Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 27, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result > 27-03-1996 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 27, 1996

 Relevant paragraphs for the following query: 
Speaker: Dan Stelian Marin

Continuarea dezbaterilor la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1996.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte, eu sunt de acord cu cele spuse de domnul Florin Georgescu, dar vreau să ridic și eu câteva probleme. Părerea mea este că cele spuse aici despre situația învățământului sunt reale, într-adevăr, dar problemele deosebite în învățământ nu depind numai de nivelul sumelor alocate din banii publici. Într-adevăr, sunt deosebite.

M-am uitat acum pe anuarul statistic, eu îl folosesc, ne dăm seama că numărul de elevi din învățământ scade, numărul de cadre didactice crește. Am aici elevii din învățământul primar, numărul de elevi a scăzut în 1994-95, în anul școlar 1994-95, față de 1988-89 cu 16%, cu 473.000 de elevi, numărul de cadre didactice a crescut tot cu 16%, un 15,8 poate că face cineva calculul, cum a făcut domnul profesor Țugulea ieri, a calculat produsul intern brut, plecând de la cheltuielile bugetare și procenții înscriși în expunerea de motive, în rotunjire la cercetare de la 0,56 la 0,6, rotunjire corectă după toate regulile, dă normal efecte la produsul intern brut de 4 miliarde. De aceasta, în timp ce numărul de elevi scade, numărul de cadre didactice a crescut corespunzător.

Elevii, la 1.000 de locuitori, au scăzut de la 1.983 la 1.594, poate lucrul cel mai grav este faptul că foarte mulți copii de vârstă școlară, nu sunt cuprinși în sistemul de învățământ. Copiii de la 11 la 14 ani - în 1990-91 - erau cuprinși în învățământ 91,4, în 1994-95 acest grad de cuprindere a scăzut la 84,6. Copiii între 15 și 18 ani au fost cuprinși în învățământ în 1990-91 în proporție de 90,7, iar în 1994-94 gradul de cuprindere în învățământ a ajuns la 68,7%. Acestea sunt problemele deosebite ale învățământului, nu faptul că nu se dau veniturile, că hai să mai punem 300 de miliarde. Ne-a scăzut numărul de copii, gradul de cuprindere al copiilor în învățământ, numărul de cadre didactice a crescut foarte mult, numărul de unități școlare, să știții, a crescut cu peste 2.000 de unități școlare în această perioadă.

  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin:

Deci,.. Poftiți anuarul statistic, vi-l împrumut!

Deci, acestea sunt probleme deosebite, nu cum ne-a spus un coleg, că se mai practică învățământul în patru serii. (vociferări)

Domnule, în condițiile acestea cred că avem școli care sunt goale, așa cum am auzit prin unele județe. Era o emisiune duminică la televiziune că în județul Sălaj sunt foarte multe școli fără copii.

Deci am vrut să vă ridic și eu câteva probleme care sunt reale și să judecăm alocațiile care le dăm la învățământ prin prisma efectului acestui efort care-l face toată populația pentru învățământ, efectul, uitați-vă și dumneavoastră, că rezultă din aceste date statistice și îl cunoaștem fiecare dintre noi, dar tăcem, deoarece calitatea învățământului a scăzut, după părerea mea, în ultimul timp.

Vă mulțumesc.

 
  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Punctul de vedere al comisiei la discutarea acestui buget este că nu putem să suplimentăm cheltuielile bugetare. Trebuie să ne încadrăm în acest deficit pe care l-am aprobat la articolul 1 și în această limită de 2,2 la sută deficitul bugetului consolidat, care a fost convenit cu organismele care ne finanțează.

Vă mulțumesc.

 
  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Comisia pentru buget, finanțe și bănci nu a analizat aceste amendamente. De altfel, amendamentele propuse de Comisiile de învățământ au fost transmise pe 7 februarie, or, raportul nostru poartă data de 2 februarie. Și așa am întârziat cu 3 luni, probabil că trebuia să așteptăm celelalte comisii. Avem un dosar întreg aici cu amendamente sosite în cursul lunii februarie și în cursul lunii martie, chiar. Deci fiecare comisie are obligația să transmită avizul în termen. Noi nu putem să fim de acord cu acest amendament. A explicat domnul ministru al finanțelor că aceste 168 de miliarde se referă la veniturile obținute de instituțiile de învățământ din taxele plătite de studenții străini.

 
  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin:

Același punct de vedere.

 
  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin:

De altfel, nu a solicitat suplimentarea, ci alocarea.

 
  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin:

Același punct.

 
  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Ne-a dat domnul senator Tocaci un exemplu. Cheltuielile pentru investiția centrală - hidroenergetică de la Mihăilești, pe Argeș, pe canalul Argeș - Dunăre. Într-adevăr, apare în Anexa nr. 3, la Ministerul Industriilor, acest obiectiv de investiții cu 700 de milioane, dar nu s-a uitat domnul profesor că cei 700 de milioane, nu provin de la buget, ci de la fondul special de dezvoltare al sistemului energetic. Nu are nici o legătură cu bugetul. Noi nu putem să luăm banii din fondul de dezvoltare a sistemului energetic și să facem cheltuieli bugetare pentru învățământ. Vă mulțumesc.

 
  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

În comisii, când analizăm bugetul ne uităm prima dată la calitatea deficitului bugetar, dacă deficitul bugetar se reflectă în cheltuieli de capital, în investiții în infrastructură, nu în consum.

Doi. Ne uităm tot la calitatea deficitului bugetar, dacă e finanțat din surse financiare neinflaționiste, cum ne spune domnul ministru. Dacă nu avem surse, trebuie să dimensionăm deficitul la nivelul surselor financiare certe. Deci, niciodată nu o să fiu de acord să luăm de la investițiile pentru infrastructură și să finanțăm cheltuielile curente. Vă mulțumesc.

 
  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Nu pot fi de acord, întrucât subvenționarea energiei la unitățile de învățământ înseamnă creșterea subvențiilor pe care le avem prevăzute în buget.

Doi. Dacă acceptăm ca prețul energiei să fie subvenționat la unitățile de învățământ, de ce să nu fie subvenționate - pot să pun întrebarea, altfel zis, - și unitățile de sănătate, și alte, alte unități? Și atunci, cercetarea, cultura .... Și atunci, ce facem? Într-adevăr, mărim aceste subvenții și noi. Avem obligația, ne-am propus noi ca să reducem continuu volumul subvențiilor acordate de stat la anumite produse.

Deci, chiar dacă am accepta această idee, trebuie să ne ducem la articolul cu subvenții, să majorăm subvențiile în mod corespunzător.

Eu vă mulțumesc. În aceste condiții, nu putem să acceptăm.

Vă mulțumesc.

 
  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin (din loja comisiei):

Guvernul.

 
  ................................................
 

Domnul Stelian Dan Marin:

Domnule presedinte,

Punctul de vedere al comisiei se regăsește în anexa 2, respectiv amendamente nereținute de comisie și nu că nu ar fi reale, nereținute din lipsă de resurse, pentru că din sursele care mi-au fost prezentate aici, unele dintre ele nu le înțeleg deloc . De exemplu, domnul Crețu : surse - prețurile la energie și la produsele energetice să fie stabilite la nivelul prețului pentru populație. Adică să le subvenționăm. Ce sursă e aceasta, pentru că trebuie să majorezi subvențiile la articolul cu subvenții; subvenții pentru energie termică, energie electrică etc.

Ni s-a propus ca sursă încasările care trebuie făcute la fondul special pentru sănătate, chipurile 30% din sumele cuvenite fondului, calculate pe baza cotei de 2%; nu s-au încasat. Blocajul economic financiar, aceste arierate în plăți sunt o realitate pentru România și afectează toate destinațiile. De la bugetele locale se transferă sumele de la centrele de transfuzie. Dar, au fost luate în calculul bugetelor locale. Adică, toate aceste surse de venit au fost luate în calculul acestui buget, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor locale, la stabilirea corelațiilor între indicatorii macroeconomici. Cei de la bugetul local trebuie să majoreze transferurile la bugetul local. Deci, majorăm și aici cheltuielile, trebuie să majorăm și transferurile, de două ori.

Taxele de școlarizare. Să dea 5-7% și la Ministerul Sănătății. Noi am luat o dată în calcul toate taxele. Nu a spus nimeni că suma de 168 miliarde pe care am luat-o în calcul la Ministerul Învățământului nu a fost corect dimensionată. Acum luăm de acolo și mutăm aici ! Că Ministerul Turismului folosește.... or fi realități, să facem lege, dar deocamdată, nu Ministerul Turismului, ci societățile comerciale pentru că ele nu sunt în subordinea Ministerului Turismului, el coordonează numai problemele de turism. Și le-au luat și ei în calcul, acolo, la bugetul de venituri și cheltuieli, încasările, au determinat profitul care va fi prin bugetul de venituri și cheltuieli,, impozitul pe profit care s-a luat în calcul aici la buget. Nu putem să venim acum să dăm o sursă și noi nu avem baza legală pentru sursa aceasta. Avem noi baza legală să ia Ministerul Sănătății o cotă parte din încasările societăților comerciale care acționează în stațiunile balneare ? Și se propune 25% din venituri. Nu cred eu că aceste societăți au profit 25% din venituri. Problema cu fondul de salarii, v-a spus domnul ministru. Noi avem anul financiar 1 ianuarie-31 decembrie și creditele bugetare nefolosite într-un an se anulează, nu se reportează. Avem o lege și o aplicăm ca atare. Dacă consumam mai mult, se reflecta într-un deficit mai mare anul trecut, care necesita resurse. V-a spus domnul ministru, suplimentarea din încasările în lei și în valută realizate de unitățile sanitare. Potrivit legii, ele se fac venit la buget și au fost luate o dată în calculul veniturilor bugetului.

În aceste condiții, vă spun că cele două comisii își mențin punctul de vedere prezentat în raport la anexa 2.

Vă mulțumesc.

 
  ................................................
 

Domnul Dan Marin Stelian:

Domnule președinte,

Eu sunt de acord să respectăm Regulamentul, dar avem și noi o greșeală pentru că unele dintre amendamente au fost băgate ca amendamente la anexă, la pag. 20.

Adică și Anexa 2 suferă oarecum pentru că unele amendamente apar la pag. 20, acolo unde vorbim de Anexa 3/16, și am putea să le avem și pe acestea, adică toate amendamentele formulate aici se regăsesc în Anexa nr. 2.

 
  ................................................
 

Domnul Dan Marin Stelian:

Da. Și au fost formulate aici.

 
  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Motivația comisiilor este una singură: lipsa resurselor financiare pentru finanțarea acestor cheltuieli suplimentare. Pentru că n-au fost indicate sursele; chiar dacă au fost indicate unele surse, aceste surse au fost luate în calcul la determinarea veniturilor bugetului de stat pe anul 1996.

Vă mulțumesc.

 
  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Eu sunt de acord cu acest amendament întrucât legea a apărut pe 29 decembrie și nu a fost cuprinsă în proiectul de Lege a bugetului de stat pe 1996. Rugămintea este ca să modificăm și cifra, cu 0,5, de la alin. 1, respectiv majorând cheltuielile pentru sănătate, cum a propus domnul deputat.

Vă mulțumesc.

 
  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin:

Nu toate...

 
  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin:

Da.

 
  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Vreau să spun tuturor colegilor că noi, practic, am analizat foarte amănunțit, în luna ianuarie, toate sursele care pot fi mobilizate la buget, pentru că se punea problema să acoperim efectele inundațiilor de la sfârșitul anului și începutul lunii ianuarie și de aceasta am prevăzut atâtea măsuri în bugetul de stat: blocarea posturilor, reducerea cheltuielilor pentru deplasări, detașări, simpozioane, protocol cu 15 la sută față de anul trecut și gândiți-vă, în termeni reali, dacă luăm inflația de 20 la sută, deprecierea, cât o să fie reducerea, va depăși 40 la sută, tocmai ca să facem rost de bani pentru acoperirea efectelor inundațiilor. Toate sumele, am prevăzut și în buget, urmează să treacă la rezerva la dispoziția Guvernului și noi acum dăm altă destinație rezervei la dispoziția Guvernului. Înțeleg, o sumă mică, poate nu am prins-o, nu s-au avut în vedere cei 500 de milioane, 0,5 miliarde, dar ca să umblăm la rezerva la dispoziția Guvernului, să știți... nu putem să acoperim alte priorități deosebite pentru economie și, dacă știți dumneavoastră, și cheltuielile pentru trupele pe care le avem în Bosnia se acoperă tot din rezervele la dispoziția Guvernului. Nici nu acoperă, această rezervă, cheltuielile care se fac cu militarii noștri, geniștii noștri care acționează în Bosnia. De aceasta, vă rog să mă credeți, este foarte greu să accept acum să spun, domnule, suplimentez o cheltuială bugetară și nu asigur resurse pentru înlăturarea efectelor inundațiilor, căi ferate, drumuri, locuințe, terenuri, de aceasta, vă rog să mă credeți că întotdeauna mă duceam la domnul Florin Georgescu. Hai, că este vorba de 3 miliarde, 5 miliarde, putem să acceptăm, dar, în condițiile acestea, practic, mi-e imposibil să accept suplimentarea cheltuielilor bugetare.

Vă mulțumesc.

 
  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Acest amendament figurează, în raportul comisiei, la amendamente respinse, dar noi nu l-am respins pe fond, că nu ar fi necesară această majorare a numărului celor care beneficiază de indemnizații de la stat ... Am zis că nu este locul aici, în Legea bugetului și am spus să facă o altă lege, dar nu am respins pe fond și, dacă plenul acceptă, și noi acceptăm, că nimeni nu a fost împotriva acestei măsuri...

 
  ................................................
 

Domnul Dan Stelian Marin:

Locul de reglementare a acestei probleme.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 14 juin 2024, 12:29
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro