Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Alda Adrian în legislatura 2020-prezent?

5014 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
3601. 08.02.2022 14:35 29445 Vot final
Respingere PL 60/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților
DA
3602. 08.02.2022 14:35 29444 Vot final
Respingere PL 61/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților
DA
3603. 08.02.2022 14:34 29443 Vot final
Respingere PL 614/2020 pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor
DA
3604. 08.02.2022 14:33 29442 Vot final
Respingere PL 129/2019 privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor
DA
3605. 08.02.2022 14:30 29441 Vot final
Respingere PL 289/2021 pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
DA
3606. 08.02.2022 14:30 29440 Vot final
Respingere PL 680/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
3607. 08.02.2022 14:29 29439 Vot final
Respingere PL 217/2018 pentru reglementarea unor aspecte ale activității comerciale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
3608. 08.02.2022 14:28 29438 Vot final
Respingere PL 395/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
DA
3609. 08.02.2022 14:27 29437 Vot final
Respingere PL 847/2015 privind organizarea și desfășurarea votului electronic
DA
3610. 08.02.2022 14:26 29436 Vot final
Respingere PL 644/2020 pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”
DA
3611. 08.02.2022 14:25 29435 Vot final
Respingere PL 597/2020 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București
Abținere
3612. 08.02.2022 14:24 29434 Vot final
Respingere PL 115/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
3613. 08.02.2022 14:23 29433 Vot final
Respingere PL 268/2020 pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
DA
3614. 08.02.2022 14:18 29432 Vot final
Respingere PL 206/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
DA
3615. 08.02.2022 14:18 29431 Vot final
Respingere PL 610/2018 pentru completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
3616. 08.02.2022 14:17 29430 Vot final
Respingere PL 270/2019 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
3617. 08.02.2022 14:16 29429 Vot final
Respingere PL 175/2019 privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
3618. 08.02.2022 14:15 29428 Vot final
Respingere PL 516/2020 privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de situațiile de pandemie
DA
3619. 08.02.2022 14:14 29427 Vot final
Respingere PL 303/2020 pentru completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
3620. 08.02.2022 14:13 29426 Prezență - Verificare prezenta Nu a votat
3621. 08.02.2022 12:47 29424 Retrimitere la comisie
PL 409/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
DA
3622. 07.02.2022 16:11 29422 Propunere timpi dezbatere moțiune DA
3623. 02.02.2022 16:02 29420 Vot final
Respingere PL 519/2019 pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
DA
3624. 02.02.2022 16:01 29419 Vot final
Adoptare PL 30/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului
DA
3625. 02.02.2022 16:00 29418 Vot final
Adoptare PL 440/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
3626. 02.02.2022 15:59 29417 Vot final
Adoptare PL 496/2017 pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
DA
3627. 02.02.2022 15:58 29416 Vot final
Adoptare PL 420/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2021 privind acordarea de sprijin și asistență de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite
DA
3628. 02.02.2022 15:57 29415 Vot final
Adoptare PL 351/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
DA
3629. 02.02.2022 15:56 29414 Vot final
Adoptare PL 108/2020 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
DA
3630. 02.02.2022 15:55 29413 Vot final
Adoptare PL 331/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român prin Ministerul Sănătății
DA
3631. 02.02.2022 15:54 29412 Vot final
Adoptare PL 351/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
DA
3632. 02.02.2022 15:53 29411 Vot final
Adoptare PL 348/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
DA
3633. 02.02.2022 15:52 29410 Vot final
Adoptare PL 57/2020 Lege pentru modificarea art. 116 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
DA
3634. 02.02.2022 15:50 29409 Vot final
Adoptare PL 208/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale
DA
3635. 02.02.2022 15:49 29408 Vot final
Adoptare PL 332/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
DA
3636. 02.02.2022 15:48 29407 Vot final
Adoptare PL 347/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
DA
3637. 02.02.2022 15:46 29406 Vot final
Adoptare PL 581/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
DA
3638. 02.02.2022 15:45 29405 Vot final
Adoptare PL 435/2018 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
DA
3639. 02.02.2022 15:44 29404 Vot final
Adoptare PL 335/2021 pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
DA
3640. 02.02.2022 15:43 29403 Vot final
Adoptare PHCD 5/2022 privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României, Camera Deputaților, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație.
DA
3641. 02.02.2022 15:42 29402 Vot final
Adoptare PHCD 94/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Un plan de implementare strategic pentru conturarea unui set de acțiuni suplimentare de sprijinire a instalării rapide a infrastructurii pentru combustibili alternativi COM(2021) 560
DA
3642. 02.02.2022 15:41 29401 Vot final
Adoptare PHCD 4/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
3643. 02.02.2022 15:40 29400 Vot final
Adoptare PHCD 3/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare
DA
3644. 02.02.2022 14:37 29396 Stabilire timpi dezbatere
PL 108/2020 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
DA
3645. 01.02.2022 16:32 29394 Alegerea vicepresedintilor, secretarilor si a chestorilor Camerei Deputatilor DA
3646. 01.02.2022 16:22 29393 Aprobarea repartizarii locurilor pentru functiile din Biroul permanent DA
3647. 23.12.2021 13:22 29391 Vot final
Adoptare PL 611/2021 bugetului de stat pe anul 2022
DA
3648. 23.12.2021 13:21 29390 Vot final
Adoptare PL 612/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
DA
3649. 23.12.2021 13:21 29389 Vot final - Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2022. DA
3650. 23.12.2021 13:20 29388 vot control DA
3651. 23.12.2021 13:19 29387 Anexa 7/04 in integralitate DA
3652. 23.12.2021 13:18 29386 Anexa 6/04/01 in integralitate DA
3653. 23.12.2021 13:18 29385 Anexa 6/04 in integralitate DA
3654. 23.12.2021 13:17 29384 Anexa 5/04/01 in integralitate DA
3655. 23.12.2021 13:17 29383 Anexa 5/04 in integralitate DA
3656. 23.12.2021 13:16 29382 Anexa 4/04/01 in integralitate DA
3657. 23.12.2021 13:15 29381 Anexa 4/04 in integralitate DA
3658. 23.12.2021 13:15 29380 Anexa 3/04 in integralitate DA
3659. 23.12.2021 13:14 29379 Anexa 2/04 in integralitate DA
3660. 23.12.2021 13:14 29378 Anexa 1/04 in integralitate DA
3661. 23.12.2021 13:13 29377 Anexa 5/03/01 in integralitate DA
3662. 23.12.2021 13:12 29376 Anexa 5/03 in integralitate DA
3663. 23.12.2021 13:12 29375 Anexa 4/03/01 in integralitate DA
3664. 23.12.2021 13:11 29374 Anexa 4/03 in integralitate DA
3665. 23.12.2021 13:11 29373 Anexa 3/03/01 in integralitate DA
3666. 23.12.2021 13:10 29372 Anexa 3/03 in integralitate DA
3667. 23.12.2021 13:09 29371 Anexa 2/03 in integralitate DA
3668. 23.12.2021 13:09 29370 Anexa 1/03 in integralitate DA
3669. 23.12.2021 13:08 29369 Art. 11 - 23 DA
3670. 23.12.2021 13:07 29368 Art. 1- 10 DA
3671. 23.12.2021 13:07 29367 Titlul Sectiunii 1 DA
3672. 23.12.2021 13:06 29366 Titlul Cap. I DA
3673. 23.12.2021 13:05 29365 Titlul proiectului de lege DA
3674. 23.12.2021 13:05 29364 Anexa 01/03 - amendament respins 2 NU
3675. 23.12.2021 13:02 29363 PL 612/2021, L 567/2012 - Proiectul Legii Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 - Anexa 1/03- amendament respins 1 NU
3676. 23.12.2021 12:25 29362 Anexa 2 - finala DA
3677. 23.12.2021 12:25 29361 Anexa 1 - finala DA
3678. 23.12.2021 12:24 29360 Anexa 11 in integralitate DA
3679. 23.12.2021 12:23 29359 Anexa 10 in integralitate DA
3680. 23.12.2021 12:22 29358 Anexa 9 in integralitate DA
3681. 23.12.2021 12:21 29357 Anexa 8 in integralitate DA
3682. 23.12.2021 12:21 29356 Anexa 7/01 in integralitate DA
3683. 23.12.2021 12:19 29355 Anexa 7 in integralitate DA
3684. 23.12.2021 12:19 29354 Anexa 7 - amendament respins 9 NU
3685. 23.12.2021 12:17 29353 Anexa 7 - amendament respins 4 DA
3686. 23.12.2021 12:15 29352 Anexa 6 in integralitate DA
3687. 23.12.2021 12:14 29351 Anexa 6 - amendament respins 6 NU
3688. 23.12.2021 12:13 29350 Anexa 6 - amendament respins 4 NU
3689. 23.12.2021 12:12 29349 Anexa 6 - amendament respins 1 NU
3690. 22.12.2021 23:59 29345 Anexa 3/65 in integralitate DA
3691. 22.12.2021 23:59 29344 Anexa 3/64 in integralitate DA
3692. 22.12.2021 23:58 29343 Anexa 3/64 - amendamente respinse 1 - 20 NU
3693. 22.12.2021 23:58 29342 Anexa 3/64 - amendament respins 15 NU
3694. 22.12.2021 23:56 29341 Anexa 3/61 in integralitate DA
3695. 22.12.2021 23:55 29340 Anexa 3/60 in integralitate DA
3696. 22.12.2021 23:54 29339 Anexa 3/60 - amendament respins 16 NU
3697. 22.12.2021 23:54 29338 Anexa 3/60 - amendament respins 17 NU
3698. 22.12.2021 23:51 29337 Anexa 3/58 in integralitate DA
3699. 22.12.2021 23:50 29336 Anexa 3/57 in integralitate DA
3700. 22.12.2021 23:49 29335 Anexa 3/56 in integralitate DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 24 iulie 2024, 12:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro