Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.100/24-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
17-06-2024
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 15-10-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 2008

  1   Modificarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru ziua de 15 octombrie 2008.
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege privind constituirea Rezervației arheologice și naturale "Roșia Montană" (rămas pentru votul final).
  3   Dezbaterea Propunerii legislative privind constituirea Rezervației arheologice și naturale "Grădiștea Muncelului-Cioclovina-Căpâlna" (rămasă pentru votul final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind auditul de siguranță rutieră (rămas pentru votul final).
  5   Dezbaterea Raportului Comisiei juridice asupra Legii pentru modificarea Legii nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.453/2008 (rămas pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A (rămas pentru votul final).
  8   Supunerea la votul final:
   8.1  Proiectul de Lege privind declararea terenurilor și clădirilor dezafectate, aparținând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum și amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică și spații verzi (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei);
   8.2  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.114/1996, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.254 din 21/10/1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.393 din 31.12.1997, privind Legea Locuinței (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.3  Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.4  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.5  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.6  Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.7  Propunerea legislativă privind sprijinul financiar ce se acordă mamelor, de la data pensionării (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.8  Propunerea legislativă pentru modificarea art. I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.9  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.10  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.11  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.7/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.12  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.13  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.14  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.15  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.16  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei);
   8.17  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.18  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.19  Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.20  Propunerea legislativă privind transparența câștigurilor obținute de angajații plătiți din bani publici (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.21  Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 87 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.22  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/1 aprilie 2000 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.23  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.24  Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind verificarea unor aspecte referitoare la activitatea unor membri din conducerea Curții de Conturi (adoptat);
   8.25  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (adoptată);
   8.26  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.27  Propunerea legislativă privind nivelul maxim al câștigurilor brute lunare pentru cei plătiți din bani publici (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.28  Propunerea legislativă privind salariul minim brut pe țară lunar, garantat în plată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.29  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97/04.10.2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 referitoare la alocația de stat pentru copii (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.30  Propunerea legislativă de modificare și completare a Ordonanței de Urgență nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.31  Propunerea legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați din țară (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.32  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.50 din 09/06/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.33  Propunerea legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.34  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.35  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.36  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drum (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.37  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.38  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.39  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.40  Propunerea legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic de aviația civilă din România (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.41  Propunerea legislativă privind pensiile de supraviețuire (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.42  Propunerea legislativă privind instituirea unei zile libere pentru părinți (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.43  Propunerea legislativă privind acordarea unei indemnizații pentru pensionarii care dețin titlul de doctor în știință (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.44  Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței precum și a unor facilitați populației pentru plata energiei termice (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.45  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.103 din 06/02/2002 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.46  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.47  Propunerea legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.48  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.49  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.3 al Legii 61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.50  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.51  Propunerea legislativă pentru completarea legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.52  Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.482 din 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.53  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.54  Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.55  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.56  Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale privind în locuințe sociale, pentru tineret și locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.57  Proiectul de Lege privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studențești (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.58  Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.59  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 referitoare la regimul armelor și munițiilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.60  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.61  Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.62  Propunerea legislativă privind interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătății în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.63  Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 459/2003 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.64  Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.205 din 2004 privind protecția animalelor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.65  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.15 din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.66  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.46 din Legea pomiculturii nr.348/2003 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.67  Propunerea legislativă privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de crăciun în ghiveci (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.68  Propunerea legislativă privind construirea unor teatre de vară (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.69  Propunerea legislativă privind acordarea titlului onorific de "Promotor al imaginii României" (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.70  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.71  Propunerea legislativă privind sondajele de opinie (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.72  Propunerea legislativă privind asigurarea transparenței sondajelor de opinie cu relevanță politică (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.73  Propunerea legislativă privind terminologia folosită pentru etnia țiganilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.74  Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.75  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.76  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.77  Propunerea legislativă privind organizarea sărbătoririi zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.78  Propunerea legislativă de modificare și completare a alineatului 1 al articolului 11 din Legea nr.10 din 08/02/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, versiune consolidată în 01/04/2007 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.79  Propunerea legislativă privind completarea Codului Civil (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.80  Propunerea legislativă privind condamnările cu caracter politic din perioada 1956-1962 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.81  Propunerea legislativă de completare a Legii nr.24(r)/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.82  Propunerea legislativă pentru completarea unor dispoziții din Codul penal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.83  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.115 din 28 iunie 1999 (republicată) privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.84  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 301/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 575 din 29/06/2004, privind Codul Penal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.85  Propunerea legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.86  Propunerea legislativă privind interzicerea cesiunii drepturilor izvorâte din aplicarea legilor de restituire a proprietăților (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.87  Propunerea legislativă privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.88  Propunerea legislativă pentru completarea art.7 din Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   8.89  Proiectul de Lege pentru completarea art.2 al Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   8.90  Propunerea legislativă privind perioada de desfășurare a alegerilor și referendumului local (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
  9   Supunerea la votul final (continuare):
   9.1  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   9.2  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   9.3  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3 din 22/02/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, versiune consolidată în data de 15.05.2007 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   9.4  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   9.5  Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, modificată și completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției și unele măsuri adiacente și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.789/2005 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei);
   9.6  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art. 43 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei);
   9.7  Propunerea legislativă pentru recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la căderea regimului comunist (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   9.8  Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   9.9  Propunerea legislativă privind construirea de parkinguri supraterane (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   9.10  Proiectul de Lege privind construirea de cămine studențești (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   9.11  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei);
   9.12  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 62 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   9.13  Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.393 din 28/09/2004 privind Statutul aleșilor locali (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   9.14  Proiectul de Lege privind atribuirea unei locuințe doamnei Valeria Oancea (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei);
   9.15  Propunerea legislativă privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române și a celorlalte culte religioase pentru desfășurarea unor acțiuni sociale și umanitare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   9.16  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   9.17  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   9.18  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (respinsă);
   9.19  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (respins);
   9.20  Propunerea legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată (respinsă);
   9.21  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 673/2002 (respinsă);
   9.22  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (respinsă);
   9.23  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (respinsă);
   9.24  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (respinsă);
   9.25  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (respinsă);
   9.26  Proiectul de Lege privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții "Palatul Parlamentului" (adoptat);
   9.27  Proiectul "Legea farmaciei" (adoptat);
   9.28  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (adoptat);
   9.29  Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2007 (adoptat);
   9.30  Desemnarea a doi deputați în calitate de reprezentanți ai Camerei Deputaților pentru Grupul de lucru inter-parlamentar al Dimensiunii Parlamentare a Procesului de cooperare în Europa de Sud-Est (adoptată);
   9.31  Raportul Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la modul de privatizare a Societății Comerciale "Antibiotice" S.A. Iași (adoptat);
   9.32  Raportul Comisiei de anchetă privind acuzațiile de concurență neloială și practică monopolistă practicate de supermarketuri (adoptat);
   9.33  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 9 iulie 2008 (adoptat);
   9.34  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croația la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 9 iulie 2008 (adoptat);
   9.35  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz (adoptat);
   9.36  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (adoptat);
   9.37  Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea gazelor nr. 351/2004 (respins);
   9.38  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (adoptat);
   9.39  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat);
   9.40  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat);
   9.41  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat);
   9.42  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură (adoptat);
   9.43  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme (adoptat);
   9.44  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A., în vederea achiziționării de autoturisme (adoptat);
   9.45  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii), între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 28 decembrie 2007 (adoptat);
   9.46  Raportul Comisiei juridice asupra reexaminării Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.38/2008 (adoptat raportul comisiei, prin care se propune adoptarea legii, cu amendamente);
   9.47  Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentului convenit între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la București la 18 aprilie 2008 și la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006 (adoptat);
   9.48  Propunerea legislativă pentru completarea art.42 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiofuziune și Societății Române de Televiziune (adoptată);
   9.49  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar (adoptat);
   9.50  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România (adoptat);
   9.51  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale (adoptat);
   9.52  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(5) și (6) ale art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (adoptat);
   9.53  Propunerea legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor (adoptată);
   9.54  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (adoptat);
   9.55  Propunerea legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (respinsă);
   9.56  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (adoptată);
   9.57  Proiectul de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru cercetătorii științifici din sistemul Academiei Române (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei);
   9.58  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.9 alin.(3) din Legea nr. 1/2000, actualizată, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei);
   9.59  Propunerea legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei);
   9.60  Propunerea legislativă privind Statutul persoanelor aparținând minorităților naționale din România (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei);
   9.61  Propunerea legislativă privind acordarea unor facilități cetățenilor români, aparținând minorităților naționale, care doresc să părăsească definitiv România pentru că nu recunosc Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și statul național unitar român (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   9.62  Propunerea legislativă privind loialitatea cetățenilor aparținând minorităților naționale față de România și statul național unitar român (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   9.63  Propunerea legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei - Costești - Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Albe; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   9.64  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   9.65  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   9.66  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare (respinsă);
   9.67  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   9.68  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 357/25.25.05.2007 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei);
   9.69  Propunerea legislativă pentru modificarea și completare a Legii nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia (adoptată propunera de respingere formulată de comisie);
   9.70  Raportul Comisiei juridice asupra cererii Președintelui României, de reexaminare a Legii pentru completarea art.5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (raportul comisiei nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat; legea se trimite la promulgare în forma inițială);
   9.71  Proiectul de Lege privind constituirea Rezervației arheologice și naturale "Roșia Montană" (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   9.72  Propunerea legislativă privind constituirea Rezervației arheologice și naturale "Grădiștea Muncelului-Cioclovina-Căpâlna" (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   9.73  Proiectul de Lege privind auditul de siguranță rutieră (adoptat);
   9.74  Raportul Comisiei juridice asupra Legii pentru modificarea alin.(1) și (2) al art.18 din Legea nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.453/2008 (raportul comisiei nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat; retrimis comisiei);
   9.75  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate (adoptat);
   9.76  Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A (adoptat).
  10   Informare privind demisia domnului Mihai Sandu-Capră din calitatea de deputat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 18 june 2024, 18:22
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro