You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 19-05-1998

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 19, 1998

 Relevant paragraphs for the following query: 
Speaker: Dan Stelian Marin

2. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998 (Continuarea dezbaterilor; art.3 alin2 - art.10.)  

Domnul Marin Dan Stelian:

Domnule președinte,

Propun să se elimine următoarele cuvinte: "conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997." Fac această propunere întrucât Ordonanța nr. 30 nu a fost aprobată prin lege, în acest caz, putea să se spună: "aprobată prin Legea nr. ..." Ordonanțele de urgență, potrivit Constituției, se aprobă prin legi și nu prin Legea bugetului. Dacă trecem: "conform Ordonanței nr. 30", înseamnă că ordonanțele le aprobăm prin Legea bugetului, contrar Constituției.

Vă mulțumesc.

................................................

Domnul Marin Dan Stelian:

Îmi pare rău că domnul Vosganian nu a înțeles nimic din ce am spus eu, dacă o ordonanță o trecem într-o lege, înseamnă că această ordonanță, înscrisă într-o lege, este aprobată prin această lege. Vă mulțumesc.

................................................

Domnul Marin Stelian:

Domnule președinte,

Am luat cuvântul, cu toate că sunt de acord cu amendamentul propus. Eu vreau să spun câteva cuvinte legat de acest alineat, care practic reprezintă o sinteză a cheltuielilor bugetului de stat pe 1998.

În primul rând, vreau să precizez, așa cum a reieșit și din dezbaterile generale, în cheltuielile totale nu sunt incluse resursele financiare necesare susținerii măsurilor prevăzute în programul de guvernare. De altfel, acest lucru ne-a fost confirmat de ministrul agriculturii, domnul Dinu Gavrilescu, în discuțiile purtate în cadrul comisiilor reunite. Ne-a spus clar că, pentru realizarea programului de guvernare, îi trebuie anumite sume pe destinații, respectiv un minim de cca.806 miliarde.

În al doilea rând, voi face referiri la cheltuielile de personal. Dacă ne uităm la alin.4, au fost acceptate unele amendamente, respectiv exceptarea Ministerului Învățământului de la încadrarea numărului de personal cu începere de la 1 mai, respectiv de reducere a numărului de personal, așa cum se prcedează la majoritatea activităților - sănătate, cultură, știință; și un alt amendament acceptat, datorită întârzierilor în prezentarea bugetului de către Guvern, este că data de 1 mai nu mai este operabilă și am modificat data de 1 mai în 1 iunie, respectiv data aplicării reducerilor de personal.

Cu toate aceste amendamente, cheltuielile totale au rămas aceleași, deși alin.4 a fost avut în vedere la determinarea cheltuielilor de personal.

Tot la cheltuieli de personal, vreau să vă precizez dumneavoastră că indexările aplicate personalului bugetar în 1998, cuprinse în bugetul prezentat de executiv, reprezintă 17,4% și nu 60% din rata inflației proiectată de 45%. Cum a determinat Guvernul această indexare de 17,4%? Foarte simplu! A făcut un nou indicator, respectiv creșterea prețurilor medii pe 1998 raportat la decembrie 1997 și a rezultat 29%. 60% aplicat la 29% reprezintă exact 17,4%. Deci, nu se acoperă 60% din creșterea prețurilor, ci numai cca.sub 40%, cu toate că această inflație, după părerea mea, datorită impulsurilor introduse de la 1 ianuarie - majorări de TVA, accize, majorarea barbară a prețurilor la combustibilii lichizi, dublarea prțeurilor la energie electrică, și ați văzut: servicii poștale, CFR, poate să urmeze noi majorări de prețuri după același principiu aplicat la energie, respectiv corelarea prețurilor la gaze naturale și altele, mă uit din zi în zi că apare câte o surpriză legată de majorarea prețurilor din inițiativa Guvernului.

O altă problemă pe care vreau s-o ridic...

................................................

Domnul Marin Stelian:

Mă refer numai la acest alineat. M-am referit la cheltuieli de personal de la pct.1, lit.a).

Vreau să mă refer la art.1, lit.g), respectiv sume prevăzute în bugetul de stat ca rezerve, din care fondul la dispoziția Guvernului constituit din vărsăminte din privatizare: 3.500 de miliarde.

Domnilor,

Dacă ne uităm la art.3 parcă... nu, la art.2 alin.6, spune așa: "Vărsăminte din privatizare pentru constituirea fondului la dispoziția Guvernului în sumă de 5.891,3 miliarde. (I se spune ceva din sală).

V-am înțeles. Să știți că am citit foarte bine și Legea bugetului și Programul de guvernare.

Pun întrebarea: de ce vărsămintele la fondul la dispoziția Guvernului din sumele obținute din valorificarea activelor și acțiunilor societăților cu capital de stat sunt de 5.891 de miliarde, iar la cheltuieli 3.500 de miliarde?

O altă întrebare pe care mi-o pun eu: de ce 3.500 de miliarde se includ în fondul de rezervă, deci fără nici o destinație către economia reală? Dacă această destinație o va avea în vedere Guvernul, de ce să nu se reflecte și în bugat? Să-l facem mai transparent.

Oare, mă întreb eu, includerea acestei sume ca fond de rezervă nu are destinație să acopere eventualele nerealizări de venituri?

................................................

Domnul Marin Stelian:

Să aibă ca destinație încadrarea în deficitul proiectat?

Domnule președinte,

Între o pagină și alta, noi avem două sume cu aceeași titulatură.

................................................

Domnul Marin Stelian:

Și întreabă oricine...

................................................

Domnul Marin Stelian:

Numai la acest alineat mă refer, domnule președinte. Numai la acest alineat.

................................................

Domnul Marin Stelian:

Suntem la discuții acum.

Domnule președinte,

Eu înțeleg preocuparea Guvernului pentru utilizarea acestor sume din privatizare în scopul consumului guvernamental. De altfel, ni s-a arătat. Găsim sume din vărsămintele acelea la fondul la dispoziția Guvernului, dar le regăsim în bugetul Ministerului Industriei și Comerțului pentru 498,3 miliarde, sume destinate acoperirii cheltuielilor cu închiderea de mine, găsim vreo 1.600-700 de miliarde în bugetul Ministerului Finanțelor, ca sume destinate acoperirii dobânzilor la datoria publică. Întreb eu dacă acesta mai este un fond la dispoziția Guvernului. Ca să votez în cunoștință de cauză acest alineat, aș vrea să cunosc și eu ce sume au fost obținute din privatizare în anul 1997 și pe primele luni din 1998...

................................................

Domnul Marin Stelian:

'97 și primele patru luni din 1998.

Vreau să cunosc și eu destinația acestor sume, a sumelor încasate de FPS și a sumelor încasate de bugetul de stat. Fără aceste cunoștințe, nu pot să votez acest punct.

O altă referire, și vă rog să mă scuzați că... (vociferări). Vă ascult și eu pe dumneavoastră. Mă uit la pct.2 - cheltuieli de capital: 4.647,5 miliarde de lei.

Domnilor,

Dacă ne uităm la deficitul bugetar de aproape 13 mii de miliarde, înseamnă că numai o mică parte din deficitul bugetar se reflectă în cheltuieli de capital, în cheltuieli de investiții, cca.40%. Ce înseamnă asta? Ne împrumutăm pentru a acoperi deficitul bugetar, dar ne împrumutăm pentru consum, în loc să ne împrumutăm pentru investiții.

Am auzit un domn deputat mai zilele trecute de moștenirea grea.

Domnilor,

De ce n-ați continuat să păstrați acea moștenire de la Guvernul Văcăroiu, ca deficitul bugetar să se reflecte în cheltuieli de investiții? În investiții care să producă efecte economice și, prin efectele economice, să putem să rambursăm datoria acumulată pentru finanțarea deficitului bugetar. Asta era moștenirea pe care trebuia s-o păstrați. Deci, ne împrumutăm în "avantajul" generațiilor viitoare, care vor trebui să suporte aceste împrumuturi din noi impozitări.

Știu că mi se va răspunde: "Domnule, mai avem niște transferuri pentru investițiile la bugetele locale", le cunosc care sunt. Și eu aș da răspunsul că nu toate cheltuielile de capital sunt în investiții...

................................................

Domnul Marin Stelian:

Vă deranjează cumva...?

................................................

Domnul Marin Stelian:

Domnule,

Credeți că pe mine nu mă zgârâie pe creier când l-aud pe domnul Cristea vorbind de buget? Mă zgârâie! (Aplauze în partea stângă a sălii).

................................................

Domnul Marin Stelian:

Așa cum am arătat, mi se va răspunde că sunt multe cheltuieli, adică transferuri pentru investiții la bugetele locale. Dar, domnilor, și din cheltuielile de capital sunt multe dotări cu autoturisme, cu calculatoare care le folosim drept mașini de scris și alte cheltuieli de investiții la administrația publică centrală.

Vă mulțumesc, dacă v-am deranjat, domnule președinte, dar v-aș ruga mult să mi se respecte și mie statutul de senator, ca să pot să iau cuvântul la această tribună. Vă mulțumesc.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Susțin și eu amendamentul colegului meu, mai ales că ordonanța nu a fost aprobată prin lege. Deci, nu putem să facem referire la o ordonanță care n-a fost aplicată prin lege și, în al doilea rând, ordonanța s-a aplicat: primul-ministru și-a angajat 13 consilieri cu grad de ministru, deci, un nou cabinet, format numai dintr-un partid, miniștrii și-au angajat consilieri, secretari generali și tot ce au vrut. Deci, ea s-a aplicat și se aplică. La județe, prefecții, subprefecții și-au angajat consilieri. Deci, se aplică, nu putem să spunem că nu se aplică, deși nu a fost aprobată prin lege.

A fost aprobat - și îl susțin - amendamentul cu privire la exceptarea învățământului de la reducerea de personal, cu începere de la 1 mai, și la amânarea reducerilor de personal, respectiv, încadrarea numărului maxim de posturi de la 1 mai la 1 iunie, ca urmare a trecerii timpului. Noi am solicitat foarte mult să nu se afecteze personalul din sănătate - și dacă ne uităm, aici este ponderea reducerilor, din cultură, de la știință, dacă ne uităm ce reducere avem la Academie, de la Curtea de Conturi (vedeți că avem o reducere de 201 persoane, față de personalul finanțat în luna decembrie), așa rezultă dintr-o anexă dată de Ministerul Finanțelor. Probabil că se urmărește slăbirea acestui organ suprem de control financiar din economie.

De altfel, vedem care este intenția actualei puteri, de slăbire a acestui organ, de eliminare a controlului Curții de Conturi de la operațiunile de privatizare, de la operațiunile care... după mine, corupția este în floare, operațiuni - multe apărute în presă - la care nu s-a mai sesizat din oficiu Parchetul General, cum se sesizează din oficiu în alte probleme.

Deci, domnilor, am făcut reduceri anul trecut la învățământ, la sănătate, la cultură - de 10% - operăm aceeași reducere și anul ăsta - tot de 10%. În schimb, dacă ne uităm la Guvern, își majorează personalul cu 89 de persoane, chipurile pentru Consiliul pentru reformă, la care în decembrie finanțarea personalului era făcută de la Guvern. Menținem personalul de la Guvern din decembrie, care includea și Consiliul pentru reformă, bineînțeles reducem la armată și majorăm la alții, care nu fac altceva decât să nu se implice în economie. Așa cum ne place să spunem, statul nu se implică în economie. De ce mai ținem ministere, domnilor? Ministerul Industriei, Ministerul Reformei, de ce mai ținem Ministerul Agriculturii, Ministerul Turismului și alte ministere, dacă nu se implică sub nici o formă în economie?

Vă mulțumesc.