Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Damian Romulus-Marius în legislatura 2020-prezent?

4149 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
3001. 16.06.2021 12:18 28371 Vot final
Adoptare PL 75/2021 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
3002. 16.06.2021 12:17 28370 Vot final
Adoptare PL 169/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
Abținere
3003. 16.06.2021 12:16 28369 Vot final
Adoptare PL 227/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2021 privind ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind operațiile transfrontaliere de poliție aeriană, semnat la București, la 12 octombrie 2011
DA
3004. 16.06.2021 12:14 28368 Vot final
Adoptare PHCD 59/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind acțiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleași principii COM(2021)110
DA
3005. 16.06.2021 12:14 28367 Vot final
Adoptare PHCD 58/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare și industria spațială COM(2021)70
DA
3006. 16.06.2021 12:12 28366 Prezență - Verificare prezenta Nu a votat
3007. 15.06.2021 14:57 28351 Vot asupra unei moțiuni DA
3008. 15.06.2021 14:56 28350 Vot final
Respingere PL 299/2016 privind măsurile de protecție a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control din învațământul preuniversitar în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției
DA
3009. 15.06.2021 14:53 28349 Vot final
Respingere PL 464/2017 pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc
DA
3010. 15.06.2021 14:51 28348 Vot final
Respingere PL 310/2019 pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
NU
3011. 15.06.2021 14:50 28347 Vot final
Respingere PL 262/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
DA
3012. 15.06.2021 14:49 28346 Vot final
Respingere PL 720/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
DA
3013. 15.06.2021 14:48 28345 Vot final
Respingere PL 609/2007 privind statutul ofițerilor de informații
DA
3014. 15.06.2021 14:47 28344 Vot final
Respingere PL 446/2015 pentru modificarea și completarea articolului 5 al Legii nr.35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Abținere
3015. 15.06.2021 14:46 28343 Vot final
Respingere PL 149/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale
DA
3016. 15.06.2021 14:45 28342 Vot final
Respingere PL 450/2020 privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016
DA
3017. 15.06.2021 14:44 28341 Vot final
Respingere PL 219/2018 Lege pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău
NU
3018. 15.06.2021 14:43 28340 Vot final
Respingere PL 698/2018 privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
DA
3019. 15.06.2021 14:42 28339 Vot final
Respingere PL 394/2016 privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenței României, ca zi de sărbătoare națională
NU
3020. 15.06.2021 14:41 28338 Vot final
Respingere PL 313/2019 pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019
NU
3021. 15.06.2021 14:40 28337 Vot final
Respingere PL 262/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea art.234 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
NU
3022. 15.06.2021 14:39 28336 Vot final
Respingere PL 417/2020 privind exploatarea masei lemnoase
DA
3023. 15.06.2021 14:38 28335 Vot final
Respingere PL 541/2018 pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
DA
3024. 15.06.2021 14:37 28334 Vot final
Respingere PL 182/2020 pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
NU
3025. 15.06.2021 14:36 28333 Vot final
Respingere PHCD 50/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
3026. 15.06.2021 14:35 28332 Verificare prezenta Nu a votat
3027. 15.06.2021 13:27 28326 Retrimitere la comisie
PL 219/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
DA
3028. 15.06.2021 13:12 28325 Retrimitere la comisie
PL 373/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
DA
3029. 15.06.2021 12:59 28324 Retrimitere la comisie
PL 526/2020 pentru completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
DA
3030. 15.06.2021 12:05 28323 Comisa de Cultură să lucreze în paralel cu Plenul NU
3031. 14.06.2021 16:09 28322 Propunere timpi dezbatere moțiune DA
3032. 09.06.2021 13:11 28320 Vot final
Respingere PL 20/2018 privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua independenței naționale"
Abținere
3033. 09.06.2021 13:07 28319 Vot final
Adoptare PL 439/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene
DA
3034. 09.06.2021 13:06 28318 Vot final
Adoptare PL 179/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante
DA
3035. 09.06.2021 13:05 28317 Vot final
Adoptare PL 541/2019 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
DA
3036. 09.06.2021 12:57 28316 Vot final
Adoptare PL 116/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
NU
3037. 09.06.2021 12:56 28315 Vot final
Adoptare PL 205/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2021 pentru completarea art.6 din Legea nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
DA
3038. 09.06.2021 12:42 28314 Vot final
Adoptare PL 66/2017 privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a României
Abținere
3039. 09.06.2021 12:41 28313 Verificare prezenta Nu a votat
3040. 09.06.2021 12:28 28311 Stabilire timpi dezbatere
PL 439/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene
DA
3041. 09.06.2021 12:07 28310 Stabilire timpi dezbatere
PL 116/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
DA
3042. 09.06.2021 11:53 28309 Stabilire timpi dezbatere
PL 205/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2021 pentru completarea art.6 din Legea nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
Abținere
3043. 09.06.2021 11:47 28308 Programul de lucru DA
3044. 08.06.2021 15:07 28306 Vot final
Adoptare PHCD 57/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
3045. 08.06.2021 15:05 28305 Vot final
Respingere PL 195/2018 privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al municipiului Sibiu și în administrarea Consiliului Local Sibiu
NU
3046. 08.06.2021 15:05 28304 Vot final
Respingere PL 54/2020 pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
Abținere
3047. 08.06.2021 15:04 28303 Vot final
Respingere PL 42/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
DA
3048. 08.06.2021 15:03 28302 Vot final
Respingere PL 518/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale
NU
3049. 08.06.2021 15:02 28301 Vot final
Respingere PL 358/2020 privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2
NU
3050. 08.06.2021 15:01 28300 Vot final
Respingere PL 492/2015 pentru modificarea și completarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
DA
3051. 08.06.2021 15:00 28299 Vot final
Respingere PL 636/2018 pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
3052. 08.06.2021 14:59 28298 Vot final
Respingere PL 631/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
3053. 08.06.2021 14:59 28297 Vot final
Respingere PL 627/2018 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
3054. 08.06.2021 14:58 28296 Vot final
Respingere PL 619/2018 pentru modificarea și completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
3055. 08.06.2021 14:57 28295 Vot final
Respingere PL 466/2018 pentru modificarea și completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
3056. 08.06.2021 14:55 28294 Vot final
Respingere PL 204/2018 pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
3057. 08.06.2021 14:55 28293 Vot final
Respingere PL 471/2018 pentru abrogarea alin.(21) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
DA
3058. 08.06.2021 14:54 28292 Vot final
Respingere PL 622/2018 pentru modificarea art.3 alin.(1) și alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996
DA
3059. 08.06.2021 14:53 28291 Vot final
Respingere PL 684/2013 privind falimentul persoanelor fizice
Abținere
3060. 08.06.2021 14:52 28290 Vot final
Respingere PL 148/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
DA
3061. 08.06.2021 14:51 28289 Vot final
Respingere PL 626/2018 pentru completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
3062. 08.06.2021 14:50 28288 Vot final
Respingere PL 74/2019 "Legea concediului pentru divorț"
DA
3063. 08.06.2021 14:49 28287 Vot final
Respingere PL 414/2019 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
NU
3064. 08.06.2021 14:48 28286 Vot final
Respingere PL 480/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
DA
3065. 08.06.2021 14:47 28285 Vot final
Respingere PL 550/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
NU
3066. 08.06.2021 14:46 28284 Vot final
Respingere PL 746/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată
DA
3067. 08.06.2021 14:45 28283 Vot final
Respingere PL 714/2010 privind producerea energiei electrice și termice în cogenerare
DA
3068. 08.06.2021 14:42 28282 Vot final
Respingere PL 597/2018 pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
NU
3069. 08.06.2021 14:41 28281 Vot final
Respingere PL 467/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor comerciale
NU
3070. 08.06.2021 14:40 28280 Vot final
Respingere PL 544/2017 pentru susținerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri
DA
3071. 08.06.2021 14:39 28279 Vot final
Respingere PL 40/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
Abținere
3072. 08.06.2021 14:39 28278 Vot final
Respingere PL 35/2019 pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice
DA
3073. 08.06.2021 14:38 28277 Vot final
Respingere PL 572/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
Abținere
3074. 08.06.2021 14:37 28276 Vot final
Respingere PL 20/2019 modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Nu a votat
3075. 08.06.2021 14:36 28275 Vot final
Respingere PL 747/2018 pentru modificarea și completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
NU
3076. 08.06.2021 14:35 28274 Vot final
Respingere PL 255/2018 pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
NU
3077. 08.06.2021 14:34 28273 Vot final
Respingere PL 65/2019 pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006
DA
3078. 08.06.2021 14:33 28272 Vot final
Respingere PL 72/2019 pentru modificarea Legii concurenței nr.21/1996
NU
3079. 08.06.2021 14:32 28271 Vot final
Respingere PL 21/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Nu a votat
3080. 08.06.2021 14:31 28270 Prezență - Verificare prezenta Nu a votat
3081. 08.06.2021 13:41 28268 Stabilire timpi dezbatere
PL 358/2020 privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2
DA
3082. 03.06.2021 12:28 28266 Vot final
Adoptare PL 282/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială
DA
3083. 03.06.2021 12:25 28264 Vot final
Adoptare PL 567/2020 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură
DA
3084. 03.06.2021 12:18 28262 Vot final
Adoptare PL 73/2018 Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
Abținere
3085. 03.06.2021 12:17 28261 Vot final
Adoptare PL 359/2020 pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
DA
3086. 03.06.2021 12:15 28259 Vot final
Adoptare PL 492/2019 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 și (UE) nr.1296/2013
DA
3087. 03.06.2021 12:12 28257 Vot final
Adoptare PL 241/2018 pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
DA
3088. 03.06.2021 12:11 28256 Vot final
Adoptare PL 280/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2
DA
3089. 03.06.2021 12:10 28255 Vot final
Adoptare PL 121/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
DA
3090. 03.06.2021 12:07 28253 Vot final
Adoptare PL 93/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.218/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
DA
3091. 03.06.2021 12:05 28251 Vot final
Adoptare PL 257/2018 privind alăptarea în spații publice
DA
3092. 03.06.2021 10:50 28247 Stabilire timpi dezbatere
PL 180/2021 pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 nr.341/2004
DA
3093. 03.06.2021 10:33 28245 Amendament respins 1
PL 241/2018 pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
Abținere
3094. 03.06.2021 10:07 28244 Stabilire timpi dezbatere
PL 280/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2
DA
3095. 26.05.2021 12:20 28224 Vot final
Adoptare PL 125/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor
NU
3096. 26.05.2021 12:20 28223 Vot final
Adoptare PL 120/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
DA
3097. 26.05.2021 12:18 28221 Vot final
Adoptare PL 224/2020 privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătoririi colindului românesc
DA
3098. 26.05.2021 12:16 28219 Vot final
Adoptare PL 392/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare
DA
3099. 26.05.2021 12:14 28217 Vot final
Adoptare PL 10/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
DA
3100. 26.05.2021 12:10 28215 Vot final
Adoptare PL 131/2021 pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 16 iunie 2024, 22:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro