Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 14, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.99/24-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 14-10-2008 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 14, 2008

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2007 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006.
  3   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007.
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare.
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006.
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006.
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2007 modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006.
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007.
  9   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006.
  10   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007.
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007.
  12   Dezbaterea și adoptarea Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr.487/2006.
  13   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007
  14   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008.
  15   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.
  16   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.
  17   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2005, împreună cu Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2005.
  18   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2005, împreună cu Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2005.
  19   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2006, împreună cu Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2006.
  20   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2006, împreună cu Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2006.
  21   Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2007 și Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2007. (retrimitere la comisiei).
  22   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea art.44 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.
  23   Reexaminarea unor prevederi din Legea pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 1177/2007 (adoptat raportul comisiei, care propune respingerea legii).
  24   Prezentarea și dezbaterea raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2006 și a raportului comun al Comisiilor pentru buget ale Camerei Deputaților și Senatului cu privire la raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2006.
  25   Prezentarea și dezbaterea raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor pentru buget ale Camerei Deputaților și Senatului cu privire la raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2007.
  26   Prezentarea și dezbaterea raportului de activitate, raportului anual de audit financiar și execuției bugetului de venituri și cheltuieli ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2006 și a raportului comun al Comisiilor pentru buget și al Comisiilor pentru muncă și protecție socială ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportul de activitate, raportul anual de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2006.
  27   Prezentarea și dezbaterea raportului Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2005. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind aprobarea execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2005.
  28   Prezentarea și dezbaterea raportului de activitate pe anul 2006 al Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a raportului comun al Comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului cu privire la raportul de activitate pe anul 2006 al Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
  29   Prezentarea și dezbaterea raportului de activitate pe anul 2007 al Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a raportului comun al Comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului cu privire la raportul de activitate pe anul 2007 al Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
  30   Prezentarea și dezbaterea raportului asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2006, a raportului asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportului asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2006 și la raportului asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2007.
  31   Prezentarea și dezbaterea raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2007, a raportului privind starea justiției - 2007, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii, și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2007 și a raportului privind starea justiției - 2007, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii.
  32   Prezentarea și dezbaterea raportului de activitate al Instituției Avocatul Poporului pe anul 2006, a raportului de activitate al Instituției Avocatul Poporului pe anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportul de activitate al Instituției Avocatul Poporului pe anul 2006 și la raportul de activitate al Instituției Avocatul Poporului pe anul 2007.
  33   Aprobarea unor modificări în componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale.
  34   Aprobarea unor modificări în componența nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania.
  35   Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări și clarificări referitoare la conturile lui Nicolae Ceaușescu, constituită prin Hotărârea Parlamentului nr.39/26.10.2006.
  36   Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea și clarificarea modului în care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din sumele obținute din privatizări, destinat construcției de locuințe sociale, prevăzut la art.44 alin.(2) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
  37   Vot secret cu buletine de vot asupra:
  numirii membrilor Curții de Conturi
  unei modificări în componența nominală a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
  unei modificări în componența nominală a Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe
  numirii unor membri în Consiliul Național al Audiovizualului
  38   Prezentarea avizului comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului și prezentarea procesului-verbal cu privire la rezultatul votului privind numirea membrilor Curții de Conturi
  39   Prezentarea procesului-verbal cu privire la rezultatul unei modificări în componența nominală a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
  40   Prezentarea procesului-verbal cu privire la rezultatul votului asupra unei modificări în componența nominală a Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe
  41   Prezentarea procesului-verbal cu privire la rezultatul votului asupra numirii unor membri în Consiliul Național al Audiovizualului.
  42   Depunerea jurământului de către domnul senator Jan Vraciu, ales membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de informații.
  43   Prezentarea de către Guvernatorul Băncii Naționale a României a unui raport referitor la consecințele colapsului Sistemului Bancar Internațional asupra economiei românești.
  44   Prezentarea și dezbaterea raportului anual 2006 al Băncii Naționale a României, a raportului anual 2007 al Băncii Naționale a României și a raportului comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului în legătură cu raportul anual 2006 al Băncii Naționale a României și cu raportul anual 2007 al Băncii Naționale a României.
  45   Completarea ordinii de zi a ședinței comune.
  46   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind prelungirea mandatelor membrilor Curții de Conturi.
  47   Dezbaterea și adoptarea raportului anual al Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportul anual al Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2007.
  48   Dezbaterea și adoptarea raportului de activitate al Societății Române de Televiziune pe anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportul de activitate al Societății Române de Televiziune pe anul 2007.
  49   Prezentarea și dezbaterea raportului de activitate al Consiliul Național al Audiovizualului pe anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportul de activitate al Consiliul Național al Audiovizualului pe anul 2007.
  50   Prezentarea și dezbaterea raportului de activitate al Agenției Naționale de presă Agerpres pe anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportul de activitate al Agenției Naționale de presă Agerpres pe anul 2007.
  51   Prezentarea și dezbaterea Strategiei Naționale de Apărare a Țării și a raportului comun al Comisiilor pentru apărare ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Strategia Națională de Apărare a Țării.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 13 june 2024, 9:41
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro