Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Alda Adrian în legislatura 2020-prezent?

5014 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
4801. 17.03.2021 12:10 27761 Vot final
Adoptare PL 456/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
DA
4802. 17.03.2021 12:09 27760 Vot final
Adoptare PL 347/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
DA
4803. 17.03.2021 12:08 27759 Vot final
Adoptare PL 58/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
DA
4804. 17.03.2021 12:06 27758 Vot final
Adoptare PL 74/2021 privind instituirea zilei de 10 Ianuarie – Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii
DA
4805. 17.03.2021 12:04 27757 Vot final
Adoptare PHCD 35/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
4806. 17.03.2021 12:04 27756 Prezență - Verificare prezenta DA
4807. 17.03.2021 11:33 27753 Stabilire timpi dezbatere
PL 389/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
DA
4808. 17.03.2021 11:28 27752 Stabilire timpi dezbatere
PL 368/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
DA
4809. 17.03.2021 11:22 27751 Stabilire timpi dezbatere
PL 40/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României
DA
4810. 17.03.2021 10:34 27754 Stabilire timpi dezbatere
PL 601/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
4811. 17.03.2021 10:23 27750 Stabilire timpi dezbatere
PL 74/2021 privind instituirea zilei de 10 Ianuarie – Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii
DA
4812. 16.03.2021 15:02 27745 Vot final
Respingere PL 474/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
DA
4813. 16.03.2021 15:00 27743 Vot final
Respingere PL 60/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
4814. 16.03.2021 14:59 27742 Vot final
Respingere PL 621/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare
DA
4815. 16.03.2021 14:59 27741 Vot final
Respingere PL 561/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii
DA
4816. 16.03.2021 14:55 27740 Vot final
Respingere PL 362/2020 pentru completarea și modificarea Legii nr.155/2010 privind Poliția Locală
DA
4817. 16.03.2021 14:55 27739 Vot final
Respingere PL 207/2017 pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Abținere
4818. 16.03.2021 14:54 27738 Vot final
Respingere PL 396/2020 pentru acordarea unor drepturi urmașilor personalului medical implicat în combaterea pandemiei de coronavirus COVID - 19
NU
4819. 16.03.2021 14:52 27737 Vot final
Respingere PL 252/2016 pentru modificarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
NU
4820. 16.03.2021 14:51 27736 Vot final
Respingere PL 701/2015 pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
NU
4821. 16.03.2021 14:51 27735 Vot final
Respingere PL 393/2020 pentru completarea Legii nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004
DA
4822. 16.03.2021 14:50 27734 Vot final
Respingere PL 475/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
DA
4823. 16.03.2021 14:49 27733 Vot final
Respingere PL 430/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
NU
4824. 16.03.2021 14:48 27732 Vot final
Respingere PL 431/2017 pentru modificarea art.32 și art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
4825. 16.03.2021 14:47 27731 Vot final
Respingere PL 291/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
Abținere
4826. 16.03.2021 14:46 27730 Vot final
Respingere PL 352/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
DA
4827. 16.03.2021 14:45 27729 Vot final
Respingere PL 49/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
NU
4828. 16.03.2021 14:44 27728 Vot final
Respingere PL 588/2017 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
DA
4829. 16.03.2021 14:43 27727 Vot final
Respingere PL 591/2017 privind înseminarea artificială umană și sporirea natalității
DA
4830. 16.03.2021 14:43 27726 Vot final
Respingere PL 527/2020 pentru modificarea art.6 alin.(2) lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
DA
4831. 16.03.2021 14:42 27725 Vot final
Respingere PL 64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
DA
4832. 16.03.2021 14:41 27724 Vot final
Respingere PL 583/2019 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională
DA
4833. 16.03.2021 14:40 27723 Vot final
Respingere PL 611/2018 pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
4834. 16.03.2021 14:39 27722 Vot final
Respingere PL 308/2019 pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
DA
4835. 16.03.2021 14:39 27721 Vot final
Respingere PL 116/2019 pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
DA
4836. 16.03.2021 14:38 27720 Vot final
Respingere PL 150/2007 meșteșugurilor
DA
4837. 16.03.2021 14:37 27719 Vot final
Respingere PL 425/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
DA
4838. 16.03.2021 14:36 27718 Vot final
Respingere PL 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
DA
4839. 16.03.2021 14:36 27717 Vot final
Respingere PL 418/2019 pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
DA
4840. 16.03.2021 14:34 27716 Vot final
Respingere PL 159/2019 pentru completarea art.34 din Ordonanța de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
DA
4841. 16.03.2021 14:32 27715 Prezență - Verificare prezenta DA
4842. 16.03.2021 13:43 27748 Retrimitere la comisie
PL 430/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
DA
4843. 16.03.2021 12:27 27747 Retrimitere la comisie
PL 252/2016 pentru modificarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
DA
4844. 10.03.2021 12:38 27710 Vot final
Adoptare PL 302/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București
DA
4845. 10.03.2021 12:37 27709 Vot final
Adoptare PL 26/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
NU
4846. 10.03.2021 12:33 27708 Vot final
Adoptare PL 632/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
DA
4847. 10.03.2021 12:33 27707 Vot final
Adoptare PL 3/2021 privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19
DA
4848. 10.03.2021 12:20 27706 Vot final
Adoptare PL 82/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
DA
4849. 10.03.2021 12:19 27705 Vot final
Adoptare PL 579/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor
DA
4850. 10.03.2021 12:19 27704 Vot final
Adoptare PL 89/2021 privind înființarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie ''Timotheus'' din București
DA
4851. 10.03.2021 12:18 27703 Vot final
Adoptare PL 633/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
DA
4852. 10.03.2021 12:17 27702 Vot final
Adoptare PL 560/2020 privind majorarea capitalului autorizat deținut de România Ia Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluția nr.272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale
DA
4853. 10.03.2021 12:16 27701 Vot final
Adoptare PL 163/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
DA
4854. 10.03.2021 12:06 27699 Vot final
Adoptare PL 65/2021 pentru instituirea anului 2021 - ”Anul Tudor Vladimirescu” și declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai națiunii române
DA
4855. 10.03.2021 12:05 27698 Vot final
Adoptare PHCD 29/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
4856. 10.03.2021 12:05 27697 Vot final
Adoptare PHCD 28/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, cu privire la numărul de membri și componența Comisiei pentru muncă și protecție socială
DA
4857. 10.03.2021 12:04 27696 Vot final
Adoptare PHCD 27/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor COM (2020) 607
DA
4858. 10.03.2021 12:03 27695 Vot final
Adoptare PHCD 26/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor COM(2020) 562
DA
4859. 10.03.2021 12:02 27694 Prezență - Verificare prezenta DA
4860. 10.03.2021 11:31 27692 timpi dezbatere
PL 579/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor
DA
4861. 10.03.2021 11:01 27691 timpi dezbatere
PL 163/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
DA
4862. 10.03.2021 10:55 27690 Validare mandat de deputat DA
4863. 10.03.2021 10:41 27689 timpi dezbatere
PL 26/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
DA
4864. 10.03.2021 10:24 27688 timpi dezbatere
PL 22/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
DA
4865. 09.03.2021 13:01 27685 Vot final
Respingere PL 150/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală
DA
4866. 09.03.2021 13:00 27684 Vot final
Respingere PL 216/2020 pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
NU
4867. 09.03.2021 12:59 27683 Vot final
Respingere PL 461/2018 privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor
DA
4868. 09.03.2021 12:58 27682 Vot final
Respingere PL 626/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
NU
4869. 09.03.2021 12:57 27681 Vot final
Respingere PL 85/2016 pentru completarea Legii nr.269 din 2009 privind Codul penal
DA
4870. 09.03.2021 12:56 27680 Vot final
Respingere PL 441/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
NU
4871. 09.03.2021 12:54 27679 Vot final
Respingere PL 220/2016 pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
DA
4872. 09.03.2021 12:53 27678 Vot final
Respingere PL 566/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora
DA
4873. 09.03.2021 12:52 27677 Vot final
Respingere PL 136/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
DA
4874. 09.03.2021 12:51 27676 Vot final
Respingere PL 508/2019 privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României
DA
4875. 09.03.2021 12:50 27675 Vot final
Respingere PL 451/2020 privind unele măsuri privind buna organizare și desfășurare a alegerilor locale din anul 2020
DA
4876. 09.03.2021 12:49 27674 Vot final
Respingere PL 514/2020 privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
NU
4877. 09.03.2021 12:48 27673 Vot final
Respingere PL 363/2019 pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
NU
4878. 09.03.2021 12:47 27672 Vot final
Respingere PL 171/2019 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NU
4879. 09.03.2021 12:46 27671 Vot final
Respingere PL 318/2020 privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby
NU
4880. 09.03.2021 12:45 27670 Vot final
Respingere PL 183/2019 pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
NU
4881. 09.03.2021 12:44 27669 Vot final
Respingere PL 94/2017 privind tichetele de bicicletă
NU
4882. 09.03.2021 12:43 27668 Vot final
Respingere PL 658/2020 pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
4883. 09.03.2021 12:42 27667 Vot final
Respingere PL 554/2019 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
DA
4884. 09.03.2021 12:41 27666 Vot final
Respingere PL 226/2020 privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României
DA
4885. 09.03.2021 12:40 27665 Vot final
Respingere PL 565/2020 pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
DA
4886. 09.03.2021 12:39 27664 Vot final
Respingere PL 654/2020 privind amânarea datei alegerilor locale pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
DA
4887. 09.03.2021 12:37 27663 Vot final
Respingere PL 670/2020 pentru modificarea art.1 din Legea nr.176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
DA
4888. 09.03.2021 12:36 27662 Vot final
Respingere PL 358/2019 pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
DA
4889. 09.03.2021 12:35 27661 Vot final
Respingere PL 394/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020
DA
4890. 09.03.2021 12:34 27660 Vot final
Respingere PL 652/2020 privind aprobarea Programului pilot de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a legumelor și fructelor în județul Teleorman
DA
4891. 09.03.2021 12:33 27659 Prezență - Verificare prezenta DA
4892. 09.03.2021 11:17 27656 Retrimitere la comisie PL 318/2020
PL 318/2020 privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby
DA
4893. 09.03.2021 11:06 27655 Retrimitere la comisie PL 257/2019
PL 257/2019 pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
DA
4894. 09.03.2021 10:58 27654 Retrimitere la comisie PL 94/2017
PL 94/2017 privind tichetele de bicicletă
DA
4895. 09.03.2021 10:34 27653 Retrimitere la comisie PL 564/2017
PL 564/2017 pentru completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
DA
4896. 09.03.2021 10:07 27652 Retrimitere la comisie PL 318/2020
PL 318/2020 privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby
DA
4897. 08.03.2021 16:43 27650 timp dezbatere
PL 82/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
DA
4898. 08.03.2021 16:25 27649 Vot final
Adoptare PHCD 32/2021 privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Ionuț - Sorin Banciu)
DA
4899. 08.03.2021 16:24 27648 Verificare cartele DA
4900. 03.03.2021 12:18 27645 Vot final
Respingere PL 206/2017 pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 24 iulie 2024, 13:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro