Dan Stelian Marin
Dan Stelian Marin
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 12, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.15/23-02-1999

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
17-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result > 12-02-1999 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 12, 1999

 Relevant paragraphs for the following query: 
Speaker: Dan Stelian Marin

  1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1999 (art. 18 - art. 56; art. 32 nevotat).  

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Așa cum au spus și colegii mei, în cadrul Comisiilor de buget, finanțe, bănci s-a dezbătut o zi întreagă această problemă, respectiv, care este suma reală pe care trebuie s-o scriem în buget privind veniturile, vărsămintele la bugetul de stat din privatizare.

F.P.S.-ul ne-a prezentat bugetul de venituri și cheltuieli pe 1999, din care rezultă că la bugetul de stat se va vira suma de 8.100 miliarde lei, iar la bugetele locale câte 200 de miliarde de lei, cu precizarea că în suma de 8.100 miliarde de lei nu sunt cuprinse veniturile din privatizarea Romtelecom, motivat de faptul că F.P.S. a încasat suma la sfârșitul anului 1998.

Tot legat de această problemă, Comisia economică, al cărei președinte este colegul nostru, senatorul Viorel Cataramă, a primit o adresă sub semnătura conducerii F.P.S., din care rezultă că vărsămintele către buget din privatizare în 1999 vor fi de 6.700 de miliarde, cu precizarea că în această sumă de 6.700 miliarde nu sunt cuprinse vărsămintele din privatizarea Romtelecom și B.R.D.

Adăugând - pentru că tranzacțiile sunt făcute - sumele rezultate din privatizarea Romtelecom și B.R.D., respectiv, 80%, rezultă suma de 11.960, deci cu 8.400 de miliarde sub suma prevăzută în bugetul de stat.

Ce-aș vrea să-i spun domnului ministru: tot îl trimit la Legea finanțelor publice nr. 72/12 iulie, care la art. 19 spune clar "Se interzice constituirea și utilizarea de sume în afara bugetului".

Păi, ne spune domnul ministru "Prevăd în buget 3.560, sumă inferioară vărsămintelor efectuate de F.P.S. în luna ianuarie din privatizarea Romtelecom-ului și suma care o să fie în plus o s-o folosesc la finanțarea deficitului bugetar".

Domnule ministru, legea interzice să nu prindem suma reală, să-i dăm destinația prevăzută de lege prin Legea bugetului.

Am impresia că ne jucăm, ne jucăm cu nerespectarea legilor și cu evaluarea veniturilor bugetului de stat. Nu putem să ne permitem ca în bugetul de stat să trecem o sumă inferioară sumei realizate în luna ianuarie, pe motiv că "mi-a indicat Fondul Monetar Internațional ca din privatizare să am numai 1%".

Domnule, nu s-a încheiat nici un acord cu Fondul Monetar Internațional și Fondul Monetar Internațional nu impune condiții. Negociez. Statul se angajează la condițiile respective, statul face programul care stă la baza aranjamentului stand-by, nu Fondul Monetar Internațional prin aranjamente și impuneri.

Bineînțeles, din program rezultă criteriile cantitative și calitative care stau la baza tragerilor din sumele prevăzute în acordul de împrumut. Deci, nu pot accepta această idee ca în bugetul de stat să scriu o sumă inferioară sumei realizate deja în luna ianuarie.

Vă mulțumesc.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Drept la replică!

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Eu nu neg că în 1996 am spus aceste cuvinte, dar e o deosebire mare între a te înțelege pe picior, fără să știe nimeni... Cică a venit misiunea în noiembrie și că am discutat noi așa niște parametri...

Atunci era criteriu de performanță calitativ prevăzut în acordul stand-by. Adică nu... Era deja un angajament trecut prin Parlamentul României, nu așa, o discuție particulară între domnul ministru Remeș și reprezentanța de la F.M.I. la București.

E o deosebire mare, să știți.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte, eu sunt și vicepreședinte al Comisiei buget, finanțe, bănci din Senatul României.

Dumneavoastră cereți acordul comisiilor. Păi acordul comisiilor nu-l dau 5 inși! Acordul comisiilor se dă de cel puțin 25 de membri.

Din sală:

Da' de ce 25?

Domnul Dan Stelian Marin:

Jumătate plus unu. Sunt 14 la Senat, deci trebuie 8;

25 la Camera Deputaților, trebuie 13. Faceți socoteala și dumneavoastră.

Din sală:

Da, fac 21.

Domnul Dan Stelian Marin:

21. Deci sunt 21 de membri ai celor două comisii aici, la care dumneavoastră în permanență cereți acordul. Păi, domnul Pașca nu reprezintă cele două comisii. Domnul Pașca e membru al Comisiei buget-finanțe (de profesie medic) din Senat. (Rumoare, comentarii în sală.)

Domnule președinte,

Noi trebuie să tratăm această problemă, că de doi ani o avem în bugetul de stat. E un acord între Guvernul României și Guvernul Poloniei, de realizare, de modernizare a acestei șosele. Acordul n-a fost semnat de Consiliul Județean Suceava, ci de Guvernul României. Deci e obligația Guvernului României. Dacă vom merge pe aceeași idee, că această modernizare, pentru îndeplinirea obligațiilor statului român din acord, e la nivelul Consiliului județean, nu vom realiza această modernizare, poate nici peste 10 ani. Hai să venim cu picioarele pe pământ și să rezolvăm această problemă. Nu că... s-a propus eliminarea...a propus domnul Remeș, i-a venit o idee "genială" și... iar nu se va rezolva.

Domnilor,

Să acceptăm amendamentul de la 119, adică Guvernul,

Ministerul Transporturilor să asigure această modernizare din Fondul special al drumurilor.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Mulțumesc. Și eu v-aș ruga să soluționăm odată această problemă. Este o rușine că un acord guvernamental, o obligație guvernamentală nu este îndeplinită de Guvernul României de câțiva ani!

Vă mulțumesc.

................................................

Domnul Dan Stelian Marian:

Domnule președinte,

Am ascultat pe colegul...

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

...care a vorbit mai înainte despre necesitatea finanțării acțiunilor pe plan local.

Am arătat și în cuvântul meu de duminică că practic Legea nr. 189 privind finanțele publice locale nu este pusă în aplicare.

Guvernul, prin proiectul de buget, zice hai să amânăm regimul vărsămintelor impozitelor pe salarii cu încă o lună.

Parlamentul României a acceptat această amânare.

Legea finanțelor publice locale zice că începând cu anul 1999 se stabilesc noi cote adiționale la impozitele cuvenite bugetului pentru finanțarea autorităților locale, iar Legea finanțelor publice nr. 72/1996 spune că aceste cote se stabilesc prin Legea bugetului, deci nu am stabilit alte cote.

Sumele pe care le defalcăm din impozitul pe salarii pentru autoritățile publice locale - așa cum spunea colegul - în termeni nominali sunt inferioare celor din 1998 cu peste 3.000 de miliarde, iar în termeni reali, având în vedere inflația în anul 1998 și 1999, care va fi foarte accentuată anul acesta, 25%. Deci neasigurând resursele financiare...

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Da? De ce? Vă deranjează pe dumneavoastră?

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Lăsați că nu dumneavoastră m-ați trimis în Parlamentul României. Sunt alții care m-au trimis.

Deci noi am analizat cu toate Consiliile județene.

Cerințele Consiliilor județene erau de cel puțin 2.500 de miliarde, deci un plus de 1.500 de miliarde.

Chiar în aceste condiții, am analizat pe fiecare județ, există un gol de resurse de circa 25%. Activități precum casele de copii, căminele de bătrâni, finanțarea muzeelor, bibliotecilor, filarmonicilor rămân fără nici o sursă, adică, nu mai are cine să le finanțeze. Construcțiile de drumuri și reparațiile de drumuri județene, continuarea lucrărilor de alimentări cu apă - pentru care s-au săpat șanțuri, s-au îngropat conducte, s-au cumpărat conducte care ruginesc - rămân fără finanțare asigurată.

Domnilor,

Vreți să risipim banul statului, procedăm așa. Vreți să continuăm niște activități strict necesare în județe, atunci hai să venim să analizăm cu spirit de răspundere aceste cereri și aceste necesități de finanțare minimă a activităților.

În județul Vâlcea, chiar în condițiile propuse prin amendamente, de suplimentare a transferurilor de la buget cu 1.000 de miliarde, de modificare a cotei - potrivit Legii finanțelor publice locale, de la 10 și 40, la 25 cu 25 pentru... 25 pentru Consiliile județene și 25 pentru comune, orașe și municipii - rămâne un gol de circa 12 miliarde de lei.

Eu v-aș ruga să tratăm cu mare atenție această problemă - cred că toți ați fost și ați analizat la Consiliile județene această problemă și v-au solicitat sprijinul. Așa am fost solicitat și eu, așa a fost solicitat și colegul Dumitrașcu de la P.N.Ț.C.D., așa a fost solicitat și domnul Decuseară, deputat P.N.L., și toți am spus că vom sprijini în Parlamentul României, ca activitățile Consiliului județean să nu fie afectate în 1999.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 june 2024, 11:51
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro