Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 4, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 04-04-1996 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 4, 1996

3. Continuarea dezbaterilor la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1996  

Domnul Adrian Năstase:

................................................

Intrăm în ordinea de zi de fapt. Reluăm dezbaterile la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1996.

La art. 23 nu este înscris nimeni la cuvânt. Dacă cineva are vreun comentariu, dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, art. 23 a fost adoptat.

Articolul 24. Sunt 8 înscrieri la cuvânt.

Vă reamintesc de regula celor 3 minute pentru intervenții.

Are cuvântul domnul senator Ioan Crețu, va urma domnul senator Ioan Cârciumaru.

Dau cuvântul domnului senator Crețu.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Ioan Crețu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

La art. 24 am două amendamente la alineatul 2 și la alineatul 5. Aș dori ca în finalul alin.2 să se adauge sintagma : "și cheltuieli pentru sănătate", iar la alineatul 5 în final să se adauge sintagma: "excepție posturile unice din sănătate".

Două cuvinte vreau să vă spun.

Prin blocarea a 4,5 la sută din credite, până la sfârșitul anului, sănătatea care în acest an, după părerea mea umilă, are un fond destul de limitat și sărac, având în vedere cheltuiala mare de medicamente, consumul mare de medicamente și cheltuieli materiale oferite de această iarnă neobișnuită, de 5 luni, și văd că încă nici acum nu s-a decis să ne părăsească, am ajuns cu cheltuielile la medicamente între 40 și 60 la sută din fondurile planificate sau preconizate pentru acest an și, stimați colegi, dacă prețurile la energie, cu consecințele respective, vor crește, și se pare că da, cu vreo 20-30 la sută, și prețurile la medicamentele din intern cu 30%, așa se preconizează, și cele din import cu 40 la sută, creditele alocate prin actualul buget sănătății îi vor ajunge prin luna august - septembrie. Deci, și din acest puțin pe care îl avem, blocarea a 4,5 la sută din credite ne va duce într-o situație destul de dificilă.

Domnul ministru al finanțelor știe că la sfârșitul anului am intervenit personal cu rugămintea de a ne debloca banii pe care-i avem pentru medicamente, că ajunseserăm cu datorii mari, încât unitățile farmaceutice, în situația în care sunt și astăzi, multe farmacii nu ne mai livrează medicamente, pentru că avem datorii, cifră pe care domnul ministru o știe, mă refer la Ministerul Sănătății, și la cheltuielile materiale vom ajunge să nu mai avem hrană, apă caldă, încălzire, sper că va veni și primăvara, dar materialele curente și de întreținere.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Am o rugăminte. Pentru cei care doresc să completeze amendamente, există niște formulare tip, pe care vă rog să le luați de aici, de la prezidiu.

Are cuvântul, în continuare, domnul senator Ioan Cârciumaru de la PRM, apoi va urma domnul deputat Udrea de la PDSR.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Ioan Cârciumaru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Dacă colegul meu, doctorul Crețu, a arătat situația care se află în momentul de față în Ministerul Sănătății, eu vin cu un amendament pentru Ministerul Apărării Naționale.

De altfel, domnul ministru Tinca a arătat la art.7 și a propus un amendament pe care îl voi susține în fața dumneavoastră și rog ca și comisia de specialitate să-l analizeze și să-mi permiteți să-l punem la vot.

Amendamentul este în felul următor. La art. 242 să fie exceptate de la blocarea cu 4,5 la sută și cheltuielile cu hrănirea echiparea și întreținerea efectivelor Ministerului Apărării Naționale.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Are cuvântul, în continuare, domnul deputat Udrea și apoi va urma domnul deputat Nestor Călin.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Florian Udrea:

Stimați colegi,

Din art. 33 din Constituție rezultă obligativitatea statului de a asigura ocrotirea sănătății populației.

În derularea acestui mecanism complex și, de ce să nu recunoaștem, foarte costisitor, componenta medicamentelor, de care a pomenit și domnul doctor Crețu anterior, este foarte importantă și se regăsește atât în segmentul prevenției, cât și în cel al redobândirii sănătății. Existența la timp și în cantități suficiente a medicamentului la parametri calitativi corespunzători este o condiție sine qua non în menținerea integrității fizice și psihice a pacientului, și nu în ultimul rând în salvarea vieții omenești.

Prescrierea medicamentului în sistem gratuit și compensat și eliberarea lui pentru anumite categorii de propulație și anumite categorii de bolnavi, reprezintă un mecanism real de protecție socială, care se adresează atât celor spitalizați, cât și celor din ambulator.

Experiența anului 1995 ne-a arătat că blocarea de anul trecut de 27 la sută ne-a obligat să acumulăm o serie de datorii către furnizorii de medicamente care s-au însumat la sfârșitul anului, deci la 35 de miliarde. Menținerea acestui blocaj stipulat în art. 24 din prezentul proiect va duce, mai mult ca sigur, la aceleași acumulări de datorii, în condițiile în care bugetul pe 1996 este grevat și de restanțele lui 1995.

Având în vedere că medicamentul este element vital în asigurarea sănătății, că bolnavul nu poate aștepa deblocări de fonduri, el are nevoie de medicamente în cantitate suficientă la momentul oportun, consider necesar ca prevederile bugetare pe 1996 la medicamente să fie exceptate de la blocajul de 4,5, conform art. 24 alin.1. Deci propun ca alineatul 2 în final să fie completat cu sintagma "precum și medicamentele" . Atât.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Nestor Călin, va urma domnul deputat Negoiță.

Domnul Nestor Călin:

Domnule președinte, vă mulțumesc.

Domnilor colegi,

De la bun început vreau să spun că susțin amendamentul domnului deputat Udrea, este un amendament temeinic motivat și cu toții știm că măsura blocării este o măsură de echilibru financiar și pe care, cred eu, că și Ministerul de Finanțe și comisia de specialitate nu o pot înlătura ca metodă. Cred că ar trebui să se adauge ceva la amendamentul domnului Udrea, pentru aceleași considerente pe care domnia-sa le-a dezvoltat în fața dumnevoastră.

Într-adevăr, la art. 24 pct. 2 să fie exceptate de la blocare, "medicamentele, precum și tehnica medicală", pentru că și ele au cam aceleași caractere juridice, cam același regim juridic și aparatura și tehnica medicală. Fără aparatură medicală, medicamentele capătă un rol secundar, în tehnica medicală modernă aparatura își spune cuvântul.

Și eu cred că sumele acestea imense la care s-a referit domnul deputat Udrea se referă de fapt la achiziții de aparatură, de aceea cred eu că și aparatura medicală, pe lângă medicamente, trebuie prevăzută la alin. 2 .

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Negoiță, apoi va urma domnul deputat Constantin Ionescu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Florin Negoiță:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Potrivit dezbaterilor de la art. 9 din actualul proiect de buget, în care și domnul ministru Florin Georgescu a promis că rețeaua Ministerului Învățământului și posturile din acest minister nu pot fi blocate, conform Legii nr. 84, Legea învățământului, art. 166 din această lege, alin.3 și 4, de aceea propun la art. 24 alin. 5 să se adauge la sfârșit: "cu excepția posturilor din rețeaua Ministerului Învățământului".

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc. Domnul deputat Constantin Ionescu, apoi va urma domnul deputat Liviu Marcu de la PNTCD.

Domnul Constantin Ionescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

O să vin să reiau un amendament, care a fost făcut de un domn senator înaintea mea, și anume, este vorba de amendamentul despre care comisiile reunite de buget au scris în motivarea respingerii: "propunerea nu a fost reținută".

Amendamentul respectiv este în anexa 1 la pagina 16 și este în continuarea alineatului 2 al articolului 24 și are următoarea formulare: "Sunt exceptate de la prevederile alineatului 1 cheltuielile cu hrănirea, echiparea și întreținerea militarilor".

Acum, vreau să fac un mic comentariu, pentru că acel 4,5 la sută se referă și la hrană. Suma repartizată pentru cele 4100 de calorii pe zi pentru un soldat este 3300 lei, lăsând la o parte faptul că mă îndoiesc că 3300 de lei poate să asigure 4100 de calorii pe zi, dacă mai tăiem 4,5 la sută din asta și dacă mai tăiem 4,5 și din echipare, ajungem cu bocanci cu gaură de 4,5 la sută în talpă, să fie apărați, să fie întreținuți și echipați soldații cu 4,5 mai puțin.

Domnul Adrian Năstase:

Urmează domnul deputat Marcu.

Domnul Neculai-Liviu Marcu:

Domnule președinte,

Nu am un amendament propriu-zis, am o întrebare de pus domnului Florin Georgescu...

Domnul Adrian Năstase:

Iertați-mă, va urma domnul deputat Birtalan.

Domnul Neculai-Liviu Marcu:

... dar văd că a plecat. Totuși îmi fac datoria să pun întrebarea către executiv.

Dacă proiectul pe care îl are în vedere Guvernul la realizarea bugetului pe 1996 este o prelungire a proiecțiilor anilor anteriori, respectiv în 1994, Guvernul își propune la cheltuieli 12 000 de miliarde și nu realizează decât 11 000 de miliarde. În 1995 Guvernul își propune 17 325 de miliarde și nu realizează decât 15 800 de miliarde, deci încă o realizare de 1 525 de miliarde. Dar, deficitul pe 1995, prin proiect, Guvernul spune 1933 de miliarde de lei și, prin rectificarea bugetară, bugetul vine cu o sumă în valoare de 3 356 de miliarde de lei, deci cu o cheltuială suplimentară de 1 423 de miliarde.

O întrebare care decurge pe cale de consecință este dacă nu cumva aceste venituri pe care le prognozează domnul ministru de finanțe, ministerul, guvernul, în general, nu sunt supradimensionate cu 1 000 de miliarde. Și spun aceasta pentru că dacă plecăm de la premiza că suma cheltuielilor de capital pe care Guvernul intenționează să le blocheze, respectiv 4,5 la sută din PIB, însumare de 900 de miliarde de lei adunat cu creșterea veniturilor de 3 194 de miliarde, face exact 4 000 de miliarde de lei, cât este deficitul pe care noi, cei din opoziție, îl intuim a fi la sfârșitul anului financiar.

Deci, întrebarea mea se adreseză domnului ministru Georgescu, dacă veniturile acestea de 1 000 de miliarde au un fundament bine definit, dacă cheltuielile pe care Guvernul încearcă să le facă în 1996 se circumscriu acestui deficit pe care l-a angajat în relația cu FMI.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Birtalan Akos.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Birtalan Akos:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Amendamentul meu se regăsește în raportul comisiilor, bineînțeles la cele respinse, și este destul de simplu. Sună în felul următor; "Propun eliminarea acestui articol". Și de ce?

Ați auzit aici motivații diferite pentru a completa excepțiile pentru care nu se aplică prevederile acestui articol. Aceste excepții se completează și la art. 44 și cele două articole împreună aproape fac ineficientă aplicarea acestei măsuri, care cum spunea un coleg aici, poate că este pentru echilibrarea bugetului. Da, dar am auzit tot de la acest microfon, și nu numai că am auzit, știm că în fiecare an se rectifică bugetul de stat, pentru că de obicei nu se realizează venituri, așa cum au fost preconizate acestea.

Eu consider că, blocarea a 900 de miliarde de lei din creditele bugetare și din prevederile anuale pe 1996 este o măsură care nu se justifică din foarte multe puncte de vedere. Eu vreau să amintesc aici una singură, și anume: faptul că blocarea până în trimestul IV a acestor sume face imposibilă activitatea de investiții, mai ales pentru administrația locală. Am o adresă în față care deblochează anumite sume. Această adresă a Ministerului Finanțelor, semnată de domnul secretar de stat Nicușor Constantinescu, a fost datată în 28 decembrie 1995, care sună în felul următor, cele 3 propoziții care sunt. "La cererea dumneavoastră etc, etc. Consiliul județean Covasna s-a aprobat deblocarea sumelor în sumă de 300 și ceva de milioane pentru protecție socială, respectiv 820 milioane pentru investiții". Bine, mulțumesc, pe 28 decembrie se deblochează sume din care să se efectueze investiții, bineînțeles, pe 29 decembrie, pentru că 30, 31 erau zile de sărbătoare. Bineînțeles, că adresa asta nici nu a ajuns în 1995 la consiliul județean, pentru că a ajuns în 1996. Deci așa se execută cheltuielile pentru un an bugetar, așa se deblochează sumele și așa se face posibilă utilizarea eficientă a acestor sume. Nu era posibilă, așadar, utilizarea acestor sume. Deci, pentru asta și pentru multe alte considerente, spuse de colegi, propun eliminarea acestui articol în întregime.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Pentru scurte comentarii la acest articol, comisia și inițiatorul.

Întâi inițiatorul, domnul ministru de stat Florin Georgescu.

Domnul Florin Georgescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

V-aș ruga să-mi permiteți, doamnelor și domnilor parlamentari, să vă aduc la cunoștință care sunt motivațiile, rațiunile, argumentațiile, de ce am introdus acest articol. Și aici dumneavoastră trebuie să optați între a avea niște prevederi pesimiste la venituri, și în consecință cheltuieli mai mici, sau niște proiecții mai optimiste la venituri cu niște prevederi mai mari la cheltuieli, dar care se pot face pe măsura confirmării de către realitate a anticipațiilor noastre mai optimiste, la un moment sau altul, la momentul fundamentării și discutării bugetului.

Din discuțiile pe care le-am purtat, înainte de a avea aceste dezbateri în plen cu toate partidele, eu am spus care sunt limitele cheltuielilor, veniturilor și faptul că este reluat de domnul Cristea și acum văd și de alt domn coleg al dumnealui de la PDTCD, că la venituri sunt unele prevederi care pot să nu apară în realitate și pentru a nu depăși deficitul de 2,2 la sută pe buget consolidat, respectiv 3,5 la sută pe buget de stat pe produsul intern brut. Și dacă l-am depăși, ce ar fi? Am intra în inflație, în depreciere mai mare în curs, în balanță de... Deci astea sunt consecințele. Trebuie să ne luăm măsuri asiguratorii și acestea sunt concretizate în acest blocaj. Nu știm dacă facem 20 de mii venituri. La o analiză foarte pesimistă, foarte conservatoare, putem să facem 19 500. Pentru a nu cădea în latura de presiune inflaționistă din zona bugetară spre circulația monetară suntem obligați să blocăm 600 de miliarde, nu 900. De ce? Păi, la 24,1 - se spune că se blochează 4,5, dar la 24,2 se spune că se exceptează, și cele exceptate reprezintă aproximativ 7 000 de miliarde. Deci nu blocăm 4,5 la sută decât la 13 300 de miliarde. Aici este chestiunea de principiu și v-aș ruga să înțelegeți că acest mecanism de blocare este mai puțin rău decât mecanismul de tăiere. Ce înseamnă mecanismul de tăiere? Păi, tăiem la venituri, tăiem și la cheltuieli și dacă vom avea venituri mai mari vom mai pune la rectificare. Abordarea noastră este nu, mergem pe niște venituri, să sperăm că realitatea ne ajută, să sperăm că economia merge bine, că privatizarea care a reușit merge bine, că restructurarea merge bine, că semnalele din presă, date inclusiv de oamenii politici, sunt bune, încurajează oamenii la muncă ș.a.m.d., și atunci vom realiza aceste venituri de 20 000 de miliarde și putem să cheltuim, în consecință, mai mult și deblocăm. Când deblocăm? Cum scrie aici, începând cu noiembrie.

De ce am deblocat atunci pe 28? Dumneavoastră știți foarte bine, domnule deputat, că sunteți un distins profesionist în domeniul dumneavoastră, de la UDMR, că oamenii aceea au făcut cheltuieli, le făcuseră deja pe indisciplină financiară și deblocăm pe 28. Nu au făcut altceva decât pe 29 să le plătească la constructori și să plece cu leafa acasă de Anul Nou. Deci, a fost un aport foarte bun adus acolo.

V-aș ruga să înțelegeți că avem nevoie de acești 600 de miliarde să fie blocate. Unde îl situați dumneavoastră, până la urmă nu ne interesează foarte mult, deși noi, din analiza naturii și conținutului cheltuielilor, am localizat blocajul acolo unde nu afectează funcționalitatea socială și economică a activităților finanțate de la buget. De ce? Pentru că noi nu blocăm prin buget, prin decizia din acest proiect al legii, cheltuielile pe articole bugetare, deci în structura foarte detaliată a clasificației bugetare, medicamente, echipamente, hrană și așa mai departe. Noi blocăm, de exemplu, cheltuieli materiale și servicii. Din 2.700 de miliarde din buget, se blochează121, pe tot bugetul, pe toți ordonatorii de credite. În "cheltuielile materiale și servicii" intră și prestațiile de servicii, eu știu, de curățenie sau mai știu eu ce, intră și medicamentele, este adevărat, și medicamentele nu le blocăm, dar intră și reparațiile, intră și întreținerea de nu știu ce fel. Ordonatorul de credite trebuie să stabilească prioritățile și să spună: "Domnule! Nu blochez la hrană, nu blochez la echipament, și nu blochez nici la medicamente, dar blochez la reparații și fac reparații și curățenie nu știu de care numai în măsura în care va merge bine economia și voi avea mai multe venituri și voi primi deblocarea. Asta-i abordarea pe care vă rugăm să o înțelegeți.

De ce este bine și sunt de acord, din tot ce s-a spus aici, numai cu amendamentul domnului deputat Udrea? Pentru că, cheltuielile materiale sunt descentralizate la nivelul autorităților publice locale în materie de sănătate și de învătământ, ceea ce a rămas la nivel central în Ministerul Sănătății la cheltuieli materiale sunt numai cheltuielile cu medicamentele, și pentru a nu fi afectată ritmicitatea aprovizionării cu medicamente a unităților sanitare, suntem de acord să excceptăm de la blocare medicamentele, ordonatorul de credite urmând să-și stabilească prioritățile și să procedeze așa cum este mai bine pentru buna funcționare a unităților sanitare. Nu putem să-l eliminăm, pentru că periclităm deficitul de 2,2 și toate relațiile noastre internaționale, derivate de aici pe angajamentul care l-am luat pentru a asigura un anumit cadru de dezvoltare și de evoluție a proceselor în economie în 1996.

Deci, v-aș ruga să înțelegeți că este absolut necesar să păstrăm acest articol, cu adăugirea la medicamente, așa cum a propus domnul Udrea, iar la celelalte nu putem fi de acord, la domnul Negoiță, la învătământ, vom discuta la anexa cu învătământul, și-l rog să fie de acord cu această propunere.

Celelalte, cheltuielile de sănătate, ce a spus domnul Crețu, sau domnul Cârciumaru, cu hrana și echipamentul la armată, v-am spus, în cadrul cheltuielilor materiale totale, se pot face nuanțări, diferențieri în așa fel încât, prin politica pe care o fac oamenii acolo, să-și asigure cheltuielile funcționale principale. Nu repară, nu zugrăvește și dă echipament și hrană. Dacă vor fi bani, în momentul x sau y vor contracta și celelalte cheltuieli materiale.

Foarte important, și cu aceasta închei, ordonatorii de credite, ministerele nu au voie să contracteze lucrări cu constructorii la nivelul prevederii bugetare totale, ci aceea minus suma blocată, și acolo se prevede un amendament, potrivit căruia, pe măsura executării, în măsura în care consumatorul, cel care dă comanda, beneficiarul, clientul, ordonatorul de credite are bani, cumpără și serviciul respectiv, nu are bani, nu cumpără pentru că Guvernul nu poate consuma mai mult decât suma aprobată prin Parlament, și care înseamnă 20% inflație. Dacă consumăm mai mult, consumăm pe emisiune, și o să fie 25% inflație și altă depreciere a cursului, pe care noi nu o dorim.

Eu vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei?

Vă rog, domnule președinte.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor ,

Rațiunile acestui articol, respectiv scopul blocării, a 4,5% din totalul cheltuielilor aprobate prin bugetul de stat, ne-a fost prezentat de domnul ministru Florin Georgescu.

Nu se poate ca Ministerul Finanțelor, Guvernul, să nu-și ia măsuri de încadrare în deficitul bugetar pe care noi îl aprobăm.

Așa procedează orice gospodar.

Legat de amendamente, ați văzut, domnul ministru Florin Georgescu a acceptat ca la alin. 2 să trecem și cheltuielile cu medicamentele.

Celelalte cheltuieli pot să fie exceptate de către fiecare minister. Ministerul, așa cum a spus domnul ministru, are dreptul să nu blocheze la anumite categorii de cheltuieli, să blocheze mai mult la altele, încât per total să se încadreze în 4,5%.

Deci, suntem și noi de acord cu amendamentul de excceptare a cheltuielilor pentru medicamente, având în vedere ponderea acestor cheltuieli în totalul cheltuielilor materiale la Ministerul Sănătății.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Mai așteptăm o clipă, ca să vedem cine convinge pe cine (un grup de deputați discută cu domnul ministru Florin Georgescu).

Domnul senator Crețu.

Nu, nu se aude de acolo, domnule senator...

Domnule Negoiță,

Dacă se poate să treceți la loc...

Domnul Ioan Crețu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș ruga pe domnul ministru Florin Georgescu și pe domnul președinte Marin Stelian să-mi răspundă la al doilea amendament. În sănătate, am zis: ne încadrăm în limita numărului mediu scriptic aprobat, dar avem situații când avem posturile unice, ai un post vacant și el este unic prin funcționalitatea sa, nu te poți dispensa. Adică, ne putem încadra în această limită, dar posturile unice să nu le blocheze, că ești legat de mână. Ai într-o unitate spitalicească, să zic, un electonist, sau, ce vreți dumneavoastră, un fochist, care este la centrală, și fără acela nu se poate... Putem bloca alt post, dacă vreți, dar să ne permiteți ca posturile unice să nu le blocăm. În limita aceasta, 50% din posturi...

Domnul Adrian Năstase:

Da. Domnul președinte Marin Stelian.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Problema blocării posturilor am rezolvat-o la art. 4, din câte îmi aduc eu aminte, dar nu se pune problema să blocăm posturile unice. Sunt 10 posturi vacante, blochez 5 și rămâne să angajez restul de 5. Normal, când ai unul, nu blochezi nici unul, că nu se poate. Adică, nu se are în vedere să se blocheze posturile unice. Ai un post de director, normal, n-o să rămână instituția fără director...

Domnul Mircea Ciumara:

Fără director se poate, fără contabil, în nici un caz...

Domnul Dan Stelian Marin:

Nu, adică se găsesc soluții. Am mai avut...

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Fără director uneori lucrează mai bine. Da.

Domnul ministru de stat.

Domnul Florin Georgescu:

Vă mulțumesc, domnule presedinte.

Domnul senator, în principiu, are dreptate, dar trebuie înțeleasă această prevedere și ea este înțeleasă de cei care lucrează în domeniu sub următoarea formă: nu blocajul a 50% din posturile vacante pe fiecare unitate, ci la nivelul întregului ordonator, la nivelul ministerului, și ministerul are posibilitatea să nu blocheze în 3 locuri, unde are numai câte unul vacant, și acela condiționează funcționarea instituției, și poate să blocheze 55% la alte 5 unități, unde nu condiționează funcționarea instituției, și unde sunt funcții similare, funcții paralele, care pot fi angajate, dar pot fi și blocate, în același timp, funcțiile suplimentare.

Deci, este aplicabil și nu afectează funcționarea unor instituții care au posturi vacante, cu funcții unice, cum ați dat dumneavoastră exemplu - contabil, personal auxiliar, chiar un medic de o anumită specialitate, deci pe total minister se face calculul și este posibil atât din punct de vedere numeric, cât și valoric să se facă aceste mutații.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Incepem cu examinarea amendamentelor.

Primul amendament ar fi amendamentul domnului Akos Birtalan, care solicită eliminarea întregului articol 24. Mențineți amendamentul, domnule deputat? Îl mențineți, da.

Punctul de vedere al comisiei? Nu sunteți de acord cu amendamentul. Nici inițiatorul. Eliminarea întregului articol... Nu.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Akos Birtalan.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. Sunt 38 de voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Amendamentul domnului senator Cârciumaru. Deci, este vorba de exceptarea de la blocarea cu 4,5% și a cheltuielilor cu hrănirea și întreținerea efectivelor Ministerului Apărării Naționale.

Da. Vă rog, domnul senator Marin Stelian.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Comisia nu-l acceptă, pentru că acest blocaj de 4,5% a fost făcut având în vedere toate cheltuielile, decât cele exceptate de la alin. 2 și, ca atare, pot să se ridice și alții, de la sănătate, nu? Ai cheltuieli materiale cu întreținerea, cu hrana, cu...

Deci, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne are posibilitatea să nu blocheze și blocând mai mult la alte categorii de cheltuieli.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule senator,

Vă mențineți amendamentul? Da.

Punctul de vedere al inițiatorului? Domnul ministru Florin Georgescu. Da.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. Sunt 46 de voturi, insuficiente pentru aprobare.

Amendamentele domnului senator Crețu, pe de o parte, extinderea alin. 2 la cheltuielile pentru sănătate, și la alin. 5, exceptarea posturilor unice din sănătate. Ințeleg că acest din urmă amendament nu-l mai mențineți, ținând seama de explicațiile care s-au dat. În ceea ce privește primul amendament, îl mențineți? Da.

Domnule președinte Marin Stelian, nu sunteți de acord.

Punctul de vedere al inițiatorului?

Rog, dacă se poate, ca inițiatorul să fie atent la dezbaterile pe care le realizăm. Deci, dacă sunteți de acord cu amendamentul? Nu. Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. Sunt 47 de voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Domnul deputat Udrea, amendamentul său, la alin. 2, o completare referitoare la: "comisioanele aferente acestora, "precum și medicamentele".

Punctul de vedere...

Deci, amendamentul domnului Udrea. Punctul de vedere al comisiei? Nu sunteți de acord.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Udrea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați. Sunt 6 abțineri.

Cu 6 abțineri, amendamentul domnului deputat Udrea a fost adoptat.

Amendamentul domnului deputat Negoiță, "cu excepția posturilor din rețeaua Ministerului Invătământului". Vă mențineți amendamentul?

Domnul Florin Negoiță (din sală):

La anexă!

Domnul Adrian Năstase:

La anexă, da?

Domnule deputat,

De acord?

Domnul deputat Nestor Călin propune să se adauge "medicamentele și achizițiile de tehnică și aparatură medicală".S-au rezolvat medicamentele... Doar "achizițiile de tehnică și aparatură medicală".

Deci, domnule președinte Marin Stelian? Nu.

Domnul ministru de stat Florin Georgescu.

Domnul Florin Georgescu:

Nu putem fi de acord, că v-am explicat, aceste achiziții de natura tehnicii-medicale sunt componenta cheltuielilor de capital totale, care la rândul lor conțin: cheltuieli pentru construcții-montaj, pentru clădiri și pentru echipamente, într-adevăr, și se poate face redistribuire. Nu blochez nimic, eu - minister, cine ia decizia acolo, la aceste dotări, și blochează ceva mai mult la "cheltuieli de capital". Este același lucru. Nu trebuie să precizăm aici. Stă la îndemâna factorilor de decizie de acolo să facă acest lucru. Ei trebuie să se încadreze în 4,5 la cheltuiala totală de capital, dar cum distribuie în structura acestei poziții, nu este specificat și au această latitudine, flexibilitate dată de lege. Nu trebuie precizarea. Deci, nu ne trebuie.

Vă mulțumesc.

Din sală:

Nu este bine!

Domnul Florin Georgescu:

Păi, nicăieri nu este bine, v-am spus, dar vrem 20% inflație. Nu se poate și una și alta.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat Nestor Călin,

Vă mențineți amendamentul? (Comentarii în sală).

Supun votului dumneavoastră amandamentul domnului deputat Nestor Călin.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. Sunt 40 de voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

În aceste condiții, stimați colegi, supun votului dumneavoastră art. 24, cu amendamentele acceptate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Vă rog să numărați. Sunt 6 voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați. Sunt 9 abțineri.

Cu 6 voturi împotrivă și 9 abțineri, art. 24 a fost adoptat.

Trecem la art. 25. Sunt înscriși 3 colegi: domnul senator Crețu, domnul senator Mocuța, și apoi domnul deputat Akos Birtalan.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Ioan Crețu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

Am două amendamente scurte, la art. 25 lit. b) și la alin. 4. Acestea se regăsesc și în anexe, în Anexa 7 și în Anexa 8, dar eu le-am prezentat ca să nu se spună că nu le-am ridicat la acest capitol.

Dacă-mi permiteți... La nota din subsolul Anexei 3, unde sunt 3 asteriscuri, deci 25 alin. 4, și să se treacă "și ajutoarele sociale". Fundamentare: în Legea nr. 67 din 1995 privind ajutorul social art . 21,unde se prevede: "... Fondurile necesare plății ajutorului social se suportă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, din veniturile proprii și din sumele defalcate cu această destinație din bugetul de stat". Nu este specificată, și conform legii, ar trebui prins la acest arterisc; iar la art. 25 litera b), la lista de lucrări și obiective de investiții finanțate..., eu le-am ridicat aici, ca să știți că aș vrea să se adauge un nou punct, nr. 10, care să cuprindă: "... social-culturale, dispensare, cămine culturale, case de cultură, săli de sport". Le-am ridicat aici ca să nu se spună că nu este...

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog să vorbiți la microfon, că nu se aude bine...

Domnul Ioan Crețu:

Le-am ridicat la acest articol, pentru că ele sunt cuprinse și în articol, și în anexe. Rămâne de discutat.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul senator Mocuța.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Traian Stefan Mocuța:

Domnule președinte,

Stimați membri ai Guvernului,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Intervenția mea este motivată de o propunere de amendament, făcută de Comisia pentru muncă, protecție socială și problemele șomajului de la Senat. Propunem ca alin. 3 de la acest articol să fie completat. Imi permit să dau citire întregului alineat, așa cum l-am reformulat noi: "Consiliile locale și județene vor asigura, cu prioritate, din transferurile aprobate pentru cheltuielile de capital, resursele financiare necesare executării obiectivelor și lucrărilor de investiții, de natura celor prevăzute în Anexa 7, la care cel puțin jumătatea fondurilor de finanțare reprezintă contribuție gratuită din străinătate, precum și celor necesare continuării și finalizării obiectivelor și lucrărilor de aceeași natură, corelat cu duratele de execuție aprobate". Această propunere de amendament este bazată pe o serie de date de care dispune comisia noastră, material documentar, din care rezultă că în unele localități se tărăgăneză de multă vreme începerea unor investiții social-culturale, la realizarea cărora s-au luat angajamente ferme din străinătate, de a contribui gratuit cu jumătatea fondurilor, în cadrul proiectului, de pildă: "Lanțul apei pentru satele românești - PRECO-Elveția".

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Domnul deputat Birtalan Akos.

Nu. Rugămintea mea este, dacă se poate...

Stimați colegi,

Fără entuziasme de moment...

Există niște liste. Vă înscrieți... Am anunțat lista de la început.

Îl rog pe domnul deputat Nestor să se înscrie la alte articole, că mai sunt și altle. La acest articol, lista este închisă. Am anunțat de la început... Regret. Nu putem să facem aici o dezbatere atât de deschisă... Vă rog să înțelegeți. Suntem la art. 26, mai avem 20 de articole și suntem la sfârșitul săptămânii.

Domnul Nestor Călin (care se află lângă tribună):

Eu m-am înscris și dumneavoastră nu îmi dați cuvântul!

Domnul Adrian Năstase:

Da. Deci, eu nu vă înscriu pe listă. Am anunțat-o, ea a fost închisă. Nu mai pot să vă înscriu pe o listă care este închisă.

Domnul Nestor Călin (din sală):

Eu doresc să-mi dați cuvântul...

Domnul Adrian Năstase:

... Cineva sugerează, dacă aveți o sursă să aduceți un miliard de lei, atunci vă înscriu... Da. Bun. (Rumoare în sală).

Stimați colegi,

Incă o dată: vă rog insistent să țineți seama de faptul că suntem cu o săptămână înaintea termenului pe care l-am stabilit pentru încheierea dezbaterilor și suntem doar la art. 26. Mai avem și anexele. Vă rog foarte mult, dați dovadă de reținere în luările de cuvânt. Sub aspectul timpului, bineînțeles.

Vă rog să luați cuvântul, domnule deputat.

Domnul Akos Birtalan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Amendamentul meu se referă la o problemă parțial atinsă de domnul senator Crețu, și anume, întrucât la art. 25 se face referire la Anexele 5, 6, 7 și 8, nu voi intra în conținutul anexelor, o să o fac la momentul potrivit, dar consider că la alin. 2, unde sunt explicit trecute destinațiile pentru utilizarea acestor sume, lipsește una, și anume destinația pentru acoperirea cheltuielilor privind protecția socială, care se materializează prin ajutorul social. Amestecarea acestei destinații, pentru că asta se întâmplă astăzi, pentru că nu pot spune că nu este această destinație undeva ascunsă... Este, în Anexa nr. 8, la un punct unde se spune "asistență socială", mă gândesc, numai, că intră și această destinație.

Eu consider că, având în vedere volumul acestor cheltuieli, și știe fiecare dintre noi cât au consumat consiliile locale din totalul veniturilor și cheltuielilor pentru această destinație, deci pentru ajutorul social, trebuie să prevedem expres sursa pentru acoperirea acestor cheltuieli. Altfel, consiliile locale, nu că sunt blocate, ci realizarea cheltuielilor lor este periclitată în totalitate, pentru că nu există surse. Asta știm fiecare, iar motivația cred că este una singură: legea este motivația pentru acest lucru, că degeaba se spune că, consiliile locale trebuie să asigure aceste surse, da, așa se pare, din Legea nr. 67/1995 art. 21, dar acest articol spune în felul următor: "... Aceste fonduri necesare plății ajutorului social se suportă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din veniturile proprii și din sursele defalcate cu această destinație din bugetul de stat". Nu cer nimic mai mult, decât să defalcăm și noi, aici, pentru această destinație, sume din bugetul de stat.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Punctul de vedere al inițiatorului?

Domnul ministru Georgescu.

Domnul Florin Georgescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În principiu, nu obiectăm asupra propunerilor acestora legate de precizarea și de mai buna conturare a obligației autorităților locale de a suporta din bugetul local propriu cheltuielile cu ajutorul social. Este corect. Această obligație este prevăzută însă în Legea de specific, a ajutorului social, însă, dacă se dotește o conturare mai exactă, eu vă propun ca aceasta să fie localizată la Anexa nr. 8 din acest buget, pe pag. 4, la capitolul pe cheltuieli, veți găsi "asistență socială" și aici vom include inclusiv aplicarea Legii ajutorului social. De ce? Pentru că, aici, la art. 25, avem două tehnici bugetare de sprijinire a bugetului local. Care? Una, în care i se defalcă din impozitul pe salarii anumite sume, care sunt la dispoziția bugetului local sub aspectul destinațiilor, consiliul local stabilește destinațiile respective, și un al doilea sprijin, o a doua modalitate de asistență a bugetului local se referă la alineatul 2, în care se spune că i se acordă transferuri. Transferul este orientat, transferul este dirijat. Suma defalcată din impozit este liberă și contribuie, alături de veniturile locale, la procentul de 62% autofinanțare și autonomie financiară locală. Asta v-aș ruga să rețineți. Nu putem să includem protecția socială la ajutorul social, la 2, b,din rațiunile care vi le-am spus, și locul precizării referitoare la ajutorul social este la 25,art. 1, sau la Anexa 8, acolo unde v-am precizat, la pag. 4, la poziția "asistență socială" și pentru simplificare, v-o propunem acolo; dacă doriți, putem să imaginăm, împreună, aici, un text, în care să spunem: "... Din aceste sume defalcate, de la 25 art. 1, și din veniturile proprii, se suportă și costul aplicării Legii ajutorului social" și venim cu precizarea la Anexa 8. Numai așa.

Cu celelalte, nu sunt de acord cu ele. Domnul senator Mocuța a venit și a spus aici: "Domnule! Să se acorde prioritate lucrărilor de investiții..." și așa mai departe. Este la latitudinea bugetului local, a consiliului local să stabilească, pe lucrări, care sunt aceste direcții de folosire. Noi nu stabilim de la centru, de aici, stabilim numai cât dăm pentru lucrări edilitar-gospodărești, cât alocăm pentru transporturi, cât alocăm pentru energia termică care nu e produsă de RENEL, dar nu și lucrarea x, y, z. Ei știu mai bine acolo, și este normal, dacă au și o finanțare, și un aport în plus la finanțarea locală, să intervină și contribuția locală, pentru a putea folosi fondurile din granturi, din ajutoare și așa mai departe. Eu vă propun la Anexa 8. Dacă dumneavoastră țineți cu tot dinadinsul putem să scriem și aici.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Birtalan.

Domnul Birtalan Ákos:

Domnule președinte,

Mulțumesc și domnului ministru pentru completarea pe care a făcut-o, cred că este un pas înainte stabilirea destinației, pentru că la ora actuală această destinație de "ajutor social" nici nu apare. Dar eu am spus în plus un lucru și cred că și domnul președinte și dumneavoastră l-ați reținut: nu este vorba numai de stabilirea destinației, care este foarte ușor de stabilit aici, în plus sau în minus, ci de stabilirea sumelor defalcate pentru această destinație. Pentru că dacă nu stabilim surse pentru destinație, periclităm alte destinații, care sunt prevăzute aici. Deci, stabilirea destinației este o jumătate de pas, dar atât rămâne, pentru că dacă nu defalcăm sumele efectiv, din capitolul menționat de domnul ministru, rămâne în continuare periclitată plata acestor ajutoare sociale. (Domnul Mircea Ciumara discută cu domnul Florin Georgescu.) Poate că rezolvă domnul Ciumara, după aceea...

Deci, rămâne în continuare periclitată această treabă, pentru că sursele nu se stabilesc defalcat, în cadrul celor existente.

Domnul Florin Georgescu (din lojă):

Păi, nu vreți autonomie, domnule deputat, ce vreți să spun eu de sus?

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei.

Domnul Stelian Dan Marin:

Domnule președinte,

În legătură cu amendamentul domnului senator Mocuța, noi l-am discutat în cadrul comisiilor, dar nu a fost reținut. Totuși...

Domnul Mircea Mihai Munteanu (din sală):

Parcă ar merita!

Domnul Stelian Dan Marin:

Da, parcă ar merita să fie reținut. După ce am discutat cu colegii care sunt lângă mine, ne-am gândit că, dacă ai o resursă externă asigurată cel puțin 50%, să se dea prioritate...

(Domnul deputat Birtalan Ákos discută cu domnul Florin Georgescu.)

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat Birtalan Ákos, faceți ceea ce făcea domnul Ciumara mai înainte, adică, îl țineți de vorbă pe domnul ministru și nu o să știe ce a spus domnul președinte al comisiei.

Domnul Stelian Dan Marin:

Deci, noi acceptăm acest amendament.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule ministru, este vorba de amendamentul domnului Mocuța...

Domnul Stelian Dan Marin:

Adică, între priorități să fie și "obiective și lucrări de investiții de natura celor prevăzute în Anexa nr. 7, la care cel puțin jumătate din fondurile de finanțare reprezintă contribuția gratuită din străinătate."

Domnul Mircea Ciumara (din sală):

A mai spus ceva domnul ministru, cu ajutorul social, și trebuie băgat aici!

Domnul Stelian Dan Marin:

În legătură cu defalcarea din impozitul pe salarii, nominalizarea cât pentru ajutorul social, părerea mea este că nici nu este bine să indic eu pe județe cât trebuie să reprezinte transferul meu pentru ajutorul social, atâta timp cât legea spune că sumele se prevăd în bugetele locale și numai parțial se suportă... Dar fiecare se gospodărește și aprobă ajutor social în limita sumelor pe care le primește cu această destinație. De unde să cunoască Ministerul Finanțelor sau Guvernul la cât aprobă fiecare primar, luna aceasta, luna următoare... El se gospodărește. Probabil că am atinge oarecum și problemele legate de autonomia locală, dumneavoastră spuneți ca autoritățile publice locale să aibă autonomie locală, să fie... Așa, se gospodărește el, nu mai aprobă atâtea ajutoare sociale și se duc oamenii să-și ia ajutorul social cu Mercedesul și cu...

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul președinte Ciumara.

Domnul Mircea Ciumara:

Există o tendință în țară de a se sparge comunele în mai multe comune. La ora actuală, faptul că se suportă ajutoare sociale din impozite și taxe locale... am spus în toată țara s-a constatat: satul meu plătește multe impozite și beneficiază cei din satul de alături..., ceea ce a creat conflicte locale, riscând să agraveze tendința aceasta de rupere a comunelor.

Dacă am putea ca aceste ajutoare sociale să fie din impozitul pe salariu, cum a spus domnul ministru, am pune capăt acestei tendințe de fărâmițare a comunelor. De aceea susțin ceea ce spune dânsul.

În altă ordine de idei, eu primesc sarcini numai de la PNȚCD, chiar dacă în UDMR există o grupare creștin-democrată, încă nu primesc de la domniile-lor sarcini...

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul ministru Florin Georgescu.

Domnul Florin Georgescu:

Domnule președinte,

Am revăzut și eu amendamentul domnului senator Mocuța și, așa cum este el, stricto senso, formulat, până la urmă nu deranjează, pentru că în Anexa nr. 7 sunt prevăzute categoriile de lucrări, nu nominalizat pe fiecare dintre ele, iar dânsul în amendament spune că poate fi plasat și acolo sau, dacă se dorește, chiar aici, în conținutul art. 25.

Domnul Adrian Năstase:

Deci, domnule de ministru, sunteți de acord cu amendamentul?

Domnul Florin Georgescu:

Da.

La partea a doua, cu propunerea domnului deputat Ciumara și a domnului Birtalan...

Domnul Adrian Năstase:

De fapt, a dumneavoastră...

Domnul Florin Georgescu:

Și a mea... Ce se întâmplă? Aici, sursa de plată a acestor ajutoare sociale este provenită din bugetul local depersonalizat, noi nu putem să spunem: se plătesc numai din impozite sau numai din impozitul pe salariu, care este sumă defalcată de la bugetul de stat. Putem însa să precizăm că se realizează din venituri proprii, atât cât ajung ele, și, prin complinire, din impozitul pe salariu.

Dar ei trebuie să știe acolo, atunci când își stabilesc bugetul local, la nivelul județului, cu toate entitățile componente ale județului respectiv, că principala prioritate este să stabilească prevederile Legii ajutorului social pe fiecare entitate, pe fiecare comuna...

Domnul Adrian Năstase:

Domnule ministru, lucrurile sunt foarte clare!

Domnul Florin Georgescu:

Și după aceea mai repară drumuri, dacă au cu ce.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Să luăm pe rând amendamentele.

Întâi este amendamentul domnului senator Mocuța, de fapt, amendamentul Comisiei pentru muncă de la Senat, care a fost reiterat de către domnul senator. Înțeleg că cele două comisii sunt de acord cu acest amendament și, de asemenea, și inițiatorul. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, amendamentul a fost acceptat.

Amendamentele domnului senator Crețu. Primul este referitor la Anexele nr. 7 și 8. Le vom discuta când vom ajunge acolo. Domnule senator, vă rog să le dați la comisie, pentru a fi ținute în evidență.

În ceea ce privește propunerea domnului Birtalan, aceasta nu a fost un amendament, a fost mai curând o discuție, înțeleg că lucrurile s-au clarificat, nu am ce să pun la vot, eventual, dacă Ministerul de Finanțe, în ceea ce privește defalcările respective la anexă, ceea ce spunea la început domnul ministru, va reține o parte dintre observațiile dânsului. Și înțeleg că unele din sugestiile respective ar putea fi avute în vedere. Rog, de aceea, inițiatorul, la Anexa nr. 8, să facă defalcările respective.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră art. 25, cu amendamentul acceptat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri? 8 abțineri.

Cu 8 abțineri, art. 25 a fost adoptat.

Art. 26.

Sunt înscriși la cuvânt domnii Ioan Crețu, Birtalan Ákos, Romulus Joca.

Dau cuvântul domnului senator Crețu. A renunțat.

Dau cuvântul domnului deputat Birtalan Ákos. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Birtalan Ákos:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Am un amendament de completare a textului care există la art. 26 alin. 1, și anume, din următoarea motivație: repartizarea acestor sume pentru consiliile locale se face de la caz la caz, respectând sau nerespectând legea sau anumite limite minime, stabilite așa cum se spune, în această lege, în mai multe rânduri, în articole, în anexe. Eu consider că pentru a detensiona repartizarea sumelor, atât a transferurilor, cât și a defalcărilor, de către Consiliul județean sau vom vedea cum va fi la art. 27, împreună cu consiliile locale, nu ar strica să menționăm aici că la repartizarea pe consilii locale a sumelor defalcate din impozitul pe salarii și a transferurilor din bugetul de stat este obligatorie respectarea acestor limite minime, despre care se face vorbire în alin. 1.

Deci, ideea mea este o completare, pentru ca la repartizarea acestor sume să fie obligatorie respectarea limitelor minime. Un consiliu local, dacă are "în subordine", numai la cheltuielile materiale, o școală cu nu știu câți elevi, atunci, la repartizarea sumelor pentru școala respectivă, limita minimă stabilită prin lege să fie respectată și de Consiliul județean.

Mulțumesc frumos.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc și eu.

Are cuvântul domnul deputat Romulus Joca.

Domnul Romulus Joca:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Stimați reprezentanți ai Executivului,

La același articol, par. 3, aș extinde cu următoarea formulare, e vorba de fraza finală: "și ministerele cu rețea sanitară proprie, ca ordonatoare principale de credit, prin unitățile sanitare teritoriale în subordine directă."

De ce spun aceasta? Fiindcă e în spiritul descentralizării și al creării unei anumite emulații între unități sanitare care aparțin și celorlalte ministere, ținând cont de faptul că prin centralizarea și, implicit, depersonalizarea veniturilor proprii obținute la acest fond special pentru sănătate, în foarte mare măsură motivația activității specifice în aceste unități se pierde.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Dau cuvântul domnului ministru Florin Georgescu. Aveți aici cele două amendamente, dacă doriți să le vedeți.

Domnul Florin Georgescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Problema ridicată de domnul deputat Birtalan își găsește mai bine localizarea în art. 27, pentru că este vorba de repartizare. Acolo, când spunem cine repartizează, putem să precizăm și care sunt condițiile pe care trebuie să le respecte în procesul repartizării. Eu v-aș propune să-l discutăm acolo și, în principiu, nu avem nimic de obiectat.

Privind celălalt amendament, al domnului deputat Romulus Joca, nu putem să fim de acord, pentru că fondul de sănătate este un fond destinat exclusiv Ministerului Sănătății, nu și celorlalte ministere ordonatori de credit care au activitate de sănătate în obiectul de activitate. El este stricto senso destinate compensărilor la medicamente și altor chestiuni legate de sănătatea populației civile, realizată prin îngrijirea sănătății, realizată prin Ministerul Sănătății. Deci, nu este posibil să extindem aria de aplicare a acestor prevederi de la 26,2 sau 26,3 pentru că intră în contradicție cu legea, care a stabilit modul de funcționare a fondului de sănătate.

Deci cu primul suntem de acord la art. 27, cu al doilea nu putem fi de acord.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei?

Domnul Stelian Dan Marin:

Domnule președinte,

La Anexa nr. 8 avem limite minime de cheltuieli pe județe și se asigură din transferuri, nu avem limite minime pe comune, pe toate autoritățile locale. De aceea, nu putem să prevedem nici la art. 27 limite minime pe fiecare autoritate publică locală. Noi nu suntem de acord.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Și în ceea ce privește amendamentul domnului Joca?

Domnul Stelian Dan Marin:

Dacă legea prevede că Ministerul Sănătății gestionează acest fond, noi nu putem să înscriem aici și celelalte ministere care au rețea sanitară, rețea limitată sanitară, dacă ne gândim la Ministerul Apărării Naționale, la Ministerul de Interne și nu știu dacă mai are alt minister rețea sanitară.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

În orice caz, amendamentul domnului Birtalan înțeleg că nu îl discutăm aici, ci, eventual, la art. 27, rămâne doar amendamentul domnului deputat Joca.

Dacă domnul deputat își menține amendamentul? Nu.

În acesteste condiții, vă rog să observați doar amendamentul comisiei, care este, de fapt, pentru realizarea unui acord gramatical, cred că nici nu are rost să-l pun la vot, este o observație de redactare mai curând.

Supun votului dumneavoastră art. 26.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri? 1 abținere.

Cu 1 abținere, art. 26 a fost adoptat.

Art. 27.

Sunt înscriși 4 colegi: Mircea Mihai Munteanu, Teodor Vintilescu, Tănase Tăvală, Birtalan Ákos.

Dau cuvântul domnului deputat Munteanu.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

În condițiile de austeritate a bugetului, desigur că este foarte important modul de repartiție a sumelor pe unitățile administrativ-teritoriale, dar discuțiile noastre de ieri au simplificat și opțiunea noastră de astăzi. Eu văd numai două alternative posibile: una, ca în articol, așa cum este el formulat începând de la rd. 6, să introducem ceea ce am hotărât ieri cu ocazia completării Legii administrației publice locale sau, a doua alternativă, să eliminăm complet art. 27. Rămâne ca, în funcție și de opțiunea comisiei sesizate în fond și a inițiatorului, să ne hotărâm asupra uneia dintre aceste alternative.

Vă mulțumesc.

Domnul Stelian Dan Marin:

S-a propus eliminarea, am reglementat ieri prin Legea administrației publice locale.

Domnul Adrian Năstase:

Cred că este corect să trecem în revistă problemele și la sfârșit vom decide.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Teodor Vintilescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Am înțeles că lucrul acesta a ajuns să fie reglementat prin eliminarea acestui articol, pentru că, de fapt, motivația este aceea a intervenției autonomiei locale, care imprimă o altă gândire în acest domeniu. Așa că am venit prea târziu, iar eliminarea este aceea pe care o dorim și noi, ca o formulă.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc și eu.

Are cuvântul domnul senator Tăvală

Domnul Tănase Pavel Tăvală:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Stimați reprezentanți ai Guvernului,

Sunt de acord cu eliminarea acestui articol, pentru că el este reglementat în art. 841 alin. 1 al Legii nr. 69/1991, care a fost discutat, aprobat în ședința plenului din ziua de ieri. Deci, cu precizarea referiri respective, privind respectarea conținutului art. 841 alin. 1 din Legea nr. 69.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Birtalan Ákos.

Domnul Birtalan Ákos:

Aș dori să precizez că această treabă nu este reglementată în Legea nr. 10 a finanțelor publice, astăzi în vigoare, din 1991, respectiv, în Legea nr. 69, tot din 1991. Nu se reglementează expres această treabă, întrucât anumite destinații care sunt astăzi în buget nici nu erau atunci. Sunt reglementate acolo cum se întocmesc bugetele locale, care este este raportul între consiliul local și cel județean, care este în mare procedura de aprobare a bugetelor. Eu zic că un articol referitor la repartizarea sumelor defalcate și a transferurilor trebuie să fie, din păcate.

Și de ce? Am motivat că în Legea finanțelor publice nu avem expres o prevedere pentru aceasta, avem în proiectul de modificare a Legii finanțelor publice, dar care nu este astăzi în vigoare. Ieri au căzut ambele variante care erau...

Domnul Mircea Ciumara (din sală):

Nu au căzut!

Domnul Birtalan Ákos:

Și dacă au căzut și dacă nu au căzut, această prevedere în legea bugetului anual trebuie să fie făcută foarte clar.

Propunerea mea este următoarea: bazându-mă pe varianta comisiei, și dacă domnul președinte Marin este un pic atent... (Domnul Stelian Dan Marin discută cu domnul Teodor Vintilescu.)

Domnul Adrian Năstase:

Domnule Vintilescu, dacă se poate să permiteți și celorlalți colegi să-și valorifice dreptul de expresie!

Domnul Birtalan Ákos:

...aș vrea să mergem pe varianta aprobată de comisie și propusă pentru modificare față de textul inițial. Cu o singură completare: sunt două idei în această modificare - cine repartizează. Inițial era "de către organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor", hai să zicem că a căzut. În varianta comisiei se spune "de către consiliile locale și județene", spune în ce condiții, "împreună cu organele Ministerului Finanțelor". Acestea sunt cele două variante și dacă dați din cap, și dacă nu dați din cap, aceasta este legea bugetului de stat, pe care o discutăm.

Eu aș propune aici o modificare, și anume să fie repartizată această treabă de către consiliile locale și județene, în condițiile în care este prevăzut în raportul comun, în loc de "împreună cu organele Ministerului Finanțelor", așa cum 2 ani a funcționat în România, și a funcționat bine și a fost prevăzut în legea bugetului, "cu asistența de specialitate a organelor teritoriale ale Ministerului Finanțelor." Aceasta este modificarea mea.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Aș dori să ascultăm punctul de vedere al comisiei, față de propunerea de eliminare a textului sau față de amendamentele propuse.

Aveți cuvântul domnule președinte!

Domnul Stelian Dan Marin:

Domnule președinte,

În condițiile în care ieri am votat Legea administrației publice locale și am reglementat această problemă ori ne repetăm aici ca să respectăm votul de ieri - pentru că părerea mea este că Legea administrației publice locale va ieși mult mai repede decât Legea bugetului -, și atunci, amendamentului comisiei putem să-i aducem corecturile necesare...

Domnul Mircea Mihai Munteanu (din sală):

Formularea este cea dată, conform legii aprobate ieri!

Domnul Stelian Dan Marin:

Așa este, nu putem să ne abatem de la formularea de ieri, deci nu o să mai apară consiliile locale, o să aparănumai consiliile județene, împreună cu organele Ministerului Finanțelor, direcția generală a finanțelor publice.

Domnul Mircea Mihai Munteanu (din sală):

În amendamentul pe care l-am predat este reluat acest lucru!

Domnul Adrian Năstase:

Ideea este de eliminare, pentru a rămâne textul de acolo. Punctul de vedere al inițiatorului?

Domnul Florin Georgescu:

Am înțeles, domnule președinte, vă mulțumesc.

Eu vreau să fac o propunere care fluidizează într-un fel decizia și ne-o ușurează, și anume înțeleg că ieri s-a aprobat o anumită prevedere în Legea administrației publice locale, pe care eu nu o comentez, dumneavoastră ați aprobat-o, așa va fi aplicată. Însă noi avem nevoie de acest art. 24 pentru că el are trei componente care se circumscriu acțiunii de repartizare. Care sunt acestea? În primul rând, sumele defalcate din impozitul pe salarii, în al doilea rând, transferurile de la buget și în al treilea rând limitele minime de cheltuieli, nu pot să facă cheltuieli mai puține de suma x, y, z, pentru că altfel afectează funcționalitatea învățământului și a sănătății pe plan local.

Ceea ce spuneți dumneavoastră în amendamentul de ieri la Legea administrației locale nu surprinde decât defalcări din impozite și transferuri, fără limite. Și atunci, rugămintea noastră ar fi aceasta: să rămână de la art. 27 prima parte: "Sumele defalcate din impozitul..." și textul merge mai departe: "se repartizează pe unități administrativ-teritoriale..." și intrăm: "de către consiliu..." și am împăcat ambele necesități, și decizia dumneavoastră, dar și problematica sub aspect tehnic bugetar, pentru a putea noi să punem în mișcare prevederile acestei legislații.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Munteanu.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

În amendamentul pe care l-am depus la domnul președinte al ședinței apare și această alternativă, care, în urma argumentelor prezentate de domnul ministru, ne este impusă. Pentru că într-adevăr, articolul se referă și la limitele de cheltuieli, atunci nu rămâne decât să reluăm textul "inclusiv limitele de cheltuieli", dar partea finală a acestui amendament prevede competența de aprobare în conformitate cu votul nostru de ieri, dat la completarea Legii nr. 69 pe care am definitivat-o.

Domnul Adrian Năstase:

Am reținut. Eu înțeleg că rămâne prima parte a textului, așa cume este el redactat, completată cu formularea de ieri.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Munteanu, de modificare a părții a doua a articolului, așa cum a fost acesta acceptat de către inițiator și de către comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 2 abțineri, amendamentul a fost acceptat.

Supun acum articolul în ansamblu, cu amendamentul acceptat, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

În aceste condiții, amendamentele domnilor Vintilescu și Tăvală nu le mai supun la vot, pentru că ele deja sunt acoperite, cel puțin parțial de amendamentele dinainte.

Nu are rost să supun la vot ceea ce a spus domnul deputat Birtalan, a fost acceptată această variantă.

Mergem mai departe, art.28. Sunt înscriși trei colegi: domnul senator Crețu, doamna deputat Smaranda Dobrescu și domnul deputat Ion Dumitrescu.

Are cuvântul domnul senator Crețu.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Ioan Crețu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Este vorba de o modificare de reformulare a primului alineat de la art.28: "Ordonatorii principali de credite, în funcție de derularea procesului investițional și evoluția prețurilor pot efectua modificări valorice în listele de investiții, anexe la bugetele ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu excepția majorării poziției de achiziții de bunuri, dotări independente și alte cheltuieli de investiții, cu încadrarea în volumul cheltuielilor de capital, aprobate la capitolul respectiv".

Aceasta ar permite o fluidificare a invesitțiilor și utilizare mai bună a fondurilor.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule senator, să nu vă supărați, nu accept textul acesta. Aveți aici formulare, v-am rugat și ieri și alaltăieri și acum cinci zile, nu se poate să vă spun de fiecare dată.

Doamna deputat Smaranda Dobrescu.

Aveți cuvântul, doamna deputat.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să-mi cer de la început scuze dacă vi s-ar părea că nu este locul potrivit la acest articol, poate că ar trebui un articol nou, dar ca să nu lungim textul legii, aș propune, totuși, sub formă de alineat nou. Dacă credeți că poate fi reținut la alt articol, vă rog s-o faceți. Deci, propun un alineat 3, nou, care să sune în felul următor: "În cazul unor calamități naturale - cum ar fi înzăpezirea - consiliile județene pot folosi o sumă de până la 20%, anual, din fondul de tezaur județean".

Iertați-mă că vă readuc aminte, tezaurul județean se constituie din 50% din fondurile rămase la sfârșitul anului necheltuite la nivelul consiliului județean și sunt destinate împrumuturilor în cazurile în care comunele au "gol de casă", cum s-ar spune. Aceste fonduri se reportează an de an, atât scriptic cât și faptic, dar avem nevoie de lege care să ne permită să le folosim și în mod faptic.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Ion Dumitrescu, P.D.S.R.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Ion Dumitrescu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Art. 28 prevede în fond posibilitatea ordonatorului principal de credite de a transfera o parte din banii necheltuiți la un anumit obiectiv de investiții către alte obiective de investiții. Această modificare a sumei se face prin intermediul Guvernului, articolul autorizează, de fapt, Guvernul prin intermediul Ministerului de Finanțe. Este prevăzută și o dată limită până la care se poate face această mișcare de fonduri de la un obiectiv de investiții la altul, și anume 31 octombrie.

Propunerea mea este că să modificăm această dată, în loc de 31 octombrie să puntem 30 noiembrie, întrucât luna octombrie și chiar luna noiembrie sunt luni în care se lucrează în investiții, cel puțin în construcții-montaj, iar dacă lăsăm 31 octombrie, ordonatorii principali de credite nu vor avea situația exactă decât până la 15 octombrie, pentru că ei trebuie să obțina și aprobări, deci trebuie un anumit termen.

Dacă am înțeles bine, domnul senator Crețu propunea eliminarea acestei date. Eu propun doar transformarea lui 31 octombrie în 30 noiembrie.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei. Este vorba de cele două aspecte: data și amendamentul doamnei Dobrescu.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul Crețu a propus ca în loc de Guvern să trecem ordonatorii principali de credite, adică ministerele, titularii de investiții.

Nu știu dacă niște valori trecute într-o lege pot fi modificate chiar așa, de fiecare titular. Să lăsăm Guvernul, așa cum zice legea, prin Ministerul Finanțelor. Așa am avut mereu și nu s-au întâmplat nenorociri.

Amendamentul doamnei deputat Smaranda Dobrescu cred că poate fi avut în vedere, dacă Executivul acceptă.

În legătură cu amendamentul domnului Dumitrescu de a modifica data de la 31 octombrie la 30 noiembrie, pe motiv că nu se cunoaște execuția lucrărilor la 15 octombrie, mă întreb dacă băgăm 30 noiembrie... probabil că ajungem în decembrie cu modificarea sumelor aferente fiecărei poziții prevăzute în listă, respectiv, acolo unde nu sunt realizări se pot face estimări. Nu știu ce rațiune are acest 30 noiembrie. Ne gândim să lucrăm în decembrie la unele investiții... Probabil că prelungirea termenului, practic, duce la ineficiența acestor modificări, pentru că fiecare titular este obligat ca în execuție să se încadreze în limita sumei prevăzute în anexă. Dar în cursul execuției unii au economii, alții au posibilitatea să realizeze în plus și atunci pentru a rezolva aceste probleme curente, în cadrul fiecărui titular, în cadrul fiecărui ordonator, am stabilit prin lege acest termen. Eu nu-l accept, nu-l agreez. Putem să punem și 31 decembrie dar, probabil că atunci când Executivul a stabilit acest termen a avut în vedere ceva.

Deci, vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase: :

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al inițiatorului.

Domnul Florin Georgescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cu referire la data până la care se pot face modificări în listele de investiții. Este într-adevăr, cum spunea și domnul președinte al comisiei, Marin Stelian, o anumită rațiune în a stabili 31 octombrie și nu mai târziu. De ce? Pentru că se presupune, și așa este normal și așa trebuie să se întâmple în fapt, că aceasta înseamnă disciplină financiară și bugetară, altfel înseamnă anarhie și risipă.

Deci, trebuie ca, pe parcursul execuției bugetare, atunci când ordonatorul de credite constată că nu se pot cheltui sumele alocate inițial la unele obiective și că sunt nevoi suplimentare la altele, să transfere banii la cele care pot absorbi, în continuare, sumele și să mai lucreze două luni. Dacă am face ceea ce se propune aici, să eliminăm sau să mutăm termenul la 30 noiembrie, aceasta ar însemna că dăm voie agenților economici să lucreze pentru ordonatori de credite fără bani, deci indisciplină financiară crasă, care generează blocaj financiar, pe care tot timpul îl discutăm. Aceasta este una din măsurile de a preveni blocajul financiar. Deci, să nu le dăm voie să lucreze fără bani, ci să lucreze numai când la un anumit obiectiv sunt prevăzute alocații. Păi, când să mai lucreze, de la 1 decembrie până în 18 decembrie, că după aceea toată lumea pleacă până la 10-15 ianuarie acasă, în vacanță. Deci, numai dacă avem acea prevedere de a modifica alocațiile până la sfârșitul lui octombrie, ca doua luni de zile, o luna și jumătate, să mai fie timp pentru a continua lucrările.

Acesta este rațiunea pentru care am pus acolo 31 octombrie. După 31 octombrie devine inoperant... pe 5 decembrie să mai modifici ... Când să mai consume banii pe care îi aloci pe 6 decembrie? Nu mai are timp. A, să plătim pe 7 decembrie ce a lucrat fără prevederi în noiembrie! Noi nu încurajăm de plano indisciplina financiară și lipsa de rigoare bugetară.

Deci, nu suntem de acord. Lăsați 31 octombrie, vă rugăm frumos, pentru că are o rațiune practică și de disciplină financiar-bugetară.

Referitor la propunrea cu fondul de tezaur, vedeți, aici este iar o chestiune de principiu, nu putem să abdicăm de la principiu. Fondul de tezaur, în Legea finanțelor publice este prevăzut ca o sursă potențială de împrumut a bugetelor locale, atunci când au dezechilibre venituri-cheltuieli; au cheltuieli mai mari decât venituri și se împrumută la banca aceasta, care înseamnă fondul de tezaur și dă banii înapoi, bugetul respectiv, în anul următor sau cel mult în următoarele 18 luni. De unde? Păi, dacă a nins în anul ăsta și trebuie să dezăpezim, la anul o să fie soare și nu mai dezăpezim și din economiile acelea le dăm banii înapoi sau nu mai facem altceva. Trebuie să avem niște limite, pentru că altfel, după principiul acesta , consumăm și fondul de tezaur în trei săptămâni, în trei luni și de unde ne mai împrumutăm? Deci, el este o sursă potențială. Este ceva deosebit, se adresează acolo, face față nevoii respective, rambursează în anul următor și a închis circuitul financiar și a rezolvat și nevoia comunității locale, dar nu altfel. Am încălca un principiu, lucru cu care noi nu putem fi de acord, pentru că este statuat în Legea finanțelor publice, legea care reprezintă umbrela juridică în materie de finanțe publice.

Vă mulțumesc.

Deci, nu putem fi de acord cu nici unul din amendamente.

Domnul Adrian Năstase:

Da, mulțumesc.

Doamna Dobrescu, mențineți amendamentul? - Da.

Punctul de vedere al comisiei.

Domnul Dan Stelian Marin:

Amendamentul doamnei Dobrescu nici nu-și are locul la acest articol, că aici vorbim de investiții, or, amendamentul domniei sale se referă la cheltuieli cu calamitățile, înzăpeziri și alte probleme.

Domnul Adrian Năstase:

Eu nu am înțeles din acest amendament următorul lucru. Deci, consiliile pot folosi o sumă de până la 20%, dar nu rezultă de aici dacă trebuie să dea înapoi banii respectivi sau nu?

Domnul Dan Stelian Marin (din banca comisiei):

Principiul este de împrumut.

Domnul Adrian Năstase:

Păi dacă este de împrumut, înțeleg că nu este nici o problemă, că este o chestiune reglementată.

Doamna deputat are în vedere care dintre variante, că aici n-am înțeles. Adică, dacă sunt cinci ani, de exemplu, sau sunt șase ani cu calamități, însemnă că numai în primii cinci ani pot folosi 20%, pentru că în al șaselea nu mai au de unde.

Deci, problema este dacă acești bani se returnează sau nu, dacă este vorba de credit sau este, practic, o extensie a bugetului prin preluare de acolo. Chestiunea aceasta nu rezultă, după părerea mea, din text.

Vă rog, doamna deputat.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Fondul de tezaur, teoretic, este la dispoziția consiliului județean. Așa cum a spus și domnul ministru, în situații dificile, consiliile comunale, municipale vin și se împrumută temporar din acest fond. Din experiența anilor trecuți, acest fond este destul de important la județe și de multe ori este nefolosit și rămâne nefolosit și reportat de la an la an. În schimb sunt cazuri când consiliul județean, să zicem capitala de județ, are nevoie urgentă de bani pentru dezăpeziri - am dat un exemplu - că pot să fie și alte nevoi locale, nu sinistrați, pentru că acela este un fond special, constituit central. Deci, are nevoie dar nu-i poate cheltui și nu-i poate folosi pentru această destinație întrucât nu are stipulat în nici o lege acceptul respectiv. Deci, eu nu am cerut nici un fel de bani în plus ci doar dreptul consiliilor județene de a decide asupra fondului de tezaur.

Domnul Adrian Năstase:

Bun. Dar banii aceștia îi dau înapoi după aceea sau nu ? Că aceasta este problema.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Nu, este un fond de tezaur al consiliului județean.

Domnul Adrian Năstase:

Atunci nu mai este tezaur că el dispare pe urmă, înseamnă că este o anexă la buget nu?

Doamna Smaranda Dobrescu:

Atunci înseamnă că nu poate fi folosit și este formal.

Domnul Adrian Năstase:

Poate fi folosit pentru împrumuturi și pe urmă se pun banii înapoi și când apare o situație... Și, în plus, mecanismul acesta înțeleg că este reglementat de Legea finanțelor. Nu știu dacă noi putem să-l modificăm prin Legea bugetului.

Doamna Smaranda Dobrescu:

El se reformează an de an, domnule președinte, și are sume mai mici sau mai mari; el se formază an de an.

Domnul Adrian Năstase:

Atunci nu mai facem fond de tezaur și punem direct la buget, cu 20%.

Da. Mulțumesc.

Domnul ministru Florin Georgescu.

Domnul Florin Georgescu:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamna deputat,

Acesta este un fond de rezervă pe plan local, dacă vreți, o mică bancă a autorităților locale, de unde se pot împrumuta, spune la art.57 din Legea 10/91, care a fost preluat și în formula amendată a Legii finanțelor publice, în care spune că "Se pot împrumuta bugetele comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București". Și, de asemenea, la alin.2: "Se pot împrumuta și județele și Municipiul București", ele însele, ca entități județene.

Deci, toată lumea se poate împrumuta de aici. Și în următoarea perioadă de 12 sau 18 luni dau banii înapoi. Care e problema? Că nu înțelegem! Este zăpadă la București și nu este la Snagov, se împrumută primarul Bucureștiului - dacă este în țară - când ninge, și rezolvă problema și dă banii înapoi alt primar, care va fi ales în anul următor.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Cred că lucrurile sunt clare. Este un afiș electoral, care a fost pus în sală.

Doamna deputat, vă mențineți amendamentul? Da.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă rog să numărați!

21 de voturi pentru. Insuficiente pentru adoptare.

Amendamentul domnului senator Crețu. Punctul de vedere al comisiei.

Domnul Dan Stelian Marin (din banca comisiei):

Nu suntem de acord.

Domnul Adrian Năstase:

Era vorba și de ordonatorii de credite, dar înțeleg că punctul de vedere al comisiei este negativ.

Supun la vot. Cine este pentru?

5 voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Amendamentul domnului deputat Dumitrescu. Îl mențineți?

Domnul Ion Dumitrescu:

Îmi cer scuze că revin la microfon, dar se pare că nu am dat suficiente explicații.

Ministerul de Finanțe nu este obligat prin lege să acorde această modificare a sumelor, acest transfer de la un obiectiv la altul. Sunt în listele de investiții câteva mii de obiective, câteva mii de situații deosebite și v-aș invoca una singură. Obiectivele noi, care au fost introduse pe liste în acest an. Bugetul va apărea în Monitorul Oficial, să zicem, în luna mai, până se face licitarea constructorului și până începe constructorul să lucreze ajungem în luna septembrie, chiar în octombrie. Deci, abia atunci începe să lucreze constructorul în forță.

Deci, repet, argumentul ar fi acesta, că Ministerul de Finanțe va avea controlul acestor schimbări și problema pe care o pun eu este numai de-a crea o posibilitate, prin lege, ca aceste treceri de la un obiectiv la altul să poată fi făcute, dacă va considera necresar, de la caz la caz, Ministerul de Finanțe, până la 30 noiembrie.Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al inițiatorului.

Domnul Florin Georgescu:

Domnule președinte,

Eu am spus o dată, nu există cazuri în care ne apucăm de lucru la 31 octombrie, acolo este dezorganizare, nu vă supărați, domnule deputat.

Bugetul este cunoscut. Nu suntem de acord pentru că nu este fezabil.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, am înțele, domnule ministru.

Supun la vot amendamentul.

Cine este pentru?

4 voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Supun votului dumneavoastră art.28, în formularea inițială.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Împotrivă este cineva? Nu.

Abțineri?Vă rog să numărați. 6 abțineri.,

Cu 6 abțineri, art.28 a fost adoptat.

Art.29. Domnule senator Crețu, doriți să luați cuvântul?

Domnul Ioan Crețu (din sala):

Dacă îmi permiteți.

Domnul Adrian Năstase:

Eu vă permit. Am înțele că ați încercat, la un moment dat, să vorbiți numai din două în două articole.

Domnul Ioan Crețu:

Dacă îmi permiteți, domnule președinte, este vorba de sănătate.

Domnul Adrian Năstase:

Da, sigur, este vorba de sănătatea noastră, a tuturor.

Domnul Ioan Crețu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

Câteva cuvinte aș vrea să vă spun despre fondul special pentru sănătate.

Domnul Adrian Năstase:

Nu aveți mai mult de trei minute, domnule senator.

Domnul Ioan Crețu:

Domnule președinte, mă încadrez.

În anul 1995 fondul a fost de 387 miliarde. lei și s-au realizat 300 mld. Prevăzut pentru anul 1996, 574,8 mld.lei; se va realiza într-o proporție de 70-80%, aproximativ 400 mld.lei.

Ce propunem? Fondurile restante la finele anului 1995, cele care au fost colectate în luna decembrie 1995 pentru fondul special de sănătate, să fie reportate și utilizate în primul trimestru al anului 1996, pentru aceeași destinație.

În mare, cheltuielile pentru medicamente prevăzute pentru acest an sunt de 41 mld.lei lunar. Cheltuielile necesare sunt de 51 mld.lei; diferența ar fi 120 mld., care ar fi necesară pentru anul curent, având în vedere și creșterea prețurilor la medicamente, la intern cu 30% și la import cu 47%.

Deci, ce propun? Ca fondurile restante, colectate la finele anului 1995, în luna decembrie, să fie repartizate și utilizate în primul trimestru al anului 1996 pentru aceeași destinație.

La rectificarea bugetului pe anul 1996 se solicită suplimentarea de fonduri pentru medicamente. La ora actuală, v-am spus, 40-60% din fondul prevăzut sau alocat Ministerului Sănătății pentru anul acesta, la medicamente, este deja cheltuit. Ministerul Sănătății are datorii mari la unitățile farmaceutice, la depozitele de medicamente, chiar unele farmacii și unele județe, am fost sesizați, La Dolj, de exemplu, farm6aciile și punctele CENTROFARM nu mai livrează medicamente, pentru că nu au putut fi plătite din lipsă de credite.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Sumele neutilizate la sfârșitul anului 1995 se reportează în anul 1996 și pot fi folosite în trimestrul I, adică legea nu îngrădește, nu sunt credite bugetare care să se anuleze la sfârșitul anului, sunt fonduri speciale; disponibilitățile fondurilor speciale rămân în aceste fonduri speciale și se utilizează.

Deci, părerea mea că nu avem ce să discutăm la acest amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Este clar, domnule senator?

Domnul Ioan Crețu (din sală):

Să se spună clar că fondurile restante pot fi folosite.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule, înțeleg că nu există probleme aici, ce să mai discutăm. Haideți să trecem la alte lucruri, mai importante. La rectificara bugetului se solicită suplimentarea de fonduri pentru medicamente. Când o să fie rectificat, atunci solicitați.

Supun votului dumneavoastră art.29.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri? 7 abțineri.

Cu 7 abțineri, art.29 a fost adoptat.

Art.30. Este cineva înscris? Domnul senator Crețu, dar înțeleg că a renunțat. N-ați renunțat. Vă rog să luați cuvântul, domnule senator.

Domnule senator, dar rămâneți măcar aici, ca să nu mai pierdem cinci minute până vă plimbați în spatele sălii. N-ați știut că art.30 vine după 29?! Eu citesc lista și acum sunteți tot singurul pe listă, da ca să știți să rămâneți și pentru 31.

Vă rog să luați cuvântul.

Domnul Ioan Crețu:

Ce aș vrea să vă spun? Secretariatul de stat pentru Handicapați, de fapt, noi, Comisia de sănătate am înaintat Comisiei de buget finanțe a celor două Camere amendamentele referitoare la acest capitol. Din dezbaterile care au avut loc a reieșit că fondul de risc și pentru accident pentru protecția socială a persoanelor handicapate pentru anul 1996 trebuie suplimentat, vedeți că este cuprins și în anexă. De ce am cerut? Alocații pentru copii, pensii de asigurări sociale - vă redau așa - ajutoare speciale, mă refer la persoanele handicapate și handicapate de gr.I, abonament, instalare telefoane, acoperirea gratuității transportului în comun, indemnizații pentru persoane care îi îngrijesc sau supraveghează persoane handicapate de gr.I și gr.II.

De ce am acest lucru? Pentru că, la ora actuală, sunt județe în care nu s-au plătit ajutoare la persoane handicapate din luna august a anului trecut din lipsă de credite.

Deci, propunerile noastre de majorare la subcapitolele enumerate sunt motivate de obligația pe care o avem de a pune la dispoziția S.S.H.-ului mijloacele financiare necesare pentru plata drepturilor stabilite prin lege pentru persoanele handicapate.

Am avut în vedere, de asemenea, costul unor servicii datorate persoanelor handicapate: transport, abonament radio t.v. și, probabil, și în viitor se vor înregistra creșteri la aceste cheltuieli datorită creșterii prețurilor la energie.

Există la comisie, domnule președinte, și în raport.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Mulțumesc.

Unde anume în raport, la ce articol? La 30, dar unde, în anexă? Dacă este, vă rog să-mi indicați unde este și încearcă și domnul Marin Stelian.

Luați cuvântul domnule președinte, Marin Stelian.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Fondul de risc se constituie pe seama vărsămintelor făcute de societățile comerciale...

Domnul Adrian Năstase:

Unde este ? Iertați-mă!

Domnul Ioan Crețu (din bancă):

La anexa 12.

Domnul Adrian Năstase:

La anexa 12. Discutăm când ajungem la anexa 12, da?

Domnule președinte, domnul senator n-a știut unde vrea să ia cuvântul. Deci, dânsul vrea să vorbească la anexa 12. Când ajungem la anexa 12, discutăm.

Nu poate să fie cuprinsă și aici și acolo. Deci, când ajungem la amendamente la anexa 12, vom să discutăm acolo.

Supun votului dumneavoastră art.30.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? 2 abțineri.

Cu 2 abțineri, art.30 a fost adoptat.

Art.31. Nu s-a înscris nimeni la cuvânt. Supun votului art.31.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Art.32. S-au înscris domnii deputați Romulus Joca, Ana Gheorghe, Florin Buruiană și Grigoraș Neculai. Deci, domnii deputați și senatori.

Are cuvântul domnul deputat Romulus Joca.

Aveți cuvântul, domnul deputat.

Domnul Romulus Joca:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Deci, acest art.32 se referă la veniturile și cheltuielile bugetului fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic. Deși nu sunt incluse nici un fel de cifre la acest articol și se face o trimitere la anexa 14, eu am să fac, textual, formularea amendamentului, urmând ca dumneavoastră să decideți dacă acest amendament va fi transferat la art.14 sau îl veți anexa aici.

Eu solicit modificarea anexei 3/19, pag.2, poziția A.1, după cum urmează: "Suplimentarea cu suma de 50 de miliarde de lei, necesară continuării lucrărilor la Unitatea 2 a Centralei nuclearo-electrice Cernavodă, pentru anul 1996". Această sumă se va regăsi în coloana 9 din pagina respectivă, cu specificația "Pentru Unitatea 2 C.N.E.". Și, sigur, se coroborează acest amendament cu anexa 14, care stabilește un fond aproximativ de 336 mld. lei pentru fondul special în vederea dezvoltării sistemului energetic.

Aș face, punctual, câteva mențiuni. Sigur că nu mai este nevoie să pledez pentru prioritatea obiectivelor, sunt cinci obiective, fiecare de 700 MW, primul, se pare că, după o întârziere de vreo doi ani, va fi pus în funcțiune anul acesta, însă dacă procesul nu se va derula în continuare, există riscul ca celelalte patru unități să se degradeze.

Se pierde și unitatea în termeni fizici, se declasează sau pleacă de acolo forța de muncă calificată cu bani mulți și cu eforturi substanțiale. V-aș mai menționa, de asemenea, importanța economică și strategică a unităților de la Cernavodă, de competiție acerbă pentru prioritate în domeniul nuclear cu vecini de-ai noștri, mă refer la Ucraina și Bulgaria care nu au, din fericire pentru noi, unități fiabile nici la Cernobîl nici la Koslodui și de faptul că, poate, în felul acesta am reuși să depășim impasul prelungit al crizei energetice și că am putea să exportăm la un moment dat energie electrică din aceste unități nucleare spre Republica Moldova.

Aș mai face numai următoarea mențiune că la acest amendament s-au raliat și colegii mei din Partidul Social Democrat, domnii deputați Constantin Avramescu și Ioan Sorin Marinescu.

Domnul Adrian Năstase:

Are cuvântul domnul deputat Ana Gheorghe. Nu este.

Domnul senator Sorin Buruiană. Va urma domnul deputat Grigoraș Neculai.

Domnul Sorin Buruiană:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Propunerea mea vine, cumva, în continuarea propunerii făcute de colegul care a vorbit ceva mai înainte,numai că mie mi se pare mai potrivită formularea pe care a încercat să o dea domnul ministru al finanțelor acestei intenții a noastre de a încuraja finanțarea programului nuclear și, de aceea, pe baza asigurărilor oferite de domnul ministru al finanțelor la discutarea art. 15, alin. 2 b, privind suplimentarea fondurilor pentru programul nuclear energetic românesc, propun ca la art. 32 să fie adaugat alineatul: "Pentru completarea finanțării din acest fond a programului energetic nuclear național, Guvernul va prezenta Parlamentului, în cursul anului 1996, inițiative legislative corespunzătoare".

Această propunere deschide perspectiva ca, în cazul când din detalierea programului nuclear suma să fie mai mare cu ceva decât 50 de miliarde, sau - mă rog - mai mică decât 50 de miliarde, adică întreaga această lucrare să poate fi finanțată în mod corespunzător.

Propunerea pe care am prezentat-o facilitează transpunerea în realitate de către Guvern a angajamentului asumat de principiu de către domnul ministru al finanțelor pentru că alin. 1 al acestui articol interzice de fapt utilizarea acestor fonduri în scopurile despre care discutăm.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Grigoraș Neculai.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Propun introducerea unui alineat nou la art. 32 cu următorul conținut: "Pentru anul 1996 fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se poate utiliza și pentru finanțarea continuării lucrărilor la Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă".

Această necesitate a apărut în urma analizei efectuate în data de 7 martie 1996 la Cernavodă, cu care ocazie s-a propus ca pentru continuarea lucrărilor de investiții la Unitatea nr. 2 să se aloce sume și din fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, care stipulează că acest cont se constituie în completarea resurselor proprii de finanțare a obiectivelor de investiții, altele decât cele nucleare din sectorul producerii, transportului, distribuției și utilizării energiei electrice și termice.

Deci, pentru utilizarea acestor fonduri și pentru Unitatea de la Cernavodă este necesară pentru anul 1996 această prevedere în Legea bugetului de stat.

Mulțumesc

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al inițiatorului ?

Aveți cuvântul, domnule ministru.

Domnul Florin Georgescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Toate cele trei luări de cuvânt vizează sprijin pentru continuarea lucrărilor la programul nuclear referitor la furnizarea de energie electrică în sistem, ceea ce este și în viziunea Guvernului. Eu v-aș propune, dată fiind formularea mai aproape de cerințele operaționale ale execuției bugetare pe 1996, să fiți de acord cu formularea domnului deputat Grigoraș. Celelalte se înscriu în această formulare. Și ce a spus domnul senator Buruiană ca în 1996 să venim să aducem unele propuneri, iată, propunerea este cuprinsă la domnul Grigoraș, domnul Joca, cu 50 de miliarde. Poate ministerul găsește resurse în cadrul redistribuirii pe lista de investiții de mai mult de 50 sau, dacă nu se pot cheltui 50, se alocă mai puțin. Unde avem acest spațiu de flexibilitate? Potrivit art. 28 pe care l-am aprobat mai devreme. Deci, pe baza amendamentului domnului Grigoraș introducem obiectivul în anexa respectivă la Ministerul Industriilor, la programul energetic, și după aceea, ei, din redistribuire, alocă sume și pentru programul nuclear într-o măsură anumita.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei?

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Comisiile consideră că prin acceptarea amendamentului domnului Grigoraș sunt satisfăcute și amendamentele formulate de ceilalți colegi.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Supun la vot amendamentul domnului deputat Grigoraș.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 2 abțineri amendamentul a fost acceptat.

În aceste condiții, amendamentele domnului senator Buruiană și domnului deputat Joca într-un fel se regăsesc în filozofia acestui amendament și nu le mai pun la vot.

Supun votului dumneavoastră art. 32 cu amendamentul acceptat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În unanimitate art. 32 a fost adoptat.

Art. 33. Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 2 abțineri art. 33 a fost adoptat.

Art. 34. Nu sunt înscrieri la cuvânt. Există, însă, un amendament din partea comisiei. Este vorba de fapt de o reformulare la alin. 2. Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului art. 34 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi art. 34 a fost adoptat.

Art. 35. Nu sunt înscrieri. Supun la vot acest articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi art. 35 a fost adoptat.

Art. 36. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 37. Nu sunt înscrieri. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, art. 37 a fost adoptat.

Art. 38. Este înscris domnul deputat Mircea Mihai Munteanu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

În condițiile bugetului foarte sărac din acest an, fondurile alocate pentru lucrări cu destinație socială sunt teribil de mici. În consecință, orice mijloc, orice metodă pentru a încuraja alți investitori, pentru a valorifica alte surse pentru realizat astfel de lucrări, este binevenită.

Alin. 1 al art. 38 se referă la această posibilitate și are în vedere obiective precum grădinițele, creșele, dispensarele, cluburile, căminele de nefamiliști, școlile aflate sub patronajul unor regii autonome și societăți comerciale. Și, stând de vorbă cu conducători de regii autonome și de societăți comerciale, sunt îndreptățit să propun ca amendament modificarea cotei de 1,5 la sută, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, la valoarea de 3 la sută, raportată la același fond de salarii rezultat anual. Prin aceasta se creează posibilitatea unor investiții mai substanțiale pentru aceste obiective dintre care am citat câteva categorii.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al inițiatorului ?

Domnul Florin Georgescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Nu putem fi de acord cu majorarea acestei cote. Ea s-a realizat și în anul anterior și aceasta din motivul funcționării bugetare, v-am mai explicat, pe principiul vaselor comunicante. Dăm aici, scad veniturile, mărim deficitul implicit. Deci, consumând mai mult pe această destinație, vor scade veniturile. Vor crește, să spunem, cu 3 la sută, dar vor scade, ca efect al acestei chestiuni, cu 5 la sută. Deci, este un deficit de 2 la sută în sinteză. Sunt vreo 300-400 de miliarde influența negativă. De unde s-o suportăm?

Vă rugăm să înțelegeți că ele sunt luate în calcul, sunt făcute determinările la partea de venituri a bugetului. Și așa am blocat 4 la sută, că nu suntem siguri pe toate veniturile. Acum venim și mai afectăm din nou aceste venituri? Este neacceptabil. V-aș ruga să înțelegeți. Rațiunea dumneavoastră este corectă, dar nu avem resurse mai multe în această perioadă. Întâi producem și după aceea consumăm, nu întâi consumăm și după aia producem.

Mulțumesc

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei? De acord.

Domnule deputat Munteanu, mențineți amendamentul?

Domnul Mircea Mihai Munteanu (din sală):

Supuneți-l la vot, vă rog.

Domnul Adrian Năstase:

Cine este pentru? Vă rog, să numărați.

17 voturi pentru. Insuficiente pentru adoptare.

Supun votului dumneavoastră art. 38 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu 5 abțineri, art. 38 a fost adoptat.

Art. 39. Nu este nimeni inscris la cuvânt. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi art. 39 a fost adoptat.

Art. 40. Comisia propune eliminarea lui.

Punctul de vedere al comisiei?

Domnul Florin Georgescu:

Avem Ordonanța 11....

Domnul Adrian Năstase:

Da. De acord.

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei de eliminare a art. 40.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 41. Nu este nimeni înscris la cuvânt? Aveți cuvântul domnule deputat.

Domnul deputat Grigoraș.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

La art. 41 propunem introducerea unui alineat nou cu următorul conținut: "Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996 se finanțează temporar, fără dobândă, din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului, în condițiile prevederilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 66/1994, aprobată prin Legea nr. 128 din 1994".

Este necesară introducerea acestei prevederi ca urmare a situației bugetului asigurărilor sociale de stat, care, deși la finele anului 1995 înregistrează un excedent de 96 miliarde lei, la data de 20 martie a.c. înregistra un deficit de 165,6 miliarde lei, fiind în condițiile acestea necesară finanțarea potrivit prevederilor alineatului propus.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei? De acord.

Punctul de vedere al inițiatorului? De acord.

Supun amendamentul votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu un vot împotrivă și o abținere, amendamentul a fost acceptat.

Supun votului dumneavoastră art. 41 cu amendamentul acceptat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu unanimitate art. 41 a fost adoptat.

Art. 42. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 43. Domnul deputat Ana Gheorghe.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Ana Gheorghe:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Vă rog să aveți bunăvoința să acceptați analiza și adoptarea unui articol nou, art. 432, fiindcă 431, este deja propus de comisie, cu următorul text: "Nivelul dobânzilor pentru disponibilitățile și depozitele păstrate în contul general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale, există obligația acordării de dobâzi, se stabilește de Guvernul României, la propunerea Ministerului Finanțelor."

Motivarea acestei formulări constă în faptul că, în conformitate cu prevederile Legii 128 din 1994 privind formarea și utilizarea resurselor din trezoreria statului, în contul general al trezoreriei se păstrează anumite disponibilități sub formă de depozite la termene ale sectorului public pentru care se acordă dobândă. Aceste depozite contribuie la consolidarea contului general al trezoreriei statului și asigură, totodată, derularea în bune condiții a execuției bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și a bugetelor locale.

Față de aceste motivații vă propunem să acceptați în urma analizei domniilor voastre amendamentul pe care vi l-am prezentat.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Vreți să mi-l dați.

Eu vă propun, deocamdată, să vă supun votului art. 43 inițial, la care înțeleg că nu există observații.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun acum votului dumneavoastră amendamentul comisiei de introducere a unui art. 43 nou, deci, ar fi un 431.

Dacă sunt observații? Inițiatorul? De acord.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri?.

Cu l vot împotrivă, amendamentul comisiei pentru introducerea unui articol nou după art. 43 a fost acceptat.

Acum amendamentul domnului deputat Ana. Punctul de vedere al inițiatorului. De acord?

Punctul de vedere al comisiei?

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Personal n-aș fi de acord, pentru că dobânda este un preț. E prețul banului și nu trebuie să fie stabilită de Guvern, nici să fie propusă de Ministerul Finanțelor. Normal, se bonifică în funcție de dobânda care este pe piață în momentul respectiv. Dacă vrea Guvernul să stabilească pentru disponibilitățile păstrate la trezorerie, respectiv dobânda pe care o bonifică la cei care păstrează banii la trezorerie, poate s-o stabilească - părerea mea - și fără lege. Vine Curtea...- așa mi se spune. Dar, dacă legea nu interzice și dacă dobânda se stabilește prin negociere între părți, dacă am eu 2 miliarde și mă duc la trezorerie, este normal, negociez cât îmi dai și acela este prețul, prețul banului.

Deci, nu-i văd rostul și nici nu deranjează dacă ar fi să insiste.

Domnul Adrian Năstase:

Dacă nu deranjează, atunci înțeleg că îl deranjează pe domnul ministru pentru că se teme de Curtea de Conturi și ca să aibă un text clar. Și, atunci, dacă nu sunt probleme, supun amendamentul la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi amendamentul domnului deputat Ana a fost aprobat privind introducerea unui art. 432 după cele două articole 43 și 431, pe care le-am aprobat deja.

La art. 44 sunt înscriși domnii deputați Crețu și Dabu Romulus. Domnul Crețu a renunțat.

Doriți să luați cuvântul?

Deci, domnul deputat Dabu și domnul deputat Țepelea.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Romulus Dabu:

Să-mi permiteți să supun atenției dumneavoastră, cu propunerea să acceptați, un amendament propus la comisie de minister și discutat inclusiv cu Comisia de buget-finanțe.

Există în art. 44 alin. 2 posibilitatea ca pentru manualele școlare să se efectueze plăți în avans până la 70 la sută. Se propune completarea ca pentru lucrările de cercetare-dezvoltare să se poată plăti în avans lucrări până la 50 la sută din valoarea contractelor.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Țepelea.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Gabriel Țepelea:

Este vorba tot de alin. 2 la care propun un adaos, care ar suna în felul următor: "Pentru manuale școlare, medicamente din producția internă, precum și pentru lucrări fundamentale din domeniul istoriei naționale, literaturii și științei, lucrări urgente propuse de secțiile de profil ale Academiei Române, se pot efectua plăți în avans de până la 70 la sută."

Deci, nu este vorba de a modifica legea, ci de a pune în față o prioritate științifică; nu este vorba numai de manualele școlare.

Domnul Adrian Năstase:

Înțeleg că este vorba, de fapt, de amendamentul pe care l-a susținut și domnul deputat Dabu.

Domnul Gabriel Țepelea:

Acesta este mai cuprinzător.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei? Sunteți de acord.

Punctul de vedere al ministerului?

Domnul Florin Georgescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sunt două amendamente. Deci, al domnului deputat, domnului președinte al comisiei, Dabu. Dânsul cred că, din grabă, nu s-a exprimat corect pentru că nu putea să vină ministerul să ceară ceva la comisie. Ministerul este partea Guvernului; Guvernul a aprobat un buget pe care l-a înaintat sub semnătura primului ministru la Parlament. Deci, probabil că era o dorință a comisiei, nu a ministerului. Ministerul și-a terminat cuvântul acolo, la minister. Noi ne prezentăm aceeași poziție aici. Deci, nu se poate să dăm 50 la sută la cercetare pentru că aici este o nevoie de corelare intre ritmicitatea realizării veniturilor și a cheltuielilor. S-au făcut câteva excepții pentru cazuri forțate, medicamente, manuale care nu reprezintă nici un volum foarte mare, dar ele sunt 20-30 miliarde, manualele, la fel medicamentele vreo sută și ceva de miliarde. Dar, când venim cu 500 de miliarde la cercetare este un impact foarte important. Deci, să se facă lucrările de cercetare așa cum....Și așa le-am dat un avantaj, deschidere de credite, 30 la sută avans să-și facă aprovizionări. Deci, nu putem să fim de acord că dezechilibrăm fluxul de încasări bugetare raportat la cheltuieli și avem deficite mai mari și facem presiune pe masa de credite din economie. Deci, nu putem fi de acord.

Despre amendamentul domnului președinte al comisiei Țepelea, sunt medicamentele cu 70, sunt manualele cu 70 - în formula actuală - și suntem de acord să introducem și lucrările fundamentale ale Academiei, dacă se încadrează în regulile bugetare, că nu e un volum foarte mare și sunt lucrări valoroase, într-adevăr.

Mulțumesc

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Deci, domnule Dabu, mențineți amendamentul? Da.

Punctul de vedere al comisiei. Ințeleg că nu, și ministerul nu. Supun la vot.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

34 de voturi pentru. Insuficiente pentru adoptare.

Amendamentul domnului deputat Țepelea înțeleg că este însușit și de comisii și de către inițiator. Îl supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot impotrivă.

Abțineri?. Nici o abținere.

Cu unanimitate amendamentul a fost acceptat.

Supun votului art. 44 cu amendamentul acceptat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi art. 44 a fost adoptat.

Există o propunere de introducere a unui articol nou după art. 44.

Domnul senator Sălăgean. Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Viorel Sălăgean:

Domnilor colegi,

Vă rețin atenția două sau trei minute cu propunerea de a introduce un nou articol, acum înspre sfârșitul dezbaterilor noastre legate de articolele incluse în Legea bugetului de stat pe anul 1996. Fac această propunere ținând seama de criticile foarte dese care s-au adus faptului că întârzie programul de restructurare, că nu există resurse pentru restructurare, că această mult discutată capitalizare a societăților sociale se face foarte-foarte greu.

În efortul statului de a susține programele de retehnologizare și rentabilizare a regiilor autonome și societăților comerciale cu capital majoritar de stat, sumele acordate de Fondul Proprietății de Stat, alocațiile pentru investiții de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale credem că nu trebuie să fie diminuate cu obligații de natură fiscală, care ar micșora capacitatea financiară de redresare a acestora și procesul investițional.

De asemenea, în ceea ce privește veniturile respective, respectiv pierderile rezultate din anularea datoriilor, conform procedurilor de conciliere prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome și a societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare și de îmbunatățire a decontărilor în economie, de asemenea, credem, că ele trebuie să aibă un caracter neimpozabil.

Ca urmare, propunem introducerea unui nou articol, după art. 44 și l-aș ruga pe domnul ministru de finanțe să aibă înțelegerea necesară față de această propunere. V-aș ruga, de asemenea, pe domniile voastre să manifestați înțelegere, fiind un semnal foarte clar, dacă veți accepta acest articol, că în sfârșit, se intenționează și pe această cale să realizăm o relaxare în sfera impozitării, în sfera presiunilor fiscale asupra agenților economici.

Iată, conținutul amendamentului, deci, un articol nou după art.44.

"În aplicarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit sunt deductibile la calculul impozitului pe profit creșterile de active care au ca sursă:

    1. alocațiile pentru investiții acordate din bugetul de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale, sub forma cheltuielilor de capital;
    2. sumele acordate de Fondul Proprietății de Stat pentru efectuarea de investiții necesare restructurării, reabilitării și rentabilizării societăților comerciale, conform Legii privatizării societăților comerciale nr.58/1991;
    3. sumele acordate cu titlu gratuit de Fondul Proprietății de Stat societăților comerciale privatizate, potrivit Legii 55/1995 privind accelerarea procesului de privatizare;
    4. pierderile, respectiv veniturile rezultate din reducerea și anularea creanțelor sau datoriilor, după caz, înscrise în acordurile de conciliere, aprobate conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.13/1995.

Prevederile alin.1 din prezentul articol se aplică și la închiderea anului fiscal 1995."

Încă o dată, stimați colegi, vă rog doar câteva secunde de atenție, mă adresez domnului ministru al Finanțelor să privească cu toată atenția acest amendament, acest articol nou, sperând ca distinsul coleg, domnul senator Marin Stelian și distinșii colegi din Comisia de buget-finanțe să îl privească cu toată atenția.

Vă spun încă o dată, ar fi un semnal foarte limpede de relaxare a presiunilor fiscale care se exercită asupra agenților economici.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule senator, propuneți un singur articol sau o lege?

Domnul Viorel Sălăgean:

Un singur articol.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult. (râsete în sală)

Punctul de vedere al comisiei.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Vreau să spun și eu câteva probleme. Mi-e tare teamă că domnul ministru al Finanțelor nu va accepta amendamentul propus de domnul Sălăgean.

În legătură cu amendamentul propus.

1. Ordonanța 70 nu a fost aprobată prin lege și nu putem face referire la o ordonanță care nu a fost aprobată prin lege.

2. În Senat am întârziat și noi foarte mult. A trecut legea pentru aprobarea Ordonanței privind impozitul pe profit, de la 11 octombrie. Este pe ordinea de zi la Camera Deputaților. Am văzut că figurează pe locul 5 sau 6. Deci, în curând va ieși această lege pentru aprobarea Ordonanței 70. Eu nu-i mai spun "privind impozitul pe profit" pentru că nu e vorba de impozitul pe profit, e vorba de impozitul pe creșterea activelor nete, impozit pe avere și, de altfel, amendamentele ne arată că s-a avut în vedere impozitarea tuturor activelor, inclusiv impozitarea acestui blocaj financiar pentru că el se reflectă în activ.

Senatul, bineînțeles, de comun acord cu Ministerul Finanțelor ca să facă ordonanța să se încadreze în legea de abilitare i-a adus corectivele respective pentru că în caz contrar ea nu se încadra în legea de abilitare. Legea de abilitare spunea: "îmbunătățiri ale legislației privind impozitul pe profit", or, eu am spus că nu este impozitul pe profit, e impozitul pe creșterea activelor nete, impozitul pe avere.

În aceste condiții să știți că eu nu pot să accept. Aș ruga colegii deputați să accelereze acea lege de aprobare a Ordonanței 70 pentru că să știți că sunt greutăți deosebite în economie. Sunt unități care, deși realizează profitul încasat, e la jumătatea profitului creșterea activelor nete, ei plătesc impozit la creșterea activelor nete cu greutăți corespunzătoare în asigurarea resurselor financiare la nivelul fiecărei unități. Plătesc impozit din ceva ce nu am încasat, constitui fonduri din ceva ce nu am încasat, plătesc dividende din ceva ce nu am încasat.

Din această cauză v-aș ruga să nu acceptăm pentru că nu e locul în Legea bugetului a impozitului pe profit și aș ruga să se urgenteze aprobarea prin lege a acelei ordonanțe.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Florin Georgescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cu tot respectul și prețuirea pe care le port domnului președinte Marin Stelian trebuie să fiu de acord aici cu domnul senator Viorel Sălăgean pe care, de asemenea, îl respect foarte mult și să vă explic de ce. Nu suntem aici pentru a face o dezbatere legată de filosofia impozitării profitului. Este adevărat că am avut o anumită abilitare în 1994 când am emis ordonanța, dar tot în 1994 printr-o ordonanță s-a aprobat, vă rog să rețineți, memorandumul de politici economice care a stat la baza acordului de împrumut cu FMI-ul și care prevedea acolo modernizarea și îmbunătățirea - acum depinde ce înțelegem prin îmbunătățirea din punct de vedere al relaxării sau îmbunătățirea din punct de vedere al eficienței economice, noi le-am îmbinat, spunem destul de bine, dar amendamentele la comisia de specialitate a Senatului au fost foarte bine venite. Am ajuns la o variantă care răspunde atât necesităților economiei în tranziție, cât și cerințelor finanțatorilor internaționali care pun niște condiții de accelerare și de adâncire a efortului de reformă și restructurare. Ceea ce vrem noi să facem la acest articol, ca să trecem la lucrul concret, la propunerea domnului senator Sălăgean, este să aducem în legislația impozitării profitului unele amendamente care au apărut necesare ca efect al progresului reformei. În urmă cu doi ani și ceva nu știam cum se va desfășura activitatea de restructurare punctuală prin Ordonanța 13, pentru că Ordonanța 13 a apărut în 1995.

Deci, s-au adus noi reglementări, nu am făcut nici anul trecut pentru că ordonanța a fost în ianuarie, dar în procesul aplicării sale la sfârșitul trimestrului II, III, IV din anul trecut ne-am lovit de o serie de greutăți pe care vrem să le rezolvăm acum. Și atunci, când o întreprindere, chiar când o societate comercială sau regie primesc sprijin de la FPS sau de la buget, nu vrem să fie impozitate pentru că ei sunt agenți economici mari și după legislația economiilor dezvoltate se face o impozitare a activelor și nu a profitului care, profitul net, patrimoniul net, creștere de patrimoniu net înseamnă, practic, tot profit. Dar, nu mai stăm să intrăm acum în aceste amănunte.

Deci, ce se vrea aici este relaxare . Să nu luăm impozite pe sume venite de la buget și de la FPS, deci să alimentăm bugetul cu niște sume care nu ne trebuie și care sunt destinate să elimine și să reducă tocmai blocajul financiar.

Vreau să închei prin a vă arăta că tot dumneavoastră ați aprobat, la art.4 din acest proiect de lege și tot la art.4 din legea anului trecut, amendamente ale Ordonanței 70, anumite scăpări referitoare la impozitarea profitului la organizațiile de nevăzători, la 4.2, la 4.4 privind impozitarea obiectelor de cult, activități care înseamnă obiect de cult religios care sunt scutite de impozite.

Venim și amendăm Ordonanța 70. Dacă l-am amenda la art.4, pentru anumite chestiuni punctuale de natură, să spunem așa, filantropică și care ține de latura culturală a activității sociale, vă rugăm să o amendăm și la art.45 tot în sensul unor facilități pentru latura economică, de data aceasta, a activității societății noastre.

Deci, vă rugăm să votați pentru că nu avem nevoie să ne luăm impozite singuri. Noi astăzi îi dăm și mâine îl impozităm ! Nu vrem să-l impozităm !

Sigur, în măsura în care dumneavoastră veți avea timpul necesar și vă rugăm să-l aveți, atunci când se aprobă ordonanța peste o lună de zile, intră în vigoare și cu acele amendamente, dar până la intrarea ei în vigoare, la aprobarea de către dumneavoastră, vrem să utilizăm acest cadru care înseamnă relaxare și nu constrângere.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule Marin Stelian, nu am putea să facem următorul lucru ? Să eliminăm primele cuvinte: "în aplicarea Ordonanței Guvernului ...." și să începem direct fraza: "Sunt deductibile la calculul impozitului..." ca să nu facem referire la o ordonanță care nu a fost încă aprobată. Ca să nu fie referire la un text care nu a fost încă adoptat de Parlament și în felul acesta....

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Alineatul 2, vedeți ...se aplică și în anul fiscal 1995. Ne permite Constituția ?

Aș ruga colegii să vadă amendamentul și să nu mă acuze nimeni că nu v-am spus realități.

Deci, se impozitau alocațiile pentru investiții, acordate de la buget pentru că intră în activul net sumele acordate de FPS cu titlu gratuit. Se impozitau ! Atunci, ordonanța a fost bună sau nu a fost bună ? Probabil că .....

Eu accept.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Dacă domnul senator Sălăgean este de acord, am putea să eliminăm primele cuvinte de acolo "în aplicarea Ordonanței Guvernului nr.70 privind impozitul pe profit" și să începem direct: "Sunt deductibile la calculele impozitului..." ca să nu apară această problemă de formă pe care a ridicat-o și domnul senator Marin Stelian, pe bună dreptate.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Două voturi împotrivă. Abțineri ? 6 abțineri.

Cu majoritate de voturi, amendamentul a fost acceptat.
Este vorba, deci, de introducerea unui text nou după art.44.

S-a înscris domnul deputat Grigoraș, de asemenea pentru introducerea unui articol nou.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Neculai Grigoraș:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunerea mea era de a introduce un articol după art.44, acum va urma după articolul aprobat, articolul propus de către domnul senator Sălăgean.

Voi citi articolul după care voi face o succintă motivare.

Deci, conținutul articolului urmează să fie următorul: "Producătorii agricoli care au înregistrat pierderi din calamități naturale în anii 1994 și 1995, verificate și stabilite potrivit dispozițiilor legale, pot solicita Băncii Agricole reeșalonarea pe 3 ani până la finele anului 1998 a creditelor restante la 31 decembrie 1995, provenite din realizarea lucrărilor agricole.

Banca Națională va lua măsurile corespunzătoare pentru sprijinirea Băncii Agricole, ca urmare a amânării rambursării creditelor bancare de către producătorii agricoli care au înregistrat pierderi ca efect al calamităților naturale în anii 1994 și 1995.

Constatarea calamităților se face de către organele Băncii Agricole SA cu aprobarea organelor teritoriale ale Ministerului Finanțelor."

Acest articol este necesar, ca urmare a situației pe care o înregistrează Banca Agricolă la data actuală, respectiv credite restante în sumă de 395 miliarde lei și dobânzi restante în sumă de 382 miliarde lei, care au la origine tocmai pierderile înregistrate de agenții economici din agricultură care la sfârșitul anului 1995 erau în sumă de 700 miliarde lei, din care 495 miliarde din activitatea anilor precedenți, iar pentru a continua procesul de finanțare a agriculturii și a permite accesul la credite a producătorilor agricoli este reeșalonarea la plata datoriilor restante către bancă pe o perioadă de 3 ani, lucru posibil în condițiile propunerii făcute.

Sigur că noi am adoptat zilele trecute un proiect de lege care se referea tocmai la măsurile speciale pentru creditarea campaniei agricole de primăvară, dar acest articol vine să contribuie, să asigure un plus de fluidizare a derulării fondurilor necesare campaniei agricole de primăvară și lucrărilor agricole în continuare.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Eu, personal sunt de acord, dar legea bancară interzice să reeșalonezi, să acorzi credite la cel care are pierderi, indiferent din ce provin pierderile. Poți să faci asemenea reeșalonări, dar cu garanția statului. Cu garanția Ministerului Finanțelor, pentru că altfel interzice legea bancară care este lege specială în domeniu.

Mie mi-a părut rău că și în legea aceasta cu creditarea agriculturii s-au introdus acolo: Noi la Senat am trecut cu garanția Ministerului Finanțelor la asemenea credite reeșalonate și a dispărut. Băncile nu pot să acorde, să facă reeșalonări decât...

Eu sunt de acord, dar să se spună: "cu garanția Ministerului Finanțelor", a statului, așa cum prevede legea.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al inițiatorului.

Domnul Florin Georgescu:

Să vă vorbesc puțin mai simplu, nu tehnic, și să ne înțelegeți care sunt constrângerile, pentru că există constrângeri financiare, monetare, economice, și care sunt limitele de mișcare în acest sens.

Normal, când cineva consumă, până la urmă cineva trebuie să plătească. Dacă nu a fost în stare să plătească producătorul pentru că a avut calamitate, deci nu se referă la toți care nu au rambursat creditele datorită anumitor motive subiective sau obiective, acesta este un obiectiv de forță majoră și el se constată prin organismele de specialitate ale Guvernului, Ministerului Mediului etc. Cine să plătească pentru chestiunea aceasta ? Poate să plătească bugetul sau poate să plătească băncile și Banca Națională. Bugetul are niște limite prestabilite. Mai mult de 2,2 deficit bugetar, nu putem să avem. Avem și o limită de a garanta credite care a fost discutată și agreată tot cu finanțatorii internaționali, tocmai pentru ca aceste garanții să nu fie o presiune viitoare asupra deficitului pentru că ele pot fi potențiale deficite, potențiale cheltuieli preluate la datoria publică. Dacă bugetul are aceste limite și nu poate să se miște într-un mod foarte lejer, poate Banca Națională și cu băncile comerciale, care de asemenea, au și ele niște limite în cadrul politicii monetare și a acordurilor internaționale de finanțare la care este parte pentru a respecta o anumită politică monetară. Și vedeți că acolo nu spune ca toate cele, nu știu cât sunt acolo, ați menționat sunt 46l de miliarde, să fie luate mâine. Pe măsura funcționării economiei, pe măsură ce se rambursează din economie, deci anumite sectoare de activitate merg foarte bine, dau banii înapoi, le dau chiar mai repede, nu iau credite.... deci, e loc în cadrul politicii monetare a Băncii Naționale pentru alocări de credite prin băncile comerciale la aceste destinații, Banca Agricolă poate să accepte dacă are linii de la Banca Națională și la rândul ei primește reeșalonarea liniilor de credite primite de acolo sau din economii, din depozite aflate la Banca Agricolă.

Deci, eu vă rog să înțelegeți că nu putem da garanție noi, statul, la așa ceva, ci în cadrul limitelor de mișcare ale politicii monetare se pot reeșalona anumite credite. Ce va însemna aceasta, dacă limitele politicii monetare sunt foarte strânse ? Că va putea fie eșalona, și alții vor avea credite mai puține, fie nu va eșalona și va da credite la cei care la un moment sau altul au nevoie de mijloace circulante suplimentare. E un lucru foarte simplu, sunt iar vase comunicante și aici.

Deci, acolo nu spune că vor, nu e imperativ, e optativ, pot să.... Pot să,.. în limitele în care se găsesc resurse. Și atunci să lăsăm această flexibilitate pentru că nici Banca Agricolă nici Banca Națională nu vor depăși limitele proprii de mișcare la nivel național Banca Națională, la nivel de ramură Banca Agricolă.

Deci, v-aș ruga să fim de acord cu amendamentul așa cum este pentru că el creează posibilități de acțiune, nu obligații integrale de acțiune în acest sens.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă orice caz, concluzia este că noi va trebui să adoptăm cât mai repede o lege a asigurărilor în agricultură. Aceasta va fi soluția. Deocamdată, noi plimbăm problema dintr-un loc în altul.

Domnul Dan Stelian Marin:

Într-o economie de piață fiecare poate să se asigure împotriva oricărui risc. Și atunci și pentru calamități și pentru....

Domnule președinte,

Eu propun să nu avem în vedere acest amendament întrucât el se regăsește, poate mai bine, în legea, pe care am votat-o recent, privind asigurarea resurselor financiare în anul 1996 la agricultură. Acolo, se spune textual:"Datoriile determinate de calamități naturale - cu toate că ele determină pierderi și datorită pierderilor are datorii - creditele bancare restante și dobânzile neplătite vor fi reeșalonate la plată în anii 1997-1998" Și acolo e un text mult mai precis în ceea ce privește obligația Băncii Naționale de a asigura resurse. Se spune: "Banca Națională a României va asigura resursele financiare necesare reeșalonării creditelor". Se pune problema la toate creditele, pe când aici e o formă de rugăminte adresată prin lege Băncii Naționale, că va sprijini. Acolo, are obligația precisă, să asigure resursele pe perioada reeșalonării.

Din cauza aceasta vă rog, probabil că domnul ministru a solicitat de la colegii noștri acest amendament înainte de a apare legea privind creditarea agriculturii.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Ințeleg că domnul ministru acceptă argumentele domnului președinte Marin Stelian.

Domnul deputat Grigoraș, mențineți amendamentul ? Renunță la acest amendament.

În aceste condiții trecem la articolul 45. Este cineva înscris ? Este înscris domnul deputat Munteanu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vă aduc aminte că în acest an am trăit o experiență inedită, o premieră. Am aprobat, nu cu puține zile în urmă, rectificarea bugetului pe 1995, care făcea obiectul unei ordonanțe a Guvernului, atunci când datorită faptului că era prevăzut într-o ordonanță, efectele sale fuseseră epuizate. Sumele, în cea mai mare parte, fuseseră cheltuite. Deci, toate propunerile de îmbunătățire justificate ale comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau ale senatorilor și deputaților au fost de fapt inutile.

Trebuie să fiți de acord, nu vă spun o noutate pentru nici unul dintre dumneavoastră, că o rectificare de buget este un act legislativ la fel de serios ca și un buget. Prin urmare, vă propun să introducem o propoziție în cadrul art.45, o sintagmă de fapt, prin care să fie prevăzut ca numai printr-un proiect de lege să se poată face rectificarea de buget.

Deci, la art.45 care începe cu textul așa cum este propus de Guvern: "Guvernul poate prezenta Parlamentului - am adăugat- printr-un proiect de lege - și textul propunerii Guvernului merge în continuare- propuneri de rectificare a bugetului de stat pe anul 1996..... "

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al Guvernului.

Deci, ideea este să nu se mai facă prin ordonanță, ci prin proiect de lege, dacă am reținut bine.

Domnul Florin Georgescu:

Domnule președinte,

Nu pot să fiu de acord cu așa ceva pentru că este anticonstituțional. Dacă Constituția lasă la latitudinea Parlamentului dreptul de a decide în legătură cu abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și dacă bugetul nu este o lege organică, tot potrivit Constituției aprobate de dumneavoastră, înseamnă că dacă voința Parlamentului și majoritatea care votează pentru o propunere a Guvernului este de acord să-i dea abilitare să facă acest lucru și impune nevoia țării, nevoia, urgența, presiunea socială ș.a.m.d. poate să facă și prin ordonanță. De ce să limităm acest drept constituțional printr-o lege neorganică ? Nu putem să schimbăm Constituția printr-o lege neorganică. Deci, după părerea mea este neconstituțional. Dumneavoastră veți stabili, aici, pe baza argumentelor de la momentul x sau y dacă putem să modificăm și prin.....

Domnul Adrian Năstase:

Este foarte clar, nici nu are rost să discutăm. Nu cred că putem să introducem aici o astfel de limitare. Guvernul are dreptul, spre exemplu, printr-o ordonanță de urgență, se întâmplă ceva, Doamne ferește ! Deci, îi interzicem acest drept constituțional prin proiectul de lege de buget ? Nu cred că poate fi acceptată. Să mă iertați, dar nici nu pot să pun la vot această propunere care, într-adevăr este neconstituțională. E o limitare. Ințeleg care este preocuparea domnului deputat Munteanu și are dreptate. Rugămintea este, și de fapt este o chestiune care ne vizează pe noi, de a lua în discuție până la urmă, cu rapiditate, ....

(Domnul Mircea Mihai Munteanu dorește să intervină)

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Vreau să vă aduc aminte că această situație penibilă în care Parlamentul a fost pus, întârzierea discutării ordonanței care a fost depusă, dacă mi-aduc bine aminte, la sfârșitul lunii octombrie, putând să fie motivat în diverse feluri, dar oricum, ea a stârnit reacții negative, efectiv negative, din partea opiniei publice și chiar din partea multora dintre noi. Pentru că, până la urmă trebuie să fiți de acord că discutarea acestei ordonanțe, făcută cu întârziere datorită unor cauze pe care nu are rost să le comentez acum, ne-a pus într-o situație absolut formală, absolut caraghioasă.

Domnul Adrian Năstase:

Corect.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Pentru acest motiv, aș fi vrut să evităm pe viitor situații penibile în care putem fi puși noi, singurul organ legiuitor al țării.

Domnul Adrian Năstase:

Aveți dreptate. Eu cred că s-a consemnat această chestiune și, probabil, încetul cu încetul vom intra în normalitate din toate punctele de vedere și așa cum am făcut cu proiectul de buget care s-a depus, dar probabil că datorită faptului că bugetul, până la urmă, este și o rezultantă a negocierii cu instituții financiare internaționale pentru rațiunile pe care le cunoașteți, apar aceste elemente suplimentare.

Eu supun votului dumneavoastră art.45 în varianta inițială.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? 19 abțineri.

Cu 19 abțineri art.45 a fost adoptat.

Domnul deputat Ana Gheorghe, pentru un articol nou, după 45.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnule ministru,

În cele două săptămâni scurse până acum s-au făcut referiri de la acest microfon, și pe bună dreptate, dacă veniturile cuprinse în proiectul Legii bugetului vor fi realizate. Au existat destule păreri sceptice în acest domeniu și eu nu cred că din substanța economică provin ele, ci mai ales din felul în care aceste venituri ale statului se colectează.

În acest sens, domnule ministru, credeți că în aparatul financiar vor mai avea loc, vor mai rămâne inspectori, ofițeri financiari cu 140.000 lei salariu ?

Domnul Adrian Năstase:

Care este amendamentul, domnule deputat ?

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Eu m-am gândit să supun colegilor un amendament care să vizeze îmbunătățirea și stabilizarea personalului în aparatul financiar până ce este necesar să se introducă o corecție binevenită în grila de salarizare a acestui aparat.

În acest sens, vă supun atenției dumneavoastră următorul text: "Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor pot constitui fonduri distincte pentru acordarea de stimulente personalului prin aplicarea unei cote de 1% asupra veniturilor suplimentare încasate ca urmare a controalelor efectuate peste nivelul veniturilor declarate și a obligațiilor de plată asumate față de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul de stat și bugetele fondurilor speciale. Condițiile de constituire și modul de utilizare a fondurilor prevăzute la alineatul precedent se stabilesc prin hotărâre de guvern".

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei?

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte, acest amendament nu este un amendament specific problemelor de buget sau financiare, ci mai degrabă celor care se ocupă cu protecția și cu probleme de muncă.

Domnul Florin Georgescu (din loja guvernamentală):

Dar are consecințe.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte, ca să-mi spun punctul meu de vedere, pentru că n-am comisiile aici, eu nu sunt de acord cu asemenea stimulente. N-am fost și nu sunt, pentru că aceste stimulente din amenzi, din aceste încasări suplimentare - să determinăm ce este suplimentar - conduce la foarte multe abuzuri în economie, slăbește calitatea celui care face controlul și în aceste condiții, să știți! nu sunt de părere. Pot să dau exemple..., foarte multe exemple.

Domnul Mihail Nică (din bancă):

De exemplu art.7.

Domnul Dan Stelian Marin:

Ne-am mai păcălit și cu Curtea de Conturi, ne-am păcălit și cu alte organe, ne-am păcălit și cu Ministerul Finanțelor când i-am dat din amenzi și penalizări, ca să plătească stimulente...

Eu personal nu sunt de acord, dacă plenul votează pentru, mă supun hotărârii plenului.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al Guvernului?

Domnul Florin Georgescu:

Vă mulțumesc domnule președinte.

Sigur, eu am o poziție delicată aici, însă din ceea ce s-a discutat tot timpul în aceste zile s-a constatat necesitatea unor venituri suplimentare, unor oameni determinați și motivați să reducă evaziunea fiscală și contrabanda, așa cum dumneavoastră, foarte mulți, ați semnalat de la acest microfon.

Noi, în Ministerul Finanțelor, avem posibilități financiare limitate pentru personalul nostru. Deja au apărut - și dumneavoastră știți mult de prin județe - chiar domnul președinte Brânzei mi-a trimis o adresă oficială în care mă soma, mă soma și...

Domnul Gheorghe Brânzei (din loja comisiei):

...de salarii era vorba, domnule ministru, nu de stimulente...

Domnul Florin Georgescu:

Salariile? Vedeți? Aici sunt două componente; dacă mărim salariile la Finanțe, trebuie să mărim salariile și la Inspectoratul agro-zoo-veterinar și la contabila de la Inspectoratul școlar și peste tot și aceștia sunt 600.000 de oameni și 600.000 de oameni înseamnă... s-ar putea 500 de miliarde, 500 de miliarde nu avem de unde, dar pentru unul care are același salariu și care, fiind motivat să se ducă și să scormonească... trebuie să scormonească la agenții economici în bilanțuri. Eu cred că domnul... (vociferări) Nu, nu, și Ministerul Muncii, cele două bugete care o duc greu și care au deficite.

Eu sunt convins că pe domnul Marin Stelian, președintele Comisiei de specialitate de la Senat nu-l deranjează faptul că agenții fiscali sau agenții Curții scormonesc în evidențele contabile să vadă dacă sunt... și le scutură pentru a cădea toate veniturile cuvenite statului, potrivit legii aprobate de dumnealui în calitate de parlamentar, nu de agent controlat. În aceste condiții, eu vă rog să înțelegeți că a ridica spectaculos salariile la Finanțe nu este posibil, că trebuie să ridicăm la tot aparatul administrației. Dacă dumneavoastră veți veni mâine și dați coeficient 5,3, s-ar putea să aprobați, știți dumneavoastră la ce putere din stat și cel de la Finanțe stă cu 2,45 cel mai..., nu, 2,20 în teritoriu coeficient - 2,20, deci, cel cu 2,20 constată fapta, face Garda are dotare armată, dotare cu arme, restul nu; constată fapta, este supus agresiunii de toate felurile și nu-i recunoaștem nici un fel de merit. După aceea el trimite dosarul la Poliție, la Procuratură și, în final, la instanță. La ultima verigă îi recunoaștem pericolul, dar acestuia nu i-o recunoaștem. CIS-uri, AGA, chestii din astea s-au cam terminat, deci, nu putem să mai argumentăm că au venituri suplimentare din alte zone, deci, oamenii sunt nemotivați și să nu-i împingem într-o zonă pe care cu toții dorim să o atacăm și să o reducem în societate.

Nu se iau stimulente din amenzi. Deci, amenzile - nici în prezent, nici în ceea ce se propune - nu constituie obiect de alimentare a fondului de stimulente, stimulente care este ceva potențial. Aduci ceva mai mult decât a declarat agentul economic, ți se cuvine și ție o anumită parte, să te motiveze, ca o remiză - dacă vreți -, nu aduci, ei salariul pe care l-ai primit de la Parlament și de la Guvern.

Deci, ceea ce dorim să știți, este că acest fond este alimentat numai din confiscări, când se confiscă o sumă sau niște bunuri valorificabile, și din penalități, dar penalitățile le-am anulat potențial dacă oamenii plătesc impozitele în acest an - și mulți se vor grăbi să-și plătească datoriile ca să scape de penalitate și deci, acest obiect a dispărut. Curtea de Conturi, înseamnăcă... pe care tot dumneavoastră ați gratulat-o cu această facilitate, se duce astăzi la întreprindere și scormonește în impozitul pe profit și-i găsește o sumă din care ia 1% stimulente. Inspectorul meu nu se duce, pentru că nu ia 1%, sau se duce și s-ar putea să facă un control mai superficial, răspunde șeful lui de această chestiune, sau chiar nu este lăsat, pentru că îl găsește pe cel de la Curte acolo, pentru că acela este motivat, acela este atras de această situație.

Bugetul asigurărilor sociale, ați văzut, mai devreme am aprobat ca să fie finanțat fără dobândă din trezorerie, tocmai pentru că se află într-o situație grea și nu se încasează CAS-ul. Haideți să-i trimitem pe acești vânători de impozite, să-i motivăm și să vedem ce iese, pentru că este spre binele veniturilor pe care dumneavoastră vreți, aici, împreună, să le repartizați pentru cheltuieli. Nu avem venituri, nu avem ce cheltui.

Domnul Mihail Nică (din bancă):

În concluzie?

Domnul Florin Georgescu:

V-aș ruga să fiți de acord cu propunerea domnului deputat Ana, pentru că ea asigură protecția salariaților Ministerului Muncii și a Finanțelor, care sunt în număr de circa 20 și ceva de mii și care se duc și bat în fiecare poartă de agent economic și de persoană fizică să aducă impozite și dacă aduc impozite mai mult decât cele declarate de persoana fizică sau juridică, atunci îi stimulăm cu ceva, față de leafa foarte modestă de 100.000 și ceva 200.000 de lei pe care o primesc ei astăzi. Nu aduc impozite suplimentare, stau cu 200.000 pe lună, dar să le acordăm această șansă. Deci, nu este decât o șansă de care putem beneficia cu toții și întreaga societate.

Vă mulțumesc.

Nu amenzi, amenzile nu intră aici. Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Domnul deputat Joca.

Domnul Romulus Ioan Joca:

Vă mulțumesc domnule președinte.

Mă adresez domnului ministru de stat Florin Georgescu. Anul trecut v-am făcut o interpelare cam pe aceeași temă. Răspunsul de atunci a fost același. În acest an, când s-a pus problema bugetului pentru sănătate, știți prea bine că am venit cu un amendament, respins cu foarte mare mânie de dumneavoastră, ca 25 % din... eu nu spun nici cel puțin confiscări, din venituri proprii în valută și lei, să rămână acolo unde se obțin; la Ministerul Sănătății sau la ministerele cu rețea sanitară proprie. Ați fost categoric împotrivă, iar aici vă pledați cauza, evident pro domo. Mi se pare că sunteți, cel puțin, inconsecvent.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Georgescu (din loja guvernamentală):

Dați-mi voie să explic. Este cu totul altceva.

Domnul Adrian Năstase:

Da.

Domnul Florin Georgescu :

Domnule deputat, cu tot respectul pe care vi-l port, este cu totul altceva. Acolo sunt niște venituri stabilite prin lege.

Deci, dacă la sectorul de sănătate, un străin, o persoană străină își îngrijește sănătatea aici, trebuie să plătească o taxă. Deci, taxa se încasează prin venirea străinului la ghișeul policlinicii. Nu este nici un merit al dumnealui, dumnealui are toate condițiile materiale și de pregătire asigurate de stat și face un serviciu pentru un străin. Este o taxă pe care trebuie să o încaseze, este obligat, nu poate să-i facă îngrijirea medicală fără să-i ia taxa, că deja intră în altă zonă a juridicului.

Aici este altceva, este stimularea omului să se ducă și să controleze dacă impozitele calculate și virate de un agent economic sunt legale și să aibă motivația să intre în profunzimea proceselor din întreprindere, a documentelor financiar-contabile și să constate sume suplimentare, sau greșeli, sau erori. Dacă sunt cu rea-credință, sigur, iau alt drum, dacă sunt fără rea-credință, se încasează sumele și se ia o anumită stimulare de către acești oameni. Acele sume de care vorbiți dumneavoastră pe baza evoluției istorice sunt luate în calculul veniturilor. Noi știm câți oameni s-au tratat anul trecut și cu o abatere de 1-2% vor fi aceiași cei care vor plăti taxe, însă evaziunea fiscală și contrabanda nu sunt luate în veniturile incluse în acest buget, nu știm cât va fi și atunci ce să facem? Să-i stimulăm pe cei care sunt îndreptățiți, abilitați de lege să adune veniturile, să fie mai fermi, mai serioși, mai deciși, mai motivați. Aceasta vrem.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Domnul deputat Stan.

Domnul Vasile Stan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Toată stima pentru activitatea pe care o desfășoară acești oameni, toată stima pentru domnul ministru că își apără subalternii, dar nu putem, într-o lege anuală, cum este Legea bugetului, având în vedere că au și trecut patru luni, să fie această prevedere de salarizare. Să nu amestecăm două domenii diferite. Nu are nici o legătură bugetul cu salarizarea. Poate când ne vom hotărî să mai îmbunătățim coeficienții de ierarhizare, nu știu când se va întâmpla această treabă, vom ține cont de importanța acestei meserii și vom avea grijă, dar nu se poate. Înseamnă că la anul, când... cine o discuta bugetul pe 1997, din nou să venim cu o asemenea prevedere. Nu se poate!

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Domnul senator Răboacă. Faceți pe urmă conversație, iertați-mă, dar... Haideți să ne grăbim, este 12.20, se termină programul. Vă rog domnule senator.

Domnul Gheorghe Răboacă:

Vă mulțumesc domnule președinte.

Aș vrea doar o simplă și o singură remarcă. Eu admir cu toată sinceritatea încercarea domnului ministru Florin Georgescu de a-și motiva colaboratorii, pentru că știm cât de grea este această sarcină de strângere, de colectare a impozitelor și cât de mari sunt încercările celor care doresc să se sustragă impozitării, însă aș vrea să îl rog pe domnul ministru Florin Georgescu ca, pe baza aceluiași entuziasm, aceleiași convingeri, să abordeze și problematica salarizării și în alte domenii și mă refer în primul rând la cercetarea științifică, unde...

Domnul Adrian Năstase:

Da, am reținut ..., am reținut domnule senator.

Domnul Gheorghe Răboacă:

...unde poziția domniei sale, ca și a altor colegi, mi se pare extrem de..., chiar retrogradă. Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. A fost foarte important argumentul pe care l-ați adus.

Domnul Florin Georgescu (din loja guvernamentală):

...Stimulente concrete. Eu nu-i dau leafă aici...

Domnul Adrian Năstase:

Domnule senator, vă rog să luați loc în bancă.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Ana.

Cine este pentru?

Stimați colegi, eu vă propun următorul lucru, pentru că suntem la sfârșitul acestei dezbateri, cred că votul la acest articol va trebui exprimat când reluăm lucrările săptămâna viitoare. Vă rog să așteptați o clipă.

Deci, propun ca votul asupra acestui articol să fie exprimat săptămâna viitoare. Mai are domnul Grigoraș o propunere și apoi mai este ...

Domnul Neculai Grigoraș:

Foarte pe scurt domnule preșdinte.

Stimați colegi, este vorba tot de un articol nou. Având în vedere importanța strategică a programului energetic, se impune necesitatea constituirii stocurilor aferente acestora, precum și asigurarea surselor de finanțare a lor. Ținând seama de faptul că o importantă cantitate din stocurile necesare asigurării programului energetic se achiziționează din import, propunem introducerea unui articol nou, după art.45, probabil 452, dacă se va aproba cel propus anterior, cu următorul conținut: "Prevederile articolului 3 din Legea nr.118 din 1995 privind abilitarea Ministerului Finanțelor și Băncii Naționale a României de a efectua împrumuturi externe pe termen mediu și lung, precum și aprobarea plafonului de îndatorare publică externă pe anul 1996, se modifică și se completează astfel: Banca Națională a României este abilitată să efectueze, până la 31 decembrie 1996, operațiuni de împrumuturi externe pe termen mediu și lung de pe piața internațională de capitaluri pentru consolidarea rezervelor internaționale ale statului și constituirea fondului valutar pentru programul energetic până la un nivel cumulat de 1,5 miliarde dolari SUA, inclus în plafonul de îndatorare aprobat pentru anul 1995 și plafonul de îndatorare publică externă pe anul 1996, prevăzut la art.1 din Legea nr.118/1995".

Și un alineat 2) "Fondul valutar pentru programul energetic se administrează de către Banca Națională a României și Ministerul Industriilor". Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiilor? Aveți cuvântul domnule președinte.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte, suntem de acord și doresc succes Băncii Naționale să realizeze aceste împrumuturi pe termen mediu și lung.

Am o singură observație: fraza finală în care spune că administrarea fondului se face de către Banca Națională a României și Ministerul Industriilor. Nu. Să rămână numai Banca Națională a României. Nu se poate să administreze un fond două instituții. De altfel, nu știu cum ar putea să administreze Ministerul Industriilor.

Ministerul Industriilor dispune plăți și nu el administrează fonduri, ci Banca Națională. Să rămână numai Banca Națională.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Mulțumesc.

Punctul de vedere al Guvernului?

Domnul Florin Georgescu:

Da. Mulțumesc. Suntem de acord cu precizarea făcută de domnul președinte al comisiei, domnul Marin Stelian. Oricum, trebuie să precizăm, să dăm legitimitate și să abilităm pe cineva din partea Executivului, că atunci când a fost chestiunea cu Moțiunea energiei, nu ați dat-o la Banca Națională dumneavoastră, Parlamentul, ci ați dat-o la Guvern, moțiunea simplă. Dacă lăsăm așa, nouă ne convine, când mai este frig prin case, o să dați moțiune la Banca Națională, probabil.

Deci, noi vrem să ne implicăm în acest proces și să administrăm fondul valutar împreună cu Banca. Sigur, tehnic, îl administrează Banca, dar prioritățile, zonele, direcțiile de utilizare trebuie să le spună Guvernul prin Ministerul Industriilor, că el se pricepe la chestia aceasta. Deci, se administrează de Bancă și Guvern, sau la propunerea..., ceva de genul acesta, pentru că altfel Banca Națională s-ar putea să aibă alte preocupări în timpul acela.

Domnul Adrian Năstase:

Am reținut. Mulțumesc.

Cum propuneți să sune textul domnule președinte? Aveți aici textul. Deci, de către Banca Națională și... Nu, cei de la Industrie stabilesc prioritățile. La propuneri..., sau - în colaborare cu Ministerul Industriilor.

Domnul Florin Georgescu:

La propunere.

Domnul Dan Stelian Marin:

În colaborare.

Domnul Adrian Năstase:

În colaborare cu Ministerul Industriilor.

Domnul Florin Georgescu:

...Se utilizează prin Bancă, la propunerea...

Domnul Adrian Năstase:

Nu. În colaborare cu Ministerul Industriilor, da?

Deci, textul ar suna în felul următor, alineatul ultim: "Fondul valutar pentru programul energetic se administrează de către Banca Națională a României, în colaborare cu Ministerul Industriilor".

Domnul Mircea Ciumara (din bancă):

Nu este bine.

Domnul Adrian Năstase:

Nu este bine. Cum este bine domnule Ciumara? Da, în colaborare cu PNȚCD. Care ar fi formularea?

Domnul Mircea Ciumara:

Deci, domnule președinte, decizia de utilizare a banilor să o ia Guvernul, Banca este numai executantul. Deci, nu în colaborare cu... deci, deciziile se iau de Bancă, la propunerea Guvernului, sau la hotărârea Guvernului.

Domnul Adrian Năstase:

La propunerea Guvernului, da?

Domnul Gheorghe Ana (din loja comisiei):

Așa este bine.

Domnul Adrian Năstase:

Bun. Supun votului dumneavoastră amendamentul cu această reformulare... Domnul senator Marin Stelian.

Domnul Dan Stelian Marin:

Să nu considerăm că administrarea înseamnă numai utilizarea. Administrarea înseamnă valorificarea acestui fond până la utilizare și multe altele... plasarea pe o anumită perioadă în condiții de siguranță, adică ... nu este de la Guvern.

Domnul Adrian Năstase:

Cum propuneți domnule senator? (vociferări)

Stimați colegi, ați prețuit până acuma sugestiile domnului senator. Lăsați-l să examineze o clipă și să...

Domnul Dan Stelian Marin:

Tot așa, se administrează de către Banca Națională a României, în colaborare cu Ministerul Industriilor, că-i banul lui.

Din sală:

Cu Guvernul.

Domnul Dan Stelian Marin:

... cu Guvernul.

Domnul Adrian Năstase:

...În colaborare cu Guvernul...

Nu, în colaborare cu Ministerul Industriilor.

Domnul Dan Stelian Marin:

... în colaborare cu Ministerul Industriilor.

Domnul Adrian Năstase:

Acceptați domnule Ciumara, da? Bine. Vă mulțumesc.

Îl supun votului dumneavoastră amendamentul în această formulare și cu precizarea că alineatul 2 se va referi la Banca Națională, în colaborare cu Ministerul Industriilor.

Supun votului acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 10 abțineri.

Cu 10 abțineri, textul a fost acceptat.

Stimați colegi, mai este art.46, care este de fapt un articol de ansamblu, sintezele le vom discuta ulterior, dar textul, cred că putem să-l adoptăm de pe acuma, în sensul că anexele 1-8, fac parte integrantă din prezenta lege, ceea ce este evident, dar în conținutul pe care-l vom defini săptămâna viitoare.

Supun votului acest articol

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere și acest articol a fost adoptat.

Deci, stimați colegi, săptămâna viitoare vom avea de rezolvat un singur text care va fi pus la vot la începutul... sau înainte de discutarea anexelor. Până atunci rog comisia și inițiatorul să mai vadă o dată problemele legate de anexe, aspecte care au rezultat din voturile asupra unor articole, astfel încât atunci când ne vom întâlni să avem o imagine foarte clară despre anexe.

Vă mulțumesc pentru colaborarea și sprijinul pe care le-ați dat comisiilor și ne revedem săptămâna viitoare.

Sărbători fericite! Paște fericit pentru cei care sărbătoresc în această săptămână Paștele.

Ședința s-a încheiat la ora 12.30.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 24 juin 2024, 11:12
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro