Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Damian Romulus-Marius în legislatura 2020-prezent?

4207 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1401. 03.05.2023 12:43 31838 Vot final
Adoptare PL 691/2022 privind Ziua Sustenabilității în România
DA
1402. 03.05.2023 12:43 31837 Vot final
Adoptare PL 257/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
DA
1403. 03.05.2023 12:41 31835 Vot final
Adoptare PL 95/2023 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
1404. 03.05.2023 12:35 31834 Vot final
Adoptare PL 490/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
DA
1405. 03.05.2023 12:35 31833 Vot final
Adoptare PL 44/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11- Turism și cultură, componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, precum și pentru completarea unor acte normative
DA
1406. 03.05.2023 12:34 31832 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1407. 03.05.2023 10:51 31825 DA
1408. 03.05.2023 10:35 31824 PL 763/2023 - timp dezbatere DA
1409. 03.05.2023 10:28 31823 PL 191/2022 - timp dezbatere DA
1410. 03.05.2023 10:12 31822 PL 233/2023 - timp dezbatere DA
1411. 03.05.2023 10:08 31821 PL 128/2023 - amânat 1 săptămână NU
1412. 03.05.2023 10:06 31820 Pl 267/2023 - amănat 1 săptămână DA
1413. 25.04.2023 13:19 31817 Vot final
Adoptare PL 85/2022 privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România
DA
1414. 25.04.2023 13:14 31816 Vot final
Adoptare PL 585/2020 Legea pentru completarea articolului 43 din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei “Delta Dunării”
DA
1415. 25.04.2023 13:14 31815 Vot final
Adoptare PL 229/2023 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1095/2010, (UE) nr.648/2012, (UE) nr.600/2014, (UE) nr.806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
1416. 25.04.2023 13:13 31814 Vot final
Adoptare PL 373/2021 Legea completarea art.51 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, pentru modificarea și completarea art. 514 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru completarea art. 94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
DA
1417. 25.04.2023 13:12 31813 Vot final
Adoptare PL 535/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale
DA
1418. 25.04.2023 13:11 31812 Vot final
Adoptare PL 142/2023 privind completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
DA
1419. 25.04.2023 13:09 31811 Vot final
Adoptare PL 462/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV 4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
1420. 25.04.2023 13:07 31810 Vot final
Respingere PL 143/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
DA
1421. 25.04.2023 13:06 31809 Vot final
Adoptare PL 192/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene
DA
1422. 25.04.2023 13:06 31808 Vot final
Adoptare PL 512/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
DA
1423. 25.04.2023 13:06 31807 Vot final
Adoptare PL 14/2022 Lege pentru modificarea art.215 alin.(1) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
DA
1424. 25.04.2023 13:05 31806 Vot final
Adoptare PL 187/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008
DA
1425. 25.04.2023 12:59 31805 Vot final
Adoptare PL 53/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
DA
1426. 25.04.2023 12:59 31804 Vot final
Adoptare PL 125/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere
DA
1427. 25.04.2023 12:54 31803 Vot final
Adoptare PL 602/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
DA
1428. 25.04.2023 12:51 31802 Vot final
Adoptare PL 759/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.149/2022 privind unele măsuri pentru participarea României la Fondul Alianței Nord-Atlantice de Inovare
DA
1429. 25.04.2023 12:50 31801 Vot final
Adoptare PL 511/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
DA
1430. 25.04.2023 12:49 31800 Vot final
Adoptare PL 558/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
DA
1431. 25.04.2023 12:48 31799 Vot final
Adoptare PL 732/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.146/2022 pentru modificarea și completarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
DA
1432. 25.04.2023 12:47 31798 Vot final
Adoptare PL 125/2023 pentru ratificarea Acordului cuprinzător privind transportul aerian dintre statele membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est și Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la 17 octombrie 2022, la Bali, Indonezia
DA
1433. 25.04.2023 12:44 31797 Vot final
Adoptare PL 156/2023 pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
DA
1434. 25.04.2023 12:43 31796 Vot final
Adoptare PL 603/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
DA
1435. 25.04.2023 12:42 31795 Vot final
PHCD 9/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Către un sector european al algelor puternic și sustenabil COM(2022)592
DA
1436. 25.04.2023 12:42 31794 Vot final
PHCD 21/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Revizuirea Inițiativei UE privind polenizatorii - Un nou pact pentru polenizatori COM(2023)35
DA
1437. 25.04.2023 12:41 31793 Vot final
PHCD 20/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune al UE împotriva traficului de bunuri culturale COM(2022)800
DA
1438. 25.04.2023 12:40 31792 Vot final
PHCD 17/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul de politică al UE privind materialele plastice de origine biologică, biodegradabile și compostabile COM(2022)682
DA
1439. 25.04.2023 12:40 31791 Vot final
PHCD 16/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlmentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Asigurarea disponibilității și accesabilității prețurilor îngrășămintelor COM(2022)590
DA
1440. 25.04.2023 12:37 31790 Vot final
PHCD 14/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind progresele înregistrate în direcția realizării Spațiului european al educației COM(2022)700
DA
1441. 25.04.2023 12:37 31789 Vot final
PHCD 13/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Revizuirea planului de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră COM(2022)581
DA
1442. 25.04.2023 12:36 31788 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 22/2023)
PHCD 22/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
1443. 25.04.2023 12:36 31787 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1444. 25.04.2023 11:50 31785 Stabilire timpi dezbatere
PL 512/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
DA
1445. 24.04.2023 16:43 31770 Stabilire timpi dezbatere
PL 732/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.146/2022 pentru modificarea și completarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
DA
1446. 24.04.2023 16:07 31769 Stabilire timpi dezbatere
PL 462/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV 4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
1447. 19.04.2023 11:46 31748 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 56 de deputati (MS 3/2023) NU
1448. 19.04.2023 11:45 31747 Vot final
Adoptare PL 354/2022 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
1449. 19.04.2023 11:43 31746 Vot final
Adoptare PL 578/2021 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România
DA
1450. 19.04.2023 11:38 31752 Vot final
Adoptare PL 707/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.134/2022 privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce privește utilizarea materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece
DA
1451. 19.04.2023 11:38 31751 Vot final
Adoptare PL 189/2023 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 ianuarie 2023, privind garantarea în procent de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea instituțională și rezistența plasei de siguranță financiară) dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 406.000.000 EUR
DA
1452. 19.04.2023 11:37 31750 Vot final
Adoptare PL 620/2022 pentru declararea zilei de 30 noiembrie ca Ziua națională a tezaurului uman viu
DA
1453. 12.04.2023 12:02 31738 Vot final
Adoptare PL 542/2022 Legea pentru modificarea și completarea art.31 din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului
DA
1454. 12.04.2023 12:02 31737 Vot final
Adoptare PL 113/2022 pentru completarea art.38 alin.(1) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și pentru modifîcarea art.4 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
DA
1455. 12.04.2023 11:58 31736 Vot final
Adoptare PL 188/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2023 pentru modificarea art.205 alin.(10) din Legea educației naționale și prorogarea unor termene
DA
1456. 12.04.2023 11:57 31735 Vot final
Adoptare PL 36/2023 privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
DA
1457. 12.04.2023 11:56 31734 Vot final
Adoptare PL 511/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative
DA
1458. 12.04.2023 11:53 31733 Vot final
Adoptare PL 130/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
DA
1459. 12.04.2023 11:46 31732 Vot final
Adoptare PL 640/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
DA
1460. 12.04.2023 11:45 31731
Adoptare PL 236/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
DA
1461. 12.04.2023 11:45 31730 Vot final
Adoptare PL 183/2021 Legea pentru completarea Ordonanței de urgență nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
1462. 12.04.2023 11:44 31729 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 18/2023)
PHCD 18/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
1463. 12.04.2023 11:43 31727 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1464. 12.04.2023 11:16 31726 Stabilire timpi dezbatere
PL 511/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative
DA
1465. 12.04.2023 10:28 31721 Pl-x 36/2023 - amendament respins 1 NU
1466. 12.04.2023 10:26 31720 Pl-x 36/2023 - amendament admis 24 NU
1467. 05.04.2023 12:04 31715 Vot final
Adoptare PL 246/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea altor acte normative
DA
1468. 05.04.2023 11:56 31716 Vot final
Adoptare PL 245/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative
DA
1469. 05.04.2023 11:53 31714 Vot final
Adoptare PL 110/2018 privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu
DA
1470. 05.04.2023 11:50 31713 Vot final
Adoptare PL 724/2022 pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
DA
1471. 05.04.2023 11:49 31712 Vot final
Adoptare PL 162/2023 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2023 pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.k) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
1472. 05.04.2023 11:49 31711 Vot final
Adoptare PL 194/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului
DA
1473. 05.04.2023 11:48 31710 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 15/2023)
PHCD 15/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
1474. 05.04.2023 11:47 31709 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1475. 05.04.2023 11:18 31693 Art.297 - AMR -Ludovic Orban - PL 245 /2023 NU
1476. 05.04.2023 11:15 31692 AMR USR - PL 245/2023 NU
1477. 05.04.2023 11:06 31691 NU
1478. 05.04.2023 11:03 31690 Timp dezbatere PL 245/2023 DA
1479. 05.04.2023 11:00 31689 AMR total NU
1480. 05.04.2023 10:59 31688 Art.215(1) alin.8 - AMR -USR - PL 246/2023 NU
1481. 05.04.2023 10:57 31687 Art.345 - AMR -USR - PL 246/2023 Abținere
1482. 05.04.2023 10:45 31686 NU
1483. 05.04.2023 10:43 31685 Timp dezbatere - PL 246/2023 DA
1484. 05.04.2023 10:38 31684 Retrimitere la comisie - PL354/2022 DA
1485. 05.04.2023 10:13 31683 Retrimitere la comisie - PL 47/2023 DA
1486. 29.03.2023 12:53 31675 Vot final
Respingere PL 793/2022 privind personalul Curții Constituționale
DA
1487. 29.03.2023 12:51 31674 Vot final
Respingere PL 745/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
DA
1488. 29.03.2023 12:50 31673 Vot final
Adoptare PL 77/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
DA
1489. 29.03.2023 12:49 31672 Vot final
Adoptare PL 83/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
DA
1490. 29.03.2023 12:48 31671 Vot final
Adoptare PL 272/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
DA
1491. 29.03.2023 12:47 31670 Vot final
Adoptare PL 161/2023 pentru instituirea zilei de 3 martie ca " Ziua solidarității româno-polone "
DA
1492. 29.03.2023 12:39 31669 Vot final
Adoptare PL 502/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice
DA
1493. 29.03.2023 12:38 31668 Vot final
Adoptare PL 515/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative
DA
1494. 29.03.2023 12:37 31667 Vot final
Adoptare PL 494/2021 privind protecția arborilor remarcabili
DA
1495. 29.03.2023 12:34 31662 Vot final
Adoptare PL 160/2023 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Albița (România) - Leușeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România, semnat la 9 februarie 2023, la Albița
DA
1496. 29.03.2023 12:33 31661 Vot final
Adoptare PL 116/2023 pentru modificarea art.2 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
DA
1497. 29.03.2023 12:30 31660 Vot final
Adoptare PL 34/2023 pentru aprobarea Contractului de finanțare - Răspunsul sectorului public din România la Covid-19- dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 15 decembrie 2022 și la Luxemburg la 19 decembrie 2022 și a Contractului de finanțare - Răspunsul sectorului public din România la Covid-19 II- dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 15 decembrie 2022 și la Luxemburg la 19 decembrie 2022
DA
1498. 29.03.2023 12:29 31659 Vot final
Adoptare PL 589/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine
DA
1499. 29.03.2023 12:29 31666 Vot final
Adoptare PL 715/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.140/2022 privind licența industrială unică
DA
1500. 29.03.2023 12:28 31665 Vot final
Adoptare PL 278/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.54/2022 pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 14 iulie 2024, 17:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro