Dan Tanasă
Dan Tanasă
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 26 june 2024
speeches of:Dan Tanasă
records found:456 in 158 plenary debates
total video time:6h54m04s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2024
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    17 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (PL-x 382/2024) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 22 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (PL-x 164/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    4 Proiectul de Lege pentru completarea art. 22 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (PL-x 164/2024) (adoptat); relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 2024 03m17s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2023 privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică și privată a statului, precum și la administrarea eficientă a proprietăților statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 743/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale (PL-x 254/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2024
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor (PL-x 372/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 11, 2024 04m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (reformare) COM(2024) 60 (PHCD 40/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu -Ura nu își are locul aici: o Europă unită împotriva urii - JOIN (2023) 51 (PHCD 41/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 21, 2024 01m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (PL-x 641/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 7, 2024 00m35s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul organizării și funcționării serviciilor de informații în România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, republicată (Pl-x 189/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 23, 2024 01m50s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2022 pentru completarea anexei nr. 51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 106/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 191/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 2024 00m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 92/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 16, 2024 05m44s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Pl-x 234/2024) (adoptată); relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu ordinea de zi. relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică (PL-x 624/2020/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 685/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2024 03m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovinelor de carne și al bubalinelor, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (PL-x 84/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu ordinea de zi. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 9, 2024 02m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 (PL-x 700/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2024 01m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest COM (2023) 691 (PHCD 25/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 2, 2024 01m51s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (PL-x 205/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 26, 2024 01m54s
relevant paragraphes
  Aprobarea retragerii de pe ordinea de zi a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006, republicată, privind Statutul deputaților și al senatorilor. (L100/22.02.2022, Pl-x 70/2022) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2024 03m14s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 451 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003 (PL-x 370/2023) (adoptat). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 451 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003 (PL-x 370/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2024 04m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (PL-x 102/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare (PL-x 737/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2024 00m29s
relevant paragraphes
  Evocarea atentatelor sângeroase de la Madrid. relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2024 00m40s
relevant paragraphes
  Semnalarea unei probleme procedurale în legătură cu interpretarea unei prevederi din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 921 alin. (2) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (PL-x 759/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, pentru modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, precum și pentru completarea art.91 alin.(3) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 738/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (PL-x 101/2024) (adoptat); relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 27, 2024 07m00s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea premiului național "Ambasador Mihnea Constantinescu" pentru merite deosebite în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură (PL-x 531/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Dan Tanasă - declarație politică intitulată "Ciolacu, un trădător ordinar de țară, o slugă model a UDMR"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 445/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 26, 2024 01m27s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 123/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 13 july 2024, 7:26
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro