Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 24, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result > 24-09-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 24, 1996

 Relevant paragraphs for the following query: 
Speaker: Dan Stelian Marin

6. Dezbateri; proiectul de Lege pentru privatizarea societăților bancare cu capital majoritar de stat

Domnul Marin Dan Stelian:

Domnule președinte,

Mie-mi pare rău că n-am înțeles ce amendament a formulat domnul deputat Ruse la titlul legii..., pentru că, toate cele 5 societăți bancare sunt cu capital de stat.

................................................

Domnul Marin Dan Stelian:

... cu capital majoritar de stat.

În Uniunea Europeană se consideră că o societate este cu capital de stat, în momentul când statul deține controlul, respectiv 50% plus o acțiune; se consideră că este cu capital particular, în momentul când capitalul particular deține controlul, respectiv 50% plus o acțiune. Deci, este corect. Putea să propună aici să eliminăm "cu capital majoritar", să eliminăm, ca să ne încadrăm în definițiile europene. Eu n-am înțeles de la dumneavoastră, probabil că dumneavoastră ați ridicat probleme în legătură cu art. 1 alin. 2 și hai să lămurim această problemă. Dar n-am ajuns acolo și...

Eu vreau să dau lămuriri în legătură cu art. 1 alin. 2, înainte să-l dezbatem.

................................................

Domnul Marin Dan Stelian:

Domnule președinte,

Am arătat ieri că această inițiativă legislativă a fost semnată de 75 de senatori...

................................................

Domnul Marin Dan Stelian:

Mă interesează pe mine, nu vă interesează pe dumneavoastră... V-am ascultat...

De la PD au semnat 8 senatori; de la PUNR - 6 senatori; de la Grupul liberal - 3 senatori; de la PNȚCD - 9 senatori; PDAR - 2 senatori; independenți - 2; UDMR - 1; Grupul liberal PSM - l.

Acum, în legătură cu cele ridicate de domnii deputați care au luat cuvântul. Mie îmi pare rău că dumnealor, făcând parte din comisiile de specialitate sesizate în fond, au lipsit la ședința comisiei, unde am clarificat....(Rumoare, vociferări).

Domnule, te-am ascultat și am ascultat prostii!..

................................................

Domnul Marin Dan Stelian:

Tac din gură!... și am clarificat toate aceste probleme.

A ridicat cineva problema celor 30 la sută în proprietatea FPP-urilor. Domnilor, să citim Legea 58: FPP-urile administrează, au fost înființate să administreze cota globală - și așa spune în lege - cota globală de 30 la sută din capitalul societăților comerciale cu capital de stat. Această cotă globală de 30 la sută a fost nominalizată în certificatele de proprietate care au fost înmânate fiecărui cetățean. După apariția Legii 55 și ca urmare a inflației, această cotă globală de 30 la sută făcea 18.000 de miliarde de lei. Prin cotele de privatizare stabilite pentru cele 3.900 și ceva de societăți, suma destinată privatizării era de 28.000 de miliarde, deci cu 10.000 de miliarde în plus.

................................................

Domnul Marin Dan Stelian:

Deci, aceste 28.000 de miliarde în cadrul acestei sume urmau să depună cetățenii cupoanele și certificatele de proprietate. Unii le-au depus la societățile comerciale, alții la FPP-uri, dar în limita cotelor stabilite pentru privatizare la cele 3.900 de societăți.

În al doilea rând, prin Legea 55/1995 privind accelerarea procesului de privatizare s-a stabilit că societățile bancare cu capital de stat se privatizează pe baza unei legi speciale. Și, totodată, s-a stabilit că privatizarea societăților bancare se face prin majorare de capital contra, așa spune acolo în lege, numai în numerar. Ca să vină cineva acum și să spună: "Domnule, acum vrem ca cei care au depus la FPP-uri cupoane să poată să cumpere acțiuni de la băncile comerciale". Nu, domnilor. Legea a stabilit că privatizarea societăților bancare se face numai prin majorare de capital și contra numerar, tocmai pentru consolidarea sistemului bancar, nu că acum este mai ușor de la 30 la 51% cum au zis cei care au vorbit... Nu, pentru că s-a urmărit tocmai majorarea capitalului având în vedere că societățile bancare sunt subcapitalizate și de sănătatea sistemului bancar depinde sănătatea economiei. De sănătatea banului depinde sănătatea economiei pentru că banul este precum sângele corpului omenesc: este curat, sănătos și economia este sănătoasă. Deci, acesta a fost scopul.

Nu este vorba de naționalizare, cota globală a FPP-urilor a fost individualizată pe oameni și s-a dat fiecărui cetățean cuponul și certificatul și l-a depus la societatea care a dorit.

Domnul Bud a arătat că n-ar fi posibilă o inițiativă legislativă întrucât Legea 55 stabilește că privatizarea societăților bancare cu capital majoritar de stat se face printr-o lege specială, elaborată și înaintată de Guvern în 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Domnilor,

Tocmai din cauza asta, eu v-am arătat ieri, pentru că legea este absolut necesară și de acea am făcut inițiativa legislativă. Nu ne interzice nouă vreo lege, nouă, parlamentarilor, să face o inițiativă legislativă.

De ce a fost necesară inițiativa legislativă? Așa cum v-am spus, privatizarea băncilor comerciale cu capital de stat, potrivit acordurilor încheiate de România, acorduri aprobate prin lege în 1995, trebuia să declanșeze acest proces. (Rumoare).

Să vă lămuresc, că nu știți, trebuie să studiați puțin legile, ca să mă întrebați! Dacă Legea 55 din 1995 a spus că această privatizare se face numai printr-o lege specială, nu se putea face prin altceva. Ca să respectăm acordurile internaționale. Că puneți întrebări întotdeauna: "Domnule, de ce nu putem să tragem în cadrul acordului de împrumut FESAL ?" De ce nu putem să tragem în cadrul acordului de prelungire a aranjamentului stand-by cu Fondul?" Uite că nu ne-am indeplinit nici această obligație. Să știți, reacțiile sunt foarte nefavorabile. Noi declarăm și toți declarăm că vrem privatizarea, dar când este vorba de privatizare, să finalizăm acest proces de privatizare și legislația în acest domeniu, gata, domnule, ne opunem! Și la orice soluție de redresare a economiei, se zice "nu s-a făcut privatizarea". Nu s-a făcut că nu suntem de acord.

Eu v-am spus că la Senat am găsit adeziunea tuturor grupurilor parlamentare și că acest proiect de lege pe care vi l-am prezentat dumneavoastră este rodul propunerilor făcute de toate grupurile parlamentare din Senat.

Eu vă mulțumesc și sper că n-am deranjat pe nimeni.

................................................

Domnul Stelian Dan Marin:

Domnule președinte,

Mai mulți vorbitori, nu le mai pronunț numele, pentru că nici atunci când iei cuvântul în numele inițiatorilor nu poți să pronunți numele, pentru că au dreptul la replică domnii deputați.

S-a spus aici de mai mulți domni deputați că proiectul de lege înaintat de Guvern a fost respins de Senat.

Domnilor, n-a fost respins de Senat. Nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru o lege organică. (Rumoare)

................................................

Domnul Stelian Dan Marin:

A întrunit...

................................................

Domnul Stelian Dan Marin:

Domnule președinte,

Așa primim proiectele de legi, care sunt trecute prin Senat și care n-au întrunit numărul de voturi la dumneavoastră, în adresă nu ni se spune "a fost respinsă", ni se spune, sub semnătura conducerii Camerei Deputaților, că "n-a întrunit numărul de voturi necesar".

................................................

Domnul Stelian Dan Marin:

Toți au vorbit aici că în Senat a existat o opoziție a P.D.S.R.-ului față de acest proiect de lege și însăși subsemnatul am fost împotriva acestui proiect de lege. L-am susținut și tot grupul parlamentar al P.D.S.R.-ului a susținut această lege, având în vedere importanța și necesitatea acestui proiect de lege. Noi am purtat discuții cu celelalte grupuri parlamentare și am căzut la un acord, acceptând anumite amendamente, propuneri formulate de celelalte grupuri parlamentare. Am primit propuneri de la toate grupurile parlamentare și într-o formă sau alta, aceste propuneri s-au regăsit în propunerea legislativă.

................................................

Domnul Stelian Dan Marin:

Tot aici s-a vorbit s-a vorbit foarte mult de naționalizare.

Domnilor, eu v-am spus, în Legea nr.58 scrie clar că Fondurile Proprietății Private administrează, nu sunt proprietare, cota globală de 30%. Că această cotă globală a fost individualizată pe fiecare societate, e o altă problemă. (Discuții, gălăgie. Clopoțel).

Problema reglementată de Legea nr.58, prin care s-au înființat aceste F.P.S.-uri, a fost modificată substanțial de Legea nr.55/1995.

Prin Legeanr. 55/1995, la cele 3.900 și ceva, aproape 4.000 de societăți, s-au stabilit cote de privatizare între 30, 40, 49, 51, 60 la sută, până la 70 la sută. Deci, cota asta globală se regăsește în cotele date F.P.P.-urilor și cetățenilor la cele 4.000 de societăți.Eu v-am spus că această cotă globală s-a regăsit în titlurile de valoare date la fiecare cetățean în parte, la cei 15 milioane de cetățeni.

La ora actuală, 13 milioane de cetățeni au depus la societățile supuse privatizării și 2 milioane de cetățeni la Fondurile Proprietății Private. S-au făcut propuneri, de ce aceste titluri de valoare, cupoane și certificate, nu pot să fie depuse la băncile comerciale? Păi, nu pot să fie depuse pentru că aceste bănci comerciale nu se privatizează potrivit Legii nr.55.

Și tot Legea nr.55 stabilește clar, la art.6, vedeți dumneavoastră, că privatizarea băncilor comerciale se face prin subscriere și vărsăminte numai contra numerar. Vă rog să mai recitim odată legea - numai contra numerar, nu pe bază de certificate. S-a avut în vedere tocmai consolidarea băncilor comerciale. Dumneavoastră știți, capitalul bănesc, în perioadă de inflație, este cel mai mult supus deprecierii. Și vă dau exemple cu bănci, cum au pornit cu capitalul în ‘90 și unde au ajuns acum cu toate fondurile proprii, făcute la limita maximă prevăzută de lege. Să vedeți ce degradare a capitalului social este la bănci!

Tocmai asta a avut în vedere legiuitorul, tocmai d-asta în acordurile internaționale, pe care o să le citim, pentru că se referă și la capitalizarea băncilor și consolidarea sistemului bancar, s-a avut în vedere ca prin privatizare să fie consolidate băncile. Consolidând sistemul bancar, consolidezi, practic, economia.

Deci, acei 30 la sută, cota așa-zisă a F.P.P.-urilor, a dispărut odată cu Legea nr.55/1995. Ea se regăsește, această cotă, la cele 4.000 de societăți care au avut dreptul să primească cupoane și certificate de 60 la sută, de 50, de 40 la sută. S-a spus aici că F.P.P.-ruile, probabil, încasează dividende și anul acesta și anul trecut.

Domnilor, pentru dividendele cuvenite F.P.S.-ului și F.P.P.-urilor a apărut o ordonanță în care se spune cu aceste dividende se majorează capitalul social al băncilor. Deci, după mine, practic, din 1995, după apariția Legii nr.55, F.P.P.-urile nu mai nici o cotă la băncile comerciale cu capital de stat.

................................................

Domnul Stelian Dan Marin:

Din punct de vedere contabil, numai contabil, domnule, că și în Legea nr.55 se prevede o asemenea regularizare pentru cei care se privatizează prin cupoane până la 70 la sută sau peste 30 la sută, prevede această regularizare și Legea nr.55 și o prevedem și noi aici, tocmai de asta, ca să nu stăm în permanență în ceață cu această cotă, că i s-ar mai cuveni F.P.P.-ului vreo cotă; F.P.P.-ul n-a fost proprietar. Dacă s-ar pune problema să rămână la F.P.P., cine-i proprietarul acestei cote de 30 la sută din capitalul băncilor, cine? Se pune problema cine-i proprietar, pentru că proprietari au fost, la 30 la sută, toți cetățenii României.

................................................

Domnul Stelian Dan Marin:

"Se consideră transferată"..., am acceptat aici. Din punct de vedere contabil, domnule deputat.

Și încă odată îmi exprim regretul că toți vorbitorii din această zi, dacă erau prezenți la ședința comisiilor din Camera Deputaților, problemele erau clarificate și nu mai pierdeam atâta timp.

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 14 juin 2024, 13:11
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro