Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 10, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result > 10-04-1996 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 10, 1996

 Relevant paragraphs for the following query: 
Speaker: Dan Stelian Marin

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe 1996 (art. 451 și anexele nr. 3/1 - 3/20)  

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Eu nu exprim punctul de vedere al comisiei, exprim punctul meu de vedere, pentru că nu am analizat-o în plenul celor două comisii.

Părerea mea e că propunerea este fără obiect, deoarece în condițiile articolului 5 alin. 4, pe care l-am votat, se spune așa... Nu e ăla. La îDeplasări". (Vociferări.)

Da, plus 100 de milioane la îDeplasări", minus 100 de milioane la îAlte cheltuieli". De ce? Noi am votat alin. 4 de la articolul 5 în felul următor: îCheltuielile pentru deplasări, detașări, transferuri, simpozioane vor fi reduse cu 15% față de realizările anului 1995". Deci cifrele la aceste capitole pe care le votăm noi vor fi rectificate în termen de 60 de zile de la aprobarea Legii bugetului. Rectificând sumele în funcție de realizările lui 1995 minus 15%, economiile aferente vor fi trecute la rezerva, la dispoziția Guvernului și vor finanța pierderea din calamități, așa cum am votat până în prezent Legea bugetului.

Părerea mea, chiar dacă se introduce o asemenea modificare, ea este nulă în execuție.

Domnule secretar general,

Indiferent că suntem Senat, că suntem Camera Deputaților, legea e lege pentru toată lumea și trebuie s-o aplicăm ca atare. N-avem cheltuieli de deplasări, trimitem mai puțini oameni. În loc să trimitem 20, trimitem 10, în loc să trimitem 10, trimitem 5. Spuneți dumneavoastră, pentru deplasări în țară. Ei, și deplasările în țară pot fi... Să ne încadrăm și noi, ca oricare instituție publică, în acest regim de austeritate, pe care îl proclamăm și îl discutăm în permanență. Deci, personal, eu nu sunt de acord să facem excepție, tocmai când suntem noi, cei care votăm legea.

Vă mulțumesc.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Mie îmi pare rău că domnul secretar general face aluzie că n-am înțeles. Am înțeles foarte bine. N-am fost eu înțeles și n-a înțeles dumnealui spiritul legii, să putem să facem economii, renunțând la camera de la hotel pe perioada vacanței parlamentare, putem să facem și noi ca oricare instituție care este finanțată din bani publici, din banii cetățenilor.

Vă mulțumesc.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Eu sunt de acord să reducem cheltuielile materiale cu 1.910 milioane lei și să majorăm cheltuieli de capital pentru asigurarea dotării birourilor deputaților din teritoriu.

În legătură cu excepția de la lege, vă spun: eu nu sunt de acord. Nici o excepție, atunci când este vorba să acoperim cheltuielile legate de înlăturarea efectelor calamităților naturale care au avut loc în decembrie și ianuarie.

Vă mulțumesc.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Trebuie să avem în vedere că la art. 22 am votat majorarea cheltuielilor pentru finanțarea organizațiilor nepolitice ale minorităților cu 508 milioane și am majorat cheltuielile pentru finanțarea românilor de peste graniță. Deci să fie avută în vedere suma pe care am votat-o la art. 22 în plus, când se definitivează această anexă.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin (din sală):

La anexa cu veniturile, subvențiile și cheltuielile...

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Le avem deja.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin (din sală):

A trecut această anexă.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

În legătură cu anexele nr. 3/02 și 3/03, respectiv bugetul pe 1996 cu defalcarea pe articole de cheltuieli ale Senatului și Camerei Deputaților, am convenit ca în dreptul îCheltuielilor de deplasări, detașări, transferuri în țară", să punem două asteriscuri și să scriem jos îsunt exceptate de la prevederile art. 5 alin. 4" și la o anexă, și la cealaltă.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Rog să mă scuze colegii că nu iau amendamentele în ordinea în care au fost formulate, ci în ordinea pe care o am eu aici pe masa de lucru.

Domnul deputat Negoiță a propus ca posturile vacante din unitățile de învățământ să fie exceptate de la prevederile art. 5 alin. 5, respectiv de la blocarea posturilor. Am discutat și am convenit ca numai posturile didactice vacante să fie exceptate, nu și celelalte posturi.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Să-l întrebăm dacă acceptă. Sau domnul ministru...

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Tot domnul deputat Negoiță propune ca, în vederea participării la olimpiadele școlare, să fie alocată suma de un miliard, fără suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Învățământului, ci numai defalcat din... Noi am fost de acord cu aceste amendamente.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Același amendament a fost făcut și de domnul deputat Golu. Este rezolvat.

Domnul Udrea Florian propune înscrierea în anexa nr. 3/15 a următorului obiectiv de investiție: îExtinderea la școala nr. 3 din Focșani, cu 12 săli de clasă, și sediul Inspectoratului județean Vrancea." Noi am căzut de acord ca să fie inclusă în lista obiectivelor de investiții la Ministerul Învățământului pentru suma de 400 de milioane de lei, din care 250 de milioane, construcții-montaj. Sursa: reducerea la capitolul C.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Câutiș propune ca în finalul anexei cuprinzând lista obiectivelor de investiții să se înscrie o notă cu următorul conținut:

îDupă obținerea aprobării prevăzute de lege, în lista obiectivelor de investiții se va include și obiectivul Seminar teologic liceal din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu asigurarea finanțării prin redistribuiri de la alte obiective de investiții."

Comisiile au fost de acord.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul Maier Ioan propune includerea în lista obiectivelor de investiții a unui nou obiectiv, respectiv Complexul liceal din Baia de Arieș, județul Alba, cu diminuarea sumei aferente capitolului C — consolidări. Comisiile au fost de acord.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Dumitrescu Ion propune ca la poziția 76 — Liceul din Urziceni — suma să fie majorată cu 300 de milioane, prin diminuarea corespunzătoare la poziția C. Comisiile au fost de acord, inclusiv Ministerul Finanțelor.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Pop Ioan propune includerea pe lista obiectivelor de investiții a unei noi poziții: extinderea laboratoarelor școlare la Liceul teoretic îMihai Eminescu", din municipiul Satu Mare, investiție aprobată prin Ordinul ministrului învățământului din 1995.

Comisia a fost de acord cu modificările corespunzătoare la pozițiile 15 și 16 din aceeași anexă.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul senator Radu Vasile propune ca la amendamentul domnului Câutiș, cu nota din subsolul listei obiectivelor de investiții, să trecem și obiectivul îPasarela între cele două clădiri ale A.S.E.—București." Nota domnului Câutiș va suna astfel — amendată de domnul Radu Vasile:

îDupă obținerea aprobării prevăzute de lege, în lista obiectivelor de investiții se vor include următoarele obiective: Seminar teologic liceal din municipiul Râmnicu Vâlcea și pasarela între cele două clădiri ale A.S.E.—București", apoi textul continuă îcu asigurarea finanțării prin redistribuire de la alte obiective".

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul Simion Bagdasar propune înscrierea în lista de obiective a următoarei investiții: îExtinderea școlii generale nr. 7 din orașul Caracal, județul Olt". Comisiile au fost de acord.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Prin redistribuire de la alte poziții.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Brezniceanu Alexandru propune suplimentarea la poziția 52 cu reducerea de la poziția 53, parcă. Invers, adică suplimentarea la poziția 53, cu reducerea de la poziția 52, astfel încât, per total, nu avem influențe. Comisiile au fost de acord.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Nu am discutat asta în comisie. Trebuie să ai aprobare. Potrivit legii, poți scrie în lista obiectivelor de investiții numai investițiile aprobate prin hotărâre a guvernului sau ordin al ministrului până în iulie 1995.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Țurlea propune ca la anexa nr. 3/15 să precizăm că în cheltuieli sunt cuprinse și sumele necesare pentru realizarea acțiunilor de integrare economică în domeniul învățământului. Comisiile au fost de acord.

Din sală:

De integrare europeană.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

î...de integrare europeană în domeniul învățământului."

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Da.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul senator Țugulea propune suplimentarea bugetului Ministerului Învățământului pentru cercetare științifică cu 15 miliarde lei din veniturile proprii: din care 15 miliarde din venituri proprii și 5 miliarde prin redistribuire de la Ministerul Cercetării și Tehnologiei. Comisiile au dezbătut și au căzut de acord să se suplimenteze...

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Noi am convenit și cu Ministerul Finanțelor. Am spus să suplimentăm cu 5 miliarde prin luare de la Ministerul Cercetării și Tehnologiei a 3 miliarde lei...

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Veniturile proprii au deja acțiuni.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Deci, 5 miliarde lei transfer de la Ministerul Cercetării și Tehnologiei, din care: 3 miliarde pentru Ministerul Învățământului...

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

...pentru cercetare la Ministerul Învățământului, și 2 miliarde la Academie, tot pentru cercetare.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule profesor, noi am analizat. În 1995, la Ministerul Învățământului, pentru cercetare s-au alocat 4 miliarde, anul acesta am prevăzut în buget 8 miliarde, iar...

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

5 plus 3 egal 8. Deci, dublu față de anul trecut. Este un pas.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Am mai avut un amendament. Nu știu cine l-a formulat, că nu l-am scris aici, ca, în anexa nr. 3/15, veniturile și cheltuielile unităților de învățământ potrivit art. 169 alin. 3 din Legea învățământului nr. 84/1993, la suma reprezentând venituri din taxe în valută, de 72 de miliarde 800, să punem un asterisc și să precizăm mai jos că suma în cauză se utilizează conform criteriilor stabilite de Ministerul Învățământului de comun acord cu instituțiile de învățământ superior.

Din sală:

Domnul Dabu l-a făcut.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul profesor Dabu. Comisiile au acceptat amendament și Executivul a fost de acord.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Acestea au fost amendamentele și le-am tratat cu toată...

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Care? Ministerul Învățământului, Ministerul Apărării și Ministerul de Interne?

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Păi, da! Dă-mi-l mie. Cele 40 de miliarde cu modificările corespunzătoare.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin (de la masa comisiei):

Este nevoie!

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Prezint punctul de vedere al celor două comisii, bineînțeles, puncte de vedere puse de acord și cu domnii miniștri.

Doamna deputat Anișoara Cojocaru și domnul senator Crețu Ioan propun exceptarea de la prevederile articolului 5 alineatul 5 a posturilor vacante de medici, prin înscrierea în subsolul anexei a unei note, amendament acceptat de cele două comisii. Este vorba de posturile vacante de medici și personal medical.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Da.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Udrea Florian propune o nouă poziție la Capitolul B, respectiv investiția îCentru de sănătate cu staționar de 25 paturi din comuna Dumitrești", cu o valoare de 150 de milioane lei pe total, din care construcții-montaj, 75 de milioane lei.

Sursa, prin diminuarea corespunzătoare de la poziția 43, cu obiectiv tot din județul Vrancea.

Comisiile au acceptat acest amendament.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Berciu Ion propune un nou obiectiv de investiție, respectiv îAmbulatorul din orașul Zlatna", cu o sumă de 500 milioane lei.

Comisiile au analizat și sunt de acord să fie trecut acest obiectiv, dar numai pentru suma de 100 de milioane lei.

Domnule deputat, vă rog să mă credeți, faptul că s-a înscris în listă, acesta este câștigul dumneavoastră, realizarea dumneavoastră, pentru că în cursul anului, potrivit articolului 28 pe care l-am votat, se pot face redistribuiri între obiective de investiții. și deci aveți bani pentru proiectare.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Doamna deputat Popa Daniela propune diminuarea sumei de 75 de milioane lei, din care 28 de milioane lei construcții-montaj, de la poziția 16 — îLaborator și spălătorie la Sanatoriul de copii Gura Ocniței". Deocamdată, acesta este un amendament.

Urmează al doilea amendament, suma de 75 de milioane lei să fie trecută la obiectivul de investiții îCentru de medicină preventivă Târgoviște", prin majorarea corespunzătoare a sumei prevăzute în anexă.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

De asemenea, tot doamna deputat Popa Daniela propune diminuarea sumei de 400 de milioane lei, din care construcții-montaj 400 de milioane lei, la Centrul de investigație și tratamentul staționar oraș Drăgănești, județul Dolj.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Deci diminuarea la acest obiectiv de investiții cu 400 de milioane și majorarea surselor bugetare la următoarele poziții: Dispensar medical comuna Brâncoveni, județul Olt, cu 100 de milioane, din care construcții-montaj 100 de milioane; Dispensar medical comuna Osica de Sus, județul Olt, cu 200 de milioane de lei, și introducerea unei noi poziții de investiții, îDispensar medical comuna Coteanca, județul Olt.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Da.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Mai am un amendament al doamnei deputat Cojocaru Anișoara, respectiv înlocuirea poziției 8–11 — alimentarea cu gaze naturale Spital T.B.C., contagioase, și Spitalul O.R.L.—Buzău — cu o nouă investiție. După câte am înțeles aceasta a fost terminată de anul trecut — alimentarea cu gaze naturale a Spitalului Sapoca, secția Orjasca, din satul Mugureni, comuna Măgura, județul Buzău.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul senator Sava Constantin și domnul deputat Dumitrescu Ion propun majorarea valorii la poziția 31 din listă, de la 800 de milioane la 1,5 miliarde.

Comisiile n-au avut în vedere această propunere, întrucât ea poate să fie soluționată potrivit articolului 28 din Legea bugetului, respectiv în cursul anului. În funcție de execuție, ministerele, cu acordul Ministerului Finanțelor, pot majora la unele poziții valorile, cu diminuarea corespunzătoare la alte poziții, în funcție de mersul execuției.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Da, această posibilitate de soluționare favorabilă în cursul anului următor.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Amendamentul domnului profesor Țepelea Gabriel, de a introduce în lista obiectivelor de investiții Dispensarul medical din comuna Borod, județul Bihor. Comisiile au acceptat. Cu o valoare de 100 milioane lei pentru proiectare. Da, domnule profesor?

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Să le spunem să facă documentația, ca să obțină aprobările necesare pentru realizarea acestei investiții.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Noi am avut în vedere s-o înscriem ca obiectiv de investiții, pentru că dacă se realizează anul acesta, o să fie fonduri, pentru că, știți, întotdeauna cheltuielile de capital nu se realizează, deoarece investițiile se fac cu greutate și...

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Am acceptat amendamentul pentru 100 de milioane.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Prin redistribuire.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Amendamentul domnului senator Ion Solcanu, de suplimentare a alocației bugetare cu 3,2 miliarde lei pentru Spitalul Fetești, județul Ialomița, amendament acceptat.

De asemenea, un amendament asemănător a fost făcut și de domnul deptuat Tarna Gheorghe, dar pentru 4,6 miliarde lei. Răspunsul domnului ministru Iulian Mincu l-ați auzit. Adică, s-a acceptat majorarea valorii investiției de la 800 milioane lei, cât aveam în anexă, la 4 miliarde lei, prin redistribuire. Am găsit soluția cu Ministerul Finanțelor.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Tot domnul senator Ion Solcanu propune înscrierea pe listă a unui nou obiectiv de investiții — Spitalul clinic de urgență cu 300 de paturi din municipiul Iași —, cu o valoare totală de investiții de 33.260 de miliarde lei, din care 18 miliarde 650 de milioane lei pentru construcții-montaj, cu alocarea pe acest an a sumei de 500 de milioane lei, din care construcții-montaj 200 de milioane, prin redistribuire de la alte capitole prevăzute în buget.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

De asemenea, tot domnul senator Ion Solcanu propune înscrierea în lista obiectivelor de investiții a următoarei investiții: Centru de diagnostic și tratament—Iași, cu o sumă alocată pentru acest an de un miliard de lei, din care construcții-montaj de 800 de milioane lei, tot prin redistribuire de la alte capitole prevăzute la Ministerul Sănătății.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Da, sunt de acord.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Opriș Constantin Remus propune alocarea sumei de 500 de milioane lei pentru Spitalul Băilești, județul Prahova, pentru reparația stației de aprovizionare cu apă și consolidare clădiri.

N-am reținut această propunere, pentru că noi, în liste, avem obiective de investiții. Reparațiile capitale le facem din poziția aceea de îConsolidări" și probabil se vor găsi bani la această poziție de îConsolidări" și pentru acest spital.

Deci n-am reținut-o!

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul senator Crețu Ioan propune înscrierea unui nou obiectiv, respectiv — amenajare și extindere a Institutului Medico-Legal din Timișoara.

Comisiile au reținut acest amendament. Propune pentru acest obiectiv 100 de milioane de lei în 1996, prin redistribuire de la Spitalul clinic Timișoara.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Deci acestea au fost amendamentele.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Suntem de acord! Tot cu 100 de milioane, pentru proiectare și altele.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Nu!

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Doamna deputat Smaranda Dobrescu, probabil, ne-am gândit noi, că a și formulat un amendament legat de cheltuielile pentru continuarea lucrărilor de conservare la Mânăstirea Agapia. Am discutat în cadrul comisiilor și am hotărât ca, în subsolul anexei, să trecem un asterisc la sumele de capital și să zicem îdin care 500.000.000 lei pentru continuarea lucrărilor de conservare, consolidare și restaurare a monumentului istoric Ansamblul Mânăstirea Agapia".

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul profesor Țepelea propune să trecem două asteriscuri la îCheltuieli de capital" și jos să scriem: îinclude și sumele necesare pentru realizarea lucrărilor în Capitală aferente statuii lui Iuliu Maniu". Comisiile au acceptat acest amendament.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Tot la acest capitol de cheltuieli, respectiv îCheltuieli de capital", domnul deputat Pițigoi propune să trecem un alt asterisc, al treilea, cu următorul conținut: îinclude și sumele necesare pentru reamplasarea bustului lui Constantin Dobrescu Argeș, din orașul Curtea de Argeș". Comisiile l-au acceptat.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Dragomir Aurel propune ca la anexa nr. 3/17, Capitolul A, să facem un transfer de sume: să luăm de la Ansamblul folcloric îTrei Scaune"28 de milioane, să le trecem la poziția 14, Ansamblul folcloric îCiobănașul", din Întorsura Buzăului.

Comisiile n-au reținut acest amendament, întrucât anexa a rămas numai cu lista instituțiilor, fără sume, fără subvenții, fără total cheltuieli. A rămas numai lista instituțiilor care sunt finanțate. Deci nu mai avem sume de transferat.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Márton Árpád propune eliminarea cuvintelor îactivitate sportivă și de tineret". Aceste cuvinte au fost eliminate prin amendamentul comisiilor. Deci nu mai avem ce să votăm.

De asemenea, domnul deputat Márton propune eliminarea poziției 34 la 93, din lista instituțiilor publice finanțate atât din buget cât și din venituri proprii, iar cele finanțate integral de la buget a poziției 2 la 84.

Comisiile n-au reținut acest amendament.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnul deputat Ana propune majorarea cu 450 de milioane lei la punctul c), îAchiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții", cu reducerea corespunzătoare a sumei de la punctul a): «lucrări în continuare — obiectivul îBiblioteca Națională".»

Comisiile au reținut acest amendament.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Tot domnul deputat Ana propune eliminarea poziției 67 privind Complexul cultural îConstantin Brâncuși", întrucât, potrivit hotărârii guvernului, acest ansamblu a trecut în administrarea Consiliului local Târgu Jiu.

Comisia a reținut acest amendament.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Alte amendamente...

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Comisiile nu le-au reținut, au fost amendamente mici.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Da, am găsit acest amendament și el sună așa:

îSolicit eliminarea Agenției române pentru protejarea drepturilor de autor și trecerea ei într-o poziție distinctă, cu menținerea sumei alocate."

Îi rog pe colegi să accepte această propunere.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Este același lucru.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte, noi să ne uităm la anexa bugetului pe anul 1996 — detalierea pe articole de cheltuieli. Într-adevăr, la îTransferuri", avem un asterisc și, jos, pe pagina 2, zice: îdin care: — 100 milioane pentru acoperirea diferenței de dobândă", și mai trecem în continuare 500 de milioane pentru… și rămâne cu un asterisc, atât.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

După î… potrivit dispozițiilor legale în vigoare…" punem punct și virgulă în loc de punct și urmează: …î500 mii lei pentru dotări efectuate în vederea realizării programelor pentru tineret".

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

În legătură cu celelalte amendamente, cel al domnului senator Crețu, legat de includerea unei noi lucrări, îSala Polivalentă din orașul Ineu", sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Florin Georgescu, în sensul de a nu accepta. Prioritățile să le stabilească Ministerul Tineretului și Sportului.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

În legătură cu amendamentul domnului deputat Bud, de reducere a cheltuielilor de personal, deplasări, detașări, transferări de la 154 de milioane la 80 de milioane și majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de întreținere, nici eu nu sunt de acord ca acum, după ce am stabilit prin lege că aceste cheltuieli de deplasări, detașări vor fi dimensionate la nivelul anului 1995 cu o reducere de 15 %, acum să venim să-i dăm altă destinație. Noi am stabilit destinația, și anume să finanțăm cheltuielile pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale, nu altă destinație.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

A arătat domnul ministru al finanțelor, anul trecut au fost 3.600.000.000, anul acesta 6.500.000.000 și tocmai datorită faptului că suntem în anul în care se desfășoară Olimpiada de la Atlanta, am făcut această majorare de cheltuieli la Comitetul olimpic român.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Se elimină toată anexa aceasta.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin (din sală):

Avem art. 28 din lege.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Noi, la art. 15 alineatul 2 litera b), am votat următoarea modificare — textul în forma înaintată de Guvern: î80 de miliarde lei prospecțiuni și lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale".

Rectificarea făcută: î90 miliarde lei prospecțiuni și lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale."

Nu modificăm decât cifra, de la 80 la 90.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte, dați-mi și mie voie să-mi spun punctul de vedere.

Noi nu avem voie să subvenționăm societăți comerciale, a subvenționa societăți comerciale este un lucru foarte neplăcut într-o economie care zice că merge către economia de piață. Societățile comerciale, spre deosebire de regii, își stabilesc singure prețul, la regii prețul este oarecum stabilit de stat, ca să mențină prețul la anumite produse, este o diferență foarte mare.

Eu, personal, nu accept să subvenționăm societățile comerciale, nici investițiile, că au venit aici cu investiții, domnule, la societatea cutare sau cutare, pentru epurare de apă, fiecare își face și lucrările ecologice din fondul de dezvoltare, fondul de dezvoltare se alimentează pe seama a 50% din profitul net, pe seama amortizării mijloacelor fixe deci, …

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Vreau să mă creadă colegii că eu știu ce am votat și cum am votat articolul 15.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

De acord!

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Trebuie rezolvată mai întâi suma pentru transferuri, pentru că avem la transferuri 1,5 miliarde lei.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte, noi aici avem două asteriscuri, din care 14 miliarde lei pentru aplicarea Legii nr. 18, și trebuie să se spună mai departe, și atâta pentru acțiunea asta, că nu în 14 miliarde lei se includ cheltuielile de cartare?

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Deci trebuie pusă suma.

Eu aș accepta amendamentul domnului deputat, respectiv își 2 miliarde lei pentru cartare", sau pentru îorganizare". N-am amendamentul, l-a luat domnul Florin Georgescu. și continuă amendamentul dumneavoastră.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Am spus, continuă amendamentul dumneavoastră.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Aceea se taie, că am trecut la cheltuieli de capital și atunci ne oprim la Legea nr. 18 cu fondul funciar.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte, am aprobat în condițiile în care a fost elaborat bugetul, dar o dată cu aplicarea Legii nr. 18 le-am trecut la cheltuieli de capital.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte, propun ca asteriscul 2…

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Vă propun forma finală a textului de la asteriscul 2, pentru că a venit și comisia cu amendament, ne-a venit și domnul deputat Bold Ion cu amendament și eu propun ca textul să sune astfel: î…, din care, 14,0 miliarde lei destinate aplicării Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar și pentru organizarea teritoriului agricol și exploatațiilor", fără să stabilim suma. De unde să știm? Poate e nevoie de 5 miliarde lei? De 4 miliarde lei?

Are domnul deputat un calcul ca să fundamenteze suma de 2 miliarde lei? Nu are nici dumnealui, nu am nici eu, că nu vin să scoatem cifrele din buzunare.

Este mai bine ca Ministerul Agriculturii să analizeze, să fundamenteze cheltuiala.

Vă propun ca textul să fie așa.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

î…, din care 14 miliarde lei destinate aplicării Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar și pentru organizarea teritoriului agricol și exploatațiilor".

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Da.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Da.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Eu am discutat și cu domnul ministru al finanțelor, și cu domnul ministru al agriculturii. Se poate rezolva foarte simplu, pentru că noi avem pentru această acțiune 51,7 miliarde lei scris, și ca să vă satisfacă, să zicem îîn sectorul animal și agricol și creșterea albinelor", că poate să spună cineva că albinele nu sunt animale, știți? (Ilaritate.) și completăm în acest fel.

Din sală:

Să se spună îapicol".

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Acuma, domnule președinte, și ca lege, ca fason de lege, să nominalizezi 51,05 miliarde, cred că nu are sens, domnule, numai așa, să arăt eu că, uite, mă ocup de albine?

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 24 juin 2024, 11:12
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro