Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Damian Romulus-Marius în legislatura 2020-prezent?

4207 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
3501. 16.03.2021 14:42 27725 Vot final
Respingere PL 64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
DA
3502. 16.03.2021 14:41 27724 Vot final
Respingere PL 583/2019 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională
DA
3503. 16.03.2021 14:40 27723 Vot final
Respingere PL 611/2018 pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
3504. 16.03.2021 14:39 27722 Vot final
Respingere PL 308/2019 pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
DA
3505. 16.03.2021 14:39 27721 Vot final
Respingere PL 116/2019 pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
DA
3506. 16.03.2021 14:38 27720 Vot final
Respingere PL 150/2007 meșteșugurilor
DA
3507. 16.03.2021 14:37 27719 Vot final
Respingere PL 425/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
DA
3508. 16.03.2021 14:36 27718 Vot final
Respingere PL 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
DA
3509. 16.03.2021 14:36 27717 Vot final
Respingere PL 418/2019 pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
DA
3510. 16.03.2021 14:34 27716 Vot final
Respingere PL 159/2019 pentru completarea art.34 din Ordonanța de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
DA
3511. 10.03.2021 12:38 27710 Vot final
Adoptare PL 302/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București
DA
3512. 10.03.2021 12:37 27709 Vot final
Adoptare PL 26/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
NU
3513. 10.03.2021 12:33 27708 Vot final
Adoptare PL 632/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
DA
3514. 10.03.2021 12:19 27705 Vot final
Adoptare PL 579/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor
DA
3515. 10.03.2021 12:17 27702 Vot final
Adoptare PL 560/2020 privind majorarea capitalului autorizat deținut de România Ia Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluția nr.272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale
DA
3516. 10.03.2021 12:06 27699 Vot final
Adoptare PL 65/2021 pentru instituirea anului 2021 - ”Anul Tudor Vladimirescu” și declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai națiunii române
DA
3517. 10.03.2021 12:05 27698 Vot final
Adoptare PHCD 29/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
3518. 10.03.2021 12:03 27695 Vot final
Adoptare PHCD 26/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor COM(2020) 562
DA
3519. 10.03.2021 11:31 27692 timpi dezbatere
PL 579/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor
DA
3520. 09.03.2021 13:00 27684 Vot final
Respingere PL 216/2020 pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
NU
3521. 09.03.2021 12:58 27682 Vot final
Respingere PL 626/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
NU
3522. 09.03.2021 12:56 27680 Vot final
Respingere PL 441/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
NU
3523. 09.03.2021 12:49 27674 Vot final
Respingere PL 514/2020 privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
NU
3524. 09.03.2021 12:46 27671 Vot final
Respingere PL 318/2020 privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby
NU
3525. 09.03.2021 12:45 27670 Vot final
Respingere PL 183/2019 pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
NU
3526. 09.03.2021 12:41 27666 Vot final
Respingere PL 226/2020 privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României
DA
3527. 09.03.2021 12:37 27663 Vot final
Respingere PL 670/2020 pentru modificarea art.1 din Legea nr.176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
DA
3528. 09.03.2021 12:35 27661 Vot final
Respingere PL 394/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020
DA
3529. 09.03.2021 12:33 27659 Prezență - Verificare prezenta DA
3530. 09.03.2021 11:17 27656 Retrimitere la comisie PL 318/2020
PL 318/2020 privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby
DA
3531. 09.03.2021 10:34 27653 Retrimitere la comisie PL 564/2017
PL 564/2017 pentru completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
DA
3532. 08.03.2021 16:43 27650 timp dezbatere
PL 82/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
DA
3533. 08.03.2021 16:24 27648 Verificare cartele DA
3534. 03.03.2021 12:18 27645 Vot final
Respingere PL 206/2017 pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
DA
3535. 03.03.2021 12:17 27644 Vot final
Respingere PL 453/2017 privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
DA
3536. 03.03.2021 12:16 27643 Vot final
Respingere PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
DA
3537. 03.03.2021 12:15 27642 Vot final
Respingere PL 164/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
DA
3538. 03.03.2021 12:14 27641 Vot final
Respingere PL 84/2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
DA
3539. 03.03.2021 12:13 27640 Vot final
Adoptare PL 7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat
Abținere
3540. 03.03.2021 12:11 27639 Vot final
Adoptare PL 530/2020 pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României
DA
3541. 03.03.2021 12:10 27638 Vot final
Adoptare PL 589/2018 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
DA
3542. 03.03.2021 12:09 27637 Vot final
Adoptare PL 509/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare s suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar
DA
3543. 03.03.2021 12:08 27636 Vot final
Adoptare PL 448/2020 privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a medierii și mediatorilor
Abținere
3544. 03.03.2021 12:07 27635 Vot final
Adoptare PL 325/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
DA
3545. 03.03.2021 12:06 27634 Vot final
Adoptare PHCD 25/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
3546. 03.03.2021 12:05 27646 Prezență - Verificare prezenta DA
3547. 03.03.2021 12:03 27633 Prezență - Verificare prezenta Abținere
3548. 03.03.2021 10:37 27626 Amendament admis 1
PL 448/2020 privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a medierii și mediatorilor
NU
3549. 03.03.2021 10:34 27625 Retrimitere comisie
PL 448/2020 privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a medierii și mediatorilor
DA
3550. 03.03.2021 10:26 27631 Stabilire timpi dezbatere
PL 448/2020 privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a medierii și mediatorilor
DA
3551. 02.03.2021 19:54 27614 Vot final
Adoptare PL 110/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
NU
3552. 02.03.2021 19:53 27613 Pl 110/2021 - anexa 7/04 NU
3553. 02.03.2021 19:52 27612 Pl 110/2021 - anexa 6/04/01 NU
3554. 02.03.2021 19:52 27611 Pl 110/2021 - anexa 6/04 NU
3555. 02.03.2021 19:51 27610 Pl 110/2021 - anexa 5/04/01 NU
3556. 02.03.2021 19:51 27609 Pl 110/2021 - anexa 5/04 NU
3557. 02.03.2021 19:50 27608 Pl 110/2021 - anexa 4/04/01 NU
3558. 02.03.2021 19:50 27607 Pl 110/2021 - anexa 4/04 NU
3559. 02.03.2021 19:49 27606 Pl 110/2021 - anexa 3/04 NU
3560. 02.03.2021 19:48 27605 Pl 110/2021 - anexa 2/04 NU
3561. 02.03.2021 19:48 27604 Pl 110/2021 - anexa 1/04 NU
3562. 02.03.2021 19:47 27603 Pl 110/2021 - anexa 6/03/01 NU
3563. 02.03.2021 19:47 27602 Pl 110/2021 - anexa 6/03 NU
3564. 02.03.2021 19:46 27601 Pl 110/2021 - anexa 5/03/01 NU
3565. 02.03.2021 19:46 27600 Pl 110/2021 - anexa 5/03 NU
3566. 02.03.2021 19:45 27599 Pl 110/2021 - anexa 4/03/01 NU
3567. 02.03.2021 19:44 27598 Pl 110/2021 - anexa 4/03 NU
3568. 02.03.2021 19:43 27597 Pl 110/2021 - anexa 3/03 NU
3569. 02.03.2021 19:43 27596 Pl 110/2021 - anexa 2/03 NU
3570. 02.03.2021 19:41 27594 Pl 110/2021 - art.22 NU
3571. 02.03.2021 19:40 27591 Pl 110/2021 - art.19 NU
3572. 02.03.2021 19:40 27590 Pl 110/2021 - art.18 NU
3573. 02.03.2021 19:39 27589 Pl 110/2021 - art.17 NU
3574. 02.03.2021 19:39 27564 Pl 110/2021 - Titlul Capitului I NU
3575. 02.03.2021 19:39 27588 Pl 110/2021 - art.16 NU
3576. 02.03.2021 19:39 27587 Pl 110/2021 - art.15 NU
3577. 02.03.2021 19:38 27586 Pl 110/2021 - Capitolul III NU
3578. 02.03.2021 19:38 27585 Pl 110/2021 - art.14 NU
3579. 02.03.2021 19:37 27584 Pl 110/2021 - art.13 NU
3580. 02.03.2021 19:37 27583 Pl 110/2021 - art.12 NU
3581. 02.03.2021 19:36 27582 Pl 110/2021 - art.11 NU
3582. 02.03.2021 19:36 27581 Pl 110/2021 - art.10 NU
3583. 02.03.2021 19:36 27580 Pl 110/2021 - Sectiunea a 2-a NU
3584. 02.03.2021 19:35 27579 Pl 110/2021 - art.9 NU
3585. 02.03.2021 19:35 27578 Pl 110/2021 - art.8 NU
3586. 02.03.2021 19:35 27577 Pl 110/2021 - art.7 NU
3587. 02.03.2021 19:34 27575 Pl 110/2021 - Sectiunea 1 NU
3588. 02.03.2021 19:33 27574 Pl 110/2021 - Capitolul II NU
3589. 02.03.2021 19:33 27573 Pl 110/2021 - art.5 NU
3590. 02.03.2021 19:33 27572 Pl 110/2021 - art.4 NU
3591. 02.03.2021 19:32 27570 Pl 110/2021 - Sectiune a 3-a NU
3592. 02.03.2021 19:31 27569 Pl 110/2021 - art.3 NU
3593. 02.03.2021 19:31 27568 Pl 110/2021 - art.2 NU
3594. 02.03.2021 19:30 27567 Pl 110/2021 - Sectiunea a 2-a NU
3595. 02.03.2021 19:30 27566 Pl 110/2021 - art.1 NU
3596. 02.03.2021 19:29 27565 Pl 110/2021 - Sectiunea 1 NU
3597. 02.03.2021 19:29 27563 Pl 110/2021 -Titlul proiectului de lege NU
3598. 02.03.2021 19:28 27562 Pl 110/2021 - amendament respins 3 DA
3599. 02.03.2021 19:27 27561 Pl 110/2021 - amendament respins 2 DA
3600. 02.03.2021 19:24 27560 Pl 110/2021 - amendament respins 1 DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 14 iulie 2024, 16:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro