Iulian Bulai
Iulian Bulai
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 26 june 2024
speeches of:Iulian Bulai
records found:366 in 94 plenary debates
total video time:4h00m13s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 14, 2024 01m35s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art. 333 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 817/2023) (adoptat); relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 2024 02m16s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 16 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală (PL-x 247/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 333 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 817/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 23, 2024 02m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2023 pentru modificarea art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum și pentru reglementarea modalității de executare a unor hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului (PL-x 814/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 2024 01m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare - Autostrada A7 România - Cofinanțare aferentă Mecanismului de redresare și reziliență B - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 1 februarie 2024 și la Luxemburg la 5 februarie 2024 (PL-x 233/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2024 01m03s
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii simple intitulate "Odele pentru Ceaușescu nu salvează agricultura românească", inițiată de 54 de deputați (MS 2/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2024 02m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea zilei de 14 mai ca Ziua Solidarității și Prieteniei dintre România și Statul Israel (PL-x 147/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 21 aprilie ca Ziua Prieteniei dintre România și Republica Federală Germania (PL-x 173/2024) (adoptat); relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2024 03m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 454/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 207/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru conferirea lui Aurel Vlaicu a titlului de Erou al Națiunii Române (PL-x 49/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (Pl-x 454/2023) (adoptată); relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2024 01m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind contracararea amenințărilor potențiale reprezentate de drone COM (2023) 659 (PHCD 8/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind utilizarea responsabilă a tehnologiei în contextul fenomenului deepfake (PL-x 471/2023) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2024 03m39s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind utilizarea responsabilă a tehnologiei în contextul fenomenului deepfake (PL-x 471/2023). relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2023 03m05s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2024 (PL-x 801/2023; L714/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 19, 2023 00m31s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Propunere de Declarație europeană privind deplasarea cu bicicleta COM (2023) 566 (PHCD 77/2023) (adoptat); relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2023 01m47s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (Pl-x 549/2023) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru instituirea Programului Național de Scoatere din Pericol a Patrimoniului Cultural Imobil și modificarea art. 51 alin. (31) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 503/2023) (adoptat); relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2023 00m44s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare pentru participarea Centrului Național al Cinematografiei la Asociația Directorilor Agenției Europene de Film - EFAD, precum și pentru completarea anexei nr. 2.2 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 394/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2023 01m03s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare (PL-x 29/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale ale României pentru Grupul Consultativ Comun CFE și Comisia Consultativă Cer Deschis (PL-x 621/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 14, 2023
relevant paragraphes
  Intervenții cu ocazia comemorării Zilei de 15 noiembrie - Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 13, 2023 02m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României (PL-x 611/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Pl-x 8/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Piața unică la 30 de ani COM (2023) 162 (PHCD 64/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2023 02m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 (PL-x 239/2015) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2023 01m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un cadru revizuit de monitorizare pentru economia circulară COM (2023) 306 (PHCD 62/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2023 02m53s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind sprijinul financiar acordat de către statul român Mitropoliei Basarabiei, Republica Moldova, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române, precum și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu" de la Muntele Athos, Grecia (PL-x 604/2023) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind sprijinul financiar acordat de către statul român Mitropoliei Basarabiei, Republica Moldova, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române (PL-x 604/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 18, 2023 02m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor Secolului XX (PL-x 586/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 31 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 24/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 24 july 2024, 0:56
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro