Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Alda Adrian în legislatura 2020-prezent?

5014 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
4501. 11.05.2021 14:52 28094 Vot final - PL-x 571/2010 - Vot final
Respingere PL 571/2010 pentru completarea alineatului (17) al art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
DA
4502. 11.05.2021 14:50 28093 Vot final - Pl-x 702/2018 - Vot final
Respingere PL 702/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă
DA
4503. 11.05.2021 14:50 28092 Vot final - Pl-x 263/2020 - Vot final
Respingere PL 263/2020 pentru modificarea și completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
DA
4504. 11.05.2021 14:49 28091 Vot final - PL-x 463/2018 - Vot final
Respingere PL 463/2018 pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
NU
4505. 11.05.2021 14:48 28090 Vot final - PL-x 556/2019 - Vot final
Respingere PL 556/2019 privind regimul articolelor pirotehnice
Abținere
4506. 11.05.2021 14:47 28116 Vot final - Pl-x 714/2018 - Vot final
Respingere PL 714/2018 privind exercitarea profesiei de moașă, precum și înființarea și funcționarea Colegiului Național al Moașelor din România
DA
4507. 11.05.2021 14:46 28115 Vot final - Pl-x 659/2018 - Vot final
Respingere PL 659/2018 privind activitățile prestabilite de tip ridesharing
Abținere
4508. 11.05.2021 14:45 28114 Vot final - Pl-x 114/2019 - Vot final
Respingere PL 114/2019 pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
DA
4509. 11.05.2021 14:44 28113 Vot final - PL-x 376/2019 - Vot final
Respingere PL 376/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
DA
4510. 11.05.2021 14:43 28112 Vot final - Pl-x 358/2016 - Vot final
Respingere PL 358/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
DA
4511. 11.05.2021 14:42 28111 Vot final - PL-x 513/2014 - Vot final
Respingere PL 513/2014 de completare a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
DA
4512. 11.05.2021 14:41 28110 Vot final - PL-x 210/2010 - Vot final
Respingere PL 210/2010 pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la Convenția universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea Convenției și în cazul lucrărilor persoanelor apatride și a refugiaților, adoptat la Geneva, Elveția, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO
DA
4513. 11.05.2021 14:40 28109 Vot final - PL-x 579/2019 - Vot final
Respingere PL 579/2019 pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern
NU
4514. 11.05.2021 14:39 28108 Vot final - PL-x 582/2019 - Vot final
Respingere PL 582/2019 pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă
NU
4515. 11.05.2021 14:38 28107 Vot final - PL-x 432/2019 - Vot final
Respingere PL 432/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
DA
4516. 11.05.2021 14:37 28106 Vot final - PL-x 145/2019 - Vot final
Respingere PL 145/2019 privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS”
Abținere
4517. 11.05.2021 14:36 28105 Vot final - PL-x 499/2019 - Vot final
Respingere PL 499/2019 privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava
DA
4518. 11.05.2021 14:35 28104 Vot final - Pl-x 153/2018 - Vot final
Respingere PL 153/2018 privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava"
DA
4519. 11.05.2021 14:00 28089 Retrimitere la comisie -
PL 33/2019 pentru modificarea anexei 3 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
DA
4520. 11.05.2021 13:19 28088 Retrimitere la comisie -
PL 463/2018 pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
DA
4521. 11.05.2021 12:53 28087 Retrimitere la comisie -
PL 582/2019 pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă
DA
4522. 11.05.2021 12:31 28086 Retrimitere la comisie -
PL 153/2018 privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava"
DA
4523. 11.05.2021 12:06 28085 Retrimitere la comisie -
PL 850/2015 privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro și embriotransfer
DA
4524. 10.05.2021 17:08 28082 Vot final - PL-x 185/2021 - Vot final adoptare
Adoptare PL 185/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
Abținere
4525. 10.05.2021 17:05 28083 Prezență - Prezenta Abținere
4526. 10.05.2021 16:13 28081 Modificare ordine de zi - punctul 26 devine punctul 12. DA
4527. 05.05.2021 12:27 28078 Vot final
Respingere PL 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Abținere
4528. 05.05.2021 12:26 28077 Vot final
Respingere PL 178/2015 pentru modificarea și completarea art.106 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
DA
4529. 05.05.2021 12:25 28076 Vot final
Respingere PL 327/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Abținere
4530. 05.05.2021 12:24 28075 Vot final
Respingere PL 14/2019 pentru modificarea alin.(11) și alin.(12) ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
4531. 05.05.2021 12:23 28074 Vot final
Respingere PL 60/2017 privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire și protecție a persoanelor cu sindrom Down
Abținere
4532. 05.05.2021 12:22 28073 Vot final
Respingere PL 398/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
4533. 05.05.2021 12:21 28072 Vot final
Respingere PL 527/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
NU
4534. 05.05.2021 12:20 28071 Vot final
Respingere PL 188/2019 pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
4535. 05.05.2021 12:19 28070 Vot final
Respingere PL 383/2019 pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea nr.215 /2016 privind ceremoniile oficiale
NU
4536. 05.05.2021 12:18 28069 Vot final
Respingere PL 801/2015 privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding)
DA
4537. 05.05.2021 12:18 28068 Vot final
Respingere PL 360/2019 pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
4538. 05.05.2021 12:17 28067 Vot final
Respingere PL 488/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind funcționarii publici
DA
4539. 05.05.2021 12:16 28066 Vot final
Respingere PL 671/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău
DA
4540. 05.05.2021 12:15 28065 Vot final
Respingere PL 228/2019 pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
DA
4541. 05.05.2021 12:14 28064 Vot final
Respingere PL 526/2018 pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
4542. 05.05.2021 12:13 28063 Vot final
Respingere PL 36/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război
DA
4543. 05.05.2021 12:13 28062 Vot final
Respingere PL 12/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991
DA
4544. 05.05.2021 12:12 28079 Prezență DA
4545. 05.05.2021 12:06 28061 Vot final
Respingere PL 269/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare
Abținere
4546. 05.05.2021 12:05 28060 Vot final
Respingere PL 273/2019 pentru modificarea art.55 alin.(6) lit.d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare 69/2010
Abținere
4547. 05.05.2021 12:04 28059 Vot final
Respingere PL 326/2019 pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar
DA
4548. 05.05.2021 12:03 28058 Prezență DA
4549. 27.04.2021 12:25 28051 Vot final
Respingere PL 246/2019 privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor
DA
4550. 27.04.2021 12:24 28050 Vot final
Respingere PL 138/2019 pentru modificarea și completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal"
DA
4551. 27.04.2021 12:22 28049 Vot final
Respingere PL 324/2019 pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
DA
4552. 27.04.2021 12:21 28048 Vot final
Respingere PL 220/2019 pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic
DA
4553. 27.04.2021 12:20 28047 Vot final
Respingere PL 540/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
DA
4554. 27.04.2021 12:19 28046 Vot final
Respingere PL 187/2019 privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament"
NU
4555. 27.04.2021 12:18 28045 Vot final
Respingere PL 413/2017 pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
4556. 27.04.2021 12:18 28044 Vot final
Respingere PL 323/2019 pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
DA
4557. 27.04.2021 12:17 28043 Vot final - P
Respingere PL 351/2016 privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR
Abținere
4558. 27.04.2021 12:16 28042 Vot final
Respingere PL 339/2020 pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată
NU
4559. 27.04.2021 12:15 28041 Vot final
Respingere PL 41/2019 privind obligativitatea instructajului post-natal
NU
4560. 27.04.2021 12:09 28040 Vot final
Respingere PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
NU
4561. 27.04.2021 12:08 28039 Vot final
Respingere PL 243/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
NU
4562. 27.04.2021 12:07 28038 Vot final
Respingere PL 130/2020 pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României
NU
4563. 27.04.2021 12:05 28037 Prezență - Verificare prezenta DA
4564. 26.04.2021 16:38 28035 Retrimitere la comisie
PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
DA
4565. 26.04.2021 16:26 28034 Retrimitere la comisie
PL 243/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
4566. 21.04.2021 12:34 28032 Vot final
Adoptare PL 79/2021 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011
DA
4567. 21.04.2021 12:34 28031 Vot final
Adoptare PL 14/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
DA
4568. 21.04.2021 12:22 28030 Vot final
Adoptare PL 129/2020 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale
DA
4569. 21.04.2021 12:21 28029 Vot final
Adoptare PL 544/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice
DA
4570. 21.04.2021 12:20 28028 Vot final
Adoptare PL 105/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF)
DA
4571. 21.04.2021 12:19 28027 Vot final
Adoptare PL 425/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
DA
4572. 21.04.2021 12:18 28026 Vot final
Adoptare PL 127/2021 privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019
DA
4573. 21.04.2021 12:17 28025 Vot final
Adoptare PL 39/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan
DA
4574. 21.04.2021 12:16 28024 Vot final
Adoptare PL 106/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea Punctului Național de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport
DA
4575. 21.04.2021 12:15 28023 Vot final
Adoptare PL 104/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
DA
4576. 21.04.2021 12:13 28022 Vot final
Adoptare PL 94/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
DA
4577. 21.04.2021 12:12 28021 Vot final
Adoptare PL 19/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
DA
4578. 21.04.2021 12:11 28020 Vot final
Adoptare PL 107/2021 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
DA
4579. 21.04.2021 12:10 28019 Vot final
Adoptare PHCD 36/2021 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
NU
4580. 21.04.2021 12:09 28018 Vot final
Adoptare PHCD 47/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
4581. 21.04.2021 12:08 28017 Vot final
Adoptare PHCD 49/2021 privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2020
DA
4582. 21.04.2021 12:07 28016 Vot final
Adoptare PHCD 48/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - un nou SEC pentru cercetare și inovare COM(2020)628
DA
4583. 21.04.2021 12:06 28015 Vot final
Adoptare PHCD 42/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
4584. 21.04.2021 12:05 28014 Vot final - PH CD 51/2021 - Vot final adoptare DA
4585. 21.04.2021 12:04 28013 Prezență - Verificare prezenta DA
4586. 21.04.2021 11:39 28011 amr.4
PL 241/2018 pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
DA
4587. 21.04.2021 11:35 28010 art. 16 lit. c)
PL 241/2018 pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
DA
4588. 21.04.2021 10:39 28009 Timp dezbatere
PL 14/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
DA
4589. 21.04.2021 10:35 28008 Retrimitere la comisie
PHCD 36/2021 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
4590. 20.04.2021 14:57 28005 Vot final
Respingere PL 532/2018 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Abținere
4591. 20.04.2021 14:57 28004 Vot final
Respingere PL 361/2019 pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
DA
4592. 20.04.2021 14:55 28003 Vot final
Respingere PL 284/2019 privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015
DA
4593. 20.04.2021 14:54 28002 Vot final
Respingere PL 91/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Abținere
4594. 20.04.2021 14:53 28001 Vot final
Respingere PL 286/2019 pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
DA
4595. 20.04.2021 14:52 28000 Vot final
Respingere PL 132/2020 pentru suspendarea rambursării creditelor
DA
4596. 20.04.2021 14:51 27999 Vot final
Respingere PL 512/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
DA
4597. 20.04.2021 14:50 27998 Vot final
Respingere PL 307/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România
DA
4598. 20.04.2021 14:49 27997 Vot final
Respingere PL 235/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare
DA
4599. 20.04.2021 14:48 27996 Vot final
Respingere PL 567/2019 pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
DA
4600. 20.04.2021 14:47 27995 Vot final
Respingere PL 501/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 24 iulie 2024, 12:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro