Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Damian Romulus-Marius în legislatura 2020-prezent?

4151 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1301. 10.05.2023 13:10 31901 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69 art. 129, reintroducerea pct. 2 Abținere
1302. 10.05.2023 13:09 31900 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69, art. 129 pct. 1 NU
1303. 10.05.2023 13:07 31899 PL-x 253/2023 - Amendament respins 62, art. 112 alin. (10) lit. o) NU
1304. 10.05.2023 13:05 31898 PL-x 253/2023 - Amendament respins 56, art. 102 alin. (5) NU
1305. 10.05.2023 13:04 31897 PL-x 253/2023 - Amendament respins 55, lit. m) NU
1306. 10.05.2023 13:03 31896 PL-x 253/2023 - Amendament respins 55, lit. d) NU
1307. 10.05.2023 13:02 31895 PL-x 253/2023 - Amendament respins 50 NU
1308. 10.05.2023 13:00 31894 PL-x 253/2023 - Amendament respins 49, art. 85 alin. (3) si (7) Abținere
1309. 10.05.2023 12:57 31893 PL-x 253/2023 - Amendament respins 47 NU
1310. 10.05.2023 12:55 31892 PL-x 253/2023 - Amendament respins 39, art. 70 NU
1311. 10.05.2023 12:48 31889 PL-x 253/2023 - Amendament respins 5 NU
1312. 10.05.2023 12:46 31888 PL-x 253/2023 - Amendament respins 13, art. 19 NU
1313. 10.05.2023 12:44 31887 PL-x 253/2023 - Amendament respins 12, art. 18 NU
1314. 10.05.2023 12:41 31886 PL-x 253/2023 - Amendament respins 13 NU
1315. 10.05.2023 12:40 31885 PL-x 253/2023 - Amendament respins 7 NU
1316. 10.05.2023 12:39 31884 PL-x 253/2023 - Amendament respins 1 NU
1317. 10.05.2023 11:49 31906 Stabilire timpi dezbatere
PL 253/2023 învățământului preuniversitar
DA
1318. 10.05.2023 11:02 31908 Stabilire timpi dezbatere
PL 143/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
DA
1319. 10.05.2023 10:57 31880 PL-x 145/2023 - Amendament respins 19 DA
1320. 10.05.2023 10:57 31879 PL-x 145/2023 - Amendament respins 17 DA
1321. 10.05.2023 10:56 31878 PL-x 145/2023 - Amendament respins 11 DA
1322. 10.05.2023 10:53 31905 Stabilire timpi dezbatere
PL 145/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie
DA
1323. 10.05.2023 10:21 31877 Retragerea de pe ordinea de zi a PL-x 143/2023 NU
1324. 10.05.2023 10:17 31876 Retragerea de pe ordinea de zi a PL-x 145/2023 NU
1325. 10.05.2023 10:13 31875 Pl-x 267/2023 - Amendament admis 29 DA
1326. 09.05.2023 13:25 31869 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie - Vot final DA
1327. 09.05.2023 13:21 31873 DA
1328. 09.05.2023 13:20 31872 DA
1329. 09.05.2023 13:19 31868 Suplimentarea ordinii de zi DA
1330. 09.05.2023 13:15 31870 Abținere
1331. 03.05.2023 13:01 31851 Vot final
Respingere PL 428/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
1332. 03.05.2023 13:00 31850 Vot final
Adoptare PL 504/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului operațional Competitivitate, apelul 2, acțiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile și pentru asigurarea sustenabilității acestora
DA
1333. 03.05.2023 12:59 31849 Vot final
Adoptare PL 82/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, precum și pentru modificarea art.164 alin.(21) și (22) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
DA
1334. 03.05.2023 12:58 31848 Vot final
Adoptare PL 127/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii
DA
1335. 03.05.2023 12:56 31847 Vot final
Adoptare PL 435/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
DA
1336. 03.05.2023 12:55 31846 Vot final
Adoptare PL 145/2021 privind aprobarea Ordonnaței de urgență nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia
DA
1337. 03.05.2023 12:54 31845 Vot final
Adoptare PL 301/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative
DA
1338. 03.05.2023 12:53 31836 Vot final
Adoptare PL 128/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 a Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie
DA
1339. 03.05.2023 12:52 31844 Vot final
Adoptare PL 763/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.153/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
DA
1340. 03.05.2023 12:50 31843 Vot final
Adoptare PL 191/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească
DA
1341. 03.05.2023 12:50 31842 Vot final
Adoptare PL 482/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim
DA
1342. 03.05.2023 12:49 31841 Vot final
Adoptare PL 233/2023 privind aprobarea participării României la majorarea de capital a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei în conformitate cu prevederile Rezoluției Consiliului de Administrație nr.463(2022) „Privind majorarea capitalului Băncii”
DA
1343. 03.05.2023 12:48 31840 Vot final
Adoptare PL 69/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
DA
1344. 03.05.2023 12:45 31839 Vot final
Adoptare PL 329/2022 pentru modificarea art.11 lit.a) din Legea nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
DA
1345. 03.05.2023 12:43 31838 Vot final
Adoptare PL 691/2022 privind Ziua Sustenabilității în România
DA
1346. 03.05.2023 12:43 31837 Vot final
Adoptare PL 257/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
DA
1347. 03.05.2023 12:41 31835 Vot final
Adoptare PL 95/2023 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
1348. 03.05.2023 12:35 31834 Vot final
Adoptare PL 490/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
DA
1349. 03.05.2023 12:35 31833 Vot final
Adoptare PL 44/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11- Turism și cultură, componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, precum și pentru completarea unor acte normative
DA
1350. 03.05.2023 12:34 31832 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1351. 03.05.2023 10:51 31825 DA
1352. 03.05.2023 10:35 31824 PL 763/2023 - timp dezbatere DA
1353. 03.05.2023 10:28 31823 PL 191/2022 - timp dezbatere DA
1354. 03.05.2023 10:12 31822 PL 233/2023 - timp dezbatere DA
1355. 03.05.2023 10:08 31821 PL 128/2023 - amânat 1 săptămână NU
1356. 03.05.2023 10:06 31820 Pl 267/2023 - amănat 1 săptămână DA
1357. 25.04.2023 13:19 31817 Vot final
Adoptare PL 85/2022 privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România
DA
1358. 25.04.2023 13:14 31816 Vot final
Adoptare PL 585/2020 Legea pentru completarea articolului 43 din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei “Delta Dunării”
DA
1359. 25.04.2023 13:14 31815 Vot final
Adoptare PL 229/2023 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1095/2010, (UE) nr.648/2012, (UE) nr.600/2014, (UE) nr.806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
1360. 25.04.2023 13:13 31814 Vot final
Adoptare PL 373/2021 Legea completarea art.51 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, pentru modificarea și completarea art. 514 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru completarea art. 94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
DA
1361. 25.04.2023 13:12 31813 Vot final
Adoptare PL 535/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale
DA
1362. 25.04.2023 13:11 31812 Vot final
Adoptare PL 142/2023 privind completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
DA
1363. 25.04.2023 13:09 31811 Vot final
Adoptare PL 462/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV 4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
1364. 25.04.2023 13:07 31810 Vot final
Respingere PL 143/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
DA
1365. 25.04.2023 13:06 31809 Vot final
Adoptare PL 192/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene
DA
1366. 25.04.2023 13:06 31808 Vot final
Adoptare PL 512/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
DA
1367. 25.04.2023 13:06 31807 Vot final
Adoptare PL 14/2022 Lege pentru modificarea art.215 alin.(1) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
DA
1368. 25.04.2023 13:05 31806 Vot final
Adoptare PL 187/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008
DA
1369. 25.04.2023 12:59 31805 Vot final
Adoptare PL 53/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
DA
1370. 25.04.2023 12:59 31804 Vot final
Adoptare PL 125/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere
DA
1371. 25.04.2023 12:54 31803 Vot final
Adoptare PL 602/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
DA
1372. 25.04.2023 12:51 31802 Vot final
Adoptare PL 759/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.149/2022 privind unele măsuri pentru participarea României la Fondul Alianței Nord-Atlantice de Inovare
DA
1373. 25.04.2023 12:50 31801 Vot final
Adoptare PL 511/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
DA
1374. 25.04.2023 12:49 31800 Vot final
Adoptare PL 558/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
DA
1375. 25.04.2023 12:48 31799 Vot final
Adoptare PL 732/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.146/2022 pentru modificarea și completarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
DA
1376. 25.04.2023 12:47 31798 Vot final
Adoptare PL 125/2023 pentru ratificarea Acordului cuprinzător privind transportul aerian dintre statele membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est și Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la 17 octombrie 2022, la Bali, Indonezia
DA
1377. 25.04.2023 12:44 31797 Vot final
Adoptare PL 156/2023 pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
DA
1378. 25.04.2023 12:43 31796 Vot final
Adoptare PL 603/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
DA
1379. 25.04.2023 12:42 31795 Vot final
PHCD 9/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Către un sector european al algelor puternic și sustenabil COM(2022)592
DA
1380. 25.04.2023 12:42 31794 Vot final
PHCD 21/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Revizuirea Inițiativei UE privind polenizatorii - Un nou pact pentru polenizatori COM(2023)35
DA
1381. 25.04.2023 12:41 31793 Vot final
PHCD 20/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune al UE împotriva traficului de bunuri culturale COM(2022)800
DA
1382. 25.04.2023 12:40 31792 Vot final
PHCD 17/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul de politică al UE privind materialele plastice de origine biologică, biodegradabile și compostabile COM(2022)682
DA
1383. 25.04.2023 12:40 31791 Vot final
PHCD 16/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlmentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Asigurarea disponibilității și accesabilității prețurilor îngrășămintelor COM(2022)590
DA
1384. 25.04.2023 12:37 31790 Vot final
PHCD 14/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind progresele înregistrate în direcția realizării Spațiului european al educației COM(2022)700
DA
1385. 25.04.2023 12:37 31789 Vot final
PHCD 13/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Revizuirea planului de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră COM(2022)581
DA
1386. 25.04.2023 12:36 31788 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 22/2023)
PHCD 22/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
1387. 25.04.2023 12:36 31787 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1388. 25.04.2023 11:50 31785 Stabilire timpi dezbatere
PL 512/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
DA
1389. 24.04.2023 16:43 31770 Stabilire timpi dezbatere
PL 732/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.146/2022 pentru modificarea și completarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
DA
1390. 24.04.2023 16:07 31769 Stabilire timpi dezbatere
PL 462/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV 4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
1391. 19.04.2023 11:46 31748 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 56 de deputati (MS 3/2023) NU
1392. 19.04.2023 11:45 31747 Vot final
Adoptare PL 354/2022 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
1393. 19.04.2023 11:43 31746 Vot final
Adoptare PL 578/2021 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România
DA
1394. 19.04.2023 11:38 31752 Vot final
Adoptare PL 707/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.134/2022 privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce privește utilizarea materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece
DA
1395. 19.04.2023 11:38 31751 Vot final
Adoptare PL 189/2023 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 ianuarie 2023, privind garantarea în procent de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea instituțională și rezistența plasei de siguranță financiară) dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 406.000.000 EUR
DA
1396. 19.04.2023 11:37 31750 Vot final
Adoptare PL 620/2022 pentru declararea zilei de 30 noiembrie ca Ziua națională a tezaurului uman viu
DA
1397. 12.04.2023 12:02 31738 Vot final
Adoptare PL 542/2022 Legea pentru modificarea și completarea art.31 din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului
DA
1398. 12.04.2023 12:02 31737 Vot final
Adoptare PL 113/2022 pentru completarea art.38 alin.(1) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și pentru modifîcarea art.4 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
DA
1399. 12.04.2023 11:58 31736 Vot final
Adoptare PL 188/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2023 pentru modificarea art.205 alin.(10) din Legea educației naționale și prorogarea unor termene
DA
1400. 12.04.2023 11:57 31735 Vot final
Adoptare PL 36/2023 privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 18 iunie 2024, 11:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro