Dan Stelian Marin
Dan Stelian Marin
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 19, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result > 19-02-1998 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 19, 1998

 Relevant paragraphs for the following query: 
Speaker: Dan Stelian Marin

Adoptarea textelor în divergență la proiectul Legii bancare.

Domnul Marin Stelian:

Domnule președinte,

Am impresia că discutăm pe niște texte greșite. Textul adoptat de Senat este textul propus de Comisia de mediere, nu cel rezultat la votul inițial asupra legii.

Să vă citesc eu textul Comisiei de mediere, care trebuia înscris în coloana doi: "Conducătorii băncilor trebuie să fie rezidenți în România, să exercite exclusiv funcția în care au fost numiți de cel puțin unul dintre aceștia și cel puțin unul dintre aceștia să fie cetățean român." Ei trebuie să fie licențiați, deci nu cu studii superioare. Să zicem că și cei care au făcut niște facultăți de 3 ani se încadrează în studii superioare. Să fi lucrat de cel puțin 5 ani în activitatea financiar-bancară. Și textul continuă. Deci am adus îmbunătățiri textului adoptat de Senat și, ca atare, Senatul a adoptat acest text îmbunătățit.

Eu v-aș ruga să fim de acord cu textul adoptat de Senat în urma medierii, care corespunde cerințelor formulate de ceilalți colegi.

Ca fost bancher, vă spun, părerea mea personală, având în vedere că activitatea bancară presupune bancheri, deci personal calificat în domeniu, presupune niște clădiri corespunzătoare și un sistem informațional bine pus la punct, eu aș înclina către textul Camerei Deputaților, respectiv: "Conducătorii să fie specialiști în domeniu". Atâta timp cât avem universități care pregătesc specialiști în domeniul bancar, nu e bine să ne trezim în fruntea băncilor cu licențiați în sport, cu licențiați în medicină, cu licențiați în alte ramuri.

Experiența este dureroasă pentru noi până în prezent, când în conducerea unor bănci au intrat oameni fără pregătire și cu o moralitate pusă sub semnul întrebării.

Eu vă mulțumesc.

  ................................................
 

Domnul Marin Stelian:

La lit.c) de la art. 41, Senatul, inclusiv comisia de mediere, a propus ca: "Influențele de curs din reevaluarea capitalului social exprimat în valută, să conducă la majorarea capitalului social".

Ce pot să vă spun eu, referitor la acest punct? De ce este necesar ca aceste diferențe, într-adevăr, să se reflecte în capitalul social exprimat în lei, reflectat în bilanț, în statut și în registrul comerțului?

Capitalul social în valută al băncilor comerciale, așa după cum știți, este vărsat în lei și în valută.

Capitalul în valută este exprimat în lei la cursul de la data vărsământului sau de la data transformării unei părți de capital în lei din capital în valută.

Avem următoarea situație la ora actuală: în capitalul social exprimat în lei, valuta este evidențiată la 300, 400, 500, 600 de lei un dolar, pe când celelalte elemente bilanțiere sunt exprimate la prețuri curente.

Îmi pun întrebarea: este normal ca acest capital social reflectat în bilanț, în statut și la registrul comerțului să nu exprime realitatea? Să nu fie exprimat în prețuri curente, respectiv la cursul de la sfârșitul anului, așa cum sunt exprimate și celelalte elemente de activ și de pasiv din bilanț? Eu zic că nu.

Domnilor,

Subevaluarea capitalului social, ca urmare a menținerii acestuia în cursuri istorice, afectează foarte mult activitatea băncii respective.

Știți dumneavoastră că potrivit unor reguli bancare, unor recomandări ale Băncii Internaționale de la Basel, raportul între capital și plasamente trebuie să fie 1 la 8, respectiv la 1 leu capital - 8 lei plasamente.

Dacă mențin capitalul la prețuri istorice, iar plasamentele în prețuri curente, normal, volumul activității în termeni reali scade..., va scădea de la perioadă la perioadă.

Avem foarte mulți indicatori bancari care se reflectă la capital: profitabilitatea, nu vorbesc... chiar expunerea băncii către o anumită firmă este limitată la maximum 20% din capital. Pe măsură ce se depreciază cursul, pe măsură ce inflația este foarte vioaie, normal, plasamentele băncii către aceeași firmă se reduc continuu.

Am avut situații nenumărate când în condițiile menținerii creditului unei firme, datorită deprecierii dolarului, acest raport, acest grad de expunere de 20% era depășit, fără ca, în realitate, să mai acorzi 1 leu credit către firma respectivă, și atunci băncile erau obligate să apeleze la garanții de la alte bănci, pentru expunere la risc.

Deci, domnilor, părerea mea este că bilanțul unei bănci comerciale trebuie să reflecte realitatea.

Nu poți ca unele elemente să le ai înscrise...

Stați, domnule Triță, că poate că vă interesează și pe dumneavoastră... (se adresează domnului Triță Făniță, care se întreține cu colegii în sală).

Nu poți ca unele elemente bilanțiere să le ai înscrise în prețuri istorice, iar altele în prețuri curente. Toată evidența, tot bilanțul trebuie să reflecte prețurile curente și, ca atare, capitalul social să reflecte realitatea.

Vă dau un singur exemplu...

Din sălă (partea dreaptă):

Nu este nevoie!

 
 

Domnul Marin Stelian:

Nu, că vreau să fiu înțeles foarte bine. Capitalul social al unei bănci X, de 200 miliarde lei, din care 500 milioane dolari. Faceți și dumneavoastră socoteala că suma de 200 miliarde lei nu-i include nici pe cei 500 milioane dolari, deși atunci când s-a constituit capitalul social în valută, acesta reprezenta numai 40% din capitalul social.

Eu de asta v-aș ruga să fiți de acord cu pct. c.

Nu știu dacă luăm și litera următoare, lit. e)...

Și lit. e)?

La lit. e) se spune că: "diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului", nu ale "patrimoniului social", ci cum este la comisia de mediere, fără "social", "... vor fi incluse în rezerve și utilizate pentru mărirea capitalului".

Domnilor,

Băncile comerciale, pentru protecția capitalului în condiții inflaționiste, așa cum v-am spus și în prima parte, o parte din capital au transformat-o în valută, și au utilizat foarte mult fondul de dezvoltare pentru construcția de clădiri, clădiri destinate activității bancare. Cum am spus eu mai înainte, o bancă înseamnă: bancher, clădiri și sistemul informațional. Aceste clădiri sunt înscrise în bilanț tot la prețuri istorice. Cele care au fost construite în 1992, la prețuri din 1992..., 1993, 1994, și actualele prețuri de piață nu mai corespund prețurilor înregistrate în evidență și în bilanț.

Mai mult, clădirile realizate acum 50 de ani, acum 100 de ani, sunt reflectate în bilanț la prețuri derizorii. Vă dau un singur exemplu...

Domnule Triță,

Lăsați-mă, că eu nu vă întrerup niciodată... (Rumoare).

 
  ................................................
 

Domnul Marin Stelian:

Clădirea unde este sediul Băncii Comerciale..., și domnul Triță o cunoaște, vis-a-vis de Universitate, așa-zis "... la coada calului"...

 
  ................................................
 

Domnul Marin Stelian:

... este înscrisă în bilanțul Băncii Comerciale la 500 milioane lei, după reevaluarea potrivit Hotărârii nr.500, dar pentru modernizarea acestei clădiri și consolidarea ei s-au cheltuit peste 50 miliarde lei.

Trebuie reflectată în bilanț la valoarea reală? Trebuie.

Trebuie înscrisă în capitalul social valoarea reală a patrimoniului societății? Trebuie.

Aceste aspecte le-am avut în vedere la lit. e).

Camnera Deputaților și Senatul..., și ce pot să mai spun? Propunerea de amendare a fost făcută de un domn liberal.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea dreaptă a sălii).

 
  ................................................
 

Domnul Marin Stelian:

S-a ridicat aici problema că prin reevaluarea capitalului social în valută s-ar schimba structura acționarilor.

Nu, domnilor. Nu s-a întâmplat la nici o societate din România și sunt norme date de Banca Națională că nu se permite... Toți au participat la aceeași dată: unul cu lei în 1992, unul cu dolari la cursul din 1992 sau cu mărci la cursul din 1992... Nu se pune problema... Se pune problema majorării capitalului social exprimat în lei în 1998 și majorarea valorii nominale a acțiunilor deținute de fiecare.

Deci, nu s-a avut în vedere ceea ce credeți dumneavoastră, niște dedesupturi, ca, într-adevăr, celor care au participat la societăți mixte..., dar avem foarte puține din acestea, aproape că nu avem, să le crească cota de participare în capitalul social, corespunzător deprecierii dolarului.

Eu n-am fost înțeles, că menținând capitalul social în prețuri istorice, la cursuri istorice, iar celelalte elemente - plasamentele la prețuri curente, activitatea băncii respective este strangulată, trebuie redusă continuu, pentru a menține acest raport între capitalul exprimat în prețuri istorice și plasamentele în prețuri curente. Adică, să ne gândim nu văzând și dezinformând lumea că: "Domnule, uite că Marin urmărește ca străinii să dețină o cotă mai mare, fără să participe cu nimic!"

Vă mulțumesc.

Din sală:

La vot, domnule președinte!

 
  ................................................
 

Domnul Marin Stelian (din sală):

Păi, despre acest aspect a vorbit domnul Turianu!

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 june 2024, 13:27
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro