Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.78/14-06-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 05-06-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2013

  1   Aprobarea suplimentării ordinii de zi.
  2   Informare privind o modificare în conducerea Grupului parlamentar al PDL.
  3   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 699/2010). (rămasă pentru votul final)
  4   Aprobarea suplimentării ordinii de zi cu două Proiecte de Hotărâre privind vacantarea unor locuri de deputat.
  5   Prezentarea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (vacantare loc deputat Becali George) (rămas pentru votul final).
  6   Prezentarea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (vacantare loc deputat Nechita Aurel) (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române" (PL-x 40/2012) (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (PL-x 122/2013) (rămas pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (PL-x 138/2013) (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea amendamentelor la Acordul de garanție între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări (PL-x 118/2013) (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului între România și Republica Austria și a Protocolului adițional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenției pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 30 martie 2005 (PL-x 119/2013) (rămas pentru votul final).
  12   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal (PL-x 541/2010/2011) (rămasă pentru votul final).
  13   Reexaminarea Legii privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.116 din 15 februarie 2012 (PL-x 181/2011/2013) (rămasă pentru votul final).
  14   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale (PL-x 79/2013). (retrimis comisiei)
  15   Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 30 din Legea nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, local și județean (Pl-x685/2011). (retrimisă comisiei)
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă (PL-x 391/2012) (rămas pentru votul final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opțiunii de vânzare de acțiuni conform prevederilor contractului de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. (PL-x 40/2013) (rămas pentru votul final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 150/2013) (rămas pentru votul final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege privind abrogarea art.IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive (PL-x 127/2013) (rămas pentru votul final).
  20   Alocuțiunea domnului Cemil Çiçek, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Turcia.
  21   Conferirea domnului Cemil Çiçek, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Turcia, a Colanului Camerei Deputaților.
  22   Supunerea la votul final:
   22.1  Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat. (PHCD 18/2013) (vacantare loc deputat Becali George); (adoptat)
   22.2  Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat. (PHCD 19/2013) (vacantare loc deputat Nechita Aurel); (adoptat)
   22.3  Lege privind acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal, reexaminată la cererea Președintelui României, (PL-x 541/2010/2011); (admiterea cererii de reexaminare și respingerea legii)
   22.4  Lege privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.116 din 15 februarie 2012 (PL-x 181/2011/2013); (admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii cu amendamente)
   22.5  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 35/2013); (adoptat)
   22.6  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare (PL-x 323/2012); (adoptat)
   22.7  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale (PL-x 116/2013); (adoptat)
   22.8  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (PL-x 123/2013); (adoptat)
   22.9  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (PL-x 92/2013); (adoptat)
   22.10  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 699/2010); (adoptată)
   22.11  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române" (PL-x 40/2012); (adoptat)
   22.12  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (PL-x 122/2013); (adoptat)
   22.13  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (PL-x 138/2013); (adoptat)
   22.14  Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor la Acordul de garanție între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări (PL-x 118/2013); (adoptat)
   22.15  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între România și Republica Austria și a Protocolului adițional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenției pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 30 martie 2005 (PL-x 119/2013); (adoptat)
   22.16  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă (PL-x 391/2012); (adoptat)
   22.17  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opțiunii de vânzare de acțiuni conform prevederilor contractului de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. (PL-x 40/2013); (adoptat)
   22.18  Proiectul de Lege privind abrogarea art.IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive (PL-x 127/2013); (adoptat)
   22.19  Proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 150/2013); (adoptat)
   22.20  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 680/2009); (adoptat)
   22.21  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în vederea eficientizării unor instituții și activități în acest domeniu (PL-x 157/2011); (adoptat)
   22.22  Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii (PL-x 87/2011). (respins)
  23   Intervenție cu ocazia "Zilei învățătorului".

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 14 june 2024, 9:12
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro