Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 19, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.32/28-03-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 19-03-2008 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 19, 2008

  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru

Ședința a început la ora 10.00.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepreședinte al Senatului, și de domnul deputat Lucian Augustin Bolcaș, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistați de domnul senator Gavrilă Vasilescu, secretar al Senatului, și de domnul deputat Ioan Munteanu, secretar al Camerei Deputaților.

 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stimați colegi, vă invit să vă ocupați locurile.

Declar deschisă ședința comună de astăzi a Senatului și Camerei Deputaților.

Vă anunț că din totalul de 466 de deputați și senatori și-au înregistrat prezența un număr de 320 de colegi deputați și senatori, iar 146 de colegi deputați și senatori sunt absenți.

Cvorumul legal de lucru este îndeplinit.

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au adoptat proiectul ordinii de zi și programul de lucru pentru ședința comună de astăzi, în forma în care v-au fost distribuite.

Vă consult dacă sunt comentarii în legătură cu programul de lucru, respectiv lucrări în plen până la epuizarea ordinii de zi.

Nu sunt comentarii.

Vă consult dacă sunt comentarii în legătură cu ordinea de zi.

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră programul de lucru, respectiv lucrări în plen până la epuizarea ordinii de zi.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Se abține cineva?

Vă rog să votați.

Cu 311 voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, programul de lucru a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Se abține cineva?

Vă rog să votați.

Cu 311 voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, ordinea de zi a fost aprobată.

 
Adoptarea Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO

La punctul 1 din ordinea de zi este înscris Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO.

Dau cuvântul domnului deputat Mihai Mălaimare, pentru a prezenta propunerea privind înființarea unei comisii permanente a Senatului și Camerei Deputaților.

Vă invit la tribună, domnule deputat.

Aveți cuvântul.

 

Domnul Mihai Adrian Mălaimare:

Domnilor președinți, Doamnelor și domnilor senatori și deputați, Vă rog să-mi permiteți ca, într-un minut - spațiul acordat -, să vă rețin atenția asupra problemei legate de transformarea Grupului de prietenie cu UNESCO în Comisie parlamentară permanentă mixtă Camera Deputaților și Senat, pe durata unui minut, știut fiind că în acest spațiu de timp orice victorie posibilă este decentă și orice înfrângere, la fel de posibilă, este suportabilă.

Acum câțiva ani am răsfoit un document UNESCO și am avut revelația să constat că spațiul gestionat de UNESCO este unul al unei posibile lumi a viitorului, o lume gestionată de pace, o lume gestionată de efortul unanim pentru eradicarea sărăciei, a analfabetismului, o lume în care se pune accent pe comunicare, pe știință, pe cultură.

Totodată, a trebuit să constat, împreună cu toți cei care activează în spațiul UNESCO, puținătatea și ineficiența instituțiilor care sprijină efortul de traducere în fapte a acestor generoase idei ale laboratorului fabulos, care este UNESCO.

În efortul său personal de a descoperi soluții pentru eficientizarea instituțiilor pe care le gestionează, președintele Koïchiro Matsuura a salutat, în august, anul trecut, propunerea noastră, propunerea românească de a transforma Grupul de prietenie cu UNESCO în Comisie parlamentară permanentă mixtă, și a arătat, în mod clar, că România este, astfel, în premieră mondială și că beneficiază de un sprijin cu totul special atât în ceea ce privește proiectele, cât și în ceea ce privește instituțiile UNESCO.

Pe de altă parte, trebuie să vă semnalez că, între valorile fabuloase ale umanismului și o realitate pe care o trăim și care este mai degrabă sălbatică, eu sper că votul dumneavoastră va fi unul pozitiv.

Am încercat să evit, pe cât posibil, patetismul.

Am păcătuit cu un entuziasm prea puțin ponderat, așa încât, cu toată modestia și cu toată decența pe care le presupune prezența în fața Domniilor Voastre, vă solicit încredere și un vot pozitiv.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi, vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri.

Dacă nu sunt intervenții, supun votului dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 310 voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 
Adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor, cu modificările ulterioare

La punctul 2 din ordinea de zi este înscris Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor, pentru prelungirea activității comisiei.

Domnul ministru Voicu este prezent? Nu este.

Proiectul de hotărâre are un articol unic și vizează prelungirea activității acestei comisii până la data de 31 iulie 2008.

Vă consult dacă sunt intervenții.

Nu sunt intervenții.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre prezentat de subsemnatul.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 280 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat. (Discuții în sală.)

Componența comisiei nu a fost modificată, întrucât grupurile parlamentare nu au făcut alte solicitări, respectiv de înlocuire a membrilor prezenți cu alți membri.

Doriți să interveniți?

Vă rog, domnule deputat.

 

Domnul Cristian Rădulescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La punctul votat anterior, aș vrea să fac precizarea, în special pentru colegii din sală, că această comisie care s-a ocupat de elaborarea Proiectului de lege pentru uninominal, în afară de faptul că-i prelungim termenul, în afară de faptul că rămâne cu aceeași componență, va avea în atribuții -

aceasta este o chestiune discutată în Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților - și trasarea colegiilor uninominale într-o perioadă prevăzută de legea pe care tocmai am votat-o, de 90 de zile, dând, după aceea, rezultatul final al muncii sale către Guvern, care este obligat să adopte o hotărâre în acest sens.

Dacă până atunci nu se va finaliza această muncă, dacă nu se va încadra în termen, Guvernul este, conform legii, liber să hotărască mai departe.

Am făcut această precizare pentru a ști ce se va întâmpla cu atribuțiile prevăzute de lege pentru această comisie.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Sigur că precizările făcute de dumneavoastră erau necesare.

Acestea au fost discuțiile la nivelul comisiilor, la nivelul Birourilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, în sensul ca această comisie să procedeze, împreună cu toți parlamentarii, senatori și deputați, cu grupurile parlamentare, la delimitarea colegiilor uninominale.

 
Aprobarea propunerii de înlocuire a doamnei deputat Lia Olguța Vasilescu (Grupul parlamentar al PSD) cu domnul deputat Costache Mircea, în componența Comisiei parlamentare de anchetă privind activitatea Societății Române de Televiziune

La punctul 3 din ordinea de zi este înscris Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 64/2007 pentru constituirea unei Comisii parlamentare de anchetă privind activitatea Societății Române de Televiziune. (Discuții la tribună.)

Stimați colegi, a fost o derută la nivelul conducerii ședinței.

Grupul parlamentar al PRM din Camera Deputaților propune înlocuirea în comisie a doamnei deputat Lia Olguța Vasilescu cu domnul deputat Costache Mircea.

Vă consult dacă aveți obiecțiuni.

Dacă nu sunt obiecțiuni, supun votului dumneavoastră această propunere de înlocuire.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 286 de voturi pentru, un vot împotrivă și nicio abținere, propunerea venită din partea Grupului parlamentar al PRM a fost aprobată.

Adoptarea Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 64/2007 pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea Societății Române de Televiziune

A doua chestiune pe care trebuie să o rezolvăm prin vot este prelungirea termenului funcționării comisiei până la data de 30 aprilie anul curent.

Vă consult dacă aveți observații.

Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Cine se abține?

Cu 282 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat, respectiv modificarea componenței comisiei și prelungirea termenului.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind înființarea Comisiei comune de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului privind cazul Parcul Bordei

La punctul 4 din ordinea de zi este înscris Proiectul de hotărâre privind înființarea unei comisii comune de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului, privind cazul "Parcul Bordei".

Din partea inițiatorilor, îl invit pe cel care a fost desemnat să prezinte proiectul de hotărâre.

Vă rog, domnule senator Marius Marinescu, aveți cuvântul.

 

Domnul Marius Marinescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Vă mulțumim, în primul rând, dumneavoastră, celor de la PSD, că ați fost de acord cu inițiativa noastră, a PC, să deschidem o anchetă parlamentară în cazul "Afacerii Bordei".

Mulțumim și celorlalte partide, PNL-ului, PRM-ului, UDMR-ului și independenților, că au făcut acest lucru.

Sunt parlamentari de bună-credință.

PD-ul a fost împotrivă.

Corupția este la ea acasă în România.

Nu sunt prinși corupții.

România este considerată cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană. "Afacerea Bordei" este o afacere de peste un miliard de euro.

Sperăm ca această comisie de anchetă parlamentară să-i scoată la lumină pe cei vinovați și sperăm ca, împreună cu instituțiile abilitate, să-i "tragă în țeapă" pe cei vinovați.

Sunt curios cine va vota în favoarea lui Costică Constanda, cine va vota în favoarea mafiei.

O să cerem și o să arătăm bucureștenilor și României care este mafia.

Să arătăm cine sunt acei mafioți din Parlamentul României.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții?

Domnule deputat Rădulescu, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Cristian Rădulescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este un caz în jurul căruia s-a făcut multă vâlvă și inflamarea a fost, de multe ori, nejustificată.

Sprijinim și noi, Grupul parlamentar al PD-L, înființarea unei astfel de comisii de anchetă.

Dorim să nu fie una dintre acele comisii cu slabă eficiență, pe care Parlamentul s-a obișnuit să le creeze, iar populația s-a obișnuit să nu vadă niciun rezultat al muncii acestor comisii.

Vrem ca, în final, toată lumea să vadă - citându-l pe domnul inițiator - "care sunt adevărații mafioți din această țară".

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Doamna deputat Aura Vasile, vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupurile parlamentare ale PSD sunt inițiatoare la această solicitare și vrem să specificăm, de la început, că nu ne interesează, în acest moment, Constanda, care, probabil, este un pion, este un individ folosit, iar această comisie parlamentară trebuie să vadă și să înceapă cu primul act, actul de proprietate, actul în baza căruia a început acest tăvălug.

Cred că această comisie poate determina pe cineva să se sesizeze în legătură cu mafia retrocedărilor, această mafie care, teoretic, terorizează atât administrațiile publice, cât și cetățenii.

Cred că această comisie trebuie să se aplece cu multă responsabilitate asupra dosarelor și asupra hârtiilor care, cu toată acțiunea de presă, cu toată acțiunea politică care s-a desfășurat, cel puțin în ultima jumătate de an, au rămas niște documente "top secret", niște acte care niciodată, pentru nimic în lume, la orice solicitare, nu au putut să fie văzute.

Cred că, cu această ocazie, cetățenii municipiului București, și nu numai, vor avea acces la aceste informații.

Vă asigurăm, domnule deputat Rădulescu, că această comisie, și cu ajutorul dumneavoastră, va realiza ceea ce cetățenii Bucureștiului așteaptă de la noi.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Îl invit la tribună pe domnul deputat Mircea Costache, din partea Grupului parlamentar al PRM.

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Costache Mircea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupurile parlamentare ale PRM sunt de acord cu înființarea acestei comisii de anchetă, dar atrag atenția Parlamentului României ca această comisie nu cumva să aibă destinul celorlalte comisii de anchetă, și aș da un singur exemplu: a fost inițiată, cu votul plenului, Comisia de anchetă în Dosarul "Energia", a celor care "căpușează" energia, a "băieților deștepți", cum i-a numit cineva.

După două luni de activitate intensă, după zeci de ore de audieri, după zeci și zeci de persoane audiate, când s-a ajuns spre finalizare, când trebuia să se vină în fața plenului cu un raport, s-a aplicat o măsură, zice-se legală, de încetare a activității comisiei, care nu-l mai avea de audiat decât pe domnul Stolojan, din câte îmi aduc aminte, și încheia lucrările comisiei.

S-a spus că această comisie trebuie să-și înceteze activitatea întrucât s-a sesizat justiția.

Există această procedură: se sesizează justiția, face un dosar pe care-l ține undeva, pe sub "posteriorul" unui șef de la DNA, ascuns cu grijă, care nu va ieși niciodată la iveală și nu se va da niciodată publicității în ce stadiu este și ce finalitate are, iar comisia de anchetă, stabilită cu votul plenului, a muncit luni de zile degeaba.

Să nu se întâmple la fel și cu Comisia de anchetă în problema "Afacerii Bordei", căreia unii îi spun "Afacerea Bordel", pentru că este vorba de caractere compromise total, care mai dau și lecții de moralitate publică în fiecare zi națiunii, și atunci, dacă tot avem puterea de a înființa comisii, să avem și puterea de a le face să fie eficiente și să ajungă la o finalitate, să nu ne trezim că se sesizează din nou cineva de la justiție, face un dosar și comisia noastră a lucrat degeaba.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Mai sunt intervenții?

Domnul deputat Dragoș Dumitriu, vă rog.

 
 

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Stimați colegi,

Ați vorbit foarte frumos.

Discursurile dumneavoastră ne-au umplut inimile de bucurie, iar noi, conservatorii, ca inițiatori ai acestui proiect de hotărâre, vă rugăm un singur lucru: să nu uitați ceea ce ați spus astăzi!

În privința acestui proiect de hotărâre, vreau să vă aduc aminte că, în fapt, este, pentru început, bătălia unui singur om care a plătit politic pentru această luptă, fiind exclus din partid, în condițiile în care a avut curajul "să dea în fapt" persoane importante din propria grupare politică.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Domnule senator Szabó Károly, vă rog.

 
 

Domnul Szabó Károly Ferenc:

Domnule președinte,

Onorați colegi,

Menționez din capul locului că nu vorbesc în numele Grupului parlamentar al UDMR, dar nu mi-am putut reține o intenție de a face un comentariu pe marginea discursului introductiv de la acest punct din ordinea de zi.

Cred că ați putut observa și Domniile Voastre anumite accente care vin din trecutul de dinainte de 1989, în care trebuia neapărat înfierat ceva.

Sună tot atât de fals, în afară de buna intenție de a face lumină într-o chestiune, într-adevăr, destul de complicată.

Nu cumva să se creadă că, dacă nu ne aliniem neapărat oricărui fel de discurs, suntem împotriva cauzei nobile a luptei împotriva corupției.

Altminteri, fără a mă opune înființării acestei comisii, vreau să-mi exprim anumite rezerve în legătură cu eficacitatea pe care o poate avea și să aduc anumite argumente împotriva ideii de a înlocui, de a substitui competențele și activitatea unor autorități ale statului care au responsabilitate primordială în domeniul înfăptuirii justiției în toate fazele ei.

Parlamentul nu este una dintre aceste autorități.

Parlamentul, într-adevăr, creează cadrul legislativ, dar nu aplică legile și nu trimite pe nimeni la închisoare.

Cu atât mai grav mi se pare atunci când cineva aruncă acuzații destul de ușor în legătură cu membrii Parlamentului, care ar putea fi, pasă-mi-te, colaboratori sau membri ai mafiei.

Vă rog foarte frumos să nu ne lăsăm purtați de elemente ale discursului din trecut, în care trebuia să înfierezi, repet, cu mânie, anumite lucruri.

Atunci vorbeam despre lupta de clasă, acum vorbim despre lupta împotriva corupției.

Justiția trebuie să-și facă datoria și Parlamentul nu are, în niciun caz, rolul de a se substitui justiției.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă mai sunt alte intervenții pe fond.

Nu mai sunt alte intervenții.

Vă rog, domnule vicepreședinte Lucian Bolcaș, o chestiune de procedură.

Aveți cuvântul, domnule vicepreședinte.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Am două precizări, de data aceasta, aproape procedurale.

În primul rând, vreau să precizez rolul și locul Parlamentului.

Este bizar ca, după trei ani de legislatură și după 18 ani de regim democratic și funcționare democratică, să se vorbească aici de substituirea competențelor Parlamentului cu celelalte organe ale statului, atunci când se constituie o comisie de anchetă.

Este absolut jenant dacă aceasta este o concepție despre rolul și funcțiile Parlamentului și a unei comisii parlamentare sau, poate, este o părere personală, strecurată cu o anume intenție.

Nu sunt prezumțios, nu fac procese de intenție, dar nu doresc ca de la această tribună, din diverse interese de grup, de grupuri sau de colectivități etnice, să se submineze rolul și funcția Parlamentului.

În al doilea rând, consider regretabilă intervenția colegului nostru, domnul deputat Dragoș Dumitriu, care, de la înălțimea inițiatorului acestui proiect de hotărâre, evident că alături de PSD - dați-mi voie să-l completez -, califică: "Dragi colegi, ați vorbit foarte frumos!"

Nu, domnule coleg, atunci când rezultatul, chiar al propunerii dumneavoastră, depinde de votul și asentimentul celorlalți, colegii nu vorbesc frumos, cred doar că votează cum trebuie! Nu vrem să fim ironizați chiar în interiorul dezbaterilor noastre.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Ofer dreptul la replică domnului senator Marius Marinescu.

Un minut, vă rog.

Vă rog să nu înveninați relațiile între noi.

 
 

Domnul Marius Marinescu:

Da. Știm cu toții că "Afacerea Bordei" înseamnă un șir nesfârșit de ilegalități.

Parlamentul României va avea menirea, împreună cu instituțiile statului, să limpezească aceste lucruri - sigur, nu o să se amestece Parlamentul în autoritatea judecătorească, sub nicio formă -, dar să nu uităm că autoritățile statului au fost la cheremul acestui mafiot, Constanda, până în momentul de față.

Asta vrem să facem: instituțiile statului să-și facă datoria, nimic mai mult.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Practic, toți vorbitorii au susținut necesitatea constituirii acestei comisii de anchetă.

Vreau doar să vă informez că, prin semnătură, o susțin 51 de colegi senatori și un număr de 69 de colegi deputați.

În felul acesta, chestiunile de procedură sunt îndeplinite.

Vă consult dacă aveți observații cu privire la articolul 1 al Proiectului de hotărâre privind înființarea Comisiei comune de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului privind cazul "Parcul Bordei".

Nu sunt intervenții.

Aveți intervenții la articolul 2?

Stimați colegi,

Articolul 2 al acestui proiect de hotărâre stabilește câteva chestiuni: prima, comisia să fie formată din 15 membri, senatori și deputați, având un birou condus de: președinte, vicepreședinte și un senator ales prin vot deschis de către membrii comisiei.

Aici cred că ar trebui să adăugăm acea prevedere din regulamentele noastre, precum și din Constituție, pentru a da posibilitatea constituirii biroului comisiei, și v-aș propune să adăugăm, în partea finală a alineatului (1) al articolului 2: "respectându-se, pe cât posibil, componența politică rezultată din alegeri".

Sunteți de acord cu această completare, da?

Vă mulțumesc.

Alineatul 2 vorbește de componența nominală a comisiei de anchetă.

Poate este cazul să o și citesc.

Grupurile parlamentare au propus următorii colegi: din partea Grupurilor parlamentare ale PSD din Camera Deputaților și Senatul României, domnii deputați Adam Ion, Rodica Nasar, Aurelia Vasile și domnii senatori Șerban Nicolae și Niculae Mărășescu; din partea Grupurilor parlamentare ale PRM din Camera Deputaților și Senatul României, domnul deputat Ilie Merce și domnul senator Petru Stan; din partea Grupului parlamentar al PD-L din Camera Deputaților, domnii deputați Costică Canacheu și Sorin Paveliu.

Grupul parlamentar al PD-L din Senatul României susține cele două nominalizări și nu face nominalizări proprii; din partea Grupului parlamentar al UDMR din Camera Deputaților, domnul deputat Becsek-Garda Dezsö Kálmán; din partea Grupului parlamentar al PNL din Camera Deputaților, domnii deputați Bogdan Olteanu, Rareș Mănescu, Mircea Ciopraga; din partea Grupului parlamentar al PC din Senatul României, domnul senator Marius Marinescu.

Aceasta ar fi componența nominală.

Revin la proiectul de hotărâre.

Vă consult dacă aveți observații la articolul 3.

Nu sunt observații.

La articolul 4 sunt observații?

Nu sunt observații.

La articolul 5 sunt observații?

Vă rog, domnule deputat Rădulescu, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Cristian Rădulescu:

Domnule președinte, strict procedural.

La articolul 2, paragraful 2 spune așa: "Componența nominală a comisiei de anchetă și cea a biroului său sunt cele prevăzute în anexă." Au fost citite propunerile grupurilor parlamentare și, în felul acesta, prin totalizarea lor, avem componența nominală a comisiei, dar nu avem componența nominală a biroului comisiei de anchetă și, strict procedural, ar trebui să ne decidem foarte repede sau printr-o scurtă consultare între liderii grupurilor care sunt președintele, vicepreședintele și secretarul comisiei, pentru că, altminteri, la sfârșit, votăm ceva ce nu a fost, de fapt, prevăzut aici.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

De acord cu dumneavoastră, dar sunt convins că ați ascultat că am făcut o propunere care viza acea chestiune de principiu, să adăugăm la alineatul (1), "respectându-se, pe cât posibil, componența politică rezultată din alegeri", în felul acesta, conducerea biroului să fie stabilită de comisie.

Aveți dreptate în sensul că, la alineatul (2), trebuie să eliminăm acea parte care arăta că această componență este prevăzută în anexă.

Suntem de acord cu intervenția dumneavoastră.

Apreciați că trebuie supusă votului?

Intervenția domnului deputat este corectă, în sensul eliminării alineatului (2) referitor la biroul comisiei, componența este prevăzută în anexă.

Observații la articolul 6? Nu sunt.

Observații la articolul 7? Nu sunt.

Observații la articolul 8?

La articolul 8, domnul senator Gheorghe Funar, Grupul parlamentar al PRM.

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Onorat prezidiu,

Doamnelor și doamnelor senatori și deputați,

Aș propune la articolul 8 ca alineatul (2) să fie completat cu "raportul Comisiei de anchetă se va supune dezbaterii Parlamentului, într-o ședință comună specială dedicată acestui scop, în luna iunie 2008".

Dacă nu prevedem niciun termen, riscăm să se ajungă ca în viitorul Parlament să se constate că se mai află în sertar un raport al unei comisii speciale de anchetă.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Putem accepta acest amendament, dar vă rog să observați că la articolul 8 alineatul (1) noi dăm sarcină comisiei să finalizeze raportul până la data de 31 mai 2008.

Este firesc ca, după această dată, Birourile permanente să organizeze o ședință comună a celor două Camere pentru a o lua în dezbatere.

Aceasta este o precizare care nici nu strică, nici nu creează probleme delicate.

Dacă nu sunt alte observații, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre așa cum v-a fost distribuit, cu observația domnului senator Gheorghe Funar la alineatul (2) al articolului 8 și cu componența nominală a comisiei, care face parte din anexă, cea care v-a fost prezentată, respectiv senatorii și deputații nominalizați de grupurile parlamentare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Cine este contra? Mulțumesc.

Se abține cineva?

Vă mulțumim, stimați colegi.

În unanimitate, cu 290 de voturi, plenul Parlamentului a aprobat constituirea Comisiei comune de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului privind cazul "Parcul Bordei".

(Domnul senator Marius Marinescu, de la microfonul central, mulțumește domnilor senatori și deputați pentru votul dat.)

Vă rog frumos, nu v-am oferit cuvântul.

Nu vă permit, vă rog să luați loc în bancă.

Este timp la televizor să discutăm mult.

 
Aprobarea unor modificări în componența nominală a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

La punctul 5 din ordinea de zi avem înscrise modificări în componența nominală a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României.

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al PRM din Senat îl propune pe domnul senator Eugen Mihăescu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a decesului fostului nostru coleg, domnul senator Valentin Dinescu.

Grupul parlamentar al UDMR din Camera Deputaților propune înlocuirea domnului deputat Sándor Tamás cu domnul deputat Kónya-Hamar Sándor, în calitate de membru al Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României.

Vă consult dacă aveți observații legate de prima propunere, nominalizarea domnului senator Eugen Mihăescu.

Nu sunt observații.

Vă consult dacă aveți observații legate de cea de a doua propunere.

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră cele două propuneri prezentate plenului Parlamentului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Niciun vot împotrivă.

Se abține cineva? Nu.

În unanimitate, cu 288 de voturi, cele două nominalizări au fost aprobate de plenul Parlamentului.

Aprobarea unei modificări în componența nominală a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

La punctul 6 din ordinea de zi avem modificarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei.

Grupul parlamentar al PD-L din Camera Deputaților îl propune pe domnul deputat Alexandru Ciocâlteu în calitate de membru al acestei delegații.

Vă consultăm dacă aveți obiecțiuni.

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumim.

285 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? Niciun vot contra.

Se abține cineva? Nu.

În unanimitate, cu 285, a fost aprobat.

Aprobarea unei modificări în componența nominală a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

La punctul 7 din ordinea de zi avem modificarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

Grupul parlamentar al UDMR din Camera Deputaților propune înlocuirea domnului deputat Sándor Tamás cu domnul deputat Kelemen Attila Béla Ladislau, membru al acestei delegații.

Vă consult dacă aveți observații.

Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

280 de voturi pentru.

Cine este împotrivă?

Niciun vot împotrivă.

Se abține cineva? Nu.

Cu unanimitate de voturi propunerea este adoptată.

Aprobarea unor modificări în componența nominală a Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului

La punctul 8 din ordinea de zi avem modificarea componenței nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.

Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților propune înlocuirea domnului deputat Titu Nicolae Gheorghiof cu domnul deputat Ioan Timiș, în calitate de membru al comisiei.

Vă consult dacă aveți observații.

Nu sunt.

Supun la vot această propunere.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

275 de voturi pentru.

Cine este împotrivă?

Niciun vot.

Se abține cineva? Nu.

Cu unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

Adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor, cu modificările ulterioare

Stimați colegi,

Înainte de a trece la punctul 9 din ordinea de zi, colegii noștri din Grupul parlamentar al PC aveau o observație care nu a fost depusă la mapa de conducere a ședinței, dar propunerea este făcută în termen, în sensul că la proiectul de hotărâre, prin modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 7/2006, Grupul parlamentar al PC din Senat propunea înlocuirea domnului deputat Petru Călian cu domnul senator Gavrilă Vasilescu.

Fiind vorba de componența comisiei, sigur că și această chestiune trebuie să fie supusă votului plenului celor două Camere.

Vă adresez rugămintea să ne pronunțăm, deși am votat fără modificări, și asupra acestei modificări.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Niciun vot.

Se abține cineva?

Nicio abținere.

Cu 285 de voturi, această nominalizare este aprobată de plenul Parlamentului.

Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie, aprobate prin Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005, cu modificările ulterioare

La punctul 9 din ordinea de zi avem modificări în componența nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie, aprobate prin Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005, cu modificările ulterioare.

În acest sens, pe baza comunicărilor primite din partea Grupurilor parlamentare ale PSD, PD-L, PNL, UDMR din Senat, precum și din partea Grupului parlamentar al PD-L din Camera Deputaților, rezultă un număr de 32 de propuneri.

A fost distribuit acest document.

1. La Grupul parlamentar de prietenie România - Albania se propune desemnarea domnului senator Niculae Mărășescu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului senator Antonie Iorgovan.

De asemenea, se propune desemnarea domnului deputat Gabriel Plăiașu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului deputat Valeriu Gheorghe

2. La Grupul parlamentar de prietenie România - Republica Argentina, se propune desemnarea domnului senator Daniel Savu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului senator Teodor Filipescu.

3. La Grupul parlamentar de prietenie România - Australia, se propune desemnarea doamnei senator Nora Cecilia Rebreanu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei senator Silvia Adriana Țicău.

4. La Grupul parlamentar de prietenie România - Republica Austria, se propune desemnarea domnului senator Niculae Mărășescu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului senator Antonie Iorgovan.

5. La Grupul parlamentar de prietenie România - Belgia, se propune desemnarea domnului deputat Ioan Cristea, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei deputat Adina Ioana Vălean.

6. La Grupul parlamentar de prietenie România - Bulgaria, se propune desemnarea domnului deputat Ioan Silviu Lefter, în calitate de președinte, în locul domnului deputat Valeriu Gheorghe.

7. La Grupul parlamentar de prietenie România - Republica Cehă, se propune desemnarea domnului deputat Gheorghe Mirel Taloș, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului deputat Cristian Silviu Bușoi.

8. La Grupul parlamentar de prietenie România - Croația, se propune desemnarea domnului senator Anghel Iordănescu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei senator Corina Crețu.

9. La Grupul parlamentar de prietenie România - Danemarca, se propune desemnarea domnului deputat Dragoș Ujeniuc, în calitate de vicepreședinte, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei deputat Adina Ioana Vălean.

10. La Grupul parlamentar de prietenie România - Republica Arabă Egipt, se propune desemnarea domnului senator Tudor Panțuru, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei senator Maria Petre.

11. La Grupul parlamentar de prietenie România -Republica Elenă, se propune desemnarea domnului senator Anghel Iordănescu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei senator Corina Crețu.

12. La Grupul parlamentar de prietenie România - Estonia, se propune desemnarea domnului deputat Dragoș

Ujeniuc, în calitate de vicepreședinte, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului deputat Cristian Silviu Bușoi.

13. La Grupul parlamentar de prietenie România - Republica Filipine, se propune desemnarea domnului senator Duca Viorel sr. în funcția de vicepreședinte, în locul domnului senator Adrian Cioroianu.

14. La Grupul parlamentar de prietenie România - Georgia, se propune desemnarea domnului senator Daniel Savu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului senator Teodor Filipescu.

15. La Grupul parlamentar de prietenie România - Republica Federală Germania, se propune desemnarea doamnei senator Carmen Felicia Tănăsescu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului senator Nicolae Vlad Popa.

De asemenea, se propune desemnarea domnului senator Vilmos Zsombori, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului senator Csaba Sógor.

16. La Grupul parlamentar de prietenie România - Indonezia, se propune desemnarea domnului senator Vilmos Zsombori, în calitate de vicepreședinte, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului senator Csaba Sógor.

17. La Grupul parlamentar de prietenie România - Regatul Hașemit al Iordaniei, se propune desemnarea doamnei senator Nora Cecilia Rebreanu, în calitate de secretar, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei senator Silvia Adriana Țicău.

De asemenea, se propune desemnarea domnului deputat Dan Radu Rușanu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului deputat Cristian Silviu Bușoi.

18. La Grupul parlamentar de prietenie România - Irlanda, se propune desemnarea doamnei senator Carmen Felicia Tănăsescu, în calitate de președinte, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului senator Nicolae Vlad Popa.

19. La Grupul parlamentar de prietenie România - Japonia, se propune desemnarea domnului senator Niculae Mărășescu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului senator Antonie Iorgovan.

20. La Grupul parlamentar de prietenie România - Republica Kazahstan, se propune desemnarea domnului senator Daniel Savu, în calitate de vicepreședinte, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului senator Teodor Filipescu.

De asemenea, se propune desemnarea domnului deputat Ionel Palăr, în calitate de membru, în locul domnului deputat Valeriu Gheorghe.

21. La Grupul parlamentar de prietenie România - Republica Lituania, se propune desemnarea domnului senator Tudor Panțuru, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei senator Maria Petre.

De asemenea, se propune desemnarea domnului deputat Ioan Turc, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei deputat Adina Ioana Vălean.

22. La Grupul parlamentar de prietenie România - Marele Ducat de Luxemburg, se propune desemnarea domnului senator Duca Viorel sr. în funcția de vicepreședinte, în locul doamnei senator Norica Nicolai.

23. La Grupul parlamentar de prietenie România - Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, se propune desemnarea doamnei senator Nora Cecilia Rebreanu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei senator Silvia Adriana Țicău.

24. La Grupul parlamentar de prietenie România - Regatul Maroc, se propune desemnarea domnului senator Anghel Iordănescu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei senator Corina Crețu.

25. La Grupul parlamentar de prietenie România - Republica Peru, se propune desemnarea domnului senator Dan Sabău, în calitate de vicepreședinte, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei senator Maria Petre.

26. La Grupul parlamentar de prietenie România - Republica Polonă, se propune desemnarea doamnei senator Carmen Felicia Tănăsescu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului senator Nicolae Vlad Popa.

De asemenea, se propune desemnarea domnului deputat Gabriel Plăiașu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei deputat Adina Ioana Vălean.

27. La Grupul parlamentar de prietenie România - Serbia, se propune desemnarea domnului senator Niculae Mărășescu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului senator Antonie Iorgovan.

28. La Grupul parlamentar de prietenie România - Republica Arabă Siriană, se propune desemnarea domnului senator Niculae Mărășescu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului senator Antonie Iorgovan.

29. La Grupul parlamentar de prietenie România - Republica Slovacia, se propune desemnarea domnului deputat Ioan Silviu Lefter, în calitate de membru, în locul domnului deputat Valeriu Gheorghe.

30. La Grupul parlamentar de prietenie România - Regatul Thailandei, se propune desemnarea domnului deputat Mircea Ciopraga, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului deputat Cristian Silviu Bușoi.

31. La Grupul parlamentar de prietenie România - Ucraina, se propune desemnarea domnului senator Daniel Savu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al domnului senator Teodor Filipescu.

32. La Grupul parlamentar de prietenie România -UNESCO, se propune:

  • desemnarea domnului senator Duca Viorel sr. în funcția de secretar, în locul domnului senator Popa Aron Ioan.
  • desemnarea domnului senator Niculae Mărășescu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului senator Antonie Iorgovan, și - desemnarea doamnei senator Nora Rebreanu, în calitate de membru, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de parlamentar al doamnei senator Silvia Adriana Țicău.

Vă consult dacă aveți obiecții.

Dacă nu sunt obiecții, supun votului dumneavoastră, printr-un singur vot, modificarea Hotărârii nr. 23/2005 privind componența nominală a grupurilor de prietenie, cu modificări din partea grupurilor la 31 de Grupuri parlamentare de prietenie.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

285 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? Niciun vot împotrivă.

Se abține cineva? Nicio abținere.

Cu unanimitate de voturi, plenul Parlamentului a aprobat aceste modificări.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor Curții de Conturi

La punctul 10 din ordinea de zi avem Proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor Curții de Conturi.

Dorește cineva să prezinte acest proiect de hotărâre?

Bănuiesc că a fost distribuit. (Din sală i se spune domnului președinte Doru Ioan Tărăcilă că proiectul de hotărâre nu a fost distribuit.).

Nu a fost distribuit?

Articol unic: "Mandatul următorilor membri ai Curții de Conturi se prelungește până la data de...".

Îl invit pe domnul deputat Rușanu să ia cuvântul.

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În 2003, când s-a modificat Constituția, trebuia modificată și Legea Curții de Conturi, pentru a se pune în concordanță cu prevederile noii Constituții.

În această perioadă de 5 ani, Camera Deputaților a aprobat trei proiecte de lege privind modificarea Legii Curții de Conturi.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări din Senat, au aprobat toate cele trei proiecte de lege.

În acest timp, plenul Senatului a respins aceste proiecte de lege.

Ne aflăm astăzi în situația în care, începând din 14 februarie 2008, actele de control ale membrilor Curții de Conturi sunt lovite de nulitate absolută.

Membrii Curții de Conturi iau salariile ilegal, nemaiavând mandat pentru această perioadă, întrucât Constituția prevede în mod imperativ că mandatul a expirat la data de 14 februarie.

Aceasta este situația în care ne aflăm astăzi.

În luna decembrie 2007, am prelungit în mod excepțional - și ilegal, spun eu - mandatul membrilor Curții de Conturi cu încă trei luni.

Astăzi, la inițiativa Senatului, și subliniez asta, s-a venit cu încă o prelungire a mandatului.

Această prelungire a mandatului vine să statueze un lucru ilegal și un mandat ilegal al membrilor Curții de Conturi.

În această situație, Grupurile parlamentare ale PNL vor vota împotriva prelungirii mandatului membrilor Curții de Conturi.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Domnul vicepreședinte Lucian Bolcaș.

Aveți cuvântul, domnule vicepreședinte.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Stimați colegi,

Pentru a doua oară - pentru că este a doua hotărâre ce se propune să fie adoptată în această materie -, sunt nevoit să vă avertizez că ne aflăm în fața unui grav act neconstituțional.

În litera, în textul explicit, inginerește explicit, al actualei Constituții se prevede, la articolul 140, că mandatele nu pot fi prelungite.

Deci noi acționăm, practic, împotriva articolului 140 din actuala Constituție.

Prelungim niște mandate pe care Constituția ne interzice să le prelungim.

Așa ceva nu se poate.

Mai mult decât atât: foarte multă lume a uitat că în Constituție, așa cum a fost revizuită, există articolul 155, care prevede niște dispoziții tranzitorii tocmai pentru a se facilita adaptarea legislației, mai ales în materie de organizare și funcționare a instituțiilor, cu noile prevederi Constituționale, și aici avem, într-adevăr, "noi prevederi cu privire la termene, structură" și așa mai departe, acordând posibilitatea unor reînnoiri de mandate de trei sau șase ani.

S-a terminat și cu perioada asta, și acum avem două forțe centrifuge și centripete în același timp, ceea ce este o aberație fizică:

PSD, care este interesat să mențină actuala structură a Curții de Conturi, și PNL, care este interesat să-și impună propriul său proiect de lege, cu orice risc, în condițiile în care el este blocat la Senat.

Riscul este nefuncționalitatea unei instituții a statului care există, categoric, dar, în pofida hotărârilor noastre, este nefuncțională.

De aceea, eu spun că la nivelul Parlamentului care a reproșat atâtor instituții ale statului că nu-și fac datoria în mod constituțional, la nivelul Parlamentului care a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu conflicte de natură constituțională între instituțiile statului, la nivelul acestui Parlament o asemenea greșeală nu poate fi făcută.

S-a vorbit, pentru că se va mai vorbi, despre un principiu general de funcționalitate a instituțiilor statului, așa este, el primează, pentru că orice dispoziție legală trebuie interpretată în sensul în care trebuie să-și producă efecte, nu să blocheze efectele pentru care a fost destinată.

Aici facem o mare greșeală, dacă, în virtutea acestui principiu, neaplicabil în speță, vom continua să tolerăm această încălcare a Constituției.

Este o mare greșeală, pentru că nu facem o instituție să funcționeze, ci, dându-i un asemenea mod de funcționare, o discredităm decisiv, și a discredita și această instituție a statului este un lucru grav.

Aceasta este responsabilitatea noastră acum și, de aceea, eu mă pronunț

în numele Grupurilor parlamentare ale PRM că vom vota împotriva unei asemenea hotărâri.

Există alte soluții, este bine să le adoptăm.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Ofer cuvântul domnului vicepreședinte Valer Dorneanu, Grupul parlamentar al PSD.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, Distinsul meu coleg, domnul deputat Bolcaș, practic mi-a deschis calea, pentru că a presupus ce problemă voi ridica, dar, înainte de a-i continua gândul cu privire la atributul nostru al doilea, cel de după legiferare, de a asigura buna funcționare a statului de drept - mă refer la principiul continuității statale -, aș vrea să-l contrazic în ceea ce privește afirmația Domniei Sale cu privire la ce am dorit noi, Grupul parlamentar al PSD.

Nu dorim păstrarea actualei structuri.

Grupul parlamentar al PSD dorește să asigure continuitatea acestei instituții, existența ei până când Parlamentul va adopta noua lege și până când va alege noua componență a Curții de Conturi.

Este adevărat ce spune distinsul meu coleg, că în Constituție se menționează faptul că mandatul Curții de Conturi nu poate fi reînnoit.

Îi reamintesc că acest text se referă la mandatul de nouă ani, care a fost modificat prin Legea de revizuire a Constituției.

Acel mandat de nouă ani, într-adevăr, nu poate fi prelungit în niciun fel.

Actualul mandat, chiar o dispoziție tranzitorie a Constituției menționează că poate fi reînnoit, desigur, tot de către Parlament.

Îmi este greu să vorbesc de o interpretare ceva mai forțată a Constituției.

Nu aș spune de o încălcare gravă a acesteia, dar spun că noi, Parlamentul, înainte de a se împlini sau de a amenința timpul cu împlinirea termenului care marchează expirarea mandatului Curții de Conturi, noi eram obligați să adoptăm legea și să parcurgem procedurile prevăzute de Constituție și de legea organică a acesteia pentru numirea noilor membri.

Nu am făcut-o și, acum, în loc să privim autocritic acest lucru, vrem să sancționăm.

Ce să sancționăm? Să ne sancționăm pe noi?

Să sancționăm o instituție sau, practic, printr-o interpretare rigidă a principiilor de drept, să oprim funcționarea unei instituții?

Eu nu cred că cineva dintre noi, cineva dintre forțele politice care alcătuiesc actualul mandat, are interesul ca această instituție fundamentală a statului, care este Curtea de Conturi, să nu-și desfășoare în continuare controalele, auditul cu privire la modul cum se cheltuiește banul public.

Nu cred că cineva dintre noi are vreo teamă din acest punct de vedere, și atunci, repet, pentru a se asigura continuitatea acestei instituții este nevoie să prelungim durata mandatului acesteia până când vom adopta noua lege și până când vom parcurge procedurile de alegere.

În ce privește termenul pe care l-a propus Biroul permanent, de prelungire până 30 aprilie, eu cred că nu este suficient.

M-aș adresa în special Senatului, unde este Legea de modificare a organizării și funcționării Curții de Conturi, să analizeze dacă în acest termen de 30 de zile se adoptă legea, pentru a fi promulgată în aceeași lună.

Dacă parcurgem și procedurile de alegere, nu cred că se poate realiza acest lucru, și atunci aș propune ca prelungirea să aibă loc până la 30 sau 31 mai.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnul senator Gheorghe Funar.

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Domnul vicepreședinte al Camerei Deputaților, distinsul jurist Lucian Bolcaș, are perfectă dreptate.

Rămân însă surprins de pledoaria unui alt distins jurist, domnul deputat Valer Dorneanu, care ne spune că unde este lege e tocmeală.

Avem legea fundamentală a țării, Constituția, care la articolul 140 alineatul (4) precizează limpede: "Consilierii de conturi sunt numiți de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit...".

Lucrul acesta ne este cunoscut multora dintre noi.

Aș vrea să vă fac cunoscut, mai ales colegelor și colegilor deputați, faptul că în ședința Biroului permanent al Senatului din data de 5 februarie 2008 președintele Senatului României, domnul Nicolae Văcăroiu, a avut o rugăminte la cei prezenți pe tema Curții de Conturi și a precizat: "Am o rugăminte, pentru că suntem în culpă".

Distinsul nostru coleg, senatorul Aron Ioan Popa, președintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, a precizat: "Știu, Constituția nu ne permite să prelungim mandatele".

Deci suntem în această situație extrem de clară.

În plus, sunt nevoit să amintesc, doamnelor și domnilor parlamentari, faptul că, atunci când am devenit parlamentari, am depus un jurământ cu mâna dreaptă pe Biblie și pe Constituție.

Am jurat să le respectăm.

Eu fac un apel la dumneavoastră, fiind la începutul Postului Mare, să nu păcătuim.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumim.

Îl invit la tribună pe domnul deputat Dan Radu Rușanu.

 
 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnilor colegi,

Noi nu putem să introducem în legalitate acțiunile Curții de Conturi.

Începând de pe data de 14 februarie 2008, actele de control ale Curții de Conturi sunt lovite de nulitate absolută.

Oricum, dacă aceste acte se întocmesc, ele sunt contestate.

Autoritatea Curții de Conturi nu mai este luată în considerație de către cei pe care îi controlează.

Deci, prin votul nostru pozitiv de astăzi, nu facem nimic altceva, pentru că această nulitate există în continuare.

Noi nu putem da un vot pozitiv prin care să votăm împotriva Constituției, pentru că îi introducem în ilegalitate pe cei de la Curtea de Conturi.

Repet, acest statut este lovit de nulitate.

Repet, acțiunile de control nu se mai iau astăzi în considerație.

Aceasta este realitatea.

Pentru ce doriți să votăm? Pentru un "nu" care există de două luni de zile.

Acest lucru este de două luni de zile.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă mai sunt intervenții.

Dacă nu mai sunt intervenții, vă reamintesc că acest proiect de hotărâre vizează prelungirea mandatului membrilor Curții de Conturi până la data pe care noi o vom stabili, întrucât există două propuneri.

În proiectul de hotărâre era termenul de 30 aprilie, iar prin intervenția sa domnul vicepreședinte Valer Dorneanu... de fapt s-a reiterat o propunere făcută în Birourile permanente reunite, în sensul ca această dată să fie la 31 mai 2008.

Apoi, în articolul 1 sunt nominalizați cei 13 consilieri ai Curții de Conturi.

Acesta este proiectul de hotărâre.

Declar închise dezbaterile asupra acestui proiect.

Supun votului dumneavoastră, în primul rând, amendamentul domnului senator Valer Dorneanu.

Cine este pentru?

Vă rog să votați.

Vă rog să numărați.

174 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 90 de voturi împotrivă.

Cine se abține? 17 abțineri.

Amendamentul domnului deputat Valer Dorneanu este adoptat.

 
 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Grupul parlamentar al PNL contestă categoric rezultatul votului.

Vă rog frumos, nu sunt în această sală 174 de voturi pentru...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Cu scuzele de rigoare, dar știu că, potrivit regulamentului, contestarea votului poate fi făcută doar de către liderul grupului parlamentar.

Mulțumesc.

Amendamentul a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor Curții de Conturi până la data de 31 mai 2008.

Cine este pentru? 175 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 73 de voturi.

Cine se abține? 24 de abțineri.

Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre este adoptat de plenul celor două Camere.

 
Aprobarea unei modificări în componența nominală a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații

Stimați colegi,

La punctul 11 din ordinea de zi avem modificarea componenței nominale a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților propune înlocuirea domnului deputat Titu Nicolae Gheorghiof cu domnul deputat Taloș Gheorghe Mirel, în calitate de membru al acestei comisii.

Dați-mi voie să vă reamintesc că, potrivit Regulamentului ședințelor comune, modificarea în componența nominală a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații se face prin vot secret, pe buletine de vot.

Vă reamintesc, de asemenea, că, potrivit art. 37 din Regulamentul ședințelor comune, în cazul votului pe buletine de vot, parlamentarul votează pentru, lăsând neatinse pe buletin numele și prenumele persoanei propuse.

Se votează împotrivă, ștergând numele și prenumele candidatului.

De asemenea, reamintesc faptul că numirea membrilor comisiei comune se aprobă cu votul majorității deputaților și senatorilor, conform Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993.

Stimați colegi, În situația în care propunerea va fi agreată, acceptată, votată de plenul celor două Camere, va trebui ca domnii deputați Taloș Gheorghe Mirel și Stănescu Cristian, coleg care a fost numit într-o ședință precedentă, să depună jurământul.

Vă propun să începem apelul nominal cu Senatul.

Îl invit pe domnul senator Gavrilă Vasilescu să facă apelul.

Îi invit pe chestori să preia buletinele de vot.

Stimați colegi, vă rog să veniți aici.

Haideți, stimați colegi, că mai avem o ședință de plen.

Chestorii din Senat, vă rog.

Vă rog, începeți apelul.

Reamintesc colegilor senatori că, după terminarea ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului, avem ședință în plenul Senatului.

 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

- Antonie Ștefan Mihail - prezent
- Apostol Neculai - prezent
- Arcaș Viorel - prezent
- Ardelean Aurel - prezent
- Arion Viorel - absent
- Athanasiu Alexandru - prezent
- Basgan Ion - prezent
- Berceanu Radu Mircea - prezent
- Blaga Vasile - absent
- Bobeș Marin - absent
- Cazacu Cornelia - prezentă
- Câmpeanu Radu Anton - prezent
- Cârlan Dan - absent
- Chelaru Ioan - prezent
- Cinteză Mircea - prezent
- Ciornei Silvia - absentă
- Cioroianu Adrian Mihai - Guvern
- Cismaru Ivan - prezent
- Copos Gheorghe - absent
- Corodan Ioan - prezent
- Cozmâncă Octav - absent
- Crețu Ovidiu Teodor - prezent
- Cucuian Cristian - absent
- Cutaș George Sabin - prezent
- Daea Petre - absent
- David Cristian - Guvern
- David Gheorghe - prezent
- Diaconescu Cristian - absent
- Dina Carol - prezent
- Dîncu Vasile - prezent
- Duca Viorel sr. - prezent
- Dumitrescu Ion Mihai - prezent
- Dumitrescu Gheorghe Viorel - prezent
- Dumitru Constantin - absent
- Eckstein Kovács Péter - absent
- Fekete Szabó Andras Levente - prezent
- Florescu Ion - prezent
- Flutur Gheorghe - prezent
- Frunda György - delegație
- Funar Gheorghe - prezent
- Găucan Constantin - absent
- Geoană Mircea Dan - absent
- Georgescu Radu Cristian - absent
- Gheorghe Constantin - absent
- Hașotti Puiu - delegație
- Ilașcu Ilie - prezent
- Iliescu Ion - prezent
- Ilușcă Daniel - delegație
- Ion Vasile - prezent
- Iordănescu Anghel - prezent
- Iorga Nicolae - absent
- Ioțcu Petru Nicolae - prezent
- Ivănescu Paula Maria - delegație
- Jurcan Dorel - prezent
- Loghin Irina - prezentă
- Lupoi Mihail - prezent
- Mardare Radu Cătălin - prezent
- Marinescu Marius - prezent
- Markó Béla - absent
- Mărășescu Niculae - prezent
- Meleșcanu Teodor Viorel - Guvern
- Mereuță Mircea - prezent
- Mihăescu Eugen - absent
- Mihăilescu Petru Șerban - prezent
- Moisuc Viorica Georgeta Pompilia - prezentă
- Moraru Ion - prezent
- Morțun Alexandru Ioan - prezent
- Nasleu Ioan - prezent
- Neagoe Otilian - prezent
- Neagu Nicolae - prezent
- Németh Csaba - prezent
- Nicolae Șerban - absent
- Nicolai Norica - prezentă
- Novolan Traian - prezent
- Onaca Dorel Constantin - absent
- Oprea Mario Ovidiu - absent
- Oprescu Sorin Mircea - absent
- Panțuru Tudor - prezent
- Pascu Corneliu - absent
- Păcuraru Paul - Guvern
- Păunescu Adrian - absent
- Pereș Alexandru - prezent
- Pete Ștefan - prezent
- Petrescu Ilie - delegație
- Popa Aron Ioan - absent
- Popa Dan Gabriel - absent
- Popescu Dan Mircea - prezent
- Popescu Ionel - absent
- Popescu Irinel - absent
- Popescu Mihail - absent
- Prodan Tiberiu Aurelian - absent
- Rădoi Ion - prezent
- Rădoi Ovidiu - absent
- Rădulescu Cristache - prezent
- Rebreanu Nora Cecilia - prezentă
- Roibu Aristide - absent
- Sabău Dan - absent
- Savu Daniel - absent
- Sârbu Ilie - prezent
- Silistru Doina - prezentă
- Simionescu Aurel Gabriel - prezent
- Solcanu Ion - prezent
- Stan Petru - absent
- Stănoiu Mihaela Rodica - prezentă
- Stoica Ilie - absent
- Strătilă Șerban Cezar - prezent
- Stroe Radu - prezent
- Szabó Ilona - prezentă
- Szabó Károly Ferenc - prezent
- Șerbănescu Verginia - absentă
- Șerbu Gheorghe Vergil - prezent
- Șereș Ioan Codruț - prezent
- Ștefan Viorel - prezent
- Șter Sever - delegație
- Talpeș Ioan - prezent
- Tănăsescu Carmen Felicia - prezentă
- Tănăsescu Claudiu - absent
- Tărăcilă Doru Ioan - prezent
- Terinte Radu - prezent
- Theodorescu Emil Răzvan - prezent
- Tîlvăr Angel - prezent
- Toma Ion - prezent
- Tomoiagă Liliana Lucia - prezentă
- Tudor Corneliu Vadim - absent
- Țâbuleac Mihai - prezent
- Țîrle Radu - prezent
- Ungheanu Mihai - absent
- Ungureanu Vasile Ioan Dănuț - prezent
- Vasilescu Gavrilă - prezent
- Văcăroiu Nicolae - delegație
- Vărgău Ion - absent
- Vedinaș Verginia - prezentă
- Verestóy Attila - prezent
- Vosganian Varujan - Guvern
- Vraciu Jan - prezent
- Zsombori Vilmos - prezent

Sunt colegi senatori care au intrat în sală după ce am strigat eu prezența? Nu sunt.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Munteanu:

- Adam Ioan - absent
- Adomnicăi Mirela Elena - prezentă
- Adomniței Cristian Mihai - Guvern
- Albu Gheorghe - prezent
- Almăjanu Marin - absent
- Almășan Liviu - absent
- Amarie Constantin - prezent
- Amet Aledin - prezent
- Andea Petru - prezent
- Andon Sergiu - prezent
- Andreica Romică - absent
- Andronescu Ecaterina - prezentă
- Antal Árpád András - absent
- Antal István - prezent
- Antonescu George Crin Laurențiu - prezent
- Apostolache Mihai Cristian - prezent
- Ardelean Lia - prezentă
- Asztalos Ferenc - prezent
- Avram Dumitru - absent
- Baban Ștefan - prezent
- Barbu Gheorghe - absent
- Bardan Cornel Ștefan - absent
- Bădălău Niculae - prezent
- Băeșu George - prezent
- Bălu Marius - absent
- Băluț Lucian - prezent
- Bănicioiu Nicolae - absent
- Bărbulețiu Tiberiu - absent
- Becsek-Garda Dezső Kálmán - prezent
- Becșenescu Dumitru - absent
- Bejinariu Eugen - prezent
- Bentu Dumitru - prezent
- Bivolaru Ioan - prezent
- Bîrsan Iulian Gabriel - absent
- Bleotu Vasile - prezent
- Boagiu Anca Daniela - absentă
- Bobeanu Răzvan Petrică - prezent
- Boeriu Valeriu Victor - prezent
- Bolcaș Lucian Augustin - prezent
- Bonis István - prezent
- Borbély László - Guvern
- Boșneac Valentin Samuel - prezent
- Boureanu Cristian Alexandru - absent
- Brînzan Ovidiu - absent
- Brînză William Gabriel - prezent
- Bruchental-Pop Ionela - prezentă
- Buciu Angela - prezentă
- Buciuta Ștefan - prezent
- Buda Daniel - prezent
- Buda Ioan - prezent
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu - absent
- Burnei Ion - prezent
- Buruiană Aprodu Daniela - absentă
- Bușoi Diana Maria - prezentă
- Butnaru Vasile - prezent
- Buzatu Dan Horațiu - absent
- Buzea Cristian Valeriu - prezent
- Calimente Mihăiță - prezent
- Canacheu Costică - prezent
- Cantaragiu Bogdan - prezent
- Cazan Romeo Gheorghe Leonard - prezent
- Călian Petru - absent
- Călin Ion - prezent
- Câmpanu Liviu - absent
- Chiper Gheorghe - prezent
- Chiș Filonaș - prezent
- Cindrea Ioan - prezent
- Ciocâlteu Alexandru - absent
- Ciontu Corneliu - prezent
- Ciopraga Mircea - prezent
- Ciucă Liviu Bogdan - prezent
- Cliveti Minodora - prezentă
- Cocrea Olguța - prezentă
- Codîrlă Liviu - prezent
- Constantinescu Anca - absentă
- Constantinescu Viorel - absent
- Coșea Dumitru Gheorghe Mircea - absent
- Crăciunescu Grigore - prezent
- Cristea Ioan - absent
- Cutean Vasile Emilian - prezent
- Diaconescu Marin - absent
- Diaconescu Renică - absent
- Dobre Traian - prezent
- Dorneanu Valer - prezent
- Dragomir Dumitru - prezent
- Dragomir Gheorghe - prezent
- Drăguș Radu Cătălin - prezent
- Drețcanu Doina Micșunica - prezentă
- Dumitrescu Cristian Sorin - prezent
- Dumitrescu Liana - prezentă
- Dumitrescu Zamfir - absent
- Dumitriu Dragoș Petre - prezent
- Dumitriu Mihai - prezent
- Dumitru Ion - prezent
- Dușa Mircea - prezent
- Duțu Stelian - prezent
- Erdei-Dolóczki István - prezent
- Eserghep Gelil - prezent
- Faina Constantin - prezent
- Fârșirotu Vladimir Mircea - absent
- Fenechiu Relu - prezent
- Firczak Gheorghe - prezent
- Florea Damian - absent
- Fotopolos Sotiris - prezent
- Frâncu Emilian Valentin - prezent
- Fuia Stelian - absent
- Furo Iuliu Ioan - prezent
- Gabor Gheorghe - prezent
- Ganț Ovidiu Victor - absent
- Gavrilescu Grațiela Leocadia - absentă
- Găleteanu Monalisa - prezentă
- Georgescu Filip - prezent
- Gerea Andrei Dominic - absent
- Ghiorghioni Ionesie - prezent
- Ghișe Ioan - prezent
- Giurgiu Mircia - absent
- Glăvan Ștefan - prezent
- Godja Petru - prezent
- Gonțea Ion - absent
- Grigore Dan - prezent
- Grosaru Mircea - prezent
- Gubandru Aurel - prezent
- Gușă Cozmin Horea - absent
- Gvozdenovici Slavomir - prezent
- Hanganu Romeo Octavian - absent
- Hellvig Eduard Raul - prezent
- Hoban Ioan - absent
- Hogea Vlad Gabriel - prezent
- Hoinaru Marian - absent
- Hrebenciuc Viorel - prezent
- Iancu Iulian - prezent
- Ibram Iusein - prezent
- Ifrim Mircea - prezent
- Igaș Traian Constantin - absent
- Ignat Miron - prezent
- Ilie Cristian - prezent
- Iliescu Valentin Adrian - prezent
- Ionescu Daniel - prezent
- Iordache Florin - prezent
- Iordache Grațiela Denisa - prezentă
- Iriza Marius - absent
- Iustian Mircea Teodor - prezent
- Jipa Florina Ruxandra - absentă
- Kelemen Attila Béla Ladislau - absent
- Kelemen Hunor - prezent
- Kerekes Károly - prezent
- Király Andrei Gheorghe - prezent
- Kónya-Hamar Sándor - prezent
- Kovacs Attila - absent
- Lakatos Petru - prezent
- Lambrino Radu - absent
- Lari-Iorga Leonida - absentă
- Lefter Ioan Silviu - absent
- Lificiu Petru - prezent
- Liga Dănuț - absent
- Longher Ghervazen - absent
- Luchian Ion - absent
- Macaleți Costică - prezent
- Magheru Paul - prezent
- Man Mircea - absent
- Manda Iulian Claudiu - prezent
- Manolescu Oana - prezentă
- Manta Pantelimon - prezent
- Marian Dan Mihai - absent
- Marin Constantin - prezent
- Martin Eduard Stelian - prezent
- Márton Árpád Francisc - prezent
- Máté András Levente - prezent
- Matei Cătălin Lucian - prezent
- Mazăre Alexandru - prezent
- Mălaimare Mihai Adrian - prezent
- Mănăstireanu Vladimir Alexandru - prezent
- Mănescu Rareș Șerban - absent
- Mărculeț Petrescu Mira Anca Victoria - prezentă
- Mătușa Tudor - absent
- Meir Nati - absent
- Merce Ilie - prezent
- Merka Adrian Miroslav - absent
- Micula Cătălin - prezent
- Mihalache Sorin Dan - prezent
- Mihei Andrian Sirojea - prezent
- Mircea Costache - prezent
- Mircovici Niculae - absent
- Mironescu Laurențiu - prezent
- Miroșeanu Liviu Alexandru - prezent
- Mitrea Manuela - prezentă
- Mitrea Miron Tudor - prezent
- Miuțescu Gheorghe Adrian - absent
- Mînzînă Ion - prezent
- Mocanu Alexandru - absent
- Mocanu Vasile - prezent
- Mocănescu Coloros Dan Constantin - prezent
- Mocioalcă Ion - prezent
- Mohora Tudor - prezent
- Moisoiu Adrian - prezent
- Moldovan Emil Radu - absent
- Momanu Corneliu - prezent
- Motreanu Dan Ștefan - prezent
- Movilă Petru - prezent
- Munteanu Ioan - prezent
- Mușetescu Tiberiu Ovidiu - prezent
- Nassar Rodica - prezentă
- Năstase Adrian - prezent
- Nechita Aurel - prezent
- Nedelcu Gabriela - prezentă
- Nica Dan - prezent
- Nicolăescu Gheorghe Eugen - Guvern
- Nicolicea Eugen - absent
- Nicula Vasile Cosmin - prezent
- Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - prezent
- Nistoran Dorin Liviu - absent
- Niță Constantin - prezent
- Nițulescu Teodor - prezent
- Nosa Iuliu - prezent
- Oancea Viorel - absent
- Olarean Aurel - absent
- Oltean Ioan - prezent
- Olteanu Bogdan - prezent
- Oprea Gabriel - prezent
- Ovidenie Costel - prezent
- Palăr Ionel - absent
- Pambuccian Varujan - prezent
- Pardău Dumitru - prezent
- Pascu Bogdan - absent
- Pavelescu Aurelian - absent
- Paveliu Marian Sorin - prezent
- Păun Nicolae - prezent
- Petrea Constantin - absent
- Piteiu Marcel Adrian - prezent
- Plăiașu Gabriel - absent
- Podgorean Radu - prezent
- Ponta Victor Viorel - prezent
- Pop Claudiu Adrian - prezent
- Popa Cornel - absent
- Popa Daniela - prezentă
- Popa Nicolae - absent
- Popeangă Petre - prezent
- Popescu Corneliu - prezent
- Popescu Dan Ioan - absent
- Popescu Florin Aurelian - absent
- Popescu Ionica Constanța - absentă
- Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - Guvern
- Popp Cosmin Gabriel - prezent
- Preda Cezar Florin - absent
- Pruteanu Vasile - prezent
- Puchianu Ioan Dumitru - absent
- Pupeză Viorel - prezent
- Purceld Octavian Mircea - prezent
- Pușcaș Vasile - prezent
- Pușcă Mircea Valer - prezent
- Puzdrea Dumitru - absent
- Radan Mihai - absent
- Rădulescu Cristian - prezent
- Rogin Marius - prezent
- Romanescu Marcel Laurențiu - absent
- Rus Ioan Aurel - prezent
- Rusu Liviu Alin - prezent
- Rusu Mihaela Adriana - prezentă
- Rușanu Dan Radu - prezent
- Sanda Victor - prezent
- Sandu Gabriel - prezent
- Sandu-Capră Mihai - prezent
- Sasu Ion - prezent
- Săniuță Marian Florian - prezent
- Săpunaru Nini - absent
- Sârb Gheorghe - prezent
- Sârbu Marian - prezent
- Sârbu Mugurel Liviu - prezent
- Scutaru Adrian George - prezent
- Semcu Adrian Emanuil - absent
- Seres Dénes - prezent
- Silaghi Ovidiu Ioan - Guvern
- Sirețeanu Mihail - absent
- Sóki Béla - absent
- Soporan Vasile Filip - prezent
- Stan Ioan - prezent
- Stan Ion - prezent
- Stanciu Anghel - prezent
- Stativă Irinel Ioan - prezent
- Stănescu Alexandru Octavi - prezent
- Stănescu Cristian - prezent
- Stănescu Mircea - prezent
- Stoica Ion - absent
- Străchinaru Petre - prezent
- Strungă Emil - prezent
- Szekely Levente Csaba - prezent
- Șandru Marcela Lavinia - absentă
- Știrbeț Cornel - prezent
- Știreanu Octavian - prezent
- Știucă Alecsandru - prezent
- Tabără Valeriu - absent
- Taloș Gheorghe Mirel - prezent
- Tamás Sándor - absent
- Tămagă Constantin - absent
- Tănăsescu Tudor - prezent
- Tărniceru Petru - prezent
- Teodorescu George Alin - prezent
- Timar Liviu - prezent
- Timiș Ioan - prezent
- Todoran Pavel - prezent
- Toma Florentina Marilena - absentă
- Toma Horia Victor - absent
- Tóro Tiberiu - absent
- Tudor Constantin - absent
- Tudor Marcu - prezent
- Tudose Mihai - prezent
- Turc Ioan - absent
- Turcan Raluca - absentă
- Țundrea Ioan - prezent
- Uioreanu Horea Dorin - prezent
- Ujeniuc Dragoș - prezent
- Ungureanu Petre - absent
- Ungureanu Valeriu Alexandru - prezent
- Ursărescu Dorinel - prezent
- Vainer Aurel - prezent
- Varga Attila - absent
- Vasile Aurelia - prezentă
- Vasilescu Lia Olguța - prezentă
- Văsioiu Horia - absent
- Vlase Petru Gabriel - prezent
- Vlădoiu Aurel - prezent
- Voicu Cătălin - prezent
- Voicu Mădălin Ștefan - prezent
- Voicu Mihai Alexandru - Guvern
- Voinea Florea - prezent
- Zaharia Claudius Mihail - prezent
- Zamfir Gabriel Sorin - absent
- Zamfirescu Dan Dumitru - prezent
- Zgonea Valeriu Ștefan prezent

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stimați colegi,

Invit membrii Birourilor permanente reunite în sala Biroului permanent al Camerei Deputaților pentru a constata rezultatul votării.

 
   

PAUZĂ

 
   

DUPĂ PAUZĂ

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stimați colegi, Vă rog să-mi permiteți să reluăm lucrările.

Dau cuvântul domnului secretar al Senatului, Gavrilă Vasilescu, pentru a prezenta procesul-verbal referitor la rezultatul votării.

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

"Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de deputați și senatori cu privire la alegerea unui membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul articolului 32 alineatul (4) din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de deputați și senatori, prin vot secret cu buletine, asupra propunerii de alegere a domnului deputat Taloș

Gheorghe Mirel, în calitate de membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, au constatat următoarele:

  • numărul total al deputaților și senatorilor: 466;
  • numărul deputaților și senatorilor prezenți: 304;
  • numărul total de voturi exprimate: 304;
  • numărul de voturi anulate: niciunul;
  • numărul total de voturi valabil exprimate: 304, - din care:
  • 302 voturi pentru și 2 voturi împotrivă.

Potrivit articolului 1 alineatul (2) din Hotărârea Parlamentului României nr. 31 din 23 iunie 1993 privind alegerea membrilor Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, alegerea membrilor comisiei se face cu votul majorității deputaților și senatorilor.

Ca urmare a faptului că din totalul de 466 de parlamentari au fost prezenți 304, din care au votat pentru 302, ceea ce reprezintă votul majorității deputaților și senatorilor, domnul deputat Taloș Gheorghe Mirel este ales în calitate de membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații."

Semnează membrii Birourilor permanente reunite ale celor două Camere.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule secretar.

Dați-mi voie, stimați colegi, să-l felicităm pe domnul deputat Taloș Gheorghe Mirel.

 
Depunerea jurământului de către domnii deputați Gheorghe Mirel Taloș și Cristian Stănescu, aleși ca membri ai Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații

La punctul 12 din ordinea de zi este înscrisă depunerea jurământului de către noii membri ai Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

În acest scop, vă reamintesc că fiecare dintre cei doi colegi va trebui să rostească textul jurământului, cu mâna pe Constituție și Biblie, după care vor semna și îl vor depune la președinții de ședință.

Îl invit la tribună pe domnul deputat Taloș Gheorghe Mirel.

 

Domnul Gheorghe Mirel Taloș:

"Eu, Taloș Gheorghe Mirel, membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei Securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații."

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Îl invit pe domnul deputat Stănescu Cristian să rostească jurământul.

 
 

Domnul Cristian Stănescu:

"Eu, Stănescu Cristian, membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei Securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații."

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, În numele dumneavoastră, adresez celor doi domni deputați felicitări și succes în activitatea comisiei.

Epuizând ordinea de zi, dați-mi voie să închei ședința.

Vă doresc o după-amiază plăcută!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 11.55.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 july 2024, 20:21
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro