Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 26, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 26-05-1997 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 26, 1997

2. Numirea directorului Serviciului Român de Informații.

Domnul Petre Roman:

................................................

La pct.1 al ordinii de zi urmează numirea directorului Serviciului Român de Informații. În legătură cu acest punct, așa cum prevede Legea de organizare a Serviciului Român de Informații, am primit o scrisoare din partea Președintelui României, domnul Emil Constantinescu, în care înaintează propunerea ca în această funcție să fie numit domnul Costin Georgescu iar în conformitate cu Hotărârea nr.30 din 1993 a Parlamentului României privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității S.R.I., comisia aceasta ne-a înaintat Raportul cu privire la audierea domnului Costin Georgescu, nominalizat pentru a fi investit de către Parlament în funcția de director al S.R.I.

Eu vă propun să dăm cuvântul domnului Nicolae Ionescu Galbeni, care, în calitate de președinte al acestei comisii, să ne prezinte raportul.

Vă rog, domnule președinte.

Domnul Nicolae Ionescu Galbeni:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

În conformitate cu prevederile Legii 14 privind organizarea Serviciului Român de Informații, pentru numirea directorului în funcție al acestui Serviciu, modalitatea prevăzută este ca candidatul propus de către Președintele României să se prezinte în fața comisiei pentru a fi audiat. Această audiere a avut loc săptămâna trecută, în ziua de 20 mai, când domnul Costin Georgescu s-a prezentat în fața comisiei.

În urma audierii, comisia a redactat un raport care v-a fost înaintat, de altfel, la casetă și asupra căruia voi face câteva scurte referiri.

În expunerea sa, domnul Costin Georgescu a menționat că este în vârstă de 55 de ani, născut la Craiova. A absolvit Institutul de construcții din București în anul 1967, este căsătorit și tatăl a două fete - una ingineră, una studentă. Până în 1992 a deținut mai multe funcții de conducere în domeniul său de pregătire ca: șef de șantier, șef de grup de șantiere, director tehnic proiectare, director de trust construcții.

Din 1992 a ocupat postul de director de dezvoltare al Societății "R", din care a demisionat în octombrie 1996 când a fost candidat și a fost ales în Parlamentul României pe listele Convenției Democrate. În prezent este deputat de Alba și vicepreședinte al Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților.

De asemenea, domnul Costin Georgescu a declarat că nu a făcut parte din structurile fostei Securități sub nici o formă, nici cadru, nici informator sau colaborator. De asemenea, nici în alte servicii de informații.

În urma audierii, din răspunsurile date, comisia a înregistrat următoarele puncte de vedere exprimate de domnul Costin Georgescu.

În primul rând, domnia-sa se simte onorat de faptul că Președintele României i-a acordat o încredere pentru o funcție atât de importantă în statul nostru. De asemenea, a declarat comisiei că, dacă va primi votul Parlamentului, se va strădui să îndeplinească acest mandat cu simț de răspundere și să corespundă așteptărilor care i se cer pentru această sarcină extrem de complicată.

Pentru a corespunde funcției de director al Serviciului Român de Informații este decis, de altfel cum i se cere de către legile noastre, să demisioneze din toate funcțiile politice pe care le ocupă, dând asigurări că va respecta echidistanța față de toate forțele politice și va adopta o conduită bazată pe o totală neimplicare politică. Este un lucru de mare importanță, pentru că fostei conduceri a Serviciului Român de Informații, respectiv domnului Virgil Măgureanu, i s-au adus în nenumărate rânduri acuze privind implicarea politică și transformarea acesteui serviciu în poliție politică. De asemenea, își propune să conducă instituția maniestând discreție, evitând vedetismul pe care această funcție i l-ar putea oferi.

A început studierea legislației în materie și se va pronunța asupra măsurilor de reorganizare preconizate numai în măsura în care îi vor fi clare modalitățile în care va trebui să procedeze pentru ca întreaga activitate să fie eficientizată.

În acest proces complex pornește fără prejudecată, dar ținând seama de câteva principii: respectarea prevederilor constituționale și a legilor, precum și neimplicarea, sub nici o formă, în politică.

A recunoscut că nu are pregătire de specialitate în domeniul informațiilor, dar dispune de experiență managerială, care îi va fi necesară în activitatea și în colaborarea cu viitorii principali membri ai acestui serviciu.

Va acorda o atenție deosebită educării și pregătirii tineretului în special, pentru a asigura ca noua generație de ofițeri de informații să fie la un nivel superior prestărilor pe care vechile cadre le-au avut și să sădească în ei mândria de a fi cadre ale instituției respective.

În luările de cuvânt ale comisiei s-au degajat câteva concluzii privindu-l pe domnul Costin Georgescu. S-a constatat că a avut o prestație bună cu discuțiile ocazionate și prin răspunsurile pe care le-a dat atunci când a fost interogat asupra anumitor probleme. S-a dovedit a fi o persoană echilibrată, rațională în răspunsuri, de fiecare dată manifestând seriozitate și modestie. Are capacitatea de a cunoaște, conduce și controla activitățile specifice instituției și de a dirija Serviciul Român de Informații pe un drum al reformei și modernizării, așa cum este cerut de condițiile actuale politice ale țării noastre și în ceea ce privește integrarea noastră în structurile europene.

Comisia a apreciat poziția domnului Costin Georgescu privind necesitatea controlului asupra activității Serviciului Român de Informații și faptul de a solicita sprijinul acestei comisii pentru perfecționarea activității în domeniu.

În final, comisia a făcut unele recomandări în sensul că întreaga activitate a Serviciului Român de Informații trebuie să fie eficientizată și trebuie să se desfășoare în cel mai strict cadru de legalitate. Este necesar un control riguros și permanent care să contribuie la evitarea greșelilor, care, în trecut, au creat unele probleme serviciului.

Este necesară stoparea fenomenului scurgerii de informații din interiorul instituției către persoane fizice sau juridice, altele decât beneficiarii legal autorizați.

S-a subliniat necesitatea unei mai bune colaborări și cooperări cu celelalte structuri informative ale statului, de asemenea, un aport mai substanțial din partea serviciului pentru perfecționarea cadrului legislativ care reglementează activitatea de informații din România.

De asemenea, i s-a cerut o sancționare aspră, fără nici un menajament, a oricăror abateri care se vor ivi în cadrul serviciului, ca și eradicarea mentalităților vechi privind rolul și activitățile unui serviciu de informații într-un sistem democratic.

În finalul ședinței, comisia a hotărât cu 6 voturi pentru și 1 vot împotrivă să recomande celor două Camere ale Parlamentului investirea domnului Costin Georgescu în funcția de director al Serviciului Român de Informații.

Vă mulțumesc.

Domnul Petre Roman:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Înainte de a trece la dezbateri, există o propunere a Birourilor permanente ale celor două Camere ca să se acorde 5 minute pentru fiecare grup parlamentar și vă supun votului această propunere a Birourilor permanente.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotriviri? 2 împotriviri. Mulțumesc.

Abțineri? 3 abțineri. Vă mulțumesc.

În consecință, trecem la dezbateri. Până acum s-a înscris la cuvânt din partea Grupului PDSR domnul deputat Ovidiu Petrescu. Aveți cuvântul.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Grupul nostru consideră că desemnarea domnului Costin Georgescu pentru funcția de director al Serviciului Român de Informații, într-un termen relativ scurt de la vacantarea acestui post, este un fapt pozitiv pentru că o asemenea instituție trebuie să aibă o persoană la comandă în termenul cel mai scurt posibil.

Vreau să vă spun că prestația domnului Costin Georgescu, domnului deputat Costin Georgescu, încă colegul nostru, ne-a convins că este o persoană rațională, o persoană echilibrată, răspunsurile sale au fost foarte sincere, intențiile le considerăm, de asemenea, sincere și valoroase în ceea ce privește restructurarea și modernizarea Serviciului Român de Informații.

Toate recomandările pe care le-a prezentat în fața dumneavoastră președintele comisiei noastre sunt însușite și de către grupul nostru parlamentar, care a decis să susțină desemnarea domnului Costin Georgescu pentru postul de director al Serviciului Român de Informații.

Evident, grupul nostru parlamentar ar fi preferat ca pentru această funcție să fie desemnată o persoană total independentă de partidele politice, pentru că demisionarea dintr-un partid nu înseamnă o detașare imediată, instantanee, am putea spune, de simpatii politice, de colaborarea cu partidul din care ai făcut parte.

Totuși, dacă situația se prezintă așa cum o avem în momentul de față, noi agreăm această desemnare.

Vrem totuși ca să ne referim la informațiile care au apărut în presă referitor la desemnarea adjuncților tot pe criterii politice. Este vorba de acea împărțire pe partidele actualei coaliții guvernamentale a funcțiilor de adjuncți ai directorului Serviciului Român de Informații.

Noi considerăm că lucrul acesta este îngrijorător din două puncte de vedere. În primul rând este strict necesar ca în conducerea Serviciului Român de Informații să se găsească și persoane care au legătură cu munca de informații. Profesionalismul în acest domeniu nu se dobândește chiar atât de ușor și credem că este strict necesar ca să ne oprim în aceste schimbări la profesioniști din interiorul serviciului.

Ne dorim ca toate promisiunile și planurile înfățișate nouă de către domnul Costin Georgescu să se îndeplinească, mai ales promisiunea care a făcut-o că va colabora foarte bine cu Comisia de control a Serviciului Român de Informații și, evident, noi ne vom strădui ca domnia sa să-și țină această promisiune.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Petre Roman:

Mulțumesc. Din partea Grupului PNȚCD, domnul senator Șerban Săndulescu.

Domnul Șerban Săndulescu:

Domnilor președinți,

Onorați parlamentari,

Stimată asistență,

Serviciul Român de Informații este prima și cea mai importantă structură de rezistență a unei națiuni, în măsură să prevină pericolele potențiale care o pândesc și care trebuie să fie capabilă să furnizeze informațiiile necesare pentru ca organele de decizie ale țării să poată stabili, corect și în timp util, metodele și mijloacele de combatere a oricărei acțiuni ce urmărește să pună în pericol munca, liniștea și libertatea cetățenilor sau prin care să atenteze la integritatea și suveranitatea națională.

În perioada 1964-1989 regimul comunist înființase în cadrul Direcției Securității Statului câteva servicii care au depistat și dejucat mai multe acțiuni ale "fratelui său mai mare de la Răsărit" și nu numai, îndreptate împotriva statului român. M-am referit la Direcția a IV-a de contraspionaj militar și la U.M.0110, care lucra informativ, cu civilii racolați de K.G.B., de regulă în timpul studiilor făcute în U.R.S.S., și avem destui din aceștia. Din păcate, D.S-ul avea și alte sarcini prin care atenta la libertatea și dreptul la propria conștiință a cetățenilor!

După decembrie 1989, prin desființarea D.S.S.-ului au dispărut atât structurile pozitive și necesare țării, mă refer la Direcția a IV-a și la U.M.0110, cât și cele malefice, specifice oricărei dictaturi. Țara a rămas descoperită din punct de vedere informativ, iar în perioada extrem de tulbure de după 22 decembrie 1989, au avut loc numeroase reglări de conturi. Poate cel mai grav și cel mai semnificativ caz este acela al colonelului Troțka, omorât în fața Ministerului Apărării Naționale din ordinul generalului Nicolae Militaru, care fusese lucrat informativ de Troțka prin anii '70. Aceasta nu l-a împiedicat pe Nicolae Militaru să aibă tupeul să candideze în noiembrie 1996 pentru funcția de președinte al României și nu a fost singurul în această situație.

Din sală:

E mort, domnule!

Domnul Șerban Săndulescu:

De aceea, prin înființarea Serviciului Român de Informații s-a pus capăt haosului și vidului apărut după decembrie 1989, care deschiseseră câmp liber de acțiune celora care unelteau împotriva României, iar acesta a fost primul câștig. Cât de bine orientată a fost activitatea S.R.I.-ului sub fosta conducere rămâne să vedem și să evaluăm de acum înainte, dar fapt cert este că numeroase acțiuni ale S.R.I. au fost cu siguranță utile și puse în slujba țării. Personal aș fi vrut ca S.R.I. să fie implicat într-o măsură mult mai mare în elucidarea evenimentelor din decembrie 1989, sprijinind în acest fel cele două comisii senatoriale care au avut acest obiectiv. Există și alte evenimente la a căror desfășurare și elucidare S.R.I. a stat în expectativă. Mineriadele sunt cel mai elocvent exemplu în acest sens, care au adus prejudicii incalculabile imaginii României în străinătate. Dar, probabil, libertatea de mișcare a fostului șef al S.R.I. a fost limitată de o serie de constrângeri pe care, cu siguranță, viitorul ni le va dezvălui.

De aceea, domnul Mircea Ghiordunescu care a fost numit acum câteva luni director adjunct al S.R.I. cât și domnul Costin Georgescu pe care îl vom învesti astăzi în funcția de director al S.R.I., la propunerea Președintelui Emil Constantinescu, trebuie ca de acum înainte să slujească un singur partid: România.

Înainte de instaurarea comunismului, țara noastră a avut servicii secrete de informații și contrainformații de o valoare incontestabilă. Este cazul Siguranței Statului, iar apoi a Serviciului Special de Informații în fruntea cărora s-au aflat două personalități remarcabile: Mihail Moruzov, iar apoi Eugen Cristescu.

În memoriile sale Eugen Cristescu, care a fost un mare român, declara: "Aceasta mi-a fost meseria totdeauna și mi-am făcut-o cu toate legăturile fără a mă teme de a fi suspectat de cineva vreodată. Un singur interes și o singură linie: linia intereselor naționale".

Sarcina noului director al S.R.I., domnul CostinGeorgescu, este imensă, deoarece pământul românesc, bogățiile sale și situația noastră geo-politică reprezintă un teren de confruntare pentru multe servicii secrete străine.

Iar dacă, ferească Dumnezeu, România nu va intra în N.A.T.O. în primul val, atunci țara noastră va rămâne pentru încă un timp în bătaia crivățului, ceea ce va pune noi și noi probleme S.R.I.

În opinia mea, domnul Costin Georgescu se va putea sprijini pe mulți dintre specialiștii care au lucrat la Direcția a IV-a, a D.S.S. și la U.M.0110 și desigur va trebui să facă apel la cât mai mulți tineri devotați țării și neamului care acum sunt în formare.

În numele Grupului senatorial P.N.Ț.C.D., îi dorim domnului Costin Georgescu numai succese în activitatea sa, care să fie la fel de fructuoasă pentru țară și îndelungată ca aceea a unui titan care, alături de Eugen Cristescu, trebuie luat ca exemplu în acest domeniu: Edgar Hoover.

Vă mulțumesc. (Aplauze)

Domnul Petre Roman:

Din partea Grupului Partidului Democrat, domnul deputat Corneliu Ruse.

Domnul Corneliu Ruse:

Domnilor președinți,

Domnilor colegi,

Alături de voturile sale pentru domnul Costin Georgescu, Grupul parlamentar al Partidului Democrat are și câteva recomandări: pentru ca activitatea S.R.I. să poată fi privită cu speranță și încredere de marea majoritate a cetățenilor români, S.R.I. trebuie să devină nu numai o instituție democratică, ci, în primul rând, o instituție credibilă. Și pentru ca aceste două lucruri să poată fi posibile, îi recomandăm noului director general, domnului Costin Georgescu, să încerce să realizeze următoarele lucruri:

1. eliminarea din activitatea S.R.I. a amestecului în politica internă și externă a României;

2. eliminarea din activitatea S.R.I. a amestectului direct în activități economice;

3. modificarea cadrului juridic existent al realizării siguranței naționale și adaptarea legislației în domeniu la exigențele constituționale și internaționale, la respectarea și garantarea drepturilor și libertăților cetățenești, asigurând astfel premisele juridice necesare prevenirii oricărui abuz la adresa drepturilor și libertăților fundamentale;

4. redimensionarea rolului instituțiilor învestite cu atribuții în realizarea siguranței naționale având competențe în acest domeniu numai Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe, celelalte structuri având roluri limitate la necesități de protecție a personalului sau a informațiilor din domeniile respective;

5. perfecționarea normelor referitoare la amenințările și riscurile la adresa siguranței naționale, în special la cele din domeniile financiar-bancar și al crimei organizate;

6. crearea unui corp de elită în rândul cadrelor S.R.I. și o mai bună specializare în domeniile financiar-bancar;

7. îmbunătățirea vitezei de reacție a S.R.I. la atentatele și în depistarea riscurilor imediate la adresa siguranței naționale;

8. creșterea încrederii populației prin practicarea unei transparențe condiționate și eliminarea dezinformărilor, a diversiunilor și a delictelor de presă, deci, schimbarea mentalităților la nivelul comportamentului uman și de eliminare a tuturor reminiscențelor reziduale la nivelul acțiunii informative;

9. găsirea celei mai benefice structuri organizatorice și încadrări umane la vârful Serviciului Român de Informații;

10. transparență totală în fața Comisiei de supraveghere a activității Serviciului Român de Informații.

Alături de cele 10 recomandări și de voturile Grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat avem convingerea că domnul Costin Georgescu va avea capacitatea de a edifica o construcție instituțională pentru S.R.I., care să confere acestei instituții eficiență, dinamism și bineînțeles credibilitatea în ascendență, care că confere la rândul ei stabilitatea instituțiilor democratice ale țării. (Aplauze)

Domnul Petre Roman:

Mulțumesc. Din partea Grupului P.N.L., domnul Vasile Mândroviceanu.

Domnul Vasile Mândroviceanu:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Serviciul Român de Informații, ca organ de stat specializat în domeniul informațiilor privitoare la siguranța națională a României, trăiește astăzi un eveniment deosebit: numirea în funcția de director general a unei persoane care nu provine din structurile serviciului. Această calitate prezintă, pe lângă unele dezavantaje legate de adaptarea din mers la problemele serviciului, un mare și hotărâtor avantaj: posibilitatea efectuării unei analize severe și corecte a activității desfășurate, fără implicarea elementelor de rutină și de relații reciproce.

Noul director general al Serviciului Român de Informații va trebui să pună un accent deosebit pe democratizarea relațiilor din interiorul serviciului, pe creșterea eficienței activităților desfășurate, pe creșterea credibilității instituției și pe buna colaborare cu celelalte servicii de informații, cu Parlamentul, cu Comisia de control a acestuia, urmărind în special următoarele aspecte: definitivarea urgentă a componenței viitorului Consiliu director al Serviciului Român de Informații și stabilirea atribuțiilor acestuia, punerea de acord a regulamentelor și instrucțiunilor interne cu prevederile constituționale și legile în vigoare, eliminarea interferențelor în subordonarea unităților și a conducătorilor acestora, curățirea structurii Serviciului Român de Informații de persoanele care au comis abuzuri și ilegalități, reglementarea situației fondurilor de arhivă prin delimitarea documentelor ce privesc siguranța națională de celelalte documente ce pot fi puse la dispoziția publicului. Și nu în ultimul rând accentuarea caracterului de echidistanță politică a tuturor activităților desfășurate.

Creșterea credibilității Serviciului Român de Informații nu se poate realiza decât printr-o activitate corectă și printr-o atitudine transparentă față de Comisia de control.

Urez domnului Costin Georgescu succes în activitate, putere de muncă și încredere în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Petre Roman:

Din partea Grupului UDMR, domnul senator Attila Verestóy.

Domnul Attila Verestóy:

Domnilor președinți,

Domnilor colegi,

Am deosebita onoare să fac parte din cei care, vorbind am simțit că au acordat deja sprijinul pentru acest vot care va urma, care, în sfârșit, încheie o etapă pe care o numim "etapa tranziției din România". Era de așteptat ca după noiembrie 1996 să urmeze la acest început de an o schimbare și în cadrul acestei structuri.

Noi știm și recunoaștem că s-au făcut eforturi deosebite în cadrul celor 6 ani de existență a Serviciului Român de Informații pentru a crea o nouă structură utilă pentru întreaga țară.

Din păcate și nu ne-am obosit să vă aducem aminte, deseori, acest lucru nu s-a putut realiza tocmai datorită unor legături ambigue care au existat și sper să nu mai existe între o parte a Puterii și Serviciul Român de Informații.

Din păcate, Serviciul Român de Informații s-a implicat în anumite domenii unde nu avea competență, nu avea mandat, nu avea prerogative, acest lucru, suntem convinși, nu se va mai întâmpla sub noua conducere a Serviciului Român de Informații.

Eu cred că vom avea parte de o evaluare corectă a amenințărilor reale privind siguranța națională și o veghe continuă asupra eliminăriui acestora. Știm că amenințările noi care sunt caracteristice mileniului 3 nu sunt cele cu care ne-am obișnuit de atâția ani de zile să le auzim enumerate în rapoartele foarte sumar întocmite ale vechii conduceri a Serviciului Român de Informații.

Noi știm foarte bine că, din păcate, n-am avut o posibilitate de real control asupra activității Serviciului Român de Informații. Am avut în schimb un material, un referat, de fapt despre care puteam să ne spunem părerea.

Deja trebuie să vă spun că se simte o nouă concepție în conlucrarea serviciului cu Comisia de supraveghere a Parlamentului. Trebuie să afirm că noii conducători care sunt deja în persoana domnului Ghiordunescu, de exemplu, în conducerea Serviciului Român de Informații, au creat niște uși noi, prin care comisia noastră a avut posibilitatea și ocazia să intre și să vadă în mod efectiv care sunt domeniile cu care se ocupă Serviciul Român de Informații.

Vizând o afirmație făcută anterior, cum că s-ar urmări o politizare a Serviciului Român de Informații prin impunerea unor personalități politice din partea coaliției în conducerea Serviciului Român de Informații, pot să vă afirm că acest lucru este foarte departe de adevăr, iar dovada cea mai clară este însăși prezența domnului Costin Georgescu care nu este și nu a fost niciodată un lider politic, nu s-a implicat în conducerea efectivă a vreunei formațiuni politice, a fost un om care a participat activ la această perioadă de tranziție a României, un bun democrat și sunt convins că va deveni un bun slujitor al întregii Români.

Eu urez și din partea Grupului UDMR urez mult succes în activitatea pe care o va avea în folosul nostru al tuturor.

Închei cu o remarcă: nu trebuie să vă mire că în noile structuri de conducere a Serviciului Român de Informații pot să apară și alții, care nu sunt din majoritate, să vorbim foarte direct, pentru că este firesc ca și comunitatea maghiară din România - și aici nu vorbesc de UDMR - să participe activ la aceste structuri, să fie prezentă în luarea deciziilor, spre folosul și spre binele tuturora...

Domnul Gheorghe Dumitrașcu aplaudă din bancă.

Domnul Attila Verestóy:

...chiar și acelora care aplaudă în acest moment.

Mulțumesc. (Vociferări) (Aplauze)

Domnul Petre Roman:

Din partea Grupului PRM, doamna deputat Daniela Buruiană.

Doamna Daniela Buruiană:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Grupul parlamentar al Partidului România Mare, analizând propunerea privind numirea în funcția de director al Serviciului Român de Informații a domnului deputat Costin Georgescu, apreciază că domnia sa întrunește calitățile necesare pentru îndeplinirea atribuțiunilor necesare acestei funcții.

Ne exprimăm convingerea că această numire va aduce în activitatea Serviciului Român de Informații o schimbare în bine, astfel încât instituția să respecte legile statului de drept, Constituția României, legile statului român în slujba căruia se află și, nu în ultimul rând, neimplicarea în sfera politică.

În concluzie, Partidul România Mare va vota pentru numirea domnului Costin Georgescu în fruntea Serviciului Român de Informații.

Vă mulțumesc. (Aplauze)

Domnul Petre Roman:

Din partea Grupului PUNR, domnul deputat Valeriu Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor senatori,

Domnilor deputați,

Așa cum se știe, Partidul Unității Naționale Române, la întâlnirea cu domnul președinte Constantinescu i-a cerut ca, pe tema numirii în fruntea Serviciilor de Informații, să fie consultări, să se facă consultări cu partidele politice. Ne-am exprimat atunci ideea ca în fruntea acestor servicii de informații să fie persoane care să nu aparțină partidelor politice, tocmai pentru că aceste servicii își desfășoară activitatea pe legi speciale, și mai ales în afara spectrului politic.

În același timp, însă, atunci când am auzit despre numirea domnului Costin Georgescu și mai ales a faptului că domnia sa a făcut puțin parte dintr-un partid politic, PUNR-ul și-a dat acordul pentru numirea domniei sale în fruntea Serviciului Român de Informații și considerăm acest lucru ca o răspundere deosebită pe care domnia sa și-o asumă acum, având în vedere importanța acestui serviciu în structurile de securitate națională ale României.

Pe de altă parte, nu aș împărtăși punctul de vedere exprimat aici, acela de a nu avea datele din economie și din societatea românească. Din ceea ce se spunea și în raportul domnului Măgureanu, prezentat aici în fața noastră, a reieșit foarte clar, pentru o activitate în concordanță cu prevederile legale, necesitatea de a avertiza pe cei care răspund de sectoare din economie și din societatea românească, răspunderea revenindu-le celor care nu aplică sau care nu văd cele sesizate de către aceste servicii și de către Serviciul Român de Informații.

Am beneficiat de astfel de informări și o spun cu toată răspunderea, am încercat și am verificat cele semnalate atunci și ele, din păcate, s-au adeverit.

Iată de fapt un rol extrem de important a ceea ce înseamnă serviciul respectiv. Transparența într-un serviciu de informații trebuie să fie aceea care să dea siguranța rezultatelor muncii dânșilor, a specialității pe care o au.

Și mai mult, îi urez domnului director Costin Georgescu să aibă aceeași mare longevitate cum au avut-o alți mari șefi de servicii de informații din istoria României, iar noi, cei care reprezentăm forțe politice, să avem convingerea că, în fruntea unor astfel de servicii, cei pe care îi alegem ne servesc pe toți și mai ales servesc țara și poporul român. Mulțumesc. (Aplauze)

Domnul Petre Roman:

Din partea Grupului PSDR, domnul deputat Constantin Avramescu.

Domnul Constantin Avramescu:

Doamnelor și domnilor,

Este remarcabil votul pe care l-a primit în comisia de specialitate, ceea ce demonstrează că domnul Costin Georgescu a convins și sper că ne va convinge azi pe toți, cel puțin dacă țin seama de luările de cuvânt anterioare.

Din punctul nostru de vedere, rolul domnului Costin Georgescu este de a preciza și a delimita exact sarcinile caracteristice unui serviciu de informații, în conformitate cu legislația în vigoare și practicile din țările democratice.

Avem convingerea că, prin numirea domnului Costin Georgescu, suspiciunile care planează asupra Serviciului Român de Informații privind supravegherea politică vor dispare.

De asemenea, sperăm ca activitatea S.R.I. va fi exclusiv în sprijinul noilor orientări ale țării noastre, independent de eventuale dependențe remanente.

Este superfluu să-i urez succes, pentru că avem convingerea că va avea într-adevăr succes și îl asigurăm de voturile grupului nostru parlamentar. (Aplauze)

Domnul Petre Roman:

Mulțumesc.

Stimate colege,

Stimați colegi,

Nu au fost cerute explicații comisiei noastre, nu s-au pus întrebări domnului Costin Georgescu în calitatea domniei sale de candidat pentru funcția de director al Serviciului Român de Informații, așa încât trecem la vot.

În conformitate cu...

Din sală:

Să ne zică două vorbe domnul director.

Domnul Petre Roman:

Da, poftiți!

Domnul Ionescu-Galbeni Niculae-Vasile-Constantin:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Cred că trebuie să fac o precizare în numele partidului pe care îl reprezint și în numele meu, personal, cu privire la unele discuții care au avut loc și în presă, și în anumite luări de poziție la televiziune, și chiar aici, în fața plenului, referitor la eventuale promovări sau schimbări în funcțiile de directori adjuncți ai Serviciului Român de Informații.

Deci, precizarea mea se referă la faptul că partidul nostru este, din capul locului, împotriva oricărei politizări a acestui serviciu... (Aplauze din partea dreaptă. Acest lucru implicând, ca la nivelul conducerii serviciului, la nivelul adjuncților directorului acestui serviciu, cei care, eventual, din necesități de mai bună activitate și conlucrare, să fie făcute anumite schimbări. Aceste schimbări nu vor fi făcute pe nici un criteriu politic, și dacă va fi nevoie să se facă promovări, acestea se vor face numai cu oameni de specialitate, care au lucrat în servicii de informații și care au capacitatea de a ridica nivelul de competență, de seriozitate și de obiectivitate al acestui serviciu. (Aplauze din partea dreaptă.)

Vă mulțumesc.

Domnul Petre Roman:

Da. Dacă nu mai sunt alte intervenții, atunci putem trece la vot. În conformitate cu regulamentul, vom exercita vot secret, prin buletin de vot. Buletinele de vot au fost pregătite, urmează a fi distribuite prin citirea listei nominale a senatorilor și deputaților. În timp ce se vor prelua aceste liste, îl rog pe domnul președinte Ion Diaconescu să facă o precizare:

Domnul Ion Diaconescu:

Dumneavoastră ați primit la intrarea sală, o scrisoare din partea premierului Victor Ciorbea, privind angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului. (Vociferări din partea stângă.)

N-ați primit-o?

Opoziția (din sală):

Nuuu, n-am primit!

Domnul Ion Diaconescu:

Este la casete. (Proteste din partea stângă.)

Dacă-i așa, ca să nu vorbim în necunoștință de cauză, v-o citesc, că este foarte scurtă:

"Având în vedere că au trecut 5 luni și jumătate de când Parlamentul României a acordat acestui Guvern votul de încredere și a aprobat programul de guvernare, ale cărui obiective strategice au fost și sunt, în continuare, realizarea unui radical proces de reformă și integrare a României în N.A.T.O. și în Uniunea Europeană, ținând seama de faptul că în procesul realizării reformelor au fost elaborate și respectiv, adoptate, în această perioadă de timp, 485 de proiecte de legi, ordonanțe și hotărâri guvernamentale ... (Vociferări, aplauze din partea stângă.)

... Guvernul României, în temeiul art. 113 din Constituție a hotărât, pentru prima dată în istoria ultimelor 6 decenii, să-și angajeze răspunderea în fața Camerei Deputaților și Senatului României, asumându-și întreaga responsabilitate pentru programul de măsuri privind reforma globală a societății românești. În acest scop, Guvernul României va prezenta în fața Parlamentului, la data pe care veți binevoi să o stabiliți, un raport detaliat asupra stadiului actual al reformei și al continuării aplicării programului.

Cu deosebită considerație,

Prim-ministru,

Victor Ciorbea "

Cele două Birouri permanente, în ședința pe care am avut-o cu o oră mai înainte, au decis să-l invite pe primul-ministru, marți, 3 iunie, ora 10, în fața plenului celor două Camere, pentru a prezenta acest program pentru care și-a angajat răspunderea Guvernului. Deci, marți, 3 iunie, la orele 10, veți fi prezenți aici pentru această angajare a răspunderii. Urmează ca cei care sunt interesați, în urma acelei prezentări, să înainteze, dacă consideră că este necesar, moțiunea de cenzură prevăzută de regulament.

Partea stângă (din sală):

O chestiune de procedură, domnule președinte.

Domnul Gheorghe Dumitrașcu:

Credeți că mai rămâne la putere, până atunci, domnul Victor Ciorbea, domnule președinte?

Domnul Petre Roman:

Cred că nu are rost să discutăm. Aveți o chestiune de procedură, domnule deputat Tabără? Poftiți.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnilor președinți,

Am o rugăminte, și cred că este normală. Atunci vom discuta pe chestiuni reale, să ni se înainteze parlamentarilor, și deputați și senatori, lista cu cele 485 de legi pe care noi le-am discutat aici. (Vii aplauze din partea stângă.)

Domnul Petre Roman:

Fiți convins că această listă va fi prezentată. Să nu aveți nici un fel de îndoială. În orice caz, noi luăm act de cererea dumneavoastră.

Domnul Ion Diaconescu:

Și nu dezbatem acum problema ci ...

Domnul Petre Roman:

Insă, repet. În acest moment, nu putem interveni decât cu o chestiune de procedură.

(Din sală domnul Adrian Năstase solicită cuvântul.)

Poftiți, domnule deputat Năstase.

Domnul Adrian Năstase:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

V-aș propune să nu discutăm mai mult despre aceste chestiuni. Cele două birouri au stabilit data la care urmează să fie prezentat documentul sau ... vor fi prezentate rațiunile pentru care Guvernul dorește să-și angajeze răspunderea. Aș vrea, însă, să rog, să nu considerăm la acest moment decât aspectul strict procedural, pentru că după părerea mea, în scrisoarea pe care ne-a trimis-o domnul prim-ministru, se prejudecă oarecum asupra unei chestiuni pe care noi va trebui s-o discutăm în fond, atunci când domnia sa ne va prezenta modul în care înțelege să angajeze răspunderea Guvernului, conform art. 113. (Aplauze din partea stângă.)

Vă mulțumesc.

Domnul Petre Roman:

Deci, marți, 3 iunie, la ora 10, vă propunem să fiți prezenți în sală pentru a primi prezentarea acestui program, de către primul-ministru, urmând ca, ulterior, să cereți toate explicațiile necesare.

În acest moment, trecem la votul pentru funcția de director al Serviciului Român de Informații. Rog să se citească lista nominală a senatorilor și apoi a deputaților. Chestorii, rog să distribuie buletinele.

Domnul Ion Diaconescu:

După vot, vă rugăm să nu plecați, deoarece urmează depunerea jurământului, în eventualitatea că va fi ales, de către noul director, cu atât mai mult cu cât mai sunt puncte la ordinea zi.

(La microfon domnul Dumitru Badea, secretar, dă citire listei nominale a senatorilor.)

Domnul Dumitru Badea:

Vă rog să spuneți prezent, domnilor și doamnelor.

Domnul Ion Diaconescu:

Vă rog să le explicați procedeul. Sub buletin este scris un nume și cine votează "pentru" îl lasă așa cum este, iar cine votează "contra" taie numele respectiv.

Domnul Dumitru Badea:

Domnii senatori:

1. Aichimoaie Ionel prezent

2. Alexandru Nicolae prezent

3.Apostolache Victor prezent

4.Ardelean Ioan absent

5.Avarvarei Ioan absent

6.Avram Gheorghe prezent

7.Badea Nelu absent

8.Baraș Ioan prezent

9.Badea Dumitru prezent

10.Bădiceanu Nistor prezent

11.Bădulescu Doru Laurian prezent

12.Bălănescu Mihail prezent

13.Blaga Vasile prezent

14.Bleahu Marcian-David absent

15.Blejan Constantin prezent

16.Bogdan Florin prezent

17.Boiangiu Cornel prezent

18.Boilă Matei prezent

19.Boroianu Radu absent

20.Bucur Corneliu Ioan prezent

21.Bunduc Gheorghe prezent

22.Bold Ion prezent

23.Burghelea Ioan prezent

24.Burtea Marcu prezent

25.Buruiană Florin absent

26.Caraman Petru prezent

27.Cataramă Viorel prezent

28.Câmpean Teodor prezent

29.Câncescu Aristotel Adrian absent

30.Cârciumaru Ion prezent

31.Cerveni Niculae prezent

32.Chiriacescu Sergiu absent

33.Ciupe Aurel Liviu absent

34.Ciurtin Costică prezent

35.Cotarcea Haralambie prezent

36.Cozmâncă Octav prezent

37.Crecan Augustin prezent

38.Crețu Ioan prezent

39.CsapóIosif prezent

40.Dide Nicolae prezent

41.Dima Emil prezent

42.Dobrescu Răsvan prezent

43.Dobrescu Vasile absent

44.Drăgulescu Iosif Ștefan absent

45.Dumitrașcu Gheorghe prezent

46.Dumitrescu Ticu Constantin absent

47.Dumitrescu Cristian Sorin absent

48.Eckstein Kovács Péter absent

49.Făniță Triță prezent

50.Feldman Radu Alexandru prezent

51.Frúnda Gheorghe absent

52.Fuior Victor prezent

53.Gabrielescu Valentin Corneliu prezent

54.Gaita Doru prezent

55.Gavaliuvov Corneliu Dori prezent

56.Găvănescu Vicențliu prezent

57.Gheorghiu Costel prezent

58.Gherman Oliviu absent

59.Ghițiu Paul prezent

60.Glodean Voicu Valentin prezent

61.Grama Mihail prezent

62.Hajdu Ményhert Gábor prezent

63.Hauca Teodor prezent

64.Huidu Dumitru prezent

65.Ilie Aurel Constantin prezent

66.Ilie Ștefan prezent

67.Iliescu Ion prezent

68.Ion Vasile absent

69.Ionescu Cazimir Benedict prezent

70.Ionescu-Quintus Mircea prezent

71.Juravlea Petru prezent

72.Kózsokar Gábor prezent

73.Lăzărescu Dan Amedeu prezent

74.Lörinczi Iuliu prezent

75.Maior Liviu absent

76.Marcu Ion absent

77.Marin Dan Stelian prezent

78.Marinescu Bogdan Voinea prezent

79.MarkóBela prezent

80.Matetovici Mihai prezent

81.Meleșcanu Teodor absent

82.Mînzînă Ion prezent

83.Moisin Ion prezent

84.Mortun Alexandru Ioan prezent

85.Müller Constantin prezent

86.Nicolaescu Sergiu prezent

87.Nicolae Marin prezent

88.Ninosu Petre prezent

89.Oprea Andreiu prezent

90.Opriș Octavian absent

91.Paleologu Alexandru absent

92.Pană Viorel Marian prezent

93.Pașca Liviu Titus prezent

94.Păcuraru Paul prezent

95.Pătru Nicolae prezent

96.Păvălașcu Gheorghe prezent

97.Petrescu Mihai prezent

98.Plătică -Vidovici Ilie prezent

99.Stelian Alexandru prezent

100.Popa Mircea Ioan prezent

101.Popa Virgil prezent

102.Popescu Dan Mircea prezent

103.Popescu Virgil prezent

104.Popovici Alexandru prezent

105.Preda Elena prezent

106.Preda Florea prezent

107.Predescu Ion prezent

108.Predilă Marin prezent

109.Prisăcaru Ghiorghi prezent

110.Pruteanu George Mihail absent

112.Pușcaș Valentin-Zoltan prezent

113.Roman Petre prezent

114.Sava Constantin absent

115.Săndulescu Șerban prezent

116.Secrieru Dinu prezent

117.Sereș Deneș prezent

118.Sesea Nicolae prezent

119.Solcanu Ion absent

120.Spineanu Ulm Nicolae absent

12l.Stănoiu Mihaela-Rodica prezent

122.SzabóKároly Ferenc prezent

123.Ștefan Viorel prezent

124.Știreanu Octavian absent

125.Șuteu Titus Lucian prezent

126.Stambozi Justin absent

127.Tărăcilă Doru Ioan prezent

128.Timofte Alexandru prezent

129.Tocaci Emil prezent

130.Tudor Vadim Corneliu absent

131.Turianu Corneliu prezent

132.Ulici Laurențiu absent

133.Ungureanu Vasile prezent

134.Vasile Radu absent

135.Vasiliu Constantin Dan absent

136.Vasiliu Eugen prezent

137.Văcaru Vasile prezent

138.Văcăroiu Nicolae prezent

139.Verestoy Attila prezent

140.Vladislav Tiberiu prezent

141.Vornicu Sorin Adrian prezent

142.Vosganian Varujan prezent

143.Zavici Nicolae prezent

Mai citim o dată absenții:

Achim George, Ardelean Ioan, Avarvarei Ioan, Bleahu Mircea, Bucur Corneliu, Buruiană Florin, Câncescu Aristotel, Chiriacescu Sergiu, Ciupea Aurel Liviu, Frunda Gheorghi, Opriș Octavian, Pruteanu George Mihail, Solcanu Ioan, Stireanu Octavian, Ulici Laurențiu, Vasile Radu, Vasiliu ...

Domnul Sorin Lepșa:

Camera Deputaților:

Județul ALBA

Berciu Ion

prezent

Dărămuș Nicolae Octavian

prezent

Dumitrean Bazil

prezent

Georgescu Costin

prezent

Peres Alexandru

prezent

Popa Neculai

prezent

Județul ARAD

Bercea Florian

prezent

Calimente Mihăiță

prezent

Gheorghiof Titus Nicolae

prezent

Ghidău Radu

prezent

Putin Emil Livius Nicolae

prezent

Rațiu Ion

prezent

Tokay Gheorghe

absent

Județul ARGEȘ

Cîrstoiu Ion

prezent

Ghibernea Dan

absent

Ionescu Nicolae

prezent

Leonăchescu Nicolae

prezent

Marin Gheorghe

prezent

Nanu Romeo

prezent

Pițigoi Barbu

prezent

Rizescu Sergiu George

prezent

Stan Vasile

prezent

Stănescu Alexandru-Octavi

prezent

Județul BACĂU

Corniță Ion

prezent

Dan Matei-Agaton

prezent

Darie Simion

prezent

Duțu Ion

prezent

Gheorghe Valeriu

prezent

Hrebenciuc Viorel

prezent

Irimescu Haralambie

prezent

Moiceanu Constantin

prezent

Nistor Vasile

prezent

Pavel Vasile

prezent

Popa Ioan-Aron

prezent

Județul BIHOR

Bot Octavian

prezent

Cosma Liviu Ovidiu

absent

Drecin Mihai

prezent

Negrău Mircea

prezent

Panes Iosif

prezent

Rakoczi Ludovic

prezent

Serac Florian

prezent

Szekely Ervin Zoltan

prezent

Szilagyi Zsolt

absent

Țepelea Gabriel

absent

Județul BISTRIȚA-NĂSĂUD

Constantinescu Dan

prezent

Oltean Ioan

absent

Pintea Ioan

prezent

Sandulescu Aureliu-Emil

prezent

Sonea Ioan

prezent

Județul BOTOȘANI

Afrăsinei Viorica

prezent

Hilote Eugen

prezent

Ioniță Nicu

prezent

Mihăilescu Petru

absent

Năstase Toma

prezent

Popescu Emil Teodor

absent

Sandu Dumitru

prezent

Județul BRAȘOV

Babiuc Victor

absent

Bran Vasile

prezent

Cojocaru Radu Spiridon

prezent

Gherasim Ion Andrei

prezent

Kovacs Csaba Tiberiu

absent

Lepșa Sorin Victor

prezent

Moucha Romulus Ion

prezent

Secară Gheorghe

prezent

Tudose Nicolae Florin

prezent

Județul BRĂILA

Alecu Aurelian Paul

prezent

Bartoș Daniela

prezent

Corâci Ioan Cezar

prezent

Dragu George

prezent

Șerban George

prezent

Văsioiu Horia

prezent

Județul BUZĂU

Albu Alexandru

prezent

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

absent

Morariu Teodor Gheorghe

prezent

Papuc Aurel Constantin

prezent

Partal Petre

prezent

Pâslaru Dumitru

prezent

Petrescu Ovidiu Cameliu

prezent

Județul CARAȘ-SEVERIN

Muscă Monica-Octavia

prezent

Oană Gheorghe

absent

Spătaru Liviu

absent

Popovici Cornel Sturza

prezent

Vilău Adrian-Ioan

absent

Județul CĂLĂRAȘI

Bălăeț Mitică

prezent

Munteanu Ion

prezent

Naidin Petre

prezent

Pavelescu Claudiu-Costel

prezent

Sârbu Marian

prezent

Județul CLUJ

Gavra Ioan

prezent

Ionescu Anton

prezent

Kónya-Hamar Alexandru

absent

Lăpușan Alexandru

absent

Matei Vasile

prezent

Mátis Eugen

absent

Miclăuș Vasile

prezent

Păcurariu Iuliu

prezent

Pop Iftene

prezent

Roman Ioan

prezent

Vida-Simiti Ioan

prezent

Județul CONSTANȚA

Andrei Gheorghe

prezent

Ariton Gheorghe

prezent

Barde Tănase

prezent

Botescu Ion

prezent

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

absent

Hașotti Puiu

absent

Marinescu Ioan Sorin

prezent

Mazăre Radu Ștefan

absent

Nicolae Jianu

prezent

Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae

prezent

Onaca Dorel-Constantin

prezent

Osman Fedbi

prezent

Șaganai Nusfet

prezent

Județul COVASNA

Birtalan Akos

prezent

Marton Arpad-Francisc

prezent

Tamas Șandor

prezent

Țurlea Petre

prezent

Județul DÂMBOVIȚA

Ana Gheorghe

prezent

Bo¿tinaru Victor

prezent

Dîrstaru Dorin

prezent

Enescu Ion

prezent

Neagu Romulus

prezent

Popa Daniela

prezentă

Popescu Irineu

prezent

Rådulescu Zoner Șerban Constantin

prezent

Simion Florea

prezent

Județul DOLJ

Berceanu Radu Mircea

prezent

Brezniceanu Alexandru

prezent

Cazacu Vasile Mircea

prezent

Grigora¿ Neculai

prezent

Ionescu Bogdan

prezent

Ionescu Gheorghe

prezent

Ionițå Mihail Gabriel

absent

Manolescu Oana

absentă

Matei Ion Lucian

prezent

Nicolescu Mihai

prezent

Ro¿ca Ioan

prezent

Vasilescu Nicolae

prezent

Județul GALAȚI

Buruianå-Aprodu Daniela

prezentă

Ciumara Mircea

absent

Gheciu Radu-Sever-Cristian

prezent

Iacob Elena

absentă

Mihu Victor Traian

prezent

Nica Dan

prezent

Odisei Manole

absent

Protopopescu Cornel

prezent

Sandu Ion-Florentin

absent

Tomov Marilena

prezentă

Județul GIURGIU

Cristea Marin

prezent

Croitoru Mircea Adrian

prezent

Grigoriu Mihai

absent

Radu Alexandru Dumitru

prezent

Județul GORJ

Babalau Constantin

prezent

Drumen Constantin

prezent

Nicå Mihail

prezent

Pârgaru Ion

prezent

Popescu-Bejat Ștefan-Marian

prezent

Popescu Dumitru

prezent

Județul HARGHITA

Antal Istvan

absent

Asztalos Ferenc

prezent

Garda Dezideriu Coloman Becsek

prezent

Nagy Ștefan

prezent

Raduly Robert Kalman

prezent

Județul HUNEDOARA

Ana Gheorghe

prezent

Dimitriu Sorin-Petre

prezent

Giurescu Ion

prezent

Ifrim Dumitru

prezent

Neac¿u Ilie

prezent

Petreu Liviu

prezent

Priceputu Laurențiu

prezent

Șteolea Petru

prezent

Județul IALOMIȚA

Bivolaru Gabriel

prezent

Cristea Gheorghe

prezent

Popa Virgil

prezent

Tarna Gheorghe

prezent

Județul IAȘI

Aferaritei Constantin

prezent

Baciu Mihai

prezent

Cotrutz Constantin Eremia

absent

Dobre Traian

prezent

Dorin Mihai

prezent

Enache Marian

absent

Gazi Gherasim

prezent

Lupu Vasile

prezent

Mogo¿ Ion

prezent

Ranja Traian-Neculaie

prezent

Stanciu Anghel

prezent

Stoica Valeria Mariana

absent

Vintilå Dumitru-Mugurel

absent

Județul MARAMUREȘ

Bondi Gyongyike

prezent

Bud Nicolae

absent

Dunca Tudor Gavril

prezent

Godja Petru

prezent

Moldovan Petre

prezent

Pascu Ioan Mircea

prezent

Reme¿ Decebal Traian

prezent

Ștefånoiu Luca

prezent

Județul MEHEDINȚI

Barbaresso Emanoil Dan

prezent

Honcescu Ion

prezent

Micle Ulpiu-Radu

prezent

Nicolicea Eugen

absent

Raicu Romulus

prezent

Județul MUREȘ

Elek Matei Barna

prezent

Filipescu Ileana

absentă

Kakasi Alexandru

prezent

Kelemen Attila Bela Ladislau

prezent

Kereke¿ Karoly

prezent

Ladariu Lazår

prezent

Mure¿an Ioan

prezent

Pop Leon

prezent

Popa Mihai Ioan

absent

Județul NEAMȚ

Bivolaru Ioan

prezent

Bujor Liviu

prezent

Burlacu Viorel

prezent

Cazan Gheorghe Romeo Leonard

prezent

Hlinschi Mihai

prezent

Radu Elena-Cornelia-Gabriela

prezentă

Rådulescu Cristian

prezent

Tocu Iulian-Costel

absent

Județul OLT

Achimescu Victor

prezent

Arge¿anu Valentin

prezent

Arghezi Mitzura-Domnica

prezentă

Georgescu Florin

prezent

Grådinaru Nicolae

prezent

Groza Nicolae

prezent

Kovacs Carol-Emil

prezent

Județul PRAHOVA

Antonescu Niculae Napoleon

prezent

Avramescu Constantin Gheorghe

prezent

Barbarosie Victor

prezent

Ivånescu Paula Maria

prezentă

Moldoveanu Eugenia

prezentă

Moroianu Geamån Adrian Tudor

absent

Munteanu Mircea Mihai

absent

Opri¿ Constantin Remus

absent

Ruse Corneliu Constantin

absent

Sireteanu Mihail

prezent

Tudor Marcu

prezent

Vasilescu Valentin

prezent

Județul SATU-MARE

Biri¿ Anamaria Mihaela

prezentă

Budeanu Radu

absent

Drago¿ Liviu Iuliu

prezent

Pecsi Francisc

prezent

Pop Viorel

prezent

Varga Attila

prezent

Județul SĂLAJ

Bara Radu Liviu

prezent

Chichi¿an Miron

prezent

Veti¿anu Vasile

prezent

Vida Iuliu

prezent

Județul SIBIU

Dejeu Gavril

absent

Galic Lia Andreia

prezentă

Panti¿ Sorin

absent

Șincai Ovidiu

prezent

Trifu Romeo

prezent

Vâlcu Mircea

absent

Județul SUCEAVA

Babias Iohan-Peter

prezent

Bejinariu Petru

prezent

Chiriac Mihai

prezent

Ionescu Marina

absent

Iorga Leonida Lari

prezentă

Mândroviceanu Vasile

prezent

Nicolaiciuc Vichentie

absent

Palade Dan

prezent

Panteliuc Vasile

prezent

Sandu Alecu

prezent

Vataman Dorin

prezent

Vitcu Mihai

prezent

Județul TELEORMAN

Buga Florea

prezent

Cândea Vasile

prezent

Ianculescu Marian

prezent

Marineci Ionel

prezent

Noica Nicolae

prezent

Spiridon Didi

prezent

Videanu Adriean

absent

Județul TIMIȘ

Barany Francisc

absent

Bruck Werner Horst

prezent

Drågånescu Ovidiu Virgil

prezent

Dugulescu Petru

absent

Glåvan Ștefan

absent

Gvozdenovici Slavomir

absent

Milo¿ Aurel

prezent

Puwak Hildegard-Carola

absentă

Stanca Teodor

prezent

Șerban Gheorghe

prezent

Tabarå Valeriu

prezent

Tåvalå Tånase Pavel

prezent

Județul TULCEA

Antonescu Laurențiu George Crin

absent

Fenoghen Sevastian

prezent

Lazia Ion

prezent

Mesca Sever

absent

Vajda Francisc

prezent

Județul VASLUI

Båsescu Traian

absent

Buzatu Dumitru

prezent

Dan Marțian

absent

Ghiga Vasile

prezent

Ignat Ștefan

prezent

Mera Alexandru Liviu

prezent

Petrescu Virgil

prezent

Județul VÂLCEA

Decusearå Jean

absent

Dumitra¿cu Laurențiu

prezent

Gaspar Acsinte

prezent

Sabåu Traian

prezent

Stancov George Iulian

absent

Vâlceanu Gheorghe

absent

Județul VRANCEA

Albu Gheorghe

prezent

Hunea Carmen

prezentă

Manea Radu

prezent

Mitrea Miron Tudor

prezent

Nichita Dan-Gabriel

prezent

Udrea Florian

prezent

Municipiul BUCUREȘTI

Andronescu Ecaterina

prezentă

Badea Alexandru Ioan

prezent

Boda Iosif

prezent

Chiliman Andrei Ioan

prezent

Ciontu Corneliu

prezent

Cunescu Sergiu

absent

Diaconescu Ion

prezent

Dobrescu Smaranda

prezentă

Dorian Dorel

prezent

Dumitrescu Adrian Paul

prezent

Furo Ioan Iuliu

prezent

Gheorghiu Mihai

prezent

Iliescu Valentin Adrian

prezent

Ionescu Alexandru

prezent

Ionescu Constantin

prezent

Ionescu Galbeni Niculae Vasile Constantin

prezent

Iorgulescu Adrian

prezent

Macarie Sergiu

prezent

Nåstase Adrian

prezent

Negoițå Gheorghe Liviu

prezent

Pambuccian Varujan

absent

Petrescu Silviu

prezent

Popescu Dan Ioan

prezent

Popescu Tåriceanu Cålin Constantin Anton

prezent

Raica Florica Radița

prezentă

Sassu Alexandru

absent

Severin Adrian

absent

Stånescu Mihai Sorin

absent

Stoica Valeriu

absent

Teculescu Constantin

prezent

Voicu Mådalin

absent

Weber Ernest-Otto

prezent

Județul ILFOV

Lixåndroiu Viorel

prezent

Neagu Victor

prezent

Påunescu Costel

prezent

Petrovici Silvia

prezentă

Tokay Gheorghe a venit?

Județul ARGEȘ

Ghibernea Dan - absent

Județul BACĂU - prezenți toți

Județul BIHOR

Cosma Liviu - absent

Szilágyi Zsolt - absent

Țepelea Gabriel - absent

Județul BISTRIȚA-NĂSĂUD

Oltean Ion - absent

Județul BOTOȘANI

Mihăilescu Petru - prezent

Județul BRAȘOV

Babiuc Victor - absent

Kovács Tiberiu - absent

Județul BUZĂU

Ceaușescu Ion - absent

Județul CARAȘ-SEVERIN

Oană Gheorghe - absent

Spătaru Liviu - absent

Vilău Adrian - absent

Județul CĂLĂRAȘI - prezenți toți

Județul CLUJ

Kónya-Hamar Alexandru - absent

Lăpușan Alexandru - absent

Mátis Eugen - absent

Județul CONSTANȚA

Coșea Dumitru - absent

Mazăre Radu - absent

Județul COVASNA - prezenți toți

Județul DOLJ

Ioniță Mihai - absent

Manolescu Oana - absentă

Județul GALAȚI

Ciumara Mircea - absent

Iacob Elena - absentă

Manole Odisei - absent

Sandu Florian - absent

Județul GIURGIU

Grigoriu Mihai - absent

Județul HARGHITA

Antal István - prezent

Județul IAȘI

Cotrutz Constantin - absent

Stoica Valeria - absentă

Vintilă Dumitru - absent

Județul MEHEDINȚI

Nicolicea Eugen - absent

Județul MUREȘ

Popa Ioan - absent

Filipescu Ileana - absentă

Județul NEAMȚ

Țocu Iulian - absent

Județul PRAHOVA

Moroianu Geamăn - absent

Munteanu Mircea - absent

Opriș Remus - prezent

Ruse Corneliu - prezent

Județul SATU-MARE

Radu Budeanu - absent

Județul SIBIU

Dejeu Gavril - absent

Pantiș Sorin - absent

Vâlcu Mircea - absent

Județul SUCEAVA

Ionescu Mariana - absentă

Nicolaiciuc Vichentie - absent

Județul TELEORMAN

Videanu Adriean - absent

Județul TIMIȘ

Bárányi Francisc - absent

Dugulescu Petru - prezent

Glăvan Ștefan - absent

Gvozdenovici Slavomir - absent

Puwak Hildegard - absentă

Județul TULCEA

Crin Antonescu - absent

Meșca Sever - absent

Județul VASLUI

Băsescu Traian - absent

Dan Marțian - absent

Județul VÂLCEA

Decuseară Jean - absent

Stancov George - absent

Vâlceanu Gheorghe - absent

BUCUREȘTI

Cunescu Sergiu - absent

Pambuccian Varujan - absent

Sassu Alexandru - absent

Severin Adrian - absent

Stănescu Sorin - prezent

Stoica Valeriu - absent

Voicu Mădălin - absent

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Rog membrii celor două Birouri permanente să se deplaseze în sala de ședințe, pentru a face numărătoarea voturilor și apoi să întocmească procesul-verbal, iar dumneavoastră vă rog să rămâneți, în continuare, în sală.

Vă rog să vă ocupați locurile, doamnelor și domnilor senatori și deputați!

Fac încă o dată apel la colegii noștri să-și ocupe locurile, ca să putem continua ședința.

Să înțeleg că în stânga mea este o ședință a Guvernului, ce se întâmplă?!

(Se adresează unor domni deputați și senatori care discută agitați pe podium)

Domnul Gheorghe Dumitrașcu (din sală):

A fostului Guvern!

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Colegii noștri de aici... Vă rog, domnule Pițigoi și ceilalți, vă rog să luați loc, dacă se poate!

(Rumoare, agitație)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 22 july 2024, 14:25
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro