Radu-Dinel Miruță
Radu-Dinel Miruță
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 26 june 2024
speeches of:Radu-Dinel Miruță
records found:116 in 47 plenary debates
total video time:2h03m15s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2024
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    10 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și adoptarea unor măsuri în domeniul energiei (PL-x 255/2024) (adoptat); relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 14, 2024 01m29s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice (PL-x 38/2024) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare (PL-x 248/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 2024 02m58s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice (PL-x 38/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 2024 01m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (PL-x 120/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2024 01m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (PL-x 489/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2024 01m33s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic (PL-x 803/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2024 02m56s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (PL-x 41/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind utilizarea responsabilă a tehnologiei în contextul fenomenului deepfake (PL-x 471/2023). relevant paragraphes
8.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2023 01m40s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2024 (PL-x 801/2023; L714/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 19, 2023 00m59s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2024. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 11, 2023 01m26s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate (PL-x 175/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 2023 01m01s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic "Valea Jiului" - S.A. pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan (PL-x 674/2023) (adoptat); relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2023 00m50s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind sistemul public de pensii (PL-x 727/2023) (adoptat). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 13, 2023 01m16s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 129/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2023 01m31s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Un Plan industrial al Pactului verde pentru era cu zero emisii nete COM (2023) 62 (PHCD 60/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2023 01m08s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (PL-x 256/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 10, 2023 02m07s
relevant paragraphes
  Numirea vicepreședinților Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2023 00m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind asigurarea cadrului național pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor și vizelor, al cooperării polițienești și judiciare și al azilului și migrației (PL-x 292/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2023 05m27s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energetic, precum și pentru instituirea unor derogări (PL-x 374/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7-Transformare digitală din Planul național de redresare și reziliență, precum și alte categorii de măsuri (PL-x 226/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiții pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuție precum și a altor proiecte de interes public major care utilizează energie regenerabilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 57/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiții pentru realizarea de extracții de huilă și lignit în curs de execuție, precum și a altor proiecte de interes public (PL-x 57/2023) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 - Transformare digitală din Planul național de redresare și reziliență, precum și alte categorii de măsuri (PL-x 226/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2023 03m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și al transporturilor (PL-x 366/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2023 pentru modificarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic (PL-x 273/2023) (adoptat); relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 7, 2023 01m13s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -Valorificarea talentelor în regiunile Europei COM (2023) 32 (PHCD 28/2023) (adoptat); relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 24 july 2024, 0:11
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro