You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 14-04-2008

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2008

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României (rămas pentru votul final).
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2007 pentru modificarea art.13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 (rămas pentru votul final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe și/sau metode interzise (rămas pentru votul final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit (rămas pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea și modificarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 (rămasă pentru votul final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea satului Păcălești, în comuna Drăgănești, județul Bihor (rămasă pentru votul final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind învățământul (rămasă pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 9 noiembrie 2007 și la Stockholm la 20 noiembrie 2007 (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliție aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007 (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate (rămas pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămas pentru votul final).
  14   Adoptarea ca urmare a depășirii termenului constituțional a Propunerii legislative privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid, Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.132 pe 1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995.
  15   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului de către deputații:
   15.1  Liana Dumitrescu
   15.2  Adrian Moisoiu