Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.12/21-02-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
17-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 11-02-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2013

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Informare privind activarea domnului deputat Romeo Florin Nicoară în Grupul parlamentar al PNL.
  3   Informare privind revenirea domnului Cezar Cioată în Grupul parlamentar al PP-DD.
  4   Informare din partea Președintelui României cu privire la aprobarea propunerilor primului-ministru referitoare la participarea României cu forțe armate, în anul 2013, la misiuni și operații în afara teritoriului statului român.
  5   Informare din partea Președintelui României referitoare la aprobarea propunerilor primului-ministru cu privire la continuarea desfășurării operațiilor de transport multimodal pe teritoriul României al resurselor materiale și umane aparținând Guvernului SUA, dinspre și către Afganistan, în sprijinul operației NATO International Security Assistance Force (ISAF) și al operației de coaliție Enduring Freedom (OEF), în anul 2013.
  6   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 2 /2013). (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.44/2012 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat (PH CD 3 /2013). (rămas pentru votul final)
  8   Propunerea legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor (Pl-x 322/2012). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  9   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 privind Legea educației naționale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.8 din data de 10 ianuarie 2011, cu completările și modificările ulterioare (Pl-x 375/2012). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  10   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 Legea Educației Naționale (Pl-x 408/2012) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  11   Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011 (PL-x 442/2012). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  12   Proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecția obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice (PL-x 443/2012). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  13   Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana, la 15 iunie 2011 (PL-x 444/2012). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  14   Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la 27 mai 2011, la Convenția cadru privind dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (PL-x 451/2012). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  15   Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iași la 3 martie 2012 (PL-x 449/2012). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  16   Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Statele Membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecția informațiilor schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011 (PL-x 450/2012). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război românești situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iași la 3 martie 2012 (PL-x 472/2012). (rămas pentru votul final)
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2012 privind asigurarea unei contribuții suplimentare a României la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală - INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție (PL-x 471/2012). (rămas pentru votul final)
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău, la 20 aprilie 2012 (PL-x 469/2012). (rămas pentru votul final)
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referință în relația cu statele membre ale Uniunii Europene și asigurării recunoașterii activităților de laborator referitoare la datele dactiloscopice (PL-x 414/2012). (rămas pentru votul final)
  21   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2012 pentru modificarea art.II alin.(2) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative (PL-x 383/2012). (retrimis comisiei)
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor Legii nr.148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice (PL-x 385/2012). (rămas pentru votul final)
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit (PL-x 384/2012). (rămas pentru votul final)
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România (PL-x 392/2012). (rămas pentru votul final)
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil (PL-x 629/2011). (rămas pentru votul final)
  26   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 57/2012). (retrimis comisiei)
  27   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România și de Ordonanța Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 718/2010). (retrimis comisiei)
  28   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 646/2011). (rămas pentru votul final)
  29   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională (PL-x 220/2010). (rămas pentru votul final)
  30   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2012 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R.-S.A.", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române (PL-x 243/2012). (rămas pentru votul final)
  31   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2011 pentru modificarea art.1 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a art.8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (PL-x 45/2012). (rămas pentru votul final)
  32   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate de fundația Romanian Angel Appeal (PL-x 34/2012). (rămas pentru votul final)
  33   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și aprobarea modului de operare, funcționare și finanțare a asistenței de urgență acordate cu acest elicopter (PL-x 768/2011). (rămas pentru votul final)
  34   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate primului-ministru și membrilor Guvernului.
   34.1  Maria-Andreea Paul
   34.2  Camelia-Margareta Bogdănici
   34.3  Liliana Mincă
   34.4  Ovidiu-Cristian Iane
   34.5  Petru Movilă
   34.6  Radu Costin Vasilică
   34.7  Cristian-Constantin Roman

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 june 2024, 12:10
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro