Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 23-09-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 1996

12. Dezbateri: proiectul de Lege pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat

Domnul Adrian Năstase:

................................................

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, cel pe care l-a anunțat domnul deputat Emil Popescu - Legea pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat.

Rog pe membrii comisiei să ia loc în banca rezervată comisiei. Îl rog, de asemenea, pe domnul senator să vină mai aproape să ia loc în banca rezervată pentru inițiatori.

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.102 din Regulamentul Camerei, plenul, la solicitarea Biroului permanent, în ședința de luni, 9 septembrie, a aprobat avizarea și dezbaterea acestui proiect de lege în procedură de urgență.

Conform prevederilor art.105 și 106 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole, cât și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Invit birourile Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, sesizată în fond, să facă propunerile în acest sens.

Domnule președinte Albu, vă rog să faceți propunerile de durată de timp pentru procedura de urgență.

Domnul Alexandru Albu:

Legea este deosebit de importantă, numărul articolelor, însă, este redus, sunt articole foarte concentrate și am spune noi foarte clare.

Aș propune 45 de minute.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu 5 voturi împotrivă și o abținere, propunerea a fost acceptată.

Potrivit prevederilor art.105 din Regulament, urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

Începem cu titlul legii.

Domnul deputat Ruse. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Corneliu Constantin Ruse:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Înainte de a trece la discutarea proiectului de lege pe articole și inclusiv a titlului, aș vrea să revin cu o chestiune de procedură asupra dezbaterii în regim de urgență a acestui proiect de lege foarte important pentru procesul de restructurare și de privatizare în România, având în vedere că acest proiect de lege nu se referă la privatizarea AGROMEC-urilor, sau, știu eu, alte chestiuni mai puțin importante în economia națională, ci se referă la plămânul economiei naționale - este vorba de sistemul financiar - și mai ales că asupra acestui proiect de lege planează o prezumție de neconstituționalitate, de altfel prezumție de neconstituționalitate care este cu pregnanță pusă în evidență încă din art.1, țîn să vă aduc la cunoștință, domnule președinte, că dezbaterile în comisiile sesizate în fond s-au desfășurat în condiții de clandestinitate și cvorumul nu a fost nici un moment îndeplinit, nici la votarea pe articole, nici la votarea în ansamblu.

Din acest motiv, având în vedere și cele expuse anterior, vă propun ca acest proiect de lege să fie retrimis comisiilor și să fie discutat în procedura normală, având în vedere încă o dată că ne referim la privatizarea băncilor și având în vedere că aici, de pe masa guvernamentală lipsesc membrii importanți ai Guvernului - ministrul de finanțe, guvernatorul Băncii Naționale. Eu cred că la un asemenea proiect de lege de o asemenea anvergură, guvernatorul Băncii Naționale, primul-ministru al României, ministrul de finanțe ar fi trebuit să fie prezenți aici, și să discutăm acest proiect de lege într-o luni, la sfârșitul programului și cu o lipsă de cvorum evidentă. (Rumoare)

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Înainte de a-i da cuvântul domnului deputat Albu, vreau să reamintesc faptul că procedura de urgență a fost acceptată în plen, deci această chestiune nu mai poate fi modificată.

Doamna Paula Maria Ivănescu (din sală):

Procedural ....

Domnul Adrian Năstase:

Procedural, s-a adoptat prin hotărârea Camerei .... (Rumoare)

Sunt două aspecte: procedura de urgență a fost decisă la nivelul Camerei și ea a fost consemnată ca atare și s-a votat asupra acestei chestiuni.

Domnul Corneliu Constantin Ruse (din sală):

Biroul Camerei nu și-a făcut datoria ,,,

Domnul Adrian Năstase:

Biroul Camerei nu are această datorie. Asta-i altceva.

Are cuvântul domnul deputat Albu, ca să explice celelalte aspecte.

Domnul Alexandru Albu:

Procedura de urgență a fost stabilită de plenul Camerei. Nu există nici un dubiu asupra acestei probleme.

În ceea ce privește cvorumul, ședința celor două comisii s-a desfășurat în două zile.

In prima zi, când trebuiau să se ia deciziile cele mai importante ca să zic așa, am avut cvorumul. El este consemnat în foile de frecvență.

În cea de-a doua zi ni s-a făcut o recomandare din partea Biroului Camerei să luăm în discuție niște amendamente ale domnului Birtalan Akos, care la prima ședință s-a ridicat și a plecat, acuzând aceeași problemă, că nu există procedură de urgență și în consecință a părăsit lucrările comisiei. Ulterior ne-a prezentat niște amendamente scrise pe care le-am discutat a doua zi, când nu am avut cvorum. Atunci nu am avut cvorum, dar raportul s-a întocmit pe baza discuțiile din prima zi, când a fost cvorum.

Din punct de vedere procedural, după părerea mea nu este nici un impediment.

În ceea ce privește celelalte observații făcute de domnul deputat Ruse, la ședința comisiilor a participat din partea Guvernului doamna ministru Puwak, a participat un reprezentant din partea Ministerului de Finanțe și din partea Băncii Naționale a României. La nivelul Senatului reprezentarea fost la cel mai înalt nivel.

În prezent, noi am făcut invitațiile respective și avem un reprezentant al Băncii Naționale aici. Din păcate, reprezentanții Guvernului se află într-o ședință de Guvern și nu au putut să fie prezenți la ședință, dar ei au fost la discuțiile în comisie și s-au declarat de acord cu legea. Nefiind un proiect de lege care emană de la Guvern, dânșii trebuiau doar să se pronunțe dacă Guvernul agreează acest proiect de lege sau nu, ce implicații are asupra bugetului de stat și celelalte lucruri pe care dumneavoastră le știți și care s-au făcut toate astea la Senat,și s-au făcut și în comisie. Așa încât, după părerea mea, condițiile sunt prielnice demarării discuției la raportul asupra acestei inițiative legislative.

Mulțumesc.

O inițiativă legislativă care aparține unui grup de 75 de senatori emanând de la toate grupurile parlamentare din Senat, inclusiv din partea celor din opoziție.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Domnul deputat Birtalan Akos.

Vreau să vă spun că deja suntem în interiorul celor 45 de minute. Deci, procedura de urgență va fi utilizată.

Vă rog.

Domnul Akos Birtalan:

Mulțumesc, domnule președinte.

În susținerea, respectiv, în completarea celor spuse de domnul coleg Ruse aș vrea să ridic o problemă de procedură pe care a omis-o și domnul profesor Albu, pe care am ridicat-o la ședința din comisie și anume problema avizului dat de Consiliul Legislativ. Aici ați primit dumneavoastră, anexat la această propunere legislativă, un aviz al Consiliului Legislativ. Dar întâmplător nu este anexă la această lege, ci este la un proiect de lege care a fost inițiat de Guvern și a fost depus în Senat și nu a trecut în Senat. Deci, nu sunt întrunite nici la ora actuală, nu au fost întrunite nici la dezbaterea în comisie, condițiile regulamentare, conform Regulamentului Camerei Deputaților care prevede ,în mod obligatoriu, avizul Consiliului Legislativ. Și în procedură de urgență spune foarte clar art. 102 că în același termen de 48 de ore se primește și avizul Consiliului Legislativ. Deci, la ora actuală nu avem avizul corespunzător aferent acestui proiect de lege, avizul Consiliului Legislativ, motiv pentru care, zic eu, dacă respectăm Regulamentul Camerei Deputaților nu putem trece la dezbaterea propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Albu.

Domnul Alexandru Albu:

Avizul Consiliului Legislativ există. El este datat 15 mai. Domnul deputat Ruse a ridicat atunci problema că acest aviz al Consiliului Legislativ s-ar referi la proiectul de lege înaintat de Guvern, dar proiectul de lege înaintat de Guvern a fost respins de Senat pe 29 aprilie. Deci nu putea să fie vorba despre acest aviz legislativ, care este dat pe ziua de 15 mai. Nu e nici o legătură.

Ce se întâmplă însă? Dintr-o formulare nefericită, avizul legislativ are titulatura "Aviz cu privire la proiectul de lege", când el trebuia de fapt să fie numit "Aviz cu privire la propunerea legislativă". De aici toată confuzia.

Este drept că el este mai larg decât referirea la această propunere legislativă, această inițiativă legislativă, ceea ce nu strică, deoarece, știu eu, cu atât mai de folos ne poate fi.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Da, domnul senator Marin Stelian.

Vă repet, suntem în interiorul celor 45 de minute. Dacă doriți să discutăm aspecte procedurale, eu nu am nimic împotrivă.

Domnul Stelian Dan Marin:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnul Akos Birtalan, în cadrul ședinței comisiilor reunite ale Camerei Deputaților, a ridicat aceeași problemă și i s-a explicat.

Guvernul a înaintat proiectul de Lege pentru privatizarea băncilor comerciale în termen de 90 de zile, termen prevăzut de această lege. A înaintat proiectul de lege în anul 1995. Or, Consiliul Legislativ avizează proiectele de lege depuse după 1 aprilie.

I-am arătat din aviz că se referă la propunerea legislativă în conținutul ei. Da, i-am citit, i-am dat hârtia să o citească, dar unii, dacă lor li se spune că văd că e negru, poți să le arăți că e alb de o mie de ori. Deci, domnule, nu putea Consiliul Legislativ să dea aviz la un proiect de lege elaborat și înaintat de Guvern în anul 1995.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Da, vă rog, doamna deputat Paula Ivănescu.

Doamna Paula Ivănescu:

Dat fiind că sunt destul de multe puncte neclare și nevralgice cu privire la modul de discutare și de aprobare a raportului în comisie, dat fiind că reprezentanții Băncii Naționale a României și ai Guvernului nu sunt prezenți, v-aș propune, stimați colegi, să amânăm discutarea acestei legi în procedură de urgență pentru ziua de miercuri, urmând ca mâine să se întrunească comisia, eventual poate și Biroul permanent cu liderii grupurilor parlamentare, ca să hotărască modul de discutare și de votare a acestei legi. Mie mi se pare inoportun sa ni se prezinte de către domnul deputat Albu că reprezentanții Guvernului au susținut în Senat, important este să auzim și noi, aceștia mulți sau puțini care ne aflăm în sală care este punctul de vedere al reprezentanților executivului și ai Bancii Naționale.

Domnul Adrian Năstase:

Vă muțumesc.

Îmi face o mare plăcere să vă dau o veste bună, domnul ministru de stat Mircea Coșea va veni în 5 - 10 minute, pentru a vă transmite punctul de vedere pe care îl așteptați cu impaciență.

Guvernul nu reacționează la ritmul nostru extrem de neclar privind activitatea legislativă. Uneori lucrurile merg mai repede, alteori merg mai încet.

Da, vă rog, domnule deputat.

Da, doar o clipă, colegul nostru de la UDMR, și apoi vă dau dumneavoastră cuvântul.

Aveți cuvântul.

Domnul Akos Birtalan:

Domnule președinte,

Mie nu-mi place când se încearcă de la această tribună să fiu tras pe sfoară. (Râsete.)

Permiteți-mi să citesc din documentul pe care îl aveți și dumneavoastră. "Domnului Adrian Năstase - președintele Camerei Deputaților - .... adoptat în Senat în ședința din 3 sept.1996..." Așa se încheie prima pagină a proiectului pe care îl aveți. Este anexat avizul Consiliului Legislativ, care ne-ați explicat că se referă la cu totul altceva. Scrie astfel: "Analizând proiectul de Lege pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat, transmis de Senat cu nr. 2640 din 07.05.1996..."

Doamnelor și domnilor deputați, este clar, este o diferență enormă între cele două date.

Domnul Adrian Năstase:

Da, domnul deputat Albu.

Domnul Alexandru Albu:

Nu mai înțeleg, îmi scapă mobilurile acestei atitudini, datele pe care le-a exprimat colegul de la UDMR sunt în favoarea susținerii ideii că acest aviz legislativ se referă la actuala propunere legislativă. Propunerea legislativă este avizată de Consiliul Legislativ pe data de 15 mai. Că propunerea legislativă a fost adoptată de Senat în septembrie, asta este altceva, dar acest aviz legislativ nu se referă la legea Guvernului, care a fost respinsă pe 29 aprilie. Nu sunt clare lucrurile? Ei, nu știu...

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog foarte mult să nu comentați din sală.

Deci, stimați colegi, dacă eu înțeleg bine totuși, domnilor, a existat un proiect de lege care a fost respins de către Senat. După aceea a început o nouă procedură. Pe această bază, această inițiativă legislativă a fost trimisă pe 7 mai la Consiliul Legislativ, pentru avizare. Avizul s-a dat în data de 15 mai, iar Senatul a adoptat această inițiativă legislativă în 3 septembrie, fără intenția de a trage pe sfoară pe domnul deputat. (Comentarii.)

Deci, inițiativa legislativă, puteți să vedeți, a fost elaborată sau probabil chiar depusă pe data de 2 mai. Este vorba de o procedură în întregime nouă, cel puțin așa am înțeles eu, de aceea v-aș ruga să considerăm această chestiune clarificată și să mergem mai departe.

Da, doamna Ivănescu, înțeleg că mai aveți o excepție de procedură.

Doamna Paula Ivănescu:

Totuși revin cu propunerea de a se întâlni liderii grupurilor parlamentare, măcar dânșii, cu guvernatorul Băncii Naționale și cu reprezentantul Guvernului, domnul Coșea sau alt domn, pentru a le spune care este părerea lor, dacă nu mai avem timp să așteptăm până miercuri, când s-ar fi putut face toate diligențele. Deci, propun pentru 10 minute această..., că ați zis că în 10 minute poate ajunge, reuniune a liderilor grupurilor parlamentare cu acești reprezentanți ai Băncii Naționale și ai Guvernului acum și să nu mai întârziem până miercuri, dacă este așa de urgent.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Domnul deputat Dejeu.

Stimați colegi,

Eu înțeleg că atunci când s-a acceptat o procedură de urgență s-a considerat că această problemă este într-adevăr urgentă. Dacă nu este urgentă, bun, lăsăm băncile așa cum sunt și nu le privatizăm. Dacă există cumva intenția...

Domnul Gavril Dejeu:

Domnule președinte,

Exact în această problemă am dorit să iau cuvântul. S-a decis de către Cameră procedura de urgență.

Eu doresc să spun numai câteva cuvinte, să fie consemnate în stenograma ședinței.

După părerea mea, este o decizie pripită a Camerei, pentru că, în opinia mea, o problemă de o astfel de importanță cum este acest proiect de lege nu trebuie înghesuită într-o procedură care să lase bănuială asupra analizei de fond a problemelor. Nu vom avea discuții generale, nu vom avea părerea factorilor de specialitate, noi, care suntem chemați să votăm. Vom avea numai textele de lege în față, fără posibilitate de adoptare de nici un fel de amendament. La o lege atât de importantă, o astfel de procedură de urgență mie mi se pare că este o hotărâre pripită a noastră și aș dori să se consemneze, pentru că există în rândul opiniei publice, la adresa Parlamentului, acuzații că adoptă legi incoerente, adoptă legi în pripă, adoptă legi slabe din punct de vedere al facturii legislative și s-ar putea ca într-adevăr, pe undeva opinia publică să aibă și dreptate.

Deci, socot eu că această decizie a noastră de a dezbate un astel de proiect de lege, de atare importanță, în procedură de urgența este greșită. Altceva se poate face. Să lăsăm procedura normală și să afectăm acestei legi un timp rezonabil de dezbatere acum, astăzi, sau mâine sau poimâine, în această săptămână dar să nu se lase impresia că este vorba de o trece fugitivă peste un astfel de proiect de lege.

Domnul Adrian Năstase:

Multumesc. Domnul deputat Albu.

Domnul Alexandru Albu:

Domnilor colegi,

Vă rog să mă credeți că personal nu știu ce să înțeleg. Se constată un fenomen cu totul și cu totul interesant. Poziția unor colegi din Senat este diferită de poziția unor colegi din Camera Deputaților care aparțin... Poftim?

Din sală:

Nu ne interesează hotărârea sau poziția Senatului, ce spun ei...

Domnul Alexnadru Albu:

... care aparțin aceluiasi partid. Aici, printre inițiatorii acestei legi, un număr respectabil de senatori aparțin PD-FSN, dacă vreți să-i citesc, îi citesc, aparțin PNL, PL-93, PNȚCD etc. Deci, proiectul de lege a fost din inițiativă și agreat de către domniile lor. Asta este o primă problemă.

În al doilea rând, în ceea ce privește procedura de urgență, domnilor, când s-a votat această procedura de urgență nu v-ați gândit la această însemnătate extraordinară și nemaipomenită? V-au venit pe urmă gândurile că e legea importantă și nu trebuie s-o acceptăm în procedură de urgență? Cum eu știu că nu-și schimbă numai anumite viețuitoare părerile așa, dar și cei care le schimbă foarte des intră într-o altă apreciere.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Haideți să nu facem o discuție foarte lungă, aș vrea să cădem de acord asupra următoarelor aspecte.

În primul rând, am impresia că suntem cu toții de acord că o astfel de lege este necesară. Dacă ea este necesară, atunci nu poate fi adoptată de către acest Parlament decât în următoarele două săptămâni. Ca să fie finalizată în următoarele două săptămâni, ea trebuie să fie trecută prin Cameră, trebuie declanșată procedura de mediere, trebuie adoptat raportul Comisiei de mediere în cele două Camere și eventual săptâmâna viitoare, când vom avea o ședință comună, probabil la mijlocul săptămânii va trebui să fim pregătiți, în măsura în care sunt texte divergente, să le introducem în ședința comună. Orice altă abordare în legătură cu importanța legii care nu ține seama de aceste aspecte înseamnă că dorește împingerea acestei legi pentru următoarea legislatură. Aceasta este prima chestiune.

Sigur că domnul deputat Dejeu are dreptate. Această lege trebuia examinată cu mai multă liniște și probabil cu mai mult timp pe care să-l acordăm acestei dezbateri. Fără îndoială că este așa. Și, din acest punct de vedere, sigur că la Senat s-a acordat aproape o săptâmână pentru dezbaterea acestei legi și într-un fel nu este normal ca noi să acordăm numai 45 de minute. Dar să acceptăm totuși o anumită diviziune a muncii, așa cum am făcut de exemplu la Legea cooperației, unde la noi la comisie lucrurile au fost examinate..., și la alte legi, unde noi am făcut, să spunem, activitatea principală, iar la Senat lucrurile au trecut mai rapid. Dacă nu facem o astfel de diviziune a muncii și înțeleg că inițiativa legislativă a fost pornită la Senat și este o inițiativă multipartizană, nu este o inițiativă care să pornească numai din partea unui grup de senatori.

In aceste condiții, cred că ar trebui să găsim o soluție prin care, sigur, să poată fi spuse punctele sau elementele care nu sunt perfect preluate în text, dar în același timp sa ținem seama de faptul că fiecare minut în aceste 2 săptămâni este extrem de prețios. Și să înțelegem încă o dată că nu vom putea transfera dezbaterea care în mod necesar trebuia să aibă loc la nivelul comisiei, la nivelul plenului, nici dacă adăugăm o oră, nici dacă adăugăm 3 ore. Tot la nivelul comisiei de fapt aceste lucruri trebuie să se desfășoare. Dacă nu s-au desfășurat, sigur, este foarte rău, pentru că, să spunem perierea textelor și analiza lor, acolo trebuie făcută. Deci, aici mi se pare că lucrurile trebuie clarificate. Eu v-aș propune următorul lucru. Oricum astăzi nu vom mai avea timp în cele 20 de minute care urmează și bănuiesc, așa cum vă cunosc pe mulți dintre dumneavoastră, primul care va veni la cuvânt va cere să se vadă dacă există cvorum. Dați-mi voie să vă spun că am o anumită intuiție care funcționează destul de bine. De aceea, eu aș propune următorul lucru. Legea este extrem de urgentă. Cei care au vorbit despre urgența acestei legi și nevoia de dezbatere să accepte ca astă seară și până mâine dimineață să lucreze în comisie la discutarea legii, dacă mai este nevoie încă o dată pentru a clarifica toate aspectele.

Domnul Alexandru Albu:

Cei care au lipsit!

Domnul Corenliu Ruse:

Pentru că nu au fost anunțați!

Domnul Adrian Năstase:

Domnule, nu știu, acum termenul este în cunoștință.

Deci, eu am să fac această propunere, sigur nu înainte de a-i da cuvântul și domnului deputat Gheorghe Cristea, dar dupa aceea, ținând seama totuși de urgența necesară în examinarea legii, să fiți de acord să transferăm legea pentru mâine dimineață, dând posibilitatea ca în cursul acestei nopți să se stea 12-14 ore, cât va fi nevoie, pentru clarificarea tuturor aspectelor pe care le-au... nu-i suflați domnului deputat, domnule Ruse nu-i suflați...Domnule, cred că știe și singur ce trebuie să spună...(Domnul Ruse vorbește cu domnul Cristea)

Deci, rog pe domnul deputat Gheorghe Cristea să ia cuvântul.

Domnul Gheorghe Cristea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Ca să elimin temerile exprimate de la acest microfon vizavi de semnarea inițiativei legislative, vreau să-i spun domnului profesor Albu că noi vrem privatizarea băncilor și că am cerut mai demult privatizarea băncilor, și că s-a angajat Guvernul de foarte mult timp să facă privatizarea băncilor. Dar nu înțelegem să facem privatizarea băncilor în ultima săptămână de Parlament. Nu înțelegem să facem privatizarea băncilor pe un simulacru de dezbatere în comisie. Îmi pare foarte rău, domnule profesor, toată considerația, sigur că...

Domnul Alexandru Albu:

Dumneavoastră nu ați fost la ședință.

Domnul Gheorghe Cristea:

... nu am fost la ședință, pentru că nu am știut. Pentru că mi se pare inadmisibil ca o comisie, de fapt două comisii, o data pentru că nu au lucrat în cvorum, și asta se poate demonstra, dar mi se pare inadmisibil să lucreze pe fugă, cum se spune, haideți să mergem la sala nu știu care pentru o oră și să facem privatizarea. Aș vrea să vă rog și insist, pentru colegii de aici: să vă uitați la toate rapoartele venite de la Comisia economică. Sunt extrem de elaborate, sunt extrem de serios făcute. Acest raport nu seamănă nici pe departe cu ce înseamnă toate rapoartele de la Comisia economică. Are doua amendamente trecute așa... la o astfel de lege care este extrem de importantă. Îmi pare foarte rău că trebuie să spun, nu am știut că se ține această ședință. Am fost la sală toată ziua respectivă. Nu am știut acest lucru. Nu exista nici cvorum, nu se pune problema să nu o discutăm, sigur, dar s-o facem serios pentru că multe din prevederile acestui proiect de lege, în opinia noastră, nu rezistă unei analize serioase. Și nu are rost să o facem ca s-o facem și mai ales, repet, pe ultimii 10 metri, pentru că nici nu poți să mai spui că ultima sută de metri. Si tot pe ultimii 10 metri vine și privatizarea FPP-urilor.

Deci, ideea este ca, comisia, dacă discută acest lucru, să o facă la modul serios și în plenul ei și cu majoritatea respectivă, și atunci o să vedem cum arată acest raport. Și atunci se poate discuta în plen proiectul de lege, dar nu de maniera asta.

Domnul Adrian Năstase:

Da, supun votului dumneavoastră amânarea... Nu iertați-mă, v-am ascultat de 3-4 ori și ...(Domnul deputat Ruse dorește să ia cuvântul)

Domnul Corneliu Ruse:

Eu v-am făcut o propunere, dumneavoastră trebuie să respectați regulamentul. Doamna vicepreședintă a grupului nostru parlamentar a propus ceva...

Domnul Adrian Năstase:

Exact, am reținut. Liderii se pot întâlni fără să fie nevoie de o ...Nici vorbă... deci...(Domnul Ruse insistă și comentează)

Da, vă rog să veniți la microfon...Aveți cuvântul.

Domnul Corneliu Ruse:

Stimați colegi,

Vicelidera noastră de grup parlamentar, doamna Paula Ivănescu, a făcut propunerea, având în vedere importanța acestei propuneri legislative, care, între altele fie spus, în faza de proiect a fost respinsă de către Senat, după aceea a devenit propunere legislativă, deci s-a făcut propunerea, conform statutului de funcționare a Camerei Deputaților, de către lidera noastră de grup parlamentar, ca șefii grupurilor parlamentare, împreună cu Biroul permanent să se întrunească pentru a decide politic existența acestei legi, fiindcă vă spun un alt lucru, domnule președinte, în toată lumea s-au privatizat băncile și se vor mai privatiza, dar nu toate la grămadă, nu prin jaf, ci fiecare în mod dirijat, coordonat, cu toate procedurile de inițiere a procedurii de privatizare până la operațiunea de post control privatizare.

Acest proiect de lege nu răspunde acestor deziderate internaționale de privatizare și nici măcar celui mai umil proiect de lege în domeniul privatizării care a funcționat, începând cu Decretul-lege nr.54, Legea nr.58, Legea nr.55 și Legea nr.77/1995. Deci, acest proiect de lege este un simulacru de proiect de lege, iar noi, ca responsabili cu legiferarea în această țară, nu avem voie să ne batem joc de finanțele acestei țari.

Dacă domnul Albu vrea să facă acest lucru, nu are decât să o facă, dar fără voința politică a întregului Parlament nu se poate. Deci, eu va propun să respectăm regulamentul, și șefii grupurilor parlamentare, împreună cu Biroul permanent să se întrunească în această seară.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Domnul deputat Albu.

Domnul Alexandru Albu:

Domnul coleg Ruse în ultima lună, practic nu prea a fost văzut în Parlament, nu aveam de unde să-l anunț. De ce toți ceilalți au știut că ținem ședință de comisie, au știut din timp, iar din Grupul parlamentar PD-FSN, cu cei 6 reprezentanți ai săi în Camera Deputaților, nu a venit nici unul? Ce putem sa facem?

Altceva, că trebuie să existe voință politică. Domnule senator, cu ce scor a fost votată Legea în Senat?

Domnul Gheorghe Cristea (din sală) :

Nu ne interesează!

Domnul Alexandru Albu:

Ba da, vă interesează, domnule Cristea, pentru că majoritatea covârșitoare a colegilor din opoziție au votat acest proiect de lege în Senat. A fost votat. (Vociferări)

Și așa cum bine spunea domnul președinte Năstase, la noi s-a produs totuși o anumită diviziune a muncii între cele două Camere. Noi am discutat Legea cooperației în 4 ședințe de comisie, dar Senatul a discutat-o numai într-una sau într-una jumate. Tot așa s-a întâmplat acum, Senatul a debătut această lege mult timp și în profunzime, cu participarea tuturor grupurilor parlamentare, cu votul tuturor domnilor parlamentari sau aproape al tuturor din partea opoziției, ceea ce înseamnă că noi putem să ne economisim aici dezbaterile pentru alte legi. Nu văd absolut nici o piedică de ordin procedural sau de altă natură ca să intrăm în discuție cu acest proiect de lege. Nu se poate, nu înțeleg.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Domnul senator Marin Stelian.

Domnul Marin Dan Stelian:

Vreau să-i răspund domnului deputat Ruse, care a spus că acesta-i "un simulacru de proiect de lege de inițiativă".

Domnule Ruse,

Să știți că noi am studiat și legea din Spania, de privatizare a băncilor și legea din Franța, de privatizare a băncilor și legea din Cehia și din Polonia și din Ungaria. Deci, înainte de a trece să scriem pe hârtie, am studiat aceste legi. Proiectul de inițiativă legislativă trecut prin Senat, include în el propuneri formulate de toate grupurile parlamentare din Senat.Acest proiect de inițiativă a fost semnat de 75 de senatori, mai mult de jumătate plus unul, cît se cere pentru o lege organică.

Când ni se spune aici că vrem să privatizăm băncile, să facem jaf în banul public, ce pot să-i spun, domnilor? Citiți proiectul de lege, în care am inclus, noțiunea de "capital social actualizat", prin includerea în capitalul social al băncilor a tuturor elementelor patrimoniale, inclusiv clădiri, evaluate la prețul pieței.Am prevăzut în proiectul de lege că înainte de a se privatiza o bancă, trebuie actualizat capitalul, trebuie făcută expertiza financiar-contabilă și evaluarea patrimoniului, de către firme specializate.

Domnilor,

Proiectul de lege este foarte urgent, așa cum s-a spus aici. Ați văzut? În Legea nr. 55 pentru accelerarea privatizării, la art. 6 s-a spus: " ... Băncile comerciale cu capital de stat se privatizează pe bază unei legi speciale". Tot la art. 6 s-a spus și cum se vor privatiza: prin majorarea capitalului , cu subscrieri și vărsăminte, numai, cum zice legea, " ... numai contra numerar", deci, nu pe cupoane sau pe altceva. Iar în Acordul de împrumut FESAL cu Banca Mondială, în Acordul privind prelungirea stand by-ului cu FMI-ul, s-a prevăzut obligația României de a începe procesul de privatizare a băncilor comerciale cu capital de stat din anul 1996. Păi, domnilor, aceste acorduri au fost aprobate prin lege, de Parlamentul României! Deci, ne-am dat acordul vis-a-vis de ele. Vreți să nu ne îndeplinim aceste obligații? Vreți ca să nu treacă prin Parlamentul României ultima lege legată de procesul de privatizare din România, acea a sistemului bancar? El va fi un proces de durată, dar trebuie declanșat și nu declanșat oricum, ați văzut cum prevede proiectul de lege , ci prin majorarea capitalului acestor bănci, majorare care are drept scop, consolidarea sistemului bancar, sistem de care depinde, practic economia României.

Eu vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Dan Marțian.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Socot și eu că există un consens destul de larg, în legătură cu ideea de fond, și anume necesitatea de a elabora un proiect de lege, pe baza căruia să se facă privatizarea societăților comerciale bancare cu capital de stat. Din acest punct de vedere, dacă ne uităm la propunerea legislativă, ea reflectă atitudini pozitive în beneficiul unei atari adoptări, atitudine pe care o putem deduce din semnăturile senatorilor din grupuri parlamentare, foarte diferite.

În al doilea rând, sigur că este o lege foarte importntă.Nu este cazul să insist eu asupra rolului băncii, în funcționarea economiei și mai ales în ceea ce privește articularea mecanismelor care reglează funcționarea economiei de piață.

Din acest punct de vedere, cred că este legitim interesul nostru, de a dezbate acest proiect de lege cu toată grija și să decelăm toate implicantele lui și să adoptăm o lege care să aibă forță reglementatoare, în așa fel încât procesul de privatizare să se desfășoare în coordonate corecte și în conformitate cu finalitățile pe care le urmărim.

Cred că din punct de vedere formal, procedural, problemele sunt clare, dar pentru că există divergențe, există anumite poziții destul de greu de adus la un numitor comun, poate că am putea reveni asupra ideii de dezbatere "în procedură de urgență", în sensul de a urma o procedură obișnuită, ceea ce ar da posibilitatea grupurilor parlamentare să-și exprime atitudinea față de această lege, eventuale propuneri, îndoieli, sugestii pe care le au.

În al doilea rând, cred că am putea să dăm posibilitatea, fiind vorba de un proiect care nu este foarte mare, să se poată prezenta, evident în limitele Regulamentului, și anumite amendamente.

Cred că ar fi o soluție de ieșire din impas și pentru simplul motiv că avem, potrivit Regulamentului, două dispoziții de care președintele Adunării poate să uzeze și anume: când socoate că într-o anumită problemă s-au exprimat punctele de vedere esențiale, iar restul luărilor de cuvânt riscă doar să repete și să introducă nuanțe secundare, poate propune întreruperea dezbaterilor, după cum avem o dispoziție regulamentară care prevede posibilitatea ca, Camera Deputaților să stabilească timpul afectat diferitelor aspecte ale dezbaterii.

Deci, din acest punct de vedere, eu cred că chiar dacă revenim asupra unei decizii a Camerei Deputaților, putem face acest lucru pentru ca să se poată exprima grupurile parlamentare și diferiți deputați în cadrul dezbaterilor, să putem vedea anumite amendamente care sunt rezolvabile - rezolvăm aici, care nu, cerem comisiei să le analizeze și, în acest sens, cred eu că s-ar putea trece la o dezbatere eficientă și care n-ar jugula posibilitatea de expresie a diferitelor grupuri parlamentare și a diferiților parlamentari.

În ceea ce privește întrunirea liderilor grupurilor parlamentare, sigur că se poate organiza. Noi nu am fost, în principiu, niciodată împotriva evitării unor asemenea consultări. Dar vreau să spun totuși un lucru: proiectul acesta de lege figura și pe ordinea noastră de zi de lunea trecută. Se putea deci, de atunci, dacă erau anumite îndoieli, anumite bănuieli, anumite supoziții, se putea cere o întrunire a liderilor grupurilor parlamentare, dacă era nevoie și cu participarea membrilor Biroului Permanent, în cursul săptămânii trecute.

De aceea, eu cred, domnule președinte, că pentru a restabili niște coordonate de convergență între diferite grupuri parlamentare, am putea reveni la decizia noastră privind dezbaterea "în procedură de urgență", și, pe acest temei, să se poată exprima, în cadrul dezbaterilor generale, exponenții grupurilor parlamentare, să vedem care ar fi amendamentele și problemele care ar fi ridicate în dezbatere, iar dumneavoastră aveți posibilitatea, în limitele pe care vi le acordă Regulamentul, de a face în așa fel, încât atunci când constatăm că se abuzează și finalitatea urmărită este doar cea a tărăgănării procesului de legiferare, să interveniți și să propuneți soluțiile corespunzătoare Camerei Deputaților. Aceasta, în vederea găsirii unei soluții de deblocare a impasului în care ne găsim.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Cred că linia de diviziune în acestă chestiune este mai curând între cei care doresc realizarea, adoptarea acestei legi, în această sesiune, și cei care nu doresc acest lucru.Am impresia că la Senat această linie de demarcație nu există.

La Camera Deputaților, pentru rațiuni care, poate că au apărut ulterior, se pare că această linie de demarcație există, sau, poate, pur și simplu, pentru că textul nu a fost conceput la Camera Deputaților, ci el este conceput la Senat.

"Procedura de urgență" la noi este o procedură extrem de dură și noi, probabil că va trebui la un moment dat, să facem o modificare de Regulament, pentru a găsi o soluție medie, o soluție de compromis, între cele două proceduri - una foarte laxă, una foarte generoasă și alta care este foarte strictă.

În ceea ce privește propunerile care s-au făcut, sigur, liderii grupurilor parlamentare se pot întâlni, se termină dezbaterea peste un minut, deci, nu este nici un fel de problemă, se pot întâlni.

Problema însă nu cred că este atât la nivelul liderilor, cât la nivelul plenului, și, probabil că va fi nevoie de o procedură intermediară, care să creeze atmosfera necesară pentru adoptarea legii, pentru că, altfel, degeaba insistăm pe "procedura de urgență", că nu vor exista condițiile pentru adoptarea textelor.

De aceea, cred că propunerea pe care a făcut-o domnul deputat Dan Marțian este corectă.

Să încercăm însă transferarea acestei dezbateri, cu maximă celeritate pentru ziua de mâine. Să acceptăm o procedură rapidă, dar care să nu fie totuși "o procedură de urgență", cu stabilirea, eventual, a unei durate maxime de timp, care să fie rezonabilă, deci, să fie oarecum o combinație între procedura normală, dar cu ghilotină pentru durata totală a dezbaterilor. În felul acesta, vom putea să avem și scurte intervenții în cadrul dezbaterii generale, pentru anunțarea unor puncte de vedere generale, și discutarea unor amendamente, dar ținând seama de aspectele pe care le-am prezentat mai înainte, care, ne place sau nu, înseamnă până la urmă, un timp extrem de scurt, pe care-l avem la dispoziție, pentru cele două săptămâni care au mai rămas.

În același timp, în măsura în care se consideră necesar, comisia să se reîntrunească astă seară.Domnul senator Marin Stelian să nu se supere, să accepte să participe la o întâlnire astă seară, împreună cu membrii comisiei, poate mai sunt unele elemente care n-au fost clarificate. La fel și domnul ministru de stat Mircea Coșea. Deci, de la ora 18,30, acum, să rămână pentru a discuta o jumătate de oră, o oră, 3 ore, cât este necesar, pentru a se clarifica această chestiune.

În măsura în care legea este considerată importantă, și am impresia că cei mai mulți consideră că legea este importantă, este bine ca mâine, când vor începe dezbaterile, cât mai multe dintre problemele respective să fie clarificate, astfel încât să nu fie foarte multe dezbateri în legătură cu chestiuni concrete în dezbaterea de mâine.

Vă consult, dacă un interval de 3 ore, vi s-ar părea rezonabil pentru dezbaterea de mâine, ținând seama de toate aspectele? Sigur că legea ar fi necesitat mult mai mult timp, dar ținând seama de toate aspectele pe care le-am prezentat, vă consult dacă puteți să acceptați pachetul de propuneri pe care l-am formulat, pe baza sugestiilor venite de la colegii parlamentari, de la doamna deputat Ivănescu, de la domnul deputat Ruse, de la domnul deputat Dan Marțian?

Supun votului dumneavoastră aceste propuneri.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Trei voturi împotrivă.

Abțineri? Sunt 5 abțineri.

Cu majoritate de voturi...

Domnul Radu Berceanu (din sală):

Îmi pare rău, dar nu este cvorum.

Din sală:

S-a votat!

Domnul Adrian Năstase:

Da. (Discuții în sală). Deci, am ieșit din ședință, deci nu mai putem să numărăm cvorumul (discuții).

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Radu Berceanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am ieșit din ședință înainte de începerea acestui vot, și, conform Regulamentului, se poate cere verificarea cvorumului. Deci, eu am cerut verificarea cvorumului, dacă acest vot a avut loc. Dacă nu a avut loc acest vot, pentru că, între timp se terminase timpul de ședință, trecusem de ora 18,30, atunci nu mai este nevoie de numărarea cvorumului.

Domnul Adrian Năstase:

Da.

Domnule deputat,aveți dreptate.Trebuie să aplicăm strict Regulamentul.

Aveți dreptate, încă o dată.

Deci, eu constat că a fost epuizat timpul pentru dezbaterea acestei legi și vom aplica mâine art. 106 alin. 2, care spune următorul lucru: " ... În situația în care timpul prevăzut la alin. 1 s-a epuizat, dezbaterea se încheie și președintele Camerei Deputaților va supune votului fiecare amendament cuprins în raportul comisiei sesizată în fond și fiecare articol, după care se va proceda la votarea finală a proiectului de lege sau a propunerii legislative".

Deci, sigur, domnul deputat Berceanu are dreptate, așa că, în aceste condiții, deoarece nu s-a acceptat formula pe care am propus-o, aplicăm Regulamentul, care, din acest punct de vedere, într-adevăr este foarte clar. A existat "procedură de urgență", timpul a fost de 45 de minute, timpul s-a epuizat și se aplică art. 106, deci mâine, în momentul în care se va discuta legea respectivă, se va trece direct la votul asupra amendamentelor.

De asemenea, rog totuși, pentru ca lucrurile să poată să fie clarificate în legătură cu aceste amendamente, ca, în sfârșit, comisia, membrii comisiei, împreună cu inițiatorul și cu reprezentanții Guvernului, să se întrunească astă seară și până mâine dimineață, să clarifice aspectele în discuție.

Vă mulțumesc.

Trecem la următoarea fază a programului nostru.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 14 juin 2024, 10:01
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro