Plen
Ședința Camerei Deputaților din 26 mai 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.80/01-06-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 26-05-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 26 mai 2004

2. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 229/2004

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Bun. Mergem cu completarea Legii învățământului și reluăm apoi, că domnul ministru vine acum, este la domnul Președinte Iliescu. Vine acum.

Trecem la Proiectul de Lege privind completarea Legii învățământului nr. 84/1995. (Domnul deputat Ion Neagu se consultă cu prezidiul.)

Are cuvântul domnul Asztalos din partea comisiei.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a fost sesizată spre dezbatere și avizare pe fond cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84 din 1995.

Proiectul de lege a fost avizat de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social.

Proiectul de lege are în vedere o serie de modificări menite să asigure creșterea capacității de decizie a consiliilor locale în legătură cu formarea, repartizarea și folosirea eficientă a fondurilor necesare unităților de învățământ preuniversitar de stat, stimularea preocupărilor pentru creșterea calității în managementul unităților de învățământ preuniversitar, creșterea eșalonată până în anul 2007 a procentului din p.i.b. alocat învățământului, ținând seama de generalizarea învățământului obligatoriu de 10 ani, de necesitatea diminuării gradului de subfinanțare a învățământului și de stimularea materială a personalului didactic și de conducere, precum și a unităților cu performanțe deosebite.

Prin aprobarea acestor modificări se realizează următoarele deziderate: reorganizarea rețelei școlare în sensul micșorării numărului de unități ca personalitate juridică. Fiecare unitate de învățământ, cu minimum 200 de elevi, 100 de preșcolari va avea buget propriu de venituri și cheltuieli întocmit și aprobat conform legii.

Alocarea fondurilor de la bugetul de stat și de la bugetele locale se va face pe baza principiului finanțării în raport cu numărul de elevi pe bază de costuri standard elevi sau preșcolari, corectate prin coeficienți de diferențiere în funcție de mediul rural, urban, nivelul și tipul de învățământ și condițiile social-economice ale zonei.

Sistemul de finanțare de bază este în raport cu numărul de elevi și finanțare complementară pe bază de programe.

Învățământul liceal, școlile de artă și meserii și școlile din localitățile defavorizate din punct de vedere social-economic vor primi un sprijin financiar mai consistent din partea consiliilor județene, din fondurile de echilibrare constituite la dispoziția acestora.

Directorul și consiliul de administrație al comunității vor primi atribuții sporite în execuția bugetelor și stabilirea ordinii de priorități în orientarea fondurilor puse la dispoziție. Fondurile rămase nefolosite la sfârșitul anului, ca urmare a folosirii raționale a lor sau a atragerii de surse suplimentare, vor rămâne la dispoziția școlilor pentru anul financiar următor fără diminuarea fondurilor alocate de la bugetul de stat și bugetele locale la care au dreptul conform criteriilor de finanțare prevăzute de lege.

Consiliul de administrație al școlii va avea în componența sa reprezentanți ai consiliilor comunale, orășenești, municipale sau județene, după caz, ai părinților și agenților economici.

Ministerul Educației și Cercetării și inspectoratele școlare își vor asuma cu precădere responsabilități care privesc elaborarea strategiilor de dezvoltare a învățământului, planificarea școlară, monitorizarea și evaluarea conținutului și calității procesului instructiv-educativ. Pentru evitarea unor disfuncționalități grave în sistemul de finanțare și administrare a unităților de învățământ generate de lipsa de pregătire managerială a directorilor de școli, de lipsa de profesionalism a unor responsabili, compartimente din domeniul financiar-contabil din școli și de la consiliile locale și primării, dispozițiile proiectului prezentului proiect de lege sunt prevăzute a se aplica eșalonat în perioada 2005-2007 într-un număr limitat de județe, începând cu acele unități de învățământ care îndeplinesc condițiile să asigure aplicarea integrală cu riscuri minime a noului sistem de finanțare și administrare. Aceste unități vor fi selectate de către inspectoratele școlare județene, consiliile județene și direcțiile județene ale finanțelor publice cu avizul consiliilor locale.

Trecerea treptată la noul sistem de finanțare și administrare se va realiza începând cu 1 ianuarie 2005.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice potrivit prevederilor art.73 din Constituția României. La lucrări au fost prezenți 25 de deputați din totalul de 26 membri ai comisiei.

La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitați în conformitate cu prevederile art.51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, Irinel Chiran - secretar de stat Ministerul Educației și Cercetării, însoțită de directori generali și consilieri: Maria Manolescu - secretar de stat Ministerul Finanțelor Publice, însoțită de consilieri, precum și reprezentanți ai Federațiilor sindicale din învățământ.

În urma dezbaterii, în ședințele din zilele de 12, 18 și 19 mai, comisia, cu unanimitate de voturi, a aprobat proiectul de lege cu amendamentele care sunt cuprinse în raportul comisiei. Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu. Trecem să lucrăm pe raportul comisiei.

Dacă la pct. 1 aveți obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Pct.2 dacă aveți obiecții? Vă mulțumesc. Adoptat.

Dacă la pct.3 aveți obiecții? Vă mulțumesc. Adoptat.

Pct.4. Vă mulțumesc. Adoptat.

Da, vă rog domnule Bentu.

Domnul Dumitru Bentu:

Mulțumesc, domnule președinte.

La pct.4 o intervenție pentru corectitudine gramaticală la alin.9: "unitățile de învățământ cu un număr mai mic de 200, 100 elevi preșcolari se organizează, reorganizează în cadrul unor unități de învățământ cu personalitate juridică aflate în subordinea aceluiași ordonator principal de credite". Textul precizează personalitatea juridică. Deci, "cu personalitate juridică".

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumesc.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Dacă la pct.5 aveți obiecții? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Pct.6 dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Pct.7 - adoptat. Pct.8 - adoptat. Pct.9 - adoptat.

Pct.10 - adoptat. Pct.11 - adoptat. Pct.12 - adoptat.

Pct.13 - adoptat. Pct.14 - adoptat.

Pct.15, vă rog, domnule Bentu.

Domnul Dumitru Bentu:

Domnule președinte, la pct.15 care se referă la consiliul de administrație a unității de învățământ, consider că ar putea fi completat și cu prezența contabilului unității. Deci, textul ar suna astfel: "Consiliul de administrație al unității de învățământ cu rol de decizie în domeniul administrativ este format din: director, director adjunct, contabilul unității..." și textul curge așa cum a fost redactat. Mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Comisia, vă rog.

Domnul Nicolae Napoleon Antonescu:

De acord cu "contabilul șef", dar formularea să fie așa: după "reprezentantul primarului, reprezentanți ai părinților, 1-5 reprezentanți ai cadrelor didactice, un reprezentant al elevilor pentru ciclul secundar superior și, după caz, reprezentanți ai agenților economici". De ce? Pentru că s-ar putea să nu fie agenți economici obligatoriu.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Stați puțin, că nu înțeleg, ce să nu fie?

Domnul Nicolae Napoleon Antonescu:

Deci: "după caz, reprezentanți ai agenților economici", să nu fie obligatoriu, că s-ar putea să nu fie vreunul care să fie interesat.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Păi, dacă e contabilul unității din învățământ, cum să nu fie...?

Domnul Nicolae Napoleon Antonescu:

Nu, nu, reprezentanți ai agenților economici din localitate care sprijină școala, domnule președinte.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, bine.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Vă rog, domnule Bentu.

Domnul Dumitru Bentu:

Tot aici un acord gramatical pentru școlile cu predare în limbile minorităților naționale, reprezentanții cadrelor didactice din consiliul de administrație "cuprind", nu "cuprinde". Mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Am înțeles.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Pct.16 dacă aveți obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Pct.17 dacă aveți obiecții?

La pct. 16 aveți obiecții? Vă rog.

Domnul Costel Marian Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am avut foarte multe legi în această perioadă, s-a lucrat până la ora 1.00 noaptea, s-a scăpat un sfârșit de frază. Alin.13: "Alin.3 al art.166 se modifică și va avea următorul cuprins: Baza materială..., nu mai dau citire la tot, "..orașelor, municipiilor, respectiv a sectoarelor municipiului București, al consiliilor județene și al consiliului general al municipiului București, cu excepția bunurilor care au intrat în proprietatea agenților economici privatizați. Se transferă această frază "după municipiul București". Aceasta este propunerea noastră și mai departe: "Predarea-preluarea se face pe bază de protocol", deci, mai departe curge în sensul normal al textului. Aceasta este propunerea.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Comisia, vă rog.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi pare rău să nu este prezent reprezentantul Ministerul Educației Naționale referitor la amendamentul propus de colegul Ionescu. Aș avea o scurtă observație. Aceste texte care sunt în fața dumneavoastră, după multe și lungi dezbateri principiale, au fost adoptate în comisie, nu pe baza unor decizii luate prin vot, ci prin consens. Deci, în momentul de față, eu personal care reprezint în lipsa domnului președinte comisia, nu am un mandat de a schimba acele texte în mod esențial care au fost acceptate de comisie prin consens, mai ales, având în vedere faptul că de fapt este vorba de un amendament care nu a fost depus la comisie și nu se află în rândul amendamentelor respinse. Deci, în plenul comisiei, cred că nu putem face niște modificări esențiale, mai ales dacă nu cunoaștem punctul de vedere al inițiatorilor. Vă mulțumesc. (Domnul deputat Costel-Marian Ionescu se consultă cu membrii prezidiului.)

Domnul Costel-Marian Ionescu:

Deci, ceea ce am propus eu adineauri, nu este propunerea mea personală și nici a grupului parlamentar din care fac parte, este a Guvernului, este un text de lege propus de Guvern, cu atât mai mult cu cât acest text de lege, iată, vine și completează în jurisdicția art.44 dreptul la proprietate privată, care spune că proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege. Deci, sunt câțiva care au cumpărat, nu putem să facem naționalizare după 14 ani. Asta ar fi culmea, la câteva bunuri care au intrat în patrimoniul unor societăți comerciale și au fost cumpărate de acestea, unele au fost cumpărate prin licitații normale, corecte de 10-12 ani, venim acuma și ce facem noi? Școala nu are nevoie și venim și naționalizăm, efectiv, încălcăm Constituția și încălcăm orice drept la proprietate privată. Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Aveți dreptate, domnule Ionescu.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte, ne-am consultat cu colegii și am ajuns la concluzia că amendamentul se poate accepta, desigur dacă acceptă și plenul Camerei. Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Domnul Wittstock, la pct. 17.

Pct. 16 adoptat cu modificările votate.

Pct.17, vă rog.

Domnul Eberhard-Wolfgang Wittstock:

Domnule președinte,

Stimate colege,

Stimați colegi,

La pct.17 am o propunere de amendare redacțională.

Pct.17 se referă la alin.4, 41 și 42 al art.166. Vedeți că la alin.41, de fapt, sunt cuprinse 2 alineate. Deci, este amendamentul de completare, teza finală. Propun ca această teză finală să fie numerotată cu 42, iar următoarele să fie renumerotate.

 

Domnul Asztalos Ferenc (din loja comisiei):

Nu are sens.

Domnul Eberhard-Wolfgang Wittstock:

Păi, nu poate exista un alineat care să aibă două alineate.

Vedeți, deci, teza care începe cu "nu fac parte din domeniul public..." ș.a.m.d. ar trebui să primească numărul 42 și restul, pe urmă, să fie renumerotate. Este o chestie elementară.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

A..., nu fac parte, ce este trecut cu litere ronde.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte, se poate accepta, fiindcă așa cum spune domnul Wittstock este mai clară.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. De acord.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Pct.17 adoptat.

Pct.18, domnul Bentu.

Domnul Dumitru Bentu:

O intervenție de redactare, domnule președinte.

La 43 "schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul ministrului educației și cercetării", cu minuscule, nu cu majuscule, dacă ar fi fost Ministerului Educației și Cercetării.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

De acord, da. Eu mă mir că vă scapă de la comisie chestiuni de genul acesta.

Pct.19 dacă aveți obiecțiuni.

De acord, domnule Bentu. Aveți la pct.19?

Domnul Dumitru Bentu:

Nu, la pct.20, aceeași intervenție.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

La pct.20 aceeași chestiune, se aprobă.

Pct.21 dacă aveți obiecții? Adoptat.

Pct.22 adoptat. Pct.23 adoptat. Pct.24 adoptat.

Pct.25 adoptat.

Pct.26. Vă rog domnule Bentu.

Domnul Dumitru Bentu:

La pct. 26 alin. 8, domnule președinte: "Determinarea costului standard se face pe baza indicatorilor... cu consultarea partenerilor sociali, "..aprobate prin hotărâre a Guvernului". Hotărâre cu "h", se scrie cu majuscule atunci când apare Hotărârea de Guvern nr. ...din data de...

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc. Aprobat.

Cine este pentru? Pentru gramatică?

Pct. 26 ce problemă mai aveți? Aceeași treabă, da.

Domnul Dumitru Bentu:

La pct. 26 alin. 23, cheltuieli ocazionate de desfășurarea activității Consiliului național pentru finanțarea învățământului preuniversitar. Mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Se aprobă. Vă mulțumesc.

Pct.26 adoptat.

Pct.27 dacă aveți obiecții? Adoptat. Pct.28 adoptat.

Pct.29 adoptat. Pct.30 adoptat. Pct.31 adoptat.

Pct.32 adoptat. Pct.33 adoptat. Pct.34 adoptat

Pct.35 adoptat.

Pct.36. Vă rog.

La 36, dar e text nemodificat.

Domnul Dumitru Bentu:

Da, dar în cadrul textului, "... beneficiază de aceeași"; "aceeași", nu "aceiași"; aceiași este masculin plural; "aceeași gratuitate".

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Sunteți de acord, comisia, cu doi de "e"?

Da, adoptat.

Pct.37. Adoptat.

Pct.38. Avem consens aici. Adoptat.

Am finalizat legea. O pregătim pentru votul final.

Mulțumim membrilor comisiei, care sunt foarte activi.

Domnule ministru, bine ați venit! Am rugămintea să luați loc. (Se adresează domnului Cristian Diaconescu, ministrul justiției.)

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 14:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro