Antonio Andrușceac
Antonio Andrușceac
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 26 june 2024
speeches of:Antonio Andrușceac
records found:393 in 117 plenary debates
total video time:4h04m53s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2024
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 24 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (PL-x 532/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    10 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și adoptarea unor măsuri în domeniul energiei (PL-x 255/2024) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și adoptarea unor măsuri în domeniul energiei (PL-x 255/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    2 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2023 privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică și privată a statului, precum și la administrarea eficientă a proprietăților statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 743/2023) (adoptat); relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 11, 2024 00m56s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 161/2024) (adoptat); relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 27, 2024 03m31s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 272/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 335 alin. (1) din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal (Pl-x 137/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 21, 2024 03m53s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2024 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (PL-x 87/2024) (adoptat). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2023 privind unele măsuri necesare pentru acordarea unui ajutor de stat pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă către Societatea Complexul Energetic "Valea Jiului" - S.A. (PL-x 68/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 14, 2024 03m20s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare (PL-x 248/2024) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 199/2024) (adoptat); relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 30, 2024 04m38s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Antonio Andrușceac - declarație politică despre Compania ROMAERO S.A; written
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative (PL-x 592/2018) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul organizării și funcționării serviciilor de informații în România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, republicată (Pl-x 189/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 193/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 2024 00m29s
relevant paragraphes
  Respingerea solicitării desfășurării lucrărilor Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și a Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în paralel cu plenul, în vederea dezbaterii Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 (PL-x 236/2024). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2024 05m04s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele suin și avicol, în perioada 1 august 2022 - 31 august 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (PL-x 83/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Claudiu-Augustin Ilișanu) (PHCD 26/2024) (adoptat). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (PL-x 338/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 26, 2024 04m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind protecția consumatorilor cu privire la costul total al creditării și la cesiunea de creanțe (PL-x 18/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Moțiunea simplă inițiată de 54 de deputați (MS 2/2024) (respinsă). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2024 01m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 3 lit. a) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției (PL-x 169/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2024
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind utilizarea responsabilă a tehnologiei în contextul fenomenului deepfake (PL-x 471/2023). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 5, 2024 01m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea la Convenția nr. 190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată la cea de-a 108-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 21 iunie 2019 (PL-x 735/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 28, 2023 01m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc (Pl-x 808/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei doamnei deputat Maria-Gabriela Horga) (PHCD 83/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Discuții procedurale cu privire la ordinea de zi. relevant paragraphes
14.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2023 07m11s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2024 (PL-x 801/2023; L714/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 19, 2023 02m30s
relevant paragraphes
  Numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 11, 2023 01m01s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 204 alin. (2) lit. j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 522/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2023 02m14s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind desființarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale (Pl-x 475/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Programului Național de Scoatere din Pericol a Patrimoniului Cultural Imobil și modificarea art. 51(31) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 503/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 2023 06m34s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare (PL-x 689/2023) (adoptat); relevant paragraphes
  Intervenții cu privire la subiecte de actualitate. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic "Valea Jiului" - S.A. pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan (PL-x 674/2023) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 689/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale (PL-x 490/2023) (adoptat); relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2023 01m47s
relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 6 din 31 ianuarie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 18 iulie 2023 (PL-x 291/2022/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2023 06m00s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României la Asociația Europeană a Cardurilor de Tineret (AECT) (PL-x 209/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind sistemul public de pensii (PL-x 727/2023) (adoptat). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare (PL-x 29/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 22 july 2024, 1:21
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro