Ödön Szabó
Ödön Szabó
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 26 june 2024
speeches of:Ödön Szabó
records found:144 in 69 plenary debates
total video time:2h37m37s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2024
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 22 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (PL-x 164/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    14 Proiectul de Lege pentru modificarea art. 24 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (PL-x 532/2023) (adoptat); relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2024 00m38s
relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2024 01m26s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, pentru modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, precum și pentru completarea art.91 alin.(3) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 738/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 13, 2024 02m12s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de investiții "Anghel Saligny" și pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny" (PL-x 255/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2023 00m55s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2024 (PL-x 801/2023; L714/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 19, 2023 02m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (PL-x 602/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 19, 2023 00m57s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2024. (L714/2023, PL-x 801/2023) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 18, 2023 03m53s
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii simple intitulate "Un ministru care minte nu poate gestiona Educația", inițiată de 56 de deputați (MS 7/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2023 01m53s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 364 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (PL-x 539/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 14, 2023 02m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România (PL-x 449/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Intervenții cu ocazia comemorării Zilei de 15 noiembrie - Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 23, 2023 00m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 (PL-x 434/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2023 00m17s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri (PL-x 294/2023) (adoptat); relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 9, 2023 01m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri (PL-x 294/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2023 02m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (PL-x 711/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2023 04m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 444/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar (PL-x 517/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 497/2023) (adoptată); relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 13, 2023 01m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor Interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 (PL-x 509/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2023 00m59s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2023 pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor (PL-x 237/2023) (adoptat); relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2023 02m57s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru instituirea anului 2024 ca "Anul Avram Iancu" (PL-x 216/2023) (adoptat); relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2023 10m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii învățământului superior (PL-x 254/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii învățământului preuniversitar (PL-x 253/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 2023 00m29s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 12 july 2024, 18:12
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro