Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.60/27-06-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 18-06-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2008

  1   Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ (rămasă pentru votul final).
  2   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (rămasă pentru votul final).
  3   Propunerea legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (retrimisă comisiei).
  4   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea alin.(1) din articolul unic din Legea nr.449/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2006 pentru modificarea art.80 alin.(1) și (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rămasă pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative privind reglementarea profesiei de psihoterapeut (rămasă pentru votul final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative privind protecția copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate (rămasă pentru votul final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămasă pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (rămas pentru votul final).
  11   Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială (retrimis comisiei).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată (rămasă pentru votul final).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne (rămasă pentru votul final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic (rămasă pentru votul final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea de despăgubiri în cazul calamităților produse de seceta excesivă în agricultură în anul 2007 (rămasă pentru votul final).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu (rămasă pentru votul final).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative privind reînființarea Liceului Militar de Marină "Alexandru Ioan Cuza" (rămasă pentru votul final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (rămas pentru votul final).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.116 alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (rămasă pentru votul final).
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.2 din Legea 403/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (rămasă pentru votul final).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse pentru instalarea de aparate de aer condiționat, în vederea creșterii siguranței și calității vieții (rămasă pentru votul final).
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.15 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe (rămasă pentru votul final).
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(3) al articolului 33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale (rămasă pentru votul final).
  24   Dezbaterea Propunerii legislative privind constituirea Rezervației arheologică și naturale Grădiștea Muncelului - Cioclovina - Căpâlna (rămasă pentru votul final).
  25   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 62 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (retrimis comisiei).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative privind achiziționarea unor motopompe în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații (rămasă pentru votul final).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.673/2002 (rămasă pentru votul final).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (rămasă pentru votul final).
  29   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final).
  30   Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea de bonuri valorice pentru sănătate (rămasă pentru votul final).
  31   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (rămasă pentru votul final).
  32   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (rămasă pentru votul final).
  33   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (rămasă pentru votul final).
  34   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 (rămasă pentru votul final).
  35   Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea lui Ilie Ilașcu, a lui Andrei Ivanțoc și a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi-martiri (rămas pentru votul final).
  36   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rămasă pentru votul final).
  37   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare (retrimisă comisiei).
  38   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final).
  39   Dezbaterea Propunerii legislative privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră (rămasă pentru votul final).
  40   Dezbaterea Propunerii legislative pentru accesul funcționarilor publici la funcția de consilier local sau consilier județean (rămasă pentru votul final).
  41   Dezbaterea Propunerii legislative pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor ortodox și greco-catolic (rămasă pentru votul final).
  42   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (rămasă pentru votul final).
  43   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.116 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final).
  44   Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (retrimis comisiei).
  45   Dezbaterea P.L. privind modificarea Legii nr.7/2006 privind funcționarul public parlamentar (rămasă pentru votul final).
  46   Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (rămasă pentru votul final).
  47   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii (dezbateri procedurale).
  48   Supunerea la votul final:
   48.1  Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.2  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.3  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) din articolul unic din Legea nr.449/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2006 pentru modificarea art.80 alin.(1) și (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.4  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);
   48.5  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.6  Propunerea legislativă privind reglementarea profesiei de psihoterapeut (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.7  Propunerea legislativă privind protecția copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.8  Propunerea legislativă pentru completarea Titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.9  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);
   48.10  Propunerea legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);
   48.11  Propunerea legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.12  Propunerea legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.13  Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri în cazul calamităților produse de seceta excesivă în agricultură în anul 2007 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.14  Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.15  Propunerea legislativă privind reînființarea Liceului Militar de Marină "Alexandru Ioan Cuza" (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.16  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.17  Propunerea legislativă pentru modificarea art.116, alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.18  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.2 din Legea 403/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.19  Propunerea legislativă privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse pentru instalarea de aparate de aer condiționat, în vederea creșterii siguranței și calității vieții (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.20  Propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.21  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al articolului 33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.22  Propunerea legislativă privind constituirea Rezervației arheologică și naturale Grădiștea Muncelului-Cioclovina - Căpâlna (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.23  Propunerea legislativă privind achiziționarea unor motopompe în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.24  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.673/2002 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);
   48.25  Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.26  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);
   48.27  Propunerea legislativă privind acordarea de bonuri valorice pentru sănătate (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.28  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);
   48.29  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);
   48.30  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);
   48.31  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.32  Proiectul de Lege privind declararea lui Ilie Ilașcu, a lui Andrei Ivanțoc și a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi-martiri (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.33  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.34  Propunerea legislativă pentru completarea art.126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (respinsă);
   48.35  Propunerea legislativă privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră (respinsă);
   48.36  Propunerea legislativă pentru accesul funcționarilor publici la funcția de consilier local sau consilier județean (respinsă);
   48.37  Propunerea legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor ortodox și greco-catolic (respinsă);
   48.38  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (respinsă);
   48.39  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.116 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare (respinsă);
   48.40  Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (adoptat);
   48.41  Proiectul de Legepentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (respins);
   48.42  Hotărâre pentru încuviințarea efectuării de către Comisia pentru industrii și servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic (adoptată);
   48.43  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (adoptat);
   48.44  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobile situate în municipiul București (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare);
   48.45  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.4 din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (adoptat);
   48.46  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional);
   48.47  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);
   48.48  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);
   48.49  Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 57 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);
   48.50  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   48.51  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.35/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (adoptat);
   48.52  Legea privind atribuirea unei locuințe generalului în retragere Marin Lungu, reexaminată ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr.970/2007 (respinsă).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 13 june 2024, 10:40
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro