Victoria-Violeta Alexandru
Victoria-Violeta Alexandru
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 26 june 2024
speeches of:Victoria-Violeta Alexandru
records found:547 in 140 plenary debates
total video time:7h41m56s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2024
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2023 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, precum și a altor acte normative (PL-x 5/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 2024 02m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale (PL-x 254/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2024
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele reguli speciale pentru realizarea unor proiecte de interes național și local, precum și pentru exercitarea dreptului de administrare temporară a unor bunuri proprietate publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale necesare pentru aceste proiecte (PL-x 705/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2024 02m21s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 295/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 28, 2024 05m35s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Pl-x 225/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2024 privind gestionarea financiară a alocărilor din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură aferente politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021-2027 (PL-x 195/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 27, 2024
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 335 alin. (1) din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal (Pl-x 137/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 21, 2024 09m04s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 68/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (PL-x 641/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2024 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (PL-x 87/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea alin. (1) al art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 240/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 14, 2024 05m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare (PL-x 248/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2023 privind unele măsuri bugetare (PL-x 647/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 2024 04m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2024 pentru modificarea art. 351 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 (PL-x 229/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 333 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 817/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 30, 2024 05m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2024 pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 79/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul organizării și funcționării serviciilor de informații în România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, republicată (Pl-x 189/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 2024 02m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2023 pentru completarea art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 640/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 23, 2024 02m21s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative (PL-x 592/2018) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 23, 2024
relevant paragraphes
  Numirea unor membri ai Plenului Consiliului Concurenței, cu nominalizarea funcțiilor (prin vot secret cu buletine de vot). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 16, 2024 01m22s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică (PL-x 624/2020/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2024 02m32s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (PL-x 644/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 9, 2024 02m32s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 (PL-x 700/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2024 02m35s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2023 pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice (PL-x 563/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 2, 2024 01m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2023 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor (PL-x 649/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 26, 2024 05m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (PL-x 116/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2024 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (PL-x 80/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 26, 2024 02m25s
relevant paragraphes
  Aprobarea retragerii de pe ordinea de zi a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006, republicată, privind Statutul deputaților și al senatorilor. (L100/22.02.2022, Pl-x 70/2022) relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 july 2024, 10:27
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro