Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 11, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.142/19-11-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 11-11-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 11, 2013

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Aprobarea unei modificări a ordinii de zi.
  3   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 (PL-x 253/2010). (retrimis comisiilor)
  4   Dezbaterea Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București, la 15 iulie 2013. (PL-x 420/2013). (rămas pentru votul final)
  5   Solicitarea inițiatorilor de retragere a Propunerii legislative privind instituirea educației la domiciliu (Pl-x 369/2013). (aprobată)
  6   Solicitarea inițiatorilor de retragere a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului (Pl-x 370/2013). (aprobată)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (PL-x 378/2013). (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea participării României la Forumul Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale (PL-x 384/2013). (rămas pentru votul final)
  9   Propunerea legislativă pentru modificarea art.65 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale (Pl-x 302/2013). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior (PL-x 319/2013). (rămas pentru votul final)
  11   Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL-x 346/2013) (amânat).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 (PL-x 323/2013). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 46/2003 privind drepturile pacientului (PL-x 723/2011). (rămas pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole (Pl-x 752/2010). (rămasă pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al statului, cu destinație curți-construcții, aferente activelor (construcții) din patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat la data înființării lor, vândute persoanelor fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societăților (PL-x 142/2012). (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 92/2011). (rămasă pentru votul final)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București și rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziționarea de acțiuni ale Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. nr.5/2004, încheiat de Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător și OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător (PL-x 895/2007). (rămas pentru votul final)
  18   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM"-S.A. București (Pl-x 220/2008). (rămasă pentru votul final)
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (Pl-x 404/2012). (rămasă pentru votul final)
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (Pl-x 405/2012). (rămasă pentru votul final)
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.238 din 7 iunie 2004 a petrolului (Pl-x 278/2013). (rămasă pentru votul final)
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, republicată (PL-x 431/2010). (rămas pentru votul final)
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 340/2010). (rămasă pentru votul final)
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată (PL-x 363/2010). (rămas pentru votul final)
  25   Dezbaterea Propunerii legislative privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcțiilor din România (Pl-x 715/2010). (rămasă pentru votul final)
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.31 din Ordonanța Guvernului nr.25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (PL-x 170/2012). (rămas pentru votul final)
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.51/2006 privind serviciile de utilități publice (Pl-x 133/2008). (rămasă pentru votul final)
  28   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaților (PH CD27/2013). (rămas pentru votul final)
  29   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului.
   29.1  Natalia-Elena Intotero

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 14 june 2024, 8:46
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro