Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Damian Romulus-Marius în legislatura 2020-prezent?

4151 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1201. 13.06.2023 13:16 32079 Vot final
Adoptare PL 155/2023 pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1202. 13.06.2023 13:15 32078 Vot final
Adoptare PL 260/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19
DA
1203. 13.06.2023 13:14 32077 Vot final
Adoptare PL 94/2022 Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
DA
1204. 13.06.2023 13:10 32076 Vot final
Adoptare PL 51/2022 Legea pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
DA
1205. 13.06.2023 13:09 32075 Vot final
Adoptare PL 324/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
DA
1206. 13.06.2023 13:08 32074 Vot final
Adoptare PL 552/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
1207. 13.06.2023 13:08 32073 Vot final
Adoptare PL 398/2023 privind înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnică București
DA
1208. 13.06.2023 13:07 32072 Vot final
Adoptare PL 300/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre
DA
1209. 13.06.2023 13:07 32071 Vot final
Adoptare PL 94/2023 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
DA
1210. 13.06.2023 13:06 32070 Vot final
Adoptare PL 455/2022 pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
DA
1211. 13.06.2023 13:05 32069 Vot final
Adoptare PL 80/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.140/2021 privind unele aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri
DA
1212. 13.06.2023 13:05 32068 Vot final
Adoptare PL 359/2023 pentru aderarea României la Convenția privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997
DA
1213. 13.06.2023 13:04 32067 Vot final
PHCD 30/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European și Consiliu privind actualizarea Strategiei Uniunii Europene în materie de securitate maritimă și a planului de acțiune al acesteia - "O strategie îmbunătățită a UE în materie de securitate maritimă pentru amenințări maritime aflate în continuă evoluție" JOIN(2023)8
DA
1214. 13.06.2023 13:03 32066 Vot final
PHCD 29/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1009 în ceea ce privește etichetarea digitală a produselor fertilizate UE COM(2023)98
DA
1215. 13.06.2023 13:02 32065 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1216. 13.06.2023 12:45 32063 PL 260/2022 - timp dezbatere DA
1217. 13.06.2023 12:42 32062 PL 94/2022 - timp dezbatere DA
1218. 13.06.2023 12:37 32061 PL 51/2022 - timp dezbatere DA
1219. 13.06.2023 12:16 32060 Retrimitere la comisie PL 457/2022 DA
1220. 07.06.2023 11:45 32057 Vot final
Adoptare PL 231/2023 privind statutul asistentului judecătorului
DA
1221. 07.06.2023 11:45 32056 Vot final
Adoptare PL 778/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.156/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
DA
1222. 07.06.2023 11:44 32055 Vot final
Adoptare PL 622/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară
DA
1223. 07.06.2023 11:41 32054 Vot final
Adoptare PL 283/2023 pentru instituirea anului 2023 ca ”Anul Iuliu Maniu"
DA
1224. 07.06.2023 11:40 32053 Vot final
Adoptare PL 174/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2023 pentru modificarea art.21 alin.(1) lit.h) din Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale
DA
1225. 07.06.2023 11:37 32052 Vot final
PHCD 28/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Valorificarea talentelor în regiunile Europei COM(2023)32
DA
1226. 07.06.2023 11:36 32051 Prezență - Vot test 1 DA
1227. 30.05.2023 16:39 32023 PL 615/2022 - timp dezbatere DA
1228. 30.05.2023 16:23 32029 PL 196/2021 - amr.3 Abținere
1229. 23.05.2023 11:57 32022 Vot final
Respingere PL 640/2022 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1230. 23.05.2023 11:50 32021 Vot final
Adoptare PL 126/2023 pentru modificarea art.8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne
DA
1231. 23.05.2023 11:49 32020 Vot final
Adoptare PL 27/2023 pentru completarea art.9 din Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social
DA
1232. 23.05.2023 11:48 32019 Vot final
Adoptare PL 637/2022 Legea pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1233. 23.05.2023 11:45 32018 Vot final
Adoptare PL 649/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
DA
1234. 23.05.2023 11:41 32017 Vot final
Adoptare PL 464/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
DA
1235. 23.05.2023 11:38 32016 Vot final
Adoptare PL 286/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
DA
1236. 23.05.2023 11:37 32015 Vot final
Adoptare PL 678/2022 Legea pentru completarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
1237. 23.05.2023 11:37 32014 Vot final
Adoptare PL 93/2023 pentru modificarea Anexei nr.1, lit.B, pct.10 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
DA
1238. 23.05.2023 11:33 32013 Vot final
Adoptare PL 127/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.185/2022 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
DA
1239. 23.05.2023 11:33 32012 Vot final
Adoptare PL 230/2023 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern și al prevenirii și combaterii corupției, semnat la 15 septembrie 2022, la București
DA
1240. 23.05.2023 11:32 32011 Prezență - Vot test 1 DA
1241. 17.05.2023 12:38 31989 Vot final
Adoptare PL 306/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
DA
1242. 17.05.2023 12:38 31992 Vot final
Adoptare PL 105/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare
DA
1243. 17.05.2023 12:37 31991
Adoptare PL 606/2019 pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
DA
1244. 17.05.2023 12:35 31993 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
1245. 15.05.2023 17:46 31985 Vot final
Adoptare PL 12/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
DA
1246. 15.05.2023 17:46 31984 Vot final
Adoptare PL 347/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2021 pentru completarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
DA
1247. 15.05.2023 17:42 31983 Vot final
Adoptare PL 8/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de legume - fructe și cartofi
DA
1248. 15.05.2023 17:42 31982 Vot final
Adoptare PL 266/2020 pentru completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
1249. 15.05.2023 17:36 31981 Vot final
Adoptare PL 259/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
DA
1250. 15.05.2023 17:35 31980 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1251. 15.05.2023 17:22 31976 PL 105/2020 - timp dezbatere DA
1252. 15.05.2023 16:06 31978 Modificare ordine de zi DA
1253. 10.05.2023 15:09 31955 Vot final
Respingere PL 52/2023 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
DA
1254. 10.05.2023 15:08 31954 Vot final
Respingere PL 37/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor
DA
1255. 10.05.2023 15:00 31953 Vot final
Adoptare PL 254/2023 învățământului superior
DA
1256. 10.05.2023 14:51 31952 Vot final
Adoptare PL 253/2023 învățământului preuniversitar
DA
1257. 10.05.2023 14:40 31951 Vot final
Adoptare PL 145/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie
DA
1258. 10.05.2023 14:36 31950 Vot final
Adoptare PL 267/2023 privind personalul Curții Constituționale
DA
1259. 10.05.2023 14:35 31949 Vot final
Adoptare PL 287/2020 pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
DA
1260. 10.05.2023 14:25 31948 Vot final
Adoptare PL 143/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
DA
1261. 10.05.2023 14:25 31947 Vot final
Adoptare PL 47/2023 privind mobilitatea urbană durabilă
DA
1262. 10.05.2023 14:24 31946 Vot final
Adoptare PL 627/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2022 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică
DA
1263. 10.05.2023 14:23 31945 Vot final
Adoptare PL 371/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A.
DA
1264. 10.05.2023 14:22 31944 Vot final
Adoptare PL 110/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
1265. 10.05.2023 14:21 31943 Vot final
PHCD 23/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Strategia 2.0 privind dronele pentru un ecosistem inteligent și durabil al aeronavelor fără pilot la bord în Europa" COM(2022)652
DA
1266. 10.05.2023 14:21 31942 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1267. 10.05.2023 14:10 31940 PL-x 254/2023 - Amendament respins 37, art. 145 alin. (9) NU
1268. 10.05.2023 14:09 31939 PL-x 254/2023 - Amendament respins 36 art. 137 alin. (5) NU
1269. 10.05.2023 14:07 31938 PL-x 254/2023 - Amendament respins 39 NU
1270. 10.05.2023 14:07 31937 PL-x 254/2023 - Amendament respins 33 NU
1271. 10.05.2023 14:06 31936 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (3) NU
1272. 10.05.2023 14:05 31935 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (2) NU
1273. 10.05.2023 14:04 31934 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38 NU
1274. 10.05.2023 14:03 31933 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (10) NU
1275. 10.05.2023 14:01 31932 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (6) NU
1276. 10.05.2023 14:00 31931 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (11) NU
1277. 10.05.2023 13:59 31930 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (10) NU
1278. 10.05.2023 13:59 31929 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (9) NU
1279. 10.05.2023 13:59 31928 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (8) NU
1280. 10.05.2023 13:58 31927 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (7) NU
1281. 10.05.2023 13:58 31926 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (6) NU
1282. 10.05.2023 13:58 31925 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (5) NU
1283. 10.05.2023 13:57 31924 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (4) NU
1284. 10.05.2023 13:57 31923 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (3) NU
1285. 10.05.2023 13:57 31922 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (2) NU
1286. 10.05.2023 13:56 31921 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (1) NU
1287. 10.05.2023 13:52 31920 PL-x 254/2023 - Amendament respins 3, art. 8 alin. (1) NU
1288. 10.05.2023 13:51 31919 PL-x 254/2023 - Amendament respins 6, art. 11 alin. (2) NU
1289. 10.05.2023 13:50 31918 PL-x 254/2023 - Amendament respins 5, art. 10 alin. (8) NU
1290. 10.05.2023 13:49 31917 PL-x 254/2023 - Amendament respins 5, art. 10 alin. (4) NU
1291. 10.05.2023 13:48 31916 PL-x 254/2023 - Amendament admis 217 DA
1292. 10.05.2023 13:23 31913 PL-x 253/2023 - Amendament respins 105, art. 204 NU
1293. 10.05.2023 13:21 31914 PL-x 253/2023 - Amendament respins 90, art. 79 alin. (11) NU
1294. 10.05.2023 13:19 31912 PL-x 253/2023 - Amendament respins 82, art. 171 NU
1295. 10.05.2023 13:18 31911 PL-x 253/2023 - Amendament respins 81 NU
1296. 10.05.2023 13:16 31910 PL-x 253/2023 - Amendament respins 65, art. 123. NU
1297. 10.05.2023 13:15 31909 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin. (8) NU
1298. 10.05.2023 13:14 31904 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin.(6) NU
1299. 10.05.2023 13:13 31903 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin. (5) NU
1300. 10.05.2023 13:12 31902 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69 , art. 129 alin. (2) NU

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 18 iunie 2024, 12:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro