Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.89/03-07-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
17-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 25-06-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 2013

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Păstrarea unui moment de reculegere în memoria victimelor accidentului rutier din Muntenegru.
  3   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 21/2013). (rămas pentru votul final)
  4   Informare privind activarea domnului deputat Gheorghe Nețoiu în Grupul parlamentar al PSD.
  5   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea statului de funcții al serviciilor Camerei Deputaților pe anul 2013 (PH CD 22/2013). (rămas pentru votul final)
  6   Aprobarea unei modificări a ordinii de zi.
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, precum și pentru modificarea art.II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (PL-x 37/2013). (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (PL-x 201/2013). (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2013 privind modificarea Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe (PL-x 88/2013). (rămas pentru votul final)
  10   Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1596/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.924 din 27 decembrie 2011 (PL-x 608/2010/2013). (rămasă pentru votul final)
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor (Pl-x 579/2010). (rămasă pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 128/2013). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea articolului 30 din Legea nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, local și județean (Pl-x 685/2011). (rămasă pentru votul final)
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (PL-x 182/2013). (rămas pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean (PL-x 157/2013). (rămas pentru votul final)
  16   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare (PL-x158/2013). (retrimis comisiei)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2012 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" și adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătățirii condițiilor de derulare a programului "Prima casă" (PL-x 90/2013). (rămas pentru votul final)
  18   Propunerea legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic și consular (Pl-x 609/2011). (amânată)
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi (PL-x 225/2013). (rămas pentru votul final)
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2013 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 171/2013). (rămas pentru votul final)
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013 (PL-x 173/2013). (rămas pentru votul final)
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene (PL-x 111/2013). (rămas pentru votul final)
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătății (PL-x 102/2013). (rămas pentru votul final)
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (Pl-x 163/2013). (rămasă pentru votul final)
  25   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 821/2007). (rămas pentru votul final)
  27   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 117/2009). (rămas pentru votul final)
  28   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice (PL-x 225/2009). (rămas pentru votul final)
  29   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 468/2009). (rămas pentru votul final)
  30   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 (PL-x 31/2013). (rămas pentru votul final)
  31   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2013 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă (PL-x 183/2013). (rămas pentru votul final)
  32   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene (PL-x 170/2013). (rămas pentru votul final)
  33   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (PL-x 63/2013). (rămas pentru votul final)
  34   Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (Pl-x 120/2013). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  35   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 june 2024, 12:21
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro