Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 4, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.158/16-12-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 04-12-2013 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 4, 2013

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. (L 548/29.10.2013) (rămas pentru votul final)
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. (L 549/29.10.2013) (rămas pentru votul final)
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. (L 605/05.11.2013) (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. (L 606/05.11.2013) (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), situația privind acțiunile multianuale și programele anuale din fonduri externe nerambursabile. (rămas pentru votul final)
  7   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului în legătură cu Raportul asupra activității Autorității Electorale Permanente pe perioada 15 iulie 2004 - 31 decembrie 2005.
  8   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate pentru anul 2009 al Autorității Electorale Permanente.
  9   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate al Autorității Electorale Permanente pe anul 2010.
  10   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate al Autorității Electorale Permanente pe anul 2011.
  11   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Raportul Autorității Electorale Permanente asupra organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din iunie 2012.
  12   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului Autorității Electorale Permanente privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din 9 decembrie 2012.
  13   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului Autorității Electorale Permanente privind referendumul național din 29 iulie 2012.
  14   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate al Autorității Electorale Permanente pe anul 2012.
  15   Prezentarea și dezbaterea:
- Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate pe anul 2005 al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității;
- Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate pe anul 2006 al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității;
- Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate pe anul 2010 al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității;
- Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate pe anul 2011 al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității;
- Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate pe anul 2012 al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
  16   Prezentarea și dezbaterea:
- Raportului comun al Comisiilor pentru apărare ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului privind activitatea desfășurată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în anul 2010;
- Raportului comun al Comisiilor de apărare ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului privind activitatea desfășurată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în anul 2011;
- Raportului comun al Comisiilor de apărare ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului privind activitatea desfășurată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în anul 2012.
  17   Prezentarea și dezbaterea:
- Raportului de activitate al Agenției Naționale Anti-Doping pe anul 2010 și a Raportului comun al Comisiilor pentru învățământ și sănătate ale celor două Camere ale Parlamentului;
- Raportului de activitate al Agenției Naționale Anti-Doping pe anul 2011 și a Raportului comun al Comisiilor pentru învățământ și sănătate ale celor două Camere ale Parlamentului;
- Raportului de activitate al Agenției Naționale Anti-Doping pe anul 2012 și a Raportului comun al Comisiilor pentru învățământ și sănătate ale celor două Camere ale Parlamentului.
  18   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate pe anul 2010 al Băncii Naționale a României.
  19   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate pe anul 2011 al Băncii Naționale a României.
  20   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate pe anul 2011 al Consiliului Legislativ.
  21   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor pentru cultură și buget ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate al Agenției Naționale de Presă AGERPRES pe anul 2009 și a Contului de execuție bugetară pe anul 2009. (rămas pentru votul final)
  22   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor pentru cultură și buget ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate al Agenției Naționale de Presă AGERPRES pe anul 2010 și a Contului de execuție bugetară pe anul 2010. (rămas pentru votul final)
  23   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor pentru cultură și buget ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate al Agenției Naționale de Presă AGERPRES pe anul 2011 și a Contului de execuție bugetară pe anul 2011. (rămas pentru votul final)
  24   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor pentru cultură și buget ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate al Agenției Naționale de Presă AGERPRES pe anul 2012 și a Contului de execuție bugetară pe anul 2012. (rămas pentru votul final)
  25   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor pentru drepturile omului, Comisiilor juridice și ale Comisiilor pentru egalitate de șanse ale celor două Camere ale Parlamentului asupra:
- Raportului de activitate al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pe anul 2008 ;
- Raportului de activitate al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pe anul 2009 ;
- Raportului de activitate al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pe anul 2010. (rămase pentru votul final)
  26   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor pentru drepturile omului, Comisiilor juridice și Comisiilor pentru egalitate de șanse ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pe anul 2011. (rămas pentru votul final)
  27   Prezentarea și dezbaterea Raportului comun al Comisiilor pentru drepturile omului, Comisiilor juridice și Comisiilor pentru egalitate de șanse ale celor două Camere ale Parlamentului asupra Raportului de activitate al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pe anul 2012. (rămas pentru votul final)
  28   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei. (rămas pentru votul final)
  29   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. (rămas pentru votul final)
  30   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. (rămas pentru votul final)
  31   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.47/2012 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din Decembrie 1989. (rămas pentru votul final)
  32   Dezbaterea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. (PL-x 515/2013) (rămas pentru votul final)
  33   Supunerea la votul final:
   33.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 (PL-x 415/2013); (adoptat)
   33.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 (PL-x 416/2013); (adoptat)
   33.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 (PL-x 442/2013); (adoptat)
   33.4  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 (PL-x 443/2013); (adoptat)
   33.5  Raportul de activitate al Agenției Naționale de Presă AGERPRES pe anul 2009; (adoptat)
   33.6  Raportul de activitate al Agenției Naționale de Presă AGERPRES pe anul 2010; (adoptat)
   33.7  Raportul de activitate al Agenției Naționale de Presă AGERPRES pe anul 2011; (adoptat)
   33.8  Raportul de activitate al Agenției Naționale de Presă AGERPRES pe anul 2012; (adoptat)
   33.9  Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2013; (adoptat)
   33.10  Raportul de activitate al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pe anul 2008; (adoptat)
   33.11  Raportul de activitate al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pe anul 2009; (adoptat)
   33.12  Raportul de activitate al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pe anul 2010; (adoptat)
   33.13  Raportul de activitate al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pe anul 2012; (adoptat)
   33.14  Raportul de activitate al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pe anul 2011; (adoptat)
   33.15  Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei; (adoptat)
   33.16  Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei; (adoptat)
   33.17  Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO; (adoptat)
   33.18  Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989; (adoptat)
   33.19  Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 (PL-x 514/2013); (adoptat)
   33.20  Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 (PL-x 515/2013). (adoptat)
  34   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 (PL-x 415/2013), adoptată în procedură de drept comun;
- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 (PL-x 416/2013), adoptată în procedură de drept comun;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 (Pl-x 442/2013), adoptată în procedură de urgență;
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 (PL-x 443/2013), adoptată în procedură de urgență;
- Legea bugetului de stat pe anul 2014 (PL-x 514/2013), adoptată în procedură de drept comun;
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 (PL-x 515/2013), adoptată în procedură de drept comun.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 june 2024, 13:18
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro