Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 2, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result > 02-04-1996 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 2, 1996

 Relevant paragraphs for the following query: 
Speaker: Dan Stelian Marin

2. Continuarea dezbaterilor la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1996

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Primul amendament pe care îl am aici este făcut de domnul senator Buruiană. Se referă la defalcarea sumei, a subvențiilor pentru agricultură, din care atâtea miliarde să trecem noi și să facem calculele pentru stimularea agriculturii, potrivit Legii nr.83.

Noi, în anexa cu Ministerul Agriculturii, avem trecute acolo câte diferențe de preț, câte prime, dobânzi pentru creditele acordate producătorilor agricoli, acea subvenție de 60 la sută din nivelul dobânzii plătită la bănci. Eu nu consider că mai trebuie, să arătăm aici... din care... atunci le nominalizăm toate sumele din anexă. Avem în anexă, și anexa face parte din lege, este anexa cu Ministerul Agriculturii, Anexa 3.

O altă propunere, tot a domnului Buruiană, "Diminuarea fondului de 922,5 miliarde lei subvenții pe produse și cele 200 de miliarde transferuri..." Ați auzit ce ne-a spus și domnul Ana, ce s-a mai spus la discutarea bugetului, subvențiile sunt destinate pentru cărbune și pentru minereuri neferoase. Ca să răspund la această întrebare și s-o accept aș avea și eu nevoie de niște răspunsuri la foarte multe întrebări. Renunțăm la producția de cărbune. Avem resurse valutare, circa 1,8 miliarde lei, pentru importul de cărbune?

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

1,8 miliarde de dolari, circa 45 de dolari CIF Constanța. Renunțăm la producția de cărbune. Avem capacități de a transporta acest cărbune? Capacităti pe calea ferată și capacități portuare? Renunțăm la producția de cărbune. Ce facem cu cei care lucrează? Sunt 350 de mii de oameni. Cât ne costă ca să-i trecem în șomaj? Ce probleme sociale vom avea? Deci, ca să vin eu și să spun, reducem subvențiile, eliminăm subvențiile pentru minerit, când în toată lumea, așa cum ne-a demonstrat domnul Bud, se practică această subvenție, inclusiv în Germania. Era un slogan - "Dați un pfening pentru cărbune". Deci, ce pot să vă spun? Noi, într-adevăr, an de an am redus subvențiile pentru minerit, producția a crescut cu 1,1 - 2 la sută, iar cheltuielile cu care se aprovizionează industria mineritului au fost majorate ca urmare a evoluției prețurilor, și în aceste condiții, toate reducerile noastre de subvenții se regăsesc integral în creșterea pierderilor la aceste unități de minerit. Deci nu pot să accept o asemenea propunere. Mi s-a prezentat la comisie, și la comisiile reunite, au respins o asemnea propunere de reducere a subvențiilor și a transferurilor.

Domnul deputat Costin ne propune majorarea fondurilor pentru lucrări de corectare a torenților cu 2 miliarde prin diminuarea corespunzătoare de la poziția de drumuri forestiere. O asemenea operațiune se poate face dacă ministerul de resort consideră că este posibil.

În anexa 3/26 avem o poziție singură cu defalcarea pe cele două categorii de cheltuieli. Poziția 3/26 - dacă ne uităm - exact această denumire are: "Cheltuieli pentru corectarea torenților și drumuri forestiere", deci chiar dacă nu am face noi acum prin legea de adoptare a bugetului această corecție se poate face prin execuție, așa cum dă dreptul legea executivului să modifice de la o poziție la alta. Eu nu am nimic împotrivă ca să corectăm la anexa 3/26 această poziție.

Domnul Mocuța, de altfel și domnul Bud și alți colegi, chiar de la Partidul Social Democrat Român, mi-a făcut propuneri de suplimentare a cheltuielilor la Capitolul "Prospecțiuni și lucrări geologice". S-au făcut propuneri de 11 miliarde, 20 de miliarde, 30 de miliarde.

Domnilor,

Eu înțeleg că acesta este un sector vital pentru orice economie, eu am înțeles și motivațiile că la acest capitol de cheltuieli, practic avem o scădere în termen reali, ținând cont ce am avut anul trecut, 80 de miliarde, anul acesta 80 de miliarde, inflația avută, rata inflației, la elaborarea bugetului, 20 la sută, deci numai ca să mențin în termeni reali, ar trebui încă 16 miliarde.

Personal, aș fi de acord să accept toate aceste amendamente și l-aș ruga pe domnul ministru al finanțelor să accepte aceste amendamente, indiferent că au fost făcute în plen și putem, dacă ne uităm, să facem o reducere, așa cum am făcut și anul trecut, la cheltuieli pentru finanțarea datoriei publice, respectiv la cheltuielile cu dobânzile, pentru că am în vedere, așa cum a fost și anul trecut, că nivelul dobânzilor în țară va scădea, nivelul pe piața internațională a scăzut și el. Mi se va da replică că, față de 900 de miliarde cât am avut anul trecut în execuție, anul acesta avem 1250 miliarde lei la dobânzi pentru datoria publică, în condițiile în care datoria publică internă crește corespunzător deficitului bugetar și în condițiile în care cheltuielile pentru datoria publică externă aferentă dobânzilor vor crește ca urmare a deprecierii cursului din ultima perioadă. Dacă nu se acceptă această soluție de reducere cu 20 de miliarde la cheltuielile cu dobânzile pentru datoria publică, să se accepte eventual reducerea cu 20 miliarde la transferuri.

Domnul Comănescu propune să se reducă suma de 73l,4 miliarde de la subvenții și suma de 1042,4 miliarde pentru transferuri cu 160 de miliarde lei, care să fie adăugată la suma de 595 miliarde pentru cheltuieli de capital. Suma de 160 de miliarde să fie trecută la alineatul c) pentru drumuri și poduri.

V-am spus, cheltuielile cu subvențiile și transferurile către bugetele locale, acestea sunt bine dimensionate și trebuie să-mi arate precis unde a constatat domnul deputat că s-au trecut sume nejustificate și dacă titularii respectivi acceptă sau nu asemenea reduceri? Că, într-adevăr, avem nevoie la drumuri, dar le facem în limita posibilităților financiare.

Domnul Avramescu cere suplimentarea cu 30 de miliarde la prospecțiuni și lucrări geologice. Am răspuns.

Domnul, nu înțeleg aici cine, Barna, da ...

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Da. Din sume în lei și valută încasate potrivit legii din amenzi și confiscări de bunuri de către personalul poliției sanitar-veterinare, o cotă de 25 la sută se va reține de Ministerul Agriculturii pentru Agenția Națională Sanitar-Veterinară.

Domnilor,

Noi am mai discutat. Le-am dat și destinația, ați văzut la Ministerul Apărării și la Ministerul de Interne, numai pentru cheltuieli de capital și cheltuieli materiale.

V-am spus că toate sursele de venit au fost luate în calcul la elaborarea bugetului, și această sursă de venit. Majorăm aici, dar trebuie să scădem în altă parte. Deci, deficitul va apare, ca atare, și vă spun că personal nu sunt de acord ca din amenzi și penalizări să dăm la cel care aplică amenzile și penalizările.

Faptul că am acceptat... eu am prezentat punctul de vedere al comisiilor, nu punctul meu personal de vedere. Nu pot să stimulez pe cel care dă amenzi și penalizări, dar v-am spus: nu este o soluție, nu este o sursă de venit. O adaug aici, trebuie s-o scad în altă parte. Se produce un dezechilibru. De, altfel, amendamentul este de fond, care trebuia prezentat mai înainte.

Aici, la Bistrița-Năsăud, domnul deputat Calatis...

................................................

Domnul Dan Marin Stelian:

... Catarig zice că în zonele extravilane, alimentarea cu energie a fiecărui consumator se va face prin instalarea unui transformator coborâtor. Nu prea mă pricep eu la tehnică, dar la cifre mă mai pricep ... Se propune pentru această acțiune suma de 300 milioane lei. Așa cum v-am spus, orice suplimentare de cheltuieli trebuie să aibă și sursa din care se realizează.

Amenajarea hidrotehnică a râului Someșul Mare, Județul Bistrița-Năsăud, probabil, 20 de miliarde, fără indicarea sursei. Dacă ne uităm în anexa la Ministerul Industriei, la regie, probabil că a avut în vedere niște priorități, ca să le termine pe cele care sunt deja începute, urmând ca investițiile noi să se vadă, dar cu 20 de miliarde nu pot să accept o suplimentare a bugetului, pentru că nu avem resurse.

Domnul Birtalan propune o reducere a subvențiilor, o reducere a primelor și adaugă în plus 31,4 miliarde, "... pentru sprijinirea, în condițiile legii, a întreprinderilor mici și mijlocii".

Domnilor,

Legat de subvenții, v-am spus. Ca atare, nu pot să accept reducerea subvențiilor pentru cele două sectoare.

Domnului Bud, în legătură cu cheltuielile pentru prospecțiuni și lucrări geologice, i-am răspuns.

La celelalte, nu am nici o soluție.

"Suplimentarea cu 50 miliarde lei pentru lucrări de investiții în întreprinderi producătoare de tehnică militară". Nu că nu înțeleg propunerea dumneavoastră, dar nu înțeleg de unde să suplimentăm această cheltuială.

Din sală:

Dacă nu înțelegeți, ce mai căutați acolo?

Domnul Dan Marin Stelian:

Mai vin și mă reciclez la dumneavoastră, domnule... că sunteți pregătit în domeniul acesta.

................................................

Domnul Dan Marin Stelian:

În legătură cu amendamentul domnului Șteolea, ca 25% din încasările din amenzi și penaliări, obținute de unitățile teritoriale ale direcției sanitar-veterinare să rămână la dispoziția acestora, răspunsul l-am dat.

În legătură cu amendamentul, tot al domnului Șteolea, de suplimentare a cheltuielilor de capital la Regia Autonomă a Cuprului Deva, cu 20 de miliarde lei, pe seama profitului Băncii Naționale. O asemenea soluție eu nu pot să accept, pentru că Banca Națională, într-adevăr, cumpără aurul de la Regia Autonomă a Cuprului Deva, dar o cumpără la prețul pieței și prețul intern al aurului se formează în funcție de prețul internațional al aurului, care, dacă vă interesează, în prezent este de 396 dolari/uncia, asta înseamnă 12.800 dolari/kg., înmulțiți și dumneavoastră cu cursul și uitați-vă vis-a-vis de preț. Deci, eu sunt de acord ca prețul la aur să fie actualizat mai des, dar nu să suporte subvențiile Banca Națională, subvențiile sau cheltuielile făcute pentru investițiile Regiei Autonome a Cuprului.

Domnul Șteolea propune ca la litera a), unde vorbim de subvențiile pentru agricultură, să adăugăm "... și inclusiv cele pentru acoperirea diferențelor de curs la importurile critice guvernamentale aferente, efectuate în anul 1991".

Domnilor,

Toate diferențele de curs la produsele la care aveam stabilite prețuri au fost rezolvate prin preluarea la datoria publică. Putem noi să înscriem ceva, aici, fără să avem un calcul, fără să analizăm dacă aceste diferențe se cuvin, sau nu se cuvin? Deci nu putem să acceptăm un asemenea amendament.

Aici se pune o nonminalizare: să trecem prime pentru producători agricoli, subvenții de dobânzi la credite...

Domnilor,

Haideți să ne uităm la anexa 3, cu Ministerul Agriculturii, că avem prime, diferențe de preț și le avem nominalizate ca atare.

Vreți ca anexa s-o trecem în articole? Este la propunerea Ministerului Agriculturii. Aș ruga ministerele să nu mai insiste pe lângă comisii să bage amendamente, pentru că noi am primit un proiect de lege al Executivului și toți miniștrii își spun punctul de vedere în cadrul ședinței de Guvern, de aprobare a hotărârii cu proiectul de buget.

Continuarea lucrărilor la linia din Dângiu-Săveni, respectiv la toate liniile ferate care sunt în curs de execuție în Județul Botoșani. Ce aș vrea să vă spun eu? În aceeași situație este și la Vâlcea, de unde sunt eu senator, la linia ferată Rm. Vâlcea - Vâlcele, dar cea mai mare parte a acestor lucrări noi vor fi finanțate din cadrul acordului de împrumut încheiat cu Banca Mondială, 150 milioane de dolari, pentru reabilitarea căilor ferate române. Deci sunt soluții pentru rezolvarea acestor situații.

În legătură cu amendamentul domnului Cerăceanu, ca din fondul special de 376 milioane pentru energie să nu se acorde nimic pentru Centrala nucleară Cernavodă, ci să fie avute în vedere numai cheltuielile pentru centrale hidroenergtice. Așa este, dar eu nu am văzut în anexa privind fondul special energetic că avem defalcată suma pe obiective. Poate o avem în anexa 3/19, la Ministerul Industriilor, și acolo se arată surse, din ce se finanțează investiția, surse, fondul energetic, alte fonduri de dezvoltare, fonduri speciale și bugetul de stat.

Eu am înțeles la ce s-a referit domnul Cerăceanu, că avem 376 miliarde în 1996, aproximativ la același nivel cu 1995, dar, domnule Cerăceanu, să știți că și sumele acestea care se plătesc către fondul de dezvoltare sunt și ele afectate de acest cronic blocaj financiar din economie, a relației de plăți, care a ajuns în momentul de față la cifre pe care nu ni le putem imagina. Sunt la o bancă comercială, o singură bancă, din cele 30, care are peste 9.000 miliarde lei blocaj, în creștere în două luni cu 1.000 de miliarde.

Deci, domnule președinte, eu aș ruga pe domnul ministru al finanțelor, după ce am vorbit, adică să accepte aceste amendamente legate de suplimentarea cheltuielilor pentru prospecțiuni geologice cu circa 20 de miliarde, și să acceptăm amendamentul domnului Costin referitor la cele 2 miliarde, dar asta o putem face în cadrul anexei.

Aș ruga Ministerul Finanțelor să-și noteze și să nu mai fie cazul să revenim la anexă, dacă este posibil, după ce se consultă, bineînțeles, cu Ministerul Apelor, ministerul titular.

Eu vă mulțumesc.

................................................

Domnul Stelian Dan Marin:

Da.

................................................

Domnul Stelian Dan Marin:

Îl acceptăm.

................................................

Domnul Stelian Dan Marin:

Este acceptat pentru 10 miliarde.

................................................

Domnul Stelian Dan Marin:

L-am discutat.

................................................

Domnul Stelian Dan Marin:

Domnule președinte, amendamentul ar fi următorul: "Din sumele în lei și în valută încasate potrivit legii..."

................................................

Domnul Stelian Dan Marin:

"Din sumele încasate potrivit legii de către personalul poliției sanitar-veterinare..."

................................................

Domnul Stelian Dan Marin:

"Din sumele încasate potrivit legii de către Agenția națională sanitar-veterinară, o cotă de 25% se va reține de Ministerul Agriculturii și Alimentației, ca mijloace extrabugetare, pentru finanțarea cheltuielilor materiale și de capital specifice dotărilor operative, în conformitate cu normele privind finanțele publice." Dar nu sună... "Din sumele încasate potrivit legii de către Agenția națională sanitar-veterinară, o cotă de 25% se va reține de Ministerul Agriculturii, ca mijloace extrabugetare, pentru finanțarea cheltuielilor materiale și de capital specifice."

................................................

Domnul Stelian Dan Marin:

Nu avem ce să votăm.

................................................

Domnul Stelian Dan Marin(din lojă):

Am înțeles, materia aceasta o cunosc, domnule ministru!

................................................

Domnul Stelian Dan Marin:

Nu.

................................................

Domnul Stelian Dan Marin(din lojă):

De fapt, eu i-am răspuns înainte domnului ministru,

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Trebuie să discutăm articolul pentru că am arătat, noi trebuie să ne încadrăm într-o limită a deficitului, indiferent de ce lege poate să apară. Pentru a plăti o sumă de la buget trebuie îndeplinite două condiții obligatorii: bază legală și prevederi cu această destinație în buget. Nu se îndeplinesc cele două condiții, nu se primește. Poate să fie bază legală, dar să nu ai sume cu această destinație în buget.

Vă mulțumesc.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin (din loja comisiei):

Dacă îl aprob prin lege, îl facem legal.

................................................

Domnul Dan Stelian Marin (din loja comisiei):

Sursa ?

................................................

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

În legătură cu amendamentul Comisiei pentru drepturile omului, prezentat de domnul Tăvală. Domnule Tăvală, nu l-ați prezentat amendamentul pe care l-ați formulat, la Comisie. Uitați-vă la Anexa 2, pag.10, dumneavoastră ați propus echivalentul în lei a 1% din p.i.b., nu sume, nu nimic. Ori noi, bugetul îl facem în sume și apare respins de cele două comisii, tocmai din motive de resurse, nu mi-ați indicat resursele pe care le-ați avut în vedere când ați făcut propunerea aceasta de cheltuieli.

Eu nu sunt de acord cu colegul care a spus că cel care propune nu are obligația, are obligația că trebuie să-ți fundamentezi propunerea, nu alții să caute bani.

Ce a spus domnul secretar de stat, că dai mai mult, obții mai mult, a lăsat impresia că trebuie să se dea mai mult, dar nu ne-a prezentat ce se va obține din acest mai mult.

Comisiile buget-finanțe au respins amendamentul de suplimentare a cheltuielilor la nivelul de 1%.

De altfel, punctul de vedere mi l-am prezentat aici. L-am prezentat și în Senat, de aceea a fost respins de două ori în Senat, cu 1%. Nu putem să restrângem atribuțiunile constituționale ale Guvernului, respectiv aceea de a elabora bugetul de stat. Nu are dreptul nici o putere în stat să-i restrângă acest atribut de bază.

Deci, neavând resurse pentru suplimentare, nu avem dreptul să acceptăm amendamentele propuse.

Vă mulțumesc.

................................................

Domnul Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Domnul ministru al Finanțelor ne-a spus de ce nu acceptăm. Nu că nu înțelegem noi cu ce probleme se confruntă cercetarea, nu avem resurse, stricăm toate echilibrele: echilibrul valutar, echilibrul bugetar și echilibrul monetar în economie, ajorând cheltuielile fără resurse corespunzătoare, resurse care, așa cum v-a spus și ministrul Finanțelor, trebuie resurse neinflaționiste, resurse care provin din împrumuturi pe piața internă sau pe piața internațională.

Repet încă odată, și vă rog să mă scuzați, nu ne încadrăm în acest deficit, nu avem resurse nici pentru deficitul pe care l-a prezentat Executivul, pentru că resursele externe dispar în aceste condiții; și resurse externe nu numai de la organismele internaționale, de la Fondul Monetar Internațional, de la Banca Mondială, de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, de la Banca Europeană de Investiții și de la celelalte categorii de creditori: bănci comerciale, organisme guvernamentale ș.a.m.d., pentru că acest program care este stabilit cu Fondul Monetar Internațional stă la baza tuturor celorlalte credite pe care România poate să le obțină din străinătate.

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 14 juin 2024, 10:53
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro