Cristina-Mădălina Prună
Cristina-Mădălina Prună
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 26 june 2024
speeches of:Cristina-Mădălina Prună
records found:3620 in 126 plenary debates
total video time:23h07m07s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2024 03m12s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 295/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 21, 2024 06m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2023 privind unele măsuri necesare pentru acordarea unui ajutor de stat pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă către Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A. (PL-x 68/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Respingerea solicitării desfășurării lucrărilor Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisei pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisei pentru industrii și servicii, în paralel cu plenul, în vederea dezbaterii Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2023 privind unele măsuri necesare pentru acordarea unui ajutor de stat pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă către Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A. (PL-x 68/2024). relevant paragraphes
  Discuții procedurale. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 30, 2024 01m25s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2023 pentru aprobarea Planului de amenajare a spațiului maritim (PL-x 752/2023) (adoptat); relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 2024 03m09s
relevant paragraphes
  Respingerea solicitării desfășurării lucrărilor Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în paralel cu plenul, pentru a dezbate Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 177/2019). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 2024 01m54s
relevant paragraphes
  Respingerea solicitării desfășurării lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în paralel cu plenul, în vederea dezbaterii Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (PL-x 462/2018). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 16, 2024 06m27s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (PL-x 626/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei (PL-x 709/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (PL-x 451/2015) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2024 03m20s
relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu ordinea de zi. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 9, 2024 05m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind energia eoliană offshore (PL-x 119/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2024 02m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2023 pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice (PL-x 563/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2024 05m01s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 162/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Discuții procedurale cu privire la ordinea de zi. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2024 00m51s
relevant paragraphes
  Aprobarea modificării programului de lucru. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 19, 2024 03m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată (PL-x 827/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Respingerea solicitării de retrimitere la comisie a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2023 pentru modificarea Legii nr. 152/2020 privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor (PL-x 652/2023). relevant paragraphes
  Solicitarea introducerii pe ordinea de zi a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 38/2023), pentru a fi dezbătut într-o ședință ulterioară. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 13, 2024 02m24s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de investiții "Anghel Saligny" și pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny" (PL-x 255/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2024 01m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind revizuirea Planului strategic european pentru tehnologiile energetice (SET) COM (2023) 634 (PHCD 7/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2023 00m43s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2024 (PL-x 801/2023; L714/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 19, 2023 05m09s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziției și montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 789/2023) (adoptat); relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2023 04m44s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind desființarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale (Pl-x 475/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare (PL-x 555/2023) (adoptat); relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 2023 04m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 7 alin. (1) lit. j) din Legea poliției locale nr. 155/2010 (PL-x 570/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic "Valea Jiului" - S.A. pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan (PL-x 674/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2023 01m45s
relevant paragraphes
  Intervenții cu privire la subiecte de actualitate. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2023 02m38s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 14 și 142 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere (Pl-x 201/2015) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (PL-x 551/2013) (respins); relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 23 july 2024, 21:06
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro