Gabriel Andronache
Gabriel Andronache
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 26 june 2024
speeches of:Gabriel Andronache
records found:845 in 238 plenary debates
total video time:6h59m45s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2024
relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2023 privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică și privată a statului, precum și la administrarea eficientă a proprietăților statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 743/2023). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2023 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, precum și a altor acte normative (PL-x 5/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 24 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (PL-x 532/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și pentru completarea și modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială (PL-x 609/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (PL-x 170/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 22 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (PL-x 164/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 38/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2024
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2023 privind unele măsuri pentru gestionarea și evidențierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare (PL-x 34/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2023 privind reglementarea standardelor pentru instrumentele financiare ecologice dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în industrie, precum și pentru modificarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică (PL-x 59/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele reguli speciale pentru realizarea unor proiecte de interes național și local, precum și pentru exercitarea dreptului de administrare temporară a unor bunuri proprietate publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale necesare pentru aceste proiecte (PL-x 705/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    15 Proiectul de Lege privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea (PL-x 701/2023) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 29 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum și pentru completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea (PL-x 821/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2024
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 295/2024) (adoptat); relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 28, 2024 01m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Pl-x 225/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 27, 2024 00m50s
relevant paragraphes
  Respingerea unor propuneri de prelungire a programului de lucru. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 2024 00m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 333 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 817/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 30, 2024 02m11s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul organizării și funcționării serviciilor de informații în România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, republicată (Pl-x 189/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (PL-x 215/2024) (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 2024 00m37s
relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
9.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 23, 2024 01m02s
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetelor anuale ale Curții de Conturi. relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 22, 2024 01m24s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de hotărâre privind instituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetelor anuale ale Curții de Conturi. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbateri privind numirea unor membri ai Plenului Consiliului Concurenței, cu nominalizarea funcțiilor. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 16, 2024 01m23s
relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 685/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2024 00m34s
relevant paragraphes
  Aprobarea modificării și prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 9, 2024 00m38s
relevant paragraphes
  Aprobarea desfășurării lucrărilor Comisei pentru buget, finanțe și bănci, Comisei pentru industrii și servicii, Comisei pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisiei juridică, de disciplină și imunități în paralel cu plenul, pentru a dezbate Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 (PL-x 700/2023). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2023 privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor (PL-x 648/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2024 00m56s
relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 2, 2024 00m41s
relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu ordinea de zi. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 26, 2024 01m50s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind protecția consumatorilor cu privire la costul total al creditării și la cesiunea de creanțe (PL-x 18/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 26, 2024 01m02s
relevant paragraphes
  Aprobarea retragerii de pe ordinea de zi a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006, republicată, privind Statutul deputaților și al senatorilor. (L100/22.02.2022, Pl-x 70/2022) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2024 01m12s
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii simple intitulate "Odele pentru Ceaușescu nu salvează agricultura românească", inițiată de 54 de deputați (MS 2/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2024 00m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea zilei de 21 aprilie ca Ziua Prieteniei dintre România și Republica Federală Germania (PL-x 173/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2024 00m30s
relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Discuții procedurale cu privire la ordinea de zi. relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului deputat Ben-Oni Ardelean în cadrul Grupului parlamentar al PNL. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 23 july 2024, 23:09
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro