Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 10, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
14-05-2024
13-05-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 10-04-1996 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 10, 1996

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe 1996 (art. 451 și anexele nr. 3/1 - 3/20)  

Domnul Oliviu Gherman:

................................................

Intrăm în ordinea de zi și continuăm dezbaterile la proiectul Legii bugetului de stat pe 1996.

După cum vă reamintiți, a fost propus un articol, 451 nou, pe marginea căruia au avut loc dezbateri. Recitesc articolul, după care îl voi supune la vot și apoi trecem la anexe: îMinisterul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor pot constitui fonduri distincte pentru acordarea de stimulente personalului, prin aplicarea unei cote de 1% asupra veniturilor suplimentare încasate ca urmare a controalelor efectuate peste nivelul veniturilor declarate și al obligațiilor de plată asumate față de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul de stat și bugetele fondurilor speciale".

Alin. 2: îCondițiile de constituire și modul de utilizare a fondurilor prevăzute la alineatul precedent se stabilesc prin hotărâre a Guvernului".

Discuții au avut loc, deci supun votului dumneavoastră această propunere, care am înțeles că a fost însușită și de... Comisia nu și-a exprimat punctul de vedere. Da.

Cine este pentru acesta? Va trebui să numărăm, pentru că...

Da. Împotrivă? Voturi împotrivă? 8 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Trecem la amendamente. În privința amendamentelor, eu vă propun să procedăm în modul următor. Deci trecem la discutarea anexelor. Vă propun să începem dezbaterea cu anexa nr. 3, să mergem până la anexa nr. 18 și în final să dezbatem anexele nr. 1 și 2, care sunt anexe într-un anumit fel recapitulative.

Da, domnule președinte, domnule ministru, de acord cu această procedură? Deci începem cu 3, da? Supun votului dumneavoastră această procedură.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Deci cu majoritate de voturi a fost adoptată această propunere de procedură.

La anexa nr. 3, dacă sunteți bun să-mi dați înscrierile la cuvânt. Domnul deputat Ana Gheorghe, se pregătește domnul deputat Vasile șuta.

Domnul deputat Ana Gheorghe. Renunțați? Bun.

Dacă îmi permiteți, a renunțat domnul Ana Gheorghe, se înscrie domnul Apostolache Victor, care este la 3/02, deci este anterior înscrierii dumneavoastră. Eu o să merg acum în ordinea subanexei. Deci, domnul Apostolache. E pe culoar, vine? Bine, îl așteptăm. Domnul Apostolache.

Care e situația? Am înțeles că e pe drum, dar e așa de lung drumul de la balcon până jos?!

Da, are cuvântul domnul senator Apostolache.

Domnul Victor Apostolache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Amendamentul se referă la o simplă modificare în cadrul anexei nr. 3/02 la bugetul Senatului.

Proiectul de buget al Senatului pe anul 1996 a fost diminuat de la 24 de miliarde la 21,4 miliarde. Anexa nr. 3/02 prezintă detalierea pe articole de cheltuieli a sumei de 21,4 miliarde, care a fost stabilită în urma rectificării cu 2,6 miliarde lei. Analizându-se posibilitățile de încadrare în prevederile pe articolele bugetare, s-a ajuns la concluzia că este necesară majorarea cu 100 de milioane a sumei prevăzute pentru deplasări în țară, diminuându-se în mod corespunzător aceeași sumă de la articolul îAlte cheltuieli". Ca urmare, în anexa nr. 3/02, la îDeplasări, detașări, transferuri în țară", se va prevedea suma de 3.511.622.000 lei, iar la îAlte cheltuieli" se va prevedea suma de 2.411.380.000 lei, modificându-se în mod corespunzător totalurile aferente, și anume: la îDeplasări, detașări, transferuri": 4.995.692.000; îDeplasări, detașări, transferuri în țară": 3.511.662.000; la îCheltuieli materiale": 6.878.159.000, și îAlte cheltuieli": 2.411.380.000.

De asemenea, credem că s-a strecurat o greșeală, respectiv la numărul mediu de personal ce se finanțează în 1996, prevederea noastră era de 992, iar în buget apare de 952, cheltuielile totale nefiind afectate. Ca atare, propun modificarea sumei, numărului mediu la 992, așa cum a fost în prevederea noastră.

Domnul Oliviu Gherman:

Da, vă mulțumesc.

Deoarece fiecare dintre subanexe se referă la o componentă a bugetului, o să solicit punctul de vedere al Guvernului și al comisiei pentru fiecare caz în parte la aceste subanexe.

Domnul ministru Florin Georgescu. Deci nemodificarea sumei, ci doar o modificare a încadrărilor.

Domnul Florin Georgescu (ministru de stat, ministrul finanțelor):

Da, mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Nu este o problemă efectuarea modificării pe care a solicitat-o domnul senator. E posibil de făcut, mai trebuie amendat însă pe cale de consecință salariul mediu, pentru că s-a modificat și fondul și numărul, deci salariul mediu ca o rezultantă, și la nota de subsol, de asemenea, fondul președintelui Senatului suportă și el o anumită modificare. Deci e o chestie tehnică, pe care experții noștri o vor pune la punct, fiind de acord cu noi, Executivul, cu amendamentul propus.

Mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Da.

Comisia?

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Eu nu exprim punctul de vedere al comisiei, exprim punctul meu de vedere, pentru că nu am analizat-o în plenul celor două comisii.

Părerea mea e că propunerea este fără obiect, deoarece în condițiile articolului 5 alin. 4, pe care l-am votat, se spune așa... Nu e ăla. La îDeplasări". (Vociferări.)

Da, plus 100 de milioane la îDeplasări", minus 100 de milioane la îAlte cheltuieli". De ce? Noi am votat alin. 4 de la articolul 5 în felul următor: îCheltuielile pentru deplasări, detașări, transferuri, simpozioane vor fi reduse cu 15% față de realizările anului 1995". Deci cifrele la aceste capitole pe care le votăm noi vor fi rectificate în termen de 60 de zile de la aprobarea Legii bugetului. Rectificând sumele în funcție de realizările lui 1995 minus 15%, economiile aferente vor fi trecute la rezerva, la dispoziția Guvernului și vor finanța pierderea din calamități, așa cum am votat până în prezent Legea bugetului.

Părerea mea, chiar dacă se introduce o asemenea modificare, ea este nulă în execuție.

Domnule secretar general,

Indiferent că suntem Senat, că suntem Camera Deputaților, legea e lege pentru toată lumea și trebuie s-o aplicăm ca atare. N-avem cheltuieli de deplasări, trimitem mai puțini oameni. În loc să trimitem 20, trimitem 10, în loc să trimitem 10, trimitem 5. Spuneți dumneavoastră, pentru deplasări în țară. Ei, și deplasările în țară pot fi... Să ne încadrăm și noi, ca oricare instituție publică, în acest regim de austeritate, pe care îl proclamăm și îl discutăm în permanență. Deci, personal, eu nu sunt de acord să facem excepție, tocmai când suntem noi, cei care votăm legea.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Da.

Domnul secretar general și senator Constantin Sava.

Domnul Constantin Sava (secretar general al Senatului):

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi pare rău că domnul senator președinte de comisie nici nu a vrut să asculte până la capăt amendamentul pe care noi l-am propus și, mă rog, această poziție a dânsului, din momentul când i-am spus-o, a fost înu" întâi și după aceea să-mi asculte...

Senatul propune următorul lucru: la capitolul îCheltuieli totale" prevăzute la Senat și aprobate de către plenul Senatului sunt de 21 de miliarde 407 milioane 946. Propuneri acum, în condițiile acestei schimbări: aceeași sumă, 21 de miliarde 407 milioane 946 mii de lei. Ce propunem noi? Un singur lucru: de la îCheltuieli materiale", de la capitolul îCheltuieli materiale și servicii" să luăm 100 de milioane și să le introducem la îDeplasări, detașări, transferuri în țară". Despre ce este vorba? Este vorba de asigurarea datoriilor, deci de a ne asigura să plătim cazarea senatorilor, parlamentarilor, pe anul 1996, nimic altceva. Această sumă ne trebuie numai pentru acest lucru. Nu se face nici un fel de cheltuială în plus, se ia dintr-un capitol și se duce în alt capitol. Atâta am cerut și am făcut această modificare la anexă, prezentată și reprezentantului Ministerului Finanțelor, care este de acord. Nu am atacat acea prevedere de la articolul 5 alineatul 4, unde se spune că toate cheltuielile se reduc cu 15%. N-am atacat acest lucru. Amendamentul care a fost votat de către plenul Senatului rămâne valabil.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Da.

Alte observații?

Da. Domnul senator Marin Stelian.

Domnul Dan Stelian Marin:

Mie îmi pare rău că domnul secretar general face aluzie că n-am înțeles. Am înțeles foarte bine. N-am fost eu înțeles și n-a înțeles dumnealui spiritul legii, să putem să facem economii, renunțând la camera de la hotel pe perioada vacanței parlamentare, putem să facem și noi ca oricare instituție care este finanțată din bani publici, din banii cetățenilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Da, vă mulțumesc.

Dacă există alte luări de cuvânt? Da. Aveți răbdare.

Poftiți, domnule ministru.

Domnul Florin Georgescu:

Deci, doamnelor și domnilor parlamentari, sunt două amendamente: unul cu care m-am declarat de acord, o modificare privind numărul de personal și implicit rezultă o schimbare la salariul mediu, pentru că, păstrând fondul de salarii și schimbând numărul, rezultă un alt salariu mediu, și cu aceea am fost de acord. Sunt nevoi pentru administrarea Senatului. Dar, în ceea ce privește cea de a doua propunere, nu suntem de acord, exact pe motivele pe care le-a invocat domnul președinte Marin Stelian. S-a luat o decizie — și eu nu-mi permit să vă fac dumneavoastră recomandări, dar eu zic că Parlamentul trebuie să dea primul exemplu când e vorba de o decizie, mai ales că destinația acestor sume este combaterea și prevenirea calamităților naturale, contactul dumneavoastră direct cu alegătorii. Deci din ceea ce s-a cheltuit anul trecut se reduce o anumită sumă, restul alimentează fondul de rezervă, care este destinat în final Ministerului Transporturilor și Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Acuma se încearcă un subterfugiu. După ce am luat la toată lumea, zicem: «Domnule, la Senat transferă-mi din fondul X înapoi la îDeplasări", de unde am pierdut». Nu se poate așa! Înseamnă că avea rezerve acolo, n-a fundamentat bine la îCheltuieli materiale", ne-a păcălit și noi nu suntem de acord cu așa ceva. dacă nu poate să cheltuiască la îCheltuieli materiale", să dea în economie și să avem o execuție a bugetului în limitele parametrilor legali și ale nevoilor dumneavoastră. Deci noi nu suntem de acord cu așa ceva, că se încearcă eludarea tocmai de către Senat a unei prevederi legale aprobate la articolul 5 de întregul Parlament. După aceea o să vină și Camera Deputaților, și ministerul x, și ministerul y și, dintr-o măsură unitară și corectă, n-a mai rămas nimic. Deci vă rog să nu fiți de acord.

Domnul Oliviu Gherman:

Da, lucrurile sunt clare.

Domnul deputat.

Domnul Gheorghe Brânzei:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

N-aș fi intervenit, că acum nu vreau să mă amestec eu în problemele și în bugetul Senatului. Aș fi intervenit la anexa nr. 3 în ceea ce privește Camera Deputaților. Vă rog să rețineți că și la Camera Deputaților s-au stabilit niște cheltuieli pe baza unui spirit de economii, inclusiv la cazarea deputaților, în perioada de vară, câte 2 într-o cameră. Acuma se dorește, efectiv, ca să nu mai aibă, nu știu câte... Zece trebuie să fim într-o cameră sau câți va trebui să fim într-o cameră la hotel, ca să facem această economie de cheltuieli? La vremea respectiv㠗 sigur că este și o scăpare a noastră, a comisiei — când am trecut peste acest articol și nu am avut în vedere calculul în ceea ce privește cheltuielile parlamentarilor, atât ale senatorilor, cât și ale deputaților.

Vă rog, domnule președinte, să dați răgaz celor două comisii, ca toți membrii comisiilor să se întâlnească și să discute aceste probleme, inclusiv cu inițiatorul. Noi nu putem să luăm o hotărâre din asta, acum, pentru Senat, că atunci, automat, și Camera Deputaților va fi în aceeași situație. Vă rog să ne permiteți să purtăm o discuție pe marginea acestor probleme.

Domnul Oliviu Gherman:

Domnule deputat,

Eu cred că în realitate au fost exprimate aici opinii, atât din partea unora, cât și din partea celorlalți. Pe de altă parte, domnul ministru a adus argumentele de principiu. Eu o să supun votului problemele asupra cărora a căzut toată lumea de acord: cu personal, 992 în loc de 952, și apoi, dacă vă mențineți această cerere de amendament, o supun votului. Dacă nu, rămânem numai cu modificarea de personal.

Deci, pentru modificarea de număr de persoane, toată lumea este de acord că a fost o eroare în formă. Deci supun votului numărul de 992 în loc de 952.

Cine este pentru?

Împotrivă? 9 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptat.

Domnule secretar general, mai punem la vot pe cea de a doua? Da. Bun.

Deci supun la vot cea de a doua cerere, în care menționez că au fost puncte de vedere opuse din partea Executivului și din partea președintelui comisiei.

Cine este pentru cel de al doilea amendament?

Împotrivă? Să vedem. Împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

Deci, cu majoritate de voturi, a fost adoptat.

și acuma vom supune, în aceste condițiuni, ca să mergem în ordine, aceste anexe în ordine crescătoare. și anume, ca să nu facem prea multe votări, până la 3/15 nu mai există înscrieri la cuvânt și nici amendamente. Deci, ca să nu votăm repetat, eu supun votului dumneavoastră, inclusiv cu această modificare, care a fost făcută la 3/02. Supun votului dumneavoastră. Poftiți? Are comisia? Atunci supun 3/01, la care nu au existat amendamente, votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 7... Nu, 11 abțineri.

Deci, cu majoritate de voturi, a fost adoptat 3/01.

3/02, cu amendamentul adoptat.

Cine este pentru?

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat 3/02.

La 3/03 există o propunere a comisiei și a domnului Lepșa. Întâi comisia. V-aș ruga să vedem care e propunerea comisiei.

Imediat!

Da. La 3/03 comisia propune să fie inclus un asterisc dublu la îCheltuieli materiale și servicii", cu următorul conținut: îSunt incluse și prevederi bugetare destinate acoperirii cheltuielilor de întreținere și reparație a bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaților, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputați în circumscripțiile electorale și în mod corespunzător se include și în detalierea pe articole de cheltuieli". Acesta este amendamentul comisiei.

Domnul ministru? De acord.

Supun votului acest amendament la 3/03.

Cine este pentru?

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptat.

Domnul Lepșa.

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor parlamentari.

Prin Hotărârea nr. 5 din 18 martie 1996, Camera Deputaților a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1996, prin restructurarea și reducerea acestuia de la 121 de miliarde 135 milioane 820 mii lei la 67 miliarde 322 milioane 980 mii lei, corelându-se, în felul acesta, cu prevederile din proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1996. Pentru a se asigura dotările necesare pentru activitatea deputaților în circumscripțiile electorale s-a hotărât să se introducă unele modificări în sensul redistribuirii unor sume între capitolele de cheltuieli, astfel:

– reducerea cu 1.010.000 lei la cheltuieli materiale și servicii și majorarea cu aceeași sumă a cheltuielilor de capital.

În acest scop, anexa nr. 3/3 urmează să fie refăcută în totalitate, cu precizarea că nu se modifică totalul cheltuielilor prevăzute în anexă.

Am să depun și modificările anexei nr. 3/3 la domnul președinte.

De asemenea, pentru a nu mai reveni încă o dată la tribună, așa cum s-a discutat și pentru Senat, acum câteva clipe, solicităm ca în anexa nr. 3/3 la Camera Deputaților, la capitolul de îCheltuieli, deplasări, detașări, transferuri" să fie prevăzut un asterisc, iar în subsol să se formuleze nota: îNu se aplică prevederilor art. 5 alin. 4 din lege".

Domnul Oliviu Gherman:

Domnul ministru.

Domnul Florin Georgescu:

Domnule președinte,

Domnilor parlamentari,

Aici este o chestiune de principiu și dumneavoastră sunteți cei care, cred eu, sunteți primii chemați să respectați principiul aprobat de dumneavoastră înșivă.

Deci suntem de acord cu punerea de acord, cu ajustarea, cu acomodarea prevederilor din buget cu ceea ce a aprobat Camera Deputaților privind bugetul propriu, dar nu putem fi de acord ca la toată lumea să se taie 15% de la deplasări, detașări, dar la Parlament nu, la una dintre Camere.

Dumneavoastră înșivă... nu știu cum veți răspunde în fața electoratului pentru asemenea măsură... Dar dumneavoastră știți mai bine.

Deci eu nu sunt de acord; noi nu suntem de acord. (Discuții, proteste.)

Domnul Oliviu Gherman:

Da. Comisia?

V-aș ruga să păstrați liniște.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Eu sunt de acord să reducem cheltuielile materiale cu 1.910 milioane lei și să majorăm cheltuieli de capital pentru asigurarea dotării birourilor deputaților din teritoriu.

În legătură cu excepția de la lege, vă spun: eu nu sunt de acord. Nici o excepție, atunci când este vorba să acoperim cheltuielile legate de înlăturarea efectelor calamităților naturale care au avut loc în decembrie și ianuarie.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Alte observații?

Domnul deputat Gheorghe Ana.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Colegul nostru, domnul președinte al Comisiei de buget-finanțe, a cerut și dumneavoastră ați acceptat un time-out cu o întâlnire a membrilor comisiilor de la Senat și de la Cameră, ca să discute tocmai acest subiect.

Vă propun să amânăm dezbaterea și aprobarea acestei anexe și să continuăm cu celelalte anexe. În pauză comisiile se întrunesc și...

Domnul Oliviu Gherman:

Deci propunerea domnului deputat Gheorghe Ana este, cred, rezonabilă, ca să amânăm și comisiile să aibă un punct de vedere, deoarece este o modificare de fond. Da?

Dacă domnul deputat Lepșa este de acord, să trecem mai departe, iar cele două comisii, în pauză, să cadă de acord. Da? Bun.

Trecem mai departe.

La anexa nr. 3/04 nu avem amendamente.

Supun votului dumneavoastră anexa nr. 3/04, așa cum este în proiect.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Deci anexa nr. 3/05 a fost adoptată cu majoritate de voturi.

La anexa nr. 3/06 nu există înscrieri la cuvânt și nici amendamente... Aveți dumneavoastră? Mi s-a spus că nu sunt înscrieri până la 3/05. Între timp, s-a modificat.

Vă rog, aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Ana:

Distinse doamne,

Distinși colegi,

Având în vedere că la finele anului 1995 a început să funcționeze Consiliul Legislativ, așa după cum am luat și noi cunoștinț㠗 unii chiar au fost prezenți la depunerea jurământului — acest Consiliu, până în prezent, nu a reușit să efectueze angajările în limita numărului de posturi propus a se finanța prin proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1996, ceea ce ar putea determina greutăți în desfășurarea activității acestei instituții nou-înființate.

Propunem ca pe anexa nr. 3/06, detalierea pe articole de cheltuieli la numărul de posturi de 130 din subsolul paginii, să se pună un asterisc cu următorul conținut: îSe exceptează de la prevederile art. 5 alin. 5 din Legea bugetului de stat pe anul 1996".

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții la 3/06?

Reprezentantul Guvernului, domnul ministru Georgescu, este de acord cu acest amendament de introducere la 3/06.

Alte observații?

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru?

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat acest amendament.

Supun votului dumneavoastră anexa nr. 3/06 cu amendamentul acceptat.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată anexa nr. 3/06.

Anexa nr. 3/07. După știrea mea, nu avem amendamente.

Supun votului dumneavoastră anexa nr. 3/07 în forma propusă în proiect.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată.

La anexa nr. 3/08 comisia are o notă. Vă citesc nota comisiei: îNumărul mediu de personal ce se finanțează în 1996 aferent instituțiilor publice de cultură, finanțate din veniturile extrabugetare și alocații de la bugetul de stat este de 102 persoane".

Aceasta era o notă de subsol și, pe de altă parte, se elimină de la 3/08 nota îVeniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice".

Domnul Dan Stelian Marin:

Trebuie să avem în vedere că la art. 22 am votat majorarea cheltuielilor pentru finanțarea organizațiilor nepolitice ale minorităților cu 508 milioane și am majorat cheltuielile pentru finanțarea românilor de peste graniță. Deci să fie avută în vedere suma pe care am votat-o la art. 22 în plus, când se definitivează această anexă.

Domnul Oliviu Gherman:

Deci și suma se modifică.

Să le luăm pe rând. Prima este modificarea sumei totale în conformitate cu ceea ce dumneavoastră ați votat la art. 22.

Supun votului dumneavoastră acest amendament al comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată această rectificare a sumei în concordanță cu ceea ce ați votat dumneavoastră.

Apoi, această notă care a fost supusă discuției.

Cine este pentru?

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată nota.

și apoi, eliminarea acestei prevederi: îVeniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice".

Domnule ministru? De acord.

Supun votului dumneavoastră această eliminare propusă de comisie și acceptată de minister.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat acest amendament al comisiei.

Nu mai există alte amendamente la 3/08.

Supun votului dumneavoastră această anexă.

Cine este pentru?

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată anexa nr. 3/08.

La anexa nr. 3/09 nu avem... Anexa nr. 3/09 nu există ca anexă.

La anexa nr. 3/10 nu avem amendamente.

Supun la vot.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adopată anexa nr. 3/10.

Anexa nr. 3/11. Nu există amendamente...

Aveți dumneavoastră?

Domnul ministru Georgescu.

Domnul Florin Georgescu:

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Avem o rugăminte din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale referitoare la sediul Direcției de muncă și protecție socială a județului Olt, care trebuie reintrodusă în conținutul listei de investiții, pentru că a fost o omisiune a funcționarilor de la acest minister. Deci, ca obiectiv în continuare, cu alocarea sumei de 199,3 milioane lei prin redistribuirea sumelor alocate, fără modificarea sumei totale. Este posibilă asemenea modificare, fără a schimba suma totală a cheltuielilor de capital la acest minister.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Domnul președinte al comisiei? De acord.

Observații?

Supun votului dumneavoastră amendamentul introdus de domnul ministru, de modificare și introducere în lista cheltuielilor a acestei cheltuieli privitoare la județul Olt.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat prin redistribuire.

Anexa nr. 3/11 nu mai are alte amendamente.

Supun votului dumneavoastră anexa nr. 3/11.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată anexa nr. 3/11.

Anexa nr. 3/12. Avem amendamentele comisiei, care sunt multe.

Nu sunt înscrieri la cuvânt.

La anexa nr. 3/12 comisia are 3 amendamente: o notă la Ministerul Afacerilor Externe. În subsolul anexei se introduce o notă cu următorul conținut: îNumărul mediu de personal ce se finanțează în 1996 aferent instituțiilor publice de cultură finanțat din veniturile extrabugetare și alocații de la bugetul de stat este de 166 de persoane".

Domnule ministru Georgescu? De acord.

Observații?

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată.

Cel de-al doilea amendament, tot al comisiilor, este un amendament de redactare, în sensul următor: titlul anexei va avea următoarea redactare — îVeniturile, alocațiile și cheltuielile instituțiilor publice"... punct și virgulă. Asta era la punctul a).

La b) se înlocuiește cuvântul îsubvenții" din tabel cu cel de îalocații".

c) se elimină capitolul îCultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret".

d) nota din subsolul anexei va avea următorul cuprins: îNumărul mediu de personal ce se finanțează în anul 1996 aferent instituțiilor publice finanțate din veniturile extrabugetare și alocații de la bugetul de stat este de 17 persoane pentru instituția de învățământ; 15 persoane pentru instituția de cercetare științifică".

Aceasta era o modificare la anexa nr. 3/12 la capitolul îVeniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice".

Va trebui, pentru că sunt lucruri diferite, să supun la vot fiecare punct, a), b), c), d), deoarece fiecare are alt conținut.

Deci primul era o modificare de redactare.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Punctul b), tot o redactare.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri. Două abțineri.

Cu majoritate de voturi, adoptat.

Punctul c), eliminarea capitolului.

Ministerul, de acord? Da.

Supun votului dumneavoastră această propunere de eliminare.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

și, în sfârșit, nota cu numărul mediu de personal.

Observații?

Supun votului dumneavoastră această notă.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat punctul c), de eliminare de capitol.

Tot la anexa nr. 3/12 se propune o înlocuire, și anume: se înlocuiește lista obiectivelor de investiții cu altă listă, cu alt titlu și alt conținut, astfel: îMinisterul Afacerilor Externe, Lista obiectivelor de investiții prevăzute pe anul 1996 în bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat, cu raport Inv./C+n mii lei",și urmează nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții, data începerii: an, trimestru, număr și data aprobării documentației de investiție. și există această listă pe paginile 12 și 13 ale amendamentelor aprobate de comisii.

Observații?

Supun votului dumneavoastră acest amendament al comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Nu mai avem alte amendamente la anexa nr. 3/12.

Supun votului dumneavoastră această anexă.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată anexa nr. 3/12.

La anexa nr. 3/13.

Domnul deputat Ana Gheorghe.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La anexa nr. 3/13, dacă binevoiți să observați în partea stângă detalierea, clasificația economică, și în partea dreaptă asteriscul din această anexă, veți observa o eroare materială. Cheltuielile curente nu sunt 1.350, ci sunt 1.080, și de aici și defalcarea pe elemente constitutive: cheltuieli de personal: 810; cheltuieli materiale și servicii: 270; cheltuieli de capital: 270.

Vă propun să acceptați să se îndrepte această eroare.

Domnul Oliviu Gherman:

Este vorba, pur și simplu, de o eroare de dactilografiere.

Pe de altă parte, un amendament al comisiilor care se referă la diminuarea cheltuielilor de personal cu 330.000 lei și majorarea corespunzătoare a cheltuielilor materiale și servicii la subdiviziunea îDrepturi cu caracter special".

Da, domnule președinte?

Domnul Dan Stelian Marin (din sală):

La anexa cu veniturile, subvențiile și cheltuielile...

Domnul Oliviu Gherman:

Ministerul de Finanțe? De acord cu ambele.

Prima chestiune fiind o chestiune de eroare de dactilografiere, nu o supun votului, deoarece este evidentă prin însumarea subcapitolelor. Deci modificarea la notă în loc de 1.350.000, cu 1.080.000. Asta era propunerea dumneavoastră, da? Deci, prin însumare rezultă, evident.

Însă voi supune votului propunerea comisiilor și aprobată de Executiv, și anume, de modificare la veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice cu transferarea a 330 milioane de la cheltuielile de personal la subdiviziunea îDrepturi cu caracter social".

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două voturi.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

La 3/13 nu mai avem alte amendamente.

Supun anexa nr. 3/13, cu amendamentul adoptat, votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată anexa nr. 3/13.

La anexa nr. 3/14 nu există nici un fel de amendament și nici înscrieri la cuvânt.

Supun votului dumneavoastră anexa nr. 3/14 în forma propusă în proiect.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată anexa nr. 3/14, cea referitoare la Ministerul Public.

Anexa nr. 3/15.

Aici există mai mulți domni parlamentari care s-au înscris.

Domnul senator Andrei Țugulea. Se pregătește domnul deputat Udrea Florian.

Domnul Andrei Țugulea:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Revin cu propunerea pe care am făcut-o când a fost discuția pe articole a bugetului, de suplimentare cu 15 miliarde de lei a bugetului de cercetare științifică afectat Ministerului Învățământului.

Propunerea mea este ca 10 miliarde să fie luate din veniturile proprii ale ministerului, iar 5 miliarde, prin transferuri, de la M.C.T., pentru ca Ministerul Învățământului și al Cercetării să-și împartă acest fond jumătate-jumătate, fiindcă 5 miliarde au fost deja incluse în cercetare, plus 5 pe care le dă, fac 10, plus 10 pe care le dă ministerul, este, mi se pare mie, echitabil între cele două ministere, în speranța că, poate, dacă lucrurile merg bine, când se va rectifica bugetul, vor obține în plus și unii, și alții.

Pentru ca să nu mai iau cuvântul și la anexa nr. 3/27, care este a Ministerului Cercetării, și 3/37, care este a Academiei, supun ce am de spus, și în acest context sunt legate, și anume, mai cer suplimentarea bugetului Academiei de la fondul de cofinanțare cu suma de două miliarde de lei și am să vă spun de ce. Ea este destinată editării unor dicționare și a atlasului geografico-istoric românesc. Dacă dumneavoastră faceți o plimbare începând de aici și până în Piața Romană, în cele două sau 3 librării pe care o să le întâlniți, prea puține mi se pare, veți găsi Larousse-ul, veți găsi Oxford-ul, veți găsi, probabil, și Webster-ul, am văzut mai multe, dar încercați să cumpărați un dicționar al limbii române, nu-l veți găsi.

Mai mult, dacă-l găsiți, costă mai mult decât un Larousse. Un Larousse se cumpără la prețul de aproximativ 50 mii lei, un DEX, un dicționar explicativ, costă 70 de mii lei și chiar mai mult. Care e necesitatea de a avea un atlas istorico-românesc și dicționare aferente nu e nevoie să argumentez.

Mai am o rugăminte. Modalitățile prin care am propus să se facă această afectare de fonduri, evident, trădează lipsa mea de cunoștințe în domeniul tehnicii financiare. De aceea rog atât comisia, cât și Ministerul de Finanțe să găsească formula cea mai potrivită din toate punctele de vedere, dacă eu nu am reușit să o găsesc cum trebuie, ceea ce este foarte probabil.

Mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

O să-l rog pe domnul senator ca atunci când se discută anexele respective, la care s-a referit, nu 3/15, ci celelalte, fără să mai ia cuvântul, să ne aducă propunerile cu modificările respective.

Domnul Dan Stelian Marin:

Le avem deja.

Domnul Oliviu Gherman:

A, le aveți deja!

Urmează la cuvânt domnul deputat Udrea Florian, se pregătește domnul deputat Țurlea Petre.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Florian Udrea:

Stimați colegi,

Vin de fapt cu o solicitare de rearanjare a alocațiilor pentru câteva obiective de investiții din județul Vrancea.

Învățământul cu profil pedagogic din municipiul Focșani nu dispune de local propriu, cele 18 clase funcționând dispersat în 3 localuri ale altor unități școlare, astfel încât în acestea indicele de utilizare a spațiilor de învățământ se ridică la 3,40, respectiv 2,30. Deficitul de spațiu existent în municipiul Focșani, aproximativ 100 de săli de clasă, nu permite atribuirea unui local pentru folosință exclusivă școlii normale. Această unitate se justifică prin nevoia asigurării cadrelor de învățători și educatori în perspectiva următorilor 8–10 ani, câte 40–50 de cadre pe an, în prezent posturile fiind încadrate cu suplinitori — 137 de posturi de educatori și 179 posturi de învățători —, la care se adaugă rata anuală de pensionare, circa 20–25 de persoane.

Inspectoratul școlar județean nu dispune de spații corespunzătore, iar activitatea acestuia se desfășoară în condiții improprii, în clădirea internatului Liceului industrial nr. 2.

Cu argumentele prezentate privind desfășurarea activității școlare a aparatului administrativ, cred că fundamentez suficient solicitarea mea și nu numai a mea, ci a cadrelor didactice și a elevilor din municipiu, de modificare a anexei nr. 3/15 după cum urmează: la capitolul B, poziția 39, vă propun un obiectiv nou — extindere la școala nr. 3 Focșani, cu 12 săli de clasă, și sediul Inspectoratului școlar județean Vrancea, sursa fiind capitolul C, poziția 2 — consolidări la fondul construit existent. Deci suma care este în dreptul poziției 2 de la capitolul C, cei 106 miliarde, va fi modificată cu minus 400 de milioane.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Țurlea Petre, se pregătește domnul deputat Mihail Golu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Având în vedere implicațiile profunde ale Acordului european de asociere a României la Uniunea Europeană și în temeiul Strategiei naționale de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, pentru impulsionarea participării școlilor și universităților românești la programele de cooperare ale Uniunii Europene, este necesar ca în 1996, în bugetul Ministerului Învățământului să se prevadă sumele destinate acțiunilor de integrare europeană. De aceea propunem, este vorba de o propunere a mea și a întregii Comisii de învățământ a Camerei Deputaților, propunem ca la anexa nr. 3/15, la explicitarea celor două asteriscuri privind cheltuieli materiale și servicii, deja existente, să se menționeze că în aceste cheltuieli sunt cuprinse și sumele necesare pentru realizarea acțiunilor de integrare europeană în domeniul învățământului. Deci este o propunere din partea Comisiei noastre de învățământ din Camera Deputaților.

Mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Mihail Golu, se pregătește domnul deputat Dabu Romulus.

Domnul Mihail Golu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Eu vin cu o propunere tot din partea Comisiei de învățământ, pentru a pune de acord prevederile din anexa nr. 3/15 — lista referitoare la detalierea cheltuielilor care țin de Ministerul Învățământului, cu prevederea art. 7 din Legea Învățământului, care se referă la sprijinirea de către stat a elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură, precum și la susținerea participării elevilor români la diferitele manifestări cu caracter național și internațional.

Această propunere a fost discutată și cu inițiatorul și, după câte știu, și-a dat acordul. Deci propunerea noastră sună astfel: în finalul listei de detaliere a cheltuielilor, unde se specifică suma alocată manualelor școlare, în cadrul drepturilor cu caracter social, să se menționeze și suma de un miliard lei, destinată susținerii participării elevilor români la olimpiadele internaționale. Deci nu este vorba de a cere suplimentar, ci pur și simplu de a se introduce această cheltuială specifică pe care o face Ministerul Învățământului.

Domnul Oliviu Gherman:

Stimate domnule deputat, este în plus?

Domnul Mihail Golu:

Nu. Nu este în plus. Am spus, este în cadrul cheltuielilor alocate. Nu este în plus.

Domnul Oliviu Gherman:

Da, am înțeles.

Are cuvântul domnul deputat Dabu Romulus, se pregătește domnul deputat Brezniceanu.

Domnul Romulus Dabu:

La anexa nr. 3/15 am două amendamente.

1. – Propunem ca la subsolul anexei nr. 3/15 cuprinzând detalierea pe articole de cheltuieli a bugetului Ministerului Învățământului, la numărul mediu de personal ce se finanțează în 1996, la acțiunea de învățământ, respectiv la cifra de 427.824 de persoane, să se prevadă prin asterisc următoarea precizare: îPosturile vacante din unitățile de învățământ se exceptează de la prevederile art. 5 alin. 5 din Legea bugetului de stat pe anul 1996". Este vorba de neblocarea posturilor libere.

2. – Tot la anexa nr. 3/15, la partea de cheltuieli, suma de 144,5 miliarde lei este împărțită pe două grupe mari de cheltuieli: cheltuieli curente și cheltuieli de capital, fără defalcare pe acțiuni.

Propunem ca în cadrul sumei de 144,5 miliarde lei să fie evidențiate distinct cheltuielile realizate din ajutoarele externe, iar restul cheltuielilor să fie defalcate pe:

– cheltuieli de învățământ, cu defalcare pe forme și acțiuni de învățământ;

– cheltuieli pentru cultură, pentru bibliotecile și muzeele din subordinea Ministerului Învățământului;

– cheltuieli pentru cercetare științifică (pentru Institutul de științe ale educației).

În ce privește sumele alocate pe titluri de cheltuieli, considerăm că suma prevăzută la titlul îTransferuri", care este destinată burselor în valută acordate de stat pentru cetățenii români care studiază în străinătate, este prea mare, adică 54,4 miliarde lei, și propunem realocarea ei astfel:

– cheltuieli de personal — 1.480.538.000;

– cheltuieli materiale, servicii — 27.026.456.000;

– transferuri — 1.300.000;

– cheltuieli de capital — 24.588.256.000. (În sală, discuții, rumoare.)

Domnul Oliviu Gherman:

Vă rog să păstrați liniștea.

Domnul Romulus Dabu:

Având în vedere faptul că aceste cheltuieli se realizează în mare parte din veniturile realizate de către universități din taxele în valută încasate de la cetățenii străini care studiază în țara noastră și că aceste venituri vor fi utilizate și pentru unele acțiuni centralizate de învățământ, propunem ca la partea de venituri, în dreptul sumei de 72,8 miliarde lei să se prevadă prin asterisc că suma în cauză se utilizează conform criteriilor stabilite de Ministerul Învățământului, de comun acord cu instituțiile de învățământ superior.

Prin această reeșalonare a cheltuielilor, propunem deci o modificare a listei cu veniturile și cheltuielile unităților de învățământ, potrivit art. 179 alin. 3 din Legea învățământului nr. 84, după cum urmează în lista pe care v-o ofer, cu toate modificările făcute.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Brezniceanu Alexandru, se pregătește domnul deputat Câutiș Gheorghe.

Domnul Alexandru Brezniceanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu vă solicit ca la anexa nr. 3/15 să aprobați un transfer al unei sume de 600 de milioane de la poziția 52 la 53. Este vorba de două obiective investiționale în materie de învățământ, pe care conducerea Inspectoratului școlar Dolj și toți cei abilitați de acolo ne-au solicitat, pe mine, ca membru al Comisiei de învățământ, pe domnul deputat Grigoraș, ca membru al Comisiei buget-finanțe, să susținem acest transfer între cele două poziții. Bineînțeles, nu se modifică cu nimic suma per total, chiar între cele două poziții. Vă rog să apreciați și să aprobați acest transfer. Este vorba de niște priorități pe care cei de la Dolj și de la Craiova le consideră necesare și pe care eu mi-am permis să vi le supun aprobării dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Vă rog să depuneți amendamentul.

Are cuvântul domnul deputat Câutiș Gheorghe, se pregătește domnul deputat Pop Ioan.

Domnul Gheorghe Câutiș:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Permiteți-mi să intervin pentru Seminarul teologic îSf. Nicolae" din municipiul Râmnicu Vâlcea, înființat în anul 1837 și care a funcționat între 1913–1948. În clădirea respectivă, în prezent, își desfășoară activitatea Liceul îMircea cel Bătrân" din municipiul Râmnicu Vâlcea, iar din anul 1948 seminarul a fost desființat.

În urma evenimentelor din ’89 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Comisiei de învățământ pentru pregătirea personalului bisericesc, prin scrisoarea nr. 9770, a aprobat reînființarea Seminarului teologic îSf. Nicolae" din municipiul Râmnicu Vâlcea, iar Episcopia Râmnicului a emis în acest sens Decizia nr. 6106/1990.

De la reînființare și până în prezent, Seminarul teologic a funcționat provizoriu în clădiri improprii din municipiul Râmnicu Vâlcea. Tot în cadrul Seminarului teologic funcționează și școala de cântăreți bisericești, cu o durată de 3 ani, cu statut de școală profesională.

Având în vedere că Seminarul teologic din municipiul Râmnicu Vâlcea are vechime și o bogată tradiție și că în decursul istoriei s-a impus prin rolul major pe care l-a avut în culturalizarea și moralizarea oamenilor din această parte a țării, ținând seama de faptul că reînființarea acestei școli teologice s-a făcut în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/1990 privind organizarea și funcționarea învățământului din România, urmată de alte hotărâri și protocoale prin care seminariile teologice sunt incluse în structura învățământului de stat, luând în considerație faptul că în localul fostului Seminar teologic funcționează din anul 1948 Liceul îMircea cel Bătrân", Prefectura județului Vâlcea, Consiliul județean Vâlcea, Episcopia Râmnicului și Inspectoratul școlar județean, au făcut numeroase demersuri privind necesitatea construirii unui local care să asigure desfășurarea în bune condițiuni a activității Seminarului teologic din Râmnicu Vâlcea.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 579/31.07.1995 s-a aprobat atât transmiterea unui imobil situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, cât și terenul aferent din administrarea Consiliului local al municipiului și, respectiv al Ministerului Culturii în administrarea Ministerului Învățământului, în scopul asigurării amplasamentului noului local al Seminarului teologic liceal Râmnicu Vâlcea.

Pe această bază, în anul 1995, în cadrul fondurilor alocate de către Ministerul Învățământului Inspectoratului școlar al județului Vâlcea, în sumă de 24 milioane de lei, s-a elaborat documentația tehnico-economic㠗 faza îStudiu de fezabilitate".

Având în vedere că se impune cu necesitate urgentarea realizării acestui proiect, supunem examinării solicitarea noastră, de cuprindere, în programul de investiții pe anul 1996 al Ministerului Învățământului, a obiectivului de investiții îSeminarul teologic liceal din municipiul Râmnicu Vâlcea", prin alocarea din transfer.

Eu am fundamentat, domnule președinte, și fac următorul amendament: la anexa nr. 3/15, în finalul listei cu obiectivele de investiții, să se cuprindă o notă cu următorul conținut: «Not㠗 După obținerea aprobărilor prevăzute de lege, în lista obiectivelor de investiții se va include și obiectivul îSeminarul teologic liceal din municipiul Râmnicu Vâlcea", cu asigurarea finanțării din redistribuirea din alte obiective».

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Pop Ioan, se pregătește domnul deputat Dumitrescu Ion.

Domnul Ioan Pop:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Tot la anexa nr. 3/15, la capitolul B, la obiective de investiții noi, vreau să propun un amendament, și anume punctul 161: «Extinderea laboratoarelor școlare la Liceul teoretic îMihai Eminescu" din municipiul Satu Mare».

Acest liceu este una dintre cele mai vechi instituții de învățământ românesc din județul Satu Mare. La ora actuală numărul de elevi este atât de mare, încât în subsolul acestei clădiri funcționează 9 clase, motiv pentru care, în acord cu Inspectoratul școlar județean Satu Mare, cu reprezentanții Ministerului Învățământului și chiar ai Ministerului de Finanțe, s-a obținut acordul de deschidere a finanțării acestui obiectiv cu nr. 2216/1995 și doresc introducerea, încă din acest an, cu începere din trimestrul III, a executării acestei investiții.

În amendamentul meu suma propusă este distribuită din cadrul județului pentru aceleași obiective de investiții noi, deci nu modifică valoarea totală a investițiilor de capital pentru obiective noi pe anul 1996 în județul Satu Mare.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Dumitrescu Ion, se pregătește domnul deputat Maier Ioan.

Domnul Ion Dumitrescu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Vin în fața dumneavoastră pentru a solicita o mărire a sumei alocate la obiectivul de la poziția 76 — școală cu 24 de clase în municipiul Urziceni, prevăzută în proiectul de buget a fi pusă în funcțiune în acest an. Mărirea pe care o solicit este de 300 de milioane, iar sursa pe care o sugerez este cea de la poziția c) a aceleiași anexe, deci aceluiași minister — Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții.

Aș vrea să menționez că această construcție este spre final și este în al 7-lea an de construcție, deci și din punct de vedere al politicii globale de investiții, zic eu, există niște argumente.

Mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc. Amendamentul a fost depus.

Are cuvântul domnul deputat Maier Ioan și se pregătește domnul deputat Negoiță Florin.

Domnul Ioan Maier:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor colegi,

Reiau propunerea făcută cu ocazia discutării articolului din Legea bugetului privitor la învățământ, și anume, propun ca pe lista de obiective noi să fie introdusă o școală, respectiv un complex liceal la Baia de Arieș, zonă foarte puternic afectată de inundațiile din acest an. Vreau să spun că acest obiectiv a fost acceptat de Ministerul Învățământului și cuprins într-o notă de lucrări suplimentare, de obiective suplimentare la Legea bugetului, și urmează să fie finanțat tot potrivit acordului existent la Ministerul Învățământului din programul de investiții, prin diminuarea prevederilor capitolului C punctul 2 — consolidări, în valoare de 400 de milioane pentru acest an, cum am propus eu.

Aș vrea să amintesc aici și domnului ministru Georgescu că, cu prilejul vizitei în munți, în Apuseni și la Baia de Arieș, am fost atunci de acord cu acest obiectiv care, de altfel, este cuprins și în programul guvernamental pentru acest an referitor la zona Munților Apuseni.

Amendamentul este depus.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Negoiță Florin, se pregătește domnul deputat Cristea Gheorghe.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Florin Negoiță:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Pentru că domnul președinte Dabu și domnul deputat Golu au vorbit înaintea mea, nu fac decât să repet de fapt ce s-a votat la comisie, și anume să se adauge la anexa nr. 3, așa cum a promis și domnul ministru, la art. 9 și 24, că: îPosturile vacante din unitățile de învățământ se exceptează de la prevederile art. 5 alin. 5 din Legea bugetului de stat pe anul 1996", deci prin asterisc să fie cuprins acest amendament și, tot la anexa nr. 3: îPentru pregătirea în vederea olimpiadelor școlare — pentru că amendamentul meu s-a referit și la art. 9 — va fi alocată suma de 1 miliard de lei".

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă rog să predați amendamentele.

Are cuvântul domnul deputat Cristea Gheorghe, se pregătește domnul deputat Bagdasar Simion.

Domnul Gheorghe Cristea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vreau de fapt mai întâi să pun o întrebare domnului ministru de finanțe, și anume: dacă suma de 341 de miliarde, care reprezintă alocații pentru copii, este parte componentă a procentului de 4% alocat învățământului?

Dacă este parte integrantă, evident, discuția ar trebui reluată și așezată pe alte criterii, pentru că asta înseamnă, de fapt, diminuarea cheltuielilor pentru învățământ stabilite la 4%, cu 341 de miliarde de lei, pentru că, din ceea ce înțeleg eu, alocația de stat pentru copii ar trebui să ajungă în bugetul Ministerului Învățământului care face plățile de la Ministerul Muncii și Protecției sociale și în nici un caz ea nu poate fi considerată ca fiind cheltuială pentru învățământ.

În consecință, pentru a respecta legea, bugetul Ministerului Învățământului trebuie într-adevăr majorat cu 341 de miliarde de lei sau trebuie redus, dacă vreți, cu 341 de miliarde de lei.

Deci aș vrea un răspuns punctual la această întrebare și motivația Ministerului Finanțelor: de ce această sumă, dacă este așa, a fost inclusă sub forma cheltuielilor pentru învățământ?

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Bagdasar Simion, ultimul înscris la cuvânt la anexa nr. 3/15.

Domnul Simion Bagdasar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este vorba tot de anexa nr. 3/15, și anume lista obiectivelor de investiții pe anul 1996, cu finanțare parțială sau integrală de la buget, să fie completată cu următorul obiectiv: îExtindere școala generală nr. 7 – Caracal, județul Olt".

Vă informez că în urma verificărilor făcute, numărul elevilor de aici este foarte mare, funcționează în spații improvizate și se lucrează în 3 schimburi. Această propunere a fost aprobată de comisie și avem și acceptul Ministerului Învățământului.

Totodată, pentru că s-au mai discutat și alte probleme în comisie, se mai pune și problema unei săli de gimnastică la Liceul îOctavian Goga" din Sibiu. Această propunere o fac din partea comisiei.

Menționez că la Capitolul îVenituri, subvenții și cheltuielile instituțiilor publice", anexa nr. 3/15, pozițiile 50, 52 și 53 existente nu modifică suma totală prevăzută în proiect, ci este vorba numai de o redistribuire în cadrul județului.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă rog să-mi aduceți amendamentul.

Dacă mai există alte amendamente la 3/15?

Domnul Florin Georgescu:

Mai am și eu unul.

Domnul Oliviu Gherman:

Atunci vă rog să-l spuneți.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Florin Georgescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Pentru că în cuprinsul legii am fost de acord cu toții să se opereze anumite modificări la poziția referitoare la cheltuielile cu învățământul ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne, acum trebuie, așa cum am stabilit atunci, să operăm aceste modificări în anexa Ministerului Învățământului în următoarea formă: în primul rând, diminuarea sumei de 106 miliarde, prevăzută la consolidări, cu 40 de miliarde, sumă reprezentând cheltuieli cu învățământul utilizate prin Ministerul Apărării Naționale, 30 de miliarde, și Ministerul de Interne, 10 miliarde, pentru titlul îCheltuieli de personal".

De asemenea, un al doilea amendament — aș zice, microamendament — în dreptul poziției privind consolidările, să se precizeze faptul că în suma respectivă sunt incluse și lucrări de consolidări pentru casele de cultură studențești, pentru a se putea face lucrări de consolidare și la aceste obiective.

Ultima intervenție la acest punct. Trebuie să cuprindem — tot o chestiune tehnic㠗 în listă la coloana a 5-a îSurse proprii", poziția c) — îAchiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții", de la pagina 34 — a sumei de 60 de miliarde, reprezentând cheltuieli de capital cuprinse în lista cu veniturile și cheltuielile unităților de învățământ, potrivit art. 169 alin. 3 din Legea învățământului nr. 84/1995. Deci este o chestiune tehnică de precizare, de delimitare, care să permită operarea acestor cheltuieli în baza prevederilor Legii învățământului.

Voi răspunde... sau răspund acum, dacă nu mai sunt amendamente... am de dat un răspuns, domnule președinte, dacă îmi permiteți, domnului deputat Cristea.

Nu este nici un fel de interferență între cheltuielile cu învățământul și cheltuielile privind alocațiile pentru copii. Dacă privim atenți anexa nr. 3/15, pe pagina a doua veți vedea acolo capitolul. Deci Ministerul Învățământului realizează mai multe acțiuni: acțiune de învățământ, acțiune de cercetare, acțiune de sănătate, acțiune de asistență socială. Acțiunea de asistență socială se realizează prin Ministerul Învățământului în sumă de 341 de miliarde, pentru că subiecții acestei protecții sociale sunt beneficiari ai prestațiilor sociale privind învățământul și sunt localizați în unitățile de învățământ. Pe clasificația economic㠗 aceasta este clasificația funcțională pe care o discutăm acum; cheltuieli de învățământ, de sănătate și așa mai departe — la nivelul clasificației economice, dumneavoastră o găsiți la îTransferuri", pentru că este un transfer din proprietatea publică, din veniturile publice în proprietatea privată a cetățeanului X, care are copilul cu numele Y sau Z. Deci nu se diminuează cheltuielile cu învățământul. Dacă adunați cheltuielile cu învățământul, cu Capitolul îÎnvățământ", din interiorul Ministerului Învățământului, și cu cheltuielile de învățământ realizate prin alte unități, veți ajunge la 4,1% așa cum am precizat.

Căutând posturile în orizontală, asistența socială se mai realizează prin Ministerul Muncii, prin Ministerul Apărării și prin Ministerul de Interne, și veți găsi totalul asistenței sociale care se realizează prin bugetul statului, deci nu este nici o reducere,nici o micșorare a alocației pentru învățământ, ca efect al acordării sub aspect tehnic, procedural, metodologic al acestor alocații prin Ministerul Învățământului.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Stimate colege și stimați colegi,

Avându-se în vedere că avem un număr mare de amendamente asupra cărora vor trebui să delibereze cele două comisii împreună cu inițiatorul, precum și solicitarea ca la anexa nr. 3/06 — mi se pare — să se discute în comisie amendamentul...

Din sală:

Anexa 3/03.

Domnul Oliviu Gherman:

3/.03.

Domnul Dan Stelian Marin (din sală):

A trecut această anexă.

Domnul Oliviu Gherman:

A trecut 3/03, mi se pare. Amendamentul domnului deputat Lepșa.

Deci, avându-se în vedere că s-a solicitat acest lucru la anexa nr. 3/03, precum și lista de amendamente pe care o avem la anexa nr. 3/15, propun o pauză pentru a permite comisiei, împreună cu inițiatorul, să ne formuleze punctele de vedere privitoare la aceste două anexe. O pauză de maximum 30 de minute. Începem la 11,15.

PAUZĂ

*

* *

DUPĂ PAUZĂ

Domnul Oliviu Gherman:

Vă rog să poftiți în sală.

Solicit punctul de vedere al comisiei în legătură cu fiecare amendament propus. Față de punctul de vedere al comisiei, care va fi sau nu însușit de inițiator, îl supun la vot și pe acesta deoarece comisiile au caracter de acoperire a întregului spectru politic. Da? Vă rog.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

În legătură cu anexele nr. 3/02 și 3/03, respectiv bugetul pe 1996 cu defalcarea pe articole de cheltuieli ale Senatului și Camerei Deputaților, am convenit ca în dreptul îCheltuielilor de deplasări, detașări, transferuri în țară", să punem două asteriscuri și să scriem jos îsunt exceptate de la prevederile art. 5 alin. 4" și la o anexă, și la cealaltă.

Domnul Oliviu Gherman:

Deci, încă o dată. Comisia propune — reținând din amendamentul domnului deputat Lepșa — introducerea acestui dublu asterisc, atât la anexa nr. 3/02, cât și la 3/03, adică exceptarea înumai pentru deplasările în țară".

Domnul Florin Georgescu (din sală):

De acord!

Domnul Oliviu Gherman:

De acord, Executivul?

Domnul Florin Georgescu (din sală):

Foarte corect.

Domnul Oliviu Gherman:

Supun votului această formă propusă de comisie.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Cine se abține? Deci, 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Cu aceste două modificări, supun întâi anexa nr. 2, apoi anexa nr. 3 votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Vă mulțumesc.

Anexa nr. 3/03.

Supun votului dumneavoastră cu modificarea adoptată.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Acum, vă rog, pe rând, anexele cu propunerile comisiilor pentru eventualele amendamente.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Rog să mă scuze colegii că nu iau amendamentele în ordinea în care au fost formulate, ci în ordinea pe care o am eu aici pe masa de lucru.

Domnul deputat Negoiță a propus ca posturile vacante din unitățile de învățământ să fie exceptate de la prevederile art. 5 alin. 5, respectiv de la blocarea posturilor. Am discutat și am convenit ca numai posturile didactice vacante să fie exceptate, nu și celelalte posturi.

Domnul Oliviu Gherman:

Domnule deputat Negoiță, acesta este punctul de vedere al celor două comisii.

Domnul Dan Stelian Marin:

Să-l întrebăm dacă acceptă. Sau domnul ministru...

Domnul Oliviu Gherman:

Domnule deputat Negoiță, acceptați ca posturile didactice vacante să fie exceptate? Dacă nu, vom fi obligați să facem...

Domnul Florin Negoiță (din sală):

Posturile din învățământ — posturile didactice — nu sunt vacante! Ele sunt ocupate în momentul de față. Numai posturile auxiliare, prin preluarea patrimoniului de la alte ministere, sunt blocate.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă rog! Uitați-vă! Noi trebuie să adoptăm o procedură unitară de vot, deoarece dacă există o opoziție... (Discuții.)

Domnule, v-aș ruga să nu perturbați. O explicație suplimentară, vă rog, și după aceea punctul de vedere al comisiei. (Discuții.)

Evident. și poziția Ministerului Învățământului, și poziția Ministerului Finanțelor.

Domnul Florin Negoiță:

Vreau să adaug la cele spuse, fiindcă am spus și la art. 9, și la art. 24 că posturile didactice, în momentul de față, nu sunt blocate. Ele sunt ocupate cu suplinitori, cu alți profesori, dar sunt ocupate. Este vorba despre Legea învățământului, art. 66 alin. 3 și 4, prin faptul că patrimoniul de la o serie de agenți economici este preluat de către Ministerul Învățământului, iar personalul de la acești agenți economici rămâne pe dinafară; nu-i mai plătește nici agentul economic, nici Ministerul Învățământului, întrucât, prin blocarea postului, nu-i poate plăti. Amendamentul meu nu cuprinde numai posturi didactice.

Domnul Oliviu Gherman:

Am înțeles.

Domnul ministru al finanțelor.

Domnul Florin Georgescu:

Domnule președinte,

În primul rând că nu se blochează toate posturile, ci numai 50% din cele vacante. Aici este o precizare. Noi vrem să dăm atenția cuvenită și prioritate învățământului și, respectiv, sănătății, deoarece la capitolul de sănătate, la anexa Ministerului Sănătății, vor fi posturile medicale vacante, de medici, nu posturile de altceva! Deci actele respective de educație și actul de îngrijire a sănătății se realizează, în special și cu pondere, prin aceste două profesii. Ceea ce spune domnul deputat Negoiță poate fi valabil, dar, pentru că noi nu blocăm decât 50% din cele vacante, pentru că există și alte posibilități de angajare și pentru că există posibilitatea ca acest personal nedidactic care a crescut într-o proporție geometrică, în timp ce populația școlară a scăzut, să fie folosit mai intensiv; el poate să acopere toate problemele legate de administrarea unităților de învățământ. Suntem de acord cu ceea ce spunea domnul președinte Marin Stelian: îposturile vacante de personal didactic" și numai atât. Pot apărea și din acestea vacante, sau pot fi chiar acum, undeva, care nu sunt acoperite cu două norme de către cei care sunt deja încadrați. Să respectăm un principiu și v-aș ruga să fiți de acord cu acesta. Deci, numai la cele didactice. Restul rămân și așa neblocate, deoarece, repet, numai jumătate din vacante se blochează, iar restul să se descurce pe piața forței de muncă.

Mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Da. Eu, în conformitate cu regulamentul, voi supune punctul de vedere al comisiilor.

Deci supun votului dumneavoastră punctul de vedere exprimat de comisiile reunite ale celor două Camere, referitor la neblocarea posturilor didactice.

Cine este pentru?

Împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? 9 abțineri.

Cu două voturi împotrivă și 9 abțineri a fost adoptat amendamentul comisiilor reunite.

Alt amendament.

Domnul Dan Stelian Marin:

Tot domnul deputat Negoiță propune ca, în vederea participării la olimpiadele școlare, să fie alocată suma de un miliard, fără suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Învățământului, ci numai defalcat din... Noi am fost de acord cu aceste amendamente.

Domnul Oliviu Gherman:

Da. Ministerul de Finanțe, de acord?

Domnul Florin Georgescu:

De acord.

Domnul Oliviu Gherman:

De acord, prin redistribuire, da?

Supun votului dumneavoastră acest amendament adoptat de comisii și acceptat de minister.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat acest amendament.

Domnul Dan Stelian Marin:

Același amendament a fost făcut și de domnul deputat Golu. Este rezolvat.

Domnul Udrea Florian propune înscrierea în anexa nr. 3/15 a următorului obiectiv de investiție: îExtinderea la școala nr. 3 din Focșani, cu 12 săli de clasă, și sediul Inspectoratului județean Vrancea." Noi am căzut de acord ca să fie inclusă în lista obiectivelor de investiții la Ministerul Învățământului pentru suma de 400 de milioane de lei, din care 250 de milioane, construcții-montaj. Sursa: reducerea la capitolul C.

Domnul Oliviu Gherman:

Observații? Nu aveți. De acord?

Domnul Florin Georgescu (din sală):

De acord.

Domnul Oliviu Gherman:

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi, amendamentul a fost acceptat.

Alt amendament?

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Câutiș propune ca în finalul anexei cuprinzând lista obiectivelor de investiții să se înscrie o notă cu următorul conținut:

îDupă obținerea aprobării prevăzute de lege, în lista obiectivelor de investiții se va include și obiectivul Seminar teologic liceal din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu asigurarea finanțării prin redistribuiri de la alte obiective de investiții."

Comisiile au fost de acord.

Domnul Oliviu Gherman:

Ministerul?

Domnul Florin Georgescu (din sală):

Da.

Domnul Oliviu Gherman:

Da. Deci, cu acordul celor două comisiii și al Executivului, supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Deci, cu unanimitate de voturi, a fost adoptat.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul Maier Ioan propune includerea în lista obiectivelor de investiții a unui nou obiectiv, respectiv Complexul liceal din Baia de Arieș, județul Alba, cu diminuarea sumei aferente capitolului C — consolidări. Comisiile au fost de acord.

Domnul Oliviu Gherman:

Da. Supun votului dumneavoastră amendamentul adoptat de cele două comisii de finanțe.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat acest amendament al domnului deputat Maier.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Dumitrescu Ion propune ca la poziția 76 — Liceul din Urziceni — suma să fie majorată cu 300 de milioane, prin diminuarea corespunzătoare la poziția C. Comisiile au fost de acord, inclusiv Ministerul Finanțelor.

Domnul Oliviu Gherman:

Da. Supun votului dumneavoastră propunerea de modificare făcută de cele două comisii reunite.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Pop Ioan propune includerea pe lista obiectivelor de investiții a unei noi poziții: extinderea laboratoarelor școlare la Liceul teoretic îMihai Eminescu", din municipiul Satu Mare, investiție aprobată prin Ordinul ministrului învățământului din 1995.

Comisia a fost de acord cu modificările corespunzătoare la pozițiile 15 și 16 din aceeași anexă.

Domnul Oliviu Gherman:

Da. Supun votului dumneavoastră această propunere a comisiilor.

Da. De acord. Bine. Vom supune imediat și amendamentul dumneavoastră, domnule vicepreședinte.

Amendamentul cu privire la liceul din Satu Mare, da? De acord, comisia. De acord, ministerul.

Supun votului dumneavoastră această modificare.

Cine este pentru?

Împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat. Mai departe.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul senator Radu Vasile propune ca la amendamentul domnului Câutiș, cu nota din subsolul listei obiectivelor de investiții, să trecem și obiectivul îPasarela între cele două clădiri ale A.S.E.—București." Nota domnului Câutiș va suna astfel — amendată de domnul Radu Vasile:

îDupă obținerea aprobării prevăzute de lege, în lista obiectivelor de investiții se vor include următoarele obiective: Seminar teologic liceal din municipiul Râmnicu Vâlcea și pasarela între cele două clădiri ale A.S.E.—București", apoi textul continuă îcu asigurarea finanțării prin redistribuire de la alte obiective".

Domnul Oliviu Gherman:

Domnule ministru, de acord?

Domnul Florin Georgescu:

De acord cu pasarela.

Domnul Oliviu Gherman:

Da. Supun votului dumneavoastră includerea în acest amendament a pasarelei.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul Simion Bagdasar propune înscrierea în lista de obiective a următoarei investiții: îExtinderea școlii generale nr. 7 din orașul Caracal, județul Olt". Comisiile au fost de acord.

Domnul Oliviu Gherman:

Cu indicarea sursei.

Domnul Dan Stelian Marin:

Prin redistribuire de la alte poziții.

Domnul Oliviu Gherman:

Observații? De acord?

Domnul Florin Georgescu (din sală):

Da.

Domnul Oliviu Gherman:

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Brezniceanu Alexandru propune suplimentarea la poziția 52 cu reducerea de la poziția 53, parcă. Invers, adică suplimentarea la poziția 53, cu reducerea de la poziția 52, astfel încât, per total, nu avem influențe. Comisiile au fost de acord.

Domnul Oliviu Gherman:

Da. De acord.

Supun votului dumneavoastră amendamentul propus de domnii deputați Brezniceanu și Grigoraș.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat acest amendament.

Domnule Bagdasar, vă rog să ocupați loc în sală. Amendamentul dumneavoastră a fost supus votului. (Discuții.)

Domnul Dan Stelian Marin:

Nu am discutat asta în comisie. Trebuie să ai aprobare. Potrivit legii, poți scrie în lista obiectivelor de investiții numai investițiile aprobate prin hotărâre a guvernului sau ordin al ministrului până în iulie 1995.

Domnul Oliviu Gherman:

Da. De acord.

Mai departe.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Țurlea propune ca la anexa nr. 3/15 să precizăm că în cheltuieli sunt cuprinse și sumele necesare pentru realizarea acțiunilor de integrare economică în domeniul învățământului. Comisiile au fost de acord.

Din sală:

De integrare europeană.

Domnul Oliviu Gherman:

Integrarea europeană.

Domnul Dan Stelian Marin:

î...de integrare europeană în domeniul învățământului."

Domnul Oliviu Gherman:

Comisiile au fost de acord?

Domnul Dan Stelian Marin:

Da.

Domnul Oliviu Gherman:

Supun votului dumneavoastră punctul de vedere afirmativ al comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost acceptat acest amendament. Alte amendamente.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul senator Țugulea propune suplimentarea bugetului Ministerului Învățământului pentru cercetare științifică cu 15 miliarde lei din veniturile proprii: din care 15 miliarde din venituri proprii și 5 miliarde prin redistribuire de la Ministerul Cercetării și Tehnologiei. Comisiile au dezbătut și au căzut de acord să se suplimenteze...

Domnul Florin Georgescu (din sală):

Nu. 5 miliarde. Luăm 3 miliarde de la B.C.D. și 2 miliarde de la Academie.

Domnul Dan Stelian Marin:

Noi am convenit și cu Ministerul Finanțelor. Am spus să suplimentăm cu 5 miliarde prin luare de la Ministerul Cercetării și Tehnologiei a 3 miliarde lei...

Domnul Oliviu Gherman:

Nu. 5 miliarde lei de la Ministerul Cercetării și Tehnologiei, cu 3 miliarde pentru cercetare și 2 miliarde pentru Academie.

Domnul Florin Georgescu (din sală):

Toate sunt pentru cercetare; pentru învățământ și pentru Academie.

Domnul Oliviu Gherman:

Domnule profesor Țugulea, supunem în această formă adoptată de comisie. Așa cum am convenit.

Domnul Dan Stelian Marin:

Veniturile proprii au deja acțiuni.

Domnul Andrei Țugulea (din sală):

Explicați mai clar.

Domnul Oliviu Gherman:

Deci, încă o dată: 5 miliarde lei transfer de la Ministerul Cercetării și Tehnologiei...

Domnul Dan Stelian Marin:

Deci, 5 miliarde lei transfer de la Ministerul Cercetării și Tehnologiei, din care: 3 miliarde pentru Ministerul Învățământului...

Domnul Oliviu Gherman:

...cercetare la Ministerul Învățământului...

Domnul Dan Stelian Marin:

...pentru cercetare la Ministerul Învățământului, și 2 miliarde la Academie, tot pentru cercetare.

Domnul Oliviu Gherman:

Da. Eu voi supune punctul de vedere al comisiei, cum am convenit.

Domnul Andrei Țugulea:

Evident că nu este ceea ce am cerut, dar în orice caz nu am fost refuzat. Așa încât mulțumirile mele sunt proporționale cu suma pe care mi-ați acordat-o. (Râsete.)

Domnul Oliviu Gherman:

Deci supun votului...

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule profesor, noi am analizat. În 1995, la Ministerul Învățământului, pentru cercetare s-au alocat 4 miliarde, anul acesta am prevăzut în buget 8 miliarde, iar...

Domnul Andrei Țugulea (din sală):

Nu 8 miliarde, ci 5 miliarde!

Domnul Dan Stelian Marin:

5 plus 3 egal 8. Deci, dublu față de anul trecut. Este un pas.

Domnul Oliviu Gherman:

Da. Supun votului dumneavoastră punctul de vedere al comisiei, care a fost adoptat și de către domnul senator în îfaut de mieux" (n.t. lipsă de mai bine).

Supun votului dumneavoastră această propunere a comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi, adoptat.

Domnul Dan Stelian Marin:

Am mai avut un amendament. Nu știu cine l-a formulat, că nu l-am scris aici, ca, în anexa nr. 3/15, veniturile și cheltuielile unităților de învățământ potrivit art. 169 alin. 3 din Legea învățământului nr. 84/1993, la suma reprezentând venituri din taxe în valută, de 72 de miliarde 800, să punem un asterisc și să precizăm mai jos că suma în cauză se utilizează conform criteriilor stabilite de Ministerul Învățământului de comun acord cu instituțiile de învățământ superior.

Din sală:

Domnul Dabu l-a făcut.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul profesor Dabu. Comisiile au acceptat amendament și Executivul a fost de acord.

Domnul Oliviu Gherman:

Deci amendamentul îDabu", adoptat de comisie, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Dacă mai aveți?

Domnul Dan Stelian Marin:

Acestea au fost amendamentele și le-am tratat cu toată...

Domnul Oliviu Gherman:

Acestea au fost amendamentele. Cu modificarea care a fost făcută, adoptată de dumneavoastră la cheltuielile pentru Ministerul Apărării și Ministerul de Interne. Da? Care a fost votată deja. Deci cu acestea, nemaiexistând alte amendamente, supun...

Din sală:

Mai aveți amendamentele comisiei.

Domnul Oliviu Gherman:

Ale comisiei.

Domnul Florin Georgescu:

Cel cu 40 de miliarde de colo-colo l-ați pus la vot?

Domnul Oliviu Gherman:

Nu. Am precizat acest lucru acum. Cu cele două transferuri care au fost votate deja la...

Domnul Dan Stelian Marin:

Care? Ministerul Învățământului, Ministerul Apărării și Ministerul de Interne?

Domnul Oliviu Gherman:

Da.

Domnul Florin Georgescu:

Mai aveam două chestii în amendament...

Domnul Dan Stelian Marin:

Păi, da! Dă-mi-l mie. Cele 40 de miliarde cu modificările corespunzătoare.

Domnul Oliviu Gherman:

Cele 40 de miliarde, cu modificările corespunzătoare. Da. Alte amendamente? Nu mai sunt.

Deci supun votului dumneavoastră anexa nr. 3/15, cu amendamentele care au fost adoptate și cu amendamentele comisiei care au fost puse în discuție.

Cine este pentru?

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 6 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată anexa nr. 3/15.

Trecem la discutarea anexei nr. 3/16.

Domnul deputat Udrea Florian și se pregătește domnul senator vicepreședinte Ion Solcanu.

Domnule deputat, aveți cuvântul!

Domnul Florian Udrea:

Da, mulțumesc.

Stimați colegi,

Bazinul Râmnicului Sărat, în amonte, de-a lungul a circa 45 km, cuprinde o populație de peste 30.000 de locuitori, dispersată în 37 de sate, populație care a beneficiat până nu demult de serviciile medicale tip staționar din partea unui spital cu 30 de paturi și o vechime de peste 100 de ani. Pavilioanele Spitalului din Dumitrești, grav avariate de vechime și de seismele la care au fost supuse, trebuie evacuate conform adresei nr. 778 din 11 martie 1996, semnată de Inspectoratul de stat în construcții, adresă care subliniază starea avansată de uzură, nesiguranță în exploatare, precum și starea improprie desfășurării unei activități medicale.

Deși aflat numai la 50 de km de Focașni, în vreme de iarnă, de multe ori, calea de acces către spitalul județean este blocată de zăpadă și chiar în momentul de față este zăpadă în această zonă. Cred că trebuie să precizăm că în acest colț de lume se nasc copii, se vindecă boli, se dau speranțe oamenilor bătrâni. Cred că sunt suficiente argumente pentru a cere realizarea unei investiții care să asigure o desfășurare normală a activităților specifice asistenței medicale pe Valea Dumitreștilor.

În numele acestor copii, al mamelor și bătrânilor din Valea Dumitreștilor, ale căror speranțe sunt legate de mulți ani de acest spital, vă propun includerea la poziția 48 a unui obiectiv, și anume îCentrul de sănătate cu staționar 25 de paturi — comuna Dumitrești". De fapt, ceea ce vă solicit este o redistribuire a fondurilor alocate în cadrul județului. Deci sursa este poziția 43 capitolul b) unde este tot un obiectiv al județului, Spitalul materno-infantil, cu 700 de milioane, și eu vă cer să scădem din acești 700 de milioane să dăm la Centrul de sănătate Dumitrești 150 de milioane pe 75.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul vicepreședinte Ion Solcanu. Se pregătește doamna deputat Cojocaru Anișoara. Mi-aș permite să fac următoarele propuneri pentru a simplifica. Acolo unde se propun (domnul președinte Marin Stelian) redistribuiri în cadrul aceluiași județ din partea parlamentarilor, am înțeles, cu acordul forurilor de sănătate județene, să fim de acord în principiu, pentru că acestea sunt lucruri care au fost analizate cu forurile județene și cu Ministerul Sănătății.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Ion Solcanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor miniștri,

Stimate colege și stimați colegi parlamentari,

Prin luarea mea de cuvânt doresc să vă conving de necesitatea includerii pe lista de investiții pe anul 1996, cu finanțare integrală sau parțială de la buget prevăzută în anexa pe care o discutăm, anexa nr. 3/16, a 3 obiective spitalicești, 2 pentru județul Iași, iar al treilea, pentru județul Ialomița.

De ce această intervenție de abia acum? Pentru că amendamentul privind finanțarea investițiilor de construire a Spitalului de urgență de la Iași și a Centrului de diagnostic prevăzut tot pentru municipiul Iași, deși, înaintate la timp, au fost respinse de către comisiile de buget-finanțe, deoarece nu au reușit să identifice sursele necesare finanțării. La această solicitare adaug acum includerea pe amintita listă a continuării lucrărilor de la Spitalul Fetești, județul Ialomița, prin suplimentarea alocației bugetare cu 3 miliarde 200 de milioane, având în vedere necesitatea stringentă a terminării acestui spital până la jumătatea anului viitor, deci a anului 1997, pentru a se asigura asistența medicală corespunzătoare populației din zona limitrofă Centralei atomoelectrice de la Cernavodă. Revenind la includerea pe lista investițiilor amintite a celor două obiective de asistență medicală de la Iași, îngăduiți-mi câteva precizări.

Pentru Spitalul clinic de urgență cu 300 de paturi în municipiul Iași, care dispune de toate acordurile, atât al Ministerului Finanțelor, cât și al Guvernului prin hotărârea de guvern corespunzătoare și pentru care am întreprins la timpul potrivit toate demersurile necesare, acest spital de urgență constituie o investiție în valoare totală de 33 de miliarde, iar pentru anul în curs solicit o alocație bugetară doar de 500 de milioane lei. Motivele pentru care grupul parlamentarilor ieșeni vă face această solicitare sunt numeroase. Amintesc doar 3. Primul: Iași este singurul centru universitar din țară care nu are un asemenea spital, în prezent existând asemenea spitale în curs de execuție la Timișoara și Cluj, Bucureștiul având deja două asemenea unități spitalicești.

2. Urmare a modernizării spitalelor din Iași, modernizare propusă de Ministerul Sănătății, urmărită de același minister cu mare rigoare, se va reduce drastic numărul de paturi de spital, astfel că la finalizarea construcției Spitalului clinic de urgență Iași, Iașul medical va avea un număr de paturi echivalent cu numărul actual al Spitalului universitar îSfântul Spiridon", pentru că este vorba de modernizarea în același timp a tuturor spitalelor pe care le presupune acum orașul Iași.

și 3, și ultimul motiv, deși ar mai fi multe altele. În Iași, spre desoebire de alte zone ale țării, nu s-a construit nici un spital de profil pentru asistența adulților.

Pentru Centrul de diagnostic și tratament—Iași, care esteo construcție preluată de Direcția sanitară, implicit deci de Ministerul Sănătății, de la Combinatul de utilaj greu FORTUS, și care o dată realizat va asigura asistența medicală pentru populația a 3 cartiere din Iași numărând peste 80.000 de locuitori, solicit pentru acest an o alocație bugetară de doar 1 miliard de lei.

Pentru ca acest amendament să fie acceptat, trebuie să indic și sursa de suplimentare a fondurilor respective. Or sursa de finanțare pentru acoperirea sumei de 4 miliarde 700 de milioane, cât fac toate cele 3 obiective pe care le-am adus în discuție, ar proveni din reducerea corespunzătoare a alocației bugetare la Capitolul C: îAchiziții de bunuri și de alte cheltuieli de investiții aferente plății T.V.A., taxe vamale și comision vamal pentru echipamente programate a fi achiziționate din import. Reducerea alocației bugetare pentru acest capitol este posibilă în urma redimensionării necesarului de echipamente, efectuată după întocmirea proiectului de buget pe anul în curs de unii beneficiari, componente ale programului încheiat cu Banca Mondială în favoarea achiziționării de materiale consumabile pentru care T.V.A., deci taxele vamale și comisionul vamal, se suportă de la Capitolul îCheltuieli materiale", precum și a prelungirii acordului cu Banca Mondială în anul 1997.

În speranța că veți privi cu bunăvoință aceste solicitări ale grupurilor parlamentare de Ialomița și de Iași, vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc, domnule senator. Ați depus direct la comisii, da?

Domnul Ion Solcanu:

Da, domnule președinte.

Domnul Oliviu Gherman:

Are cuvântul doamna deputat Cojocaru Anișoara. Se pregătește domnul senator Crețu Ioan.

Aveți cuvântul, doamnă deputat.

Doamna Anișoara Cojocaru:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Cele două comisii de sănătate din Parlament vin cu propunerea ca în anexa nr. 3/16 a Ministerului Sănătății la bugetul pe anul 1996 să se prevadă un asterisc cu următorul conținut. De altfel, domnul ministru de finanțe ne-a și dat avizul anterior: îPosturile vacante de medici se exceptează de la prevederile art. 5 alin. 5 din Legea bugetului de stat pe anul 1996".

și, ca să nu mai revin a doua oară la microfon, vă rog să-mi permiteți să citesc și amendamentele privind lista obiectivelor de investiții pe anul 1996 cu finanțare integrală sau parțială de la buget. Sunteți de acord?

Domnul Oliviu Gherman:

Da. V-aș ruga ca apoi să ne dați amendamentele specifice pentru fiecare articol.

Doamna Anișoara Cojocaru:

Întrucât de la data întocmirii propunerilor de buget pe anul 1996 în județele Buzău și Olt a apărut între timp o serie de probleme în execuția unor lucrări și noi priorități investiționale la nivelul județelor, propunem următoarele modificări care se încadrează în limita surselor bugetare aprobate anterior.

În județul Olt. La poziția 44, Centrul de investigații și tratament cu staționar în orașul Drăgănești, județul Olt, se diminuează suma cu 400 de milioane, întrucât investiția are un ritm lent de execuție, beneficiarul fiind și în litigiu cu constructorul. Suma aceasta va fi utilizată pentru majorarea surselor bugetare la următoarele poziții:

Poziția 45: îDispensarul medical din comuna Brâncoveni — Olt", cu suma de 100 de milioane lei, din care C+M 100 milioane lei;

Poziția 46: îDispensarul medical din comuna Osica de Sus, județul Olt", cu suma de 200 de milioane lei, din care C+M 200 de milioane lei. și îLucrări noi" — se introduce o nouă poziție, îDispensarul medical din comuna Coteana", care are o populație de 10.000 de locuitori, iar dispensarul funcționează într-o casă naționalizată, pe care proprietarii au revendicat-o, având acordul Ministerului de Finanțe, și care totalizează o valoare de 1 miliard 82 de milioane lei. Noi propunem alocația bugetară, deci cele 100 de milioane, care ne-au rămas din cele 400, din care C+M 60 de milioane.

Pentru județul Buzău. Se înlocuiește poziția 11: îAlimentarea cu gaze naturale a Spitalului TBC, contagioase, Spitalului ORL și de neurologie — Buzău, alocația bugetară fiind de 97 milioane lei, iar investiția fiind terminată până la finele anului 1995, cu poziția: îAlimentația cu gaze naturale a Spitalului de neuropsihiatrie Sapoca, secția Ojasca, din satul Mugurii, comuna Măgura, județul Buzău", având acordul Ministerului de Finanțe, cu suma de 97 de milioane lei, din care C+M 54 milioane lei. Investiția este absolut necesară pentru îmbunătățirea condițiilor de încălzire a spitalului care are o amplasare mai izolată și un grad de utilizare foarte ridicat.

Domnul Oliviu Gherman:

Da. V-aș ruga să dați amândouă amendamentele comisiilor.

Doamna Anișoara Cojocaru:

și, pentru județul Dâmbovița, amendamentul va fi susținut de doamna deputat Daniela Popa.

Domnul Oliviu Gherman:

Are cuvântul domnul senator Crețu Ioan, se pregătește domnul deputat Dumitrescu Ion.

Domnul Ioan Crețu:

Domnule președinte,

Stimate colege,

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

Antevorbitorii, domnul vicepreședinte Solcanu și colega Cojocaru Anișoara, mi-au redus din discursul pe care-l aveam, așa că mi-au facilitat un pic luarea de cuvânt. Deci lucrările pe care le-au amintit colegii, antevorbitorii mei, erau cuprinse în propunerile celor două comisii de sănătate și au fost înaintate Comisiei de buget-finanțe.

În afară de aceste obiective amintite de domnul vicepreședinte Solcanu, noi am mai propus și următoarele:

La poziția 48. Se propune includerea pe lista de investiții a următoarelor obiective, la Ministerul Sănătății, poziția 48: îAmenajare și extindere Institut medico-legal — Timișoara". Acord MF numărul 2198 din 20.11.1995. Este vorba, telegrafic vă spun, este vorba de Institutul medico-legal din Timișoara, care funcționează la parterul unui bloc de locuințe. La Spitalul județean există o singură cameră pentru necropsii, unde se fac peste 1.500 de autopsii. Deasupra sunt secțiile de chirurgie I și II și neurochirurgie. Pe timpul verii, cadavrele, în diferite stadii de descompunere, sunt sursa de miros și de infecție. Prefectura județului Timiș și primăria le-au dat un local de grădiniță dezafectată, pe care vor s-o amenajeze pentru acest laborator.

Cer redistribuire în cadrul județului a unei sume de 500 de milioane, pentru a fi dată în funcțiune această clădire.

La Centrul de diagnostic și tratament—Iași, discutat dedomnul vicepreședinte Solcanu, s-a primit, practic, cadou o policlinică pentru municipiul Iași la un preț derizoriu, 2/3 din această investiție fiind construită, și s-a cerut suplimentarea cu o sumă de 500 de milioane pentru terminarea acestei investiții. De acord.

Pentru Spitalul clinic de urgență municipal—Iași, problemă ridicată de domnul vicepreședinte, într-adevăr, este singurul centru universitar care nu are așa ceva. Mă refeream și la Centrul de cardiologie, și Iașul, cu vechi tradiții universitare, merită așa ceva. Astfel că la (fac o paranteză) în Chișinău sunt mai multe clinici și mai bine dotate decât în Iași. Făceam comparație între Timișoara, de exemplu, și Szeged sau Cluj și vecinii noștri. De aceea am cerut Ministerului Sănătății să dotăm aceste puncte, importante centre de sănătate din România.

Pentru ambulatorul Spitalul orășenesc—Zlatna, se solicită 500 de milioane de lei prin redistribuire. Zlatna, din Munții Apuseni, este unul din punctele fierbinți ale României, de poluare, și ar fi necesară o policlinică numai pentru bolnavii sau pentru oamenii care au suferit datorită acestei poluări.

îModernizare Spitalul clinic de copii și centru de boli digestive", la poziția 52, din Cluj-Napoca, prin redistribuirea de credite de la obiective de investiții din județul Cluj. Se cer 150 de milioane.

și, în final, la poziția 53, de fapt, poziția îAlte investiții sanitare", îAscensorpentru transport bolnavi la secția de chirurgie", la Spitalul clinic Colțea — 135 de milioane. De fapt, Spitalul clinic Colțea, care este cel mai vechi spital din București, a suferit mult datorită cutremurelor și în momentul de față este într-o reparație capitală. Investitorii au omis să cuprindă (există aprobarea necesară, acordul MF, documentația necesară și banii) și această investiție — îAscensor" — între cele două etaje. Lucrările ajungând momentan până la acest nivel, banii ar fi necesari acum, ulterior trebuie să spargă, să se dărâme zidul. Cheltuieli în plus. Deci, în cadrul prevederilor existente, la RK, să fie cuprinse și aceste lucrări — îAscensor" — 135 de milioane.

Sunt de acord cu colega Cojocaru Anișoara și susțin ca posturile vacante de medici să nu fie blocate. De ce? Aș argumenta, stimați colegi. La ora actuală, în țara românească circumscripțiile grele și foarte grele sunt cele care au posturi vacante de medici. La fel, specialitățile cele mai dificile. Dacă vreți, TBC-ul, laboratoarele de microbiologie, laboratoarele de anatomie patologică nu au medici. Unde circumscripțiile sunt bune, posturile sunt full. și tocmai prin această blocare s-ar atinge punctele cele mai nevralgice.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc. V-aș ruga să dați amendamentele domnului președinte Marin Stelian.

Are cuvântul domnul deputat Dumitrescu Ion, se pregătește domnul deputat Tarna Gheorghe.

Domnul Ion Dumitrescu:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Vin la microfon pentru a susține mai întâi amendamentul propus de domnul senator Ion Solcanu, care, printre altele, conține și propunerea de a se mări alocațiile bugetare pentru Spitalul din Fetești. Aș vrea să precizez că acest spital va avea ca sarcină tratarea și deservirea populației din zona Centralei nucleare de la Cernavodă, Feteștiul fiind situat la câțiva kilometri de localitatea respectivă și, în situații deosebite, Spitalul din Fetești va putea deservi populația din zona Cernavodă.

Domnul Oliviu Gherman:

Să ne ferească Dumnezeu de situații deosebite!

Domnul Ion Dumitrescu:

Amendamentul pe care l-am propus eu se referă la un alt spital, și anume la cel din Urziceni, care este situat într-o zonă cu un intens trafic rutier, mai ales în perspectiva anilor următori, acest spital având termen de punere în funcțiune 1998. Solicit sporirea alocației bugetare pe bază de redistribuire, fiind vorba de poziția 31.

Locuitorii municipiului ar fi recunoscători Parlamentului dacă, în cel de al 400-lea an de existență documentară a acestei localități, ar primi acest spor pentru a se putea finaliza cât mai repede spitalul din oraș.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă rog să predați amendamentul.

Are cuvântul domnul deputat Tarna Gheorghe. Se pregătește doamna deputat Popa Daniela.

Domnul Gheorghe Tarna:

Domnule președinte,

Distinși colegi,

Am intervenit de câteva ori la microfon pentru a se aloca o sumă în plus terminării lucrărilor de la Spitalul Fetești. Amendamentul meu este foarte precis.

La anexa nr. 3/16, poziția 32, la coloanele 4 și 9, se poate modifica astfel: în loc de 800 milioane, 4,6 miliarde lei, sumă necesară pentru terminarea construcției Spitalului din municipiul Fetești, sumă promisă de Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății.

V-aș ruga, domnule ministru Iulian Mincu, să fiți puțin atent: îV-am promis 4 miliarde anul acesta și le veți avea, chiar dacă nu a fost încă aprobat bugetul. Vreau să terminăm rapid această investiție. Vom găsi cu siguranță soluții, pentru a acoperi și restul sumei necesare". (Din intervenția dumneavoastră în cadrul vizitei de lucru în municipiul Fetești din a doua decadă a lunii martie).

Apoi un alt anunț important din ziarul local: îUrmare demersurilor întreprinse de prefectura județului Ialomița, la Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății, a fost alocată suma de 4,6 miliarde lei pentru terminarea construcției spitalului din municipiul Fetești în acest an". 5 aprilie 1996.

Deci eu bănuiesc că situația este rezolvată, dar v-aș ruga respectuos ca această sumă să fie prinsă în proiectul de buget pentru mai multă siguranță. și v-aș ruga pe unul din cei 2 miniștri să ne asigurați de la microfon că această promisiune se va traduce practic.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Florin Georgescu (din sală):

V-am dat 4 miliarde.

Domnul Gheorghe Tarna:

Domnule ministru, sunt 4, dar eu am mai intervenit de câteva ori, tot s-au promis bani, banii nu au ajuns în buget pentru a se continua această lucrare și v-aș ruga respectuos ca această sumă să fie prinsă în proiectul de buget.

Domnul Oliviu Gherman:

Mulțumesc.

Domnule deputat, promisiuni există câte vreți. Problema este următoarea: Noi discutăm acum nu aspectele... dacă vreți... ale unor promisiuni făcute de prefectură sau de altcineva. Noi trebuie să operăm în cadrul bugetului. Deci eu vă rog foarte mult!

Domnul Gheorghe Tarna:

Da, am terminat, domnule președinte. Vă mulțumesc. Pentru mine cuvântul unui ministru este literă de lege și nu este vorba de promisiuni oarecare. A promis ministrul sănătății, care cunoaște foarte bine situația și probabil cunoaște foarte bine și bugetul.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Desigur, domnul ministru a făcut treaba aceasta înainte de a fi aprobat bugetul. Deci rămânem în cadrul bugetului pe care îl avem la dispoziție. Atâta este îcearșaful", atât ne acoperim.

Are cuvântul doamna deputat Popa Daniela, se pregătește domnul deputat Berciu Ion.

Doamna Daniela Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru județul Dâmbovița solicităm admiterea unor modificări ale alocației bugetare pentru obiective de investiții nominalizate în lista obiectivelor de investiții pe anul 1996, cu finanțare integrală sau parțială de la buget, anexa nr. 3/16 la Capitolul îLucrări în continuare", astfel: poziția 16 — laborator și spălătorie la Sanatoriul de copii Gura Ocniței; diminuarea cu 75 de milioane lei, din care construcții-montaj, 28 de milioane de lei, având în vedere că execuția este întreruptă pentru expertizarea rezistenței clădirii în care urmează a fi amenajată spălătoria. Poziția 17 — Centrul de medicină preventivă Târgoviște — modificarea valorii totale a obiectivului ca urmare a reactualizării devizului general pentru punerea în funcțiune a obiectivului în acest an și majorarea surselor bugetare cu acele 75 de milioane de lei luați de la poziția 16, pe total, 319 milioane 804 mii lei la construcții-montaj.

Deci sursa majorării alocației bugetare pe total este reprezentată de cele 75 de milioane de lei diminuate de la poziția 16, iar la construcții-montaj, prin majorarea acestora la Capitolul — îLucrări în continuare".

Mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Am înțeles că este inclusă în amendamentul doamnei deputat Cojocaru, dumneavoastră ați venit doar cu argumentarea.

Are cuvântul domnul deputat Berciu Ion, se pregătește domnul deputat Opriș Remus.

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În legătură cu obiectivele de investiții pentru Ministerul Sănătății pe 1996, vreau să vă spun că pentru județul Alba nu era nici o poziționare.

Această motivație de lipsă totală de investiție pe un județ mă pune în situația de a cere un minimum minimorum pentru Ambulatorul Zlatna. Îl găsesc cu cale, drept un obiectiv de urgență majoră, și cererea mea este cât se poate de modestă, fiind vorba de 500 milioane de lei, iar pentru investiția respectivă nu este vorba de promisiuni, ci chiar de avizul Ministerului de Finanțe nr. 2144/20.11.1995. Deci mă raliez propunerii făcute de domnul senator Crețu, președintele Comisiei de sănătate a Senatului, și țin foarte mult să motivez din punctul de vedere al lipsei oricărei urme de investiții într-un județ.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc. Vă rog să predați la comisie.

Are cuvântul domnul Opriș Remus.

Domnul Constantin Remus Opriș:

Așa cum remarcam și la dezbaterea articolului pentru sănătate al bugetului, există o disproporție între proiecția unor obiective de investiții în județele care contribuie cu foarte mult la constituirea bugetului și această repartiție.

De exemplu, în Prahova, ca obiective noi de investiții se află doar un racord al unei construcții, racordul conductei de gaze pentru un spital și construirea unui depozit de alimente pentru un leagăn de copii. Multe ar fi problemele care ar trebui să se afle în atenția noastră în acest județ, mai ales că este județul cel mai populat al țării și, din păcate, o serie de spitale aflate în mediul rural sau chiar o serie de spitale orășenești sunt foarte mult deteriorate și bugetele anilor precedenți au adus mari prejudicii în funcționalitatea lor.

Iată pentru ce vin cu următorul amendament: să introducem în această anexă, pentru județul Prahova, cheltuieli pentru repararea clădirii Spitalului comunal Bălțești și, în special, alocări pentru reorganizarea stației de aprovizionare cu apă a acestui spital.

Este imperios necesar pentru o bună funcționalitate, pentru ca actul medical să se desfășoare normal. Spitalul cuprinde o secție de interne, câteva paturi de chirurgie și, totodată, câteva saloane pentru bolnavii cronici de psihiatrie.

Este evident că este foarte important ca acest spital să funcționeze în continuare, pentru că, fără el se va produce o supraaglomerare a celorlalte spitale, în special, a Spitalului județean Ploiești, care determină nu doar o creștere a costului de servicii medicale, ci și o lipsă de acoperire corespunzătoare cu asistență medicală a populației.

Alocarea pe care aș solicita-o este, cred, minimală și s-ar ridica la circa 500 de milioane de lei.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Sursa?!

Domnul Constantin Remus Opriș:

Cred că această sumă ar putea, sper, să fie susținută și de specialiștii în probleme de buget ai Ministerului Sănătății și chiar aștept punctul de vedere al Ministerului Sănătății.

Domnul Oliviu Gherman:

Am înțeles.

Nu mai avem alte amendamente. Dacă comisia are o opinie în legătură cu aceste amendamente propuse, vă rog să ne prezentați punctul de vedere al comisiei. Dacă socotiți că este nevoie să vă întruniți din nou...

Domnul Dan Stelian Marin (de la masa comisiei):

Este nevoie!

Domnul Oliviu Gherman:

Atunci, ca să nu fragmentăm lucrurile, să discutăm și anexa nr. 3/17 și, într-o pauză de o jumătate de oră, care va coincide și cu ora 1,00, să discutăm ambele anexe, amendamentele la ambele anexe, pentru ca să avem un punct de vedere autorizat al comisiilor.

Dacă sunt obiecțiuni față de această propunere?

Cred că este acceptabilă.

Trecem la 3/17, cu rugămintea ca atunci când se discută în comisie, să se discute amendamentele la ambele anexe, iar comisia să vină cu propuneri pentru cele două anexe.

La 3/16, domnul deputat Țepelea a fost omis, nu din vina mea. Îmi cer scuzele de rigoare, chiar dacă nu a fost din vina mea.

Are cuvântul domnul deputat Țepelea.

Domnul Gabriel Țepelea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Am propus ca pe lista obiectivelor din anul 1996 să figureze Dispensarul medical din comuna Borod, județul Bihor, în valoare de 600 de milioane lei, prin redistribuire. Este vorba de o clădire care este îdurată" în paiantă, termenul îdurată" este, așa cum se înțelege, prin antiteză, în secolul trecut. Este vorba de o comună care are peste 15.000 de locuitori, cu următoarele sate: Borozel, Cetea, Valea Mare, șerani și Borod. Este situată pe șoseaua Națională Cluj—Oradea și precizez că am solicitat în scris aprobarea domnului ministru încă de anul trecut pentru acest dispensar medical.

Este și comuna mea natală și uneori mai este vizitată și nu face cinste nici corpului medical, nici mie personal o asemenea clădire care dăinuie din secolul trecut.

Este adevărat, nu sunt îndeplinite formele, dar cu bună-voință s-ar putea realiza ceva.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Vreau să reiterez faptul care a fost introdus în stenogramă, că, atunci când am votat pozițiile propuse la 3/15 de comisiile de buget-finanțe, aș vrea să adaug la 3/16 un amendament al comisiilor, și anume, o suplimentare a lucrărilor. În continuare, la punctul a) se propune:

— valoarea totală: 32 de miliarde 812 milioane 858 de mii pe 23 de miliarde 888 de milioane 762 de mii; valoare totală actualizată: 235 miliarde 984 milioane 100 de mii pe 176 de miliarde 785 de milioane 704 mii; program 1996 total: 36 miliarde 741 milioane 478 mii pe 32 de miliarde 267 milioane 024 de mii, iar la capacități pe termen PIF: 36 de miliarde 741 de milioane 478 de mii pe 32 de miliarde 267 milioane 024 de mii.

Acestea, la îLucrări în continuare".

La lucrări noi:

— valoare totală: 33 de miliarde 97 de milioane 933 de mii pe 24 miliarde 876 de milioane 626 mii la valoare totală actualizată 42 de miliarde 483 de milioane 633 de mii pe 32 de miliarde 283 de milioane 734 de mii, la programul pe 1996 10 miliarde 110 milioane 019 mii, din care, buget 8 miliarde 266 de milioane 435 de mii, acesta era primul, programul total din care buget 10 miliarde 110 milioane 19 mii per 8 miliarde 266 de milioane 435 de mii.

Apoi, poziția 66 — spații cazare Spitalul orășenesc Horezu, județul Vâlcea, acord Ministerul Finanțelor nr. 781/1992, valoare totală 495 de milioane pe 380 de milioane, valoare totală actualizată 2 miliarde 487 de milioane 306 mii pe 1 miliard 824 de milioane 243 de mii. Programul pe 1996, 300 de milioane pe 340 de milioane, din care, din buget, 300 de milioane pe 340 de milioane. Apoi se introduce la lucrări, în continuare, o poziție nouă, după poziția 42, cu următorul conținut: îInspectorat Poliție sanitar㠗 centru de recoltare sânge — Secție boli nutriție Râmnicu Vâlcea — județul Vâlcea, acordul Ministerului Finanțelor nr. 812/1995, cu valoarea totală de 3 miliarde 185 de milioane 600 de mii pe 2 miliarde 985 de milioane 200 de mii, valoare totală actualizată, aceeași ca și valoare totală anterioară, este de 100 de milioane pe 50 de milioane, din care, din buget, 100 de milioane pe 50 de milioane.

Acesta a fost omis din listă, are acordul ministerelor finanțelor, așa cum am spus, nr. 812/25.04.1995.

Acesta era pentru stenogramă.

Primul care este înscris la cuvânt este doamna deputat Dobrescu Smaranda.

Aveți cuvântul, doamnă!

Doamna Smaranda Dobrescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu prezint un amendament, ci am mai mult o întrebare și îmi pare rău că reiterez această întrebare în fața domnului ministru al culturii, dar este legată de un important monument istoric și de artă, care interesează în mod deosebit istoria și actualitatea ținutului pe care-l reprezint. Este vorba de Mânăstirea Agapia.

Pentru că studiul de fezabilitate privind începerea lucrărilor de reparație s-a avizat târziu, a ieșit o hotărâre de guvern în noiembrie 1995, după ce s-a făcut proiectul de buget pe anul 1996, prin care se prevedea alocarea sumei de 2 miliarde pentru începerea în 1996. Mânăstirea se află într-o stare de degradare puternică, stare de îprecolaps", cum o numesc specialiștii. Aș vrea să-mi indicați, după momentul vacanței parlamentare, când s-au schimbat anexele la cultură, domnule ministru, vă rog să-mi indicați locul și dacă s-a păstrat suma de 2 miliarde.

Deci, locul unde se găsește în buget această mențiune, ca să pot s-o transmit la mine în județ.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Are cuvântul domnul deputat Márton Árpád și se pregătește domnul deputat Dragomir Aurel.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Doamnelor și domnilor,

Am câteva amendamente pe care, ar fi fost bine să le putem discuta și adopta în comisie, pentru ca, pe urmă, comisia pentru buget finanțe să le poată lua în considerare. Toate aceste amendamente trebuie să se facă din cauza noii elaborări dată acestui buget.

Primul amendament... La prima discuție pe care am avut-o cu domnul ministru, am înțeles că este de acord și Domnia sa, necesitatea amendamentului meu provine din faptul că la acel articol unde se făcea trimiterea în același timp la cultură, sport și tineret, și această formulă a rămas așa, transcrisă și în anexa nr. 3/17, deși există o anexă nr. 3/18 care se referă la sport și tineret.

Toate cheltuielile sunt incluse în formularea: îcultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret", urmând inserarea unor cheltuieli pentru anumite instituții de cultură care, probabil, nu vor avea activități sportive. Drept pentru care, solicit eliminarea din această anexă a acestor termeni, îactivitatea sportivă și de tineret". Nu își are locul aici și este probabil o transcriere a formulei din acest articol.

Sper ca acest amendament, dacă va fi supus la vot separat, să fie acceptat.

Celelalte 4 amendamente au ca bază o altă viziune față de cea a Ministerului Culturii referitoare la modul de subvenționare a activității culturale, pentru că există o tendință de centralizare a subvenționării activității instituțiilor culturale, apărând de data aceasta la buget o mulțime de instituții care până acum nu au figurat la acest capitol, ele fiind subvenționate din bugetele județele și locale.

Care sunt aceste instituții? Muzeele județene, bibliotecile județene și ansamblurile folclorice.

Pentru fiecare în parte, am un amendament separat, ca aceste capitole să nu fie trecute în bugetul de stat, iar sumele respective defalcate să ajungă la județele respective, pentru că, atât muzeele cât și bibliotecile județene sunt de interes județean și este bine să figureze ca atare.

La fel și ansamblurile folclorice.

Acestea sunt alte 3 amendamente.

Celălalt se bazează pe ceea ce a spus domnul ministru de finanțe, când am întrebat cum vor fi suportate cheltuielile aferente măririlor salariale pentru instituțiile de cultură, unde, știți cu toții, am mai spus, conform Ordonanței nr. 9 din ianuarie, s-au mărit salariile. Or, bugetul fiind depus la 31 octombrie, evident, nu apare această modificare. Domnul ministru mi-a spus că salariile mărite se vor putea aloca prin buna gospodărire a instituțiilor respective. Instituția respectivă primește o sumă globală, ea încercând să se gospodărească în așa fel, încât să ajungă bani și pentru salariile mărite.

Probabil își vor reduce cheltuielile, pe de altă parte, își vor mări veniturile, numai că, nici acestui deziderat nu-i corespunde acest proiect, pentru că defalcările sunt făcute pe: cheltuieli de capital, cheltuieli de personal etc. Dacă rămân astfel defalcate, chiar la capitolul general, atunci nu mai poți mări salariul unui actor decât dacă iei de la un bibliotecar, pentru că, salariile pe cheltuieli de personal, vorbesc numai de prima parte a anexei, dacă va rămâne așa, atunci nu se poate face nici măcar această bună gospodărire. Drept pentru care, solicit ca aceste defalcări să nu se facă, ci să se facă defalcările doar pe instituții, însă cred că este bine să avem această defalcare pe comisii, deși se propune de comisii ca și aceste defalcări să dispară și Ministerul Culturii să fie cel care poate aloca sumele respective. Eu cred că defalcările pe instituții trebuie să fie făcute mai ales că așa apare și în Ordonanța nr. 9, iar îpe capitole" trebuie să dispară din acest buget. Este o problemă tehnică pe care, dacă acceptați ideea în sine, o poate rezolva personalul tehnic.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc. Vă rog să predați amendamentele domnului președinte Marin Stelian.

Fără să-mi pot permite să fac afirmații ferme, cred că suntem într-o situație similară cu cea pe care am mai avut-o o dată, și anume, refacerea substanței, și aici trebuie să analizăm dacă putem sau nu reface substanța formei în care este prezentat bugetul de ansamblu pe Ministerul Culturii.

Are cuvântul domnul deputat Dragomir Aurel, se pregătește domnul deputat Iamandi Ioan.

Domnul Aurel Dragomir:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am un amendament la capitolul A, poziția 13, propun un transfer în sumă de 28 de milioane de lei de la poziția 13 la poziția 14, de la Ansamblul folcloric îTrei Scaune"—Sfântu Gheorghe la Ansamblul folcloric îCiobănașul"—Întorsura Buzăului.

Motivez că în proiectul de buget sunt prevăzute 201 milioane lei pentru Ansamblul folcloric îTrei Scaune", iar pentru îCiobănașul", 72 milioane lei. Mi se pare o diferență mare și necesitățile sunt mari pentru ansamblul folcloric îCiobănașul".

Domnul Oliviu Gherman:

Da, vă mulțumesc. Vă rog să predați amendamentul președintelui Comisiei de buget-finanțe.

Are cuvântul domnul deptuat Iamandi Ioan…, care este absent.

Dau cuvântul domnului deputat Țepelea Gabriel. Se pregătește domnul deputat Barbu Pițigoi.

Domnul Gabriel Țepelea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Cu ocazia dezbaterii pe articole am prezentat o serie de amendamente care înțeleg că au fost aprobate atunci și acestea sunt: defalcarea sumelor destinate dotării bibliotecilor școlare, defalcare care ar însuma un miliard și defalcarea sau precizarea din bugetul general al culturii a sumelor destinate conservării, restaurării monumentelor istorice.

Înțeleg că aceste amendamente au fost aprobate atunci. Îmi permit să atrag atenția domnului ministru al culturii și tuturor celor în drept să reflecteze asupra situației Ordonanței nr. 9 care, în momentul de față, este în situația de a fi în funcțiune, dar nu a trecut prin forurile parlamentare, și bibliotecarii, cei care se consideră lezați de aplicarea acestei ordonanțe, ne cer precizări.

În momentul de față există ceea ce se numește o grevă a cărții, există o grevă a bibliotecarilor, care se datorează decorelării care s-a produs în urma aplicării acestei ordonanțe. Deci eu cred că nu putem trece peste acest moment dificil din viața unei categorii sociale fără să lămurim care este statutul acestor oameni și dacă astăzi, prin votarea bugetului am remediat ceva.

Acum, în ceea ce privește amendamentele pe care le propun, ele sunt următoarele.

Am prezentat cu ocazia dezbaterii pe articole, în luarea mea de cuvânt în calitate de președinte al Comisiei de cultură, și necesitatea ca, în buget, să se prevadă o sumă care nu era prevăzută atunci în legătură cu finanțarea sau, mai bine zis, cu monitorizarea Consiliului Național al Audiovizualului. Acest amendament la anexa nr. 3/49 ar suna așa: Consiliul Național al Audiovizualului — suplimentarea cheltuielilor pentru monitorizarea programelor de radio și televiziune în timpul campaniei electorale cu suma de..., eu am zis un miliard. Nu știu dacă este bine, dacă este suficient, dar oricum, este mai bine decât nimic, mai bine decât să lăsăm descoperită această activitate care ne privește pe toți.

În ceea ce privește cea de-a doua propunere, ea se referă la intervenția anterioară pe care a avut-o aici și domnul deputat Pițigoi, se referă la anexa nr. 3/17 — Bugetul Ministerului Culturii — constând în acoperirea cheltuielilor de realizare a statuii lui Iuliu Maniu în Capitală și are următorul conținut: îLa capitolul cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret, din bugetul Ministerului Culturii,seintroduce la poziția îCheltuieli de capital", urmează două asteriscuri, sumele necesare pentru continuarea lucrărilor aferente realizării statuii lui Iuliu Maniu în Capitală. Precizez că a existat un concurs public, că există în stadiu de proiect această statuie, că autorul este Mircea Spătaru și că Iuliu Maniu ar merita, în numele simbolului pe care-l reprezintă, simbol al democrației, dar și simbol al unității naționale, să aibă o statuie pe măsura aspirațiilor noastre, ale tuturor românilor, în Capitala țării.

Domnul Barbu Pițigoi a indicat modalitatea găsirii acestei sume.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Are cuvântul domnul deputat Barbu Pițigoi, se pregătește domnul deputat Ana Gheorghe.

Menționez, domnule președinte al Comisiei de cultură, că voi citi la sfârșit, în plen, și amendamentele care au fost adoptate de comisiile de buget-finanțe.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Barbu Pițigoi:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În contextul celor expuse de domnul profesor Gabriel Țepelea, fac apel la dumneavoastră pentru a mă sprijini în cererea pe care o voi formula și mă voi referi la un alt mare patriot român, care, la sfârșitul secolului trecut, a militat pentru promovarea intereselor celei mai largi pături a populației românești — țărănimea română.

Mă refer la Constantin Dobrescu Argeș, căruia, în perioada interbelică, i s-a ridicat o statuie amplasată în mijlocul orașului Curtea de Argeș, deci, în zona sa natală, statuie demolată în anii 1947 și reconstituită pe un loc foarte frumos în perioada 1960–1964.

Întâmplarea face că terenul ocupat a fost revendicat de persoana căreia îi aparține conform prevederilor Legii nr. 18; aceasta a demolat statuia și a aruncat-o undeva, într-o pivniță.

Eu vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a mă susține în obținerea unor sume de la buget pentru reamplasarea acestui bust, deci statuia exist㠗 suma este modic㠗 ea reprezintă un simbol pentru lupta țărănimii în vederea emancipării ei.

Pentru aceasta vin cu următorul amendament pe care îl supun aprobării dumneavoastră și cu rugămintea de a fi de acord și a-l accepta.

Deci la anexa nr. 3/17, la Capitolul îCultură, revizie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret" din bugetul Ministerului Culturii, se introduce la poziția îCheltuieli de capital" următorul text: deci, 3 asteriscuri, al doilea, ar fi după cel făcut de domnul profesor Țepelea, include și sumele necesare pentru reamplasarea bustului lui Constantin Dobrescu Argeș în orașul Curtea de Argeș.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

V-aș ruga, domnule președinte de buget-finanțe.

Are cuvântul, în încheierea dezbaterilor la anexa nr. 3/17, domnul deputat Ana Gheorghe.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Distinși colegi,

Vă rog să binevoiți să aveți în vedere intervenția mea în ceea ce privește cheltuielile de capital la Ministerul Culturii, și anume, în primul rând, lista obiectelor de investiții pe anul 1996 cu finanțare integrală sau parțială de la buget.

În scopul soluționării problemei achizițiilor de case memoriale, precum și de terenuri situate în situri istorice de importanță deosebită, propunem majorarea cu 450 de milioane de lei a sumei prevăzute la punctul c) — achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții din lista obiectivelor de investiții pe anul 1996 — cu finanțare integrală sau parțială de la buget la Ministerul Culturii, în diviziunile și subdiviziunile clasificației bugetare de la Capitolul îCultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret" —, micșorându-se cu aceeași sumă suma prevăzută la punctul a) — lucrări în continuare la obiectivul îBiblioteca Națională", din aceeași listă și același capitol.

Aș face mențiunea că, în condițiile în care economia va produce substanță necesară, la prima rectificare de buget obiectivul îBiblioteca Națională" să-și recapete această sumă pe care o propun pentru majorarea achizițiilor de case memoriale și terenuri.

Cu privire la lista investițiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii, vă învederez că au apărut între timp acte normative care dau noi reglementări cu privire la administrarea și gestionarea ansamblurilor monumentale.

Ținând seama de prevederile articolului 1 și articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 72/1996, în speță, cea cu privire la Ansamblul monumental îCalea eroilor", realizat de Constantin Brâncuși în municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, potrivit cărora acest ansamblu trece în administrarea Consiliului local al Municipiului Târgu Jiu și astfel abrogându-se numărul curent 24 de la punctul II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 642/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, propunem eliminarea poziției nr. 67 privind Complexul cultural național îConstantin Brâncuși"—Târgu Jiu, inclusiv Ansamblul monumental îCalea eroilor", din lista la care m-am referit.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc. V-aș ruga să dați domnului președinte Marin Stelian propunerea.

Domnul deputat Ioan Iamandi s-a reîntors. Vreau să fac o precizare înainte de a-i da cuvântul.

Noi am votat articolul 11 și articolul 8. Prin urmare, sumele globale nu vor putea fi modificate, ci aceste modificări se pot face doar prin redistribuirea sumei adoptate pentru Ministerul Culturii.

Are cuvântul domnul deputat Ioan Iamandi.

Domnul Ioan-Cătălin Iamandi:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Am o rugăminte la dumneavoastră. Propunerea vine din partea celor care conduc cultura la județul Galați, referitor la anexa nr. 3/17, cu rugămintea de a fi de acord să fie eliminate pozițiile 63 și 64. La poziția 63, veți găsi îMuzeul județean de istorie — Galați" și, la poziția 64, îMuzeul de arte vizuale — Galați". Explicația ar fi că sunt posibilități de finanțare la nivel de județ, dar singura reținere este legată de existența pe lista bugetului a unor sume care să vină de la București. Atunci propunerea lor este ca să nu mai apară pe acest buget, urmând să-și poată acoperi necesitățile pe plan județean.

Nu revendică nici o sumă înapoi. Pur și simplu suma să rămână la dispoziția Ministerului Culturii, să dispună dânșii de ea, deși, oricum, sumele nu sunt enorme.

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Oliviu Gherman:

Da, vă mulțumesc.

Îmi permit să vă citesc care sunt amendamentele adoptate de comisie. Amendamentele la anexa nr. 3/17 sunt în cadrul Ministerului Culturii, bugetul pe anul 1996 — detalierea pe articole de cheltuieli. și anume, în subsolul anexei se introduce o notă cu următorul conținut:

îNotă: Numărul mediu de personal ce se finanțează în anul 1996 aferent instituțiilor publice de cultură finanțate din veniturile extrabugetare și alocații de la bugetul de stat este de 10.799 de persoane."

Tot la această anexă este o modificare de titlu, anume subtitlul de la coloana a) (veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice) — cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă de tineret; anexa va fi îLista instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii".

Deci acesta este titlul anexei, iar coloanele 1–6, reprezentând veniturile, subvențiile și cheltuielile defalcate pe instituțiile publice de cultură" se elimină, aceasta e la litera d) din subsolul anexei. Litera d) din subsolul anexei — subvenții ce urmează a fi repartizate pe instituțiile de cultură și artă de către Ministerul Culturii se elimină. Cifrele de la coloanele 2 și 3, care au asterisc cu sumele repartizate, se majorează corespunzător cheltuielilor totale și în structură ale instituțiilor de cultură și artă se elimină, și Nota privind numărul mediu de personal propus a se finanța pe anul 1996 aferent instituțiilor de cultură și de artă subvenționate de la bugetul de stat este de 10.799, se elimină, deoarece a fost inclusă în subsolul anexei. Da?

Acestea sunt elementele care au fost introduse la anexa nr. 3/17.

Tot la anexa nr. 3/17, la Ministerul Culturii, pentru lista instituțiilor publice de cultură și artă de interes național finanțate integral de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii, se reformulează titlul anexei astfel: îLista instituțiilor publice de cultură finanțate integral de la bugetul de stat prin Ministerul Culturii".

Deci se elimină sintagma îde interes național".

și, în sfârșit, la anexa nr. 3/17 — Ministerul Culturii — lista obiectivelor de investiții prevăzute în anul 1996 în bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat se elimină. Da?

Facem o pauză de o jumătate de oră, până la ora 13,30, timp în care comisiile vor decide împreună cu Executivul asupra amendamentelor care vor fi adoptate sau nu.

Ne revedem în plen la orele 13,30.

PAUZĂ

*

* *

DUPĂ PAUZĂ

Domnul Oliviu Gherman:

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Reluăm lucrările, cu exprimarea punctului de vedere al comisiei în legătură cu amendamentele propuse.

Domnule ministru, doriți să răspundeți? Un minut, după care se vor discuta amendamentele. Poftiți.

Domnul Iulian Mincu (ministrul sănătății):

Îmi permiteți?! Eu nu fac decât o singură precizare.

Domnule președinte,

Pentru că domnul deputat Tarna Gheorghe a spus că atunci când am vizitat Ialomița — și eu cunosc Ialomița foarte bine — am promis pentru Spitalul din Fetești o sumă oarecare, vă spun exact suma promisă, la cererea dânșilor, de 4 miliarde de lei. 800 de milioane erau deja acordați prin buget. S-au acordat în plus astăzi 3 miliarde 200 de milioane lei. Eu aș dori să poată face mai mult decât 4 miliarde lei, pentru că noi, dacă e nevoie, vom completa. Ceea ce dorim este ca Spitalul din Fetești să fie construit, pentru că acolo este o zonă care are nevoie de asistență medicală calificată.

Domnul Oliviu Gherman:

Da, vă mulțumesc.

Dacă la 3/16 mai există luări de cuvânt de la Executiv? Nu.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Este punctul de vedere al celor două comisii reunite, da?

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Prezint punctul de vedere al celor două comisii, bineînțeles, puncte de vedere puse de acord și cu domnii miniștri.

Doamna deputat Anișoara Cojocaru și domnul senator Crețu Ioan propun exceptarea de la prevederile articolului 5 alineatul 5 a posturilor vacante de medici, prin înscrierea în subsolul anexei a unei note, amendament acceptat de cele două comisii. Este vorba de posturile vacante de medici și personal medical.

Domnul Oliviu Gherman:

Deci tot ceea ce prezentați este acceptat în ambele părți, da?

Domnul Dan Stelian Marin:

Da.

Domnul Oliviu Gherman:

Bun. Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Udrea Florian propune o nouă poziție la Capitolul B, respectiv investiția îCentru de sănătate cu staționar de 25 paturi din comuna Dumitrești", cu o valoare de 150 de milioane lei pe total, din care construcții-montaj, 75 de milioane lei.

Sursa, prin diminuarea corespunzătoare de la poziția 43, cu obiectiv tot din județul Vrancea.

Comisiile au acceptat acest amendament.

Domnul Oliviu Gherman:

Supun votului dumneavoastră acest amendament al domnului Udrea Florian.

Cine este pentru?

Împotrivă? Abțineri?

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat.

Mai departe.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Berciu Ion propune un nou obiectiv de investiție, respectiv îAmbulatorul din orașul Zlatna", cu o sumă de 500 milioane lei.

Comisiile au analizat și sunt de acord să fie trecut acest obiectiv, dar numai pentru suma de 100 de milioane lei.

Domnule deputat, vă rog să mă credeți, faptul că s-a înscris în listă, acesta este câștigul dumneavoastră, realizarea dumneavoastră, pentru că în cursul anului, potrivit articolului 28 pe care l-am votat, se pot face redistribuiri între obiective de investiții. și deci aveți bani pentru proiectare.

Domnul Oliviu Gherman:

De acord? Da.

Deci supun aprobării dumneavoastră punctul de vedere al comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat amendamentul general inițiat de domnul deputat și în forma propusă de comisie.

Mai departe.

Domnul Dan Stelian Marin:

Doamna deputat Popa Daniela propune diminuarea sumei de 75 de milioane lei, din care 28 de milioane lei construcții-montaj, de la poziția 16 — îLaborator și spălătorie la Sanatoriul de copii Gura Ocniței". Deocamdată, acesta este un amendament.

Urmează al doilea amendament, suma de 75 de milioane lei să fie trecută la obiectivul de investiții îCentru de medicină preventivă Târgoviște", prin majorarea corespunzătoare a sumei prevăzute în anexă.

Domnul Oliviu Gherman:

Comisia este de acord, da?

Domnul Dan Stelian Marin:

De asemenea, tot doamna deputat Popa Daniela propune diminuarea sumei de 400 de milioane lei, din care construcții-montaj 400 de milioane lei, la Centrul de investigație și tratamentul staționar oraș Drăgănești, județul Dolj.

Domnul Oliviu Gherman:

Asta a fost propunerea doamnei deputat Cojocaru Anișoara, da?

Domnul Dan Stelian Marin:

Deci diminuarea la acest obiectiv de investiții cu 400 de milioane și majorarea surselor bugetare la următoarele poziții: Dispensar medical comuna Brâncoveni, județul Olt, cu 100 de milioane, din care construcții-montaj 100 de milioane; Dispensar medical comuna Osica de Sus, județul Olt, cu 200 de milioane de lei, și introducerea unei noi poziții de investiții, îDispensar medical comuna Coteanca, județul Olt.

Domnul Oliviu Gherman:

Cu diferența obținută de la diminuarea anterioară.

De acord, comisia?

Domnul Dan Stelian Marin:

Da.

Domnul Oliviu Gherman:

Supunem întâi la vot amendamentul care a fost adoptat de comisie, amendamentul doamnei Daniela Popa.

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Deci, cu majoritate de voturi, a fost adoptat.

Acest amendament al doamnei Cojocaru Anișoara referitor la diminuarea și redistribuirea sumei.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat.

Mai departe.

Domnul Dan Stelian Marin:

Mai am un amendament al doamnei deputat Cojocaru Anișoara, respectiv înlocuirea poziției 8–11 — alimentarea cu gaze naturale Spital T.B.C., contagioase, și Spitalul O.R.L.—Buzău — cu o nouă investiție. După câte am înțeles aceasta a fost terminată de anul trecut — alimentarea cu gaze naturale a Spitalului Sapoca, secția Orjasca, din satul Mugureni, comuna Măgura, județul Buzău.

Domnul Oliviu Gherman:

Am înțeles că acesta este și punctul de vedere al comisiilor și pe plan local.

Observații?

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru?

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul senator Sava Constantin și domnul deputat Dumitrescu Ion propun majorarea valorii la poziția 31 din listă, de la 800 de milioane la 1,5 miliarde.

Comisiile n-au avut în vedere această propunere, întrucât ea poate să fie soluționată potrivit articolului 28 din Legea bugetului, respectiv în cursul anului. În funcție de execuție, ministerele, cu acordul Ministerului Finanțelor, pot majora la unele poziții valorile, cu diminuarea corespunzătoare la alte poziții, în funcție de mersul execuției.

Domnul Oliviu Gherman:

Deci comisia respinge acest amendament, avându-se în vedere această posibilitate?

Domnul Dan Stelian Marin:

Da, această posibilitate de soluționare favorabilă în cursul anului următor.

Domnul Oliviu Gherman:

Da. Propun votului dumneavoastră propunerea comisiei, de respingere a acestui amendament.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat punctul de vedere al comisiei.

Mai departe.

Domnul Dan Stelian Marin:

Amendamentul domnului profesor Țepelea Gabriel, de a introduce în lista obiectivelor de investiții Dispensarul medical din comuna Borod, județul Bihor. Comisiile au acceptat. Cu o valoare de 100 milioane lei pentru proiectare. Da, domnule profesor?

Domnul Gabriel Țepelea:

Da.

Domnul Dan Stelian Marin:

Să le spunem să facă documentația, ca să obțină aprobările necesare pentru realizarea acestei investiții.

Domnul Oliviu Gherman:

Prin redistribuire, da?

Domnul Dan Stelian Marin:

Noi am avut în vedere s-o înscriem ca obiectiv de investiții, pentru că dacă se realizează anul acesta, o să fie fonduri, pentru că, știți, întotdeauna cheltuielile de capital nu se realizează, deoarece investițiile se fac cu greutate și...

Domnul Oliviu Gherman:

Da. Deci?

Domnul Dan Stelian Marin:

Am acceptat amendamentul pentru 100 de milioane.

Domnul Oliviu Gherman:

Dar de unde? Prin ce fonduri?

Domnul Dan Stelian Marin:

Prin redistribuire.

Domnul Oliviu Gherman:

Prin redistribuire.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului profesor Gabriel Țepelea pentru această investiție prin redistribuire, 100 de milioane.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Domnul Dan Stelian Marin:

Amendamentul domnului senator Ion Solcanu, de suplimentare a alocației bugetare cu 3,2 miliarde lei pentru Spitalul Fetești, județul Ialomița, amendament acceptat.

De asemenea, un amendament asemănător a fost făcut și de domnul deptuat Tarna Gheorghe, dar pentru 4,6 miliarde lei. Răspunsul domnului ministru Iulian Mincu l-ați auzit. Adică, s-a acceptat majorarea valorii investiției de la 800 milioane lei, cât aveam în anexă, la 4 miliarde lei, prin redistribuire. Am găsit soluția cu Ministerul Finanțelor.

Domnul Oliviu Gherman:

Supun votului dumneavoastră această propunere a comisiilor.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? 4 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Domnul Dan Stelian Marin:

Tot domnul senator Ion Solcanu propune înscrierea pe listă a unui nou obiectiv de investiții — Spitalul clinic de urgență cu 300 de paturi din municipiul Iași —, cu o valoare totală de investiții de 33.260 de miliarde lei, din care 18 miliarde 650 de milioane lei pentru construcții-montaj, cu alocarea pe acest an a sumei de 500 de milioane lei, din care construcții-montaj 200 de milioane, prin redistribuire de la alte capitole prevăzute în buget.

Domnul Oliviu Gherman:

Observații?

Supun votului dumneavoastră această propunere a Comisiei buget-finanțe, de 500 de milioane pentru 1996. Da?

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu majoritate de voturi, adoptat.

Domnul Dan Stelian Marin:

De asemenea, tot domnul senator Ion Solcanu propune înscrierea în lista obiectivelor de investiții a următoarei investiții: Centru de diagnostic și tratament—Iași, cu o sumă alocată pentru acest an de un miliard de lei, din care construcții-montaj de 800 de milioane lei, tot prin redistribuire de la alte capitole prevăzute la Ministerul Sănătății.

Domnul Oliviu Gherman:

Comisia este de acord, da?

Comisiile sunt de acord?

Domnul Dan Stelian Marin:

Da, sunt de acord.

Domnul Oliviu Gherman:

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiilor de a fi de acord cu această investiție.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? 6 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Opriș Constantin Remus propune alocarea sumei de 500 de milioane lei pentru Spitalul Băilești, județul Prahova, pentru reparația stației de aprovizionare cu apă și consolidare clădiri.

N-am reținut această propunere, pentru că noi, în liste, avem obiective de investiții. Reparațiile capitale le facem din poziția aceea de îConsolidări" și probabil se vor găsi bani la această poziție de îConsolidări" și pentru acest spital.

Deci n-am reținut-o!

Domnul Oliviu Gherman:

Da. Punctul de vedere al comisiei îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Împotrivă? 8 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat punctul de vedere al comisiilor de buget-finanțe.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul senator Crețu Ioan propune înscrierea unui nou obiectiv, respectiv — amenajare și extindere a Institutului Medico-Legal din Timișoara.

Comisiile au reținut acest amendament. Propune pentru acest obiectiv 100 de milioane de lei în 1996, prin redistribuire de la Spitalul clinic Timișoara.

Domnul Oliviu Gherman:

De acord, domnule senator, cu această propunere?

Domnul Ioan Crețu:

De acord.

Domnul Oliviu Gherman:

Deci supun propunerea comisiei, acceptată de inițiator.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Domnul Dan Stelian Marin:

Deci acestea au fost amendamentele.

Domnul Oliviu Gherman:

A mai fost unul! Al domnului senator Crețu, în legătură cu Spitalul din Cluj, tot prin redistribuire, acceptat acest punct de vedere și de către Executiv și este propunerea Direcției Medicale. De acord?

Domnul Dan Stelian Marin:

Suntem de acord! Tot cu 100 de milioane, pentru proiectare și altele.

Domnul Oliviu Gherman:

Da! Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă!

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi, adoptat.

Nu mai aveți alte amendamente?

Domnul Dan Stelian Marin:

Nu!

Domnul Oliviu Gherman:

Decât cele pe care le-am citit, amendamente ale comisiei.

Cu amendamentele adoptate, inclusiv cele ale comisiei...

Înainte de supunerea la vot, are cuvântul domnul senator Kozsokár Gábor.

Domnul Kozsokár Gábor:

Domnule președinte,

Onorate Camere,

Ar urma să votăm în ansamblu această anexă nr. 3/16, după ce au fost votate o mulțime de amendamente, pe baza unor solicitări de a se introduce în lista de investiții, la lucrări în continuare sau la lucrări noi, ori obiective noi, ori a majora sumele prevăzute pentru diferite obiective, și s-a motivat sursa redistribuirii, dar toate aceste amendamente acceptate au prezentat o soluție pe jumătate. Am stabilit la ce anume obiectiv, la ce poziție majorăm suma, dar n-am stabilit de unde luăm. Redistribuire, bineînțeles, poate ministerul a fost de acord, dar ministerul, când a fundamentat aceste investiții și a făcut lista obiectivelor de investiții, a avut în vedere anumite solicitări și anumite documentații. Din fiecare județ s-au prezentat solicitări și propuneri. Acum unii colegi au venit cu solicitări, cu majorări, cu obiective noi din județele lor, s-au acceptat ele și urmează să se ia din altă parte. Noi votăm anexa pe ansamblu, dar nu știm de unde se ia. Poate tot din același județ, mă rog, dar acest lucru să se precizeze, că acceptăm o majorare la anumite obiective dintr-un anumit județ, însă dacă luăm de la alte județe e o situație anormală.

Cred că această precizare va trebui făcută: cum se face redistribuirea?

Domnul Oliviu Gherman:

Da.

Domnul ministru Mincu dorește să dea explicații înainte de supunerea la vot.

Domnul Iulian Mincu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Este corectă, după mine, întrebarea pe care a formulat-o domnul senator Kozsokár, însă domnul senator Solcanu, în motivația prezentată când a cerut prima dată, a și arătat de unde sunt sursele. În primul rând, pentru sursele adăugate în plus, aș vrea să vă citesc ultimul paragraf pe care l-a redactat și l-a trimis Ministerului Sănătății:

«Reducerea alocației bugetare pentru acest capitol este posibilă în urma redimensionării necesarului de echipament.

Sursa de finanțare, pentru acoperirea sumei de 4.700.000.000 de lei (că aici s-a acoperit Iașul și Slobozia), cu care s-a majorat alocația bugetară la capitolele A și B, provine din reducerea corespunzătoare a alocației bugetare la Capitolul C — îAchiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții", aferentă plății T.V.A., taxe vamale și comision vamal pentru echipamente programate a fi achiziționate din import. Reducerea alocației bugetare pentru acest capitol este posibilă în urma redimensionării necesarului de echipamente efectuat după întocmirea proiectului de buget pe anul 1996 de unii beneficiari, componente ale programului încheiat cu Banca Mondială, în favoarea achiziționării de materiale consumabile, pentru care T.V.A., taxe vamale și comision vamal se suportă de la Capitolul îCheltuieli materiale", precum și a prelungirii Acordului cu Banca Mondială și în anul 1996.»

Aceasta pentru cheltuielile care au redimensionat, dacă vreți, adăugările pe care vi le-am spus. Celelalte s-au luat de la spitale, chiar din județele respective.

Domnul Oliviu Gherman:

Deci este limpede! Domnul senator Kozsokár este satisfăcut de răspuns. Așadar, fie din cadrul redistribuirii din același județ, sau de la Capitolul îAparatură". Nu este prejudiciat nici un județ.

Domnul Iulian Mincu:

Sursa de finanțare pentru acoperirea sumei de 4.700.000.000 lei, care privește Spitalul din Fetești — 500.000.000 lei Spitalul de urgență și 1.000.000.000 Centrul de diagnostic din Iași, această sumă este luată de la Capitolul C: îAchiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții". Deci nu este preluat de la nimeni, ci este luat dintr-un capitol special, care era aferent plății T.V.A., taxe vamale și comision vamal pentru echipamente programate a fi achiziționate din import".

Reducerea alocației bugetare pentru acest capitol este posibilă în urma redimensionării necesarului de echipamente, efectuat după întocmirea proiectului de buget pe anul 1996. Noi am primit, din partea Băncii Mondiale, anunțul abia în urmă cu o lună de zile. Unii beneficiari, respectiv îComponente ale programului încheiat cu Banca Mondială", în favoarea achiziționării de materiale consumabile, pentru care T.V.A.-ul, taxe vamale și comisionul vamal se suportă de la Capitolul îCheltuieli materiale", precum și a prelungirii Acordului cu Banca Mondială pe 1996. Cheltuieli materiale!

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Cu aceste explicații, supun votului dumneavoastră anexa nr. 3/16, cu amendamentele care au fost adoptate.

Cine este pentru?

Împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată anexa nr. 3/16.

Trecem la anexa nr. 3/17.

Domnule președinte al comisiilor, v-aș ruga să ne prezentați punctul de vedere.

Domnul Dan Stelian Marin:

Doamna deputat Smaranda Dobrescu, probabil, ne-am gândit noi, că a și formulat un amendament legat de cheltuielile pentru continuarea lucrărilor de conservare la Mânăstirea Agapia. Am discutat în cadrul comisiilor și am hotărât ca, în subsolul anexei, să trecem un asterisc la sumele de capital și să zicem îdin care 500.000.000 lei pentru continuarea lucrărilor de conservare, consolidare și restaurare a monumentului istoric Ansamblul Mânăstirea Agapia".

Domnul Oliviu Gherman:

Doamnă deputat Dobrescu, sunteți de acord cu această introducere, ca notă, da?

Doamna Smaranda Dobrescu:

Aș fi fost de acord cu hotărârea guvernului de două miliarde.

Domnul Oliviu Gherman:

Da, însă supunem ceea ce avem.

Supunem votului propunerea comisiilor, de introducere a acestei note.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptată această poziție a comisiilor de buget-finanțe.

Mai departe.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul profesor Țepelea propune să trecem două asteriscuri la îCheltuieli de capital" și jos să scriem: îinclude și sumele necesare pentru realizarea lucrărilor în Capitală aferente statuii lui Iuliu Maniu". Comisiile au acceptat acest amendament.

Domnul Oliviu Gherman:

Observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră acest amendament, acceptat de comisii.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Deci, cu majoritate de voturi, a fost adoptat acest amendament.

Domnul Dan Stelian Marin:

Tot la acest capitol de cheltuieli, respectiv îCheltuieli de capital", domnul deputat Pițigoi propune să trecem un alt asterisc, al treilea, cu următorul conținut: îinclude și sumele necesare pentru reamplasarea bustului lui Constantin Dobrescu Argeș, din orașul Curtea de Argeș". Comisiile l-au acceptat.

Domnul Oliviu Gherman:

Supun votului dumneavoastră acest al treilea asterisc.

Cine este pentru?

Împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Dragomir Aurel propune ca la anexa nr. 3/17, Capitolul A, să facem un transfer de sume: să luăm de la Ansamblul folcloric îTrei Scaune"28 de milioane, să le trecem la poziția 14, Ansamblul folcloric îCiobănașul", din Întorsura Buzăului.

Comisiile n-au reținut acest amendament, întrucât anexa a rămas numai cu lista instituțiilor, fără sume, fără subvenții, fără total cheltuieli. A rămas numai lista instituțiilor care sunt finanțate. Deci nu mai avem sume de transferat.

Domnul Oliviu Gherman:

Da.

Propun respingerea amendamentului, în conformitate cu avizul comisiilor.

Cine este pentru?

Împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată respingerea acestui transfer, a acestei nominalizări.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Márton Árpád propune eliminarea cuvintelor îactivitate sportivă și de tineret". Aceste cuvinte au fost eliminate prin amendamentul comisiilor. Deci nu mai avem ce să votăm.

De asemenea, domnul deputat Márton propune eliminarea poziției 34 la 93, din lista instituțiilor publice finanțate atât din buget cât și din venituri proprii, iar cele finanțate integral de la buget a poziției 2 la 84.

Comisiile n-au reținut acest amendament.

Domnul Oliviu Gherman:

Supun votului dumneavoastră punctul de vedere al comisiilor de buget-finanțe, de respingere a acestui amendament.

Cine este pentru?

Împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu majoritate de voturi s-a adoptat această respingere.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Ana propune majorarea cu 450 de milioane lei la punctul c), îAchiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții", cu reducerea corespunzătoare a sumei de la punctul a): «lucrări în continuare — obiectivul îBiblioteca Națională".»

Comisiile au reținut acest amendament.

Domnul Oliviu Gherman:

Se supune votului punctul de vedere al comisiilor, de acceptate a amendamentului.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă!

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat amendamentul.

Domnul Dan Stelian Marin:

Tot domnul deputat Ana propune eliminarea poziției 67 privind Complexul cultural îConstantin Brâncuși", întrucât, potrivit hotărârii guvernului, acest ansamblu a trecut în administrarea Consiliului local Târgu Jiu.

Comisia a reținut acest amendament.

Domnul Oliviu Gherman:

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei, care acceptă amendamentul.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi, adoptat.

Domnul Dan Stelian Marin:

Alte amendamente...

Domnul Oliviu Gherman:

Sunt cele care au fost făcute de comisii...

Domnul Dan Stelian Marin:

Comisiile nu le-au reținut, au fost amendamente mici.

Domnul Oliviu Gherman:

Am citit aceste amendamente ale comisiei.

Domnul Márton Árpád dorește să intervină.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Este adevărat că nu am argumentat de la microfon, dar am depus comisiei solicitarea ca de la Ministerul Învățământului să fie scoasă o poziție și transferată ca poziția 3, 481, având în vedere că acest Parlament a acceptat o lege organică, cea a drepturilor de autor, unde această instituție nu mai apare, așa cum era în inițiativa legislativă, ca fiind subordonată Ministerului Culturii, ci una de sine-stătătoare, subordonată Guvernului, aidoma poziției 3: îOficiul de Stat pentru Invenții și Mărci." Deci e același sistem și își găsește locul în același loc și nu mai are ce căuta la Ministerul Culturii. Am votat noi o lege organică! Am crezut că este o treabă de la sine înțeleasă și acceptată. Nici măcar nu s-a argumentat de ce nu a fost acceptat de comisie.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Domnul președinte al comisiilor, Marin Stelian.

Domnul Dan Stelian Marin:

Da, am găsit acest amendament și el sună așa:

îSolicit eliminarea Agenției române pentru protejarea drepturilor de autor și trecerea ei într-o poziție distinctă, cu menținerea sumei alocate."

Îi rog pe colegi să accepte această propunere.

Domnul Oliviu Gherman:

Supun acest amendament, care a fost făcut de domnul deputat Márton Árpád și cu care comisia este de acord, votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă!

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Deci, cu unanimitate de voturi, a fost adoptat.

Nu mai avem alte amendamente, decât cele pe care le-am citit.

Acum, supun votului dumneavoastră anexa nr. 3/17, cu amendamentele care au fost adoptate.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată.

Trecem la anexa nr. 3/18.

Observații?

Domnul senator Ioan Crețu.

Domnul Ioan Crețu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

Până în prezent, sportul a fost — cum arătam și data trecut㠗 cel mai bun ambasador al nostru pe plan internațional și cred că și în acest an, anul Olimpiadei, va fi la înălțime. Calificările până în prezent la Olimpiadă ne dau speranța că delegația noastră va fi peste estimările pe care noi le apreciem până în momentul de față. Sper ca și echipa noastră de fotbal la Campionatele europene să ne reprezinte cu cinste, cel puțin ca la Campioanele mondiale.

Când am discutat pe articole, la Ministerul Tineretului și Sportului, unele dintre amendamentele propuse se încadrau în anexă, și revin la anexă. La anexa nr. 3/18, în subsol, propun un asterisc la îTransferuri", din care 500.000.000 lei reprezintă dotări independente în cadrul programelor de tineret. La îVenituri și subvenții" am propus un nou punct 3, de fapt, îDirecțiile județene pentru tineret", aici este vorba de redistribuire la capitolul I, II, este vorba de redistribuire pentru direcțiile județene. Nu se modifică decât în cadrul acestui capitol sumele pentru Direcțiile județene de tineret. Eu am făcut propunerea și înainte. Iar la lucrări noi de investiții revin pentru o nouă trecere pe listă la lit. b), punctul 2 — Sală polivalentă oraș Ineu, cu 500.000.000 lei pentru acest an, prin redistribuire.

Domnul Oliviu Gherman:

Sursa!

Domnul Ioan Crețu:

Prin redistribuire!

Domnul Florin Georgescu:

De unde? De la ce județ?

Domnul Ioan Crețu:

Să știți că este punctul 2, este o singură lucrare de investiții și de aceea am zis să ne dea și nouă 500.000.000.

Domnul Florin Georgescu:

La ce județ este această lucrare de investiții?

Domnul Ioan Crețu:

Uitați-vă să vedeți în listă!

Domnul Florin Georgescu:

Bine, dar în ce județ este lucrarea de investiții?

Domnul Ioan Crețu:

Bun! Se poate! O să mă uit și eu să văd! Am zis prin redistribuire.

Domnul ministru a fost de acord, verbal, cel puțin. Dacă își menține acordul în continuare, eu îi mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Am înțeles.

Mai este înscris la cuvânt domnul deputat Bud Nicolae.

Domnul Nicolae Bud:

Domnule președinte,

Domnule ministru de stat,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

În urma unor discuții cu cei care diriguiesc sectorul acesta de tineret și sport, aș veni în fața dumneavoastră cu o ușoară modificare, în sensul ca să se diminueze cheltuielile de personal, de la poziția, îDeplasări, detașări, transferări", în valoare de 154.000.000 lei, la 80.000.000 lei, și să se majoreze corespunzător cheltuielile materiale, capitolul de cheltuieli materiale și servicii, la poziția îCheltuieli pentru întreținere și gospodărire", de la 168.000.000 lei, la 242.000.000, deci cu suma care se ia de la îDeplasări, detașări, transferuri", poziția îDeplasări în străinătate".

De asemenea, pentru o mai bună precizare a asteriscului de la finalul anexei, aș propune ca, din capitolul îTransferuri", prima precizare este cea referitoare la 100.000.000 lei, care face trimitere pentru acoperirea diferenței de dobândă la împrumuturile acordate tinerilor căsătoriți, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar a doua prevedere legată de acest lucru să fie: îdin care încă 500.000.000 pentru dotări efectuate în vederea realizării programelor pentru tineret".

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Vă rog să depuneți propunerile la comisii.

Are cuvântul domnul deputat Negoiță Florin.

Domnul Florin Negoiță:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Pentru că și ieri, în intervenția mea, am subliniat nevoia de performanță în sportul românesc și de a menține sportivii români pentru a concura sub tricolorul sub care s-au născut, eu repet ceea ce au spus și ei că, pentru Comitetul olimpic român, pentru care s-au alocat 6,5 miliarde, consider că este necesar ca, prin redistribuire, să se mărească acest fond cu cel puțin un miliard, adică 7,5 miliarde lei.

Importanța Jocurilor olimpice și a performanțelor nu cred că trebuie să mai subliniez și astăzi, pentru că am făcut-o ieri.

În al doilea rând, vreau să spun că Bucureștiul — am tot respectul pentru colegul de la Ineu, care vrea sală polivalent㠗, la ora actuală, în București nu există o sală de volei corespunzătoare. Există Sala Floreasca, dar nu corespunde, iar Sala Polivalentă nu aparține Ministerului Tineretului și Sportului.

Îl rog pe domnul ministru de stat Florin Georgescu, care a fost și sportiv în viața Domniei sale și sper să rămână sportiv și manifestă fair-play și ne mai dă și nouă din când în când câte ceva, măcar când cerem, dacă nu când nu cerem, să se gândească bine dacă această Sală Polivalentă poate fi folosită pentru volei-ul și sportul românesc. Să ne dea o îndrumare sau un sfat, dacă nu putem face ceva pentru volei-ul românesc și pentru alte sporturi, sau, prin hotărâre de guvern, această sală să revină la Ministerul Tineretului și Sportului.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Acum, sfaturi vă poate da chiar foarte multe, bani mai puțin.

Dacă mai există alte intervenții?

Domnul ministru de stat Florin Georgescu.

Domnul Florin Georgescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Referitor la amendamentul domnului senator Crețu, obiectivul de investiții Ineu este în competența ministerului, pentru că, după apariția ordonanței din ianuarie 1995, referitoare la modul de subvenționare a instituțiilor cu venituri extrabugetare din sistemul activității de sport și tineret, există această competență la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului. În raport cu prioritățile pe care dânșii le stabilesc se poate decide într-un fel sau altul.

Suntem de acord și cu domnul deputat Bud, și cu domnul senator Crețu, cu precizarea la subsolul anexei Ministerului Tineretului și Sportului — 500.000.000 pentru realizarea programelor pentru tineret, în cazul de față, dotări necesare realizării aplicării acestor programe.

Nu suntem de acord cu propunerea domnului deputat Bud de a se eluda — acesta este cuvântul — prevederile art. 5 alin. 4, prin care din sumele la îDeplasări în țară și în străinătate" se reduce 15% la nivelul realizărilor de anul trecut și restul se orientează către cheltuielile pentru combaterea efectelor calamităților naturale — inundațiile din această iarnă. Deci trebuie și ministerul acesta, în mod proporțional — cum bine zicea domnul senator Țugulea — să participe la efortul țării, de a elimina și de a preveni efectele acestor calamități naturale. Altfel, ar însemna o eludare. Dânșii nu dau nimic, mută banii de la deplasări — probabil a făcut cineva un calcul acolo — și exact 70 și ceva de miliarde acestea pe care vor să le mute sunt la nivelul anului trecut și, de fapt, știți îdau și eu, dar n-am din ce". Ei, așa ceva nu se poate face, mai ales în fața unui parlament!

Vreau să fim serioși până la sfârșit — și cerem acest lucru și ministerului —, deci nu suntem de acord, iar privitor la suplimentarea cheltuielilor Comitetului olimpic român, a avut anul trecut 3,6, anul acesta sunt prevăzute 6,5 miliarde. S-au luat în seamă cheltuielile pentru derularea Olimpiadei de la Atlanta și alte sume nu credem că pot fi identificate la acest moment.

Cât privește regimul și subordonarea Sălii Polivalente, este în discuție și o asemenea propunere, ca cea făcută de domnul deputat Negoiță, și, sigur, vom avea în vedere urgentarea deciziei respective.

Deci suntem de acord cu 500 de milioane prevedere la subsolul anexei și cu mențiunea că Ministerul Tineretului, referitor la sala de la Ineu, are posibilitatea să decidă în raport cu prioritățile.

Nu suntem de acord cu restul amendamentelor.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Stelian Marin:

Este același lucru.

Domnul Oliviu Gherman:

Domnule președinte, atunci v-aș ruga să trecem la amendamente, ca să le supunem votului.

Deci, un prim amendament, care a prevăzut introducerea unui asterisc, de fapt, este al treilea asterisc, deoarece există două asteriscuri care sunt incluse în propunerea comisiilor.

Domnule senator Marin Stelian, poftiți.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte, noi să ne uităm la anexa bugetului pe anul 1996 — detalierea pe articole de cheltuieli. Într-adevăr, la îTransferuri", avem un asterisc și, jos, pe pagina 2, zice: îdin care: — 100 milioane pentru acoperirea diferenței de dobândă", și mai trecem în continuare 500 de milioane pentru… și rămâne cu un asterisc, atât.

Domnul Oliviu Gherman:

Bine! Deci includerea în cadrul aceluiași asterisc.

Domnul Dan Stelian Marin:

După î… potrivit dispozițiilor legale în vigoare…" punem punct și virgulă în loc de punct și urmează: …î500 mii lei pentru dotări efectuate în vederea realizării programelor pentru tineret".

Domnul Oliviu Gherman:

Domnule Crețu, sunteți de acord cu această formulă? Da.

Supun votului dumneavoastră această prelungire a frazei care se află jos la anexa nr. 3/18, prima pagină a acestei anexe.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? O abținere.

Deci, cu majoritate de voturi, a fost adoptat acest amendament.

Domnul Florin Georgescu:

Ăsta da buget de austeritate, facem economie și la asteriscuri!

Domnul Oliviu Gherman:

Domnul ministru Florin Georgescu propune un regim de austeritate și la asteriscuri.

Alt amendament adoptat?

Domnul Dan Stelian Marin:

În legătură cu celelalte amendamente, cel al domnului senator Crețu, legat de includerea unei noi lucrări, îSala Polivalentă din orașul Ineu", sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Florin Georgescu, în sensul de a nu accepta. Prioritățile să le stabilească Ministerul Tineretului și Sportului.

Domnul Oliviu Gherman:

Adică, în condițiile în care nu se poate finanța cealaltă lucrare, că de fapt este o singură lucrare de investiții, să se rețină în stenogramă că se acordă acestei săli polivalente.

Domnule Crețu, de acord cu această formulare? Da.

Bun, deci amendamentul formal se respinge dar se include în stenogramă această obligație a Ministerului Tineretului și Sportului.

Supun votului dumneavoastră acest punct de vedere al comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

Domnul Dan Stelian Marin:

În legătură cu amendamentul domnului deputat Bud, de reducere a cheltuielilor de personal, deplasări, detașări, transferări de la 154 de milioane la 80 de milioane și majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de întreținere, nici eu nu sunt de acord ca acum, după ce am stabilit prin lege că aceste cheltuieli de deplasări, detașări vor fi dimensionate la nivelul anului 1995 cu o reducere de 15 %, acum să venim să-i dăm altă destinație. Noi am stabilit destinația, și anume să finanțăm cheltuielile pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale, nu altă destinație.

Domnul Oliviu Gherman:

A fost votat acest lucru, nu-l mai supun votului, deoarece el este votat.

Mai aveți o propunere, aceea de a trece la acel asterisc propus de comisiile de buget-finanțe, în loc de 6.500.000.000 lei 7.500.000.000 lei. Care este punctul de vedere?

Domnul Florin Georgescu:

La Comitetul olimpic nu avem.

Domnul Dan Stelian Marin:

A arătat domnul ministru al finanțelor, anul trecut au fost 3.600.000.000, anul acesta 6.500.000.000 și tocmai datorită faptului că suntem în anul în care se desfășoară Olimpiada de la Atlanta, am făcut această majorare de cheltuieli la Comitetul olimpic român.

Domnul Oliviu Gherman:

Din partea ministerului, de acord cu rămânerea la suma de 6.500.000.000 lei.

Supun votului dumneavoastră respingerea majorării prin asterisc.

Cine este pentru această respingere? Mulțumesc.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Deci, cu majoritate de voturi, a fost adoptată respingerea modificării sumei respective. Vreau să vă citesc amendamentul comisiilor, pentru ca la anexa nr. 3/18 să se treacă:

î— subvenții pentru instituții publice — 53.788.600.000", cu asterisc, în care să se explice: îdin care 6.500.000.000 pentru Comitetul olimpic român; transferuri 6.636.000.000 lei, și activitate sportivă, suma care de fapt coincide cu prima sumă, 53.788.600.000 lei.

Supun votului acest…, care de altfel a fost subînțeles în ceea ce am votat anterior, dar ca să nu existe nici un fel de dubii supun votului acest amendament al comisiilor de buget-finanțe.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Mulțumesc.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat.

O clipă, să vedem, tot la 3/18 se propun eliminări de către comisiile mixte la punctul a) la îVeniturile, subvențiile și cheltuielile publice".

Domnul Dan Stelian Marin:

Se elimină toată anexa aceasta.

Domnul Oliviu Gherman:

Este vorba de modificări de…, în realitate toată anexa care este prevăzută la cea de-a 4-a pagină a anexei nr. 3/18 se elimină automat, deoarece a fost introdusă în amendamentul anterior, că este vorba de Comitetul olimpic român.

Supun votului eliminarea acestei detalieri care a fost, de altfel, inclusă în propunerile comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Mulțumesc.

Abțineri? Mulțumesc.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptată propunerea de eliminare a detalierii.

Cu amendamentele adoptate, supun anexa nr. 3/18 votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Mulțumesc.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi și 3 abțineri, a fost adoptată anexa nr. 3/18.

Trecem la anexa nr. 3/19, la care avem mai multe doamne și domni parlamentari care au solicitat înscrierea.

Are cuvântul domnul Ana Gheorghe, se pregătește domnul Joca Romulus.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Ana:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate doamne,

Stimați domni,

La anexa nr. 3/19, și anume la defalcarea pe articole de cheltuieli, vă rog să analizați și să aprobați următorul amendament: la îDeplasări, detașări, transferări", din totalul sumei de 478.740 mii lei și la acest ordonator de credite cred că este bine să se defalce cele două poziții distincte: îDeplasări, detașări, transferări în țară", respectiv îDeplasări în străinătate", ca la toți ordonatorii principali de credite. În acest sens, la îDeplasări, detașări, transferări în țară" se propune suma de 108.740 mii lei, iar la îDeplasări în străinătate", suma de 370.000 mii lei, evident ca și celorlalți ordonatori principali de credite și acestui ordonator, respectiv Ministerului Industriilor, îi revin din Programul de guvernare sarcini privind participarea unor specialiști la diverse acțiuni în străinătate, tratative, în vederea încheierii sau finalizării de acorduri economice, comisii mixte, organisme internaționale la care România este parte.

La sinteza bugetului acestui minister și, de asemenea, corespunzător și în anexa privind desfășurarea pe articole de cheltuieli, găsim că este necesar să se cuprindă plăți de dobânzi și comisioane în sumă de 200 de milioane. Cuprinderea în cadrul capitolului îIndustrie" a unui subcapitol, îRambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora", cu suma amintită de 200 de milioane, din care plăți de dobânzi și comisioane, suma în cauză.

Sursă: prin diminuarea subcapitolului îTransferuri".

Motivația este pertinentă, întrucât în baza Acordului de împrumut dintre România și B.I.R.D., aprobat prin Legea nr. 57/1991, Ministerul Industriilor a contractat și a utilizat deja un împrumut de 770 de mii de dolari pentru finanțarea studiilor de restructurare a industriilor de îngrășăminte chimice și fibre sintetice, pentru care deja, semestrial, se plătește dobândă și comisionul de angajament.

Pe de altă parte, domnule președinte, stimați colegi, vă rog să acceptați ca în lista cheltuielilor de investiții, respectiv la cheltuielile de capital, să se producă pentru Regia Autonomă a Huilei din România următoarea modificare: poziția c) — îDotări și alte cheltuieli" să fie suplimentată cu suma de 13.700.000.000 de lei, prin diminuarea pozițiilor a) — îObiective în continuare" —, cu suma de 11.260.000.000, și poziția b) — îObiective noi" —, cu 2.440.000.000 de lei.

În finalul anexei, printr-un asterisc, va fi înscris următorul text: îSuma de 13.700.000.000 de lei va fi utilizată în exclusivitate pentru dotări aferente securității muncii în minerit".

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest amendament îmi permit să-l caracterizez ca fiind un strigăt de deznădejde pentru situația în care se află oamenii din adâncul pământului. În același timp îl pot caracteriza ca fiind o speranță, ca o nădejde pentru dezvoltarea consolidată a economiei românești, implicit a mineritului.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc. Vă rog să depuneți amendamentul, să-l dați domnului președinte Marin Stelian.

Are cuvântul domnul deputat Joca Romulus, se pregătește domnul deputat Hortopan Ion.

Aveți cuvântul, domnule deputat. Poftiți.

Domnul Romulus Ioan Joca:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Stimați reprezentanți ai Executivului,

La discuțiile pentru art. 32 am făcut o prezentare in extenso a necesității suplimentării, și am indicat și sursa de finanțare, a bugetului pe anul în curs, pentru îUnități în continuare", cu referire expresă la Unitatea nr. 2 a Centralei nucleare electrice de la Cernavodă. Din acest motiv, nu revin cu nici un fel de argument.

Am înțeles că atunci și comisia, și inițiatorul, și plenul, prin vot, au acceptat modificarea acestui text, și, ca să fiu în termenii domnului președinte Năstase, și amendamentul meu este în filozofia acestui text și atunci am să-l redau punctual. Deci, pentru capitolul Ministerului Industriilor, anexe — la anexa nr. 3/19, pagina 2, poziția 1, cer suplimentarea cu suma de 50 de miliarde de lei necesară continuării lucrărilor la Unitatea nr. 2 — C.N.E.—Cernavodă pentru anul 1996. Această sumă se va regăsi în coloana 9 din pagina amintită cu specificația — pentru Unitatea 2 — C.N.E. Cernavodă.

Sursă de finanțare: propun să se ia din cei aproximativ 376 de miliarde de lei ai Fondului special pentru dezvoltarea energetică, cu specificare îpentru Ministerul Industriilor".

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Vă rog să predați amendamentul domnului președinte Marin Stelian.

Are cuvântul domnul deputat Hortopan Ion, se pregătește domnul deputat Șteolea Petru.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Ion Hortopan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi parlamentari,

Dați-mi voie, timp de două minute, să vă expun în preambulul acestui amendament câteva considerații generale asupra mineritului.

Exploatarea rațională și zonală a propriilor surse de substanță minerală, utilă într-o economie de tranziție și greu încercată, ca cea românească, reprezintă o necesitate cu caracter de prioritate fundamentală pentru stoparea declinului economic și dezvoltarea întregii economii pe baze structurale noi.

Pentru mineritul și minerii din Valea Jiului și județul Hunedoara, ca de altfel pentru toți minerii din țară, procesul de tranziție spre o economie socială de piață, concurențială, este un proces dur, cu implicații și mutații sociale deosebite, dar și cu mutații pe măsură în concepția managerială, de organizare și conducere a fiecărui sector minier în parte, în funcție de specificul și tradițiile fiecărei zone.

și la noi, ca de altfel în toate țările lumii, mineritul este și va fi subvenționat de stat. Acum se pune problema referitoare la mărimea gradului de subvenționare, adică a raportului dintre subvenție și costuri și a gradului de valorificare a subvenției, raportul dintre subvenție și venituri.

An de an subvenția a scăzut vertiginos și chiar nepermis de mult, iar alocațiile bugetare pentru cheltuielile de capital au fost extrem de mici, ca și inexistente, în timp ce prețul pe tona de cărbune a rămas neschimbat de aproape 3 ani, în condițiile în care prețurile la energia electrică, combustibil, materiale, piese de schimb și echipamente au crescut de 50 – 100 și chiar 150 de ori.

Cu toate acestea, în Valea Jiului, datorită unei noi echipe manageriale, numită în luna decembrie 1995 și condusă cu profesionalism și responsabilitate de actualul manager general, în această lună s-a atins producția zilnică planificată în 1989, de aproximativ 26.000 de tone pe zi, dar cu niște dotări insuficiente și în majoritatea cazurilor depășite din toate punctele de vedere, punând în pericol evident viața minerilor din subteran.

Cu toate acestea, orice guvern ar veni la conducerea acestei țări nu-și va putea permite să renunțe la huila din Valea Jiului, din două motive lesne de înțeles:

1. – România la ora actuală și în perspectivă nu are potențialul economic, dar îndeosebi pe cel financiar, pentru a importa cărbune care, după părerea falsă a unora ar costa mai puțin dacă ar fi adus din import, idee complet eronată și nefondată din punct de vedere economic și financiar-bancar.

2. – Preocuparea de bază a majorității oamenilor din această zonă este mineritul. Ei altceva nu știu să facă, dar nici nu li s-a oferit vreo alternativă concretă pentru ei sau urmașii lor.

De aceea ideea închiderii unor mine în acest bazin carbonifer ar costa foarte mult economia națională, cu pierderi irecuperabile și foarte greu de surmontat și echilibrat în timp, asta, pe de-o parte, iar, pe de altă parte, cu niște implicații sociale greu de stăpânit și previzionat în timp, aducând pagube imense întregii economii naționale, cu grave repercusiuni asupra imaginii țării noastre în exterior, cu referire specială asupra gradului de stabilitate politică, economică și socială.

În concluzie, fondurile alocate în special pentru cheltuielile de capital, fără a mai lua în considerare diminuarea drastică a subvențiilor, sunt total insuficiente, cu consecințe foarte grave în timp asupra menținerii capacităților actuale de producție, conducând încet dar sigur la diminuarea producției programate cu 25–30%, iar unele sectoare fiind amenințate cu închiderea, pe de o parte, iar, pe de altă parte, lipsa unor dotări tehnice și tehnologice corespunzătoare condițiilor de muncă din subteran pune în pericol iminent securitatea muncitorilor și chiar a zăcământului, lucru cu care eu, ca specialist minier, nu pot fi de acord.

Ca urmare a celor arătate mai sus, conștient fiind de pericolul care planează asupra mineritului și a celor 48.000 de salariați care lucrează în activitatea minieră în Valea Jiului, și nu numai, am propus în cadrul Comisiei de industrie și servicii a Camerei Deputaților, în 13 decembrie 1995, un amendament care a fost dezbătut și adoptat de comisia respectivă în unanimitate, apoi a fost trimis mai departe la Comisia de buget-finanțe-bănci a Camerei Deputaților, și din motive greu de înțeles pentru mine a fost respins. Conținutul acestui amendament este următorul: îSuplimentarea prevederilor anexei nr. 3/19, pagina 8 din proiectul bugetului de stat pe anul 1996, la capitolul îAlocații bugetare pentru cheltuieli de capital" cu suma de 168 miliarde lei, repartizate astfel:

– Obiective în continuare — 57,25 miliarde lei;

– Obiective noi pentru menținerea capacităților — 68 de miliarde;

– Dotări tehnice și tehnologice — 42,75 de miliarde lei.

Surse de finanțare:

– Reducerea evaziunii fiscale, a acestei, s-o numim efectiv, crime economice organizate, cu cel puțin 4%.

Domnul Oliviu Gherman:

Domnule deputat, nu vă supărați, surse din prevederile bugetare, pentru că surse ideale vă putem spune și noi, chiar mai multe.

Domnul Ion Hortopan:

Domnule președinte, mai ideală ca asta nu există alta.

Deci cu 4% față de 41%, cât s-a declarat oficial de către domnul prim-ministru, deci de la 41 la 37%, și sunt bani suficienți, iar alta este mărirea deficitului bugetar cu 0,03%, deci, de la 2,2 la 2,23% din P.I.B.

Stimați colegi,

Fac apel la inteligența și înțelepciunea dumneavoastră, pentru ca măcar acum, în cel de-al 12-lea ceas, să-mi înțelegeți îngrijorarea și neliniștea în ceea ce privește mineritul, pericolul de distrugere în care se află economia și mineritul, în general, și în special cel din Valea Jiului, prin reducerea aproape de zero a fondurilor necesare investițiilor în domeniul respectiv, remarcând faptul că țara care-și neglijează parțial sau total investițiile este sortită subdezvoltării.

Sper că de această dată rațiunea va învinge și amendamentul propus va fi admis, iar în acest context nu pot să nu amintesc aici, domnule președinte, că toți reprezentanții de frunte ai partidelor politice, ai Președinției și Guvernului, care au vizitat într-un fel sau altul Valea Jiului, au promis sprijin total în acest sens, iar acum s-a ivit acest minunat prilej de a se materializa în fapte promisiunile făcute.

Contez, în primul rând, pe sprijinul nemijlocit al partidului de guvernământ care, în sfârșit, de această dată, cred că va fi alături de mineri și nevoile acestora.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Eu înțeleg apelul dumneavoastră patetic. Ceea ce ne interesează este ca, pe cât se poate, să vedem de unde putem recupera acești bani.

În privința deficitului, îmi pare foarte rău, acesta a fost votat și nu este negociat și nici negociabil.

Are cuvântul domnul deputat Șteolea Petru, se pregătește domnul senator Vasile Dumitru.

Domnul Petru Șteolea:

Domnule președinte,

Domnilor invitați,

Stimați colegi,

Mă refer concret la un amendament, la anexa nr. 3/19, în ceea ce privește lista obiectivelor de investiție pe anul 1996.

Este vorba, la punctul 1, de lucrări de investiții în hidroenergetică, lucrări în continuare.

Deci, la poziția 10 — Hidrocentrala Râul Mare-Retezat și Clopotiva, cu o suplimentare a cuantumului prevăzut pentru investiții, de 2 miliarde de lei, din care construcții-montaj, 2 miliarde.

O a doua poziție, poziția 18…

Domnul Oliviu Gherman:

De unde?

Domnul Petru Șteolea:

…imediat, — amenajarea hidroenergetică a râului Strei — sector Subcetate-Simeria, suplimentat tot cu 2 miliarde de lei, dintre care construcții-montaj 2 miliarde. Prin această alocare se asigură punerea în funcțiune a obiectivelor amintite în sensul în care acestea sunt în stadiul fizic actual de execuție de 98% primul, lucrări terminate, și 87% lucrări terminate al doilea.

Sursa: redistribuire în cadrul aceluiași capitol de la obiectivele aflate în stadii incipiente sau în conservare și la care s-au alocat fonduri, din fondul special pentru dezvoltarea energeticii. Este acel principiu care ne-a fost prezentat aici, că la lucrările aflate în stadiu avansat de execuție, este prioritar a aloca fonduri pentru finalizarea lor. Este vorba de descărcător de ape mari și am văzut în această iarnă ce înseamnă faptul că acesta nu a fost terminat, la primul obiectiv de investiții și de lucrări în continuare, partea de 13% la obiectivul al doilea, corelat cu primul.

Punctul al doilea și amendamentul ultim este cel legat de Direcția generală de strategie a industriei miniere și geologie, este vorba de Regia Autonomă a Cuprului, poziția 6, instalație de rafinare a aurului la Exploatarea minieră Gura Barza, suplimentare cu 700 milioane lei, din care construcții-montaj, 185 milioane lei.

Acest obiectiv de investiții este considerat prioritar pentru asigurarea rezervei de aur a Băncii Naționale a României, obiectiv declarat totodată prioritar și de către domnul prim-ministru cu ocazia vizitei prin aceste locuri.

Sursa: reduceri în cadrul poziției îCheltuieli de capital", Capitolul C — îAchiziții de bunuri și alte investiții".

Mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul senator Vasile Dumitru. Se pregătește domnul senator Borbély Ladislau.

Domnule senator, aveți cuvântul.

Domnul Dumitru Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Conform H.G. nr. 511 art. 4 alin. 2, îacoperirea financiară a unei părți din cheltuielile ocazionate de prelucrarea cenușilor de pirită și a clorurii de calciu se asigură anual din bugetul Ministerului Industriilor pe baza normelor elaborate de acesta, cu avizul Ministerului Finanțelor, din care să rezulte ca element de referință alocația de la bugetul de stat pe o tonă de deșeuri prelucrate". În bugetul de stat, această alocație bugetară anuală este trecută la Capitolul îSubvenții". Uzina de valorificare a cenușilor de pirit㠗 Turnu Măgurele este singura de acest gen din țară capabilă să prelucreze cele 11 milioane tone de cenuși piritice existente la combinatele chimice din Turnu Măgurele, Valea Călugărească și Năvodari. În plus, prin prelucrarea clorurii de calciu, 10%, de la Uzinele sodice Govora, circa 100.000 tone anual — altfel deversate în râul Olt — contribuie substanțial la depoluarea acestuia. Rolul ecologic al acestei uzine este evident și se circumscrie prevederilor H.G. nr. 511. Produsele U.V.C.P. — Turnu Măgurele, perete minereu de fier, cupru, zinc, argint și aur sunt similare celor din industria extractivă, net superioare calitativ. Alocația bugetară alocată însă U.V.C.P. — Turnu Măgurele este la jumătate din subvențiile acordate pe produse industriei extractive.

În proiectul de buget pentru anul 1996, U.V.C.P. Turnu Măgurele este cuprinsă cu 6,1 miliarde lei la anexa nr. 3/19 la CapitolulîSubvenții". Conform solicitării Ministerului Industriilor, pentru evitarea confuziei dintre subvențiile acordate pe produse regiilor autonome și alocația bugetară anuală, acordată U.V.C.P. pentru activitatea depoluantă, propunem următorul amendament:

îÎn temeiul art. 10 alin. a) din Legea nr. 10/1991 privind finanțele publice, Ministerul Industriilor va prevedea în bugetul propriu pe anul 1996, corelat cu resursele ce i se vor aproba prin bugetul de stat, suma din care 6,1 miliarde lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de protecție ecologică efectuată de U.V.C.P. — Turnu Măgurele cu prelucrarea deșeurilor de cenușă de pirită și a celor de clorură de calciu. Nivelul anual al alocațiilor nu intră sub incidența prevederilor art. 43 alin. 2 din Legea nr. 15/1990."

Menționăm că suma de 6,1 miliarde lei este prinsă în proiectul de buget și propunem Parlamentului ca, în scopul evitării oricăror confuzii, să accepte nominalizarea sumei de 6,1 miliarde lei acordată U.V.C.P. — Turnu Măgurele ca alocație bugetară anuală pentru activitățile depoluante, cum este stipulat în H.G. nr. 511, și aceasta tot printr-un asterisc în subsolul paginii.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Are cuvântul domnul deputat Borbély Ladislau. Se pregătește domnul senator Mihai Nistor.

Domnul deputat nu este prezent. Dau cuvântul domnului senator Nistor Mihai.

Domnul Mihai Nistor:

Domnule președinte,

Domnilor parlamentari,

Domnule ministru,

La Capitolul B — îLucrări noi" — pentru Regia ROMGAZ, propun introducerea unei poziții 1: îÎnființare, distribuție gaze naturale în municipiul Rădăuți, județul Suceava". Obiectivul a fost aprobat prin hotărâre de guvern în 1 aprilie 1996, cu o valoare de 11,6 miliarde lei, pentru 4 ani. Din această valoare, 8,5 miliarde reprezintă magistrală pentru transport gaze naturale înaltă presiune Suceava-Rădăuți D.N. 250 milimetri or 38,0 km. Întrucât magistrala de înaltă presiune nu este numai a municipalității, numai a județului, ea făcând parte din rețeaua națională de gaze naturale, consider că parte din obiectiv poate fi preluat de ROMGAZ. Pentru anul 1996, solicit la acest capitol 0,5 miliarde pentru organizare de șantier, cu plata de la buget.

Ca sursă menționez anexa nr. 6 — îTransferuri din bugetul de stat în bugetele locale, pe județe" — poziția 43 — îTransferuri pentru investiții fiinanțate parțial din împrumuturi externe". Există acolo 42,5 miliarde; 0,5 miliarde pot fi preluate la obiectivul menționat. Sau, dacă nu mai putem umbla la anexa nr. 6, prin redistribuire de la același capitol din anexa nr. 3/19.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă rog să depuneți amendamentul la domnul președinte.

Are cuvântul domnul deputat Bud Nicolae. Se pregătește domnul deputat Bălan Corneliu.

Domnul Nicolae Bud:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Date fiind modificările care au intervenit la dezbaterea și adoptarea art. 15 alin. 2 lit. b), care vizau suplimentarea cu 10 miliarde de lei a sectorului de prospecțiuni și lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale, rog pe domnul ministru de stat și comisiile de specialitate să facă rectificările cuvenite la poziția respectivă și la cele vizând cheltuielile curente cu acțiunile economice și la cheltuielile totale aferente Ministerului Industriei, cu suma de 10 miliarde lei.

De asemenea, fiindcă textul art. 15 alin. 2 lit. b) a suferit și o modificare de text, în sensul că la suma de transferuri, fără să se modifice suma în valoare absolută, s-a adăugat că pe lângă sectorul extractiv va beneficia de transferuri și sectorul de prospecțiuni și lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale, rugămintea ar fi ca la asteriscul de la finalul anexei nr. 3/19 să se menționeze și acest text. Deci asteriscul să sune în felul următor:

î…din care 200 de miliarde lei pentru acoperirea unor drepturi cu caracter social, în limitele stabilite de Guvern pentru personalul din regii și societățile comerciale din sectorul prospecțiuni și lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale, care își desfășoară activitatea în condiții grele de muncă".

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Bălan Corneliu. Se pregătește domnul deputat Roman Gheorghe.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Corneliu Bălan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule ministru,

Societatea comercială SOFERT S.A. — Bacău are în execuție, începând din anul 1990, obiectivul de investiții care se cheamă îbatal impermeabilizat de fosfogips pentru evitarea poluării pânzei freatice cu fosfor". Această soluție modernă de depozitare va înlocui depozitarea actuală în sistem HALDEN, asigurând un grad ridicat de protecție a mediului, eliminându-se poluarea pânzei freatice prin preluarea tuturor apelor uzate rezultate din instalațiile de platformă. Valoarea totală a obiectivului, rezultată în urma recalculării, aprobată prin ordinul ministrului, se ridică la 11 miliarde și până în prezent au fost executate lucrări de aproape 5 miliarde. Valoarea totală a obiectivului impune măsuri urgente. Are nevoie stringentă de punerea în funcțiune parțială a batalului, întrucât fabrica de îngrășăminte nu mai poate lucra la capacitatea proiectată datorită lipsei spațiului de depozitare a deșeului de fosfogips. Există lângă combinat un munte de vreo 30 metri cu o lungime și o lățime de aproape 80 metri.

De la începerea lucrărilor la acest obiectiv, din 1990 până în 1995, s-au executat lucrări de 1.872 miliarde. Spuneam că numai lucrările de construcții-montaj sunt de 50%, restul sunt utilaje cu valoare mai mare. Unitatea nu a putut constitui surse proprii de finanțare în vederea realizării acestui obiectiv, deoarece toate fondurile au fost utilizate la modernizarea instalațiilor productive în funcțiune, pentru a putea produce îngrășăminte competitive pe piața internă și externă. Având în vedere acest lucru, am prezentat comisiei un amendament la anexa nr. 3/19, pagina 23 punctul 8, prin care solicitam suplimentarea programului de investiții pe acest an cu 3 miliarde — de la bugetul de stat, sigur — la acest obiectiv, pentru evitarea poluării cu fosfor. Lucrarea este necesară pentru punerea în funcțiune parțială a batalului. Realizarea obiectivului va asigura protecția mediului și eliminarea poluării pânzei freatice din zonă. Propun să se realizeze acest lucru de la rezerva bugetară.

Aduc ca argument și o scrisoare a Ministerului Apelor, Pădurilor, adresată Ministerului Industriei și care, în final, spune:

îVă informăm că în cazul nerealizării obiectivului, ministerul nostru va fi nevoit să dispună, conform reglementărilor în vigoare, reducerea capacităților de producție sau chiar oprirea funcționării unității până la realizarea instalațiilor de depoluare corespunzătoare".

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc. Îmi pare rău că vă veți supăra pe mine, dar în privința distribuției fondurilor în general, ele au fost votate în articolele precedente, deci nu mai putem revota ceva ce am votat privitor la fondurile generale la dispoziția Guvernului.

Vă rog să predați comisiei această propunere.

Are cuvântul domnul deputat Roman Gheorghe. Se pregătește domnul Borbély Ladislau, care a venit între timp.

Aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Roman:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Intervenția mea a fost supusă atenției și Comisiei de buget-finanțe sub formă de amendament, în luna decembrie. Deci, efectiv, m-am înscris în timpul respectiv pe data de 5 decembrie, dar la raport nu am primit nici un răspuns; nici la admis, nici la respins, așa că dați-mi voie să prezint amendamentul.

La Capitolul A, îLucrări în continuare", Direcția generală de strategie a industriei chimice și petrochimice. Obiectivul investiției: extinderea stației de epurare etapa a doua la S.C. îANTIBIOTICE" — S.A., din Iași, poziția 16.

Investiția aprobată prin H.G. nr. 494/25 septembrie 1992 are caracter de protecție ecologică și are ca scop în principal lucrări de preepurare a apelor reziduale provenite de pe Platforma industrială îANTIBIOTICE" — Iași. Finanțarea investiției se va face de la bugetul de stat și din fondurile proprii ale societății, eșalonat pe 4 ani, astfel încât durata de realizare să fie de maximum 36 de luni. În prezent, stația de epurare a societății nu realizează indicii de calitate impuși de legislația în vigoare pentru apele preepurate la deversarea lor în canalizarea orășenească, înregistrându-se mari depășiri la încărcarea organică greu biodegradabilă și la conținutul în suspensie; transportul acestor ape de la S.C. ANTIBIOTICE — Iași la stația de epurare orășenească realizându-se prin culoar care traversează municipiul Iași, conduce la poluarea orașului cu substanțe urât mirositoare pe tot traseul parcurs, precum și la îngreunarea procesului de epurare finală. Se creează astfel posibilitatea poluării grave a Bahluiului, în care se deversează apele epurate ale râului de frontieră Prut.

În acest context, pentru urgentarea realizării lucrărilor investiției, care este în curs de derulare, este absolut necesară alocarea de fonduri de la bugetul de stat pe anul 1996, beneficiarul nedispunând de fondurile necesare, deoarece trebuie să suporte din surse proprii eforturile de retehnologizare a fabricației.

Menționez că în anul 1994 s-a organizat licitația pentru adjudecarea execuției lucrării de construcții-montaj, s-a încheiat contractul beneficiar-antreprenor general câștigător și s-a deschis finanțarea la B.R.D. — Sucursala Iași, cheltuindu-se suma de 170 de milioane lei, precum și suma de 80 de milioane lei în anul 1995. Aceste fonduri au fost alocate de la bugetul de stat pentru prezentul obiectiv de investiții. Investiția costă în jur de 13 miliarde lei. Deci, în consecință, propun suplimentarea sumei de la 70 de milioane, cât este prevăzut în buget, la un miliard de lei.

Sursa de finanțare: Capitolul B — îLucrări noi". Din cele 169 de miliarde, un miliard pentru obiectivul propus.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc. Vă rog să predați amendamentul domnului președinte al comisiei.

Are cuvântul în continuare domnul deputat Borbély Ladislau.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Borbély Ladislau:

Vă mulțumesc.

Domnilor președinți,

Domnilor miniștri,

Doamnelor și domnilor,

Aș vrea să vin cu o propunere la această anexă. La punctul a) — îLucrări în continuare" — Direcția Generală de Strategie a Industriei Energetice, Petrol și gaze — la poziția 28 — care se referă la Hidrocentrala electrică Răstolița, de pe Râul Mureș, lucrare începută înainte de 1989 și continuată în această perioadă pe baza unei hotărâri de guvern și la care, conform bugetului, se prevede o sumă de 7,3 miliarde lei.

Consiliul județean Mureș și Prefectura Mureș au avut de mai multe ori intervenții la Guvern pe această temă și ultima adresă au avut-o după inundațiile din decembrie 1995, prin care atrag atenția, printr-o adresă comună, că, urmare a inundațiilor din ultimele zile ale anului trecut, solicită împreună analizarea posibilității cuprinderii în bugetul de stat a lucrării îAmenajarea hidroenergetică Răstolița" cu suma de 30 de miliarde de lei. Atrag atenția asupra faptului că recentele inundații au scos în evidență și mai mult necesitatea finalizării lucrării menționate și, cu prioritate deosebită, terminarea acestor lucrări, pentru că în condițiile terminării lucrărilor de consolidare și finisare, barajul asigură preluarea unui volum de peste 4 milioane metri cubi de apă, diminuând considerabil riscul inundațiilor pe cursul superior al Mureșului. Nemaivorbind de faptul că, prin terminarea acestor lucrări, în această zonă se poate asigura apa potabilă, care până acum a fost o problemă în sezonul de vară.

Eu, față de propunerea județeană, care știu că nu se poate asigura anul acesta din buget, solicit doar 12 miliarde lei, deci o mărire de 4,7 miliarde lei necesari neapărat pentru a consolida lucrarea și a apăra împotriva degradărilor, altfel lucrarea nu va putea fi terminată nici până în anul 2000 și va periclita întreaga lucrare efectuată din 1990 pe Râul Răstolița. Deci, sursa este din rezerva Guvernului, care este, de fapt, și pentru aceste probleme, menționată în art. 20.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc. Vă rog să predați amendamentul dumnevoastră domnului președinte al comisiei.

Aș vrea să întreb comisia și inițiatorul dacă aveți toate elementele pentru a răspunde amendamentelor propuse.

Din sală:

Acest amendament există aprobat de comisie în raportul comun!

Domnul Oliviu Gherman:

Nu vă supărați! Eu am în față amendamentele aprobate de comisie și la anexa nr. 3/19 nu există nici un amendament aprobat de comisie.

Domnul Ioan Catarig:

Domnule președinte, este amendamentul cu Răstolița, aprobat de comisia comună de buget-finanțe, haideți să ne uităm cu atenție în raport, poate este la altă pagină.

Domnul Oliviu Gherman:

Imediat, imediat! Uitați-vă în raport! (Discuții.)

Imediat vă spun. Care este acesta? Nu. Nu este pe Râul Mureș. În orice caz, domnule deputat, la amendamentele acceptate nu este trecut.

Domnul Ioan Catarig:

Nu este trecut la amendamente acceptate. (Discuții.)

Domnul Oliviu Gherman:

Domnilor, îmi pare foarte rău. În materialele pe care le am la dispoziție nu este un asemenea amendament acceptat. (Discuții.)

Amendamentul este respins. Uitați-vă aici… La pagina 26? Da, pagina 26 — amendamente respinse. Am găsit-o. Uitați-vă. Poziția 28 a Hidrocentralei Răstolița pe Râul Mureș, Comisia pentru industrie și servicii a Camerei Deputaților propune suplimentarea cu 22 miliarde lei a sumei de 7,3 miliarde prevăzută în proiectul de buget. Este respinsă această cerere. Aveți răspunsurile din partea comisiei sau este nevoie să deliberați în comisie? (Discuții.)

Amendamentele le aveți dumneavoastră, domnule senator. Pentru a câștiga timp, vă fac următoarea propunere. Să se treacă la anexa nr. 3/20 cu propunerea cu agricultura și facem între timp, v-aș ruga să facem punctajul aici, urmând ca apoi, la fiecare anexă nouă, să facem punctajele pentru amendamentele precedente. Deci, dacă sunteți de acord, pentru a câștiga timp.

Propun să dau cuvântul la anexa nr. 3/20 domnului Șteolea Petru. Se pregătește domnul deputat Elek Barna. Rog ca amendamentele pentru aceasta să ni le dați nouă.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Petru Șteolea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

În legătură cu anexa nr. 3/20 — agricultura — vreau să vă arăt următoarele fapte concrete. Față de prevederile din proiectul de buget pentru agricultură au apărut unele stări de fapt din punct de vedere al execuției bugetare pe anul 1996, ce impun și fac necesare unele modificări și redistribuiri. Astfel, spre exemplu, la Capitolul îPrime", față de o prevedere proiectată anual prin buget, de 684,9 miliarde lei, până în prezent s-au făcut plăți în sumă de 480,9 miliarde lei, ceea ce reprezintă două treimi din fondurile alocate… (Discuții, clopoțel.)

…iar în cadrul acestora nu au fost prevăzute primele pentru viței pentru anul 1996, dar s-au făcut — aferent acestei acțiuni — plăți. În ceea ce privește…

Domnul Oliviu Gherman:

Vă rog, mai încet.

Domnul Petru Șteolea:

…obligațiile pe 1995, în sumă de 26,7 miliarde lei.

Un alt exemplu, în Capitolul îSubvenții". Față de o prevedere proiectată anual, de 743,8 miliarde de lei, până în prezent s-au făcut plăți în sumă de 243 miliarde lei, ceea ce reprezintă 30%… (Discuții.)

Domnul Oliviu Gherman:

Vă rog, domnilor! Sunteți membri de comisie? Vă rog! A fost vorba că nu se fac intervenții suplimentare pentru argumentare. Argumentarea a fost făcută aici. Membrii comisiilor și cu ministrul vă vor da răspunsuri. Continuați, domnule deputat!

Domnul Petru Șteolea:

Inclusiv 1,4 miliarde lei pentru procurări de animale matcă. De fapt, aceste două acțiuni au fost solicitate a fi finanțate și în Legea bugetului pe 1996 de ambele comisii de agricultură ale Camerei Deputaților, ca fiind o acțiune necesară pentru a continua ceea ce s-a făcut bun în zootehnia României până în prezent.

Amendamentul meu se referă la faptul că în cadrul sumei totale prevăzută în bugetul Ministerului Agriculturii și Alimentației la Capitolul îAgricultură și silvicultură", de 1.760,2 miliarde lei, sumă pe care nu propun a fi modificată, ci rămâne la acest cuantum, repartizarea pe cheltuieli să se facă în funcție de prioritățile ministerului, precum și de plățile efectuate până la această dată, așa cum am arătat prin acele exemple, plăți care includ și restanțele din 1995, potrivit unei anexe pe care o am la acest amendament. De asemenea, modificările propuse au în vedere și reglementarea cheltuielilor de capital definite prin Legea nr. 96/1995 privind achizițiile publice, în care se menționează că, citez: îCheltuielile de cartare pedologică sunt cheltuieli de capital." Până în prezent acestea se plăteau din Capitolul îCheltuieli materiale" și așa sunt cuprinse și în proiectul de buget. Deci se impune această modificare.

De asemenea, se impun și o serie de modificări și redistribuiri în cadrul listei investițiilor pe 1996 pentru susținerea unor acțiuni în continuare, lucrări în continuare și lucrări noi, în ceea ce privește direcțiile sanitar-veterinare, centrele de selecție a animalelor, cât și a direcției generale pentru agricultură și OCOT-uri.

Asta înseamnă că față de ceea ce am spus până în prezent se impune ca la finalul anexei nr. 2/20 să apară o explicitare suplimentară printr-un dublu asterisc pentru suma de la poziția îPrograme pentru susținerea prețurilor la produsele agricole", care se formulează astfel:

î…din care 10 miliarde lei pentru acoperirea diferențelor de curs la importurile de pesticide din 1991".

Iar în loc de formularea actuală cu două asteriscuri, se introduce o formulare cu 3 asteriscuri, care sună, în prima parte text nemodificat, eliminându-se parte finală, căreia îi dau citire: î…și 2 miliarde lei pentru cartare pedologică și studii agrochimice".

Acestea sunt amendamentele. Voi înainta comisiei și lista refăcută în ceea ce privește aceste redistribuiri și realocări, în sensul de a aduce prevederile Legii bugetului la ceea ce reprezintă în prezent actualitatea față de cheltuielile și acțiunile care până în prezent au fost desfășurate.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Elek Barna. Se pregătește domnul senator Popescu Dragomir.

Domnul Elek Barna:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

De fiecare dată când se discută bugetul în Camerele reunite, am ieșit la acest microfon și am solicitat bunăvoința dumneavoastră pentru a-mi ajuta un sector vitregit de regimul comunist, un sector care a reușit să supraviețuiască datorită bunăvoinței Domniilor voastre de fiecare dată ajutând acest sector prin buget. Este vorba de sectorul creșterii cailor de rasă, administrat de Regia Autonomă a Calului de Rasă.

Doamnelor și domnilor,

Dacă, repet, de fiecare dată ați aplecat urechile la acest capitol deosebit de important, nu atât din punct de vedere material, pentru că nu este vorba de o sumă extraordinar de mare, este vorba de o bunăvoință doar, dar am reușit împreună să salvăm această insulă de gene deosebit de valoroasă pentru România, aceste gene, acest bagaj biologic care există în cele 19 – 20 de herghelii existente în România, care, în mod cert, sunt convins de această treabă, când vom ieși din acest impas financiar, acest bagaj de gene, repet, va constitui o rampă de lansare înspre Europa și înspre toată lumea prin această specie nobilă, care se numește îcal de rasă".

Doamnelor și domnilor,

Stimate domnule ministru de stat,

Domnule ministru al agriculturii,

Stimați colegi din Comisia pentru buget-finanțe,

În acest an, în bugetul anului 1996 nu apare nominalizată această unitate, îRegia Autonomă a Calului de Rasă", cu toate că sunt alocate sume pentru această unitate în buget la Capitolul îTransferuri". Rugămintea mea față de dumneavoastră ar fi ca, printr-o ușoară îrectificare" a anexei nr. 3/20 la acest capitol al transferurilor, să apară Regia Autonomă a Calului de Rasă, cu următoarea inscripție, dacă se poate. Deci la Capitolul îTransferuri" să fie nominalizată Regia Autonomă Cai de Rasă, cu suma de 2,5 miliarde lei. Această sumă acoperă necesarul acestei unități. Această sumă este bine venită pentru această unitate, care să administreze încă un an de zile destinele acestei specii. Acestă sumă, care, repet, nu este mare și propunerea mea este în asentimentul conducerii Ministerului Agriculturii, precum și a Ministerului Finanțelor, rog din partea colegilor de la comisie să accepte și pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor senatori și deputați, să acceptați amendamentul meu.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul senator Popescu Dragomir. Se pregătește domnul deputat Roman Gheorghe.

Domnul Dragomir Popescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

O întâmplare face ca eu să vorbesc după domnul deputat. Domnia sa vorbea de o specie vitregită, calul. Într-un mod asemănător și au am intenția să vorbesc despre o specie care, chiar dacă nu este vitregită, este cel puțin mai puțin observată de către Ministerul Agriculturii. Este vorba de specia intitulată îalbine".

În ultima vreme se observă o catastrofală scădere a numărului de familii înregistrate pe țară și aceasta se datorește foarte multor factori.

Unul dintre acești factori este și o boală mai nou apărută în familiile de albine, de vreun deceniu—două, și anumeaceastă boală se numește îvareoză" și acționează într-un mod insidios, dar neiertător, până la a anula ultimul individ din familia de albine. Este o boală care este mai mult decât o epizootie, ea interesează regional și de aceea m-am gândit că ar fi foarte important din partea noastră dacă la anexa nr. 3/20 pagina 2 alin. 2, la acea defalcare care se intitulează îReproducție și selecție animale. Prevenirea și combarea bolilor în sectorul animal" să existe la subsolul acesteia un amendament de felul acesta, citez: îdin care 0,5 miliarde de lei destinate combaterii bolilor specifice albinelor melifere, eradicării vareozei".

Este inutil și este nepotrivit ca eu să încep acum a aduce în fața dumneavoastră importanța mare pe care o prezintă albinele pentru țara noastră. În primul rând, prin producțiile sale directe. Valorifică într-un mod foarte ieftin resursele energetice ale plantelor melifere. Deci creează, produce zahăr cu costuri foarte scăzute. Apoi producțiile legate direct prin actul de polenizare recunoscut de inginerii agronomi și, sigur, rolul său integrator, ecologic, în păstrarea echilibrelor naturii.

Am spus că este foarte important să alocăm această sumă și pentru faptul că atacă în primul rând pe începători, pe aceia pe care noi îi dorim să înlocuiască actualele generații de apicultori, apicultură care tinde să dispară și ca îndeletnicire. Ar fi un lucru trist pentru noi dacă ne-am îndepărta de această situație foarte serioasă cu care suntem încercați.

În final, dacă se va constata o bunăvoință din partea dumneavoastr㠗 care veți decide prin vot — și o sensibilitate, din partea domnului ministru de stat și domnului ministru al agriculturii și a onoratei noastre conduceri a comisiei, acesta va fi un semnal pozitiv și pentru vecinii noștri de graniță, care și dumnealor au de luptat cu acest nou venit, nedorit, care produce aceste pagube imense apiculturii, prin aceasta creând necazuri.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul deputat Roman Gheorghe. Se pregătește domnul deputat Bold Ion.

Domnul Gheorghe Roman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am să fiu foarte scurt. La capitolul îObiective de investiții în continuare". Introducerea în anexă, la formularea îcontinuarea lucrărilor la stația de epurare a secției AGROSERVIS S.A.—Iași", suma de 100 milioane de lei.

Investiția a fost începută în anul 1989 în trimestrul III, numărul documentației e 4.262/1989. Stația de epurare deservește complexul de porci al societății, care se află la o distanță de 800 m de Râul Prut. Cu acești 100 de milioane se pot termina lucrările și nu vor mai fi probleme cu deversarea dejecțiilor și poluarea râului Prut.

Neacordarea sumelor necesare pentru terminarea și punerea în funcțiune în acest an conduce, pe lângă poluarea masivă a apelor din Prut, la distrugerea și sustragerea lucrărilor deja executate și descompletarea utilajelor.

Sursa de finanțare: îAchiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții" — Capitolul C.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Prevăzute în buget?

Domnul Gheorghe Roman:

Sursa de finanțare — deci, din Capitolul C îAchiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții".

Domnul Oliviu Gherman:

Din buget. Am înțeles. Domnul deputat Bold Ion. Se pregătește ultimul vorbitor, domnul deputat Baniță Petre.

Domnul Ion Bold:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Una din problemele esențiale prevăzute în prevederile bugetare pentru Ministerul Agriculturii este în continuare, în cel de al șaselea an, aplicarea Legii fondului funciar. Un lucru însă rămâne esențial, că Legea fondului funciar așa cum a fost concepută trebuia să realizeze trei aspecte esențiale: deci restabilirea, stabilirea dreptului de proprietate, dar, în același timp și organizarea teritoriului exploatațiilor agricole. În acest sens, propunerea mea este foarte precisă, și anume ca la asteriscul 2 de pe pagina următoare, deci la anexa 3, la poziția 20, să facem o completare, cu voia dumneavoastră, pentru a nu mai necesita diverse subterfugii și să nu realizăm decât foarte puțin în acest domeniu. Noi avem 2.700 de comune în țară. Dacă nu realizăm măcar 10% din totalul lor și organizarea teritorială, condițiile de folosire a sistemelor de irigare, condițiile de folosire a sistemei de mașini și tractoare, rămân în continuare deficitare. Deci crearea cadrului economic poate fi realizat prin aceasta, și modificarea este destul de modestă. Am discutat și cu domnul ministru și cu domnul ministru de finanțe lucrul acesta în felul următor: din prevederea de 14 miliarde lei să se prevadă 2 miliarde pentru organizarea teritoriului agricol și exploatațiilor la nivelul comunelor.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

De fapt, eu am înțeles că amendamentul dumneavoastră spune așa: (la al doilea asterisc: îdin care 14 miliarde lei destinate aplicării Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar și 2 miliarde pentru…"

Domnul Ion Bold:

Nu. Aia este altceva. Deja s-a propus scoaterea lui și introducerea la alt capitol.

Domnul Oliviu Gherman:

Bine… îdin care 2 miliarde lei pentru organizarea teritoriului agricol". Da.

Are cuvântul domnul deputat Baniță Petre.

Domnul Petre Baniță:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Vreau de la început să vă spun că voi fi foarte scurt, fiind de acord cu toate amendamentele care s-au propus aici de către domnul Șteolea și de către domnul Bold. Amendamentul propus de domnul Bold vine să contribuie la dinamizarea acțiunii de comasare, de refacere a proprietății apte de a fi lucrate mecanizat.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Da, vă mulțumesc. Cred că între timp comisia, împreună cu domnul ministru, au reușit să analizeze amendamentele de la 3/19 și cele de la 3/20, care sunt destul de puține și afectează în mare măsură unele specificații… nu… exceptând două dintre ele, care afectează fondul. Da?

Deci ați căzut de acord la 3/19, domnul ministru Florin Georgescu? Domnule ministru, vreau să vă întreb… Acestea sunt punctele… vă rog să exprimați dacă există divergențe între punctele de vedere, al inițiatorului și al comisiei, vă rog să prezentați punctele de vedere existente divergente. Aveți cuvântul.

Domnul Florin Georgescu:

Vreau să fiu foarte exact. Nu am avut timpul să vedem toate opiniile comisiei, față de ce spun eu. Domnul președinte Marin Stelian probabil că vă va cere și dânsul permisiunea să vorbească și va preciza unde nu este de acord cu poziția Guvernului, sper eu, în destul de puține situații.

La anexa 3/19 — îIndustria." Suntem de acord cu ceea ce a propus domnul deputat Ana Gheorghe, și anume mutația spre cheltuieli cu dotări funcționale pentru capacitățile de producție din minerit de la poziția îCheltuieli pentru noi decopertări".

De asemenea, suntem de acord…

Domnul Oliviu Gherman:

Stați puțin! Să mergem pe rând, cu fiecare amendament. De acord, da? Acolo unde nu sunteți de acord, v-aș ruga să interveniți. Vă rog să citiți amendamentul, ca să-l supun la vot.

Domnul Florin Georgescu:

Deci, amendamentul referitor la prevederile pentru Regia Autonomă a Huilei din România se modifică și vor avea următoarea structură: acțiunea îObiective noi și în continuare" — de la 44.450 miliarde la 33.150, minus 11,260 miliarde; îObiective noi" — de la 8,3 miliarde la 5,9, minus 2,4 miliarde, iar la poziția îDotări și alte cheltuieli", vă spuneam, pentru dotări, în cadrul securității muncii în minerit — plus 13,7 miliarde, care reprezintă însumarea de 11.260 miliarde. și în finalul anexei se solicită, printr-un asterisc, să se înscrie următorul text: îSuma de 13.700 milioane va fi utilizată în exclusivitate pentru dotări aferente securității muncii în minerit."

Acesta era amendamentul cu care noi suntem de acord.

Domnul Oliviu Gherman:

De fapt, e vorba de două componente. În primul rând, un transfer de sumă și un asterisc.

Domnul Florin Georgescu:

Exact.

Domnul Oliviu Gherman:

Aici au fost și comisia și ministerul de acord. Supun votului dumneavoastră primul amendament, cu acele transferuri de sume.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat acest amendament.

Cel de al doilea: introducerea notei explicative limitative. De acord și comisia, da? Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat.

Mai departe, vă rog!

Domnul Florin Georgescu:

Un alt amendament, al domnului deputat Gheorghe Ana, se referă la precizarea în cadrul poziției îDeplasări, detașări, transferări" a sumei destinate acestor operațiuni în țară și, respectiv, în străinătate — suntem de acord — …precum și cuprinderea la poziția dintr-un anumit subcapitol al anexei nr. 3/19 a unor cheltuieli pentru rambursări de credite externe și plăți de dobânzi, comisioane aferente acestora, în sumă de 200 de milioane lei, care să fie precizată după aceea la o poziție distinctă, la un alineat distinct: îPlăți de dobânzi și comisioane 200 de milioane lei". și aici se invocă împrumutul contractat cu Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea studiilor de restructurare a industriilor de îngrășăminte chimice, fibre sintetice, pentru că semestrial se plătește dobânda și comisionul de angajament.

Suntem de acord și cu aceste două amendamente.

Domnul Oliviu Gherman:

Precizez: primul amendament se referă la explicitarea în cadrul sumei, fără nici o modificare a sumei globale a componentei îdeplasări în țară și în străinătate".

Supun votului dumneavoastră această explicitare cu sumele menționate.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptată.

Cea de a doua iarăși nu presupune fonduri suplimentare, decât un transfer de fonduri de 200 de milioane de lei pentru plata acestor dobânzi. Da, domnule ministru?

Domnul Florin Georgescu:

Da, domnule președinte. Exact.

Domnul Oliviu Gherman:

Deci nu presupune alte sume, ci doar precizarea aceasta.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat.

Mai departe.

Domnul Florin Georgescu:

Amendamentul următor a fost al domnului deputat Hortopan Ion și se referă la suplimentarea, de data aceasta, a prevederilor anexei 3/19 cu 168 de miliarde pentru diferite cheltuieli de capital, obiective noi, obiective în continuare, dotări tehnice, sursa menționându-se aici a fi, în opinia dumnealui, reducerea evaziunii fiscale cu 4% și mărirea deficitului bugetar cu alte 0,03% de la 2,2 pe buget consolidat la 2,23. Fără a contesta utilitatea și nevoi unor asemenea surse în industria minieră îndeosebi, cheltuielile de capital necesar identificării unor noi capacități de producție și a îmbunătățirii dotării în cele existente, neavând sursa foarte clară, delimitată, fiind vorba de procese aleatoare: reducerea evaziunii… sigur, se luptă împotriva acestui flagel, se reușesc anumite lucruri. De asemenea, mărirea deficitului bugetar este imposibil de realizat, pentru că ar intra în contradicție cu întregul aranjament financiar care condiționează finanțarea noastră externă, ținând seama și de corelații interioare ale acestui program financiar economic. Deci, dată fiind inconsistența surselor de acoperire a solicitării de 168 de miliarde, noi, Guvernul, nu putem fi de acord cu această prevedere. În măsura în care apar surse suplimentare și posibilitatea orientării lor spre cheltuieli de capital, bineînțeles, în primul rând, o vom face la rectificare.

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Nici nu supun la vot, deoarece noi am votat o dată acest capitol. Am votat suma corespunzătoare și nici nu avem voie să revenim asupra sumei. Nu mai vorbesc de aspectul de neindicare a surselor, dar noi am votat suma la articolul general din buget.

Domnul Florin Georgescu:

Da. Domnul deputat Șteolea Petru.

Domnul Oliviu Gherman:

V-aș ruga însă să se rețină la stenogramă că în măsura în care apar fonduri suplimentare, așa cum ați spus dumneavoastră, o parte din ele să fie dirijate în direcția solicitată de domnul deputat.

Domnul Florin Georgescu:

Da. Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul deputat Șteolea Petru are două amendamente referitoare la unele redistribuiri în cadrul anexei referitoare la lista de investiții pe 1996, însă dumnealui nu precizează unde sunt locurile de la care se iau sumele pentru a se muta acolo unde consideră dumnealui prioritar, pe de o parte. Pe de altă parte, aceste operațiuni sunt posibil de efectuat în cadrul reglementărilor existente la îndemâna Ministerului Industriilor. Deci, dacă aveți dumneavoastră asemenea solicitări și probabil că sunt îndreptățite, printr-un dialog constructiv cu ministrul adjunct al industriei — este aici de faț㠗, cu conducerea ministerului, se poate rezolva chestiunea, atâta timp cât și obiectivele de la care vreți să preluați sume și cele la care vreți să transferați sumele sunt incluse în listă. Ideea de a discuta noi obiective numai aceea se justifică pentru a le include în listă și a lăsa flexibilitate pe parcursul execuției. Deci ceea ce propuneți dumneavoastră se poate face la nivelul ministerului și nu este cazul să modificăm acum întreaga listă, pentru că în execuție se pot identifica noi resurse între obiectivele deja menționate acolo.

Mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vreau să fac o precizare, ca să fie limpede pentru stenogramă. Deoarece există obiective incluse în această listă, în condițiile în care finanțarea acestora nu se poate realiza pe baza unei înțelegeri în cadrul Ministerului Industriilor, să se facă redistribuirea în sensul în care a solicitat domnul deputat Șteolea. Da? De acord?

Domnul Dan Stelian Marin (din sală):

Avem art. 28 din lege.

Domnul Oliviu Gherman:

Exact! Deci amendamentul ca atare este respins, deoarece nu întrunește condiția de a spune din care din aceste surse de investiții, dar pentru stenogramă să rămână faptul că în măsura în care unele dintre investiții nu pot fi finanțate în condițiile prevăzute în proiectul de buget, în cadrul Ministerului Industriilor se pot face transferuri în sensul solicitării domnului Șteolea.

Supun la vot această propunere a comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu majoritate de voturi, s-a adoptat.

Mai departe, domnule ministru!

Domnul Florin Georgescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul deputat Borbély Ladislau propune suplimentare la Răstolița — Râul Mureș a alocației deja existente, dar de la 7,3 miliarde se doresc 12 miliarde, ca sursă fiind fondul de rezervă al Guvernului. Dumneavoastră ați spus, domnule președinte… foarte bine că s-a votat o dată acest fond, această prevedere și nu putem s-o invocăm la fiecare articol, pentru că pe această procedură, de această manieră, până la sfârșitul dezbaterilor bugetare nu mai rămâne nimic la fondul de rezervă al Guvernului și vedeți că apar suficiente evenimente, necazuri, factori neprevăzuți…

Domnul Oliviu Gherman:

Printre altele, organizarea alegerilor legislative din toamnă, da?

Domnul Florin Georgescu:

Bineînțeles, și multe altele, privatizarea și așa mai departe. Deci nu putem să fim de acord cu un asemenea amendament, iar pe măsură ce în execuție apar surse suplimentare se poate orienta și către acest obiectiv.

Mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Supun votului dumneavoastră propunerea de a…

Scuzați! Comisia?

(Discuții Óntre membrii comisiei, președinte și inițiatori.)

Domnul Florin Georgescu:

Domnul deputat Joca Romulus Ioan…

Domnul Oliviu Gherman:

Așteptați să supunem la vot amendamentul anterior. Am înțeles că este un alt punct de vedere al comisiei.

Supun votului respingerea acestuia, cu includerea în stenogramă a faptului că, în măsura reorientării posibile, această investiție va fi avută în vedere.

Supun votului dumneavoastră această propunere a comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

5 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptat.

Mai departe, domnule ministru!

Domnul Florin Georgescu:

Domnul deputat Joca Romulus Ioan are un amendament avansat, legat de includerea în lista de investiții a Unității 2 a Centralei Nuclearo-Energetice de la Cernavodă, cu suma de 50 de miliarde. Sigur, eu vă propun să se includă obiectivul în lista de investiții, sursa de finanțare fiind fondul special pentru dezvoltare energetică, așa cum s-a adoptat un amendament la legea bugetară și pe măsură ce ministerul analizează posibilitățile de reducere la unele poziții și de suplimentare la această poziție, să se definitiveze și suma respectivă. Să spunem pentru început să se treacă în listă cu 10 miliarde și după aceea este posibil să se redistribuie, să se realoce sumele între pozițiile din lista de investiții a ministerului industriei.

Domnul Oliviu Gherman:

Dumneavoastră propuneți să se introducă pe listă, să se treacă suma de 10 miliarde…

Domnul Florin Georgescu:

Da, pentru început și după aceea, este la îndemâna ministerului să facă redistribuiri pe măsură ce aceste fonduri se consumă.

Domnul Oliviu Gherman:

Domnule deputat, sunteți de acord cu aceasta, da?

Supunem votului dumneavoastră propunerea comisiilor de buget-finanțe cu acordul domnului deputat, în sensul prevederilor din stenogramă.

Pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptată această propunere a comisiilor.

Domnul Florin Georgescu:

Domnul deputat Corneliu Bălan propune două suplimentări, la două obiective din județele Bacău și respectiv Vrancea, ambele având ca sursă rezerva bugetară la dispoziția Guvernului.

Domnul Oliviu Gherman:

Nu comentăm, am votat acest articol!

Domnul Florin Georgescu:

Domnul senator Dumitru Vasile are o propunere de a se face un amendament, o precizare în subsolul anexei, referitoare la…, noi suntem de acord cu ea, este bine venită însă… formularea… asteriscul al doilea, la anexa 3/19, din care 6,1 miliarde lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de protecție ecologică efectuate de SC îU.V.P.C.", cu prelucrarea deșeurilor de cenușă de pirită și a celor de clorură de calciu, care nu intră sub incidența Legii nr. 15/1990, articolul 43 alineatul 2, în sensul c㠗 trebuie să fac această precizare — în Legea nr. 15/1990 se stipulează în mod foarte clar că, de la un an la altul, anumite alocații de sprijinire a unor societăți comerciale trebuie să fie în descreștere, ele sunt în descreștere și chiar am putea spune că nu există nici un fel de alocație pentru activitatea de bază, de producție a unității, acestea sunt însă pentru — așa cum se arată aici — protecție ecologică, pentru tratarea anumitor produse care rezultă din procesul tehnologic, să nu ajungă să polueze mediul ambiant.

Domnul Oliviu Gherman:

Deci nu se propune nici o modificare de sumă, ci în cadrul sumei respective acest asterisc prin care se face precizarea destinației sumei respective. Da?

Domnul Florin Georgescu:

Da.

Domnul Oliviu Gherman:

Supun votului dumneavoastră introducerea acestui asterisc la sfârșitul anexei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptată această propunere.

Domnul Florin Georgescu:

Domnul senator Nistor Mihai propune suplimentarea unor prevederi la lucrările de investiții ale Ministerului Industriilor, destinate unor noi investiții la Regia îRomgaz".

Nu putem fi de acord, Regia îRomgaz" are buget de venituri și cheltuieli propriu, este o regie profitabilă, are disponibilități la fondul de dezvoltare și își poate stabili prioritățile privind înființarea unor noi rețele de distribuție a gazelor naturale, așa cum se solicită aici, dacă intră în programul prioritar și sunt condiții de documentații tehnico-economice, se poate finanța în limitele surselor de care dispun, dar fără a exista…

Domnul Oliviu Gherman:

Precederea bugetară!

Am înțeles.

Comisia?

Supun votului dumneavoastră respingerea acestui amendament, prin motivația făcută de ministru și însușită de comisie.

Pentru?

Împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

S-a adoptat această propunere.

Domnul Florin Georgescu:

Mai este un amendament al domnului deputat Bud, care dorește să se înscrie la asteriscul referitor la prevederea sumei de 200 miliarde pentru acoperirea unor drepturi cu caracter social destinate personalului din regiile miniere. Dumnealui dorește să se includă aici și societățile comerciale din sectorul prospecțiuni și lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale care-și desfășoară activitatea în condiții grele de muncă.

Dacă dumnealor își desfășoară activitatea în condiții grele, și probabil că o fac, primesc din fondurile pentru cercetări geologice, pentru că aici este vorba de societăți comerciale, primesc din fondurile pentru cercetări geologice sume care acoperă cheltuielile de producție, inclusiv o anumită protecție socială, dacă se dorește — masă caldă sau alte lucruri de acest gen.

Nu sunt de acord, și am în față stenograma în care se scrie clar că nu a fost adoptat anterior — cum se invocă de către unii acum — la articolul respectiv, această chestiune legată de includerea societăților comerciale din prospecțiuni geologice în eligibilitate, în a avea vocație la aceste transferuri de natura protecției sociale. Scrie foarte clar aici — cele 10 miliarde; dânsul a propus 30.

Domnule Bud, am fost de acord cu 10 miliarde la vremea respectivă, acum o săptămână, a mai fost un amendament, dar acela nu a fost discutat cu Guvernul, comisia spune în mod evaziv că s-a discutat, dar nu are nici un fel de opinie și când se pune la vot zice: îSupun la vot acest amendament modificat și revizuit, dar la care s-au asociat și alți colegi în ceea ce privește cheltuielile în acest domeniu, adică cele 10 miliarde, nu și destinația către societățile comerciale".

Noi ne opunem, pentru că nu lărgim această facilitate pe care o acordăm unei… (Discuții.)

Domnul Oliviu Gherman:

Vă rog să nu discutați!

Domnul Florin Georgescu:

…unei industrii deficitare sub aspectul condițiilor de lucru și al resurselor de care dispunem. Nu putem merge și la societățile comerciale care își pot rezolva această problemă prin acoperirea din sumele care sunt alocate de la buget pentru a le acoperi lucrările de prospecțiuni geologice, în cadrul contractelor pe care le au cu beneficiarii.

De fapt, ce se urmărește? Se urmărește o majorare voalată a subvențiilor către prospecțiuni geologice, urmărind să se aloce și din transferul către aceste societăți. Noi nu suntem de acord! (Discuții, comentarii.)

Domnul Oliviu Gherman:

De acord, domnul deputat Brânzei? Comisiile sunt de acord cu respingerea acestui amendament!

Supun votului… (Comentarii.)

Supun votului dumneavoastră respingerea acestui amendament, pe motivele indicate de ministrul de finanțe, însușite de comisie.

Domnul Nicolae Bud:

Domnule președinte,

Distinși colegi,

Vreau să vă spun că eu îl prețuiesc foarte mult pe distinsul nostru ministru de stat, dar dânsul a reprodus numai finalul dezbaterii de la articolul respectiv. Eu rog ca unul din președinții comisiilor de specialitate să confirme că textul adoptat al art. 15 alin. 2, lit. b face vorbire de ceea ce eu doream și vă supuneam acordului dumneavoastră, de a se insera în finalul anexei 3/19 la asteriscul respectiv, unde eu nu am cerut nici o sumă, nici un leu, doar o anumită confirmare a unei teze care s-a votat de către Parlamentul României.

Vă mulțumesc. (Comentarii.)

Domnul Oliviu Gherman:

Domnule Cristea, la ora aceasta suntem foarte obosiți, dacă mai aveți umor, este foarte bine!

Aveți cuvântul, domnule președinte Brânzei.

Domnul Gheorghe Brânzei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Așa cum a spus și domnul coleg Bud, să nu dea Ministerul Industriilor nici un ban pentru această acțiune de protecție socială, dar să fie inserate în anexă, așa cum este prevăzut în asterisc, exact ce s-a discutat și la articolul respectiv și eu vă citesc aici care a fost stenograma și discuțiile care au avut loc la acel articol:

îDomnul Gheorghe Brânzei:

Amendamentul domnului Bud mai are inserată o completare în text. (Exact așa cum a venit dânsul și a cerut).

Domnul Adrian Năstase:

Care este punctul de vedere al comisiei?

Domnul Dan Stelian Marin:

N-am discutat!

Domnul Gheorghe Brânzei:

Rămâne textul din amendament, mai puțin suma, în loc de 30 de miliarde, cât s-a solicitat prin acel amendament, prin dezbaterile care au avut loc, s-a rezumat și s-a ajuns la suma de 10 miliarde."

Acesta este conținutul discuțiilor respective. (Discuții, agitații.)

Eu am să vă citesc și mai departe!

îDomnul Adrian Năstase:

Supun votului acest amendament modificat sau revizuit al domnului deputat Bud, dar la care s-au asociat și ceilalți colegi, în ceea ce privește cheltuielile din acest domeniu".

Domnul Florin Georgescu (de la masa inițiatorului):

De la 30 la 10!

Domnul Gheorghe Brânzei:

Corect! Dar acestea nu modifică și textul care a…

Domnul Florin Georgescu:

Modificate de la 30 la 10… (Discuții, comentarii.)

Domnul Oliviu Gherman:

Cred că disputa poate fi încheiată solomonic. Domnul deputat Bud nu solicită altă sumă în afara celei de 10 miliarde, sumă care a fost aprobată când s-a discutat articolul 15.

Domnul Florin Georgescu:

Domnule președinte,

Mai cere ceva! Cere ca din suma de transferuri care nu se referă la societățile comerciale din geologie, care este destinată numai regiilor din minerit, să beneficieze și dumnealor de transferul… masă caldă și alte chestiuni care se dau pentru protecția socială.

Față de 10, dorește să aibă acces la o parte, nu spune cât, din 200 de miliarde, cât este prevăzut la acele regii, urmând ca după aceea sindicatele să vină să ceară, probabil, jumătate.

Noi nu suntem de acord cu așa ceva, pentru că este o eludare și o intrare pe ușa din dos în subvenția altui sector de activitate!

Nu a existat nici anul trecut o asemenea reglementare și nici acum nu putem accepta. Am dat 10 miliarde, atât s-a putut, la asta se referă domnul președinte Năstase, amendament modificat și revizuit. Cum? La sumă! Spune aici clar, în ceea ce privește cheltuielile, cheltuielile de la 30 la 10! Nu am putut 30, am putut 10, dar nu mai mult! Vă rog frumos!

Domnul Nicolae Bud:

Domnule președinte,

Eu aș dori să aud aici și poziția — vă rog să-i dați ascultare —, domnului secretar de stat Ioniță Vifor, pentru că, vreau să aud aici și poziția ministerului de specialitate și să reproducă dânsul la microfonul acestei Camere care a fost dialogul meu cu domnul ministru Stănescu, ministrul industriei.

Vă rog, domnule președinte!

Domnul Oliviu Gherman:

Domnule ministru, dacă socotiți că este util și necesar pentru clarificarea punctului de vedere, vă rog să interveniți, domnule ministru Vifor. (Discuții.)

Noi vom decide explicit.

Domnul Ioniță Vifor (secretar de stat în Ministerul Industriilor):

În discuțiile purtate de domnul deputat Bud cu Ministerul Industriilor, în principiu, s-a căzut de acord, fără schimbarea sumei, să se aloce și pentru societățile comerciale din… Din discuțiile purtate cu Ministerul de Finanțe, cu domnul Florin Georgescu, ne-am lămurit că situația este mai complicată, în sensul că, în situația în care în bugetul de stat apare denumirea de societate comercială, se poate interpreta de toată lumea că noi finanțăm prin transferurile către regii și societăți comerciale. Există riscul să nu se discearnă corect că aceste societăți comerciale sunt totuși din interiorul… (Comentarii.)

Nu, dar legea se publică în Monitorul Oficial, să știți că sentimental am fost de acord și noi, dar puși în fața acestei situații suntem…

Domnul Oliviu Gherman:

O clipă! Lucrurile nu le tratăm sentimental, ci cu responsabilitate față de prevederile bugetare, or, în această privință, eu acum am înțeles că în realitate nu este problema sumei, nu este problema transferului, ci includerea alături de regiile autonome a societăților comerciale… (Discuții, comentarii.)

Textul care a fost aprobat la articolul 15 nu poate fi invocat.

Textul rămâne ca atare, fiind un text adoptat deja.

Nu mai modificăm o structură de text. Aceasta este situația!

De acord, domnule deputat, da?

Dacă la ora aceasta mai există o urmă de logică, sper să fim de acord.

Alte amendamente? Nu.

Cu amendamentele aprobate, supun votului dumneavoastră…

Domnul Nicolae Bud:

Acum, ca să nu fim într-o eroare, vă rog să ne spuneți cum sună textul propus la articolul 15 alineatul 2 litera b) și aș mai vrea să adaug că eu am tot respectul față de minerii de exploatare, eu sunt un miner de exploatare, am lucrat cam 2 ani în mineritul din activitatea geologică, sunt mai mineri unii sau alții?! Eu asta vreau să confirmăm aici.

Domnul Oliviu Gherman:

Domnule deputat,

Întâmplător, deși sunt fizician teoretician am lucrat și eu în mineritul de exploatare tehnologică.

Rămâne textul, așa cum a fost votat la 15. (Discuții.)

Domnii mei, vă rog să citiți textul.

Domnul Dan Stelian Marin:

Noi, la art. 15 alineatul 2 litera b), am votat următoarea modificare — textul în forma înaintată de Guvern: î80 de miliarde lei prospecțiuni și lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale".

Rectificarea făcută: î90 miliarde lei prospecțiuni și lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale."

Nu modificăm decât cifra, de la 80 la 90.

Domnul Oliviu Gherman:

Eu vă rog…

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte, dați-mi și mie voie să-mi spun punctul de vedere.

Noi nu avem voie să subvenționăm societăți comerciale, a subvenționa societăți comerciale este un lucru foarte neplăcut într-o economie care zice că merge către economia de piață. Societățile comerciale, spre deosebire de regii, își stabilesc singure prețul, la regii prețul este oarecum stabilit de stat, ca să mențină prețul la anumite produse, este o diferență foarte mare.

Eu, personal, nu accept să subvenționăm societățile comerciale, nici investițiile, că au venit aici cu investiții, domnule, la societatea cutare sau cutare, pentru epurare de apă, fiecare își face și lucrările ecologice din fondul de dezvoltare, fondul de dezvoltare se alimentează pe seama a 50% din profitul net, pe seama amortizării mijloacelor fixe deci, …

Domnul Oliviu Gherman:

Considerând că stenograma este autentificată, rămânem la stenograma de la art. 15.

Domnul Dan Stelian Marin:

Vreau să mă creadă colegii că eu știu ce am votat și cum am votat articolul 15.

Domnul Oliviu Gherman:

Neexistând alte amendamente, supun anexa nr. 3/19 cu amendamentele adoptate votului dumneavoastră.

Pentru?

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată anexa nr. 3/19.

Anexa nr. 3/20

Există punctul de vedere al comisiilor și al ministerului.

Vă rog!

Cred că vă pot spune eu care au fost aceste amendamente, vă rog să vă consultați pentru a putea analiza și finaliza și anexa nr. 3/20. Este rugat să participe la finalizare și domnul ministru Tabără.

Până se fac negocierile vreau să vă citesc un amendament care a fost adoptat de comisiile de buget…

Domnule Șteolea, dumneavoastră nu sunteți parte la această discuție!

…finanțe la anexa nr. 3/20: îSe modifică suma aferentă cartării tehnologice și studiilor agrochimice", se introduce un dublu asterisc: î14 miliarde lei destinate aplicării Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar și 3 miliarde lei pentru cartarea tehnologică și studii agrochimice.

Supun votului acest amendament care a fost…

Domnule Bold, vom introduce în notă și amendamentul dumneavoastră dacă va fi acceptat, dacă nu, nu-l mai introducem, dar acum vreau să introduc acest element cu care a căzut de acord și comisia și este propunerea Comisiei de agricultură, și apoi introducem amendamentul dumneavoastră cu specificația respectivă.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiilor de buget-finanțe.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat acest amendament.

Domnule ministru,

Vă rog să luați în ordine amendamentele.

Rog comisia, dacă are alte opinii, să și le exprime explicit.

Domnul Florin Georgescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Domnul deputat Șteolea Petru, pornind de la faptul că în 1996 s-au făcut unele cheltuieli care au privit ultimele săptămâni ale anului 1995 și faptul că se impun anumite restructurări, reorientări ale prevederilor în cadrul bugetului Ministerului Agriculturii, solicită să se permită repartizarea unor cheltuieli actuale în raport cu prioritățile ministerului și aceasta să se facă în perioada imediat următoare, până la definitivarea bugetului.

Nu vedem care este impedimentul în această propunere. Să se facă, noi suntem de acord, de asemenea, dânsul mai propune…

Domnul Oliviu Gherman:

Stați, să facem amendamentele pe rând!

Este acesta: îSă se introducă elementele care au fost preluate restant din 1995, cheltuielile au fost făcute în 1996, să se revadă sumele corespunzătoare acestor cheltuieli".

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Pentru?

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

A fost adoptat acest amendament care nu se include în buget, dar care este o obligație a Ministerului Finanțelor prevăzută în forma cifrelor finale.

Adică nu că nu se introduce ca un… Unde îl introducem, domnule Șteolea, ca o notă?!

Se introduce ca notă…

Se reface anexa…

Domnule Șteolea,

Nu introducem un element de amendament, dar se reface anexa în conformitate cu ceea ce s-a votat.

Face parte din buget!

Domnul Florin Georgescu:

Domnule președinte,

Tot aici, domnul deputat propune ca, referitor la cheltuielile de cartare tehnologice, acestea să fie încadrate drept cheltuieli de capital și nu cheltuieli materiale.

Suntem de acord și cu această propunere!

Domnul Oliviu Gherman:

Comisia?

Domnul Dan Stelian Marin:

De acord!

Domnul Oliviu Gherman:

Da, prevede așa ceva.

Supun votului dumneavoastră cel de al doilea amendament, care de fapt are efecte asupra notei votate de cele două comisii privitor la sumă.

Pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat.

Domnul Florin Georgescu:

Nu suntem de acord cu amendamentul domnului Șteolea referitor la un anumit asterisc pentru plata a 10 miliarde, acoperire diferențe de curs la importurile de pesticide din 1991, nu știm ce sunt acestea, să se analizeze și în măsura în care sunt justificate și au respectat legea în vigoare acei care le-au generat, să se discute la legea rectificativă, dar până atunci noi nu putem să dăm un cec în alb în acest domeniu.

Domnul Oliviu Gherman:

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Cred că sunteți de acord că nu putem vota un cec în alb, nu? Fără să știm dacă este vorba de justificarea acestor lucruri.

Domnul Florin Georgescu:

Domnule Șteolea, sunt prea multe realități din 1991 pe care trebuie să le rezolvăm noi acuma. Lăsați să mai le rezolve și alții!

Domnul Oliviu Gherman:

Deci sunteți de acord să nu se supună la vot? Da?

Domnule Șteolea, sunteți de acord să nu se supună la vot, da? Ca să nu avem un amendament respins și nu se supune la vot.

Domnul Florin Georgescu:

Din păcate, sunt numai realități care costă, nu care aduc nimic, știți?

Domnul Oliviu Gherman:

Nu se supune la vot, rămânând pentru bugetul rectificativ să fie analizat.

Domnul Petru Șteolea:

De acord.

Domnul Florin Georgescu:

Vă mulțumesc.

Deci, domnule președinte, în continuare sunt câteva amendamente.

Iată, domnul deputat Elek Barna propune ca la capitolul îTransferuri" al anexei nr. 3/20 să fie nominalizată Regia Autonomă de Cai de Rasă cu suma de 2,5 miliarde lei, în loc de 1,5 miliarde lei, prin redistribuire în cadrul bugetului ministerului.

Din consultarea cu domnul ministru Tabără a rezultat că între timp au crescut costurile cu întreținerea acestor exemplare și că s-ar justifica un spor de miliard, prin redistribuire de la alte poziții, și totodată nominalizarea regiei este normală, este corectă, pentru că în fapt acesta este agentul economic prin care se realizează acțiunile în cauză.

Domnul Gheorghe Cristea:

Dacă sunt cai din Ungaria ce se întâmplă?!

Domnul Oliviu Gherman:

Comisia?

Domnul Dan Stelian Marin:

Trebuie rezolvată mai întâi suma pentru transferuri, pentru că avem la transferuri 1,5 miliarde lei.

Domnul Florin Georgescu:

și se majorează?

Domnul Oliviu Gherman:

Da, am înțeles, suma se majorează. De unde?

Domnul Valeriu Tabără (ministrul agriculturii și alimentației):

De la subvenții.

Domnul Oliviu Gherman:

Deci, de la subvenții?

Domnul Florin Georgescu:

Da, diminuăm subvențiile și majorăm transferurile.

Domnul Oliviu Gherman:

Da.

Domnul Florin Georgescu:

Este un lucru bun.

Domnul Oliviu Gherman:

Deci, majorarea sumei la 2,5 miliarde lei de la subvenții și specificarea direcționării acesteia așa cum a fost solicitată de domnul deputat.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Iubim toți caii de rasă!

Vă mulțumesc.

Deci, cu unanimitate de voturi, a fost adoptat acest amendament.

Mai departe!

Domnul Florin Georgescu:

Domnul deputat Roman Gheorghe propune introducerea în anexă a unui obiectiv de investiții legat de protecția mediului, în fond, dar care se realizează prin Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru că este vorba de un agent economic din acest domeniu de activitate și nu avem obiecțiuni dacă ministerul — și ministerul înțeleg că este de acord — să se introducă și această notă, o notă lucrare privind Stația de epurare la complexul de creșterea porcinelor—Iași.

Domnul Valeriu Tabără:

Nu este o lucrare nouă, este spre finalizare!

Domnul Florin Georgescu:

Dacă este spre finalizare, stă la latitudinea ministerului să facă redistribuiri. Deci nu avem ce vota.

Domnul Oliviu Gherman:

Deci nu avem ce vota.

Să spunem în stenogramă că ministerul este de acord cu această redistribuire, da?

Domnul Florin Georgescu:

Da.

Domnul Oliviu Gherman:

Bun.

Domnul Florin Georgescu:

De asemenea, domnul deputat Bold Ion, la Capitolul îAlte acțiuni economice", propune ca o sumă de 2 miliarde lei să fie destinată în mod explicit pentru reorganizarea teritoriului agricol și exploatațiilor la nivelul comunelor, inclusiv asolamente și așa mai departe.

Domnul Oliviu Gherman:

Din cele 14.

Domnul Florin Georgescu:

Da. Noi suntem de acord și considerăm ca și ministerul.

Domnul Valeriu Tabără:

Dar trebuie să nominalizăm suma.

Domnul Florin Georgescu:

Bun. Atunci, fără a nominaliza suma, poate să se spună, îinclusiv operațiuni pentru lucrări de organizare a teritoriului agricol și a exploatațiilor", și să lăsăm la latitudinea, la decizia ministerului suma respectivă. Deci, fără cifră!

Domnul Oliviu Gherman:

Deci se include în notă, fără să se specifice suma.

Domnul președinte Marin Stelian are obiecții.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte, noi aici avem două asteriscuri, din care 14 miliarde lei pentru aplicarea Legii nr. 18, și trebuie să se spună mai departe, și atâta pentru acțiunea asta, că nu în 14 miliarde lei se includ cheltuielile de cartare?

Domnul Oliviu Gherman:

Am înțeles!

Domnul Dan Stelian Marin:

Deci trebuie pusă suma.

Eu aș accepta amendamentul domnului deputat, respectiv își 2 miliarde lei pentru cartare", sau pentru îorganizare". N-am amendamentul, l-a luat domnul Florin Georgescu. și continuă amendamentul dumneavoastră.

Domnul Gheorghe Cristea:

De unde sursa?

Domnul Dan Stelian Marin:

Am spus, continuă amendamentul dumneavoastră.

Domnul Oliviu Gherman:

Da, deci nu din cele 14 miliarde lei, ci și 2 miliarde lei pentru cartare.

Domnul Gheorghe Cristea:

Cine le dă pe acestea?

Domnul Oliviu Gherman:

Deci, domnule ministru, deci nu 14 miliarde lei, ci 16 miliarde lei pentru aplicarea Legii nr. 18.

Domnul Valeriu Tabără:

Eu sunt de acord, numai să am sursa pentru încă 2 miliarde de lei.

Însă eu cred că este corect, domnule deputat, să includem în cele 14 miliarde de lei, inclusiv lucrările de organizare a teritoriului.

Din sală:

Trebuie să precizăm suma, că altfel nu facem nimic!

Domnul Valeriu Tabără:

Important este să organizăm efectiv teritoriul.

Domnul Oliviu Gherman:

Deci, forma finală.

Domnul Valeriu Tabără:

Important este să putem pe urmă să ajungem să cheltuim acești bani, luat pe total, și nu este vorba numai de a cheltui, ci de a putea să organizăm efectiv teritoriul.

Domnul Oliviu Gherman:

Bun. Deci forma finală rămâne așa cum a fost notat, cu 14 miliarde lei, din care 3 miliarde lei, că așa a aprobat comisia.

Domnul Valeriu Tabără:

Deci noi ne menținem punctul de vedere de a nu fi nominalizată suma, ci de a fi lucrarea nominalizată doar. Să fie în cadrul acestei sume și lucrările de amenajare și o să punem la dispoziție în funcție de necesități acești bani.

Domnul Oliviu Gherman:

Domnul președinte Marin Stelian.

Trebuie să vedem textul, ca să evităm confuziile care au apărut și care pot fi invocate. și textul îdin care 14 miliarde lei destinate aplicării Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar și 3 miliarde de lei pentru cercetarea pedologică și studii agro-silvice."

Domnul Dan Stelian Marin:

Aceea se taie, că am trecut la cheltuieli de capital și atunci ne oprim la Legea nr. 18 cu fondul funciar.

Domnul Oliviu Gherman:

Nu mai înțeleg! Deci comisia a aprobat acel își 3 miliarde"?

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte, am aprobat în condițiile în care a fost elaborat bugetul, dar o dată cu aplicarea Legii nr. 18 le-am trecut la cheltuieli de capital.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă rog deci să conveniți cele două părți și să-mi dați forma finală a notei, care de fapt modifică chiar și nota aprobată de cele două comisii care au fost supuse la vot.

Deci vă rog să-mi dați textul final!

Din sală:

Aș avea o întrebare: pentru cine se cer banii aceștia?

Domnul Ion Bold:

Pentru cadastru.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte, propun ca asteriscul 2…

Domnul Oliviu Gherman:

știți care este necazul, domnule deputat Bold? Necazul este cel care a fost menționat de domnul ministru Tabără. Nu este vorba de a se opune acestei sume, dar dacă este menționată și evidențiată în notă, înseamnă că acesta este bătut în cuie și, dacă nu o cheltuiți, este pur și simplu pierdut!

Din sală:

Când vine economia la cheltuieli, domnul ministru taie repede!

Domnul Oliviu Gherman:

Am înțeles.

Domnul ministru a fost de acord cu această sumă, să dăm textul!

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Vă propun forma finală a textului de la asteriscul 2, pentru că a venit și comisia cu amendament, ne-a venit și domnul deputat Bold Ion cu amendament și eu propun ca textul să sune astfel: î…, din care, 14,0 miliarde lei destinate aplicării Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar și pentru organizarea teritoriului agricol și exploatațiilor", fără să stabilim suma. De unde să știm? Poate e nevoie de 5 miliarde lei? De 4 miliarde lei?

Are domnul deputat un calcul ca să fundamenteze suma de 2 miliarde lei? Nu are nici dumnealui, nu am nici eu, că nu vin să scoatem cifrele din buzunare.

Este mai bine ca Ministerul Agriculturii să analizeze, să fundamenteze cheltuiala.

Vă propun ca textul să fie așa.

Domnul Oliviu Gherman:

De acord, domnule Bold Ion?

Din sală:

Ca să ne păcălească!

Domnul Oliviu Gherman:

Da, bine…

Deci textul spune, încă o dată, ca să fie pentru stenogramă.

Domnul Dan Stelian Marin:

î…, din care 14 miliarde lei destinate aplicării Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar și pentru organizarea teritoriului agricol și exploatațiilor".

Domnul Oliviu Gherman:

Da. Această formă, evident, aceasta anulând forma care a fost aprobată de comisie, da? Din cauză că acolo, dacă vă uitați, erau 3 miliarde lei care au fost trecute la fondul de capital, da, domnule Marin Stelian?

Domnul Dan Stelian Marin:

Da.

Domnul Oliviu Gherman:

Deci aceasta este nota finală care este trecută? Da, domnule senator?

Domnul Dan Stelian Marin:

Da.

Domnul Oliviu Gherman:

Deci aceasta este nota finală care a fost convenită?

Supun votului dumneavoastră nota, în formularea președintelui Comisiei de buget-finanțe de la Senat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Deci, cu majoritate de voturi, a fost adoptată această notă.

Dacă mai aveți alte amendamente?

Din sală:

Mai este un amendament cu albinele!

Domnul Oliviu Gherman:

Cel cu albinele? Da, vă rog să vă consultați și să ne dați punctul de vedere al comisiei.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Eu am discutat și cu domnul ministru al finanțelor, și cu domnul ministru al agriculturii. Se poate rezolva foarte simplu, pentru că noi avem pentru această acțiune 51,7 miliarde lei scris, și ca să vă satisfacă, să zicem îîn sectorul animal și agricol și creșterea albinelor", că poate să spună cineva că albinele nu sunt animale, știți? (Ilaritate.) și completăm în acest fel.

Din sală:

Să se spună îapicol".

Domnul Oliviu Gherman:

Nu! Situația este următoarea, domnule senator, că dacă introducem aceeași problemă, ca și în prevederea anterioară, dacă introducem un fond fix, aceasta atrage după sine: nu-l cheltuiesc, îl pierd! Dacă las subînțeles că animale sunt și albinele? Da? (Ilaritate.)

Din sală:

Să le băgăm la zootehnie!

Domnul Dan Stelian Marin:

Acuma, domnule președinte, și ca lege, ca fason de lege, să nominalizezi 51,05 miliarde, cred că nu are sens, domnule, numai așa, să arăt eu că, uite, mă ocup de albine?

Vă mulțumesc.

Domnul Oliviu Gherman:

Vă rog să reținem, pentru stenogramă, că din cele 51 de miliarde lei, un fond corespunzător va fi afectat pentru această acțiune legată de sectorul apicol.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule deputat,

În primul rând vreau să fac o precizare: vreau să vă spun că este în atenția ministerului și există și o hotărâre de guvern în sensul de a sprijini și de a favoriza dezvoltarea sectorului apicol.

De acord cu dumneavoastră, o să venim cu el. Suma nu ne-o puteți da nici dumneavoastră acuma, de a avea în cei 51 de miliarde lei, cu mențiunea, în stenogramă, că inclusiv pentru sectorul apicol.

Domnul Oliviu Gherman:

Da, de acord? Deci cu mențiunea făcută!

Alte observații? Alte amendamente?

Deci cu amendamentele adoptate, supun votului dumneavoastră anexa nr. 3/20.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată.

Eu vă propun, pentru ca să nu intrăm într-o anexă în care altcineva decide mâine asupra propunerilor, să ne oprim aici, urmând ca mâine să continuăm cu anexa nr. 3/21.

ședința Biroului permanent al Senatului, la ora. 17,15, la sediul Senatului.

Vă mulțumesc.

ședința s-a încheiat la ora 16,40.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 21 may 2024, 14:20
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro