Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 13, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
17-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 13-02-1999 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 13, 1999

  1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1999 (Art.25 alin.4; art.32 alin.2; art.57 - art.63; art.14 alin.3; anexele 4-18; Anexa nr.3 de la anexa nr.3/01 - la anexa nr.3/21.)  

Ședința a început la ora 10,10.

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Mircea Ioan Popa, secretar al Senatului, și Ioan Vida Simiti, secretar al Camerei Deputaților. Din prezidiu a făcut parte domnul Ulm Spineanu, vicepreședinte al Senatului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

(La ora 9,40.) Rog secretarii de ședință programați pentru astăzi și vicepreședintele de la Senat să vină la prezidiu, ca să putem începe lucrările!

(La ora 10,00). Repet rugămintea ca un vicepreședinte de la Senat și un secretar de la Cameră, desemnați pentru conducerea ședinței de astăzi, să vină la tribună!

Voci din sală:

Cine a fost nominalizat?

(La ora 10,10.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îmi cer scuze față de dumneavoastră pentru această întârziere care a apărut și o să vă rog să începem ședința de astăzi.

Voci din sală:

Începem când aveți voi chef? Rușine! (Vociferări, proteste.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și Senatului, anunțându-vă că din totalul de 485 de deputați și senatori și-au înregistat prezența la lucrări 320, 165 fiind absenți. Cvorumul legal pentru desfășurarea lucrărilor, de 243 de senatori și deputați, este întrunit.

Vom relua dezbaterile cu articolele care au rămas în suspensie. Aș dori ca să fie invitat domnul ministru Băsescu pentru alin. 4 art. 25.

La art. 32, care a fost remis comisiilor, doresc să știu care este rezultatul analizei acestora, ca să putem să-l supunem spre aprobare. Deci, suntem la art. 32 la alin. 1, dacă sunt intervenții? A rămas numai votul.

Am rugămintea să vă ocupați locurile în sală, ca să putem să trecem la vot!

Am înțeles de la comisie că acest art. 32 alin. 1 rămâne așa cum a fost propus în raport.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Să vină domnul Roșca, de la Depaartamentul de administrație locală, să ne răspundă!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Suntem în prezența departamentului.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Să ne spună cu Anexa nr. 5, ce facem!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu am ajuns la anexe.

Art. 32 alin. 1. Domnule secretar de stat Roșca, sunteți amabil să veniți până aici?

Voci din opoziție:

Spuneți-i despre ce este vorba, că el nu știe!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

O să-i dau cuvântul domnului Roșca, pentru a ne răspunde din partea Departamentului pentru administrație publică locală. Vă rog, poftiți la microfon!

Domnul Vlad Roșca:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Punctul nostru de vedere este identic cu punctul de vedere prezentat dumneavoastră de comisia de specialitate. În ceea ce privește raportul în care să se facă împărțirea între autorițile locale alese la nivel județean și local, procentele pe impozitul pe salariu care să revenină, punctul nostru de vedere coincide cu acela al comisiei. Vă mulțumesc.

Voci din opoziție:

Argumentați-l! (Vociferări, proteste.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog foarte mult! Liniște, vă rog! (Proteste.)

Procedură. Domnul deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Vă rog să îi comunicați domnului secretar de stat că este vorba de repunerea în discuție a art. 32 alin. 1, care se referă la disponibilizarea unei sume suplimentare, nu la distribuție, care este la art. 32 alin. 2. Deci, s-a solicitat suplimentarea cu 1 mie de miliarde lei, despre aceasta este vorba, informați-vă, discutați cu domnul Remeș, care a fost de acord și vedeți cu ce soluții veniți la microfon! La alin. 2 discutăm distribuția pe consilii județene și consiliul local, e altceva!

Domnul Petre Țurlea (din sală):

Ce specialist!... 15 mii de specialiști!...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Avramescu.

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

Vă rog, atrag atenția, este vorba de discuția art. 32 alin. 1, care se referă la defalcare și care are amendamente respinse, propuse pentru administrație, și amendamente, tot privind defalcarea, admise, propuse de Comisia pentru buget finanțe. Noi îl rugăm pe domnul secretar de stat..., ministru, mă iertați, îmi fac mea culpa, care amendamente le susține: respinse, ale Comisiei pentru administrație, sau acceptate, ale Comisiei pentru buget?

Voci din sală:

Luăm pauză, să se informeze și el!

Domnul Marin Dan Stelian (din sală):

Că tot a venit să ne "lumineze"!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul senator Ciurtin. Vă rog!

Domnul Costică Ciurtin:

Domnule președinte, o rugăminte am, dat fiind că domnul secretar de stat nu este în temă sau trecem peste acest articol sau luăm o pauză de 5 minute, pentru ca dânsul să se documenteze asupra aceea ce discutăm în Parlament. (Vociferări.)

Voci din opoziție:

Pauză! 5 minute nu-i ajung!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, domnule secretar de stat Roșca, este vorba de amendamentul respins nr. 135, referitor la alin. 1 al art. 32, prin care s-a propus suplimentarea cu 1 mie de miliarde a alocațiilor repartizate ca sume defalcate din impozitul pe salariu. Autor: Comisiile pentru administrație publică și organizarea teritoriului. Ca atare, vă rog să răspundeți la acest punct.

Domnul Vlad Roșca:

În ceea ce privește acest amendament, nu suntem de acord.

Voci din opoziție:

De ce, domnule?

Domnul Florian Bercea (din sală):

Secret de stat!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul secretar de stat nu este de acord cu această suplimentare.

Voci din opoziție:

De ce, domnule?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Ministerul de Finanțe nu este nici el de acord, comisia își menție raportul. În aceste condiții, vă supun spre aprobare amendamentul respins de la nr. crt. 135 din raportul amendamentelor respinse.

Voturi pentru?

Domnul Mircea Ciumara (din sală):

Am o rugăminte, să-mi dați voie să intervin pe o chestiune de procedură!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Suntem în timpul votului! (Domnul Mircea Ciumara insistă.) Suntem în timpul votului!

Domnul Mircea Ciumara (din sală):

Nu putem pune la vot un amendament respins și nesusținut!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

A fost susținut ieri, probabil că nu ați fost de față, de doamna deputată Afrăsinei. Deci, noi, acum, reluăm discuțiile de unde au fost întrerupte ieri.

Vă rog frumos, țineți mâinile sus la voturile pentru acest amendament respins de comisie! Vă rog să numărați!

Sunt 83 de voturi pentru, insuficiente pentru a trece, amendamentul a fost respins.

La amendamentul de la nr. crt. 136 din lista amendamentelor respinse, susținut ieri de doamna deputată Afrăsinei, s-a propus ca din impozitul pe salarii încasat la bugetul de stat să se stabilească niște sume defalcate pentru bugetele locale reprezentând 1,4 miliarde, cu amendamentul în continuare. Doresc să știu care este punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Traian Decebal Remeș:

Al comisiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia propune, în continuare, respingerea acestui amendament. Deci, eu v-il supun spre aprobare.

Voturi pentru acest amendament? Vă rog să numărați! 85 de voturi pentru, prea puține pentru a trece, a fost respins.

La alin. 1, dacă mai sunt intervenții?

Domnul Marin Dan Stelian (din sală):

Mai sunt amendamente respinse!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Să le susțină cineva! Eu nu supun la vot, conform procedurii noastre, decât amendamentele respinse care sunt susținute de autori. Domnul deputat Cristea. Vă rog!

Domnul Marin Cristea:

Amendamentul propus de Grupul parlamentar al PDSR constă, de fapt, în reluarea propunerii de suplimentare a acestui post cu 1 mie de miliarde și, în același timp, simplificarea pe o singură coloană a cheltuielilor pe județ.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat, aș dori să-mi spuneți la ce amendament vă referiți.

Domnul Marin Cristea:

La art. 32 alin. 1 pct. 136.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu, 137, 136 este votat. La nr. 137 este pomenit și numărul dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnul Marin Cristea:

Eu nu am să insist în continuare, pentru că toată lumea a insistat, dar rămân, totuși, blocat, perplex de ce înseamnă să nu-ți cunoști decât interesele tale, ca funcționar al statului, și să nu cunoști interesele națiunii! Vreau să vă rog să înțelegeți, domnule secretar de stat Roșca, că în situația în care rămânem cu 1.009,4 miliarde transfer din impozitul pe salarii ca o completare a cheltuielilor pentru consiliile județene, în anul 1999, peste o mie de unități administrativ-teritoriale din România: comune, orașe și câteva municipii nu-și acoperă cheltuielile, față de nivelul realizărilor din 1998, în prețuri curente, decât în procent de maximum 30%! Aceasta este problema!

Sigur că te întrebi astăzi, după 5 zile de dezbatere a proiectului de buget, de unde surse? când, inițial, s-au propus de unde să se preia surse, spre a se completa. Acesta este ordinul de mărime! Descoperirea, numai a unităților administrativ teritoriale deficitare, se ridică la peste 2.500 de miliarde, cu 1.000 de miliarde de abia s-ar rezista oarecum în sem. I! Despre asta este vorba, domnule Roșca, nu despre alte lucruri! Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Amendamentul de la nr. 137 a fost susținut de unul dintere autori, dacă mai sunt alte intervenții? Nu mai sunt, sistăm discuțiile.

Doresc, în continuare, punctul de vedere al Guvernului. Domnul secretar de stat Roșca. (Vociferări, proteste.) Vă rog frumos, păstrați liniștea!

Voci din sală:

Explicați-i careva despre ce este vorba! Nu a terminat mineriada!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am rugămintea să păstrați liniștea în sală, a să putem desfășura normal lucrările!

Domnul Vlad Roșca:

Opinia noastră, în urma numeroaselor discuții pe care le-am purtat cu reprezentanți mandatați ai aleșilor locali, este că, în acest moment, e greu de venit cu asemenea calcule. Noi am discutat și unele, hai să le numim, proiecte, făcute în baza Legii finanțelor publice locale de către asemenea reprezentanți. A rezultat că nu se poate ajunge, în acest moment, cu singuranță, la o concluzie de tipul celei pe care ați prezentat-o dumneavoastră.

Ceea ce credem noi că este o soluție eficientă, o soluție flexibilă este să pornim pe procentele pe care deja le-am menționat, să pornim pe bugetele, așa cum se conturează ele în acest moment, și, în măsura în care vor apărea dezechilibre, bineînțeles să se intervină. Vreau să vă spun că abordarea unitară a situației este greșită, pentru că există diferențe economice care se vor traduce în diferențe între bugete, între județe, ca și între comunitățile, localitățile de pe teritoriul unui județ.

Deci, nu cred că în acest moment există o persoană care să poată face o prezentare foarte clară și foarte obiectivă a situației. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La acest articol, a fost susținut punctul de vedere de domnul deputat Marin Cristea, doresc să știu punctul de vedere al comisiei. Respingere.

Domnul Marin Dan Stelian (din sală):

Domnule președinte, fac și eu parte din Comisia de buget finanțe și doresc să-mi dați cuvântul! (Parlamentarii din majoritate lovesc în pupitre. Vociferări, proteste.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog frumos, am sistat discuțiile, am întrebat dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, este un mod de lucru foarte corect: cine vrea să vobească la un articol și să susțină un amendament o face înainte de răspunsul Guvernului și al comisiei!

Domnul Marin Dan Stelian (din sală):

Repet, fac parte din Comisia pentru buget finanțe!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mai dau numai dumneavoastră cuvântul și, după aceasta, trecem la vot! (Vociferări, proteste.) Vă rog foarte mult, păstrați liniștea! Vă rog, domnule senator, aveți cuvântul!

Domnul Marin Dan Stelian:

Doamnelor și domnilor,

Sunt și eu vicepreședintele Comisiei buget finanțe bănci din Senatul României și, ca atare, dacă a fost întrebată comisia, pot să-mi aduc și eu contribuția la acest răspuns dat de cele două comisii!

L-am auzit pe domnul secretar de stat că: Domnule, nu cunoaștem nevoile autorităților locale! Păi, toate autoritățile locale: comune, orașe, municipii, consilii județene și-au întocmit bugetele de venituri și cheltuieli cu mult înainte de elaborarea bugetului de stat! Când am vorbit aici de golul de resurse financiare pe 1999, am vorbit în cunoștință de cauză. Probabil, domnul secretar de stat nu știe că fiecare consiliu local și-a aprobat bugetul respectiv și, din aceste bugete, rezultă aceste goluri de resurse, rezultă că unele activități nu pot să fie finanțate, unele activități descentralizate în 1998 și date pe seama autorităților locale în 1999. Ce facem, închidem casele de copii? Închidem căminele de bătrâni? Nu finanțăm muzeele județene? Nu finanațăm filarmonicile? Nu finanțăm reparațiile de drumuri și poduri?

Adică, vă rog să mă credeți, ce ne-a prezentat domnul secretar de stat, pe care l-am așteptat o zi ca să ne aducă noi argumente, pe mine m-a dezamăgit! Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc, domnule senator Marin Stelian.

În acest moment trecem la votarea acestui amendament respins de Guvern și de comisie. Este vorba de cel de la nr. 137 amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă rog, țineți mâinile sus, să le putem număra! 84 de voturi pentru, insuficient pentru a trece.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Domnule Simiti, tot 84? Au mai intrat 4 oameni în sală, numără-i!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La alin. 1, dacă mai sunt amendamente respinse susținute de cineva? Nu mai susține nimeni vreun amendament.

Scuzați-mă, dumneavoastră aveți amendamentul de la nr. crt. 138. Mă scuzați, e vina mea! Eu nu am condus ieri și, din cauza aceasta, până intru în normal, trebuie să primesc aceste informații. La această poziție mai este un amendament care a fost susținut și care a fost respins de Guvern și de comisie.

Vă rog, domnul Dan Constantinescu, comisiiile.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu este numai un amendament, sunt câteva amendamente privind cotele în care se repartizează impozitul pe profit ce revine autorităților locale. Discuțiile în comisii au fost lungi, au fost ample, au fost argumentate de toate părțile, am fost nevoiți într-un final să supunem votului toate combinațiile de procente posibile și imposibile, care făceau, până la urmă, sumă 50.

Având în vedere, însă, prevederile regulamentare, vă propun ca, întrucât comisia a avut o opinie, are un amendament concretizat într-un alineat nou, la pct. 1, să supuneți totuși prioritar la vot acest amendament, așa cum spune regulamentul. Altfel, va trebui să luăm fiecare procent propus de fiecare amendament și va dura foarte mult.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Este vorba de amendamentul comisiei de la nr. crt. 35 din raportul acesteia. Ca atare, el se supune la vot numai dacă pică celelalte.

Revenim, vot pentru alin. 1 art. 32, textul Guvernului.

Voturi pentru? Vă rog să numărați!

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Este alt amendament! Textul Guvernului este cu totul altceva!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, la nr. crt. 35 este un alineat nou, nu este alin. 1 din textul inițiatorului.

Voturi pentru? 175 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 83 de voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

A fost adoptat.

În continuare, trecem la nr.crt. 35 din raportul comisiei, amendamente admise, alineat nou, după alin. 1. Intervenții? Da, vă rog.

Domnul Corneliu Constantin Ruse:

Domnule președinte,

aseară, când dumneavoastră nu conduceați lucrările, am propus ca amendamentul de la pct. 35, care a fost admis de către comisie, să fie discutat împreună cu amendamentul Comisiei pentru politică economică, de la pct. 144 din raport, care face referire la defalcarea sumelor care se transferă către consiliile locale și județene în ambele variante.

Cred că aici ar trebui să procedăm la un vot în cascadă și să votăm pe rând, în mod unitar, descrescător, de la valorile maxime către consiliile locale către celelalte amendamente care sunt în raport.

aș vrea să fac o referire la ceea ce a spus domnul secretar de stat, șeful administrației locale, la ce a spus dânsul, că nu este de acord cu variantele propuse, în afară de cea a comisiei de specialitate.

Domnule secretar de stat,

Dumneavoastră nu sunteți secretar de stat și noi - întreaga coaliție - nu suntem coaliție de conducere a țării numai pentru primarii municipiilor - reședință de județ. Suntem coaliție conducătoare pentru toate cele două mii și ceva unități administrativ-teritoriale din țară și trebuie să ne îndreptăm atenția către echilibrarea bugetelor tuturor localităților. Nu avem voie să facem discriminări de natură economică între localitățile acestei țări.

Soarta a vrut ca unele localități să fie mai bogate în agenți economici și număr de angajați, și altele - nu.

Construcția aceasta nu am făcut-o noi, așa am moștenit-o.

În unitățile reședință de județ sunt foarte mulți salariați care vin din comunele învecinate sau chiar de pe raza altor județe. Atunci, nu este normal ca aceste sume, care se încasează cu prioritate către consiliile locale, să poată fi transferate prin intermediul consiliilor județene și către unitățile care nu au agenți economici pe raza lor de activitate? Vom condamna, împreună, aceste unități la subdezvoltare? Cine ne dă nouă dreptul? În Constituție avem clar stipulate articole prin care dezvoltarea nu se face discriminatoriu în România.

Eu v-aș ruga, domnilor colegi, să adoptăm amendamentul propus de Comisia economică, care este un amendament mult mai democratic - ca să-i spun așa -, încercând să îmbine toate cerințele la nivelul administrației locale și nu, într-un mod oarecum discriminatoriu, amendamentul propus de către comisia de specialitate.

Poate în anii viitori, când bugetul acestei țări va fi mai bogat, când economia se va relansa, vom găsi alte soluții, dar Comisia economică nu a găsit în acest moment decât această soluție: 30% la unitățile administrativ-teritoriale de nivel local și 20% la unitățile administrativ-teritoriale județene.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Fac precizarea că amendamentul comisiei de la nr.crt. 35 reglementează acest lucru, cel admis. Deci, el se supune cu prioritate.

Domnul deputat Niculescu-Duvăz. Vă rog.

Domnul Nicolae Bogdan Niculescu-Duvăz:

Vreau să fac mențiunea că domnul Cornel Ruse a vorbit în numele Comisiei economice, care a avut un amendament votat, evident, respins ulterior de Comisia pentru buget, finanțe și bănci și că nu reprezintă punctul de vedere al Partidului Democrat. Această precizare cred că este necesară pentru a nu se crea confuzii.

Vă mulțumesc. (Aplauze; satisfacție în partea stângă a sălii de ședință).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, păstrați liniștea!

Domnul senator Csapo. Aveți amendament aici? Aveți un amendament? Sunteți de la una dintre comisii. Vă rog.

Domnul Csapo Iosef:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Am votat împotriva acestui amendament adoptat de comisie în cadrul dezbaterilor.

Aș dori să motivez, nu prin argumente proprii, ci prin argumente prezentate de Federația municipiilor din România, Federația orașelor din România și Asociația comunelor din România.

Acest material a fost prezentat comisiilor pentru buget și finanțe și n-a fost luat în seamă.

Aș dori să remarc faptul că, pe lângă argumentele generale și argumentele specifice, aceste federații ne-au prezentat consecințele și consider că aceste federații cunosc cel mai bine consecințele care vor urma dacă se renunță la procentele stabilite prin Legea nr. 189 din 1998.

Doamnelor și domnilor,

Federația municipiilor din România, Federația orașelor din România și Asociația comunelor din România susțin ferm menținerea cotelor repartizate potrivit prevederilor legii nr. 189 din 1998.

Care sunt, sau care vor fi consecințele, în conformitate cu părerile acestor foruri?

Bugetele locale vor înregistra un volum considerabil de restanțe, care vor greva întotdeauna exercițiile financiare viitoare. Nu vor fi realizabile planificările de durată. Societățile comerciale nou create prin Ordonanța Guvernului nr. 30 din 1997 vor înregistra restanțe uriașe, ce vor conduce la faliment. Se vor mai înregistra: imposibilitatea asigurării finanțării unităților de învățământ pe raza localităților; scăderea credibilității financiare a autorităților publice locale; imposibilitatea angajării unor lucrări de investiții, resursele locale fiind necesare acoperirii cheltuielilor operaționale.

În final, se anunță în acest material, în acest context, autonomia financiară acordată de Legea nr. 189 din 1998 privind finanțele publice locale se va rezuma doar la responsabilități suplimementare, fără a asigura veniturile și sumele necesare pentru realizarea acestei autonomii.

În numele acestor federații, doamnelor și domnilor, având în vedere că reprezentantul acestora a fost prezent în cadrul Comisiilor pentru buget și finanțe când am dezbătut prezentul proiect de lege, propun respingerea amendamentului acceptat de comisie și păstrarea acelui procent care este stabilit prin Legea nr. 189.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Ana.

Vă rog foarte mult.

Pardon. Mă scuzați... Domnul deputat Stan.

O să-i rog pe toți vorbitorii să se încadreze în cele trei minute care au fost aprobate acum două zile. Vă rog...

Domnul Vasile Stan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

După părerea mea, dacă acceptăm procentele stabilite de comisie, de 15 și 35%, în România se va crea o degringoladă din care vom ieși foarte greu.

Eu i-aș ruga pe domnul ministru Remeș și pe domnul secretar de stat Vlad Roșca să se gândească dacă n-ar fi mai bine să majorăm acest procent care se alocă consiliilor județene, având în vedere că este mai ușor să iei decât să dai.

Deci, revenind la ideea domnului secretar de stat, că, dacă aceste procente nu vor fi satisfăcătoare, vom reveni, haideți s-o facem invers, că este mai ușor.

Pentru aceasta, îi sugerez domnului Vlad Roșca să se gândească la niște exemple practice, să aplice aceste procente la județe ca: Botoșani, Vaslui, Neamț, unde este procentul cel mai mare de șomaj și unde fondul de salarii este în diminuare. Să aplice aceste procente la orașul Câmpulung Muscel, unde o întreprindere importantă este închisă de doi ani, iar ARO-Câmpulung dă semne de moarte clinică. Să aplice aceste procente la orașul Mioveni, unde ființează AUTOMOBILE-DACIA și să vadă ce-o să facă orașul Mioveni cu atâția bani care-i vin din fondul de salarii de la AUTOMOBILE-DACIA, care are 30.000 de salariați? Să vadă ce face comuna Bradu, pe teritoriul căreia se află ARPECHIM-Pitești și zeci de întreprinderi de construcții? Și după ce face această simulare, să stabilim care sunt aceste procente.

Dar, zic eu că cea mai bună soluție este să plecăm de la mare și să mergem spre mic, dacă cumva am greșit. Partidul nostru a propus ca aceste procente să fie 25 și 25.

Dacă nu se poate vota acest amendament, eu, personal, ca și mulți dintre colegii mei, îmbrățișăm soluția pe care a dat-o Comisia economică: 20% pentru consiliile județene și 30% pentru consiliile locale.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Mircea Ciumara.

Am rugămintea să vă ocupați locurile în sală. Vă rog.

Domnul Mircea Ciumara:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să le amintesc colegilor de la P.D.S.R. că atunci când am făcut Legea administrației publice locale, care concretiza ce se înțelege prin autonomie locală, domnul deputat Ruse a fost cel care a lansat varianta că: "este legea Octav-Ciumara și Mircea-Cozmâncă", pentru că, în acea lege, pentru prima dată se spunea că: "Nu există nici un raport de subordonare între consiliile județene și consiliile locale". Acest principiu consfințit atunci este și în Legea finanțelor publice locale.

Ceea ce se încearcă acum, pe motive de interese politice partizane, depinde ale cui..., este să încălcăm autonomia locală, să creăm o subordonare a consiliilor locale, primării, față de consiliile județene, ceea ce contravine Constituției, Legii administrației publice locale, Legii finanțelor publice locale.

Și mi se pare anormal ca pentru niște interese politice conjuncturale, ale nu știu cui, să călcăm aceste principii fundamentale.

Noi am înțeles că în acest an este o situație specială, de tranziție, și avem două instrumente la dispoziție, pentru a regla eventualele disproporții: unul este capacitatea de a revedea la jumătatea anului bugetele, pentru a putea să le echilibrăm când apar probleme; al doilea este o anumită încălcare a legii, că asta facem, acceptând nu proporția de 10 - 40, ci 15 - 35.

Rugămintea mea este să punem capăt acestor discuții, având acele două instrumente, și să permitem să se respecte principiul autonomiei locale, pentru că, ceea ce se face aici este o încălcare a ceea ce am susținut toți la un moment dat. (Aplauze din partea dreaptă a sălii).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul senator Apostolache. A vrut să ia cuvântul? Ați avut amendament la aceste cifre? Să-mi spuneți la ce număr curent din cele admise sau respinse vă referiți.

Domnul Victor Apostolache:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Am avut un amendament personal, depus la comisie. Nu-l regăsesc în amendamentele respinse, dar este un amendament care susține, efectiv, propunerea făcută de Comisia economică.

Aș vrea să vin, totuși, cu un ultim argument, considerând că a fost argumentată această propunere de către colegi, și v-aș ruga să ne uităm că ieri am aprobat art. 34, în care este prevăzut că: "Din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale se finanțează și cheltuielile aferente unităților de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal, punctelor de însămânțări artificiale și circumscripțiilor sanitar-veterinare, cu excepția acțiunilor de interes național, prevăzute de lege".

Domnule președinte de ședință și stimați colegi,

În condițiile în care, așa cum s-a spus aici, deja există peste o mie de unități administrative nu pot să-și asigure din bugetul propriu nici măcar finanțarea consiliilor locale, vă rog să aveți în vedere că toate aceste acțiuni vor fi, de la bun început, eliminate, și, în modul acesta, vom supune, practic, localitățile unor situații nemaiîntâlnite.

Eu cred că este bine să discernem, pentru că nu ne putem permite, plecând de la considerentul că am stipulat ca în mod obligatoriu aceste cheltuieli să fie efectuate, pentru că unitățile teritoriale nu vor avea de unde.

Ca atare, eu vă rog să aveți în vedere și acest lucru și să-i spun domnului Ciumara că această hotărâre a plecat, practic, și de la..., am avut semnale de la cel puțin jumătate din consiliile județene.

O subordonare așa cum o vede dânsul mi se pare pur și simplu desuetă, pentru că la momentul la care se va ajunge să constate Departamentul Administrației Publice Locale că, trebuie să intervină, așa cum ne asigura domnul Roșca, s-ar putea să nu mai dispună, la nivelul celorlalte localități, de fonduri pentru a le redistribui.

Deci, vă rog să aveți în vedere propunerea cu 30% la bugetele locale și 20% la bugetele consiliilor județene.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Sistăm discuțiile și intervențiile aici.

Am sistat discuțiile aici, la acest punct.

Cer punctul de vedere al comisiei, domnul deputat Dan Constantinescu.

Fac precizarea că există, la nr.crt. 35, în raportul comisiei, un amendament al comisiei, care este primul care se supune spre aprobare și numai după aceea, procedural, dacă este respins, se poate merge pe alte propuneri.

Poftiți la microfon, vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

După cum era de așteptat, discuțiile din cadrul plenului repetă, în linii mari, argumentația care a fost făcută și în cadrul comisiilor reunite.

Există niște realități de care trebuie să ținem cont. Există principiul autonomiei locale, motiv pentru care nu putem să ne abatem foarte mult de la procentele discutate și stabilite în Legea finanțelor publice locale.

Există niște realități privind descentralizarea incompletă a unor instituții, motiv pentru care, presiunea pentru ca la nivelul județului să mai rămână sume suplimentare, este de înțeles.

Există localități cu un nivel de dezvoltare mai ridicat, motiv pentru care, nu în comun, ci o parte dintre reprezentanții federațiilor de care s-a amintit, au insistat ca să rămână integral textul legii, după cum alți reprezentanți, ai acelorași federații, situați în alte zone economice sau la alte paliere de dezvoltare economică, au susținut contrariul.

În urma discuțiilor îndelungate, care au avut loc și în comisie, ca și aici, am găsit ca un prim pas de echilibru varianta pe care v-o propunem, și anume repartizarea 15 - 35 între bugetele județene, respectiv cele locale, urmând ca acest lucru să fie oricând, pe parcurs, rectificat, fie la rectificarea propriu-zisă a bugetului, fie ulterior.

Vă propunem, totuși, să mergem pe varianta comisiei, care este, la ora asta, un punct de echilibru, care ar putea întruni majoritatea opțiunilor dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Trecem la votarea numărului curent 35 din raportul amendamentelor admise ale comisiei, alineat nou, după alin. 1.

Voturi pentru? Vă rog, țineți mâinile sus, ca să putem număra corect. 181 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Și, vă rog, țineți mâinile sus, ca să putem număra. Vă rog frumos, onorați colegi, țineți mâinile sus, ca să putem număra ușor. Da? 46 de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog, numărați. Sunt 23 de abțineri.

A fost adoptat acest amendament.

Ca atare, celelalte, referitoare la proporțiile respective, nu se mai supun spre aprobare.

La alin. 2, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă rog, țineți mâinile sus, ca să putem număra ușor. Sunt 182 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Și, vă rog, țineți mâinile sus, dacă sunt voturi împotrivă... Pe partea asta? Sunt 11 voturi împotrivă.

Abțineri? Sunt 52 de abțineri. Vă mulțumesc.

A fost admis, aprobat.

La nr.crt. 36 din raportul amendamentelor admise, la alin. 3, intervenții dacă sunt? Nu sunt.

Voturi pentru? Sunt 203 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Sunt 52 de voturi împotrivă.

Abțineri, vă rog? Vă rog, țineți mâinile sus, ca să putem număra repede. Sunt 9 abțineri.

Adoptat.

Alineatul 4, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Este o largă majoritate.

Voturi împotrivă dacă sunt? Sunt două voturi împotrivă.

Abțineri? Sunt 15 abțineri.

Adoptat.

Alineatul 5, textul inițiatorulu. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă rog. Este o mare majoritate.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Sunt 15 abțineri.

Adoptat.

Vă supun spre adoptare art. 32 în ansamblu.

Voturi pentru? Sunt 205 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Vă rog, țineți mâinile sus, ca să putem număra ca lumea. Sunt 37 de voturi împotrivă.

Abțineri? Sunt 15 abțineri.

A fost adoptat art. 32.

Doresc să știu dacă l-ați convocat, dacă l-ați rugat să vină aici pe domnul ministru Băsescu?

Erau două chestiuni care au rămas legate de prezența dânsului, la art. 44 și, respectiv 25, care erau corelate.

Deci, rugămintea mea este să-l chemați, să-l invitați aici pe domnul ministru.

Da. Este Departamentul pentru Relațiile cu Parlamentul aici, de față, care trebuie să-și facă această datorie.

Trecem, în continuare, la art. 57, unde rămăsesem ieri.

Domnul deputat Acsinte Gaspar,

Aveți o intervenție la art. 57? Vă rog frumos, păstrați liniștea!

Vă rog. Păi da, acolo suntem, la art.57.

Deci, la art.57 mi se spune că dezbaterile s-au încheiat. (Vociferări în partea stângă a sălii de ședință). Și că ar mai fi rămas doar votul. (Comentarii în partea stângă a sălii, proteste).

Mie mi s-a spus că s-au încheiat dezbaterile aici. Au fost susținute amendamentele respinse sau nu?

Chestiune de procedură.

Domnul deputat Buzatu. Vă rog.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Aseară au început dezbaterile la art. 57, aceasta este situația reală, și, la un moment dat, din lipsă de cvorum, președintele de ședință a fost rugat să constate..., s-a cerut, deci, cvorumul, a fost rugat să constate acest lucru, a constatat că nu există, a suspendat ședința, urmând ca dezbaterile pe marginea art. 57 să continue astăzi.

Asta este situația și eu vă rog să dați cuvântul celor care au fost înscriși, conform prevederilor regulamentare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, mie mi s-a spus cu totul altceva. Mi s-a spus că a fost susținut și că, la vot, s-a constatat că nu este cvorum.

Trebuie să revenim de unde s-a întrerupt ieri. (Rumoare) Îmi pare rău, procedura așa se continuă. Mie așa mi-a apărut, aici în hârtii.

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, la două intervenții pe care le-a avut, aseară, domnul deputat Dan Nica, în legătură cu menționarea criteriilor după care se vor atribui aceste tichete, a rămas ca domnul ministru Remeș, care a spus că are protocolul cu sindicatele, să vină să ne prezinte pe ce criterii se vor repartiza. Aici s-au oprit lucrurile. Deci dezbaterile sunt în continuare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci aici suntem. Este vorba de răspunsul domnului ministru Remeș, căruia îi dau cuvântul.

Deci dezbaterile s-au confirmat, într-adevăr, mi-a confirmat și domnul deputat Gaspar.

Vă rog, domnule ministru.

Domnul Traian Decebal Remeș:

Domnilor colegi,

Vă voi prezenta, pe scurt, criteriile de autorizare a unităților emitente de tichete de masă.

Domnul Dumitru Buzatu (din sală):

Nu avem nevoie de acestea!

Domnul Traian Decebal Remeș:

Eu nu știu, domnule Buzatu, dacă aveți nevoie sau nu, dar, aseară, la solicitarea parlamentarilor, am promis că, în dimineața aceasta, voi prezenta aceste criterii. Menționez, în mod special, că pentru dumneavoastră nu o fac.

Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să facă dovada că funcționează legal pe teritoriul României. Doi: Capitalul social subscris și vărsat să fie în echivalentul a cel puțin 0,5 milioane dolari SUA. Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să facă dovada că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate, care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor de masă. Anume avem în vedere: asigurarea cu personal de specialitate și dotarea cu echipament și alte mijloace fixe necesare execuției tichetelor de masă, conform unui model convenit, utilizarea de suport tehnic special, hârtia pentru imprimat și particularități distincte care să nu dea posibilitatea falsificării, existența spațiului necesar producerii și depozitării tichetelor de masă, în condiții de siguranță, conducerea evidenței tehnico-operative și contabile a tichetelor de masă, distinct de celelalte valori materiale, mijloace tehnice necesare și rețea de calculatoare, personal specializat, mijloace de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare, asigurarea transportului tichetelor de masă, în condiții de securitate.

În anul 1999, fiind an experimental, numărul de tichete alocat va fi limitat și stabilit trimestrial, în tranșele pe care noi le-am prezentat în proiectul Legii bugetului.

Unitățile emitente nu pot fi autorizate, în situația în care înregistrează plăți restante față de bugetul de stat, sau bugetul asigurărilor sociale, sau bugetele locale. Nu se consideră plăți sau obligații restante sumele pentru care agenții economici au obținut înlesniri la plată, sumele stabilite în urma unor controale ale M.F.-ului, dacă sunt în stadii de contestare sau în instanțe judecătorești, și sumele care fac obiectul certificatelor de suspendare a executării emise de instanțele judecătorești.

Un alt criteriu. Unitățile care solicită autorizații de funcționare vor prezenta distinct un angajament, din care să rezulte că vor respecta toate prevederile dispozițiilor legale în vigoare referitoare la tichetele de masă, inclusiv criteriile care stau la baza eliberării autorizației de funcționare. Autorizațiile de funcționare se eliberează pe o perioadă de un an de zile. Unitățile care solicită autorizație de funcționare vor depune, la Direcția Administrației Monopolului de Stat din M.F., un dosar cu următoarele piese: cerere de autorizare, certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului, cerere de mențiuni, unde este cazul, codul de înregistrare fiscală, hotărârea judecătorească de înființare, statutul societății, certificat emis de organele competente, care să ateste respectarea condițiilor de la criteriul 4, despre care v-am vorbit anterior, adeverință emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont bancar distinct pentru această afacere, cazierul judiciar al conducătorului unității, nota de constatare întocmită de o echipă de specialiști. Aceștia vor fi: un reprezentant al Direcției Administrarea Monopolului din M.F., un reprezentant al Direcției județene, unde își are sediul social solicitantul și un reprezentant al Regiei Autonome "Imprimeria Națională". Comisia care va lua în dezbatere aceste dosare, în vederea selectării și eliberării autorizațiilor, este în următoarea componență, nu nominală deocamdată: secretarul general sau unii dintre secretarii generali adjuncți ai Ministerului Finanțelor, directorul Direcției Administrarea Monopolului de Stat din Finanțe, directorul general al Direcției Generale a Finanțelor Instituțiilor Publice și Drepturi Salariale, directorul general adjunct al Direcției Generale de Colectare a Veniturilor Statului și de Aplicare a Executării Silite și directorul general al Direcției Generale Juridice din M.F.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Nica.

Vă rog. Spuneți-mi la ce amendament vă referiți, pentru că mi-e greu, altminteri. Sunt numerotate acestea. Deci nu au fost decât întrebări.

Domnul Dan Nica:

Deci, domnule președinte de ședință, ieri, am fost cel care am ridicat, ca amendament provenit din partea Comisiei de industrie și servicii, și am solicitat intervenția domnului ministru Traian Remeș, tocmai pentru că, în acest articol, se introduc câteva precizări foarte precise. Una ar fi aceea că, în prima lună, beneficiază 25.000 de persoane de tichete de masă gratuite. Și am întrebat care sunt cei 25.000 de români care vor beneficia de aceste tichete de masă gratuite, cum trebuie să fie ei: frumoși, urâți, moldoveni, olteni, români, maghiari, femei, bărbați, cum, care sunt criteriile după care alegem cei 25.000 de români?! Domnul ministru, astăzi, ne-a prezentat care sunt întreprinderile abilitate să prezinte, să elibereze tichete de masă, cum se păstrează aceste tichete de masă. Dar întrebarea pe care am pus-o ieri a fost foarte clară: care sunt criteriile după care alegem cei 25.000 de români, care sunt criteriile după care alegem, mai departe, pe cei 50.000, 100.000 ș.a.m.d. Iar, dacă doriți, pot să spun, aici, că poate cifra de 25.000 este aleasă greșit. Dacă alegeam 15.000, înțelegeam: se referă la 15.000 de specialiști. Dar, așa, care sunt criteriile?! Și repet că nu s-a răspuns și solicit, în continuare, domnului ministru al finanțelor să răspundă, altfel noi ne menținem această propunere de eliminare a acestei prevederi anticonstituționale.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Buzatu, dumneavoastră tot la acest amendament?

Domnul Dumitru Buzatu (din sală):

Am o propunere de eliminare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Susțineți eliminarea, da?

Domnul Dumitru Buzatu (din sală):

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, poftiți la microfon, dacă se referă la alin.1 și îmi spuneți la care este.

Vă rog.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat cuvântul și ați înțeles că dezbaterea trebuie să continue.

Vreau să vă spun că propunerea de la art.57 alin.1, de a elimina acest articol, după părerea mea, este extrem de judicioasă și este în conformitate cu Legea nr.142 din 9 iulie 1998, care reglementează, în totalitate, condițiile în care se acordă dreptul și condițiile în care se acordă acest drept de a beneficia de tichete de masă. Deci, printre acestea, dă și posibilitatea de a nu acorda salariațiilor Guvernului, de a nu acorda salariaților din sectorul bugetar aceste tichete de masă. Deci nu era nevoie ca acest alineat să fie inclus în bugetul pentru anul acesta, întrucât legea însăși dă această posibilitate. Pe de altă parte, articolul, însă, e făcut cu o anumită șmecherie și el constituie un abuz grav al celor care au întocmit proiectul de buget, pentru că el încalcă prevederile alin.2 din Legea tichetelor de masă, care spune: " Tichetele de masă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unitățile din sectorul bugetar și în limita bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate". Este vorba de cele ale angajatorilor. Deci, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori. Deci, pentru celelalte categorii de angajatori, bugetul propriu de venituri și cheltuieli spune cui anume pot să dea aceste tichete de masă și cui nu pot să dea aceste tichete de masă.

Domnul ministru Remeș a dat niște explicații tehnice, aici, despre cine tipărește hârtia, cum o tipărește. Nu e interesant, de aceasta am intervenit atunci, nu pentru că nu țin cont de părerile domnului ministru, ci pentru că nu sunt relevante aceste răspunsuri, pentru problema care se pune: din ce cauză trebuie limitat, contrar Legii nr.130, Legea contractelor colective de muncă, contrar Legii sindicatelor, care consacră dreptul la negocieri. Deci se limitează și dreptul la negociere, acum. Practic, acordarea tichetului de masă, în viziunea Legii nr.142, este o chestiune de negociere sau ține de negocierea acestui lucru, între patronat și sindicate, între angajator și sindicatele respective. Acum intervine domnul ministru, limitând acest drept, încălcând prevederile Legii nr.130, ale Legii nr.143, deci modificarea Legii nr.130/1997, ale Legii nr.142 și, după aceea, ni se cere să acordăm votul pentru această chestiune. Deci, după părerea mea, dacă dorim să introducem o notă corectă, deci de corectitudine, care să întărească, e inutilă, dar ar întări, într-un anumit fel, prevederile Legii nr.142, ar fi să eliminăm, din art.57, alin.1, întreaga parte care se referă la salariații care nu fac parte din sectorul bugetar și să rămână textul următor: "În anul 1999, nu se vor elibera tichete de masă salariaților din cadrul instituțiilor publice". Ceea ce denotă că voința Guvernului este ca, în acest an, să nu acorde tichete de masă acestor salariați. Probabil că salariații, așa după cum a spus domnul ministru, din acest sector, vor înțelege că Guvernul, finanțele țării se află în criză și vor accepta acest lucru, iar noi am putea da votul pentru o asemenea modificare.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci în intervenție este vorba numai de nr.crt.174 din raportul amendamentelor respinse, prin care s-a propus eliminarea textului. Sunt două variante: eliminarea completă a alin.1, care a fost susținută de domnul deputat Nica, și eliminarea parțială, susținută de domnul deputat Buzatu.

Domnule ministru Remeș, vă rog să răspundeți, după care încheiem, aici, dezbaterile, ascultăm și comisia și trecem la vot.

Vă rog.

Rog liderii de grupuri să ia măsuri, ca să vină colegii care au ieșit pe la țigări, pe afară, să vină în sală.

Domnul Traian Decebal Remeș:

Domnilor colegi,

Vă citesc art.2 din Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. "Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz, vor stabili, prin contractele colective de muncă, clauze privind acordarea alocației individuale de hrană, sub forma tichetelor de masă, care să prevadă: numărul salariaților din unitate care pot primi lunar tichete de masă, precum și valoarea nominală a tichetului de masă, în limita celei prevăzute de lege, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor; b) numărul de zile lucrătoare din lună, pentru care se distribuie tichete de masă salariaților și c) criteriile de selecție privind stabilirea salariaților care primesc tichete de masă, ținând seama de condițiile concrete de lucru în care-și desfășoară activitatea unele categorii de salariați, de prioritățile socio-profesionale și de alte elemente specifice activității. Deci întrebării puse insistent de colegii noștri îi răspunde acest articol. Angajatorii fac acest lucru.

În ce privește Ministerul Finanțelor, pornind de la problemele financiare ale anului 1999, pornind de la faptul că trebuie acumulată o experiență în acest domeniu, am propus, în buget, la art.57, alineatul de limitare a numărului de tichete și de creștere a acestora de la trimestru la trimestru. Suma totală, fără alte corecturi viitoare, funcție de inflație, înseamnă 19.500 pe zi, valoarea tichetului, astăzi, ori 25.000 de beneficiari, în trim.I, ori 62 de zile lucrătoare, considerate de noi într-un trimestru, 30 de miliarde/trim.I, 60 de miliarde în trim.II, 90 de miliarde în trim.III, 120 de miliarde în trim.IV, un total de 300 de miliarde de lei.

Valoarea tichetului, pentru un an întreg, pentru o persoană, este 4,8 milioane de lei. Înmulțiți aceasta, potențial, cu numărul total de salariați, 5 milioane, și ajungeți dumneavoastră la ceea ce ar însemna acest efort într-un an de zile.

Deci nu ne revine nouă obligația de a stabili criterii prin care să fie selectat, în drept, pentru tichet de masă, salariatul x din unitatea y. Noi am stabilit criterii, prin care unităților emitente de tichete de masă le vom da dreptul, în limita a 25.000, în acest trimestru, și mergând crescător, în limita a 100.000, în trim.IV.

Unitățile care vor câștiga dreptul de a emite tichete de masă vor intra în legătură cu conducerea acelor societăți comerciale, cărora legea le permite și situația financiară le permite să pună în aplicare această lege. Odată ce vor obține o firmă, două sau zece dreptul de a emite, în trim.I, 25.000 de tichete în total. Totalul e de 25.000. Poate ca o firmă să obțină dreptul de a emite 1.000 de tichete de masă pe zi, în acest trimestru și o altă firmă 24.000, ca să ne încadrăm în cele 25.000. Acestea sunt chestiuni pe care le va rezolva comisia de care v-am spus, limitarea tranșei. Sau poate o să fie o singură firmă. Aici vorbim ipotetic. Dar odată autorizate firme care să emită tichete de masă, ele vor intra într-o relație pur comercială, cu societăți din economia românească, dispuse și capabile financiar să vină în sprijinul propriilor salariați, cu acest ajutor.

Aceste tichete, a căror gestiune și responsabilitate o asigură emitentul, vor fi date societății comerciale cu care vor intra într-o asemenea relație, societatea le va distribui, după criterii proprii, salariaților săi, aceștia se vor duce la rețeaua de magazine sau la rețeaua de unități prestatoare de servicii și nu vor plăti cu bani, ci cu acele tichete, tichete care vor fi recuperate, în final, de către emitent. Nu revine Ministerului Finanțelor nici dreptul, dar nici obligația de a emite criterii de selecție individuală a celor care pot intra în valorificarea acestui drept.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Susține punctul de vedere.

Deci sunt două amendamente de eliminare, care... Vă rog frumos să fiți atenți, să vă ocupați locurile în sală. Deci sunt două amendamente de eliminare, unul dintre ele la nr.crt.174 din raportul amendamentelor respinse de comisie și cu care inițiatorul și comisiile nu sunt de acord. Fiind vorba de o eliminare, vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă rog, cine dorește eliminarea să țină mâinile sus, ca să putem număra. Vă rog. Deci 81 pentru, insuficient pentru a trece.

Al doilea amendament este susținut de domnul deputat Buzatu, care propune să rămână, la art.57, numai ultima frază: "în anul 1999, nu se vor elibera tichete de masă salariaților din cadrul instituțiilor publice", urmând ca prima frază să fie eliminată. Și aici, atât inițiatorul, cât și comisiile nu sunt de acord cu eliminarea. Vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă rog, pentru eliminare, țineți mâinile sus, ca să putem să... 86, insuficiente pentru a trece.

A fost respins și acest amendament.

La alin.1, alte amendamente nu sunt susținute. Ca atare, trecem la aprobarea alin.1, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă rog țineți mâinile sus. Vă rog numărați. 182.

Voturi împotrivă, vă rog? Vă rog țineți mâinile sus, ca să putem număra ca lumea. 72.

Abțineri, vă rog? 9 abțineri.

A fost adoptat.

Alin.2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? 182.

Voturi împotrivă? Vă rog țineți mâinile sus, ca să putem număra. 28.

Abțineri? 39.

Vă mulțumesc. Adoptat.

Art.57, în ansamblu.

Voturi pentru? 182.

Voturi împotrivă? Vă rog țineți mâinile sus, ca să putem număra ușor. Vă rog. 53.

Abțineri? Vă rog. 14.

A fost adoptat art.57. Deci art.57 l-am terminat.

Avem două restanțe, pentru care s-a cerut prezența domnului ministru Traian Băsescu, care a venit aici.

La art.25, alin.4 a fost, deja, adoptat, dar s-a cerut să se vadă dacă poate fi finanțat de la fondul de drumuri.

Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Traian Băsescu:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

În cursul anului trecut, această obligație politică, asumată între Guvernul României și Guvernul Poloniei, a fost finanțată din fondul special al drumurilor.

Anul trecut, din fondul special, s-au alocat circa 4,8 miliarde lei, această alocare reprezentând capacitatea maximă de a utiliza banii, pe care o are constructorul care execută această lucrare.

Vă pot asigura că discuția sau cele stabilite cu președintele Consiliului județean Suceava au fost să lucreze și să trimită facturi. Deci au avut, practic, din partea noastră, sursă nelimitată. Condiția era să lucreze și noi să verificăm calitatea. Din acest punct de vedere, nu mă deranjează nici un înscris în Legea bugetului de stat, că drumul Soloneț - Cacica va fi finanțat din fondul special al drumurilor. Cred, însă, că suma de 10 miliarde nu va putea fi consumată de constructor. Este opțiunea dumneavoastră. Dacă veți considera că trebuie să înscriem 10 miliarde pentru drumul Soloneț - Cacica, sunt de acord să-i înscriem, dacă veți înscrie, se va finanța din fondul special, la limita pe care o poate executa constructorul, până la finalizare, de asemeni, sunt de acord să fie înscris.

Vă mulțumesc.

Din partea stângă a sălii:

Așa este mai bine!

Domnul Marin Dan Stelian (din sală):

Trebuie reformulat!

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Alin.4 trebuie eliminat!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Varianta a doua, da?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

A doua...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci sunteți de acord cu această precizare, care să fie introdusă la alin.4. Deci textul, ca atare, o să... Poftim?

Vă rog. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Vă rog propuneți un text. Cred că e mai bine.

Domnul Acsinte Gaspar:

Față de precizarea pe care a făcut-o domnul ministru Traian Băsescu, consider că alin.4 ar trebui eliminat, iar la anexa cu fondul special al drumurilor să se introducă un asterisc, în care să se spună exact ceea ce dânsul a propus că se vor suporta din bugetul special, pe măsura realizării lucrărilor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule ministru, sunteți de acord cu formula aceasta, da?

Da, vă rog, domnule deputat.

Am rugămintea să păstrăm liniștea.

Domnul Dorin Vataman:

Alin.4 nu prevede suma de 10 miliarde sau 6 miliarde. Propunerea domnului ministru este perfectă, dacă se înlocuiește, în alin.4, "Consiliul județean" cu "Ministerul Transporturilor" și se va cheltui suma care va fi necesară în urma lucrărilor executate. Deci se înlocuiește "Consiliul județean" cu "Ministerul Transporturilor".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci lăsăm, la alin.4, acest alineat, însă cu această modificare și cu precizarea care trebuie, mai departe, la anexă.

Domnule ministru, vă rog.

Domnul ministru Remeș.

Rog să-mi propuneți o variantă de text s-o supun aprobării.

Domnul Traian Decebal Remeș:

"Ministerul Transporturilor va asigura, din bugetul fondului special al drumurilor, resursele necesare reprezentând..." Deci nu din bugetul propriu, ci din fondul special, anexa în cauză.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci Guvernul agreează această formulă, comisiile de acord.

Vă supun spre aprobare alin.4, în această formulare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Iată că eram aproape de unanimitate.

În aceste condiții, putem să dăm un vot final asupra art.25.

Voturi pentru? Largă majoritate.

Voturi împotrivă dacă sunt? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 2 abțineri și 1 vot împotrivă s-a adoptat art.25.

La art.44 a fost un vot de principiu. Vreau să întreb dacă apare vreo modificare aici, după votul de la art.25. Nu apare nici una, deci, votul de principiu rămâne ca vot final, nu revenim asupra lui, trecem mai departe la art.58. Dacă sunt intervenții la art.58? Nu sunt. Vi-l supun spre aprobare în ansamblu.

Voturi pentru? Vă rog țineți mâinile sus. Vă mulțumesc. Largă majoritate.

Voturi împotrivă dacă sunt? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

A fost adoptat cu 1 vot împotrivă și 3 abțineri. Largă majoritate.

Art.59 - dacă sunt intervenții? Domnul senator Marin Stelian. Vă rog, la ce alineat vă referiți?

Domnul Marin Dan Stelian:

La alin.3.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun, atunci dacă aveți o intervenție la alin.3, la alin.1 și 2 dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare alin.1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Largă majoritate.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Deci, cu 1 vot împotrivă și 3 abțineri s-a adoptat.

Alin.2. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 5 abțineri.

Adoptat.

Alin.3. Domnul senator Marin Stelian, amendament vă rog.

Domnul Marin Dan Stelian:

Domnule președinte,

Grupurile parlamentare ale PDSR propun eliminarea alin.3 de la art.59.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vorbiți de nr.crt.179 din raportul amendamentelor respinse?

Domnul Marin Dan Stelian:

Da. Noi am avut în vedere următoarele: așa cum am arătat și zilele trecute, Legea finanțelor publice nr.72 din 12 iulie 1996 interzice în mod expres constituirea și utilizarea de mijloace financiare ale statului în afara bugetului și bugetelor fondurilor speciale.

Am arătat și la art.14 că includerea în bugetul Ministerului Justiției a taxelor de timbru, a impozitelor pe onorariul avocaților, este contrară Legii finanțelor publice. Am arătat de asemenea, la art.14 alin.5, că repartizarea unei cote, fără să fie stabilite prin lege aceste cote, de către Ministerul Justiției către Curtea Supremă de Justiție și Ministerul Public, creează o relație de subordine. Știm principiul că șef este cel care dă banul, deci, în mod direct se creează o relație de subordine între Ministerul Justiției și puterea judecătorească.

La alin.3, art.59 se spune că sumele obținute suplimentar de Ministerul Justiției, poate ca urmare a încăsării unor sume mai mari decât cele prevăzute în buget sau repartizării unor cote mult mai mici către Ministerul Justiției și Ministerul Public, constituie venituri suplimentare ale Ministerului Justiției cu care Ministerul Finanțelor poate să majoreze creditele bugetare alocate Ministerului Justiției, contrar oricărui principiu. De altfel, în România se poate întâmpla ca un ministru liberal să fie autorizat să suplimenteze bugetul la alt ministru liberal.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții aici? Nu mai sunt. Sistăm intervențiile. Din partea Guvernului, domnul secretar de stat Flavius Baias de la Ministerul Justiției. Vă rog.

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Considerăm că în mod justificat acest amendament de eliminare a alin.3 al art.59 din Legea bugetului pe anul 1999 a fost respins de către comisie cu următoarele argumente:

În primul rând, nu este vorba de sume din afara bugetului de stat, ci de sume care intră în bugetul de stat, însă cu destinația prevăzută de Legea nr.146/1997, lege care este în vigoare. Apoi, dacă ne referim la art.14 alin.7 la care s-a referit domnul senator Marin Stelian, nu se poate să nu se observe, nu se poate să se treacă peste faptul că amendamentul cu aceeași justificare de la acel text, repet, 14 alin.7 a fost respins de către domniile voastre. A fost respins și pe baza unui argument, cred eu justificat, nu este vorba de o subordonare a puterii judecătorești față de Ministerul Justiției sau față de ministrul justiției, pentru că Legea nr.146, în art.25 prevede clar că repartizarea acestor sume de către ministrul justiției către Curtea Supremă de Justiție și către Ministerul Public se face cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, cel mai înalt for al puterii judecătorești, și al Ministerului Finanțelor.

Deci, există suficiente formule de control sau există formule de control cu privire la această repartizare.

În sfârșit, soluția pe care o prevede Legea bugetului din anul acesta este o soluție care este asemănătoare sau identică cu cea de anul trecut, când, la rectificarea bugetului, s-a avut în vedere ca repartizarea sumelor suplimentare obținute din taxele judiciare de timbru și din celelalte venituri să se facă spre Ministerul Justiției.

Cu aceste argumente vă rog să se mențină soluția comisiei, de respingere a amendamentului și vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, Guvernul susține să rămână alin.3. Comisiile? Susțin punctul de vedere. Având în vedere că este vorba de un amendament care propune eliminarea alin.3 de la art.59, trebuie să vi-l supun spre aprobare cu prioritate. Ca atare, vi-l supun spre aprobare.

Cine este pentru eliminare? Vă rog să numărați! 75, insuficient pentru a trece. Ca atare, s-a respins amendamentul.

Trecem în continuare...

Din sală:

Mai este un amendament.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mai este un amendament la...

Domnul Victor Fuior (din bancă):

... de redactare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul senator Fuior are un amendament de redactare. Vă rog!

Domnul Victor Fuior:

Domnule președinte,

Domnilor și doamnelor parlamentari,

Amendamentul meu este de redactare la art.59 alin.3. Propun eliminarea din context a următoarelor cuvinte: "la aceste venituri și creditele acordate Ministerului Justiției." Motivația acestui amendament constă în faptul că efectele acestui alineat, în forma redactată, vor contribui și mai mult la deteriorarea imaginii Ministerului Justiției în raport cu opinia publică românească.

Vă mulțumesc. (Vociferări din dreapta sălii.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog Guvernul. Domnul ministru Remeș. Rog liderii de grupuri să ia măsurile ca să vină în sală colegii care au ieșit la o țigară sau la o cafea. Vă rog!

Domnul Traian Decebal Remeș:

Domnilor colegi, o imagine, ca și cea a Ministerului Finanțelor, nu poate fi depășită, așa că mergem pe riscul ca Ministerul Justiției să-și deterioreze imaginea. Rămâne alineatul cum este prezentat de noi.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, având în vedere că în amendament este vorba de eliminare a unei mici părți din text, eu vi-l supun spre aprobare, conform regulamentului nostru;

Voturi pentru eliminare? Vă rog țineți mâinile sus cine dorește eliminarea? Vă rog. Deci, sunt 61, insuficient pentru a trece, a fost respins și acest amendament.

În continuare, vă supun spre aprobare alin.3, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Am rugămintea, țineți mâinile sus, ca să putem număra ușor. 185.

Voturi împotrivă vă rog. Dacă sunt, țineți mâinile sus ca să meargă mai repede. Vă rog mult. 67 de voturi împotrivă.

Abțineri vă rog. 11 abțineri.

A fost adoptat și alin.3.

Vă supun spre aprobare art.59 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. 188.

Voturi împotrivă vă rog? 56.

Abțineri? 11.

A fost adoptat.

Art.60. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? În mare majoritate.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Deci, cu 1 vot împotrivă și 2 abțineri a fost adoptat.

Art.61. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? Tot 2 abțineri.

A fost adoptat cu mare majoritate.

Art.62, alin.1 și 2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru alin.1? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Deci, cu 4 abțineri și cu 2 voturi împotrivă pentru marea majoritate, alin.1 a fost adoptat.

Alin.2. Voturi pentru vă rog frumos? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri. Adoptat.

Aici avem două alineate noi, 621, 622 la nr.crt.40 și 41 din raportul amendamentelor admise.

La nr.crt.40. Intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 13 abțineri.

Cu mare majoritate de voturi, cu 2 voturi împotrivă și 13 abțineri s-a aprobat.

La nr.crt.41, art.622 nou. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? In mare majoritate.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

A fost adoptat. Ele devin probabil alin.3 și 4 în textul normal.

Vă supun spre aprobare art.62 în ansamblu.

Domnul Gheorghe Cristea (din bancă):

Textul nou din raport...

Domnul Andrei Ioan Chiliman (are o discuție cu comisia):

Acestea vreți să fie articole?

Bun, mă scuzați. Acestea s-au votat, vor fi articole noi: art. 62 alin.1 și art.62, alin.2 s-au adoptat, trebuie să votăm art.62 cu cele două alineate, textul inițiatorului. În ansamblu, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 6 abțineri.

Cu mare majoritate s-a adoptat.

În continuare am ajuns la art.63. Celelalte două sunt votate.

La art.63, domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog să-mi spuneți la ce vă referiți.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Propun un amendament care nu afectează fondul problemei, urmând ca actualul text de la art.63 să devină alin.2, iar cel care îl propun va fi alin.1: "În cadrul controlului parlamentar asupra activității Guvernului, acesta va prezenta Parlamentului, până la 30 iunie 1999, o informare cu privire la realizarea prevederilor bugetare și la măsurile ce se impun în continuare pentru îmbunătățirea echilibrului bugetar pe domenii de activitate".

Domnul Viorel Burlacu (din bancă):

Corect.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, ați propus un alin.1 la art.63, urmând ca singurul alineat care este aici să devină alin.2. Domnul ministru Remeș vă rog.

Domnul Traian Decebal Remeș:

Nu avem nimic împotriva ideii, dar aș dori în cazul acesta să se facă precizarea și la ce dată prezentăm situația, pentru că s-a spus: venim până la 30 iunie; până la 30 iunie 1999 putem veni eventual cu date ale lui '98, sau 31 martie. Nu putem veni la 30 iunie cu date de jumătate de an.

Ca atare, dacă doriți domnule Gaspar, extindeți și precizați: până la 30 iunie se prezintă o situație privitoare la data de... Deci, de acord cu 31 martie '99?

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, acceptați formularea ca până la 30 iunie să prezentați o analiză până la data de 31 martie, da? Cine mai dorește să ia cuvântul? A!, domnul deputat Gheorghe Cristea, vă rog.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Propunerea mi se pare practic inoperantă, pentru că bugetul... suntem în 15 februarie, până se definitivează, până se transmite pe ordonator, subordonator ș.a.m.d., până în 31 martie, practic, nu prea are ce să prezinte.

Deci, dacă se vrea o prezentare, atunci ea să se facă prezentare cu situația la 30 iunie, eventual în august să spunem sau în septembrie, dar și cu situația la 30 iunie, deci, pe primul semestru, o radiografie a veniturilor și cheltuielilor, pentru că, altfel, la 31 martie, nu o să aibă ce să prezinte.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat George Șerban, vă rog.

Domnul George M. Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Amendamentul făcut de domnul deputat Gaspar, în conținut, este foarte bun și eu cred că ar trebui să-l luăm în considerare, dar într-o variantă care să aibă și relevanță pentru datele care se prezintă, de aceea, vă propun ca data prezentării să fie 30.IX. și să știm situația măcar pe jumătate de an, pentru că aceasta ne va ajuta la rectificarea bugetului, probabil că aceasta urmărește și domnul deputat Gaspar.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Acceptați această formulare? Deci, în textul propus de domnul Gaspar, Guvernul este de acord, comisiile de acord, în textul propus de domnul deputat Acsinte Gaspar, termenul până la care să prezinte este 30 septembrie și ... Poftim?!

Domnul Gheorghe Cristea (din bancă):

Să fie pentru primul semestru.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Și să fie pentru primul semestru, da?

Deci, cu aceste două modificări, textul propus de domnul deputat Acsinte Gaspar pentru alin.1, art.63.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Marea majoritate.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Este unanimitate.

Alin.2, deci, textul inițiatorului actual din art.63. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 2 abțineri și nici un vot împotrivă s-a adoptat.

Art.63 în ansamblu, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 3 abțineri, nici un vot împotrivă s-a adoptat art.63.

În amendamentele admise la nr.crt.43 este un art.631 nou. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 6 abțineri.

Adoptat.

Am ajuns la ultimul articol din buget, art.64. Dacă sunt intervenții?

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Lăsați-l la sfârșit!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, propunerea este să fie lăsat la sfârșit după adoptarea anexelor. Nu cred că... Sunt pomenite doar anexele, nu conținutul lor. Este un vot de principiu pe care putem să-l dăm.

Domnul Ioan Gavra (din bancă):

Vot de principiu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Textul poate fi supus la vot după ce se discută anexele. Discutăm anexele și în final venim și aprobăm... ce spun? Că fac parte integrantă. S-ar putea ca la anexe, acum, totuși să intervină niște modificări.

Pe de altă parte, noi trebuie să ne întoarcem acum la niște articole la care s-au dat voturile de principiu, să vedem influențele, să se aducă modificări și în corpul anexelor. Or, din momentul în care noi le declarăm de acum că fac parte integrantă, înseamnă că fac parte integrantă așa cum sunt în proiect. (Vociferări din dreapta sălii.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îi dau cuvântul domnului deputat Cristea, după care îi dau cuvântul domnului deputat Dan Constantinescu. Vă rog.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Sensul absolut corect al ultimului articol este că anexele fac parte din lege cu ceea ce ele conțin sau cu modificările care... Aici nu se spune: anexele cu sumele nu știu care, decât că fac parte din lege. Dacă în aceste anexe vor interveni modificări, vor face parte tot din lege cu modificările respective, dacă nu se vor modifica, nu se vor modifica.

Deci, propunerea de a ne întoarce la voturile de principiu din articolele de început este absolut corectă. Nu sunt legate de anexe, stimați colegi, anexele detaliază punctual cheltuielile.

Deci, în momentul în care noi am votat, să spunem, sumele de nivel maxim și sumele de sinteză de nivel doi, anexele nu fac decât să detalieze în interiorul acestor sume cheltuielile și, ca atare, discutarea lor permite modificări în cadrul anexei fără să depășească plafoanele care au fost adoptate prin articolele pe care noi le-am votat până acum.

Deci, în mod normal, trebuie să revenim la articolele de început ale proiectului de buget, să le votăm, după care, în interiorul anexelor, se pot face orice fel de modificări.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Marcu.

Domnul Marcu Tudor:

Vă cer scuze. În principiu, toată lumea are dreptate și domnul Gaspar și domnul deputat... , dar eu vă dau o idee. Dacă cumva una din cele 18 anexe va fi contopită cu alta și vor fi 17 anexe sau va mai apare o anexă în plus, va fi divizată una și atunci apar: anexele nr.1 la 19 sau 1 la 17, revenim încă o dată la art.64 ca să-l votăm, să-l punem de acord cu ce votăm ulterior? Există și posibilitatea asta. Nu este așa important. Putem să votăm asta de principiu, într-adevăr, numai că, teoretic, este corect să votăm totuși după ce se votează anexele, nu ne împiedică cu nimic. De altfel, nu schimbă cu nimic situația nici înainte, nici după, dar pentru corectitudinea gândirii noastre, inteligența noastră, să spun așa, dacă nu fac prea mare caz de acest cuvânt, este să votăm întâi anexele și după aceea să revenim să vedem câte sunt.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Dan Constantinescu din partea comisiilor. Vă rog. Vă rog să păstrăm liniștea! Să încercăm să depășim momentul acesta, vă rog!

Domnul Dan Constantinescu:

Stimați colegi,

Inițial aveam un alt amendament referitor la procedură.

Deci, trebuia spus, la finalul dezbaterilor pe articole, un amendament, potrivit căruia: "în urma tuturor amendamentelor admise, articolele, alineatele în cadrul lor și literele se renumerotează potrivit amendamentelor admise".

Considerați însă că această argumentație este valabilă chiar și pentru aceste anexe. Deci, votul poate să meargă fără nici un fel de problemă, iar renumerotarea, dacă va fi cazul, a anexelor sau a celorlalte elemente, poate fi făcută.

Deci, v-aș propune să trecem acest articol, urmând ca după aceea, pe baza amendamentului pe care vă rog să-l consemnați, deci: "În urma amendamentelor admise, articolele, alineatele și literele și anexele se renumerotează", să se rezolve situația.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul senator Mircea Ionescu Quintus, vicepreședinte al Senatului. Am rugămintea ca liderii de grupuri să-i roage pe colegi să vină în sală.

Domnul Mircea Ionescu Quintus:

Stimați colegi,

Până acum, în câteva articole, am acceptat ideea unui vot de principiu. Acest ultim articol stabilește o situație pe care cred că toți o împărtășim că anexele fac parte integrantă din buget.

Prin urmare, acest vot de principiu nu poate să afecteze în nici un fel, că vom reveni dacă vor fi numai 17 sau 19, să schimbăm cifra, așa cum am făcut și în alte articole, încât parcă nu știu, n-am terminat treaba ca lumea dacă nu votăm de principiu și acest articol. Doar dacă se pretinde că aceste anexe nu fac parte integrantă din buget. Eu cred că toată lumea suntem de acord asupra acestei situații.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul senator Dobrescu.

Domnul Vasile Dobrescu:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Ar fi de discutat problematica unor transferuri pe care, la bugetul respectiv, dintr-o anexă sau alta, care s-a dezbătut aici și a rămas ca, în principiu, să fie rezolvate respectivele articole pentru a reveni la dezbaterile în cauză și pentru a se vota în cunoștință de cauză de plenul celor două Camere.

Nu știu, domnilor președinți, vă adresez întrebarea și dumneavoastră, dar și șefilor de grupuri, atunci când s-a ajuns la acest consens - dacă votăm în condițiile respective, adică ale formulărilor pe care le avem în proiectul legii bugetului, chestiunea cu aprobarea anexelor de la 1 la 18 se poate înțelege că sumele respective au fost bătute în cuie și, ca atare, lucrurile merg mai departe și nu mai avem ce discuta la anexele respective, decât în cadrul fiecărei anexe. or, s-au făcut propuneri de transfer al unor sume de buget de la o anexă la alta, de la 14, bunăoară, la 18 sau invers.

Dacă lămuriți dumneavoastră acest lucru sau, dacă nu, considerați că șefii de grupuri trebuie să discute o asemenea problemă. (Vociferări din partea dreaptă a sălii.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Dobrescu:

Dacă este cazul, vă rog. Nu am propus, pentru că nu sunt șef de grup.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc.

Problema nu este ca să aprobăm loc aici prin acest articol conținutul anexelor, pentru că aceasta este o chestiune care se supune la vot separat, anexă cu anexă, subanexă cu subanexă, acolo unde este cazul. Este vorba doar de faptul că noi aici votăm că cele 18 anexe sunt parte integrantă a acestui buget, deci s-ar putea ca noi eventual să stabilim că nu mai sunt 18, ci sunt 17 la un moment dat. Deci singura modificare este doar la numărul acestor anexe sau la renumerotarea unora dintre ele, dar nu se pune în discuție aici ca printr-un vot pe art.64 să votăm în bloc toate anexele cu conținutul lor, cu cifre, cu tot. Cred că nimănui nu i-a trecut prin cap această chestiune.

Deci eu vă spun: vă propun să aprobăm de principiu acest articol și, dacă apar modificări așa cum am stabilit la nivelul anexelor, să revenim la un moment dat asupra lui. Nu se pune însă problema, repet, ca prin asta să se încheie bugetul. Trebuie trecută fiecare anexă prin votul plenului.

Deci eu v-aș supune spre aprobare totuși articolul de principiu.

Domnule deputat Gaspaar, eu vă propun să acceptați chestiunea aceasta.

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Da. De principiu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. De acord.

Deci, de principiu, art.64.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Mare majoritate.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 9 abțineri.

A fost adoptat.

Acum trecem la anexe.

Anexa nr.1.

Da, domnul deputat Dan Constantinescu. Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă propun ca în dezbaterile privind anexele să se respecte cutuma pe care am folosit-o și la comisiile reunite, și anume: anexele 1 și 2, care sunt anexe de sinteză să fie dezbătute după anexele 3 și așa mai departe, pentru că, practic, dacă le batem pe acestea în cuie, restul nu mai putem lucra nimic.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îi dau cuvântul domnului deputat Dan Constantinescu din partea comisiilor. Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Dincolo de ordinea lor formală, anexele ar trebui începute într-o logică firească: cu anexa 4, apoi celelalte - anexa 3, care este repartizarea pe ordonatori și după aceea anexele 1 și 2.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci propunerea este să începem cu anexa nr.4, pe urmă să se treacă la anexa 3 și apoi 2 și 1; probabil pentru o mai mare viteză de lucru.

Domnul deputat Buzatu. Vă rog.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu am înțeles propunerea judicioasă a președintelui comisiei, dar nu înțeleg de ce trebuie să sărim anexa nr.3 în care este cuprinsă Președenția României. Practic, de acolo se începe dezbaterea; continuăm cu celelalte articole. Aceasta este situația.

Poate că am înțeles eu greșit, dar din enumerarea care a fost făcută a fost sărită anexa nr.3.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte pentru lideri - să-i roage pe colegi să vină în sală, pentru ca să putem depăși acest moment.

Domnul deputat Dan Constantinescu.

Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Stimate domnule coleg,

Nu a fost sărită anexa 3. Este vorba de anexele 4 până la sfârșit, în care se stabilesc ce impozite se au în vedere și așa mai departe și tot ceea ce curpinde până la ultima anexă, după aceea 3-ul, care detaliază pe ordonatori de credite, și după aceea 1 și 2.

Dacă doriți, eu pot să-mi retrag propunerea; vom bate în cuie cifrele de la anexa 1 și 2 și nu mai discutăm.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Anexele 1 și 2 trebuie finalizate ultimele, după ce operăm în curpinsul legii textele asupra cărora s-au dat voturi de principiu. Și, în funcție de ceea ce stabilim în anexa 1 și 2, va trebui să stabilim în art.2 alin.4, acolo unde se arată care este bugetul, care sunt veniturile, cheltuielile și care este deficitul. Deci, putem să începem cu anexa 4, ne întoarcem la anexa 3 unde vor fi probleme legate de fiecare ordonator. De la 4 la 18 se pot discuta.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci în principiu ați agrea ideea să începem cu 4 și să ne întoarcem pe urmă la anexa 3. Da? Bun.

Începem cu anexa nr.4.

Este numai un amendament adoptat al comisiei, dar vreau să vă întreb dacă îl mențineți. Da?

Dacă sunt intervenții?

Poziția 63, amendamente admise.

Deci vă supun spre aprobare anexa 4, cu precizarea din raport de la poziția 63, amendamente admise.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 voturi.

A fost aprobată anexa 4.

Acum ne întoarcem la anexa 3.

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Mergem până la 18.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Trecem și prin 5, 6, 7. Deci mergem până la 18, da? Bun.

Deci anexa nr.5.

Intervenții?

Domnule deputat Acsinte Gaspar, îmi permiteți, vă rog, interveniți repede dacă sunt probleme, cu mâna ridicată...

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Aseară s-a convenit de către toți parlamentarii și de ministrul finanțelor ca anexa 5 să fie revăzută, în sensul ca să fie cuprinse doar sumele totale și nu defalcarea pe buget propriu și pe bugete locale ale comunelor, orașelor și municipiilor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul ministru Remeș. Vă rog.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Eu am prevăzut că legea ne obligă să facem împărțirea pentru buget propriu și pentru consilii locale, să dăm suma împărțită în două, să dăm limită maximă pentru bugetul propriu, dar, datorită faptului că în textul proiectului de lege a bugetului am venit și noi cu modificări care s-au abătut de la alte legi, nu pot în momentul de față să mă încăpățânez și să aduc argumentație contrară, așa că rămâne la latitudinea votului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat, vă rog.

Domnul Arpad Francisc Marton:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Colegii noștri au argumentat necesitatea schimbării procentului într-un alt procent, de la 40 la 10%, pentru că anumite localități, marea majoritate a localităților, nu ar avea resursele necesare pentru a-și susține bugetul propriu. S-a prevăzut un procent de 15 - 35%, fără a se spune că o parte măcar din aceste 15% va trebui să fie redistribuită.

Acum, când există o prevedere de obligativitate a redistribuției, vrem să eliminăm și această obligativitate.

Doamnelor și domnilor,

Prin aceasta nu veți ajuta comunitățile respective de care dumneavoastră vă plângeți că nu vor avea bani. S-ar putea întâmpla ca să existe județe unde, pentru că și consiliile județene sunt într-o situație grea, nici ei nu au banii necesari, cum nu are nici bugetul de stat, și vor fi tentați să cheltuiască întreaga sumă pentru necesitățile județene, și acele comunități locale pe care dumneavoastră le plângeți să nu primească nici un ban.

Vă rog să lăsați așa cum este! Vă rog, măcar această obligativitate de redistribuție să existe în acest buget.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Raduly.

Domnul Robert Kalman Raduly:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Eu personal am fost frapat de hotărârea de până acum a domnului ministru al finanțelor și speram ca și în această chestiune să fie domnia sa la fel de hotărâtă.

Cred că în momentul de față avem o singură antecalculație făcută în acest sens. Această antecalculație, această previziune pentru anul în curs este făcută de specialiștii Ministerului Finanțelor și a putut fi cunoscută de noi toți, pentru că ea s-a aflat în atenția noastră prin intermediul comisiilor de specialitate.

Din această antecalculație am putut să tragem concluziile care se impun și de acolo reieșea clar motivul pentru care această anexă 5 este organizată pe trei coloane.

Eu personal susțin în continuare această organizare pe trei coloane și, vă rog, domnilor colegi, să votăm anexa 5, așa cum este ea exprimată, dat fiind faptul că aici noi facem uz de acel principiu al subsidiarității - spunem: consiliile locale nu sunt subordonate consiliilor județene și, drept urmare, să nu le permitem acestor consilii județene să decidă o cotă mai mare din suma aceasta defalcată din impozitul pe salarii decât le-ar cuveni. Să stabilim noi prin această anexă 5 - este un an, să zicem, de încercare a aplicării prevederilor Legii nr.189 și putem să tragem concluziile din practică pentru bugetul următor.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ciumara. Vă rog.

Domnul Mircea Ciumara:

Domnule președinte,

Am apreciat că dumneavoastră respectați procedura, și este foarte bine, și mi se pare normal să discutăm amendamentele și, dacă cele respinse sunt susținute de cineva, să le punem și pe acelea la vot. Dar să discutăm o propunere de aseară, și nu să discutăm amendamentele și textul, nu înțeleg procedura.

Deci rugămintea mea este: dacă cineva susține acest amendament respins al comisiei, să vină și să spună "Susțin amendamentul de la punctul cutare...", dar nu pe o propunere făcută aseară pe picior, înainte de a pleca.

În al doilea rând, îl rog pe domnul ministru al finanțelor să fie consecvent... Dacă îl lăsați, domnilor deputați, să și asculte...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog pe cei care doresc să discute cu domnul ministru să o facă în pauză, și nu acum. Vă rog frumos să-l lăsați pe domnul ministru să fie atent la ce se discută de la tribună.

Domnul Mircea Ciumara:

Îl rog pe domnul ministru al finanțelor să fie consecvent cu atitudinea adoptată la comisie, pentru că a cam tolerat modificarea Legii finanțelor publice locale de la 10 - 40 la 15 - 35. Nu înțelegem o asemenea lovitură sub centură, ca să remodificăm ceea ce n-am înțeles.

Deci, domnule ministru, vă rog frumos să fiți consecvent, pentru că cele două puncte se leagă. Vă rog să nu acceptați eliminarea acestei coloane.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog pe toți cei care intervin să se refere la amendamente respinse sau admise.

Domnule ministru, mai aveți o intervenție? Nu.

Comisia? Întâi pe chestiuni de principiu.

Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere corelațiile dintre articolele despre care a vorbit domnul Ciumara, de rerepartizarea care s-a făcut potrivit amendamentelor admise între procentele consiliilor județene și consiliilor locale, comisia nu are argumente în plus ca să-și modifice punctul de vedere, motiv pentru care rămânem pe propunerea comisiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vreau să-i spun domnului deputat Mircea Ciumara că modificarea procentelor care s-a acceptat în această zi - de la 40 la 10 și de la 35 și 15 - își are temeiul în Legea finanțelor publice, adică nu este o chestiune pe care noi, prin adoptarea lor, am fi modificat prin Legea bugetului Legea finanțelor publice.

Art.8, alineatul final, spune așa: "Aceste cote pot fi modificate anual prin Legea bugetului de stat."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Rog comisia să răspundă la chestiunea pe care a spus-o domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Tocmai pentru că s-a acceptat acel amendament și acel compromis cu 5% în plus consiliilor județene, nu există alte argumente pentru această anexă - aceasta am spus de la început. Deci, de aceea ne menținem punctul de vedere, pentru că nu avem elemente pentru această anexă să revenim.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci comisia își menține punctul de vedere, ca să rămână anexa așa cum este.

Bun. Alte amendamente la anexa nr.5 nu mai sunt.

V-o supun spre aprobare în ansamblu.

Doriți să luați cuvântul, domnule deputat George Șerban? Vă rog.

Vă referiți la un amendament precis, da?

Domnul George Șerban:

Da. Există un amendament, domnule președinte, la pct.280 din raport, și eu vă rog cu toată insistența, pentru că este foarte greu să vii aici și să ceri ca acest buget al sărăciei să fie împărțit altfel decât în mod egal la toată lumea. Nu poți să vii să ceri să faci o nedreptate ca să iei de la unii și să dai la alții. Dar eu cred că odată cu această sărăcie trebuie să încercăm să facem și puțină dreptate; nu se poate fără aceasta.

Și eu sunt mandatat de autoritățile locale din județul Brăila să vă amintesc, și sunt convins că multă lume știe acest lucru din presă, că acolo există circa 1200 de familii, nefiind vina lor, după cum nu este nici vina Puterii sau a Opoziției, că s-au născut pe malurile Dunării, și acei oameni de un an de zile stau cu apa în casă; și acolo este începută o lucrare de investiție pe care, dacă o băgăm în conservare acum, costă mai mult, deci costurile sociale și economice sunt mai mari decât dacă am lăsa să continue această investiție pentru care sunt necesare 8 miliarde de lei.

Gândiți-vă că facem pomană unor oameni care se roagă lui Dumnezeu să nu plouă, pentru a putea supraviețui. Deci este vorba de o sumă de bani pe care nu o dăm ca niște oameni să trăiască mai bine, ci o dăm pentru ca niște oameni să poată trăi.

Deci rugămintea mea este ca, trecând peste ceea ce eu nu pot avea, indecența de a veni aici să cer niște bani din alte părți sau să cer pentru Brăila bani care nu s-au dat la alte județe, ar fi indecent să fac acest lucru, să încercăm ca cu aceste 8 miliarde de lei să lăsăm niște oameni să trăiască cu picioarele pe teren uscat și nu în apă, pentru că ei trăiesc acolo ca în pușcărie. Nu este rugămintea mea, este rugămintea colegilor care reprezintă 6 partide din acest Parlament și a unor autorități locale care, prin vocea mea, vă imploră să faceți acest gest și să le dați 8 miliarde de lei.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Ce număr are amendamentul?

Domnul George Șerban:

280.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

280. Bun.

Comisiile? Domnule deputat Dan Constantinescu, vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că argumentația colegului nostru este pertinentă și are darul de a sensibiliza și comisia și ministerul. Din păcate însă, pentru că este posibil să mai apară asemenea amendamente, permiteți-mi să fac o scurtă recapitulare: județul Suceava solicită în plus pentru alimentarea cu gaze naturale a municipiului Rădăuți. Nu știu dacă este mai important sau mai puțin important, dar la județul Botoșani se cere o suplimentare pentru protecția drepturilor copilului - este cel puțin la fel de important, și aș putea continua, practic, la fiecare județ, pentru că este anexa care are amendamente practic la fiecare județ, toate de suplimentare.

Suntem, concret, în imposibilitate de a satisface aceste pretenții, pentru că la fiecare județ se solicită în plus și nicicum nu se poate reduce la un județ în favoarea celuilalt.

Vă rog să ne înțelegeți că, atâta vreme cât toate cele 40 de județe, direct sau indirect, solicită suplimentarea sumei, orice redistribuire ar însemna să prejudiciem atât de puțin cât am putut da la fiecare județ.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc.

Vă mențineți amendamentul? Bun.

Supun la vot amendamentul de la nr.crt.280, respins de comisie și de inițiator.

Voturi pentru? Vă rog, numărați. 44.

Insuficient pentru a trece.

Alte intervenții?

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Amendamentul făcut de mine, referitor la suma globală, și nu defaclată.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Amendamentul pe care l-ați făcut dumneavoastră este ca să nu se mai defalce sumele, ci să apară numai suma globală pe fiecare județ.

Guvernul își menține punctul de vedere.

Comisiile resping.

Deci vă supun spre aprobare amendamentul făcut de domnul deputat Acsinte Gaspar, care nu este acceptat de comisii și de Guvern.

Voturi pentru? Vă rog. 57 de voturi.

Insuficient pentru a trece.

Vă supun spre aprobare anexa 5, în ansamblul ei.

Voturi pentru? Este marea majoritate.

Voturi împotrivă dacă sunt? 17.

Abțineri? Vă rog. 22.

A fost adoptată anexa nr.5.

Trecem la anexa nr.6.

Da,. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Romeo Leonard Cazan:

În cadrul anexei nr.6, amendamentul meu cu nr.300 are în vedere introducerea încă a unui criteriu...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Este vorba de nr.300. Vă rog.

Domnul Gheorghe Romeo Leonard Cazan:

Deci este vorba despre introducerea unui nou criteriu - numărul de asistați din căminele de bătrâni și căminele spital - este un criteriu important de protecție socială, cu cheltuieli mari în unele județe, care concentrează pacienți din județele limitrofe și care nu au asemenea cheltuieli deci, ei fiind concentrați în spitale dintr-un anume județ.

La fel cum avem copiii din centrele de plasament familial, în același mod sunt și asistații din căminele de bătrâni, și atunci am propus o corectare a procentului de repartizare, introducând pentru această poziție nouă 10% și diminuând corespunzător capacitatea financiară.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci amendamentul de la nr.crt.300. Guvernul?

Domnul ministru Remeș.

Înainte de a lua cuvântul, domnule ministru, rog liderii de grupuri să-i roage pe colegii care sunt pe afară să vină în sală.

Vă rog.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Domnilor președinți de ședință,

Domnilor colegi,

Am susținut respingerea amendamentului și în comisie. Ne reiterăm această poziție, pentru că aceste criterii au stat la baza defalcării de către noi a sumelor pe județe, și aceasta ar presupune o modificare pe alocuri radicală, și nu mai putem fi de acord în momentul de față.

Aceste criterii trebuie înțelese ca obligatorii și în județe pentru repartizarea pe unități teritoriale.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisiile? Domnul deputat Dan Constantinescu.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Motivul pentru care comisiile au respins acest lucru este oarecumva altul, anume: căminele de bătrâni și căminele spital sunt de regulă în subordonare județeană. În foarte puține situații sunt în subordonare a localităților, deci ele nu intră în grila de repartizare a acestor sume.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Cazan,

Vă mențineți amendamentul? Da.

Ca atare, vă supun spre aprobare amendamentul respins de la numărul curent 300 din raportul celor respinse.

Voturi pentru? Vă rog. 45.

Este insuficient pentru a trece.

A fost respins.

Trecem la Anexa nr.6.

Este amendamentul de la numărul curent 64, pe care vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Mare majoritate.

Voturi împotrivă, dacă sunt? 2.

Abțineri? 8 abțineri.

Adoptat.

Vă supun spre aprobare Anexa nr.6, cu acest amendament.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Mare majoritate.

Voturi împotrivă? 1.

Abțineri? 17 abțineri.

Trecem la Anexa nr.7.

Este la 65 un amendament. Este vorba de înlocuirea anexei inițiatorului cu o anexă modificată de comisie și care a fost distribuită.

Ca atare, eu o am aici în material.

Dacă sunt intervenții la numărul curent 65? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 3 abțineri.

Deci a fost adoptată Anexa nr.7.

Trecem la Anexa nr.8, numărul curent 66 din raport.

Se propune înlocuirea la numărul 1.

Vă supun spre aprobare numărul curent 66.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere și nici un vot împotrivă, s-a adoptat numărul curent 66.

Vă supun spre aprobare Anexa nr.8, cu acest amendament de la numărul curent 66.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1.

Abțineri? 6 abțineri.

Adoptată anexa, cu mare majoritate de voturi.

Trecem la Anexa nr.9, unde există și o Anexă 9 a), 9 b).

Vă supun spre aprobare Anexa nr.9, întâi.

Intervenții?

Domnul deputat Dan Constantinescu. Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

În urma amendamentului care a fost admis la art.39, este vorba de 60 de miliarde, cu care la 39 și la 39 a) trebuie suplimentat bugetul fondului special pentru sănătate, repet, amendament admis la art.39.

Este vorba de suma provenită din valorificarea unor active ale Ministerului Sănătății.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, la 9 și 9 a).

Deci, la numărul 9, cu acest amendament.

Deci, întâi se supune la vot Anexa nr.9 a), modificat cu această sumă suplimentară.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, adoptat.

Anexa nr.9 b).

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, cu mare majoritate, nici un vot împotrivă, adoptat la Anexa nr.9 b).

Acum, Anexa nr.9, cu amendamentul de creștere a sumei cu suma aceea, prevăzută și la 9 a), voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, nici un vot împotrivă, mare majoritate, adoptată.

Precizarea era că cei 60 de miliarde sunt la "Cheltuieli de capital".

Trecem la Anexa nr.10.

Dacă sunt intervenții?

Comisia? Nu are.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu mare majoritate, adoptată.

Anexa nr.11.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu mare majoritate, adoptată.

Anexa nr.12.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1.

Abțineri? Nici una.

Cu 1 vot împotrivă și nici o abținere, adoptată Anexa nr.12.

La Anexa nr.13, la numărul curent 67 din raport, este o reformulare propusă.

Dacă la numărul curent 67 sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1.

Abțineri?

Cu un vot împotrivă și o abținere, a fost adoptat numărul curent 67.

Vă supun spre aprobare Anexa nr.13, cu acest amendament.

Voturi pentru? Mare majoritate.

Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Deci, a fost adoptată cu două voturi împotrivă și două abțineri Anexa nr.13.

Trecem la Anexa nr.14.

Domnul deputat Raduly, Anexa nr.14.

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc și pentru răbdarea colegilor.

Ieri, dacă vă aduceți aminte, legat de art.44, am avut o intervenție scurtă, v-am rugat ca să avem un vot de principiu relativ la acel articol, pentru ca să putem să-l avem pe domnul ministru Traian Băsescu în mijlocul nostru, domnul ministru Traian Băsescu, care, de altfel, este coleg de comisie la Comisia pentru industrii și servicii și cu care conlucrăm foarte bine.

Legat de Anexa nr.14, au fost discuții îndelungi la noi, la Comisia pentru industrii și servicii, și am căzut, în unanimitate, de acord, ca acest fond special al drumurilor care, după cum foarte bine știm că se constituie din trei surse majore, dar are ca destinație două părți - 65% pentru drumurile de interes național și 35% pentru drumurile de interes local. Deci, partea de 35% pentru drumurile de interes local, în conformitate cu spiritul Legii finanțelor publice locale, nr.189/1998, să fie defalcat pe județe, înlăuntrul Anexei nr.14, respectivă să introducem o Anexă 14 a), pentru acest scop.

Care ar fi avantajele, dincolo de faptul că în opinia noastră este o obligație care decurge din Legea nr.189/1998 în acest sens, părere împărtășită și de o parte, de un grup de specialiști de la Ministerul Finanțelor, care a fost la noi, la comisie, să ne asiste din punct de vedere al specialității dumnealor. Deci, care ar fi avantajele?

Un avantaj cert ar fi faptul că acest lucru s-ar face transparent, printr-o transparență ridicată la nivelul bugetului de stat, nu neapărat pentru că acest lucru nu ar fi fost transparent până acum, dar acum ar fi prima oară când acest lucru s-ar face la nivelul bugetului de stat.

A doua chestiune, care poate e mai importantă decât transparența, este predictibilitatea. În ce sens? Începând din momentul în care Legea bugetului ar intra în vigoare, toate consiliile județene ar ști foarte precis care este cota lor parte din acest fond special care le revine și ar putea să angajeze cheltuieli în cursul anului curent în limita acelei sume, fără ca să aibă orice fel de surprize pentru viitor.

Deci, acestea ar fi argumentele.

Domnul ministru Băsescu ne-a pus la dispoziție, cu amabilitatea cunoscută, criteriile de defalcare a acestor sume și sumele aferente pe județe, pe care le propunem să le prindem într-o anexă colaterală Anexei nr.14, Anexa nr.14 a).

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, este vorba de amendamentul de la numărul curent 316, ultimul dintre cele respinse.

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán:

Domnule președinte,

Amendamentul comisiei noastre se află legat de art.44.

Se poate vedea acolo, în raport.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, este în altă parte, în raport.

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán:

Bineînțeles. Și defalcarea, deci criteriile și defalcarea au venit ulterior, prin amabilitatea domnului ministru Băsescu, luni, dimineață, și-l au toți colegii de la comisie.

Bineînțeles că domnul Gaspar poate să vină aici și să spună că este un impediment, pentru că n-avem toți, dar acest impediment poate fi înlăturat dacă multiplicăm și distribuim.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Dan Constantinescu. Comisiile. Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă propun respingerea acestui amendament, pentru simplul motiv că problema a fost reglementată.

Vă menționez faptul că la art.2 alin.4 nou, pct.7 din amendamentele respinse de către comisie a fost adoptat de către plen. Și el sună așa: "Se propune introducerea unui nou alineat, 4, după alin.3, la art.2, cu următorul text: Sintezele cheltuielilor de capital efectuate de ordonatorii principali de credite, inclusiv din fondurile speciale, defalcate pe județe, sunt prevăzute în anexele corespunzătoare". Singurul lucru care mai trebuie făcut este ca la cele două fonduri - fondul drumurilor, respectiv la fondul special pentru aviație -, să se facă această defalcare. Altminteri, în textul art.2, alin.4 nou, reglementează acest lucru și a fost adoptat de către plen.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Și ce propuneți?

Domnul Dan Constantinescu:

Respingerea acestui amendament, pentru ca să ne conformăm.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Respingerea. Bun.

Deci, propuneți respingerea.

Vă susțineți amendamentul?

Susțineți amendamentul, sau nu? Spuneți da, sau nu.

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán:

10 secunde.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mai puțin, dacă se poate.

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán:

Domnule președinte,

Eu nu am făcut altceva, decât într-adevăr, în spiritul acestui articol adoptat de noi, citit de domnul președinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, am propus, sau am venit în fața dumneavoastră, propunându-vă ceea ce am primit de la domnul ministru Băsescu, ca să fie trecut expres în Legea bugetului de stat. Asta fac și este în spiritul cu ceea ce a spus domnul Constantinescu.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun.

Deci vă mențineți amendamentul.

Guvernul nu-l agreează, nici comisiile nu sunt de acord cu el.

Eu sunt obligat să vi-l supun spre aprobare acest amendament.

Voturi pentru? 22. Insuficient pentru a trece.

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Tot la 14. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Noi am reformulat art.25 alin.4, în sensul că am prevăzut că Ministerul Transporturilor va asigura din bugetul fondului special al drumurilor publice resursele necesare reprezentând contribuția părții române în anul 1999 la execuția obiectivului de investiții, modernizarea drumurilor.

A rămas ca la această anexă să facem mențiunea că Ministerul Transporturilor va deconta, pe măsură ce Consiliul județean Suceava va depune documentația, toate cheltuielile. Și cred că aici trebuie să facem această precizare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, doriți să introducem, așa cum precizasem dincolo, un asterisc suplimentar, cu această precizare la coadă.

Domnul ministru Băsescu.

Vă rog.

Domnul Traian Băsescu:

Cred că este o ușoară neînțelegere a mecanismului de funcționare a fondului.

În primul rând, discutăm de legi speciale care au constituit aceste fonduri. Chit că este vorba de Legea nr.118, cu fondul special al drumurilor, sau de ordonanța prin care s-a înființat fondul special al aviației.

Se cere aici o defalcare, o prezentare în buget a investițiilor. Aș putea să vă prezint situația în momentul de față, pentru ca lucrurile să devină clare. Spre exemplu, din fondul special al drumurilor, interzicem investițiile. Acești bani sunt dedicați întreținerii.

În al doilea rând, mă refer la sumele repartizate județelor, pentru că anul trecum am avut marea surpriză să constatăm că județele au făcut o dotare de care aveau nevoie, dar nu întreținerea drumurilor din banii care li s-au repartizat. Și atunci, am stabilit ca județele să-și asume responsabilitatea dotării unităților lor de drumuri, iar banii pe care-i alocăm din fondul special să fie dedicați întreținerii drumurilor județene și comunale.

Un al doilea aspect este acela că Ministerul Transporturilor nu stabilește programele pentru județe. Programele pentru județe se stabilesc de consiliile județene.

Sunt programe cu care vin și Ministerul Transporturilor doar le aprobă și le verifică din punct de vedere tehnic. Nu noi stabilim ce lucrări execută județul Covasna, Vaslui, Timiș, Satu Mare. Sunt bani care, prin lege, în conformitate cu programele care ne vin de la județe, le aprobăm dacă nu contravin legii și dacă s-a urmat metodologia de aprobare a acestor programe.

Și nu în ultimul rând, în anul acesta suntem într-o situție delicată. Mulți dintre dumneavoastră știți că anul trecut a fost un program de 818 miliarde la drumurile județene. Programe propuse de consiliile județene și aprobate de Ministerul Transporturilor.

Din păcate, datorită necolectării de la rafinării, unde au rămas necolectați 680 de miliarde de lei, avem restanțe la plată la programele anului trecut de 230 de miliarde către județ. Anul trecut, în noiembrie, într-un tele-speaker cu președinții de consilii județene, într-o teleconferință de la Guvern, am stabilit cu președinții de consilii județene ca programele să se execute, chiar dacă nu sunt finanțate integral, datorită neîncasărilor taxelor de la rafinării, urmând ca Ministerul Transporturilor să plătească în lunile în care nu se lucrează. Adică: decembrie, ianuarie, februarie, chiar și martie. Deci, în acest interval, colecările le adresăm județelor pentru lucrări efectuate anul trecut.

A mai apărut un nou element, care ne-a făcut ca la ora asta să nu avem bugetele județelor nici măcar schițate. Anul trecut, din cei 818 miliarde alocați județelor, circa 230 de miliarde au fost bani alocați municipiilor și orașelor. Anul acesta, a intervenit un element nou. Ca urmare a intrării în funcțiune a Legii bugetelor locale, capitalele de județ, cel puțin, au resursă financiară mult mai bună, situație în care consilii județene, deja din discuții care au fost la Ministerul Transporturilor, solicită să se aloce mai puțin către municipii și orașe care au venituri ca urmare a intrării în funcțiune a noii Legi a bugetelor locale și să se aloce integral suma către județe, pentru a se soluționa problema drumurilor comunale și a drumurilor județene, care nu sunt în responsabilitatea municipiilor și a orașelor.

În acest sens, vă pot spune că în momentul de față nu avem nici o investiție alocată în teritoriu, sau stabilită. Urmează să discutăm cu județele programele în cursul lunii martie, după ce ne apropiem de acoperirea sumei pe care o datorăm administrațiilor locale de anul trecut.

Din acest punct de vedere, în opinia mea, este o imposibilitate tehnică ca în acest moment, sau am face o mare greșeală să batem cifre în cuie, pe care pe urmă să nu le mai putem modifica și adapta realităților.

Ce vă pot spune este că s-a stabilit deja crearea unei implicări a societății civile în modul de alocare a resursei financiare din fondul special al drumurilor. La distribuția acestor resurse financiare, vor fi prezenți și reprezentanți ai administrației locale, dar și reprezentanți ai transportatorilor ai uniunilor profesionale din domeniu. Pentru că, în fapt, ei sunt cei afectați.

Din acest motiv, în calitate de gestionar al acestei resurse, susțin că nu este posibil și că ar fi o greșeală să stabilim cifre. Noi le putem furniza acum foarte prompt, dar ar fi niște cifre care ar dezavantaja foarte multe județe.

Propunerea Ministerului Transporturilor este să lăsăm să vedem ce se întîmplă cu resursa municipiilor și a orașelor, să discutăm cu consilii județene și să stabilim priorități. Aceasta este propunerea pe care o fac plenului la amendamentul deja votat.

Regret că n-am fost atunci să vă aduc aceste argumente. V-aș mai da un argument. Anul trecut au fost inundații. Nu avea nimeni nici un leu de unde să-l ia la momentul la care s-au produs inundațiile. Fondul din rezerva primului-ministru era epuizat la momentul inundațiilor. 52 de miliarde din fondul special al drumurilor au fost dedicate reparării infrastructurilor locale, avariate de inundații, în afara celor 100 de miliarde care s-au utilizat pe drumurile naționale, ca efect al inundațiilor în zone calamitate.

Aș trage concluzia că ar fi o greșeală ca acum, înainte să fi discutat cu consiliile județene, să facem alocările. O putem face, dar ar fi greșit.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, avem o problemă. Sunteți de acord cu amendamentul respectiv, pe care l-a propus domnul deputat Acsinte Gaspar. Cred că putem să-l aprobăm ca atare și eu vă propun să aprobăm Anexa nr.14, cu acest asterisc suplimentar și cu defalcarea pe județe, conform art.2, alin.4, nou, admis, cu care urmează să fie completată Anexa nr.14 în aceste condiții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? 9 abțineri.

Nici un vot împotrivă, adoptată.

Anexa nr.15.

Intervenții? Nu sunt. (Rumoare)

Voturi pentru?

Voci din sală:

Pauză!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu am o rugăminte: să trecem peste Anexele nr.15, 16, 17 și 18, să le terminăm și să ne rămână după-amiază doar Anexele nr.3, 2 și 1.

(Rumoare, comentarii)

Deci, oricum suntem în procesul de votare.

Anexa nr.15.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1.

Abțineri? 3.

Adoptat.

Anexa nr.16.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Mare majoritate.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? 4 abțineri.

Anexa nr.17.

Domnul deputat Dan Constantinescu.

Domnul Dan Constantinescu:

La Anexa nr.17 v-aș propune ca, atunci când vom vota, să votăm împreună cu un amendament al domnului Mihăilescu de la PDSR, depus ceva mai târziu, convenind însă cu Departamentul Aviației Civile și care este o modificare de 124 de milioane în structură, deci nu modifică suma de la anexă, dar are efect la Anexa nr. 3 (24), la Ministerul Transporturilor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Tabără. Vă rog.

Domnul Valeriu Tabără:

Eu aș avea pentru domnul ministru Băsescu o întrebare: care este situația reală a pierderilor sau plusurilor realizate la aviața civilă în 1998, în România, la TAROM?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule ministru! Vă rog. Domnul ministru Băsescu.

Domnul Traian Băsescu:

Deci, suntem de acord cu amendamentul vizavi de fondul special al aviației. Iar în ceea ce privește pierderile de la TAROM, TAROM-ul nu are pierderi nici măcar de un leu din exploatare. Sunt pierderi financiare, generate de faptul că face astăzi cheltuielile și facturile în țară vin după 3 luni, când rata de schimb a evoluat.

Nu are pierderi din exploatare, începând cu '98.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunteți mulțumit de răspuns, da? Bun.

Vă supun spre aprobare Anexa nr.17, cu amendamentul admis, propus, acceptat de comisie.

Voturi pentru? Mare majoritate.

Voturi împotrivă? 1.

Abțineri? 3 abțineri.

Am ajuns la Anexa nr.18.

Este un amendament, ultimul dintre cele admise, propuse de comisie, la numărul curent 68 și cu încă o completare, rezultată din dezbateri.

Vă rog. Domnul senator Pașca.

Domnul Liviu Titus Pașca:

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Este vorba de o reformulare la lit.c) și eliminarea ultimei sintagme, pentru că, urmărind și lit.c) și ultimul paragraf, practic, stipulează același lucru. Adică, pentru investițiile de până la 9 miliarde, documentațiile se aprobă de ceilalți ordoantori de credite, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite. Ca atare, pentru acuratețe, propun eliminarea ultimului alineat din Anexa 18 și reformularea lit.c) în următoarea formulă: "ceilalți ordonatori de credite, pentru valori de până la 9 miliarde lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite;".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia a adoptat această modificare. Eu o să vă supun spre apobare întâi nr.crt.68 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

A fost adoptat nr.crt.68, ultimul din amendamentele comisiei.

Acum vă supun spre aprobare amendamentul propus de domnul senator Pașca.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Două voturi împtrivă.

Abțineri? Două abțineri.

A fost adoptat.

Vă supun spre aprobare Anexa nr. 18, în anasamblu, cu aceste amendamente.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Mare majoritate.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 4 abțineri.

A fost adoptată. Eu vă propun următorul mod de lucru. Luăm o pauză și ne revedem la ora 14,30, nu la ora 15. (Vociferări în sală.) La ora două doriți? Este greu să ne revedem la ora 2 pentru că o parte din colegii senatori se duc să mănânce la Senat. Doriți la orele 14, da?

Da, la ora 14 ne revedem, eu voi fi aici și vom începe cum avem cvorumul. Ora 14,30 mi se pare însă mai aproape de adevăr. Eu de la ora 14 voi sta aici și sper ca la 14,30 să putem începe din nou.

Vă rog să facem acest efort. Vă mulțumesc.

- După pauză -

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Stimați colegi,

Reluăm lucrările noastre.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În legătură cu programul de activitate al Parlamentului pe ziua de astăzi, vreau să fac următoarea precizare. Am fost invitați la ora 9 că încep lucrările și au început la ora 10. După amiază s-a spus că începem la ora 14, este ora 15. Dacă considerați că acesta este un mod de a lucra și de a ne respecta unii pe alții, cred că nu este bine să procedăm așa.

Așa că, domnule președinte, vă rog să constatați care este situația Parlamentului în acest moment. Se poate trece în continuare la dezbaterea bugetului sau suspendăm și ne întoarcem mâine, poimâine...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este exact ceea ce vom face în următorul sfert de oră, sper. Eu i-am rugat pe colegi să vină, sunt pe la grupuri o parte dintre ei, sper ca să reușim să continuăm. Sunt absolut de acord și v-am cerut scuze pentru întârzierea de azi dimineață care nu mi s-a datorat mie.

Domnule Popescu, vă rog pentru apelul nominal să aveți aici tot ce trebuie. Sper să nu ajungem să-l facem, să nu fie nevoie.

O să vă rog să vă ocupați locurile în sală, ca să putem continua ședința noastră. Îi rog pe liderii de grupuri să-i roage pe colegii care mai sunt afară sau pe la grupuri să vină în sală.

Continuăm așa, cum am spus în prima parte a zilei, cu Anexa nr.3.

Anexa nr.3 are o mulțime de subanexe și intrăm în dezbaterea Anexei nr. 3/01, legată de Președinția României.

Vă rog, ocupați-vă locurile în sală.

La Anexa nr.3/01, legată de bugetul pe 1999 al Președinției, dacă sunt intervenții?

Domnul deputat Buzatu. Aveți amendamentul nr.182 din cele respinse.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La poz. 182 se află amendamentul respins propus, acceptat inițial de comisiile pentru muncă și protecție socială și probleme ale șomajului ale Senatului și Camerei Deputaților, un amendament acceptat la inițiativa mea și pe care l-am făcut datorită faptului că am observat un grav dezechilibru la nivelul Anexei nr.3, acolo unde există detaliere pe articole de cheltuieli, ceea ce se va repercuta și în general, asupra întregii Anexe 3/01.

Dacă analizăm cu atenție bugetul prezidențial pentru anul 1999, vom observa că din totalul de 36 de miliade lei, 17 714 931 000 lei se găsesc la alte cheltuieli. După părerea mea, care înțeleg că trebuie salarizați oamenii de acolo, trebuie plătite contribuțiile pentru asigurări sociale, cheltuielile pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj, deplasările, detașări, transferări și alte lucruri, pe care le consider normale a fi susținute prin acest buget, consider însă că este absurd ca la alte cheltuieli, tip art.30 din Anexa nr.3/01 la "alte cheltuieli" să fie trecut jumătate din bugetul prezidențial. Enigma acestui dezechilibru o putem găsi dacă studiem Legea bugetului la art.14 alin.3, în care se spune că această sumă este destinată să se deconteze în limitele prevăzute de dispozițiile legale, cheltuieli de transport, cazare și alte cheltuieli pentru membrii delegațiilor oficiale reprezentanților instituției și reprezentanților mass-media, care nu sunt salariați ai Președinției României.

Eu aș fi foarte curios dacă domnul președinte Emil Constantinescu a fost consultat în legătură cu această structură a bugetului instituției prezidențiale. Într-o apariție televizată din seara zilei de ieri, domnul Emil Cosntantinescu, referindu-se la abuzul de metafore utilizate de unii reprezentanți ai coaliției majoritare și chiar de către șeful executivului, primului executiv al acestei coaliții, condus de domnul Victor Ciorbea, a spus: "Eu sunt un om pragmatic, nu utilizez aceste metafore".

Deci, părerea mea este că nu a fost consultat, pentru că altfel nu ar fi admis ca într-o perioadă în care întreaga societate românească, toți contribuabilii trebuie să suporte niște privațiuni majore, să suporte această politică de austeritate extremă, Președinția să-și permită să cheltuiască pentru un capitol, pe care îl consider absurd, alte cheltuieli. Mai mult decât atât, să suporte jumătate din bugetul ei... noi știm că datorită acestor sume foarte mari s-au întâmplat și unele incidente, cum este incidentul cu avionul prezidențial care nu a putut decola datorită faptului că era încărcat cu prea mulți invitați din aceștia care trebuie suportați din bugetul Președinției.

Eu v-aș ruga să aveți înțelegere atât pentru acest amendament, cât și pentru securitatea Președintelui României și să acceptați propunerea de a fi redusă suma acestui buget cu 12 miliarde de lei, sumă care, fie ar urma să compenseze deficitul, fie ar urma să fie alocată pentru, să zicem, sprijinirea unor activități cum este aceea de protejare a copiilor cu handicap, sprijinirea caselor de copii și cred că această propunere, în forma în care a fost făcută și cu argumentele care au fost aduse, s-ar bucura, în primul rând, de sprijinul Președinției.

Rog pe domnul ministru, de data aceasta, să precizeze dacă a fost consultat și dacă domnul președinte Emil Constantinescu a acceptat această distribuție inechitabilă a sumelor prevăzute în bugetul Președinției.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La Anexa nr.3/01 amendamente, dacă mai sunt?

Domnule deputat Nicolae Popa, vă rog.

Domnul Nicolae Popa:

Domnule președinte,

Domnul Gheorghe Cristea:

Asta-i demagogie, domnule!

Domnul Nicolae Popa:

Păi, nu e demagogie, domnule deputat Cristea. Adică sunt niște lucruri care se spun și le reamintim din 1996 încoace.

Domnul Gheorghe Cristea:

Poate '94!

Domnul Nicolae Popa:

Deci, nu '94, '96, domnule coleg!

Eu sunt mai îngăduitor decât domnul deputat Buzatu, eu nu cer 12 miliarde diminuarea, ci numai cu 3 miliarde. Ce mă face să cer această diminuare și reconsiderare a bugetului pentru Președinție? În primul rând, vreau să reamintesc colegilor noștri din dreapta că în 1996, când a fost învestit domnul președinte Constantinescu, prima declarație pe care a făcut-o a fost aceea de a se sacrifica pentru poporul român și acest sacrificiu îl va impune și celorlalți care vor fi la conducerea țării. Sigur că va lupta împotriva nepotismului, a rubedeniilor de tot felul, că va reduce drastic numărul de personal, numărul de escorte de mașini, se va plimba singur în Cișmigiu și nu va avea nevoie de nici un fel de pază de corp și așa mai departe. Iată că lucrurile nu stau chiar așa, că personalul s-a multiplicat de 2 sau de 3 ori. Deci eu am în vedere...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, domnule deputat, am o rugăminte. E vorba de amendamentul dumneavoastră. nr.?

Domnul Nicolae Popa:

Eu aș propune ca suma de 3 miliarde, pe care o propun ca diminuare la bugetul Președinției, de la 36,3 miliarde, la 33,3 miliarde și suma să fie direcționată pentru instituția Avocatul Poporului, pentru că am mai rămas singura instituție care este în sprijinul cetățeanului.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte amendamente? Da, domnul senator Fuior.

Domnul Victor Fuior:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Aș ruga ca dumneavoastră să urmăriți subiectul, să nu mai strigați celor care vorbesc aici. Subiectul este în bugetul de stat, nu în ziare. Pe marginea acestui subiect putem discuta în felul următor. Se aduce o nedreptate instituției Președinției României, deoarece conform indicelui de creștere a cheltuielilor bugetare, raportat în 1999, față de 1996, de 4,6 ori conduce de la 11,1 miliarde, în 1996, ori 4,6 - 50 de miliarde. Deci Președinția, la cheltuieli total, trebuie să aibă în loc de 36 de miliarde 50 de miliarde. A doua nedreptate mare care se face, se face chiar președintelui României. Noi, constructorii români, respectăm președintele care construieșe și lasă ceva în urma lui. Vedeți dumneavoastră, primul președinte al României ce v-a lăsat dumneavoastră?! (Vociferări din partea Puterii.)

Motiv pentru care fondul președintelui, adică banii de buzunar nu pot să fie 800 de milioane, iar fondul de capital 500 de milioane. Eu precizez pentru dumneavoastră că la începutul acestei sesiuni am precizat de multe ori, în mai mule medii, și vă precizez dumneavoastră acum, în cadrul Parlamentului, că noi, constructorii români vrem ca să construim cu "cheia" cel puțin tot atât cât am construit și cu "secera și ciocanul". (Vociferări, nemulțumiri în sală.)

Amendamentul meu are suportul financiar în Anexa nr.3/22, Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită, 15 miliarde, în care experiența de 30 de ani a românilor a demonstrat că nu putem să facem mai mult decât s-a făcut până acum, să fie alocate Președinției, iar această sumă să fie alocată la cheltuieli de capital, adică în loc de 500 de milioane, cât are președintele pentru cheltuieli de capital, să fie pus 14 miliarde, astfel încât președintele să poată iniția construcția unei reședințe președințiale de genul "Casa Albă".

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Buzatu. Ați mai avut o intervenție. De procedură, da.

Vă rog.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru a putea parcurge mai rapid aceste anexe, eu vă rog ca după discutarea fiecăruia dintre aceste amendamente să le supuneți la vot, pentru ca să putem ști dacă putem merge mai departe.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnilor parlamentari,

Așa voi proceda, l-am așteptat pe domnul ministru Remeș, care trebuie acum să vă dea răspunsurile la întrebările pe care le-ați pus.

Domnule ministru, sunt 3 amendamente cerute, unul la nr.crt.182, amendamente respinse, susținut de domnul deputat Dumitru Buzatu care cere diminuare unei sume de la 17,7 miliarde la 5,7 miliarde de la "Alte cheltuieli". Da, și care dorește un răspuns.

Al doilea amendament este cel de la nr.crt.189, amendamente respinse, prin care domnul deputat Nicolae Popa cere redistribuirea a 3 miliarde din bugetul Președinției la bugetul Avocatului Poporului, deci ca sursă pentru cele 3 miliarde în plus dincolo la Avocatul Poporului.

Al treilea amendament, domnul senator Fuior cere ca să se adauge 14 miliarde la cheltuieli de capital la Președinție, la cele 507 milioane existente acolo.

Vă rog să răspundeți acestor 3 amendamente.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Domnilor președinți de ședință,

Domnilor parlamentari, cu excepția domnului Buzatu, vă răspund că la amendamentul 182, nu suntem de acord. Nu suntem de acord nici cu amendamentul de la 189, dar suntem de acord cu amendamentul propus de domnul Fuior, pe seama județului Sibiu. (Râsete în sală.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Buzatu.

Vă rog.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Fără a mai face vreo glumă, de data aceasta eu, în mod politicos, am solicitat răspunsul domnului ministru Remeș, în legătură cu consultarea reprezentanților Președinției, cel puțin, în ceea ce privește structura cheltuielilor prevăzute în bugetul prezidențial. Au fost de acord reprezentanții Președinției sau domnul președinte Emil Constantinescu cu acea sumă prevăzută la Alte cheltuieli - de 17 miliarde? Dacă au fost de acord să știm și, atunci, votăm în cunoștință de cauză.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule ministru Remeș, vă rog.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Cu aceeași excepție de la primul răspuns, vă răspund da. Președinția a fost de acord cu structura cheltuielilor din bugetul respectiv.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul senator Fuior.

Am rugămintea să păstrăm liniștea. Rog liderii de grupuri să aducă restul colegilor în sală.

Domnul Victor Fuior:

Domnule președinte,

Domnilor parlamentari,

Vă rog să mă scuzați că mă repet, dar domnul ministru al finanțelor a lipsit. Eu am indicat sursa de finanțare, Anexa nr.3/22 - Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită.

Experiența noastră de 30 ani în construcție a demonstrat că această investiție și această cheltuială nu-și are rostul. Rezultatele le cunoștem. Domnului ministru vreau ca să-i sugerez să desființeze Ministerul Comerțului și Industriilor, care nu are obiectul muncii, să-l facă un Departament al Ministerului Finanțelor, să se numească Ministerul Finanțelor și Eficienței Economice, astfel încât va avea soluții pentru toate problemele pe care noi le punem în dezbatere.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule ministru Remeș?

Domnul Decebal Traian Remeș:

Mă oblig să transmit fidel primului ministru și să-l rog să facă o restructurare a Guvernului, pe care dumneavoastră s-o votați în sensul celor cerute de domnul Fuior, dar până atunci rămânem pe actuala structură a ordonatorilor de credite.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Reiterez și eu ce a spus aici domnul deputat Buzatu ca, totuși, să votăm în deplină cunoștință de cauză.

În momentul în care s-a făcut amendamentul și s-au încheiat discuțiile la un amendament, supuneți-l la vot. A făcut domnul Buzatu amendamentul, trebuie supus la vot. A făcut amendamentul domnul Popa, trebuie supus la vot, a făcut amendament domnul senator... Eu fac acum un amendament pe o altă problemă. O să aveți 4 amendamente încât, la un moment dat, se va crea o stare de confuzie, că n-o să știe exact lumea ce votează. Asta este o problemă.

Dacă se procedează așa, atunci mă retrag și după ce se exprimă votul cu privire la cele 3 amendamente, o să vă cer permisiunea să intervin și eu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, este exact ceea ce am de gând să fac. Supun amendamentele pe rând.

Până la venirea domnului ministru Remeș, care a fost la o întâlnire cu reprezentanții stand-by, veniți în sală, am dat cuvântul celor care aveau amendamente la Anexa nr.3/01. La celelalte anexe vom lucra mai ordonat.

Amendamentul domnului deputat Buzatu. Nr.crt.182 -amendamente respinse. Amendament susținut de dânsul și respins de inițiator.

Doresc să știu poziția comisiei la acest amendament. Comisia rămâne pe poziția din raport.

Vă supun spre aprobare amendamentul domnului deputat Buzatu, nr.crt.182, amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă rog numărați. 75 de voturi pentru. Insuficiente pentru a trece.

Al doilea amendament este cel al domnului deputat Nicolae Popa, la nr. 189 - amendamente respinse, privind cele 3 miliarde de la bugetul Președinției la bugetul Avocatului Poporului - amendament respins de inițiator, de Guvern. Comisia? Vă mențineți punctul de vedere.

Vă supun acest amendament spre aprobare.

Voturi pentru? Am rugămintea ca domnii deputați și senatori să-și ocupe locurile în sală. 74 de voturi pentru. Prea puține voturi pentru. A fost respins.

Al treilea amendament este cel al domnului senator Fuior, amendament care la rândul său a fost respins de inițiator și de comisie. Comisia? Punctul de vedere? Vă mențineți punctul de vedere, da? Și comisia își menține punctul de vedere.

Vă supun spre aprobare acest amendament.

Voturi pentru? 69 de voturi pentru. A fost respins.

Domnule deputat Gaspar, aveți o intervenție. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Intervenția mea nu privește volumul și structura bugetului Peședinției, dar mă refer la un text care privește odonatorul principal de credite - Președinția României - și care, într-o stare totală de confuzie care a existat în sala Parlamentului, a fost adoptat și eu consider că ar fi sub demnitatea noastră ca să lăsăm votul asupra acestui text care, pur și simplu, ne-ar pune într-o situație ridicolă.

La art.14 alin.3 se spune așa: "Președinția României poate să deconteze în limita prevăzută de dispozițiile legale și cu aprobarea ordonatorului principal de credite".

Domnule președinte,

S-a plecat aici de la o confuzie între ceea ce este instituția Președinției, care este instituție de stat cu personalitate juridică, organizată în baza Legii nr.47 din 1994 ca instituție care sprijină președintele României în exercitarea prerogativelor pe care i le conferă Constituția, și președintele României ca autoritate publică. Președintele României nu este ordonator de credite.

Așa cum se spune în lege, "Finanțarea cheltuielilor de funcționare a Președinției României se asigură de la bugetul de stat și din venituri extrabugetare". Deci nu putem lăsa în text că "...Președinția României cu aprobarea Președinției României... aprobă decontarea cheltuielilor".

Eu v-aș propune, domnule președinte, și cred că și domnul ministru Remeș, dacă va medita asupra acestei propuneri, va vedea că ea este întemeiată și să eliminăm din cuprinsul acestui articol acea sintagmă "și cu aprobarea ordonatorului principal de credite".

Domnule, președintele României nu semnează notele de la bufet, ca să știți și dumneavoastră...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul deputat Gaspar a făcut o referire la art.14 alin.3.

Domnule ministru Remeș, sunteți de acord cu acest lucru? Da.

Comisiile? De acord.

Eu sunt obligat să revin asupra art.14 alin.3 pentru eliminarea acestei sintagme "...și cu aprobarea ordonatorului principal de credite...", conform celor propuse de domnul deputat Acsinte Gaspar și acceptat de inițiator și de comisii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu două abțineri, nici-un vot împotrivă, majoritate de voturi pentru s-a acceptat acest lucru. Vă resupun art.14, în ansamblu, spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? 9 abțineri.

Adoptat.

Ne reîntoarcem la Anexa nr.3/01. Mai sunt intervenții? Nu.

Vă supun spre aprobare Anexa 3/01, în ansamblu.

Voturi pentru? Marea majoritate.

Voturi împotrivă? 16 vooturi împotrivă.

Abțineri? 58 de abțineri.

A fost adoptată cu majoritate de voturi Anexa 3/01.

Trecem la Anexa 3/02. "Senatul României". Dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Voturi pentru? Marea majoritate.

Voturi împotrivă? 5.

Abțineri? 3.

Cu mare majoritate de voturi, adoptată.

Anexa 3/03. Aici avem un amendament al comisiei care a fost adoptat la nr.crt.45, amendamente aprobate de comisie. Înainte de a trece la vot, domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Consider că dintr-o eroare materială, în raportul cu amendamentele admise, la poziția 45, apare ca autor al amendamentului domnul deputat Adriean Videanu, așa cum de altfel s-a întâmplat și cu celelalte texte din cuprinsul legii, asta mai puțin mă interesează, însă consider că Secretariatul comisiei, în momentul în care a acceptat ca în cadrul volumului de buget, așa cum ni l-a trimis Guvernul, pentru că așa se întâmplă, Guvernul conduce Parlamentul, cel puțin defalcarea cheltuielilor pe titluri de articole să se facă de către Camera Deputaților. În mod normal, trebuia ca în acest moment Anexa 3/03 să fi fost refăcută și difuzată tuturor deputaților, cel puțin pentru că este vorba de bugetul Camerei Deputaților, cu structura refăcută pe baza amendamentului pe care cei patru chestori ai Camerei Deputaților l-au prezentat la comisie, și care amendament a fost însușit de către membrii comisiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, la amendamentul de la nr.crt.45, propuneți vreo modificare, domnule deputat? La nr.crt.45 dacă aveți vreo modificare la amendament.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Noi am făcut, chestorii, și știți și dumneavoastră, că sunteți membru al biroului, am discutat în Biroul permanent ca în acest buget, - care, încă odată, repet, ne-a fost impus de Guvern, în pofida faptului că a fost votat de Camera Deputaților -, repartizarea cheltuielilor pe titluri de articole să se facă de către Cameră. Comisia a fost de acord, numai că anexa 3/03 trebuia refăcută, refăcută exact cum noi am hotărât în birou; sunt patru pagini de anexă. Punem acum să voteze deputații fără să cunoască absolut nimic despre ce este vorba.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun, dar anexele astea n-au fost distribuite?

Domnul Acsinte Gaspar:

N-au fost!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Păi, noi n-am aprobat bugetul ăsta printr-un vot al Camerei? Vă rog frumos, domnule chestor Gaspar. Deci, noi am primit un buget modificat ca sume...

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, după ce a venit bugetul, vă rog să vă reamintiți, după ce am primit bugetul, pe 29 decembrie, de la Guvern, am constatat că una a fost adoptat de Cameră la începutul lunii decembrie și altceva ne-a înscris în proiectul de lege Guvernul. Motiv pentru care s-a dezbătut în plenul Camerei un nou proiect de hotărâre prin care noi a trebuit să ne punem de acord cu bugetul așa cum ni l-a făcut Guvernul. Și s-a făcut acest lucru. S-a adoptat proiectul de hotărâre și am comunicat la comisie pentru că la comisie, Anexa 3/03 avea structura veche, iar noi am cerut atunci ca redistribuirea în interiorul sumei totale, să se facă de către Biroul permanent, așa cum consideră că sunt necesare anumite cheltuieli pe care trebuie să le efectuăm pentru buna desfășurarea activității. Deci, Anexa 3/03 în structura care există acum la proiectul de lege nu coincide cu Anexa 3/03 care a fost adoptată de Cameră și, de aceea, vă spun că deputații au fiecare dintre dânșii anexa așa cum ne-a venit de la Guvern, și nicidecum anexa cum a adoptată de Cameră.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Anexa așa cum a fost adoptată de Guvern a rămas în acest proiect. Noi am adoptat o altă anexă, am adoptat-o prin plen...

E o chestiune de procedură. Domnule ministru Remeș, vă rog.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Domnilor colegi deputați,

Dumneavoastră ați avut, la momentul când și-a refăcut Camera bugetul propriu pe 1999, anexa care ar fi trebuit din nou s-o multiplice și să v-o distribuie comisia. Deci, noua structură și noul buget, care vor face parte integrantă din această lege, le-ați aprobat dumneavoastră, și anexele le aveți distribuite la momentul când s-a discutat în Cameră bugetul Camerei. Comisia nu a mai făcut o dată multiplicarea. Eu v-aș ruga, totuși, să treceți peste acest impediment. Corespunde cu ceea ce ați votat dumneavoastră pentru propriul buget.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc.

Comisia bănuiesc că nu are nimic împotrivă. Eu vă propun următorul lucru. Să aprobăm acum aici ca anexă 3/03. bugetul Camerei, așa cum a fost el aprobat prin hotărârea Camerei, ultima privind bugetul, după ce am primit și cifrele rearanjate, în sumă de 337,7 miliarde, și voi începe prin a vă supune spre aprobare acest amendament de la nr.crt.45, după care trecem la buget, dar nu ce este în acest top, ci cel pe care l-am aprobat prin hotărâre, noi,aici, în plen.

Deci, nr.crt.45, amendamente admise. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Marea majoritate.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? 4.

Adoptat cu mare majoritate.

Bugetul Camerei, forma adoptată prin ultima hotărâre a Camerei. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? 8.

Deci, anexa 3/03. va fi cea adoptată de noi și înlocuiește textul ăsta de aici din această carte.

Anexa 3/04 - bugetul Curții Supreme de Justiție. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Majoritate.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? 6.

Adoptat.

3/05 - bugetul Curții Constituționale

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 3.

A fost adoptat.

3/06 - bugetul Consiliului Legislativ. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Majoritate.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 4.

Adoptat.

3/07 - bugetul Curții de Conturi. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Majoritate.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Adoptat.

3/08 - Consiliul Concurenței. Intervenții? Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La poziția 188, pagina 73 din raportul cu amendamente respinse, se află un amendament referitor la Consiliul Concurenței. Din păcate, însă, acest amendament a fost formulat de domnul deputat Adriean Videanu peste ceea ce conducerea Consiliului Concurenței a precizat către Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților. Se menționa, cu acel prilej, ca din suma totală de 8 miliarde, care se preconizează să fie realizată în anul 1999 din valoarea amenzilor pe care Consiliul Concurenței le aplică în virtutea prerogativelor pe care le are, potrivit legii, 1,1 miliarde să fie repartizate pentru suplimentarea cheltuielilor de personal, astfel încât să se asigure buna funcționare a acestei instituții deosebit de importante, cu numărul și structura de personal existentă. Deci, nu este vorba ca toată suma de 8 miliarde să fie defalcată așa cum apare în acest amendament, ci din suma de 8 miliarde, numai 1,1 miliarde să fie puse la dispoziția Consiliului Concurenței. V-aș ruga să acceptați acest amendament, având în vedere că, totuși, Consiliul Concurenței este un organism cu prerogative foarte importante în buna desfășurare a activității statului și să se poată asigura fondurile necesare pentru personalul acestei instituții. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Mai este vreo altă intervenție aici? Nu. Deci, amendamentul de la poziția 188, amendamente respinse. Domnul ministru Remeș.

Domnul ministru Remeș își menține punctul de vedere.

Comisiile își mențin punctul de vedere.

Vă supun spre aprobare amendamentul respins la nr.crt.188. Dacă doriți, domnule deputat Acsinte Gaspar, vă rog, poftiți la microfon.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Era vorba de această suplimentare cu un miliard la cheltuielile de personal, sumă care urma să fie acoperită din fondurile ce vor fi virate la bugetul de stat din amenzile pe care le aplică Consiliul Concurenței în exercitarea atribuțiilor sale. Cum vreți să funcționeze o instituție atât de importantă, dacă nu se asigură fondurile de cheltuieli de personal. Și așa are un număr de personal extrem de redus și într-o structură, de asemenea, destul de nepotrivită, ca să spun așa, pentru toate atribuțiile pe care le are de realizat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul ministru Remeș. Vă rog.

Domnul Traian Decebal Remeș:

Suntem de acord.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

De acord. Comisiile? De acord.

Vă supun spre aprobare... La ce capitol de cheltuieli? Rămâne la "cheltuieli de personal", da.

Vă supun spre aprobare anexa 3/08, cu această suplimentare prevăzută la amendamentul 188. Da, vă rog. Deci, amendamentul privind suplimentarea cheltuielilor de personal, de aceea, eu nu supun spre aprobare amendamentul, ci numai această suplimentare în buget.

Voturi pentru? Mare majoritate.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Adoptat, cu această majorare admisă.

Anexa 3/09 - avocatul Poporului. Intervenții. Nu sunt.

Voturi pentru? Mare majoritate.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 3 abțineri.

Adoptat.

Anexa 3/10 - Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Intervenții. Domnul senator Fuior. Aveți amendament la 3/10? Vă rog.

Domnul Victor Fuior:

Domnule președinte,

Domnilor parlamentari,

Cu toții am reținut prezentarea de către domnul profesor universitar, președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, a raportului privind activitatea acestei instituții în anul 1997. Din discursul dânsului, am văzut problemele financiare cu care se confruntă. Nu vreau să apelez la Anexa 1/01, unde se preconizează că această activitate aduce în bugetul național pe1999 60 de miliarde, doresc ca dumneavoastră să acceptați suplimentarea pentru Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a cheltuielilor totale cu un miliard, pentru a-și desfășura activitatea în condiții optime. Vă mulțumesc, domnilor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul ministru Remeș. Vă rog.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Domnilor colegi,

Știu mulți dintre dumneavoastră, ieri s-a semnat iar joia viitoare va fi aprobată în ședință de Guvern o ordonanță de urgență care rezolvă problema finanțării acestei instituții, cu mult peste ceea ce se cere aici. Ca atare, vă rog să respingeți amendamentul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mențineți amendamentul? Nu. Renunțați la el. Vă mulțumesc. Atunci, vă supun spre aprobare Anexa 3/10, forma inițiatorului. Voturi pentru? Marea majoritate.

Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

A fost adoptată și această anexă. Intervenție pe procedură. Vă dau cuvântul.

Domnul Radu Sever Cristian Gheciu:

Mulțumesc, domnule președinte, și vă rog să supuneți la vot numai variantele inițiatorului, variantele propuse de comisie sau amendamentele respinse. Nu a fost cazul ultimei propuneri.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, a fost un amendament făcut în plen și retras.

Trecem la 3/11 - Secretariatul General al Guvernului. Intervenții, dacă sunt. Nu sunt.

Voturi pentru? Marea majoritate.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

A fost adoptat.

Trecem, în continuare, la 3/12 - bugetul Ministerului Finanțelor. Aici există un amendament admis, la nr.crt.46, în raportul cu amendamente admise și sunt câteva respinse. Domnul senator Fuior. Aveți la 190, amendament respins.

Domnul Victor Fuior:

La ce poziție?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

E 190, domnule senator. Scrie aici, autor - domnul senator Fuior Victor.

Domnul Victor Fuior:

Domnule președinte,

Domnilor parlamentari,

V-aș ruga să acceptați suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor cu suma de 5 miliarde, pentru construcția sediului din județul Sibiu a instituției Ministerului Finanțelor. Sper că și domnul ministru al finanțelor o să accepte acest amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu, trecem amendament cu amendament aici. Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Pentru a-mi demonstra obiectivitatea, cer respingerea amendamentului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Stați, discutăm pe urmă...acum suntem la amendamentul de la nr.190. Comisiile? Același punct de vedere.

Vă supun spre aprobare amendamentul de la nr.190, amendamente respinse.

Voturi pentru? 8 voturi pentru. Insuficient pentru a trece acest amendament. A fost respins.

Alte amendamente la 3/12. Domnul deputat Stanciu are un amendament aici. Vă rog frumos. Domnul deputat Stan, aveți și dumneavoastră unul, da?

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Conform înțelegerii care a avut loc între liderii grupurilor, pe care dumneavoastră ați parafat-o, articolul aferent capitolului "Învățământ" a fost votat în principiu, rămânând ca prin găsirea unor surse de la anexe, posibil a fi transferate la art.16, să fie asigurate fondurile pentru desfășurarea în condiții normale a sistemului național de învățământ, ce cuprinde 4.940.311 copii, respectiv, elevi și studenți.

Deoarece prin bugetul din acest an s-a asigurat numai 70% - echivalent bugetului de anul trecut, sistemul național de învățământ trebuie efectiv sprijinit pentru a ajuta, dacă doriți, economia prin forță de muncă calificată și a evita analfabetismul și abandonul școlar. Ca urmare, Comisia pentru învățământ de la Senat și Comisia pentru învățământ de la Cameră vă propun ca 100 de miliarde din cele 450 de miliarde de la Ministerul Finanțelor să treacă la Ministerul Educației Naționale, deoarece s-a considerat la timpul respectiv că Ministerul Finanțelor risipește în mod nejustificat banii construind sedii peste sedii, în loc să-și facă logistica necesară încasării veniturilor normale pentru bugetul de stat. Dânșii doresc, în fond, palate, mașini și plimbări. De aceea, noi trebuie să decidem. Vrem educație, vrem miniștri adecvați sau dorim să facem sedii somptuoase, să facem vămi.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul ministru Remeș. Vă rog.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Eu i-aș propune un pariu domnului deputat Stanciu și i-aș demonstra că dumnealui risipește degeaba timpul pentru că în această anexă la care suntem noi acum nu va putea să-mi găsească nicăieri cele 450 de miliarde incriminate. Îl rog să aibă răbdare până la Anexa 3/65.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia. Da, domnule senator Ghițiu, aveți amendament respins aici? Aveți? Nu se pot face amendamente, știți regulamentele. Citiți regulamentul nostru comun. Se pot face numai anumite modificări de text, aranjări de text sau chestiuni din acestea... Rog citiți regulamentul ca atare ca să nu... Amendamentul domnului Stanciu face parte din niște amendamente care n-au fost cuprinse de comisii în cadrul amendamentelor respinse.

Domnul Paul Ghițiu:

Da, deci anexa 3/12. Amendamente propuse respinse - 191.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Autorul lui a renunțat la el. Domnul deputat Vasile Stan, care l-a făcut, poate să și-l susțină. Citiți regulamentul și o să vedeți. Domnul Stan a venit și mi-a spus că nu-l susține. De vreme ce nu îl susține domnul deputat Stan, înseamnă că nu poate să-l susțină altcineva. Citiți, vă rog, regulamentul nostru, domnule senator, care este foarte precise în aceste chestiuni procedurale. Vă mulțumesc, pentru înțelegere, domnule senator. Nu. Vă rog frumos. Haideți să nu tensionăm lucrurile. Vă rog mult. Vă rog să nu tensionăm lucrurile, domnule senator. Poftim? Domnule senator, nu puteți să puneți întrebări. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Domnul ministru Remeș a spus că nu este de acord cu propunerea făcută de domnul deputat Stanciu. Comisia, tot așa, nu este de acord. Susțineți amendamentul, să-l supun la vot? Deci, doriți să-l pun la vot.

Supun la vot amendamentul domnului deputat Stanciu, făcut în numele comisiilor.

Voturi pentru? 67. Insuficient pentru a trece.

Mai sunt alte intervenții? Nu mai sunt.

Vă supun Anexa 3/12 spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 14 abțineri.

A fost adoptată Anexa 3/12.

Anexa 3/13, bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Intervenții? Nu sunt.

Domnul deputat Gabriel Țepelea. Aveți amendament care a fost aprobat sau respins de comisii?

Domnul Gabriel Țepelea:

A fost respins.

Nu voi repeta aici ceea ce am spus o dată cu discutarea art. 16, când mi s-a spus să revin cu ocazia discutării de amendamente punctuale.

Este vorba de o solicitare pe care o fac pentru Fundația culturală română din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe și este vorba de Festivalul internațional de arte și de tradiții populare, care se va desfășura la Washington între 23 iunie și 4 iulie. Programul amplu al acestei manifestări va beneficia de prezența președintelui României și va fi difuzat de posturile de televiziune la aproximativ 40 de milioane de telespectatori, va fi vizionat de circa 2 milioane de cetățeni ai Americii, este o ocazie unică pentru ca România să își facă cunoscute valențele culturii populare în lume. Participă partea americană cu jumătate din sumă, iar cea care revine părții române trebuie să o acoperim noi. M-am adresat domnului ministru al finanțelor și îl rog să-și spună punctul de vedere.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule ministru Remeș, vă rog.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Un "nu", aici la buget, și un "da" de la rezerva bugetară la momentul potrivit, prin hotărâre de Guvern.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, nu este de acord.

Comisiile? Își mențin punctul de vedere.

Mențineți amendamentul? Domnule deputat Țepelea, vă mențineți amendamentul sau nu?

Domnul Gabriel Țepelea:

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Atunci, vă supun spre aprobare acest amendament respins de...

Domnul Gabriel Țepelea:

În ipoteza că declarația domnului ministru este consemnată în stenograma ședinței, în cazul acesta am renunțat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am înțeles, ați renunțat, având în vedere că acest angajament este cuprins în stenogramă. Am înțeles, deci nu-l mai supun la vot.

Am făcut o eroare, nu am supus la vot la Anexa 3/12, nr. curent 46 din raportul comisiei.

Vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 2 abțineri.

A fost adoptat.

Trecem la 3/13, anexă în ansamblul ei.

Voturi pentru? Majoritate.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Adoptată.

Trecem la Anexa 3/14 - Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Intervenții aici nu sunt.

V-o supun spre aprobare.

Voturi pentru? Mare majoritate.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 6 abțineri.

Adoptată.

Trecem, în continuare, la Anexa 3/15. - Ministerul Justiției. Domnul deputat Dan Constantinescu, președintele Comisiei pentru buget.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere faptul că în perioada elaborării de către Guvern a bugetului și a analizei sale în cele două comisii, a apărut Ordonanța de urgență nr. 60 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pe considerente politice în perioada 1945 – 1952, vă propunem, fără a interveni asupra sumei totale a veniturilor și cheltuielilor, o redistribuire, mai precis diminuarea fondurilor alocate la Capitolul 51.01. "Autorități publice", la art. 30, diminuarea "cheltuielilor materiale, alte cheltuieli", este vorba de cheltuieli de protocol, cu 250 de milioane lei și suplimentarea cu aceeași sumă a fondurilor alocate la Capitolul 60.01. "Asistență socială, pensii, ajutoare și indemnizații".

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dumneavoastră propuneți o redistribuire în interiorul bugetului, datorată acestui act normativ.

Domnul deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

După cum știți, din intervențiile noastre anterioare, sunt câteva ministere care au înregistrat față de anii trecuți un spor la buget, reflectat în partea din produsul intern brut. Un astfel de spor, de circa 0,2% din P.I.B. a primit și Ministerul Justiției. Departe de noi de a subestima rolul Ministerului Justiției și respectiv de a subestima puterea judecătorească.

Totuși, este clar că avem de-a face cu o opțiune politică. În momentul în care fondurile pentru educație, pentru instrucție scad, rezultă că eficiența procesului didactic va fi reflectată nu în competențe, ci în oameni care vor ajunge în instanță. Noi dorim să scădem numărul celor care or să intre sub incidența Codului Civil sau Codului Penal. Vrem, ca prin educație și prin instrucție, să reducem rata infracționalității. Dorim, în acest fel, să golim pușcăriile domnului ministru Stoica, nu să le umplem și să cerem din ce în ce mai multe clădiri.

De aceea, cred că este logic pentru noi, care gândim viitorul țării prin prisma viitorilor cetățeni, a celor 4.940.311 elevi, care mâine vor fi cetățenii adulți ai acestei țări, să-i ferim de a intra pe culoarele palatelor de justiție. Pentru că, altfel, asistăm la ceea ce spunea foarte corect domnul ministru Stoica, că în momentul de față pușcăriile sunt supra-aglomerate, deoarece sunt indivizi cărora le convine ca vara să-și facă concediul și iarna, când plouă, când ninge să facă o infracțiune de trei luni, patru luni și, în primăvară, să iasă bine merçi din nou să "lucreze".

Ca urmare, cred că opțiunea noastră politică trebuie să fie clară: nu pușcării, nu luxuri care să-i facă pe aceștia să se simtă mai bine în pușcărie decât un șomer cu ajutorul de șomaj, ci educație și instrucție.

Ca atare, stimați colegi, cred că veți fi de acord ca de la capitolul acesta de investiții al colegilor noștri, de la pușcăriile de lux... numai la pușcăria Rahova sunt alocate câteva zeci de miliarde, vrem să o facem model, dar nu știm pentru cine, dacă pentru noi sau pentru alții...

Voci din sală:

Pentru actuala putere!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog frumos să faceți amendamentul, să treceți la el, să-l pot supune spre aprobare ulterior.

Domnul Anghel Stanciu:

Da, domnule președinte, imediat, numai să le reamintesc colegilor că nu este pentru cine se construiește, ci pentru cine își dorește.

Deci, de la Capitolul 51.01, poziția 70, "Investiții", 100 de miliarde, și de la Capitolul 55.01, poziția 34, încă 100 de miliarde. Le rămân celor de la justiție peste 500 de miliarde destinate aceluiași scop. Ar fi un semn pe care îl dăm societății noastre. Vrem instrucție, educație, și nu pușcării!

Vă mulțumim.

Voci din sală:

Bravo!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Vă rog frumos, păstrați liniștea!

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Cred că ați luat act că amendamentele au fost aprobate prin aplauze și nu mai are sens să...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dar la noi amendamentele se supun la vot.

Îmi permiteți să supunem la vot amendamentele pe rând.

O să-i dau cuvântul domnului secretar de stat Baias, de la Ministerul Justiției, pentru a răspunde. Poziția Guvernului, vă rog.

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vă rog ca prin votul dumneavoastră să respingeți amendament, pentru următoarele argumente: în primul rând, chiar domnul deputat Anghel Stanciu a recunoscut importanța puterii judecătorești; în al doilea rând, este adevărat că s-a înregistrat o oarecare creștere a bugetului puterii judecătorești în acest an, față de anii trecuți, dar aș vrea să vă aduc la cunoștință că, cu toată această creștere în procentul total de buget, bugetul Ministerului Justiției ocupă încă sub 1%, în condițiile în care în anul 1935 era de 4,8%, în 1938 de 3,50%, iar în 1940 de 3,84%.

Apoi, dacă îmi dați voie, aș sublinia faptul că pușcăriile, din păcate, nu sunt ale domnului ministru Stoica, ci sunt ale noastre, ale tuturor. Hoții, așa cum se spune, și cei care încalcă legea sunt, vrem, nu vrem, ai întregii țări, și deocamdată, după părerea noastră, bine, ei se află în gestiunea Ministerului Justiției, și nu în gestiunea altui minister, cum s-au aflat până în 1990.

În sfârșit, vreau să supun atenției dumneavoastră faptul, pe care îl cunoașteți, că, potrivit Legii nr. 146/1997, și acest lucru este reflectat de proiectul Legii bugetului, marea majoritate, cel mai mare procent din veniturile și cheltuielile Ministerului Justiției se acoperă din taxele judiciare de timbru, astfel încât efortul de la buget, în raport cu ansamblul bugetului Ministerului Justiției, este minim. Practic, bugetul Ministerului Justiției este susținut de aceste taxe, de cei care apelează la serviciul public al justiției.

Vă mulțumesc și încă o dată vă rog să respingeți acest amendament.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Lăpușan. Am rugămintea să faceți liniște! Vă rog.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Am înțeles că sunt legate la o tensiune din aceasta,...dar nu de speriat!

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu vroiam să intervin, însă mă simt nevoit să-l sprijin pe colegul de la P.R.M., efectiv există surse, chiar și într-un buget exagerat de mic, să sprijinim, să direcționăm banii acolo unde ei sunt utili și mai bine de folosit.

Eu cred că reprezentantul Ministerului Justiției o să fie de acord, pentru că nu are încotro, cu exemplul pe care am să i-l dau eu acum.

Provin de la o societate comercială care face pâine și întâmplător alimentează cu pâine și unele instituții din zona penitenciarului.

În momentul acesta s-au organizat cinci licitații, poate că eu sunt prost informat, și au fost numai patru, astfel încât anumite societăți să fie date la o parte, din diferite motive, care sunt pe lângă lege. Am sesizat lucrul acesta la șeful corpului de control din Ministerul Justiției și eu sunt convins că domniile lor, dacă o vor face acum, când mai li se oferă posibilitatea, pentru că oricum o să o facem noi, când ciclul electoral se va relua, în condiții democratice, eu sunt convins că licitațiile pe care domniile lor le fac pentru achiziționarea de echipamente, materie primă, hrană și așa mai departe, atunci când ele vor fi făcute în condițiile legii, supravegheate de oameni competenți și de oameni responsabili pentru gestionarea banului public, se vor putea găsi surse, și sursele acelea pe care le propunea colegul nostru sunt convins că se pot găsi de aici.

Deci, domnule reprezentant al Ministerului Justiției, puneți-i pe cei care merită să fie în altă parte, și nu să conducă astfel de instituții, să stea acolo unde le este locul, puneți oameni competenți, cinstiți și corecți să gestioneze banul public și vor rezulta fonduri să sprijinim învățământul și dumneavoastră să aveți mai puțin clienți acolo. Sprijinim propunerea făcută de colegul nostru de la P.R.M.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Guvernul și-a spus punctul de vedere.

Comisiile? Stați puțin, aveți un amendament separat sau același amendament? Le supunem, așa cum am decis, pe rând, la vot.

Comisiile își mențin punctul de vedere.

Ca atare, vă supun spre aprobare amendamentul propus de domnul deputat Stanciu în numele celor două Comisii pentru învățământ și susținut de domnul deputat Lăpușan.

Voturi pentru? Și, vă rog, țineți mâinile sus. 70. Insuficient pentru a trece.

În continuare, o să vă rog... Vă rog foarte mult!

În continuare o să-l rog pe domnul senator Fuior să susțină amendamentul pe care-l are și să-mi spună ce număr este amendamentul respectiv.

Domnul Victor Fuior:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Nu am un amendament, dar nu pot ca la această nouă gaură mare a României, - așa cum dumneavoastră ați numit înainte complexele agrozootehnice, noi numim la ora actuală Ministerul Justiției -, cuantificată de noi la 1.000 de miliarde lei, vreau să precizez, pentru stenogramă, următoarele: modul de construcție al acestei Anexe 3/15, care detaliază articolele de cheltuieli ale Ministerului Justiției, este în contradicție cu legislația în vigoare. Motivația a fost făcută de cel puțin trei ori, în cadrul dezbaterilor, de domnul senator Marin Stelian, astfel încât, eu nu vreau să mă repet.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, nu este un amendament, de fapt, este un punct de vedere.

Cine mai are amendamente respinse? Domnule senator Turianu, aveți amendament respins? Conform regulamentului, nu puteți susține decât... Poftim? Nu, nu vă aud! Dacă aveți un amendament respins, puteți să-l susțineți, dacă nu, sunt numai amendamente de formă, care mai pot fi...

În acest moment am ajuns la amendamentul propus de comisie, prin domnul Dan Constantinescu, ca urmare a intrării în vigoare a unui act normativ nou, și vă supun spre aprobare Anexa 3/15, cu amendamentul făcut de comisie, din cauza intrării în vigoare a unui act normativ, redistribuirea a două sume în cadrul bugetului.

Voturi pentru? Este o mare majoritate.

Voturi împotrivă? Vă rog, voturi împotrivă? 8.

Abțineri? Vă rog. 28.

A fost adoptat.

Trecem la Anexa 3/16 - Ministerul Sănătății.

Avem un amendament al comisiei la nr. curent 47.

Dacă sunt alte amendamente?

Din partea ministerului dorește să ia cuvântul, în legătură cu amendamentul... Mă scuzați, doamnă deputat Daniela Bartoș. Vă rog să-mi spuneți la ce amendament vă referiți?

Doamna Daniela Bartoș:

La cel admis, domnule președinte.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poftim?

Doamna Daniela Bartoș:

La amendamentul admis de Comisiile pentru buget, finanțe.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La cel admis?

Doamna Daniela Bartoș:

Da. Deci, la Anexa 3/16, la art. 70 "Cheltuieli de capital" am solicitat majorarea bugetului alocat ministerului cu suma de 191 de miliarde lei, întrucât această sumă, prevăzută de proiectul de buget pe anul 1999, nu acoperă decât 60% din suma alocată aceluiași capitol, anul trecut. Această sumă este absolut necesară, deoarece este obligatoriu să se dezvolte baza materială a sectorului sanitar.

Este știut că, la ora actuală, așa cum apare în anexa la buget, sunt începute 60 de lucrări de investiții, care ar trebui terminate.

Tot în această anexă se observă că la unele dintre aceste lucrări s-au alocat sume derizorii, de doar 2 – 3 milioane, acești bani neacoperind nici măcar cheltuielile pentru conservarea lucrării.

La același capitol sunt și sumele necesare pentru consolidarea lucrărilor și a clădirilor din sectorul sanitar.

Conform ultimei analize făcute de M.L.P.A.T., s-a concluzionat că ar fi necesar un efort bugetar de 450 de miliarde de lei pentru anul acesta, dintr-un total esstimat de 4.de miliarde de lei.

Cum s-ar putea asigura consolidarea clădirilor, dacă întreaga sumă de investiții alocată Ministerului Sănătății este de numai 167 de miliarde de lei?

Prin proiectul de buget de anul acesta nu se prevede nici o sumă pentru investiții în domeniul aparaturii medicale. Această aparatură de înaltă performanță, conform Legii nr. 145, trebuie acoperită de la bugetul de stat. Și numai pentru echipamentele necesare în radiologie, știut fiind faptul că la ora actuală ne situăm între primele locuri în Europa în privința incidenței tuberculozei, ar fi necesare 417 de miliarde de lei.

În aceste condiții, v-aș ruga să acceptați această suplimentare de 191 de miliarde de lei, la Capitolul "Cheltuieli de capital", prin redistribuirea fondurilor de la alte capitole cuprinse în Anexa 3/16, inclusiv de la Capitolul "Cheltuieli de personal", și am justificat de ce am cerut de la "Cheltuieli de personal" în principal, pentru că: conform Hotârârii de Guvern nr. 784/1998 s-a mărit schema Ministerului Sănătății de la 185 de norme, cât erau înainte, la 225, lucru care nu se justifică prin înființarea Casei Naționale de Asigurări și, pe de altă parte, prin înființarea Caselor de Asigurări Județene, trebuie diminuat numărul de posturi din direcțiile de sănătate publică și, astfel, să se treacă o parte din banii alocați pentru salarii, la acest capitol.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Acest amendament, al doamnei deputat Daniela Bartoș, fac precizarea, se află la nr. curent 47 din amendamentele admise de comisie.

Vă rog, domnule ministru, Hajdu Gabor.

Domnul Hajdu Menyhert Gabor:

Domnule președinte,

Onorat Parlament,

Amendamentul formulat de doamna deputat Bartoș și însușit de Comisia pentru buget și finanțe se bazează pe o logică aparent fondată, pe considerentul că în anul 1998, personalul direcțiilor sanitare a fost plătit de la bugetul de stat, iar în 1999, o parte a personalului a fost preluată de asigurările sociale de sănătate. Astfel, bugetul de stat s-a degrevat cu suma de aproximativ 191 de miliarde de lei.

Situația este, însă, alta. În realitate, în 1998, întregul personal, deci nu numai în parte, întregul personal al direcțiilor sanitare era plătit de la asigurările sociale de sănătate.

În momentul de față, noi am cedat o parte a personalului, mă rog, aproximativ 60%, către asigurările sociale de sănătate, dar restul urmează să fie plătit, motiv pentru care, sarcinile bugetului de stat nu numai că nu s-au diminuat, ci au devenit mai mari. Motiv pentru care nu putem fi de acord cu această propunere și solicităm respingerea ei.

În ce privește nevoile sectorului sanitar, nevoile de capital, doamna deputat, din păcate, are perfectă dreptate, fiindcă avem un număr de peste 500 de clădiri expertizate, care ar reclama consolidări, lucrări importante.

De asemenea, ar trebui să procurăm aparate de performanță și de mare performanță, potrivit prevederilor Legii nr. 145.

În această privință aș putea să fac o precizare în fața onoratului legiuitor, și anume, în ședința de joi, în urmă cu două zile, Guvernul a aprobat un împrumut de 50 de milioane de dolari, - pentru care s-a dat aprobare de către Ministerul Finanțelor de a-l garanta -, pentru procurarea de aparate de radiologie.

Deci, prima cerere este pentru respingerea amendamentului formulat.

Totodată, permiteți-mi să vă informez ca după o consultarea prealabilă cu Ministerul Finanțelor, cu domnul ministru și cu doamna director general, am formulat o cerere pentru modificări interioare în privința repartizării cheltuielilor.

Și anume, sunt formulate trei propuneri: la titlul 1 - "Cheltuieli de personal" să se facă o diminuare cu 100 de miliarde de lei; la titlul 2 – "Cheltuieli materiale", de asemenea, să se facă o diminuare cu 50 de miliarde de lei, iar la titlul 38 – "Transferuri", să se facă o majorare cu suma de 150 de miliarde de lei.

Această propunere se bazează pe următoarele argumente: din "transferuri" se finanțează - și avem nevoie de această finanțare - cheltuielile de personal din spitale, secții TBC, boli infecțioase, psihiatrie și, de asemenea, tot din "transferuri" se finanțează stagiarii și rezidenții. Totodată, din "transferuri" se finanțează cheltuielile de capital, dotările cu aparate medicale. Deci, am ajunge, prin această nouă repartizare, prin diminuarea cheltuielilor materiale, respectiv, transferarea cu o nouă repartizare a acestor fonduri la transferuri, la posibilitatea finanțării aparatelor medicale de mare performanță, ceea ce trebuie să se asigure de la bugetul de stat, așa cum se prevede în Legea nr. 145 cu privire la asigurările sociale de sănătate.

Menționez încă o dată că pentru această propunere am obținut acordul prealabil al Ministerului Finanțelor. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte, domnule ministru. Noi am hotărât aici ca intervențiile să nu depășească trei minute și am această rugăminte pentru toți vorbitorii.

Domnul ministru a propus să nu fie 191, ci numai 150.

Doamna deputat Daniela Bartoș.

Voci din majoritate:

Iarăși? A mai fost o dată!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să vă păstrați calmul!

Doamna Daniela Bartoș:

Îmi pare rău că este necesar să intervin din nou, dar vreau să vă spun că de la Capitolul "Transferuri", așa cum este în buget, în Anexa 3/16, se finanțează: transferurile neconsolidabile, contribuții și cotizații la organisme internaționale, programe pentru sănătate, contribuții la programe realizate cu finanțare internațională, transferuri pentru acțiuni de sănătate. Deci, nu sunt trecute cheltuielile de personal.

Și dacă s-a justificat că nu se acceptă amendamentul să se mute de la "cheltuieli de personal" la "cheltuieli de capital", pentru că au nevoie de acești bani, cum justifică dânsul, în momentul de față, să se ia 100 de miliarde de la "cheltuieli de personal" și să fie duse la acest capitol, care nu presupune, așa cum spune dânsul, finanțarea pentru personalul din TBC, pentru stagiari, secundari ș.a.m.d.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Întreb comisiile: care este punctul de vedere pe care îl susțin?

Domnul Andreiu Oprea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Având în vedere că în comisie a fost admis un amendament, și între timp comisiile nu s-au mai întrunit, evident că, din partea comisiei, nu pot decât să susțin punctul de vedere al acesteia.

Dar - acum vorbesc ca senator -, având în vedere că ceea ce a spus domnul ministru se înscrie, de fapt, tot în ideea diminuării "cheltuielilor de personal" și suplimentarea cu aceleași sume a altor poziții din cadrul cheltuielilor, ca senator, susțin propunerile făcute de domnul ministru.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, punctul de vedere al comisiei?

Domnul Andreiu Oprea:

Punctul de vedere al comisiei a fost exprimat: susținem amendamentul făcut de doamna deputat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aceasta mă interesa. Deci, avem un amendament al comisiilor, care a fost adoptat de acestea - poz. 47 din raport...

Domnul Ioan Solcanu (din sală):

Ministerul Finanțelor ce zice?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia susține acest amendament pe care Ministerul Sănătății nu-l susține decât parțial, pentru suma de 150 de miliarde. Dar, pentru că acesta este amendamentul comisiei, vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Este o mare majoritate.

Voci din majoritate:

Care majoritate, măi?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog foarte mult!

Voturi împotrivă? Vă rog, țineți mâinile sus, ca să putem număra corect! 26 de voturi împotrivă.

Abțineri? 10 abțineri.

Amendamentul a fost adoptat. (Aplauze.) Vă rog foarte mult!

Alte amendamente mai sunt, intervenții? Vă rog să-mi spuneți ce amendament susțineți?

Domnul Nicu Ioniță:

3/16-101.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dumneavoastră aveți o anexă unde nu apare numărul. E făcut de ce comisie?

Domnul Nicu Ioniță:

Pentru sănătate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este cel prin care se propune majorarea bugetului, la art. 40.60, "transferuri", cu 236? Veniți să-mi arătați care este, pentru că aici sunt o mulțime de amendamente! Deci, e vorba de amendamentul de la nr. crt. 201, respins.

Domnul Nicu Ioniță:

Domnule președinte,

Stimate colege și stimați colegi,

Revin pentru a treia oară, - am luat cuvântul și în 1997, 1998 și în 1999 - 1997-98-99, cu aceeași problemă, adică, e vorba de centrala termică de la Spitalul orășănesc Dărăbani, județul Botoșani, pentru care se solicită o sumă de 2 miliarde. Justific acest lucru: este un spital orășănesc, în nordul Moldovei, unde este polul nord al țării, și unde este de neadmis ca la ora actuală să se asigure căldura cu lemne de foc, în maternitate, la nou-născuți, la pediatrie. Este de neadmis! Domnul doctor Baranyi, fostul ministru, a văzut situația, dar văd că nu e în sală...

La fel, solicit 2 miliarde pentru Spitalul de pediatrie din județul Botoșani, pentru blocul alimentar și spălătorie. Este un spital județean supra aglomerat, cu o mortalitate infantilă foarte mare, cu o morbiditate foarte crescută, este de neadmis să creăm condiții de combatere a infecțiilor intraspitalicești, în momentul în care se lucrează într-o spălătorie de pe vremea lui Pazvante. Și, iarăși, este de neadmis să nu aibă o bucătărie unde să facă preparatele dietetice pentru copii.

De fapt, nu este o sumă deosebit de mare, sunt 4 miliarde, miliarde pe care le cerem de trei ani, eu intervin a treia oară. Poate, eu știu, ca în poveste, a treia oară o să se adeverească. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Guvernul? Vă rog foarte mult să-mi spuneți punctul de vedere! Domnul ministru Hajdu.

Domnul Hajdu Menyhert Gabor:

Într-adevăr, sunt foarte multe cereri pentru investiții la spitale, pentru centrale termice, așa cum, de altfel, s-a formulat și din partea domnului deputat de la Botoșani. Noi, în limita și potrivit posibilităților bugetului, vom reanaliza toate acestea, fiindcă la fondul special, acum, s-a prevăzut majorarea veniturilor. Potrivit prevederilor Legii finanțelor, noi avem posibilitatea de a reanaliza toate aceste cereri de investiții, dar nu ne putem angaja pentru 4 miliarde de lei, pentru cele două investiții de la Botoșani. Toate le vom analiza și vom formula propuneri în sensul respectiv.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am înțeles. Comisia își menține punctul de vedere.

Insistați să supun acest amendament spre aprobare, domnule deputat?

Domnul Nicu Ioniță:

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul senator Solcanu. Aveți cuvântul.

Domnul Ioan Solcanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Firește că domnul ministru Hajdu Gabor are dreptate atunci când spune că ministerul va analiza toate solicitările pe care le are. Vreau să atenționez și Comisiile pentru buget, finanțe, pe distinsul coleg senator care a susținut amendamentul celor două comisii, de transfer de 191 de miliarde de lei de la personal către capital, că, în acest moment, Ministerul Sănătății are rezerva necesară pentru a se hotărî în Parlamentul României să alocăm cele 4 miliarde de lei, care sunt foarte puține, pentru două unități spitalicești din județul Botoșani: este vorba de Darabani, punctul cel mai de nord al țării, și Spitalul din Botoșani.

Stimați colegi,

Firește că pot să fie și altele, dar altele nu au fost, aici, nominalizate pentru Parlamentul României, spre a fi susținute. Deci, există un grup de parlamentari de Botoșani de la toate partidele, care solicită acest lucru.

Stimate domnule președinte,

Vă rog să faceți diligența respectivă pentru a fi aprobat acest amendament al grupului de parlamentari de Botoșani, care sunt și de la Convenția Democratică și de la celelalte partide. Înțeleg că la învățământ nu ați dorit să suplimentați fondurile pentru că deja sunt 15 mii de specialiști, și nu mai e nevoie de alții, dar pentru sănătate?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Amendamentul nr. 201, respins de comisii și de Guvern, susținut de autori, susținut și de domnul senator Solcanu. Vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? 70 de voturi pentru, insuficiente pentru a trece. Vă mulțumesc.

Voci din opoziție:

Voturi împotrivă câte sunt? Cvorumul?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog foarte mult, păstrați liniștea!

Procedură, domnul deputat Iuliu Furo. Vă rog.

Domnul Iuliu Ioan Furo:

Domnule președinte, vă rog respectuos să anunțați și numărul voturilor contra și al abținerilor, ca să ne putem da seama dacă avem cvorum sau nu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Ca să înțeleg bine, dumneavoastră ați cerut cvorumul? Da.

Vă rog frumos să faceți cvorumul, la cererea Grupului parlamentar al PRM de la Camera Deputaților.

Cu regret trebuie să vă anunț că suntem sub cvorum și rog liderii de grupuri să facă diligențele necesare pentru a-i aduce pe colegi în sală. Rog să pregătiți și documentele pentru un apel nominal, ca să știe și liderii de grupuri ai majorității și liderii politici care este prezența la această oră.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Dumitru Sandu:

Domnule președinte, vă rugăm să repetați votul la amendamentul votat înainte, care n-a fost în cvorum!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

E absolut logică intervenția dumneavoastră, nu e nici un fel de problemă.

Rog, pregătiți listele pentru un apel nominal!

Vă rog frumos, ocupați-vă locurile în sală!

Domnul ministru Hajdu Gabor.

Domnul Hajdu Menyhert Gabor:

De la fondul special, vom asigura pentru noua investiție - centrala termică de la Spitalul orășănesc Dărăbani, 2 miliarde de lei, iar pentru spălătoria și blocul alimentar de la Spitalul de pediatrie Botoșani, 1 miliard de lei. (Aplauze.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul senator Solcanu, procedură. Vă rog.

Domnul Ioan Solcanu:

Domnule președinte, procedural, cred că trebuie reluat votul, dat fiind vorba și de disponibilitatea ministerului și a domnului ministru Hajdu Gabor pentru a găsi soluția alocării celor 4 miliarde de lei pentru obiectivele menționate în amendamentul domnului deputat Ioniță. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Colegii mă informează că s-a refăcut cvorumul.

Comisia? De acord.

Amendamentul de la nr. 201, acceptat de Guvern și de comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 10 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Adoptat.

Domnul deputat Bejinariu.

Domnul Petru Bejinariu:

Domnule președinte,

Mai întâi doresc să mă adresez domnului ministru Băsescu... O să revin, că dânsul este ocupat, la sfârșit.

Vreau să susțin, la poz. 199, solicitarea unei sume de 10 miliarde de lei pentru obiectivul de investiții de la Fălticeni - Spitalul din Fălticeni, și o să vă aduc numai două argumente. Dacă se aprobă și se alocă această sumă, înseamnă că în acest an, un tronson din spital va intra în funcțiune, tronson care este așteptat de 200 de mii de oameni din zona Fălticeni. Al doilea argument este că, dacă mergeți în ritmul acesta de alocare anuală de fonduri, spitalul se va termina cu mult peste 100 de ani și vor mai trebui cheltuieli și pentru centenarul împlinirii a 100 de ani de la începerea lucrărilor (râsete).

Eu am auzit aici, din când în când, "de acord". S-ar putea să mai aud o dată cuvintele "de acord", pentru Fălticeni.

Și, acum, adresarea pentru domnul ministru Băsescu: Domnule ministru Băsescu, vă rog să primiți gratitudine din partea mea și, cred, a tuturor celorlalți colegi de la Suceva, pentru acordul ca să preluați la bugetul special al drumurilor cheltuiala drumulețului, care e mai curând o imagine decât o realitate, de la Soloneț-Cacica. Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Bejinariu a avut amendamentul 199. Domnule ministru, vă rog.

Domnul Hajdu Menyhert Gabor:

Dacă am avea bani, am satisface toate aceste cerereri. S-a formulat o cerere care, de altfel, fusese analizată de Ministerul Sănătății, pentru că am primit documente cu privire la starea acestei construcții, dar, dacă nu avem bani, nu ne putem lua angajamentul de a o finanța. Motiv pentru care solicit respingerea amendamentului formulat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Bejinariu. Vă rog.

Domnul Petru Bejinariu:

Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că ceea ce spun o să-i placă domnului ministru Remeș. Dumnealui, totdeauna, ne cere surse. Sursa există, adineaori s-au votat 191 de miliarde la "cheltuieli de capital" în cadrul Ministerului Sănătății. Deci, noi am solicitat numai 10 miliarde.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am rugămintea să vă ocupați locurile în sală și să nu mai părăsiți sala de ședințe!

Domnul ministru Remeș.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Domnule președinte de ședință,

Domnilor parlamentari,

Nu Ministerul Finanțelor face lista de investiții a ordonatorilor de credite. Între noi și ordonatorii de credite bătălia e pe totalul sumei alocate. domnul ministru Hajdu v-a răspuns. Insistențe, dacă mai sunt, sunt la Ministerul Sănătății, să se rearanjeze sumele la investiții.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia!

Domnule senator, vă rog.

Domnul Andreiu Oprea:

În principiu, având în vedere că s-a creat această posibilitate de majorare a cheltuielilor de capital, de investiții, prin diminuarea cheltuielilor de personal, ar putea fi acceptate unele din amendamentele care, mă rog, au fost introduse și cer astfel de suplimentări, dar părerea noastră, a mea, cel puțin, este că, așa cum a spus și domnul ministru al finanțelor, este să lăsăm la latitudinea Ministerului Sănătății, în urma unei analize serioase, și ministerul să aloce aceste sume acolo unde este absolut nevoie, după o asemenea analiză.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat,

Ați susținut de două ori acest lucru. Trebuie să ajungem la vot, pentru că nu putem să nu votăm. Încercăm să votăm dacă este corect. Tot votul tranșează până la sfârșit.

Ca atare, suntem la amendamentul nr. 199, respins de comisie, care a fost suținut de domnul deputat Bejinariu, respins de Guvern și de comisii.

Vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Sunt 69 voturi pentru. Este insuficient pentru a trece.

Voci din partea stângă:

Voturi împotrivă?!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu o să vă întreb acum dacă mai sunt alte amendamente aici?

Domnul senator Fuior. Vă rog...

Domnul Victor Fuior:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Comisia pentru sănătate, ecologie și sport a Senatului și Comisia pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților au următorul amendament: "Se propune majorarea bugetului alocat Ministerului Sănătății la cap. 4060 - transferuri pe acțiuni de sănătate - cu 236 miliarde lei".

Indicarea sursei de finanțare și susținerea acestui amendament le pot face senatorii P.A.R. (Rumoare).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule senator,

Dumneavoastră spuneți că numai dânșii știu să propună o sursă de finanțare...

Domnul senator Ghițiu.

Domnul Paul Ghițiu:

În sfârșit, pot să iau cuvântul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am rugămintea să respectați cele 3 minute...

Domnul Paul Ghițiu:

Merg repede...

Îmi pare rău că nu am fost lăsat să vorbesc adineauri, pentru că lucrurile se legau.

În anul acesta, 87 de obiective ale Ministerului Sănătății primesc pentru investiții 48 miliarde lei. În același timp, există nenumărate alte obiective, la alte ministere, care primesc sute de miliarde.

Pentru această suplimentare de 236 miliarde lei, propun ca din fondul special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și pentru celelalte unități vamale - Anexa nr. 12, care prevede cheltuieli de 450 miliarde pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, anume, un număr de 28 de obiective, comparativ cu cele 87 ale sănătății, propun ca cele 237 miliarde lei să se ia de la acest fond special.

Nu vreau să vă mai spun ce se întâmplă în spitalele, dispensarele, policlinicile pentru adulți. Am să vă aduc aminte, ați văzut cu toții ceea ce se întâmplă în maternități, în spitalele pentru copii, în dispensarele și policlinicile pentru copii.

Nu cred că în anul acesta, în condiții de austeritate, ne putem permite să deschidem un obiectiv nou, o vamă la Slobozia, în mijlocul țării, care costă 50 de miliarde lei, mai mult decât toate cele 87 obiective, și anul acesta primește 25 miliarde lei, în timp ce 15 spitale primesc câte 2 milioane lei, în batjocură, nu cred, deci, că ne putem permite să ne jucăm cu viitorul acestei țări, cu copiii care mor, cu sănătatea în general, și să construim vămi.

Propun deci..., vă propun să vă gândiți încă o dată, să nu vă faceți părtași la această risipă, să nu vă faceți părtași la pierderea vieților acestor copii și să votați trecerea acestor 237 miliarde lei de la fondul pentru vămi la sănătate. (Aplauze).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Guvernul!

Domnul senator Marin Stelian. Deci, amendamentul are nr. 196, la respinse.

Domnul Marin Dan Stelian:

Domnule președinte,

Vreau să evit o replică care s-ar da din partea Executivului, că fondul special pentru dezvoltarea punctelor vamale nu poate să fie afectat de investițiile din alt sector. Ba da.

Domnilor,

Tăiați investițiile de la punctele de frontiere. Vom avea excedent la acest fond și majorăm investițiile la sănătate și atunci deficitul bugetului consolidat va fi același, adică, mutăm de la un buget, din cadrul bugetului consolidat, la alt buget și, ca atare, soldul va fi același, deficitul va fi același pe bugetul consolidat.

Nu veniți cu această motivație, că este nereală.

Tăiați investițiile de la Finanțe, tăiați investițiile de la vămi, avem excedente acolo și dincolo ne crește deficitul la bugetul de stat. Deci, soluția este: n-am vrut ca Executivul să prezinte acest argument - fond special, destinat special. Nu, domnule! Fondul special poate să aibă un excedent corespunzător reducerii investițiilor și majorării investițiilor finanțate de la bugetul de stat.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc, domnule senator.

Domnul senator Vosganian, problemă de procedură. Nu procedură?! Doriți să luați cuvântul pe fond?

Vă dau cuvântul. Aveți 3 minute.

Domnul Varujan Vosganian:

În primul rând, da, domnule Marin Stelian. Deja fondul special al vămilor are un excedent de 130 miliarde lei, ceea ce dovedește că se poate.

Stimați colegi,

Vreau să vă ridic o problemă, aceea a moralității acestui buget. (Proteste în partea dreaptă a sălii).

Ministerul Finanțelor...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte domnule senator: suntem la Anexa 3/16, nu la moralitatea bugetului, care este o chestiune care nu-i cuprinsă în buget, ca atare.

Vă rog foarte mult să vă referiți la exact subiectul acesta, în care puteți să vă sintetizați ce aveți de spus la subiect. Dacă nu, am dreptul să vă întrerup, pentru că nu vă referiți la subiectul acesta.

Vă rog, citiți Regulamentele și vă rog să le respectați ca atare. Îi rog pe toți colegii să facă acest lucru, deci, vă rog, și pe dumneavoastră. Cum au putut ceilalți colegi să se refere exact la subiect, vă rog s-o faceți și dumneavoastră.

Domnul Varujan Vosganian:

Domnule președinte,

Eu voiam să subliniez caracterul moral al acestui buget...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu. Eu vă rog să nu subliniați nici un caracter moral, să vă referiți la un amendament clar. Dacă nu puteți să vă referiți la un amendament clar, o să mă obligați să vă iau microfonul.

Domnul Varujan Vosganian:

Stimați colegi,

Am făcut această solicitare, deoarece în acest an, în timp ce la Ministerul Sănătății se fac investiții noi de 3 miliarde de lei și la Ministerul Învățământului nici un ban, la Ministerul Finanțelor, inclusiv Direcția Vămilor, se fac investiții noi de 78 miliarde lei și se inițiază - țineți-vă bine - investiții noi de aproape 1.000 de miliarde lei.

Anul trecut, Ministerul Finanțelor a derulat investiții de 450 miliarde lei, iar anul acesta are investiții de 415 miliarde lei, în condițiile în care, Ministerul Sănătății are de zece ori mai puțin.

Veți găsi aici că anul acesta începe sediul sediul Direcției Generale a Vămilor, care va costa 276 miliarde lei, adică, la normativul actual, ar trebui să aibă peste 8 hectare de suprafață.

În aceste condiții, stimați colegi, pentru a readuce bugetul la priorități, trebuie să dăm bani la sănătate, pentru că supraviețuirea unui popor nu stă în acoperișuri, că noi nu suntem un popor primitiv, stă în educație, în sănătate și în cultură.

Stimați colegi,

Vă rog, pentru a reintra în normalitate, să acceptați acest transfer, de la clădiri uriașe, la Slobozia, la Rm. Vâlcea, la Pitești - clădiri de vamă de zeci de miliarde lei, către spitalele, maternitățile, policlinicile românești.

Deci, susțin amendamentul Comisiei de sănătate și sursa este 237 miliarde lei - fondul special pentru vămi.

Vă mulțumesc. (Aplauze în partea stângă a sălii de ședință.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Suntem la amendamentul 196.

Domnul ministru Remeș.

Încheiem intervențiile din partea autorilor sau al altor susținători ai acestui amendament 196.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Domnule,

Fiecare are câte o ambiție în viață... Una din marile ambiții ale colegului senator Varujan Vosganian este să sară la gâtul lui Remeș. (Rumoare în partea dreaptă a sălii de ședință). Eu îi doresc viață lungă și, în plan moral, voi câștiga totdeauna bătăliile cu dumnealui.

Excedentul pe care-l avem la fondul de la Anexa 12 nu face altceva decât să diminueze deficitul care se regăsește la alte capitole ale bugetului consolidat. Distrugerea acestui excedent duce la creșterea deficitului.

Pe de altă parte, domnilor colegi, toate fondurile speciale sunt aprobate de către dumneavoastră prin legi, la vremea lor.

Numai pentru faptul că, prin organigramă, Direcția Generală a Vămilor aparține Ministerului Finanțelor, există atâta patimă din partea domnului senator față de această instituție. Dacă ar aparține de Interne, sau de un alt minister, unde și-ar găsi locul potrivit, ar fi liniște.

Și mai spusesem o dată aici că are specialiști care pot să facă împărțirea exactă, chiar dacă au la numărător 8, 10 sau 12 cifre. Domnul senator a dat presei de fiecare dată date mincinoase, împărțind totalul general al investiției la suprafața clădirii. Au venit aici, introduși cu largul concurs al domnului senator Fuior, și vorbesc de vama din Slobozia.

Domnilor colegi,

acordul Ministerului Finanțelor poartă numărul 346, este dintr-o zi a sărbătorilor Crăciunului, din 1995, iar Hotărârea de Guvern, de aprobare, este din 22.X. 1996. Dacă bine îmi aduc aminte, este dinaintea venirii actualei majorități la putere.

Ce cuprinde lista acestei investiții? Și nu este făcută de funcționarii Ministerului Finanțelor, ci de oameni de meserie, care dau aprobări pentru o investiție.

Este o clădire - vamă și comisionari - cu o suprafață de 1.850 mp, și cu o valoare gândită la momentul acela de 9,7 miliarde lei. Dar, mai sunt, la această investiție, care în final, odată și-odată, în banii de astăzi sau în banii pe care-i vom corecta de-a lungul vremii, va costa 37 miliarde lei, mai cuprinde: corp al serviciilor; punct de control acces; magazie cu rampă; corp deservire auxiliare și garaj; gospodărie de apă; stație pompare ape uzate menajere; bazin retenție ape pluviale; gospodărie de combustibil lichid; cântar auto; platformă împrejmuită și parcaj; drumuri și platforme; rețele electrice în incintă; rețele termotehnice în incintă; rețele de apă și canalizare în incintă; utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj și, ultima poziție, dotări, inclusiv utilaje și echipamente independente cu durată mare de serviciu.

În felul acesta, de la 9 miliarde lei, cât este clădirea, se ajunge la 37 miliarde lei - investiție totală, dată la cheie - și apăsarea foarte insistentă și foarte repetată a faptului că metrul pătrat ar costa cât îmi dă prin împărțirea totalului valorii de investiții la suprafața clăririi - vamă în sine, a indus, atât în opinia publică, cât și unora dintre dumneavoastră, ideea falsă, că la vamă, la Direcția Generală a Vămilor, investițiile sunt mai scumpe, sau de mai mare valoare pe unitate de măsură, pe metrul pătrat de suprafață.

Am spus, când s-a mai purtat această discuție, adusă din nou într-un cadru general, vorbindu-se de o anume moralitate, că fondurile speciale, am dorit să le aduc în cadrul bugetului de stat, dar, pentru asta, se presupun modificări legislative pentru fiecare dintre ele în parte. Este vorba de o decizie politică. În cazul în care fondurile speciale vor fi aduse în cadrul bugetului de stat, fiecare în parte vor fi prezentate ca și surse de venituri, cheltuieli și veți vedea și dumneavoastră în ce direcție se duc.

Atâta timp cât un număr de fonduri speciale au regimul acela care, prin votul și voința Parlamentului, s-a stabilit în legea specială a fiecăruia în parte, aș dori să nu fie patimă în tratarea unui fond, într-o totală separare de tratament față de toate celelalte, numai pentru faptul că există o anume pornire a unuia sau altuia dintre noi pe șeful instituției la care se face referință.

Ca atare, propun respingerea acestui amendament.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Bun. Vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnul senator Vosganian a cerut un drept la replică, i s-a pronunțat numele.

Aveți dreptul la replică, pentru că vi s-a pronunțat numele. Un minut.

Domnul Varujan Vosganian:

Domnule ministru,

De la această tribună, nu v-am adresat personal nici o întrebare dumneavoastră ca om. Eu v-am întrebat de banii contribuabililor.

Întâmplător, și aici sunteți în eroare, pentru că la Direcția Vămilor nu figurează metri pătrați, și n-am făcut niciodată referire la valoarea metrului pătrat de investiție.

Dar, domnule ministru, m-ați jignit în permanență, de la această tribună.

N-ați răspuns aici de ce la Spitalul de la Fetești și de la Urziceni ați dat câte 12 milioane lei în 1999 și acolo este nevoie de drumuri, și acolo este nevoie de centrale de termoficare! Douăsprezece milioane lei la un spital cu 250 de paturi, iar la Slobozia, 25 miliarde lei pentru o unitate vamală în mijlocul Bărăganului! La asta să ne răspundeți, domnule ministru! N-am nimic cu dumneavoastră! Eu apăr banul contribuabilului și vă rog foarte mult, de aici înainte, să răspundeți la întrebări și nu faceți aluzii personale. Vă rog foarte mult, fiți civilizat cu banii cetățenilor!

Vă mulțumesc. (Aplauze în partea stângă a sălii. Se strigă: "Bravo!").

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Deci, avem la nr.crt. 196 amendament propus de comisiile pentru sănătate, susținut de domnii senatori Fuior, Ghițiu, Marin Stelian și chiar de domnul senator Vosganian. Amendamentul este respins de Guvern și de comisii. Ca atare, vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă rog... Vă rog, țineți mâinile sus... Sunt 64 voturi. Insuficiente pentru a trece.

Alte amendamente din cele respinse...

Voci din partea stângă a sălii:

Cvorumul!?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu mai susțineți.

Domnul deputat Berciu.

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În ideea de reformă sanitară, se gândește câte un spital de urgență la nivelul fiecărui județ. Spitalele județene, în marea lor majoritate, se pretează la această transformare.

În acest sens, Județul Alba are un spital județean, care ar incumba respectiva condiționare. Are lucrări începute în acest sens și nu mai poate continua. Din acest punct de vedere, din cei 194 miliarde lei, care au fost disponibili de la cheltuieli de personal, v-aș ruga foarte mult să admiteți cererea mea, ca 10 miliarde lei să fie transferate, deci nu cer nimic în plus Ministerului Sănătății, ci o redistribuire.

Și v-aș ruga foarte mult, din acest punct de vedere, dacă comisia și domnul ministru Remeș pot să-și spună părerea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul ministru Hajdu Gabor.

Domnul Hajdu Gabor:

Domnule președinte,

Onorat Parlament,

Nu putem fi de acord. Vedeți? Am deschis o breșă, se urmărește promovarea unor interese. Noi vom analiza absolut toate propunerile care există, cu documentație la Ministerul Sănătății, și, în măsura posibilităților, vom propune acordarea sumelor, dar aceste propuneri care s-au formulat la dezbaterea bugetului, nu ni le putem însuși. Motiv pentru care solicit respingerea propunerii făcută de domnul deputat Berciu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisiile!

Domnul Andreiu Oprea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

La acest punct m-am pronunțat mai înainte, și anume acceptăm ideea ca ministerul să-și facă o analiză serioasă și să canalizeze aceste fonduri acolo unde trebuie.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Berciu,

Vă mențineți amendamentul? Deci, vă mențineți amendamentul? Vi-l mențineți.

Vă supun spre aprobare amendamentul propus de domnul deputat Berciu, neacceptat de Guvern, neacceptat de comisii.

Voturi pentru?

Sunt 50, insuficient pentru a trece. A căzut.

Alte amendamente susținute la Anexa 3/16 nu mai sunt.

Domnul senator Păvălașcu.

Domnul Gheorghe Păvălașcu:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

În calitate de senator în Comisia pentru sănătate, ecologie și sport, am preluat demersurile de la Spitalul municipal Bârlad, în vederea construirii unei centrale de gaz. Deci, nr. 203. Și vă informez că acest proiect are toate aprobările, inclusiv ale Ministerului Sănătății și, de principiu, al Ministerului Finanțelor.

Este cunoscut faptul că atât școlile, cât și spitalele au mari datorii, de sute de milioane de lei la regiile locale și, de aceea, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale au dat undă verde pentru a se construi aceste centrale pe bază de gaz.

Eu am vizitat spitalul municipal de mai multe ori în această perioadă a sezonului rece, și, în condițiile când dau căldură, de 3 ori dimineață și de 3 ori după amiază, vă las pe dumneavoastră să vă dați seama în ce condiții stau acești bolnavi, a căror stare de sănătate este deosebită.

De aceea, vă rog, domnilor parlamentari, să votați acest amendament, care este în valoare de 650 milioane lei.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Amendamentul este la nr. 203, amendamene respinse.

Domnul ministru Hajdu, vă rog.

Domnul Hajdu Gabor:

Onorat Parlament,

Ne menținem pe poziția față de aceste propuneri și solicităm respingerea amendamentului. (Vociferări în partea stângă a sălii).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisiile!

Deci, nu sunteți de acord, da?

Deci, nici comisiile și nici Guvernul nu sunt de acord.

Vă supun spre aprobare acest amendament.

Voturi pentru? Am rugămintea să faceți liniște în sală... Sunt 57 voturi, insuficient pentru a trece.

Trecem la Anexa 3/16, în ansamblu, cu amendamentele care au fost admise.

Voturi pentru? Majoritate mare.

Voturi împotrivă? Vă rog voturi împotrivă, dacă sunt. 12.

Abțineri? 11.

Adoptat.

Trecem la Anexa 3/17, Ministerul Educației Naționale.

Domnul deputat Anghel Stanciu.

Vă rog.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

În baza celor ajunse la consens între liderii de grup, noi vă propunem ca discuțiile care vor avea loc și voturile să fie de principiu, prin prisma unor posibile surse care s-ar putea ca, în ultimul moment, să fie acceptate, pentru că, altfel, evident că, dacă votul va fi un vot final, sumele care, cel puțin ipotetic, ar putea veni, nu mai pot fi adăugate. Deci, în felul acesta, noi credem că înțelegerea grupurilor parlamentare ar fi viabilă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

V-ați susținut propunerea.

Spuneți-mi la ce număr este în amendamente? Deci propunerea este ca să votăm, de principiu, această anexă și, dacă vor fi modificări, să revenim asupra ei.

Dacă sunt alte intervenții?

Da, domnul deputat Petrescu.

Din partea dreaptă a sălii:

La vot!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Petrescu, ați cerut cuvântul. Vi l-am dat.

Am rugămintea să vă ocupați locurile în bănci, pentru că va trebui să numărăm voturile și e mai ușor.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Virgil Petrescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Este vorba de un amendament susținut de noi în cadrul Comisiei pentru învățământ, care nu apare, în mod explicit, în raportul Comisiei buget-finanțe, dar care nu face nici o modificare în deficitul bugetar. Este vorba de transfer în interiorul sumelor afectate, alocate Ministerului Educației Naționale. Este vorba de fundamentarea bugetului pentru anul 1999; la poz. burse pentru studenți, s-a făcut la un cuantum de 95.000 lei/student, față de 140.000 lei/student, acordat în semestrul I al acestui an universitar. Suplimentarea reprezintă o sumă calculată pentru 140.000 lei/student, pe tot anul și înseamnă 107 miliarde de lei burse, transferate în interiorul capitolului 5001, art.40 de la alin.03 la alin.02. Deci este vorba de un transfer în cadrul aceluiași capitol, pentru a reveni cu valoarea actuală a bursei, și nu de o reducere de 40% a cuantumului/student. Acesta este primul, iar al doilea, ca să nu intru de două ori, sunt amendamente fără modificări, este vorba de 5 obiective care nu au fost prinse, din cadrul învățământului preuniversitar special, și aceste obiective reprezintă 600 de milioane de lei, care se trec de la punctul c) "Alte cheltuieli de investiții" din Lista-sinteză la capitolul A "Lucrări în continuare".

Solicit și punctul de vedere al reprezentantului Ministerului Educației Naționale și al Ministerului Finanțelor, precum și al Comisiei buget-finanțe.

Mulțumesc.

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Procedură, 2 secunde.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, domnul deputat Marcu, procedură.

Vă rog.

Domnul Marcu Tudor:

Am rugămintea, mai întâi, să mă scuzați că intervin și, în al doilea rând, vă rog foarte mult să fiți, numai o clipă, atenți. Deoarece am constatat că cei mai mulți dintre noi, suntem acum obosiți și, oarecum, puțin neatenți, aproape nimic din ce se propune nu trece la vot, cu toată bunăvoința celor mai mulți dintre noi.

Chiar dacă acele propuneri, cum sunt și acestea ale domnului Petrescu și celelalte de dinainte, nu afectează cu nimic ce s-a acordat de către domnul ministru Remeș, prin bugetul acesta și sunt treceri de colo - colo. Oarecum, nu vreau să mă înțelegeți greșit, neatenția noastră sau, pur și simplu, rapiditatea de vot sau așa ceva face, chiar cu bunele intenții ale tuturor, să nu întrunim 50%, pentru că este subțire cvorumul, să nu explicăm mai mult, că nu este cazul. De aceea, solicitarea mea este, pentru că nimeni nu vrea, acum, minuni, suntem la sfârșit de vot, haideți să fim puțin atenți și să intrăm pe culoarul gândirii celui care își susține solicitarea aceasta și să-l înțelegem și să votăm, totuși, în cunoștință de cauză, pentru că, abia dacă votăm cu toții, putem trece chiar cea mai simplă propunere.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

S-au făcut două amendamente de către Comisiile de învățământ, susținute de domnul deputat Petrescu.

Rog pe reprezentantul ministerului și, pe urmă, pe reprezentantul Ministerului Educației Naționale să vină la microfon și să spună dacă le susține sau nu. Și, pe urmă, Ministerul de Finanțe să-și spună cuvântul.

Sper că ați discutat aceste probleme înainte.

Vă rog. Vă rog să vă prezentați, pentru stenogramă.

Domnul Horia Gavrilă:

Profesorul Horia Gavrilă, secretar general la Ministerul Educației Naționale.

Ministerul agreează în totalitate și justificarea este exact cea pe care a dat-o domnul profesor Virgil Petrescu.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul ministru Remeș.

Deci dumneavoastră nu aveți păreri despre bugetul ministerului. Da?

Comisia? De acord.

Deci, iată, cele două amendamente făcute de domnul deputat Petrescu, care au acceptul Ministerului Educației Naționale și al comisiilor.

Vi le supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc, cu o largă majoritate.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? 13 abțineri.

Au fost adoptate.

Dacă mai sunt alte intervenții? Nu sunt.

Domnul deputat Stanciu a propus ca să dăm, acestei anexe 3/17, un vot de principiu, urmând ca, dacă apar modificări, să revenim.

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Eu v-am amintit ce s-a întâmplat la întâlnirea liderilor grupurilor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Ce s-a hotărât în întâlnirea liderilor grupurilor.

Deci, vă supun spre aprobare Anexa 3/17, de principiu, însă cu amendamentele admise aici.

Voturi pentru? Mare majoritate. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri. Nici un vot împotrivă.

Adoptată.

Trecem la Anexa 3/18 - Ministerul Culturii. La Anexa 3/18, avem amendament admis al comisiilor, la nr.crt.48 și mai există un amendament admis, la nr.213, domnul deputat Dumitru Bălăeț.

Vă rog.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Amendamentul pe care l-am propus eu, la Anexa 3/18, jumătate s-a pierdut pe drum, de la Comisia pentru cultură la Comisia buget-finanțe și jumătate se regăsește aici, în amendamentele admise, unde se propune o redistribuire a sumelor, pe naturi de cheltuieli, în cadrul sumei totale.

Amendamentul meu, în întregime, propune ca această redistribuire să se facă în favoarea investiției de la Biblioteca Națională, unde, pe fișa prezentată în acest caiet mare privind Anexa nr.3, figurează loc gol, ca investiție pe 1999. Socotesc acest loc gol o eroare regretabilă în actualul buget și m-ar bucura foarte mult dacă, într-adevăr, Comisiile buget-finanțe ale Senatului și Camerei Deputaților au redistribuit sumele acestea în favoarea acestei investiții, care mi se pare de o importanță majoră pentru cultura română și pentru viitorul sistemului informațional național în cultură.

Sunt decepționat că această investiție durează de foarte mulți ani și că nu se finalizează odată și datorită unei risipe foarte mari de fonduri acolo și aș dori ca, din partea domnului ministru al finanțelor, domnul Remeș, colegul nostru, șeful Comisiei pentru buget-finanțe, să ne spună dacă, într-adevăr, această redistribuire s-a făcut în favoarea acestei investiții și, dacă s-a făcut, eu mulțumesc și nu am orgoliul personal al acestei propuneri discutate la Comisia pentru cultură și unde s-a arătat că trecerea acestei investiții pe conservare ar însemna o pierdere totală de peste 30 de miliarde.

Aștept răspuns la întrebarea aceasta și aș dori să se confirme că, într-adevăr, redistribuirea s-a făcut în favoarea acestei investiții de mare importanță.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Deci avem un amendament și o întrebare. Rog, din partea Ministerului Culturii, răspundeți dumneavoastră, domnule ministru?

Îi dau cuvântul domnului ministru Caramitru.

Domnul Ion Caramitru:

Cultura devine subiect de desene animate, de multe ori, și, pe vremuri, cine urmărea desenele amuzante ale lui Mihai Stănescu, să-și aducă aminte de un desen cu un tren care trecea într-un lan de porumb căzut la pământ și doi inși, la geamul trenului, spuneau: uite, vezi, cultura e la pământ!

Într-adevăr, domnule deputat, s-a făcut o redistribuire a sumelor, câte au fost date Ministerului Culturii, și Bibliotecii Naționale îi revin, mă rog, până când se vor epuiza, 18 miliarde de lei, ca investiție.

S-au redistribuit, pentru cine e interesat, unde era mai grav și sumele prevăzute erau mai mici decât sumele de anul trecut. În prima formă a bugetului, mai bine zis la cheltuielile de personal, unde erau 24 de miliarde, am crescut ceva, în speranța că vom putea redistribui măcar salariile artiștilor și oamenilor de cultură, care au, și ei, problemele lor, în vederea punerii în valoare a culturii române.

Ceea ce, însă, nu se va putea face la Ministerul Culturii, și fac un apel extrem de, aș spune, important față de conștiințele domniilor voastre, este faptul că activități importante, cum au fost anul trecut cele pregătite cu un an înainte, din ' 97, și vă reamintesc de Festivalul internațional "George Enescu", de Târgul de carte de la Leipzig și alte importante manifestări, s-au făcut încă din 1997, pe baza unor finanțări de la rezerva bugetară, care au permis ca aceste mari evenimente să fie primite de publicul românesc și în lume, cu mare bucurie.

În acest an, sunt cel puțin trei mari evenimente, pe care, din bugetul Ministerului Culturii, nu avem bani să le acoperim. Concursul internațional "George Enescu", care a fost defalcat anul trecut, deși în fondul inițial intra și el, rămâne, în acest moment, și există o cerere către rezerva bugetară, pentru realizarea lui în luna octombrie.

Cum bine știți, v-am anunțat acum o săptămână sau câteva zile, în Guvern a trecut o notă, prin care anul 2000 va fi numit "Anul Eminescu", dar cum Eminescu a făcut greșeala că s-a născut în 15 ianuarie și sfârșitul de mileniu începe, aș zice, cu această extraordinară dată, când se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui, iar mileniul 3 începe în 15 ianuarie 2001 cu aceeași dată, Guvernul a fost entuziasmat de idee, spun entuziasmat în sensul cel mai plăcut al cuvântului, și primul-ministru garantează președinția domniei sale acestui act. Numai că fondurile pentru "Anul Eminescu" trebuie cheltuite, în marea lor majoritate, în 1999, pentru că, în 15 ianuarie, nu o să avem timp, sau până în 15 ianuarie, să facem ceea ce trebuie făcut. Deci domnul ministru Remeș va fi în fața altei cereri destul de serioase, datorită faptului că amendamentul - din partea nu știu cărei comisii, în acest moment, s-a cerut o sumă de 30 miliarde pentru "Anul Eminescu", - a fost respins, rezerva bugetară va trebui să răspundă, într-un mod foarte serios, la această investiție națională.

Mai este vorba și de un Festival mondial al muzicii, care va avea loc în luna septembrie, care se pregătește de 4 ani de zile și are, pentru prima oară, șansa să se petreacă în România, în 6 orașe principale și la Chișinău.

Toate aceste trei mari evenimente fac obiectul unor cereri de finanțare de la rezerva bugetară. Cum domnul profesor Țepelea a obținut o promisiune, care mi se pare onorantă pentru inițiativa domniei sale, o iau, și eu, ca atare, și cred că domnul ministru Remeș va putea promite ca aceste mari evenimente, care vor costa cel puțin 20 de miliarde, să le poată garanta din rezerva bugetară.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat, sunteți mulțumit de răspuns sau doriți să puneți ...

Da, vă rog, domnul deputat Bălăeț.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sunt mulțumit de răspunsul dat de către domnul ministru. Socotesc foarte important și înțelept procedat că, din sărăcia în care trăiește cultura, totuși, pentru această investiție, s-a găsit înțelegerea necesară pentru ca ea să rămână în viață, cum s-ar spune. Suma e mică, totuși, și cred, și am discutat și cu domnul ministru că, pe lângă suma de investiție bugetară, se mai pot găsi și alte resurse. Ele există în alte fonduri, există și posibilitatea unui sprijin internațional, pe această linie. Problema este ca domnul ministru să țină strâns în mână investitorul și să-l oblige la o activitate foarte laborioasă, în această privință. Deci putem să facem o treabă bună.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu sunt.

O să vă supun spre aprobare, în primă instanță, nr.crt.48 amendamentele admise ale comisiei, referitoare la Anexa 3/18.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Marea majoritate.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? 1 abținere.

A fost adoptat.

Trecem, în continuare, la Anexa 3/18, în ansamblul ei, cu acest amendament.

Voturi pentru? Majoritate mare.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 3 abțineri.

Adoptată.

Trecem la Anexa 3/19, Ministerul Tineretului și Sportului.

Aici nu avem amendamente acceptate. Nu sunt amendamente respinse.

Domnul deputat Anghel Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Vă rog să luați în considerare că vin, efectiv, cu amendamente aprobate de comisie și care au fost depuse ...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nr. crt.214.

Domnul Anghel Stanciu:

...au fost depuse, în timp util, la Comisiile buget-finanțe, și au fost înmânate și colegilor care reprezintă Comisiile buget-finanțe, aici, inclusiv domnului ministru Remeș. Deci nu venim cu amendamente personale, pe care sunt convins că le-ați respinge, ținând seama de apartenența mea politică. Pentru că cele care trebuie aprobate le reprezintă domnul Petrescu, cele care trebuie respinse le reprezint eu...

Domnul Gheorghe Cristea (din sală):

Ați înțeles, da? (Amuzament în partea dreaptă a sălii)

Domnul Anghel Stanciu:

...că așa văd că se discută.

Deci, domnule președinte, stimate domnule ministru Remeș și stimați colegi președinți ai comisiilor, amendamentele sunt de două tipuri.

Amendamentul meu privește o redistribuire, în cadrul articolelor respective, ceea ce cred că ar trebui acceptat, deci este vorba să treacă de la un capitol la alt capitol și, respectiv, o suplimentare de fonduri.

În ceea ce privește suplimentarea de fonduri, comisia, deci nu Stanciu, comisiile reunite au propus să se facă o suplimentare de 6 miliarde lei, care să fie împărțită: către administrația centrală - 2 miliarde, sprijin financiar pentru Comitetul Olimpic Român - 1 miliard și programe pentru tineret - 3 miliarde. Cele 6 miliarde de lei au fost propuse a se lua de la Ministerul Transporturilor, Anexa 3/24, de la capitolul 5901 "Activitate sportivă" și care privește realizarea unei instalații de nocturnă. Comisia, cu informațiile care au fost furnizate la timpul respectiv de către domnul ministru Sorin Stănescu, a găsit de cuviință să sprijine Ministerul Tineretului sau, eventual, clubul respectiv "Rapid", iar pentru Clubul de fotbal "Rapid", care utilizează stadionul respectiv, să se găsească soluții de finanțare extrabugetare sau, în contul chiriei pe care o plătește, patronul echipei, Clubului "Rapid" să facă această dotare cu nocturnă. S-au emis supoziții că nu este corect ca banii clubului să fie folosiți pentru stadion, iar stadionul să fie folosit de Clubul de fotbal "Rapid", care nu este club departamental. Și, dacă se dorește să se preia acest stadion, cum și "Steaua" dorește și celelalte, să-l ia în acest stadiu. Dacă echipa "Rapid" nu vrea, nu poate să joace fără nocturnă, poate să joace pe "Național", poate să joace pe "Steaua" ș.a.m.d.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Amendamentul are numărul 214, la respinse.

Îi dau cuvântul domnului ministru Traian Băsescu, din partea Guvernului.

Vă rog.

Domnul Traian Băsescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Sigur, după discuțiile care au fost vizavi de sănătate, de învățământ, este, poate, jenant să discutăm de sport.

Sunt, totuși, bani alocați unui club departamental. Atâta timp cât "Steaua" și "Dinamo" au fost susținute, zeci de ani, din bugetul de stat, nu vedem de ce un club muncitoresc nu poate fi susținut. Aș face mențiunea că toată baza sportivă a Clubului "Rapid" este domeniu public și nu vom accepta privatizarea domeniului public. El este destinat spectatorilor, și nu fotbaliștilor sau echipei de fotbal.

Vă mulțumesc. (Aplauze)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisiile? Vă mențineți punctul de vedere.

Deci vă supun spre aprobare amendamentul respins de la nr.214 din lista amendamentelor respinse, susținut de domnul deputat Anghel Stanciu, din partea comisiilor, respins de Guvern și respins și de comisii.

Voturi pentru? 57, insuficient pentru a trece.

Alte amendamente, aici, nu sunt.

Deci vă supun spre aprobare Anexa 3/19, în ansamblu.

Voturi pentru? Mare majoritate.

Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? 6 abțineri.

A fost adoptată.

Trecem la Anexa 3/20 - Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Domnul deputat Akós Birtalan, vă rog.

Domnul Akós Birtalan:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Aș vrea să reiterez o parte dintr-un amendament care se află la pct.85 din partea Comisia de administrație publică locală, care, din nefericire, a cuprins două elemente: o majorare a cheltuielilor care erau destinate Ministerului Lucrărilor Publice și totodată a cuprins și o restructurare a acestor cheltuieli. Este vorba despre reducerea sumelor care se află la poziția de transferuri cu 3,6 miliarde de lei și suplimentarea cu aceeași sumă a articolului "Cheltuieli de personal la Ministerul Lucrărilor Publice". Aceasta este propunerea noastră, este o scăpare nefericită, s-au înglobat două amendamente într-unul singur și întrucât a fost respins amendamentul inițial de majorare a sumei, s-a respins și această restructurare a cheltuielilor; nu se majorează deficitul, nu este afectat bugetul Ministerului Lucrărilor Publice.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă referiți la nr.crt.200 și cât?

Domnul Akós Birtalan:

Deci, mă refer la anexa 3/20, domnule vicepreședinte. Este un amendament, cum v-am spus, care era cuprins la pct.85 la "amendamente respinse", dar, din nefericire, cuprindea două elemente: o majorare de sumă, care s-a respins aici, și o restructurare a cheltuielilor. Prima rămâne așa cum a rămas, deci fără majorare, și acum propunem în continuare, în numele comisiei, această restructurare în cadrul cheltuielilor Ministerului Lucrărilor Publice.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră solicitați doar partea de restructurare să fie ceea ce ați citit dumneavoastră. Din partea Ministerului Lucrărilor Publice o să rog să poftiți la microfon, să vă prezentați, pentru stenogramă, și să răspundeți. Amendamentul este respins, este la nr.85. Vă rog!

Domnul Șerban Antonescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Șerban Antonescu mă numesc, sunt secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice.

Amendamentul s-a referit la suplimentarea cu 1000 de miliarde pentru cheltuieli aferente locuințelor, a fost respins și nu avem ce face, ne însușim punctul de vedere, iar cel de al doilea amendament, pe care l-a susținut comisia, este vorba cu reducerea la transferuri cu 3,6 miliarde și suplimentarea la cheltuieli de personal.

După cum se cunoaște, sunt în derulare, în fază incipientă putem spune, două programe de locuințe și alimentări cu apă, bazate pe credite externe garantate de stat, este vorba de Hotărârea 687 și de recenta hotărâre de săptămâna aceasta, în prima fază 340 de milioane, în a doua 300 de milioane și pentru derularea acestor programe este nevoie de o structură de personal care să ducă la bun sfârșit aceste programe. La aceasta se referă diminuarea de la capitolul "Transferuri" cu 3,6 miliarde și suplimentarea la cheltuieli de personal.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră înțeleg că acceptați sau nu propunerea făcută?

Domnul Șerban Antonescu:

Da, suntem de acord cu amendamentul propus de comisie.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, propus de comisia respectivă. Comisiile de acord? De acord.

Vă supun spre apraobare acest amendament de redistribuire care a fost acceptat de ministerul de resort și acceptat de comisii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Mare majoritate.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 4 abțineri.

Nici un vot împotrivă, acceptat.

Domnul senator Fuior.

Domnul Victor Fuior:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

La poz.2.15, anexa nr.3/20, Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului a Senatului și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a Camerei Deputaților propune suplimentarea bugetului Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului cu 1000 de miliarde, respectiv de la 1761 la 2761 miliarde și redistribuirea pe naturile de cheltuieli. Sursa am propus-o, dar nu a fost domnul ministru Traian Băsescu și vreau ca să-i dau șansa la replică, integrarea Ministerului Transporturilor ca departament de reglementare în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului. (Râsete, aplauze.) Și dânsul ne-a motivat ieri, solicita 3.000 de miliarde pentru transport navetiști și transport marfă. Marfa și navetiștii i-a desființat domnul Berceanu, așa că nu are ce transporta. (Râsete.)

Am motivat cu mai multe elemente și nu vreau ca să mă mai repet, dar dacă intrați în structura Ministerului Transporturilor constatați că dânșii se ocupă acum în afară de reglementarea transporturilor, de fapt de investiții, motiv pentru care vreau să-i dau cuvântul domnului ministru ...

Domnul Ion Solcanu (din bancă):

Cuvântul îl dă președintele.

Domnul Victor Fuior:

...al transporturilor, Băsescu, iar în replica dânsului aș vrea ca să facă și precizări ca să știe dânsul de unde vine, în momentul în care au fost probleme la Guvern, respectiv restructurarea Guvernului, vroia ca Ministerul Lucrărilor Publice să intre ca un departament în cadrul Ministerului Transporturilor, pentru că vedea că nu mai are obiectul Ministerului Transporturilor. V-aș ruga, vă mulțumesc. (Râsete.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. O să-i dau cuvântul domnului secretar de stat din minister să răspundă acestei chestiuni, o să-i dau după aceea cuvântul și domnului ministru Băsescu.

Domnul Șerban Antonescu:

Apreciez că problema locuirii este o problemă deosebită și sigur că da, orice sumă ar fi bine venită pentru o asemenea destinație, dar nu văd de unde se pot lua aceste sume, așa că îi mulțumesc domnului senator Fuior, dar nu putem fi de acord cu acest amendament.

Domnul Petru Șteolea (din bancă):

Așa..., nu vreți bani.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul ministru Băsescu.

Domnul Traian Băsescu:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Pentru că înainte de a fi ministru și înainte de toate sunt parlamentar, de regulă am un respect deosebit pentru orice intervenție a vreunui parlamentar. Totuși, având în vedere propunerea domnului senator Fuior, eu propun domnului senator Fuior să-l facem pe domnul senator Fuior departament în cadrul Ministerului Transporturilor. (Aplauze din dreapta sălii, râsete.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, nu sunteți de acord. Comisiile? Comisiile își mențin punctul de vedere. Doriți să supun spre aprobare amendamentul 215 respins?

Domnul Victor Fuior (din bancă):

Da, da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Vă supun spre aprobare amendamentul de la nr.215 din lista celor respinse, respins și de Guvern și de comisii.

Voturi pentru? Vă rog numărați voturile pentru. 45 de voturi pentru, insuficient pentru a trece.

Dacă sunt alte amendamente susținute aici? Da, domnul deputat Bejinariu, vă rog. Să vă referiți la ce număr este... 218 probabil.

Domnul Petru Bejinariu:

Este la 218, domnule președinte. Mulțumesc.

Iată că eu vin cu solicitarea să nu se supună la vot amendamentul subsemnatului, mai ales că MLPAT-ul nici nu are anexă în volum.

Totuși vă cer îngăduința să spun doar câteva lucruri, și anume: în drum spre Putna, în municipiul Rădăuți, stă de mai mulți ani, în zona deja sistematizată, o mărturie a neputinței. Care este insemnul? Un bloc de 30 de apartamente la parter cu proiectare pentru servicii publice foarte importante, armătură metalică înaltă, sobră și cu un grad foarte înalt de oxidare. Lucrarea a aparținut Ministerului de Interne, am avut la numeroasele interpelări și întrebări promisiuni, se putea face un bloc din atâtea, de la toți foștii, de la Ministerul de Interne și acum a intrat în curtea MLPAT-ului.

Eu nădăjduiesc că anul acesta se va încheia, de aceea nici nu am cerut vot. Există la noi părerea că dacă nu se poate termina, noi vom scrie acolo frumos o plăcuță, că se poartă, o plăcuță lămuritoare, eventual bilingvă, că trebuie bilingvă acolo, și care va purta probabil textul pe care îl folosește domnul ministru Băsescu.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Ministerul, vă rog amendamentul 218 din lista celor respinse.

Domnul Gheorghe Cristea (din bancă):

Nu a cerut vot.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, vă mențineți amendamentul? Nu vi-l mențineți. Vă mulțumesc. În cazul acesta trecem mai departe. Domnul deputat Nicolae Popa are amendamentul 219, îl retrageți, da?

Domnul Nicolae Popa:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor colegi,

Aș vrea să fac remarca de la bun început că amendamentul meu se află la poziția nr.219 din clasamentul amendamentelor.

Eu aș vrea să vă supun atenției dumneavoastră o problemă și, în același timp, să vin și cu o soluție. Spunea domnul secretar de stat de la MLPAT că nu sunt bani pentru locuințe și într-adevăr, în momentul de față, este o penurie totală de bani pentru construcții de locuințe.

De asemenea, știm că singura sau una din categoriile sociale cele mai afectate de lipsa de locuință o reprezintă tineretul și, în general, tinerii căsătoriți. Peste 80% din tineri locuiesc cu părinții.

Din acest punct de vedere am considerat că noi, partidele politice, putem face un efort și să contribuim la...

Domnul Gheorghe Cristea (din bancă):

Nu aveți bani.

Domnul Nicolae Popa:

Eu am propus să... (Gălăgie în sală.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Liniște vă rog!

Domnul Nicolae Popa:

Păi nu, nu, că revin imediat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Liniște! Nu purtați discuții cu sala, susțineți amendamentul!

Domnul Nicolae Popa:

Deci, am găsit această soluție de a contribui și noi, partidele politice, la sumele cu privire la construcțiile de locuințe. amendamentul meu se referă la diminuarea sumei de 33 de miliarde 900 de milioane, care se referă la finanțarea partidelor politice, cu 15 miliarde 450 de milioane, care să fie destinate pentru acest fond de construcții de locuințe.

Sigur că la motivație mi s-a spus că nu permite Legea finanțării partidelor politice. Vreau să vă spun că în Legea finanțării partidelor politice se precizează că finanțarea partidelor politice se face până la 0,04% din buget. În acest sens, sigur că spunea domnul deputat Cristea că noi nu avem bani, la partidele politice. Nu aș vrea să merg pe principiul "dacă moare capra mea, să moară și a vecinului", dar totuși, haideți să facem un efort să câștigăm credibilitate și simpatie în rândul opiniei publice.

Vă mulțumesc. (Vociferări.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Guvernul? Nu sunteți de acord. Comisiile? Își mențin punctul de vedere. Doriți să-l supun spre aprobare?

Vă supun spre aprobare amendamentul 219 respins.

Domnul Anghel Stanciu (din bancă):

Să dați suma forfetară de la ApR.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Voturi pentru? 26 de voturi, insuficient pentru a trece. Respins.

Alte amendamente nu mai sunt. Vă supun spre aprobare anexa 3/20 în ansamblul ei.

Voturi pentru? Majoritatea voturilor.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 6 abțineri.

Adoptat.

Anexa 23/21 - Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului. Amendamente? Da, vă rog. Să-mi spuneți la ce amendament vă referiți.

Domnul Marian Ianculescu:

Un moment, domnule președinte.

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Domnilor invitați,

Domnilor senatori și deputați,

Mă refer la un amendament aflat pe anexa cu cele respinse, la poziția 221.

Acest amendament propune suplimentarea cu suma de 100 de miliarde de lei a bugetului Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului în vederea înființării structurilor abilitate ale statului pentru controlul respectării regimului silvic, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr.96 din 28 august 1998, care prevede că înființarea și funcționarea acestor structuri se face cu fonduri de la bugetul de stat. Suma de 100 de miliarde de lei nu-mi aparține, ea aparține reprezentanților Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului care au avansat-o cu prilejul susținerii acestei ordonanțe în Comisia pentru agricultură și silvicultură din Camera Deputaților.

De asemenea, tot reprezentanții Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, cu ocazia susținerii bugetului în Camera Deputaților la Comisia pentru agricultură și silvicultură, ne-au precizat că au făcut cerere către minister pentru solicitarea acestei sume, dar din motive de austeritate nu a fost aprobată.

Noi înțelegem că este un buget de austeritate. În condițiile în care nu se acceptă suplimentarea cu 100 de miliarde de lei a bugetului Ministerului Apelor Pădurilor și Protecției Mediului, pentru înființarea și funcționarea structurilor abilitate ale statului în vederea controlului regimului silvic, desigur că în asemenea situație fac apel la grupurile parlamentare din Camera Deputaților și din Senatul României, precum și la toți distinșii deputați și senatori, ca să amânăm discuțiile referitoare la retrocedarea în continuare a pădurilor către proprietari.

A proceda la retrocedarea pădurilor fără să existe structurile abilitate ale statului care să controleze regimul silvic, vom ajunge în situația în care avem exemple după ce am retrocedat deja până la un hectar.

Vreau să vă spun că până în prezent, așa cum știți și dumneavoastră, mai mult de jumătate din pădurile țării retrocedate sunt aflate într-un stadiu avansat de degradare din care peste 50 de mii ha au fost defrișate total și acestea, în mod special, în zone cu un echilibru ecologic extrem de labil.

De aceea, în stuația în care nu se acceptă, trebuie să fim de acord cu toții că trebuie să amânăm decizia noastră de a retroceda în continuare noi păduri.

PDSR nu este împotriva retrocedării. Desigur, noi suntem pentru retrocedare, dar nu oricum, trebuie să ne luăm măsuri pentru protejarea acestei avuții naționale.

Vă mulțumesc. (Vociferări în dreapta sălii.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În această după amiază cred că ați constatat că Opoziția a manifestat o disponibilitate deosebită în legătură cu dezbaterea anexelor la proiectul de Lege pentru aprobarea bugetului de stat. Am ajuns deja într-un punct peste care nu mai putem să trecem. Constatați, domnule președinte, că, în special, majoritatea parlamentară, coaliția, care ar trebui să asigure cvorumul, nu este și acesta este destul de subțire, de aici încolo vă spunem că noi nu mai continuăm dezbaterile dacă nu există cvorumul legal.

Sunt anexe foarte importante, vreau să vă reamintesc, domnule președinte, și mâine am să aduc dezbaterile parlamentare de anul trecut, când la anexe au fost discuții foarte aprinse, ba, mai mult, s-a dat o pauză de două zile ca Ministerul Finanțelor să refacă anexele, iar ele au fost supuse la vot după ce au fost refăcute ca, într-adevăr, parlamentarii să poată să-și exprime votul în deplină cunoștință de cauză.

Deci, domnule președinte, vă rog să constatați și, ca atare, să vă exercitați atribuțiile pe care vi le conferă regulamentul ca, atunci când lucrările nu pot să se desfășoare în condiții normale, din lipsă de cvorum, să suspendați ședința.

Din sală (din partea dreaptă):

Apel nominal!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă rog. Domnul deputat George Șerban. Vă rog.

Domnul George M. Șerban:

Domnule președinte, aruncându-mi privirea în sală, într-adevăr, se pare că nu este un cvorum de lucru, dar distribuția absenților nu este chiar așa cum spune domnul deputat Gaspar și v-aș propune totuși un apel nominal, ca să vedem exact cine se face vinovat de această lipsă. (Aplauze din dreapta sălii.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, ca să înțeleg bine, doriți un apel nominal. Sunteți lider de grup la Partidul Democrat, la Camera Deputaților, ca atare, sunt obligat să purcedem la un apel nominal. Vă rog, începem cu Camera. (Rumoare, vociferări.) Era la rând Senatul, da? Începem cu Senatul, care era la rând, și continuăm cu Camera. Vă rog, păstrăm regula care a fost alternativă.

Domnul Victor Fuior (din bancă):

N-am cerut noi.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu contează că ați cerut sau nu, apelul nominal când se cere, se cere și pentru Cameră și pentru Senat. Vă rog.

Domnul Zoltan Valentin Puskas:

Domnii senatori:

Achim George

absent

Aichimoaie Ionel

prezent

Alexandru Nicolae

prezent

Apostolache Victor

prezent

Ardelean Ioan

absent

Avarvarei Ioan

prezent

Avram Gheorghe

absent

Badea Dumitru

absent

Badea Nelu

absent

Bădiceanu Nistor

prezent

Bădulescu Doru Laurian

absent

Bălănescu Mihail

prezent

Baraș Ioan

prezent

Blaga Vasile

absent

Bleahu Marcian David

prezent

Blejan Constantin

prezent

Bogdan Florin

absent

Boiangiu Cornel

prezent

Boilă Matei

prezent

Bold Ion

prezent

Brânzan Emilian

absent

Bucur Corneliu Ioan

absent

Bunduc Gheorghe

prezent

Burghelea Ioan

absent

Burtea Marcu

absent

Buruiană Florin

prezent

Caraman Petru

prezent

Cataramă Viorel

absent

Căncescu Aristotel Adrian

prezent

Câmpean Teodor

prezent

Cârciumaru Ion

absent

Cerveni Niculae

absent

Chiriacescu Sergiu

absent

Ciurtin Costică

prezent

Cotarcea Haralambie

absent

Cozmâncă Octav

prezent

Crecan Augustin

absent

Crețu Ioan

prezent

Csapo Iosif

prezent

Dide Nicolae

absent

Dima Emil

absent

Dobrescu Răsvan

prezent

Dobrescu Vasile

absent

Drăgulescu Iosif Ștefan

absent

Dumitrașcu Gheorghe

absent

Dumitrescu Cristian Sorin

absent

Dumitrescu Ticu Constantin

absent

Eckstein Kovacs Peter

absent

Făniță Triță

prezent

Feldman Radu Alexandru

prezent

Frunda Gyorgy

absent

Fuior Victor

prezent

Gabrielescu Valentin Corneliu

absent

Gaița Doru

absent

Gavaliugov Corneliu Dorin

prezent

Găvănescu Vicențiu

prezent

Gheorghiu Costel

absent

Gherman Oliviu

absent

Ghițiu Paul

absent

Glodean Voicu Valentin

absent

Grama Mihail

prezent

Hajdu Menyhert Gabor

prezent

Hauca Teodor

absent

Huidu Dumitru

absent

Ilie Aurel Constantin

absent

Ilie Ștefan

absent

Iliescu Ion

absent

Ion Vasile

absent

Ionescu Cazimir Benedict

absent

Mircea Ionescu Quintus

prezent

Juravlea Petru

absent

Lăzărescu A. Dan

absent

Lorinczi Iuliu

prezent

Maior Liviu

absent

Marcu Ion

absent

Marin Dan Stelian

absent

Marinescu Voinea Bogdan

absent

Marko Bela

absent

Matetovici Mihai

prezent

Meleșcanu Teodor Viorel

absent

Mânzina Ion

prezent

Moisin Ioan

prezent

Morțun Alexandru Ioan

prezent

Müller Constantin

prezent

Nemeth Csaba

absent

Nicolaescu Sergiu

prezent

Nicolai Marin

prezent

Ninosu Petre

absent

Oprea Andreiu

prezent

Opriș Octavian

absent

Paleologu Alexandru

absent

Pană Viorel Marian

absent

Pașca Liviu Titus

absent

Păcuraru Paul

prezent

Pătru Nicolae

absent

Păvălașcu Gheorghe

prezent

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule senator, un moment numai. O să-i rog pe colegii care au fost strigați și sunt prezenți să nu profite de faptul că au fost strigați și să plece, să rămână în continuare, pentru că eu cred că avem totuși cvorumul ca să putem continua ședința. Vă rog.

Domnul Zoltan Puskas (continuă apelul nominal):

Petrescu Mihai

prezent

Plătică Vidovici Ilie

absent

Pop Stelian Alexandru

absent

Popa Mircea Ioan

prezent

Popa Virgil

absent

Popescu Dan Mircea

absent

Popescu Virgil

prezent

Popovici Alexandru

prezent

Prahase Ioan Mircea

prezent

Preda Elena

prezentă

Preda Florea

absent

Predescu Ion

absent

Predilă Marin

absent

Prisecaru Ghiorghi

absent

Pruteanu George Mihail

absent

Puskaș Valentin Zoltan

prezent

Roman Petre

absent

Sava Constantin

absent

Săndulescu Șerban

prezent

Secrieru Dinu

prezent

Seres Denes

absent

Sersea Nicolae

absent

Solcanu Ion

prezent

Spineanu Ulm Nicolae

prezent

Stănoiu Mihaela Rodica

prezentă

Szabo Karoly Ferenc

absent

Ștefan Viorel

absent

Știreanu Octavian

absent

Tambozi Justin

absent

Tărăcilă Doru Ioan

prezent

Timofte Alexandru Radu

absent

Tocaci Emil

absent

Tudor Corneliu Vadim

absent

Turianu Corneliu

prezent

Ulici Laurențiu

absent

Ungureanu Vasile

prezent

Vasile Radu

absent

Vasiliu Constantin Dan

absent

Vasiliu Eugen

absent

Văcaru Vasile

absent

Văcăroiu Nicolae

prezent

Verestoy Attila

prezent

Vladislav Tiberiu

absent

Vornicu Sorin Adrian

absent

Vosganian Varujan

prezent

Zavici Nicolae

prezent

Mulțumesc.

(Domnii senatori care au intrat în sală ulterior apelului nominal, și-au confirmat prezența la secretariatul de ședință.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să continuăm cu Camera Deputaților. Vreau să observăm și câți deputați sunt.

Vă rog frumos să vă ocupați locurile în sala de ședințe, ca să pot să verific care este cvorumul, împreună cu colegii existenți, să vedem dacă putem continua lucrările, și oricum poate vine și domnul secretar Ciontu să ne spună cum stăm.

Domnul secretar Vida Simiti va citi lista la Camera Deputaților.

Domnul Ioan Simiti Vida:

Domnule președinte,

Dacă privim în sală, aproape toți deputații sunt în sală. Nu știu dacă mai are rost să citim. Eu v-aș propune, v-aș sugera să continuăm lucrările pe buget.

Aștept răspuns la sugestie.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog să faceți apelul

Domnul Ioan Simiti Vida:

Achimescu Victor Ștefan

absent

Aferăriței Constantin

absent

Afrăsinei Viorica

absentă

Albu Alexandru

prezent

Albu Gheorghe

absent

Alecu Aurelian Paul

absent

Ana Gheorghe (DB)

absent

Ana Gheorghe (HD)

absent

Andrei Gheorghe

prezent

Andronescu Ecaterina

prezentă

Antal István

absent

Antonescu George Crin Laurențiu

absent

Antonescu Niculae Napoleon

absent

Argeșanu Valentin

prezent

Arghezi Mitzura Domnica

absentă

Ariton Gheorghe

prezent

Asztalos Ferenc

absent

Avramescu Constantin Gheorghe

prezent

Baban Ștefan

absent

Babiaș Iohan Peter

absent

Babiuc Victor

absent

Baciu Mihai

prezent

Badea Alexandru Ioan

prezent

Bara Radu Liviu

prezent

Bárányi Francisc

absent

Barbaresso Emanoil Dan

absent

Barbăroșie Victor

prezent

Barde Tănase

prezent

Bartoș Daniela

prezentă

Băbălău Constantin

prezent

Bălan Marilena

absentă

Bălăeț Mitică

prezent

Băsescu Traian

prezent

Becsek Garda Dezideriu Coloman

prezent

Bejinariu Petru

prezent

Bercea Florian

prezent

Berceanu Radu Mircea

absent

Berci Vasile

prezent

Berciu Ion

prezent

Biriș Anamaria Mihaela

prezentă

Birtalan Ákos

prezent

Bivolaru Gabriel

absent

Bivolaru Ioan

absent

Boda Iosif

absent

Böndi Gyöngyike

prezent

Boștinaru Victor

prezent

Bot Octavian

absent

Botescu Ion

prezent

Bran Vasile

prezent

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi,

Domnule deputat Vida,

Eu am impresia că la ora actuală s-a refăcut cvorumul. Eu am următoarea propunere: să continuăm activitatea și, în cazul în care apare un vot unde se pune problema și constatăm că iarăși a scăzut cvorumul, să întrerupem lucrările pentru a le continua mâine, dar până atunci să continuăm acum activitatea.

Vă rog să vă ocupați locurile în sală.

Rog domnii secretari să-și reia locurile.

Rog domnii deputați și senatori să-și reia locurile.

Rog liderii de grupuri să ia măsurile necesare pentru a-i aduce în sală pe cei care sunt afară.

Deci suntem la Anexa 3/21.

La Anexa 3/21, Grupul parlamentar al PDSR, prin glasul domnului deputat Ianculescu, a solicitat, a susținut amendamentul respins de la nr.221, prin care s-a cerut suma de 100 de miliarde de lei în plus pentru supravegherea controlului silvic de către minister.

Rog punctul de vedere al ministerului.

Domnul ministru Tomescu.

Domnul Romică Tomescu:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Și noi, atunci când am inițiat Ordonanța privind regimul silvic și administrarea fondului forestier, am susținut existența unor instituții ale statului care să controleze aplicarea regimului silvic, indiferent de natura proprietății asupra pădurilor.

Această propunere ne-o menținem și acum, numai că, față de propunerea noastră inițială, în urma discutării ordonanței în Camera Deputaților, norma pe persoană în ceea ce privește reprezentarea, acoperirea cu ingineri și tehnicieni s-a dublat. Practic, numărul de persoane care urmează să lucreze în aceste instituții s-a redus la jumătate.

Mai mult decât atât, reforma instituțională pe care am inițiat-o și care este în desfășurare, are în vedere comasarea unor subunități în teritoriu, în vederea reducerii cheltuielilor indirecte. Din acest motiv, ne-a fost imposibil să estimăm și să prezentăm Ministerului Finanțelor o sumă exactă, cu atât mai mult cu cât discuțiile pe marginea ordonanței continuă.

Avem promisiunea, și acest lucru este specificat și în hotărârea de Guvern care a fost aprobată săptămâna trecută, privind reorganizarea ministerului, că odată cu adoptarea deciziei politice și trecerea la retrocedarea pădurilor către foștii proprietari, Ministerul Finanțelor va lua în calcul această oportunitate și, cu ocazia rectificării, va acorda suma necesară pentru funcționarea instituțiilor respective.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisiile? Comisiile își mențin punctul de vedere.

Vă supun spre aprobare acest amendamentul de la nr.crt.221 al celor respinse, susținut de domnul deputat Ianculescu, din partea Grupului parlamentar PDSR și respins de Guvern și de comisii.

Voturi pentru? Vă rog, numărați. Au fost pentru 70 de voturi.

Voturi împotrivă? Vă rog, țineți mâinile sus. 183.

Abțineri? 3 abțineri.

A fost respins.

Deci amendament respins la nr.crt.220. Domnul senator Andreiu Oprea, vă rog.

Domnul Andreiu Oprea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

În lista amendamentelor respinse la pct.220, am propus nu suplimentarea bugetului Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, ci un transfer între obiectivele de investiții și am propus ca pentru barajul sau acumularea de la Mihăileni pe Crișul Alb, în apropiere de orașul Brad, suplimentarea acestei sume cu 20 de miliarde de lei, având în vedere: exploatarea minieră de la Gura Barza, deci respectiv zona minieră a Bradului, va fi una din cele mai afectate dintre zonele miniere din România. Acolo s-a înregistrat și se înregistrează la ora actuală cea mai catastrofală, dacă vreți, situație economico-financiară, cheltuiala la mia de lei producție marfă fiind și acum în jurul cifrei de 5 mii de lei.

Pentru preluarea unei părți din salariații care vor fi disponibilizați la Brad, la Gura Barza, propun ca să fiți de acord și propun și Ministerului Mediului să fie de acord cu o redistribuire sau o reanalizare a obiectivelor de investiții, ținându-se seama de această prioritate care a apărut acum.

Fac acest amendament în urma consultării care a avut loc chiar înainte de pornirea minerilor spre București și unde situația mea a fost destul de, hai să spun, nu chiar confortabilă și în care eu le-am făcut această promisiune că mă voi bate pentru ei să le obțin o asemenea posibilitate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Șteolea, în același amendament.

Domnul Petru Șteolea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Vin întru susținerea acestui amendament al colegului senator Oprea, în sensul în care acest obiectiv de investiții este un obiectiv care are anumite funcțiuni care fac necesară continuarea lucrărilor prin alocarea unor surse suplimentare aici.

De fapt, funcțiunea aceasta este alimentarea cu apă și atenuarea undelor de viitură pe râul Crișul Alb. Chiar în ultimii doi ani s-au produs inundații atât ale terenurilor agricole pe vreo 800 de hectare, cât și inundații care au afectat locuințe, gospodării în zone din aval, deci în zona de la Brad până la Vața.

Dacă în anii trecuți s-au alocat sume simbolice pentru acest obiectiv de investiții, majoritatea sumelor alocate, ponderea cea mai mare din sumele alocate, s-a folosit pentru strămutarea gospodăriilor care vor fi afectate de viitorul lac. Prin suplimentarea aceasta, se asigură efectiv continuarea lucrărilor de execuție la barajul propriu-zis.

Este un aspect care trebuie luat în considerare, fiindcă perioada actuală, așa cum o prevăd inclusiv meteorologii, este o perioadă cu exces de umiditate, iar faptul că aici se pot îndrepta cei disponibilizați din sectorul minier, este un argument în plus.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul ministru Tomescu.

Domnul Romică Tomescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Ambele cereri sunt îndreptățite, însă vreau să vă amintesc un lucru care este foarte important: în prezent există obiective de investiții în domeniul apelor, preponderent lucrări de apărare împotriva inundațiilor, a căror finalizare ar necesita peste 12 mii de miliarde de lei.

Repet: cererile sunt îndreptățite. Pentru acest an, noi am cerut cu 300 de miliarde de lei mai mult la cheltuielile de capital. Am înțeles constrângerile bugetare, iar ceea ce este trecut în buget acum, ca obiective de investiții, este bătut în cuie, pentru că, pe de o parte este contribuția părții române, iar pe de altă parte este contribuția FDSCE al Consiliului Europei, iar pentru toate obiectivele prinse s-au trimis studii de fezabilitate la Consiliul Europei. Deci nu se poate face nici un fel de redistribuire în momentul de față.

Dacă cu ocazia rectificării bugetului va fi posibilă suplimentarea bugetului alocat Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, putem lua în considerare cele două propuneri.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisiile nu sunt de acord cu acest amendament.

Insistați să-l supun la vot?

Domnul senator Oprea?

Domnul Andreiu Oprea (din bancă):

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci vă supun spre aprobarea amendamentul respins de la nr.220, respins atât de inițiator, cât și de comisii.

Voturi pentru? 62.

Insuficient pentru a trece. A fost respins.

Alt amendament - domnul deputat Ianculescu. Vă rog.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

De data aceasta mă refer la amendamentul respins aflat pe poziția 222.

Grupul parlamentar al PDSR propune suplimentarea sau eventual transferul sumei de 5 miliarde de lei necesară pentru combaterea dăunătorilor în pădurile proprietate privată. Nu se realizează această combatere, dăunătorii trec în cealalte păduri, în livezile de pomi, în agricultură și așa mai departe.

Pentru punerea la dispozițiea proprietarilor de păduri de materiale în legătură cu propaganda silvică, de asemenea, pentru punerea la dispozițiea proprietarilor de păduri de norme tehnice, silvice și juridice, de asemenea, plata contravalorii materialului lemnos pentru proprietarii de păduri care sunt nevoiți să conserve pădurile prin restricțiile care sunt prevăzute în amenajamentele silvice, dat fiind rolul deosebit de protecție al pădurilor respective.

Asemenea prevederi se regăsesc clar în Ordonanța nr.96/27 august 1998 privind regimul silvic și administrarea fondului forestier național. Deci ele sunt perfect legale și mi se pare corect ca să sprijinim proprietarii de păduri cu fonduri de la bugetul de stat în această direcție.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul ministru Remeș, vă rog.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Nu se indică sursa suplimentării cerute și cred că prima grijă este aceea de a restitui pădurile și pe urmă de a ne ocupa de dăunători.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia își menține punctul de vedere.

Domnul deputat Ianculescu, vă rog.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Îi readuc aminte domnului Remeș că deja există 380 de mii de hectare retrocedate proprietarilor. Eu fac referire la acestea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci punctul de vedere al Guvernului este că nu susține acest amendament. Nici comisiile nu-l susțin. Eu vă supun spre aprobare amendamentul de la nr.222, lista celor respinse.

Voturi pentru? 62 de voturi pentru.

Insuficient pentru a trece.

Alte intervenții? Domnul deputat Ianculescu, vă rog.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Poziția 223.

Propun domnului ministru Tomescu suplimentarea sau să facă un transfer de 2 miliarde de lei pentru amenajarea pădurilor proprietate privată persoane fizice. Această prevedere este reglementată în Legea nr.26/1996, Codul silvic.

Vă spun că la ora actuală, deja, după afirmațiile domnului ministru Tomescu, chiar în pădurile statului, 95% sunt realizate proiectele de amenajare a pădurilor, ceea ce este extrem de grav, iar în pădurile private, de 3 ani de zile, nu s-a făcut nici un proiect de amenajare silvică, în care se prevede într-adevăr regimul silvic. Or, într-adevăr, sunt în mare pericol pădurile, pentru că nu se regăsesc în proiectele respective prevederile de protejare a pădurilor. De aceea, este imperios necesar acordarea acestor 2 miliarde pentru amenajarea pădurilor proprietate privată persoane fizice. Altfel, cum înțelegem să sprijinim proprietarii de păduri?

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul ministru Remeș.

Domnul Traian Decebal Remeș:

Suntem de acord cu suplimentarea sumei din rezerva la dispoziția Guvernului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, sunteți de acord.

Comisiile de acord? De acord.

Vă supun spre aprobare amendamentul de la 223.

Voturi pentru? Mare majoritate.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Deci, adoptat.

Anexaa 3/21 alte amendamente?

Domnul senator Fuior. Aveți și dumneavoastră unul, la 225.

Vă rog.

Domnul Victor Fuior:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Amendamentul meu: se propune alocarea sumei de 3 miliarde de lei la obiectivul de investiții "completarea surselor de alimentare cu apă a zonelor Odorheiu Secuiesc, Sighișoara, Dumbrăveni, Mediaș și Copșa Mică".

Autoritățile publice locale din zonele menționate au promisiuni de la instituții financiare externe pentru finanțarea acestor lucrări de 1 milion de DM rambursabile și nerambursabile, dar nu au un proiect pe baza căruia să stea și să facă calculele.

Îl rog pe domnul prim-ministru Radu Vasile, prin domnul Remeș, de la rezerva bugetară a Guvernului să aloce pentru aceast lucrărilor 3 miliarde de lei.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul ministru Remeș? Nu sunteți de acord.

Comisiile? Nu sunt de acord.

Vă supun spre aprobare amendamentul respins de la numărul 225.

Voturi pentru? Vă rog, numărați. 49 de voturi pentru, insuficient pentru a trece. A fost respins.

Domnul deputat Anghel Stanciu.

Dumneavoastră aveți lista aceea de amendamente.

Vă rog.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Evident că și eu, ca și dumneavoastră, susțin că Ministerul Apelor, Protecția Pădurilor și Protecția Mediului merită o atenție deosebită, dar comisiile reunite de învățământ, știință, tineret și sport, în baza priorității pe care le-o conferă Legea învățământului, au considerat că trebuie să solicite votului dumneavoastră preluarea de la Capitolul 6300, titlul 70, "Cheltuieli de capital", 200 de miliarde.

Conform amendamentelor respinse de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, aceste sume sunt destinate unei agenții despre care nimeni nu vrea să mai știe nimic și nu s-a auzit până în momentul de față nici un cuvânt în această distinsă aulă despre ea. Este vorba de Agenția Națională pentru Științe, Tehnologie și Inovare.

Conform Legii nr.95/1998, art.3 alin.1 și 2, se prevede ca resursele bugetare alocate din bugetul de stat la Capitolul "Cercetare științifică" să nu fie mai mici de o cincime față de resursele bugetare alocate la Capitolul "Învățământ".

Ținând seama de cât s-a alocat învățământului (2,67) trebuia să se aloce cercetării circa 0,5% din produsul intern brut.

S-a alocat 0,14. Mai concret, dacă în 1997....

O voce din sală:

Timpul, domnule!

Domnul Anghel Stanciu:

Timpul este al cercetării științifice, stimate coleg! Oricât ar părea de paradoxal. Și, dacă această cercetare științifică am îngropat-o și o îngropăm, este foarte bine. Este foarte bine. Și o să ne cercetăm cu SRI-ul. Propunem și de la ăia să luăm. (Rumoare)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, păstrați liniștea în sală și nu discutați cu sala, vă rog! Susțineți-vă punctul de vedere, vă rog. Și ați depășit cele 3 minute, vă atrag atenția. Vă rog!

Domnul Anghel Stanciu:

Nu, cu sala nici nu-mi permit să discut. Discut cu câțiva ....

Vă mulțumesc.

Am crezut că sunt minute mai mari, din astea, de tranziție, domnule președinte.

Voiam să spun, ca să rețin, că nu sunt inconștient să cred că veți vota. Deci, în 1997, în echivalent dolari, au fost 135 de milioane. În 1998, în echivalent dolari - 102 milioane. În 1999 sunt 59 de milioane dolari alocați cercetării științifice. Adică, 58% din 1998 și 44% față de 1997.

Acestea sunt motivele pentru comisiile de învățământ au considerat că este prioritar și mediul și alți ordonatori de credit sunt prioritari, dar nu putem îngropa cercetarea științifică românească, a cărui piatră de mormânt o punem în această seară.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Guvernul? Cine răspunde?

Da. Doamna deputat Andronescu. Mă scuzați, nu v-am văzut. Tot aici doriți să susțineți, da? Vă rog. Scuzați-mă, dar nu v-am văzut decât în ultima clipă. Vă rog.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor miniștri,

Doamnelor și domnilor,

Și eu am venit la microfon să susțin amendamentul pe care Comisia pentru învățămînt, știință, tineret și sport, l-a votat în unanimitate.

Eu cred că nici o țară care este interesată de ziua de mâine nu-și poate permite să desființeze sectorul de cercetare. Altfel, ziua de mâine numai există. Din păcate, cercetarea românească traversează momente extraordinar de dramatice. Un exod fără precedent al cercetătorilor de mare valoare este în prezent cunoscut către alte sectoare ale economiei.

Eu cred că avem datoria noastră de parlamentari să conservăm acest sector de activitate care este extraordinar de important pentru economie, atunci când ea va trebui s-o punem să meargă.

De aceea, vă adresez rugămintea să vă aplecați asupra cercetării românești și să votați amendamentul pe care Comisia pentru învățămînt, știință, tineret și sport vi l-a propus.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Mă iertați că am revenit. Cu atât mai mult cu cât o serie întreagă dintre temele de cercetare vizează protecția mediul și protecția mediului. Deci nu cred că este vorba de vreo afectare a mediului, ci, dimpotrivă, de o încurajare a cercetării, inclusiv a cercetării pentru mediu.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt.

Domnul ministru Remeș.

Vă rog.

Domnul Traian Decebal Remeș:

Domnilor colegi,

Am făcut în câteva rânduri trimitere la faptul că o situație moștenită ne obligă. Acum, mă văd obligat, în fața dumneavoastră, să vă spun că au rămas și lucruri bune de la vechea guvernare și mă refer la stenograma dezbaterii bugetului din ziua de 27 martie 1996.

Vi-l citez pe ministrul finanțelor: "De unde să tăiem? De la agricultură? De la mediu? De la puterea judecătorească? De unde să tăiem? Pentru că mai avem alte legi, care sunt pe parcurs pe masa dumneavoastră de lucru și care vin nu cu reduceri de cheltuieli ci, din contră, cu noi presiuni bugetare.

Poți să ai anumite performanțe fiziologice, dacă urmărești un regim de viață. Dacă nu normezi, nu garantează doctorul pentru sănătatea omului, cum nici eu nu pot să garantez pentru sănătatea finanțelor publice și a monedei naționale, în condițiile în care nu se respectă anumite corelații - se face trimitere la deficitul bugetar - și vă rog să rețineți acest lucru. Dacă eu aș mai avea soluții sau posibilități, ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră ar însemna: domnule, mai ai un buzunar ascuns, pe care nu l-ai pus pe masă, în fața Parlamentului. Eu cu așa ceva nu umblu. Vă rog frumos, eu vă respect pe dumneavoastră și vă solicit același lucru. Pentru că, alt fel spus, este ca și cum, după ce un medic îți înmânează rețeta, îl întrebi: domnule, nu ai o rețetă mai bună? Nu ai un tratament mai bun? Nu. El a scris ce s-a priceput mai bine.

Eu atât m-am priceput. Cartea pe care o aveți (este vorba de buget) este în fața dumneavoastră".

Deci, nu putem fi de acord cu amendamentul și, de data aceasta, sunt în strictă corelație cu ministrul finanțelor care susținea la 27 martie 1996 bugetul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Sistasem intervențiile la acest articol, domnule senator.

Sistasem.

Vă mulțumesc, domnule senator pentru înțelegere.

Comisia mai trebuie să-și spună punctul de vedere. Rămâne pe poziție.

Ca atare, acest amendament făcut de comisiile de învățământ, susținut de domnul deputat Anghel Stanciu de doamna deputat Andronescu, respins de Guvern și de comisie, vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă rog. 59 de voturi pentru.

Insuficient pentru a trece.

Aș dori să vă întreb acum, dacă mai sunt alte intervenții? Nu mai sunt.

Vă supun spre aprobare Anexa nr.3/21, cu amendamentele aprobate, în ansamblul ei.

Voturi pentru? Da, este o mare majoritate.

Voturi împotrivă? 32.

Abțineri? 33 de abțineri.

Vă mulțumesc.

A fost adoptată Anexa nr.3/21.

Anexa nr.3/22 se referă la Ministerul Industriei și Comerțului.

Există, în afară de ce este aici, în anexă, o anexă cu lista-sinteză a cheltuielilor pentru investiții, pe care o avem.

Domnul deputat Acsinte Gaspar, procedură.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Anexa 3/22 se referă la Ministerul Industriei și Comerțului. Aseară, domnul ministru Berceanu a venit și a prezentat niște lucruri foarte interesante în fața Parlamentului, iar prezența dânsului, acum, când trecem pe obiectiv, este cu atât mai necesară.

În plus, vreau să vă reamintesc că dânsul nu are numai calitatea de membru al Guvernului, este și deputat. Și, atunci când se discută problemele legate de domeniul de activitate al unui ministru, care este și parlamentar, prezența este obligatorie. (Rumoare, vociferări)

Citiți regulamentul!

Domnule deputat Barbu Pițigoi, vă rog să citiți art.195 alin.3 din Regulamentul Camerei!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, regulamentul ședințelor comune se completează, conform ultimului său articol, cu prevederile din regulamentele Camerei și Senatului. Or, această prevedere există în Regulamentul Camerei Deputaților și, ca atare, completează regulamentul respectiv.

De față este, din partea ministerului, domnul secretar de stat Stăiculescu, din câte văd.

Domnul deputat Marcu.

Domnul Marcu Tudor:

Vreau să vă cer iertare că iau cuvântul și, ca să nu vă plictisesc, vreau să vă fac o propunere.

Într-adevăr, domnul Gaspar are dreptate, deoarece nici domnul ministru Berceanu și nici domnul ministru al agriculturii nu sunt aici, aș propune, dacă sunteți de acord, să trecem la următorul punct, pentru că domnul ministru Băsescu este aici, la Ministerul Transporturilor. Și să lăsăm la data în care vin cei doi miniștri discutarea amendamentelor referitoare la ministerele domniilor lor.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu o să rog Secretariatul pentru relația cu Parlamentul să ia legătura cu domnul ministru Berceanu, să vadă dacă poate să vină și fac aceeași rugăminte pentru domnul ministru al agriculturii.

Da. Domnul deputat Ruse, procedură.

Domnul Corneliu Constantin Ruse:

Domnule președinte,

Având în vedere că înlocuitorul de drept al domnului ministru Berceanu este aici, domnul secretar de stat Nicolae Stăiculescu, și că bugetul acestui minister este foarte important, vă rog să luăm în ordinea din anexe, să nu sărim. (Rumoare)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră că așa ar trebui să facem.

Eu rog totuși să încercăm să vină domnul ministru și trecem la 3/24 unde este de față domnul ministru Băsescu. (Rumoare)

Vă rog. Procedură, domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz. Vă rog.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În precedentul creat în discutarea bugetului pe articole și pe capitole, ministerele au putut fi reprezentate, atunci când a fost cazul, de către secretarii de stat.

Vă rog să aplicați acest precedent și discuțiilor de la Ministerul Industriei și Comerțului.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog. Domnul deputat Marcu.

Domnul Marcu Tudor:

Am acceptat împreună, atunci când a fost cazul, atunci când un ministru a fost plecat în străinătate, când a avut internare în spital, sau știu eu ce altă minune.

Dar, acum, când stăm mai mult pe la televizor, sau prin străinătate, decât în Parlament!?

Domnul Berceanu, nu poate nimeni să mă convingă de faptul că este cazul să lipsească. Ca atare, pentru că în regulament se spune că este nevoie să fie prezent și nu poate veni din varii motive, mai mult personale, probabil, solicit să trecem, încă o dată, la punctul referitor la Ministerul Transporturilor.

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Șteolea.

Domnul Petru Șteolea:

Fiindcă domnul ministru Remeș a venit aici cu citate, voi veni și eu la acest punct, la această dezbatere, cu un citat.

Este vorba de declarația domnului ministru Berceanu făcută ieri presei. Este vorba de cotidianul "Național", unde spune, la un moment dat, recunoscând că între ceea ce s-a promis la Cozia și ceea ce este în buget este o diferență totală: "Aceasta este promisiunea celor care au făcut promisiunile, adică domnul Remeș și domnul Radu Vasile. Nu vreau să se pună în cârca mea. El a precizat că în Acordul de la Cozia s-a ..."

(Domnul președinte de ședință întrerupe microfonul.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule Șteolea, mă scuzați că vă întrerup de la microfon.

Dumneavoastră citiți dintr-un ziar. Să știți că ziarele le avem toți, ca să le citim. Discutam o chestiune de procedură și, la chestiunile de procedură, am rugămintea ca să ne oprim la ele și să nu deviem pe lecturi din ziare, sau pe alte chestiuni.

Discutam dacă trecem la Anexa 3/24 sau nu.

Din punct de vedere procedural, vă rog să nu mai citiți din ziare, ci să vă referiți strict la aceast problemă, dacă sunteți sau nu de acord cu propunerea care s-a făcut.

Domnul Petru Șteolea:

Deci, susțin venirea domnului ministru Berceanu, fiindcă ceea ce era la finalul acelui citat, spunea așa: la discuțiile de la Cozia domnul secretar de stat Stăiculescu nu a avut mandat să facă promisiuni.

Eu întreb dacă aici are mandat de a face asemenea promisiuni, sau a angaja buget, fiindcă eu îl respect foarte mult pe domnul secretar de stat Stăiculescu și nu vreau să mai fie, să ajungă într-o ipostază, așa cum precizează domnul ministru Berceanu, în ceea ce a declarat presei.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, am reținut punctul dumneavoastră de vedere.

Domnul deputat Bogdan Niculescu-Duvăz.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Insist să nu discutăm declarații, mai ales din presă, ale unui ministru, atunci când e de față; în schimb, să discutăm bugetul ministerului când reprezentantul ministerului, autorizat, exact cum cere regulamentul, este de față.

Deci, vă rugăm să discutăm bugetul ministerului.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dacă pentru colegii din majoritatea parlamentară, dispozițiile celor două regulamente ale Camerelor nu sunt suficiente, vă rog, atunci, să vă invoc textul din Constituție și poate în felul acesta veți înțelege un lucru: "Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezența, participarea lor este obligatorie" - art.110, alin.2.

Dacă nu respectați nici Constituția, atunci discutați singuri bugetul!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat George Șerban. (Rumoare)

Am o rugăminte: păstrați liniștea! Da?

Domnul George M. Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere că și Opoziția și noi vrem să deblocăm această situție și să lucrăm în continuare pe buget, noi suntem de acord cu propunerea făcută de domnul deputat Marcu, să discutăm anexa privind transporturile și, între timp, vedem ce se mai întâmplă.

Deci, suntem de acord, Grupul PD, să continuăm discuția pe transporturi.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, trecem la Anexa 3/24 - Ministerul Transporturilor.

Din partea comisiei, îi dau cuvântul domnului deputat Morariu. (Rumoare)

Deci, s-a făcut o propunere să trecem la Anexa nr. 3/24.

Mă scuzați.

Vă rog. Domnul deputat Bercea.

Domnule deputat Morariu, vă rog frumos. Este o chestiune de procedură. Să vedem care sunt problemele și să vedem cum deblocăm această situție.

Vă rog.

Domnul Florian Bercea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mie, personal, și grupului nostru parlamentar, discuțiile acestea care s-au iscat aici nu le apreciem și nu le considerăm că sunt propice pentru ceea ce trebuie să însemne dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat.

În consecință, coroborat și cu ceea ce se află în sală, noi solicităm verificarea cvorumului.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile, să verificăm acest lucru, după care luăm decizia cea mai înțeleaptă. Vă rog.

Cei doi secretari de ședință mă informează că suntem la limita cvorumului, dar sub el. Ca atare, vom continua lucrările, conform programului aprobat, la ora 9,00, mâine.

Rog ca mâine, Secretariatul pentru Relația cu Parlamentul să-i roage și pe miniștrii care urmează la rând să fie de față.

Ședința s-a încheiat la ora 19,15.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 june 2024, 12:13
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro