DA
1977. 14.12.2022 15:20 31395 PL-x 757/2022 Anexa 5/04/01 DA
1978. 14.12.2022 15:19 31394 PL-x 757/2022 Anexa 5/04 DA
1979. 14.12.2022 15:19 31393 PL-x 757/2022 Anexa 4/04/01 DA
1980. 14.12.2022 15:19 31392 PL-x 757/2022 Anexa 4/04 DA
1981. 14.12.2022 15:18 31391 PL-x 757/2022 Anexa 3/04 DA
1982. 14.12.2022 15:18 31390 PL-x 757/2022 Anexa 2/04 DA
1983. 14.12.2022 15:18 31389 PL-x 757/2022 Anexa 1/04 DA
1984. 14.12.2022 15:17 31388 PL-x 757/2022 Anexa 5/03/01 DA
1985. 14.12.2022 15:17 31387 PL-x 757/2022 Anexa 5/03 DA
1986. 14.12.2022 15:17 31386 PL-x 757/2022 Anexa 4/03/01 DA
1987. 14.12.2022 15:16 31385 PL-x 757/2022 Anexa 4/03 DA
1988. 14.12.2022 15:16 31384 PL-x 757/2022 Anexa 3/03/01 DA
1989. 14.12.2022 15:16 31383 PL-x 757/2022 Anexa 3/03 DA
1990. 14.12.2022 15:15 31382 PL-x 757/2022 Anexa 2/03 DA
1991. 14.12.2022 15:15 31381 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 DA
1992. 14.12.2022 15:14 31380 PL-x 757/2022 Art. 18-24 DA
1993. 14.12.2022 15:13 31379 PL-x 757/2022 Art. 17 DA
1994. 14.12.2022 15:13 31378 PL-x 757/2022 Capitolul III - titlul DA
1995. 14.12.2022 15:13 31377 PL-x 757/2022 Capitolul II titlul - art. 6-16 DA
1996. 14.12.2022 15:12 31376 PL-x 757/2022 Art. 4 DA
1997. 14.12.2022 15:11 31375 PL-x 757/2022 Art. 3 DA
1998. 14.12.2022 15:11 31374 PL-x 757/2022 Art. 2 DA
1999. 14.12.2022 15:11 31373 PL-x 757/2022 Denumirea Sectiunii II DA
2000. 14.12.2022 15:10 31372 PL-x 757/2022 Art. 1 DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 17 iunie 2024, 20:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro