Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.38/24-04-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 14-04-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2008

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,30.

Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Ioan Munteanu și Dan Radu Rușanu, secretari.

   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Bună ziua!

Vă rog să vă ocupați locurile în sală și să-mi permiteți să declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, în plenul acesteia, și să-mi permiteți, totodată, să vă prezint cvorumul prezenței. Din cei 329 de deputați, au semnat pentru prezență 228; sunt absenți 101, din care 12 participă la alte acțiuni parlamentare.

Fiind o zi de luni, potrivit art.94 din Regulamentul Camerei, sunt obligat să vă informez cu privire la documentele care v-au fost distribuite la începutul acestei săptămâni, respectiv: ordinea de zi pentru zilele de luni, 14, și marți, 15 aprilie; programul de lucru pentru perioada 14-19 aprilie; informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente; lista rapoartelor depuse în perioada 8-14 aprilie 2008 la comisiile permanente sesizate în fond și sumarul privind conținutul fiecărui Monitor Oficial al României, Partea I.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României (rămas pentru votul final).  

Trecem la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi de astăzi și începem cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României.

Suntem în prezența unei legi organice, care a fost adoptată de Senat, în condițiile art.75 alin.(2), respectiv prin aprobare tacită.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a întocmit raport de adoptare. Suntem în procedură de urgență.

Dau cuvântul inițiatorului să prezinte pe scurt proiectul.

   

Domnul Mihai Toti (președintele Administrației Fondului pentru Mediu):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul susține această inițiativă legislativă, care nu face altceva decât să armonizeze prevederile legii românești cu prevederile Comunității europene, având în vedere că prezentul act normativ transpune art. de la 2 la 5, 8 și 16 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr.2005.35, astfel încât Guvernul vă înaintează spre aprobare această lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule vicepreședinte, vă rog să prezentați raportul comisiei. Domnul vicepreședinte Florin Iordache; pentru stenogramă, că, așa, lumea vă cunoaște.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da, domnule președinte, vă mulțumesc mult.

Camera Deputaților este Cameră decizională. Senatul a adoptat acest proiect de lege. Comisia pentru industrii și servicii, cât și Consiliul Legislativ au dat un aviz favorabil. Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de domnul secretar de stat. În urma dezbaterilor în Comisia juridică, de disciplină și imunități, noi propunem plenului Camerei Deputaților proiectul de adoptare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă, la dezbateri generale, dorește cineva să se înscrie? Nu dorește nimeni.

În aceste condiții, nu trebuie să mai stabilim timpi de dezbatere, pentru că, potrivit art.106 din Regulamentul Camerei, în situația în care nu sunt nici amendamente și nici dumneavoastră nu doriți să participați la dezbateri, proiectul se supune direct votului în plenul Camerei și vom face acest lucru mâine, la ora destinată votului final.

Vă mulțumesc.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2007 pentru modificarea art.13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 (rămas pentru votul final).  

La pct.2, mai exact 3, având în vedere că pct.1 a fost informarea, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea art.13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995.

Tot lege organică, tot procedură de urgență, tot Comisia juridică, de disciplină și imunități va prezenta raportul.

Din partea inițiatorului, domnul ministru Mocuța.

   

Domnul Gheorghe Mocuța (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În prezent, art.13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, cu modificările și completările ulterioare, restrânge sfera activităților notariale care pot fi îndeplinite de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, la cererea persoanelor fizice sau juridice străine, față de serviciile care pot fi efectuate la cererea persoanelor fizice sau juridice române.

Din acest motiv, prin aceste modificări preconizate, se permite misiunilor diplomatice și oficiilor consulare să autentifice înscrisuri cu caracter nepatrimonial, care produc efecte juridice în România și la cere rea cetățenilor străini.

În acest fel, se răspunde numeroaselor solicitări de asemenea servicii din partea foștilor cetățeni români și se permite respectarea dispozițiilor art.7 din Hotărârea Guvernului nr.94/2006, cu modificările ulterioare, punându-se astfel de acord dispozițiile Legii nr.248/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Legii nr.36/1995. Se permite, totodată, și îndeplinirea operațiunilor prevăzute la alin. (2) și art.13 din Legea nr.36/1995, cu modificări și completări ulterioare, în măsura în care se produc efecte juridice în România, iar reglementările statului de reședință nu se opun, respectiv: redactarea de înscrieri în vederea autentificării sau legalizării de semnături; darea de date certe înscrisurilor presemnate de părți; certificarea unor fapte; primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor prezentate de părți; eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite de misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

Reglementarea are ca scop crearea unui cadru normativ care să confere misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României instrumentele legale necesare pentru a veni în sprijinul solicitărilor, de servicii consulare adresate de cetățeni străini în baza principalelor acte normative cu incidență în sfera consulară.

Din acest motiv, vă supunem spre aprobare proiectul respectiv, cu rugămintea de a fi votat, cu precizarea că există și aprobarea din partea Comisiei juridice de specialitate.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Îl rog pe domnul Florin Iordache să prezinte Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Senatul a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri. Vizavi de observațiile și propunerile pe care le-a făcut Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină și imunități le-a inserat în raportul pe care l-am făcut. Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de domnul secretar de stat. În urma dezbaterilor și discuțiilor din comisie, Comisia juridică, de disciplină și imunități propune plenului Camerei Deputaților aprobarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să se înscrie la dezbateri generale?

Domnul deputat Vasile Pușcaș.

 
   

Domnul Vasile Pușcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să vă spun că este binevenită o reglementare juridică a activităților care susțin serviciile consulare. Dar eu aș avea o întrebare pentru comisia noastră: este, în momentul de față, în circuit, un proiect legislativ care se referă la taxe pentru servicii consulare? Dacă există o corelare între acelea și acest proiect legislativ, fiindcă, din punctul de vedere al reformei serviciului consular, cred că taxele nu asigură reforma. Ceea ce ni s-a dat aici este un punct de plecare din cadrul, vreau să spun, dar nu ni se asigură reforma serviciului consular. Or, toată lumea astăzi așteaptă această reformă a serviciului consular. Deci, dacă există o corelare și dacă aveți în vedere ca acel proiect legislativ să aibă susținere? Mă refer la cel următor.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă, din partea Ministerului Justiției, se poate răspunde la această întrebare?

 
   

Domnul Gheorghe Mocuța:

Domnule președinte, la ora actuală, nu este pe rolul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, din câte știu eu, o asemenea propunere, dar eu vă asigur că se va face totul pentru ca dispozițiile referitoare la taxe să fie corelate și să fie o eficiență maximă, în legătură cu legea pe care noi v-o propunem astăzi spre adoptare.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai sunt alte intervenții la dezbateri generale? Nu.

Întrucât raportul comisiei nu cuprinde amendamente și nici dumneavoastră nu aveți obiecții sau alte propuneri, urmează ca, potrivit art.106 din Regulamentul Camerei, să purcedem la votarea directă a textului de lege, ceea ce vom face mâine, la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe și/sau metode interzise (rămas pentru votul final).  

La pct.4: Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe și/sau metode interzise.

Lege organică; adoptată de Senat; Comisia juridică, de disciplină și imunități va prezenta raportul.

Domnul vicepreședinte Florin Iordache.

   

Domnul Florin Iordache:

Senatul, în calitate de primă Cameră, a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Tot favorabil au avizat și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, cât și Comisia pentru sănătate și familie.

În urma dezbaterilor în comisie, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propunem plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe și/sau metode interzise, cu amendamentele admise care sunt prezentate în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să intervină din partea dumneavoastră la dezbateri generale?

Dacă nu, trecem la dezbaterea proiectului.

Vă rog să urmăriți în paralel raportul comisiei, la textul Senatului și la amendamentele comisiei.

La titlu, dacă aveți obiecțiuni? La pct.1 din raport? Adoptat.

La titlul Cap.I? Nu sunt obiecțiuni. Votat.

La art.1, urmăriți amendamentul nr.3 al comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat amendamentul comisiei.

La art.2, urmăriți amendamentul nr.4. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat amendamentul.

Titlul Cap.II.

Urmăriți pct.5. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat punctul de vedere al comisiei.

La art.3, urmăriți amendamentul nr.6. Nu sunt obiecțiuni. Am adoptat amendamentul nr.6.

La art.4, urmăriți amendamentul nr.7. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat amendamentul nr.7, care începe de la pag.5 și se sfârșește la pag.7.

La art.5, urmăriți amendamentul nr.8. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Art.6 îl găsiți la pag.8. Urmăriți amendamentul nr.9. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat amendamentul comisiei.

Art.7. Urmăriți amendamentul nr.10, pag.9. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat amendamentul comisiei.

Titlul Cap.III. Urmăriți amendamentul nr.11. Adoptat amendamentul nr.11.

Art.8. Urmăriți amendamentul nr.12, pag.10. Nu sunt obiecțiuni, adoptat amendamentul nr.12.

La art.9, urmăriți amendamentul nr.13, pag.11-12. Adoptat amendamentul nr.13; art.9 se modifică în mod corespunzător.

Prin amendamentul nr.14, comisia propune un text nou - art.10. Vă rog să-l urmăriți la pag.12. Adoptat amendamentul nr.14.

Prin amendamentul nr.15, comisia propune un text nou. Urmăriți-l la pag.13. Adoptat amendamentul nr.15.

Titlul Cap.IV. Urmăriți amendamentul nr.16. Adoptat punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Art.10 din legea Senatului. Urmăriți amendamentul nr.17. Nu sunt obiecțiuni. Articolul 10, de la Senat, care s-a transformat în art.12, va fi adoptat potrivit amendamentului nr.17.

Art.11, care va deveni art.13. Urmăriți amendamentul nr.18. Adoptat amendamentul.

Art.12, care va fi numerotat art.14, ca urmare a introducerii mai înainte a două texte noi, urmăriți amendamentul nr.19, ca să vedeți reformularea acestui text. Nu sunt obiecțiuni, admis amendamentul.

Art.15 vechi, 15 nou, urmăriți amendamentul nr.20. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat amendamentul nr.20.

Articolul vechi 14, 16 nou; urmăriți amendamentul nr.21. Adoptat amendamentul.

Art.15 vechi, 17 nou, urmăriți amendamentul nr.22, pag.16 și 17. Adoptat amendamentul nr.22.

Amendamentul nr.23. Comisia propune eliminarea art.16. Nu sunt obiecțiuni; admis amendamentul, am eliminat textul.

Art.17, amendamentul nr.24; admis amendamentul, nefiind obiecțiuni.

Art.18. Urmăriți amendamentul nr.25, pag.17-18. S-a admis amendamentul.

Art.19; nu sunt obiecțiuni de la comisie. Dacă aveți dumneavoastră? Rămas textul inițial.

Art.20, care va fi 21. De asemenea, nu sunt amendamente de la comisie. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Rămas textul inițial.

Art.21 vechi, 22 nou. Urmăriți amendamentul nr.28, pag.19-20. S-a admis amendamentul nr.28.

Art.22, respectiv 23. Urmăriți amendamentul nr.29. Admis amendamentul, modificat acest text.

Art.23, nou 24, urmăriți amendamentul nr.30. Nu sunt obiecțiuni. Admis amendamentul nr.30.

Titlul Cap.V. Urmăriți, vă rog, la pag.21. Nu sunt modificări.

Dacă aveți obiecțiuni? Rămas titlul vechi.

Art.24, respectiv 25; urmăriți amendamentul nr.32. Adoptat amendamentul, modificat acest text.

Prin amendamentul nr.33, comisia propune un text nou - 26. Urmăriți-l la pag.22. Admis amendamentul, introdus textul nou.

Art.25 vechi, care va fi 27, după renumerotare, comisia nu are obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Adoptat textul inițial al art.25.

Art.26. De asemenea, comisia nu are amendamente. Dacă dumneavoastră aveți? Adoptat textul inițial, de la 26, care va fi renumerotat 28.

Nu mai sunt alte texte. Am parcurs titlul legii și textele acesteia. Vom supune proiectul votului final mâine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit (rămas pentru votul final).  

La pct.5: Proiectul de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit

Prioritate legislativă; adoptat proiectul de Senat; suntem în procedură de urgență.

Rog inițiatorul să prezinte acest proiect de lege.

Cine, de la Guvern, prezintă Proiectul de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere?

Vă rog. V-aș ruga să vă și prezentați, pentru stenogramă, domnule secretar de stat.

   

Domnul Viorel Palașca (secretar de stat, Ministerul Economiei și Finanțelor):

Reprezint Ministerul Economiei și Finanțelor, inițiatorul acestei legi. Sunt secretar de stat; mă numesc Viorel Palașca.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest proiect de lege a fost inițiat în vederea reglementării și adoptării măsurilor legale necesare în vederea asigurării terenurilor pentru lucrările miniere în exploatarea zăcămintelor de lignit.

În momentul de față, există o serie de blocaje în sectorul extractiv de lignit din România, datorită dificultăților întâmpinate în procesul de achiziționare a terenurilor necesare atât executării lucrărilor de decopertare, cât și a lucrărilor de haldare, fapt care pune în pericol atât continuitatea realizării producției, dar, de asemenea, poate pune în pericol chiar securitatea muncii în acele zone și chiar securitatea comunităților din zonele respective.

Sunt construcții miniere care, datorită nerealizării acestor lucrări și a treptelor superioare ale camerelor, practic, pot afecta siguranța zăcămintelor de lignit. De asemenea, au fost și incidente în aceste zone, care au afectat comunitățile locale.

Având în vedere că, prin legislația actuală, respectiv prin Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, nu se stabilesc măsuri operative în ceea ce privește rezolvarea acestei probleme, Ministerul Economiei și Finanțelor a propus acest proiect de lege care îndeplinește anumite condiții necesare exproprierii pentru carierele de lignit.

În primul rând, este vorba de o expropriere într-un ritm mai rapid, judecarea cauzelor care au obiectul acestor exproprieri, să se facă în termene cât mai scurte. Și, de asemenea, se stabilește și metodologia de calcul al obligațiilor bănești către cei expropriați.

Sigur, acest proiect de lege noi considerăm că nu încalcă Constituția României și dreptul de proprietate al deținătorilor acestor terenuri. Și, în afară de operativitate, scopul este în primul rând și unul economic, urmărindu-se realizarea producției de lignit necesară funcționării în condiții de siguranță și securitate a sistemului energetic național; de asemenea, exploatarea rațională a zăcămintelor de lignit și realizarea siguranței de exploatare a zonei de influență și creșterea capacității de producție.

Proiectul de act normativ este compatibil cu legislația comunitară în materie.

Față de cele arătate mai sus, vă rugăm să adoptați acest proiect de act normativ, care este foarte necesar și important în exploatarea lignitului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei, domnul Florin Iordache.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Voi prezenta raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cât și al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Senatul a adoptat acest proiect de lege; Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil; tot un aviz favorabil au dat comisiile pentru agricultură și Comisia pentru industrii și servicii.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii propun plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, cu amendamentele care sunt prezentate în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul și cu conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să intervină?

Poftiți, domnule deputat.

 
   

Domnul Pantelimon Manta:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Vă vorbesc în numele unui județ care dă cam trei sferturi din cantitatea de cărbune necesară termocentralelor. Exploatările sunt cu precădere, ca să nu zic în totalitate, de suprafață. Și spun acest lucru, pentru că doar două cariere care au fost de subteran, una s-a închis deja și una este pe cale de a se închide.

Pot să vă spun, din proprie experiență, pentru că am deținut funcții în administrația județeană, că sunt enorm de multe probleme cu intrarea, să zic, în exploatare, deci cu preluarea unor terenuri, fie ele agricole sau cu vegetație forestieră, de societatea specializată în exploatarea cărbunelui.

Tocmai de aceea, propunerea legislativă este extrem de necesară, foarte rațională și foarte judicioasă și răspunde unor necesități vitale locale, având în vedere că uneori întârzierile au fost chiar de ordinul anilor în ce privește preluarea acestor terenuri.

Mai mult, eu cred că cel puțin la nivel teoretic se creează, sperăm noi, și practic, se creează premisa eliminării unor subiectivisme locale în ce privește posibilitatea unor "mafioți locali", de a prelua terenurile unor cetățeni și după aceea de a le vinde, uneori de 3-4 ori ca preț. Și știți foarte bine cazurile care s-au mediatizat în mass-media centrală. Este vorba de președinți de partide, de consiliu județean, la nivel de prefectură și așa mai departe. Nu voi da nume, pentru a nu le face popularitate. Oricum, și cu aceasta închei, sper ca întregul eșichier politic să înțeleagă necesitatea vitală pentru sectorul minier a adoptării acestui act normativ care și așa a întârziat de foarte mult timp, pentru că el zace de aproape un an de zile pe diverse sectoare ale birocrației Parlamentului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină?

Poftiți, domnule deputat.

 
   

Domnul Aurel Vlădoiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să spun câteva lucruri legat de problemele delicate din Bazinul Carbonifer Berbești-Alunu. În ultima perioadă, toată țara a vizionat prin televiziune dezastrul de la Mateești, cu 15 case care sunt distruse de o haldă care nu a fost în condiții foarte bune predată Consiliului local din comuna Mateești. Acest dezastru se extinde în continuare în orașul Berbești.

De aceea, cred că această lege este foarte bună și aș ruga ministerul de resort să analizeze cu foarte mare atenție atunci când face exproprierile, dar nu în ultimul rând analiza atentă atunci când predă spre economia locală apartamentele de unde s-a extras cărbune, respectiv haldele care au fost redate în circuitul agricol. S-au cheltuit foarte mulți bani pentru aceste redări, s-a făcut de proastă calitate și acum oamenii suportă consecințele dezastruoase în această zonă, Berbești-Alunu.

Deci, rog foarte multă atenție. Am făcut și o interpelare pe această temă și este bine ca ministerul să fie foarte atent atunci când realizează aceste lucrări de redare în circuitul agricol.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu mai sunt doritori la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Vă rog să urmăriți raportul comisiei.

La titlul legii, dacă aveți obiecțiuni, la propunerea comisiei, la pct.1? Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.1. Nu sunt amendamente de la comisie. Dacă aveți obiecțiuni? Votat textul inițial.

La art.2, urmăriți amendamentul nr.3. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.3? Adoptat amendamentul, modificat art.3. Pardon. Art.2, adoptat amendamentul nr.3, modificat art.2.

La art.3, urmăriți amendamentul nr.4. Admis amendamentul, nefiind obiecțiuni; modificat art.3.

Art.4. Nu sunt amendamente din partea comisiei. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Votat textul inițial.

La art.5, urmăriți amendamentul nr.6. Nu sunt obiecțiuni. Votat amendamentul nr.6.

În consecință, se va modifica alin. (3) al art.5. Celelalte texte rămân nemodificate.

Art.6. Urmăriți amendamentul nr.7. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat amendamentul nr.7.

Art.7. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat textul inițial.

Art.8. Nu sunt amendamente. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat textul inițial.

Art.9. Urmăriți, la art.9, amendamentul nr.10. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat amendamentul, modificat textul.

Art.10, urmăriți amendamentul 11. Admis amendamentul 11, modificat art.10.

Art.11, urmăriți amendamentul 12. Adoptat amendamentul, modificat art.11.

Art.12, urmăriți amendamentul 13, de la pagina 9-10. Admis amendamentul 13, modificat în mod corespunzător art.12.

Art.13, nu sunt amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Adoptat textul inițial.

La art. 14 nu sunt amendamente. Adoptat textul inițial.

Art.15, urmăriți amendamentul 16. Adoptat amendamentul, modificat art.15.

Art.16, urmăriți amendamentul 17. Adoptat amendamentul, modificat art.16.

Art.17, urmăriți amendamentul 18. Adoptat amendamentul 18, modificat art.17, dar modificarea vizează numai alin. (1), alin. (2) și (3) rămân nemodificate.

Art.18, nu sunt amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Votat textul inițial.

Art.19, nu sunt amendament. Dacă aveți obiecțiuni? Votat textul inițial.

La art. 20, urmăriți amendamentul 21. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul inițial.

La Anexa 1, dacă aveți obiecțiuni? Votat textul inițial.

La Anexa 2? Votat textul inițial.

Anexa 3? Votat textul inițial.

La Anexa 4? Votat și această anexă.

Am parcurs conținutul legii. Vom supune proiectul votului final mâine, la ora când va fi fixată, pentru care este deja fixată pentru vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (rămas pentru votul final).  

La pct. 6, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

Lege organică.

Proiectul a fost adoptat de Senat.

Comisia pentru administrație publică, domnul vicepreședinte Mircea Dușa va prezenta raportul comisiei.

   

Domnul Mircea Dușa:

Domnule președinte,

Proiectul de lege vizează modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

La întocmirea raportului, s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și reglementează suprafețele de teren, de fapt majorarea lor de la 50 de mp la 100 și la 5000 de mp pentru anexele gospodărești și exploatațiile agricole din extravilan.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și comisia, cu 24 de voturi și 2 abțineri, a adoptat acest raport și propune plenului Camerei adoptarea proiectului de lege așa cum a fost adoptat de Senat.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Am omis să întreb inițiatorul dacă dorește să intervină. Poftiți!

 
   

Domnul Kovacs Carol Emil (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin acest proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991, s-a avut în vedere: impactul macroeconomic prin îmbunătățirea pregătirii profesionale a producătorilor agricoli, a șefilor de exploatații, pentru creșterea nivelului cunoștințelor de management și de marketing necesare administrării unei exploatații viabile economic, social și din punct de vedere al mediului; impactul asupra mediului de afaceri prin inițierea și extinderea mediului de afaceri profitabile în spațiul rural, care va determina dezvoltarea economică a acestuia; impactul social prin îmbunătățirea condițiilor în exploatațiile agricole din extravilan, având ca obiectiv specific pregătirea fermierilor și impactul asupra mediului prin stimularea investițiilor ce au ca scop protejarea și îmbunătățirea mediului, precum și pentru sănătatea și bunăstarea animalelor.

În consecință, în numele Guvernului, vă propunem adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

La dezbateri generale domnul secretar Ioan Munteanu, din partea Grupului PSD.

 
   

Domnul Ioan Munteanu (de la tribună):

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În luna martie, am avizat favorabil acest proiect de lege în Comisia pentru agricultură, din cel puțin două motive.

Respectiv: unu - că, în cel mult 15 zile de la depunerea documentației, autoritățile publice locale sunt obligate să elibereze autorizația de construcție; iar al doilea lucru este faptul că a crescut suprafața pentru exploatații - anexele gospodărești la 100 mp, iar pentru construcțiile agrozootehnice la 5000 mp.

Această reglementare, din punctul nostru de vedere, vine în sprijinul celor care derulează proiecte de investiții în agricultură. Mă refer la construcțiile agrozootehnice și la anexele gospodărești.

Cred că s-a reușit să se elimine unele bariere, unele prevederi restrictive din Legea nr.50/1991.

Motivat de aceste aspecte, Grupul PSD va vota pentru acest proiect de lege.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva? Poftiți, domnule deputat Călian.

 
   

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Doresc să am această intervenție pe marginea Legii nr.50/1911, din câteva considerente.

În primul rând, această lege, care are o vechime de 16 ani, nu mai este de actualitate. Pe parcursul acestor ani la care am făcut referire, ea s-a modificat de cel puțin 40-50 de ori.

În opinia mea, consider că ar fi necesară elaborarea unui cod al construcțiilor care să reglementeze problemele actuale. Și vreau să dau doar un singur exemplu.

Astăzi, în toate zonele urbane se construiește haotic, se construiește foarte mult, lucru care nu este rău. Însă, dacă stăm să ne gândim la calitatea lucrărilor, la calitatea acestor construcții, automat trebuie să găsim soluții în vederea protejării viitorilor proprietari. Și, din acest punct de vedere, cred eu că ar fi utilă chiar o măsură care să vizeze constituirea în zona asociațiilor de proprietari a unui fond, din partea constructorului, de 5% din valoarea imobilului, astfel încât, în situația în care pe cinci ani, să presupunem că apar probleme de calitate, ele să fie remediate cu fonduri din această zonă la care am făcut referire.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc și eu. Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu.

Stimați colegi,

Raportul nu a cuprins amendamente nici admise, nici respinse.

În consecință, potrivit art.106 din Regulamentul Camerei, vom supune votului direct acest proiect de lege și acest lucru se va întâmpla mâine, la ședința destinată votului final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea și modificarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 (rămasă pentru votul final).  

La pct.7, Propunerea legislativă privind completarea și modificarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002.

Comisia pentru cultură propune respingerea propunerii. Vă rog, domnule deputat, să susțineți.

   

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Raportul Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă este unul negativ.

Se bazează pe avizul negativ al Comisiei juridice și avizul negativ al Guvernului, care nu susțin adoptarea acestei inițiative legislative.

Camera Deputaților este sesizată în calitate de primă Cameră.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Propunerea legislativă a fost dezbătută în ședința comisiei din ziua de 18 martie 2008, la lucrări fiind prezenți 22 de deputați din totalul de 23 de membri.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea unor dispoziții din cuprinsul Legii audiovizualului, prin care să se prevadă ca, în programele de știri ale posturilor de televiziune și radio, să fie prevăzute în pondere egală știri cu teme pozitive și negative.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi: 12 pentru respingere și 2 abțineri.

Sub raport de conținut, propunerea legislativă este de competența decizională a Senatului.

Și acum, foarte pe scurt, motivația.

Impunerea unor proporții de știri pozitive și respectiv negative reprezintă o intervenție fără precedent în conținutul jurnalelor de știri, intervenție care nu are corespondent în legislația și practica europeană.

Această prevedere, deși se dorește a fi o balanță care să cântărească și astfel să stopeze valul de violență care este prezent în programe de știri, nu ar putea să aducă decât o încălcare a libertății de expresie, consfințită prin Constituție.

Impunerea unei limitări a știrilor cu impact negativ, bazată pe criterii subiective ori în absența unor criterii clar definite nu se poate justifica.

O astfel de limitare contravine principiilor și jurisprudenței CEDO, conform căreia, orice ingerință a autorităților publice în libertatea de exprimare, trebuie să fie strâns limitată și aplicată în mod nearbitrar, în conformitate cu dreptul pe baza unor criterii obiective.

Legea audiovizualului este armonizată, în acest moment, cu prevederile europene, conform acquis-ul comunitar și orice modificare ce se dorește a fi făcută trebuie, mai întâi, adusă la cunoștința Comisiei Europene și, în acest context, autoritatea de reglementare și-a anunțat intenția de a propune o modificare de ansamblu a legii, în scopul armonizării acesteia cu prevederile ultimei modificări din 11 decembrie 2007 a directivelor în domeniul respectiv.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă dorește cineva să intervină pe marginea propunerii și a opiniei comisiei? Nu.

În aceste condiții, vom supune propunerea de respingere a legii votului final de mâine.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea satului Păcălești, în comuna Drăgănești, județul Bihor (rămasă pentru votul final).  

La pct.8, Propunerea legislativă privind înființarea satului Păcălești, în comuna Drăgănești, județul Bihor.

Dau cuvântul domnului vicepreședinte Mircea Dușa să prezinte raportul Comisia pentru administrație publică.

   

Domnul Mircea Dușa:

Propunerea legislativă privind înființarea satului Păcălești, în comuna Drăgănești, județul Bihor.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

S-a avut în vedere avizul favorabil de la Consiliul Legislativ.

De asemenea, în comisie, s-a adoptat proiectul de lege așa cum a fost prezentat de inițiator.

Face parte din categoria legilor organice și comisia vă propune să aprobați raportul acesteia.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Magheru Paul, de la PRM, dorește să intervină la dezbateri generale.

 
   

Domnul Paul Magheru:

Da, domnule președinte.

Sunt unul dintre inițiatori, este adevărat, ultimul de pe listă, dar primul care susține această inițiativă, având în vedere că ne-am propus să îndreptăm o evidență administrativă eronată și să introducem legalitate într-o chestiune care, de fapt, exista și până acum. Satul exista și până acum, dar eronat era considerat cătunul unui sat din apropiere.

Îndeplinește absolut toate condițiile - geografice, comunitare, sociale - ca, într-adevăr, această inițiativă legislativă să fie în interesul evidenței corecte și legale a administrației din județul Bihor aprobată.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Nu mai sunt alte propuneri.

Domnul vicepreședinte al comisiei dorește să facă o rectificare.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

La titlul legii s-a scăpat un cuvânt. Deci titlul este: Lege pentru înființarea comunei Păcălești prin reorganizarea comunei Drăgănești, județul Bihor.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Aveți obiecțiuni?

Rog comisia și staff-ul tehnic să opereze.

 
     

Domnul Petru Călian (din sală):

"A satului"!

 
     

Domnul Paul Magheru (din sală):

"Înființarea satului prin reorganizarea comunei Drăgănești."

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Călian.

 
   

Domnul Petru Călian:

Atenție, pentru că din punct de vedere juridic putem să greșim. Când vorbim de înființarea unei comune, discutăm și despre referendum și de alte chestiuni. Când discutăm de sat nu este nevoie de referendum. Așa că decideți, colegii din Comisia pentru administrație publică.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Dușa, v-aș ruga să...

 
   

Domnul Mircea Dușa:

"Lege pentru înființarea satului Păcălești, prin reorganizarea comunei Drăgănești, județul Bihor."

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Discuțiile au fost din cauza denumirii satului, care are o denumire de păcăleală.

Domnule Dumitriu, haideți să nu mai exagerăm pentru un lucru pe care-l repară experții de la Comisia pentru administrație. Vă rog.

 
   

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Să nu ne păcălim cu Păcăleștiul acesta, pentru că domnul profesor Magheru ne păcăli anterior, spunându-ne că, de fapt, satul există. Dar că se reînființează dintr-un cătun, după care a apărut comuna și tot așa. Este o păcăleală cu Păcăleștiul ăsta!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

S-ar fi putut ca lucrurile să debuteze altfel, stimați colegi, și profitați de faptul că discutăm despre un lucru de nimic și poate compromiteți soluția pe fond, din cauza unor imperfecțiuni redacționale.

 
   

Domnul Paul Magheru:

Inițiativa este formulată perfect, deci dorim așa ce s-a spus acolo, "înființarea satului, prin reorganizarea comunei."

Deci, încă o dată: înființarea satului Păcălești...

 
     

Domnul Mircea Dușa (din lojă):

Da, da.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Domnule profesor,

Lăsați comisia, că vor redacta cum trebuie.

 
   

Domnul Paul Magheru:

Am spus, în continuare, că administrativ - în mod eronat - era considerat cătun. Aceasta este toată chestiunea. Și acum se îndreaptă, din punct de vedere al evidenței administrative, denumirea lui exactă: satul Păcălești, prin reorganizarea, în felul acesta, a comunei Drăgănești.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

S-a înțeles.

Având în vedere că nu sunt amendamente nici admise, nici respinse, vom proceda potrivit art.106 din Regulamentul Camerei și vom supune proiectul votului final mâine, la ședința destinată votului final.

Mulțumesc și Comisiei pentru afaceri externe pentru ajutor.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind învățământul (rămasă pentru votul final).  

la pct.9, Propunerea legislativă pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind învățământul.

Lege organică.

Comisia pentru învățământ să se pregătească, dar înainte trebuie să dau cuvântul inițiatorului. Poftiți, domnule profesor Moisoiu.

   

Domnul Adrian Moisoiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doresc să subliniez ideea că este greșit spus "dau cuvântul inițiatorului", că acolo suntem foarte mulți inițiatori, pentru că este o dorință colectivă.

este o lege care deja a trecut prin Parlamentul României și care a fost votată în urmă cu o lună sau două și care este deja promulgată de către președintele României, și anume aceea în care se legiferează existența manualelor alternative, publicate pe site-ul ministerului (deci în formă electronică), aceste manuale alternative pe site-ul ministerului pot să fie accesate și, în același timp, aduse acasă de către un elev, atunci când are la dispoziția sa un "băț de memorie", un stick de memorie.

Deci inițiativa noastră, în clipa de față, este cât se poate de normală, zic eu, pasul următor și minim, și anume un stick de memorie care are o valoare minimă de 30 - 40 de lei, a se putea cumpăra, deci a se putea primi din partea Ministerului Educației și Cercetării la începutul unui ciclu de patru ani. Mă refer la clasele V, VI, VII, VIII sau la clasele de liceu. Este o doleanță atât de mică față de marile cheltuieli care se fac în țara aceasta, încât eu cred că toți colegii vor fi de acord să se adopte această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc anticipat.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru învățământ, cine prezintă raportul? Domnul președinte al acesteia, vă rog.

 
   

Domnul Petre Popeangă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia propune adoptarea propunerii legislative, propunere care face parte din categoria legilor organice, Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dorește și Guvernul să intervină pentru a-și expune punctul de vedere cu privire la această propunere legislativă.

 
   

Doamna Pasztor Gabriella (secretar de stat, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului):

Domnule președinte,

Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative, deoarece faptul că prin această procedură copiii ar putea lucra mai ușor cu manualele electronice, trebuie însă completat cu faptul că, din practică, a rezultat cum că manualele electronice, care sunt destinate studiului individual, sunt accesibile doar elevilor care învață în școli ce au în dotare laboratoare de informatică.

Totodată, propunerea legislativă se referă la elevii fiecărui ciclu din învățământul preuniversitar, fără a face distincție între învățământul de stat și particular, respectiv promovarea măsurii propuse ar presupune un efort financiar suplimentat din bugetul de stat, care pentru anul școlar 2008-2009 s-a ridicat la circa 85,5 milioane de lei.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să intervină? Domnul Dumitriu și domnul profesor Andea.

Poftiți, domnule Dumitriu.

 
   

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Domnule președinte,

În cadrul Comisiei pentru învățământ m-am abținut la respectivul proiect de lege, pentru că am cerut inițiatorilor să prezinte cifra expusă mai devreme de reprezentanta Ministerului Învățământului, în sensul că ar fi o cheltuială anuală de 20-30 de milioane de euro, asta în condițiile în care toată lumea vuise, inclusiv mai multe medii politice, că România a cheltuit 27 de milioane de euro pentru summit-ul NATO, chestiune cu care, chiar dacă eu nu am fost... mă rog, nu sunt un susținător al NATO, dar, în orice caz, pentru România a fost un exercițiu de imagine deosebită. Or, în condițiile în care noi ne pregătim să aruncăm în fiecare an 20-30 de milioane pe aceste stick-uri, în condițiile în care copiii nu au calculatoare și mai există și această meteahnă, mai ales la peste 50% din elevi, care nu au rezultate chiar satisfăcătoare la învățătură, să se apuce să facă, pur și simplu, bișniță cu respectivele stick-uri. Deci, efectiv este un altfel de "cornul și laptele", un "cornul și laptele" mult mai stupid. Este o jucărie politică pusă, acum, în prim plan, în perioada campaniei electorale, a campaniilor electorale, o chestiune care mi se pare și neserioasă și costisitoare și neavenită, deci o aiureală din toate punctele de vedere, mai ales că sunt un utilizator de computer de mult timp și chiar la un nivel destul de înalt.

Vă spun că nu așa se introduce informatica, nu așa se introduce IT-ul în capul copiilor.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnul profesor Andea.

 
   

Domnul Petru Andea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Sigur că nu vreau să încep cu Strategia de la Lisabona, care prevede că investiția în capitalul uman este cea mai valoroasă și cea mai recomandabilă investiție.

Aș vrea numai să amintesc că, de aici, de la Tribuna Parlamentului, mulți dintre colegii mei au pledat și au obținut ca să demarăm, într-adevăr, un proces de alfabetizare digitală în România, începând cu copiii, fără doar și poate. rezultatul acestor eforturi sunt acele informatizări, ca să spun așa, ale tuturor liceelor din România, continuându-se, acum, evident cu ciclul gimnazial.

Inițiativa despre care discutăm astăzi aici, sigur că se înscrie în acest proces de sprijin al alfabetizării digitale a copiilor din România și sigur că sunt oarecum nu întristat, ci chiar indignat de faptul că se folosesc termeni precum măsură demagogică, populistă, electorală ș.a.m.d. Nici vorbă de așa ceva! Este o inițiativă mai veche. Vreau numai să o asociez cu ceea ce de multă vreme discutăm în comisie, cu laptopul acela. Nu laptopul - de 100 de dolari, ci laptopul pentru fiecare elev și student.

Noi am ajuns la concluzia că este necesar și este necesară și astfel de măsură, bineînțeles, am zis, la cererea elevilor.

Iată că și acest stick, care este complementar, ca să spun așa, materialelor didactice pe care noi le asigurăm noi, statul român, le asigurăm copiilor, deci se asociază aceea ce am putea numi material didactic auxiliar pentru elevi. Și, dacă am introduce poate la cerere, nici nu ar mai apărea discuții dacă sunt sau nu sunt necesare. Cine are nevoie va profita de această ofertă pe care noi o facem acum copiilor României.

Îmi pare rău că doamna secretar de stat nu a prezentat cifra exactă, pentru că legea prevede că se acordă fiecărui copil la începutul unui ciclu și nu tuturor elevilor, ci elevilor care încep un ciclu. Deci, din cele 12 clase, doar trei clase sunt luate în discuție, deci nu este vorba de 4 milioane de elevi, ci de circa 1 milion de elevi. Ținând cont de prețul stick-ului, înseamnă că este o cifră undeva la 30-40 de milioane de roni și nu euro, așa cum spunea domnul Dumitriu.

Iată, așadar, opinia noastră este că efortul financiar poate să fie foarte bine susținut din actualele prevederi bugetare și măsura poate să fie adoptată de către Parlament în termenii în care a fost formulată în Comisia pentru învățământ.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Pambuccian și apoi domnul Petru Călian.

 
   

Domnul Varujan Pambuccian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să vă spun că măsura de care vorbim nu are nicio legătură cu informatizarea și nu este o măsură care să țină de informatizare. Nu are nicio legătură cu alfabetizarea digitală și cu alte lucruri care s-au spus aici.

Are legătură cu un lucru foarte simplu. Dacă mai țineți minte, era o vreme când absolut toate manualele erau oferite, în mod gratuit, elevilor. Pentru că, atâta vreme cât învățământul este gratuit, este normal ca absolut toate manualele și materialele didactice să fie oferite gratuit elevilor.

Lucrul acesta se poate face acum mult mai ieftin și mult mai eficient pentru elevi, decât să cari o geantă întreagă plină cu cărți, este mult mai simplu să iei cu tine toate aceste cărți în formă electronică, pusă pe o memorie micuță.

Prima chestiune, legată de trecerea manualelor în formă electronică, a fost rezolvată cam cu 8-10 luni în urmă. Acum, este un lucru firesc pe care-l facem, și anume ca o dată ce au fost rezolvate din punct de vedere legislativ trecerea manualelor în formă electronică, să oferim și un suport mobil, pe care aceste manuale să fie ținute, așa cum, până nu demult, acest suport mobil, pe care manualele erau ținute, era cartea. Despre asta era vorba.

Cred că nu are nicio legătură nici cu informatizarea, nici cu, să spunem, educația digitală, ci are doar legătură cu faptul că, între timp, de când cărțile erau suport mobil de cunoștințe și până acum, s-a mai schimbat câte ceva în felul în care a evoluat lumea.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Petru Călian.

 
   

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că inițiativa este lăudabilă. Dacă avem corn, avem lapte, de ce să nu avem și un memory stick?

Deci, vorbesc la modul cel mai serios, este bună inițiativa legislativă, însă este păcat că nu s-a prevăzut acolo valoarea minimă a acestui memory stick, pentru că ele diferă, capacitatea de memorie diferă de la un produs la altul. Însă, oricum, este un pas înainte și probabil că prin norme metodologice se va reglementa și această chestiune, care este extrem de importantă.

 
     

Domnul Adrian Moisoiu:

Este trecut - 4 GB!

 
   

Domnul Petru Călian:

Bun. Poate să fie și chinezesc, poate să fie ori de care... Era foarte important să se stabilească valoarea minimă, tocmai pentru a nu avea probleme atunci când discutăm de prevederile bugetare.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Am o rugăminte. V-aș ruga să nu mai dialogați cu cei care iau cuvântul de la tribună.

Domnul Dragoș Dumitriu are drept la replică.

 
   

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Un scurt drept la replică, da.

Este vorba într-adevăr de stick-uri de 4 GB, iar prețul expus aici de 30-40 de roni mie mi se pare aberant, având în vedere ofertele din magazine. De aceea am și spus că valoarea totală, în condițiile expuse de domnul deputat Andea, se ridică undeva la 20-30 de milioane de euro.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

 
   

Domnul Paul Magheru:

Domnule președinte,

Poate că după intervenția unui specialist cum este domnul Pambuccian nici nu mai trebuia să intervin.

Am simțit, totuși, nevoia să continuu ideea dumnealui, prin faptul că această inițiativă legislativă mie mi se pare ingenioasă, economicoasă și dacă, într-adevăr, hai să zicem că nu ține direct de informatizare sau de alfabetizare digitală, este în același timp tangentă cu ea, este un vehicul, este un instrument absolut necesar într-o nouă eră a softului, când oricâtă competiție ar duce... Eu sunt adeptul Galaxiei Gutenberg, dar iată că trebuie să apelăm și la aceste instrumente. (Arată către sală un memory stick) Uitați-vă, este aici, este stick-ul de memorie, este foarte ieftin. Nu înțeleg, din acest punct de vedere, punctul de vedere negativ al ministerului, pentru că sunt sigur, atât din partea dumnealor, cât și din partea altor persoane, probabil nu se cunoaște foarte bine esența acestei propuneri legislative.

Sunt sigur că vine în interesul școlii, al învățământului și o să fie votată fără niciun fel de rezervă.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți!

Din partea Grupului UDMR.

 
   

Domnul Márton Arpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

E bine când se dau bani în scopul ajutării procesului de învățământ. Dar de aici până a face declarații și mai ales prin exemplificări precum cea pe care am avut marea plăcere să o aud și să o văd chiar acum este o diferență destul de mare, în ceea ce privește populismul.

Stimate coleg care ați intervenit aici, în fața mea, vă rog eu frumos, veniți la acest microfon și deschideți-mi acel obiect pe care l-ați arătat și citiți-mi un fragment de pe materialul pe care îl susțineți, pe care îl aveți pe acel obiect. Pentru că într-adevăr este un ajutor și este o posibilitate foarte ușoară de a avea memorie la tine, dar pentru aceasta trebuie să ai acces, pe de o parte, la un calculator și acces la Internet, prin care să înmagazinezi acest material; pe de altă parte, când te duci acasă, mai trebuie să faci ceva ca să poți citi lecția de mâine. Și dacă nu ai un calculator sau nu ai un laptop măcar acasă, un laptop pe care, dacă îl cari cu tine - eu îl car cu mine, este destul de greu, ca și cărțile, atunci degeaba ai stick-ul la tine, că te uiți la el.

Așa că este un obiect ajutător foarte important și îl susținem, dacă într-adevăr există în buget suma pentru a se plăti astfel de elemente, dar majoritatea elevilor - și dumneavoastră știți bine în ce situație se află România - degeaba vor avea acest obiect la ei, că nu vor avea ce face cu obiectul respectiv.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Giurgiu.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

într-adevăr, dacă vrem să găsim diverse motive, putem să spunem că orice proiect de lege poate fi îmbunătățit, dar cred că ar trebui să ne gândim dacă acest proiect ar ajuta copiii, și atunci să vedem dacă merită să-l votăm sau nu. Eu cred că prin acest proiect de lege copiii vor fi ajutați și, mai mult, o să aibă posibilitatea să aibă cu ei tot timpul manuale. Într-adevăr, dacă am fi reușit să-i ajutăm și cu un laptop sau cu un calculator, ar fi fost mult mai bine. Au fost câteva inițiative, dar pentru început cred că este un pas înainte.

Vă mulțumesc

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

Se apropie sfârșitul programului și dintr-o inițiativă pe care văd că mulți o susțin, s-ar putea să nu mai apucăm să o adoptăm.

 
   

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte,

Vedeți că sunt măsuri pro și contra și spun cinstit că eu nu vroiam să lungesc programul, ci vroiam numai să mă bucur că a suscitat atâtea discuții. E o inițiativă care de fapt reprezintă un pas înainte, un pas înainte pentru învățământ; nu pentru că fac parte din această mare echipă a celor care au semnat această inițiativă parlamentară și nu pentru faptul că de fapt între acești semnatari se găsesc inițiatori din toate partidele și care la comisie au și susținut ca atare această inițiativă.

De aceea, mă miră faptul când astăzi se pune în discuție o asemenea inițiativă parlamentară și se spune că nu se poate citi. E adevărat, nu se poate citi pentru că stick-ul de memorie are o anumită valoare. Vedeți, adineauri nici nu se cunoștea faptul că în lege este stabilită valoarea maximă pe care poate să o acorde acest stick de memorie, deci acest "băț" de memorie. Este o dovadă în plus că am luat cuvântul de la acest Parlament undeva, hai să spunem, cu patimă și nu cred că e cazul pentru copii să luăm cuvântul cu patimă, ci să gândim dacă reprezintă sau nu reprezintă o posibilitate.

Haideți să ne gândim și la altceva: la o culegere de texte, la o culegere de probleme pe care elevul o poate lua pe stick-ul de memorie dintre manualele alternative și cu care pleacă în vacanță undeva, acasă și are posibilitatea acolo, la bunici, la un Caffé, să listeze, dacă e vorba, oriunde, și în felul acesta să aibă câteva pagini pe care lucrează exact în ziua respectivă. Acest lucru reprezintă un câștig.

Dacă astăzi Parlamentul României va spune că nu este un interes pentru așa ceva, eu zic că deja reprezintă un vot de blam pentru noi înșine. Nu cred însă că cineva va vota împotriva propriului său copil.

Și aș dori să subliniez încă o idee. Poate, dintr-o anumită carență matematică, un milion de elevi (mergând la un milion de elevi) ori 40 de lei un stick maximum - acesta este prețul de piață, dar la prețul de comandă se poate veni și cu 30, poate chiar și cu 20 la o treabă de genul acesta, da? Dar, mergem 40 ori un milion, face 40 de milioane de lei. 3,7 este euro. Deci, practic, discutăm de 3,7 ori mai puțin decât 40 de milioane de lei. Cât fac asta? 10 milioane, 12 milioane de euro, dacă o discutăm în felul acesta. Dar s-au vehiculat aici cifre de 70 de milioane! Iertați-mă, e deja foarte, foarte mult și cred că au fost prezentate cu tendință.

Mă scuzați, am vrut să lămuresc un pic aceste aspecte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Mihai Dumitriu și din nou domnul deputat Pambuccian.

 
   

Domnul Mihai Dumitriu:

Mulțumim frumos, domnule președinte.

Stimați colegi,

După cum știți, ultimele decizii ale Ministerului Educației privind manualele școlare fac apel la faptul că se pune accent mai mult pe calitatea manualului, și nu pe prețul minim al manualului, ca până acum. Într-adevăr vor fi manuale de o valoare mult mai mare, care vor afecta buzunarelor părinților, în definitiv. Deci, în primul rând, să ne gândim la acest aspect.

2. Nu toți elevii vor fi obligați să beneficieze de acest stick. Cei care vor dori! Părinții care vor avea bani în buzunar pot să ia și o memorie mult mai mare, un minicalculator să meargă cu el la școală. Dar cei care vor fi într-adevăr și care vor dori să beneficieze de acest stick vor face o cerere probabil la secretariatul școlii, le va fi pusă suma la dispoziție, vor cumpăra și vor folosi. Asta e toată treaba.

3. Văd că tare suntem îngrijorați, bineînțeles, de bugetul pe care Guvernul României l-a propus aici, dar nu vă uitați într-adevăr la ceea ce se întâmplă acum cu bugetul actual și cu taxele care se pun. Adică pentru altceva se găsesc bani și pentru educație, pentru acești copii nu avem niște bani, sumele fiind destul de mici, la câte sume se cheltuiesc, eu știu, pe alăturea.

Eu zic să lăsăm discuțiile și să încercăm să ajutăm acești copii.

Eu vă mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Pambuccian.

 
   

Domnul Varujan Pambuccian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Simt nevoia unei a doua runde de argumente. Primul este legat de faptul că evident avem în felul acesta o reducere a bugetelor alocate manualelor; că sunt ele din buzunarul părinților sau din buzunarul statului, în mod cert vorbim de mai puțini bani.

Dar marele câștig al utilizării manualelor în formă electronică este altul. În felul acesta, manualele nu mai sunt simple texte cu poze. Ele capătă interactivitate, pot să aibă elemente de animație, film. În orice caz, experiența cu un asemenea manual este o experiență mult mai complexă și mult mai convingătoare pentru copii.

Cred că cel mai convingător mod de a privi aceste manuale este să vă amintiți ziarele care se citeau în Harry Potter și să vă imaginați manualele acestea la fel ca ele.

Este un alt foarte mare câștig pe care îl obținem făcând această trecere a manualelor în formă electronică și distribuindu-le în felul de care am vorbit.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Grupului Partidului Național Liberal o nouă intervenție.

 
   

Domnul Ioan Cristea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

eu am venit la dumneavoastră cu un teanc de foi pe care le iau la două-trei zile din caseta pusă la dispoziție și o să încep să spun că ar trebui noi să dăm un exemplu, să primim toate documentele acestea pe stick. Având noi un exemplu, vedem cum lucrăm câteva luni și după aceea să trecem mai departe și pentru copii, pentru că noi avem și dotare, avem și laptop, avem tot ce trebuie și cu toate astea umblăm cu o geantă mare de hârtii după noi.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă amintesc și dumneavoastră și celorlalți colegi că am discutat de mai multe ori și în Biroul permanent și lucrul acesta se poate rezolva. Probabil că va dura încă un timp circulația în paralel.

Vă rog, domnule deputat.

Din partea UDMR, încă o intervenție.

 
   

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Câteva lucruri inexacte s-au spus de la acest microfon și doresc, totuși, să vă reamintesc. Manualele școlare până în clasa a X-a sunt gratuite. Faptul că noi votăm acum și o formă electronică, dacă nu există o altă lege care să modifice legea inițială, înseamnă că vom avea o cheltuială nu dublă, dar cu ceva în plus. Problema mare este dacă copiii din clasa a V-a până în clasa a VIII-a au dotarea necesară să îl folosească. Dacă considerăm că da, putem să votăm. Încă o dată, până în clasa a X-a statul este obligat să pună la dispoziția copiilor manualele școlare.

Drept urmare, economii în acest sens nu putem obține. Putem obține eventual, în timp, așa cum spunea și domnul președinte mai înainte, cum și la noi s-a introdus laptopul și încep cât mai mulți dintre colegi să îl folosească și în timpul ședințelor în plen și în comisii, probabil cu timpul și în învățământul primar se va folosi. Rămâne la latitudinea dumneavoastră, dacă considerați momentul actual oportun sau nu pentru a vota propunerea respectivă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Ultima intervenție cu privire la această propunere.

 
   

Domnul Ștefan Buciuta:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnule ministru al educației, învățământului și cercetării,

Aș vrea să ridic aici o problemă. Vrem pe format electronic manualele! Unii au, alții nu au. De exemplu, minoritatea ucraineană din România nu are manuale nici tipărite, nici pe format electronic. Cu această lege s-ar obliga Ministerul Educației să aibă manuale măcar pe format electronic pentru minoritățile naționale, să aibă acces nu numai elevii, dar și cadrele didactice și ar putea din acest format să se documenteze și să aibă ce prezenta elevilor în cadrul orelor.

Deci, suntem de acord cu modificarea acestei legi.

Mulțumim.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Trecem la dezbaterea textelor propunerii legislative.

Vă rog să urmăriți raportul comisiei.

La titlul legii, urmăriți pct.1 din raport.

Dacă sunt obiecțiuni?

Adoptat amendamentul comisiei.

La pct.2 din raport, care se referă de fapt la conținutul legii, dacă aveți obiecțiuni?

Domnul președinte Popeangă am înțeles că are o propunere de redactare.

 
   

Domnul Petre Popeangă:

Domnule președinte, mulțumesc.

Două erori materiale de corectat. La art.2 fraza trebuie să sune de maniera următoare: "În termen de 3 luni de la adoptarea prezentei legi, Guvernul României va stabili prin hotărâre măsurile necesare". S-a strecurat un "de Guvern", acolo.

Iar la art.3: "Legea învățământului nr.84/1995, republicată". S-a strecurat "privind învățământul". Evident, Legea învățământului privește numai învățământul.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

La pct.3 art.3 o să revenim.

Deci, la pct.2 dacă sunt obiecțiuni?

Nu sunt.

Votat textul comisiei.

La pct.3, cel despre care v-a vorbit domnul președinte Popeangă, în afară de eliminarea sintagmei "de Guvern", dacă mai sunt obiecțiuni?

Nu sunt.

Adoptat pct.3.

Pct.4, cel cu privire la republicare, eu aș vrea să-l pun în discuția și a comisiei și a Comisiei juridice; îl rog pe domnul Florin Iordache să fie puțin atent. Potrivit Legii Monitorului Oficial, legile se republică în cazul unor modificări substanțiale. Noi avem aici un singur articol, iar Legea învățământului nu vă întreb câte articole are, pentru că sunt câteva zeci de pagini și sute de articole. Nu cred că e cazul pentru modificarea unui articol să republicăm din nou legea. Dar vă ascult punctul de vedere și al dumneavoastră și eventual al domnului vicepreședinte Florin Iordache de la Comisia juridică.

 
   

Domnul Petru Andea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sigur că domnul președinte de ședință Valer Dorneanu are dreptate. Pentru atât de puțin lucru nu merită să republicăm o lege de asemenea întindere cum este Legea învățământului.

Dar am trecut la această lege această prevedere de republicare pentru că câteva zeci de modificări care au fost făcute în cursul ultimilor ani nu au mai avut parte de republicare. Deci, de fapt este o reparație târzie, o problemă majoră pe un argument minor.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

O să supun votului propunerea dumneavoastră, având în vedere că a existat o obiecțiune.

V-aș ruga să vă exprimați prin vot deschis cu privire la pct.3, cel cu privire la republicarea legii. Ați văzut argumentele pertinente pe care le-a adus domnul profesor Andea. Deși nu este vorba în acest punct de o modificare substanțială, se referă și la alte modificări care au intervenit.

Supun votului dumneavoastră pct.3.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat și pct.3.

Vom supune legea votului final mâine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 9 noiembrie 2007 și la Stockholm la 20 noiembrie 2007 (rămas pentru votul final).  

La pct.10, Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 9 noiembrie 2007 și la Stockholm la 20 noiembrie 2007.

Dau cuvântul doamnei Georgeta Ionescu, din partea Ministerului Apărării, pentru a prezenta acest proiect.

   

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu (secretar de stat, Ministerul Apărării):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ca urmare a întâlnirii dintre ambasadorul Regatului Suediei și ministrul român al apărării, în cadrul căreia partenerul suedez și-a exprimat interesul pentru a iniția o cooperare între armatele celor două state, s-a înaintat Guvernului României un Memorandum de Înțelegere între Guvernul României și cel al Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării.

Partea română a trimis un contra-proiect care a fost acceptat prin propunerile sale.

Memorandumul conține, de asemenea, prevederi referitoare la scopul și domeniile de cooperare, protecția informațiilor clasificate, drepturile de proprietate intelectuală, aspecte financiare, jurisdicție, interpretare și aspecte privind intrarea în vigoare.

De asemenea, deoarece părțile urmează să coopereze și în domenii precum cel tehnico-militar, cercetare-dezvoltare și industria de apărare, din categoria instituțiilor de execuție face parte și Ministerul Economiei și Finanțelor.

Tratatul negociat și semnat prin corespondență la București, la data de 9 noiembrie, a fost semnat, de asemenea, la Stockholm la data de 20 noiembrie 2007 de către miniștrii apărării ai celor două state, textul fiind în concordanță cu principiile dreptului internațional și corespunzând legislației interne a fiecăruia dintre cele două state.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Comisia pentru apărare, v-aș ruga să prezentați pe scurt raportul dumneavoastră.

 
   

Domnul Claudius Mihail Zaharia:

Da, domnule președinte.

La lucrările comisiei au fost prezenți 22 de deputați din totalul de 25 de membri.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Nefiind amendamente în raportul comisiei, nici de admitere, nici de respingere, urmează să procedăm potrivit art.106 din Regulamentul nostru și să supunem legea direct votului final, ceea ce vom face mâine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliție aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007 (rămas pentru votul final).  

La pct.11, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliție aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007.

Dau cuvântul inițiatorului și rog Comisia pentru apărare să se pregătească, de asemenea.

   

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

După aderarea României la NATO, o preocupare constantă a forțelor aeriene din România și Republica Ungară a fost aceea de a putea răspunde în mod eficient noilor amenințări, prin perfecționarea Serviciului de poliție aeriană și, de asemenea, de a putea îndeplini obligații referitoare la asigurarea securității aeriene a spațiului aerian național, cât și a spațiului aerian integrat al NATO.

Ca urmare a negocierilor demarate în mai 2005 între reprezentanții Ministerelor Apărării din cele două state și finalizate prin semnarea la Sibiu, la data de 14 noiembrie 2007, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliție aeriană, acest acord cuprinde prevederi referitoare la definiții, aspecte generale, scop, structură și organisme care cooperează, responsabilitățile părților, aprobarea mișcării aeronavelor, utilizarea spațiului aerian și a aerodromurilor, căutare, salvare, investigarea accidentelor de zbor, pregătire și vizite, sprijinul la sol, în aer pentru aeronavele din serviciile de poliție aeriană, compensarea daunelor ș.a.m.d.

Acest acord reprezintă un prim document internațional având acest obiect de reglementare, atât pentru România, cât și pentru Republica Ungară, iar semnarea acestuia a urmărit, printre altele, să ofere un model de cooperare în acest domeniu între statele vecine și aliate.

Textul fiind în concordanță cu principiile dreptului internațional și corespunzând legislației interne a celor două state, propunem aprobarea domniilor voastre.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Rog Comisia pentru apărare să prezinte raportul tot atât de concis ca și data trecută.

 
   

Domnul Claudius Mihail Zaharia:

Da, domnule președinte.

La lucrările comisiei au fost prezenți 22 de deputați din totalul de 25 de membri. În urma dezbaterilor, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

La vot final, nefiind alte amendamente de făcut, potrivit art.106.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate (rămas pentru votul final).  

La pct.12 din ordinea de zi, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Rog Comisia pentru muncă să se pregătească și să prezinte raportul.

   

Domnul Anton Niculescu (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Această ordonanță de urgență nu implică niciun fel de creștere salarială a personalului MAE. Este vorba de corectarea unei erori apărute în cuprinsul Legii nr.334 din 2007, și anume omisiunea trecerii valorii de referință sectoriale.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Sârbu, vicepreședinte al Comisiei pentru muncă.

 
   

Domnul Marian Sârbu:

Stimați colegi,

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege sus-amintit, în forma prezentată, pentru a evita imposibilitatea calculării și, pe cale de consecință, a plății salariilor personalului încadrat în Centrala Ministerului Afacerilor Externe pe funcții diplomatice și consulare și pe funcțiile specifice de execuție, fapt ce contravine principiilor care guvernează materia relațiilor de muncă.

Proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate de voturi.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale?

Nefiind doritori și întrucât raportul comisiei nu cuprinde amendamente, potrivit art.106 din Regulamentul Camerei, vom supune proiectul votului final în cursul zilei de mâine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămas pentru votul final).  

Următorul proiect, cel de la pct.13, sper să nu fie cu ghinion, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.

Dau cuvântul inițiatorului și rog Comisia pentru buget să se pregătească.

   

Domnul Mihnea Remus Iuoraș (vicepreședinte, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Începând cu data de 1 octombrie 2007, foștii proprietari ale căror imobile nu pot fi restituite în natură pot formula opțiuni pentru acordarea despăgubirilor bănești în cuantum de maximum 500.000 de lei.

Această formă de despăgubire a fost adoptată ca urmare a repetatelor condamnări ale României la CEDO.

Până la listarea Fondului Proprietatea, sumele destinate acordării despăgubirilor în numerar se vor acorda, în principal, din dividendele aferente acțiunilor deținute de stat la acest fond. Având în vedere faptul că sumele ce urmau să fie acordate persoanelor care și-au manifestat opțiunea pentru despăgubirile bănești, depășesc resursele alocate din dividende și pentru a se menține un ritm constant al plății despăgubirilor, Guvernul a suplimentat în anul 2007 cu 33 de milioane de lei aceste resurse, această sumă urmând a fi asigurată din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, Capitolul "Alte servicii publice generale", titlul "Alte cheltuieli, art. "Despăgubiri civile". Vreau să mai precizez că aceste plăți au fost efectuate către persoanele îndreptățite.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci?

 
   

Domnul Ștefan Baban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, din partea autorității naționale pentru restituirea proprietăților, doamna director Ana Maria Valica.

La lucrările comisiei au participat 27 de deputați, din totalul din 28 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 12 decembrie 2007.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată și art.92 alin.9 pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii proiectului de lege în ședința din data de 18 martie 2008, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

La dezbateri generale, dorește să intervină domnul secretar Ioan Munteanu.

 
   

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților nu-și face treaba decât într-un singur domeniu. Cel al amenzilor. La înființare a avut o singură direcție. Să alegem primarii PSD, să le dăm 300 de milioane lei vechi amendă, iar la ceilalți doar niște avertismente.

Din punctul meu de vedere, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a devenit și obraznică în relația cu parlamentarii. La întrebări adresate, urmare a unor audiențe ale cetățenilor privind situația lor în ceea ce privește unele drepturi pe care ar trebui să le primească, despăgubiri de la Autoritatea Națională, ți se răspunde invariabil cu aceeași frază. Că faci presiuni asupra lor, că încerci să le influențezi decizia și că încalci chiar legea.

În timp ce ei ar fi trebuit să listeze acțiunile la Fondul Proprietatea pentru a produce dividende, pentru a avea sumele necesare despăgubirilor, cele până la 500 de mii de lei, în două tranșe, așa cum spune legea, în maximum 2 ani, cum spune legea, nu au făcut nimic din asta. Au angajat un batalion de oameni care au salarii foarte mari și nu au făcut nimic. În schimb, au mai creat și o direcție pentru restituirea despăgubirilor în numerar. Cum era și normal, de altfel. Și, în sfârșit, astăzi vin și ne solicită 33 de milioane de lei din bugetul de stat pentru că ei n-au avut timp să listeze acțiunile.

Dacă vă amintiți, la momentul aprobării Legii nr.247, parcă de a doua zi erau listate, după unii, și astăzi noi vorbim, după ani de zile, și mă întreb ce or fi făcând oamenii ăștia acolo de atâta timp, în afară de a răspunde, așa cum vă spuneam, obraznic până la urmă unor întrebări decente.

De aceea, cred că nu este normal, cred că normal este să-și facă treaba și ei să fie răspunzători în fața celor care trebuie să-și primească în mod justificat despăgubirile și nu să ceară bani din bugetul de stat, ci să umble după ei acolo de unde trebuiau să-i ia, din dividende, din acțiunile de stat. și nu vom vota, cei de la PSD, acest proiect de lege.

mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Albu.

 
   

Domnul Gheorghe Albu:

Domnilor, Legea nr.10 a creat multe controverse. Dar, trebuie să luăm ce-i bun din ea și ceea ce a adus bun și modificarea prin Legea nr.247.

Eu cred că având în vedere plafonul, ar trebui să mai reflectăm, cred că inițiativa, până la urmă, nu este de lepădat, față de faptul că sunt o parte din beneficiarii ei care ar putea să mai poată să se aleagă cu ceva.

Știm că este fixat un plafon și eu cred că acolo unde restituitio in integrum, adică reparația în natură nu se mai poate face, eu cred, domnilor colegi, că acest început este bun și susțin teza că s-ar mai repara, s-ar face o reparație, chiar dacă se face prin echivalent.

Cred că trebuie să reflectăm și am impresia că este un prim pas, măcar, este un prim pas prin care autoritatea arată că dorește chiar să respecte ceea ce s-a angajat. Astea sunt argumente pe care le invoc în sprijinul susținerii propunerii, pentru că de mult așteaptă acești oameni, ei sunt înnebuniți, unii sunt în vârstă și așteaptă să apară o rază de soare și eu cred că această propunere, acest proiect de lege este o rază de soare pentru mulți oameni în vârstă care în viața lor n-au crezut că mai văd înapoi ceva de pe urma muncii pe care au depus-o și, poate, pe ultima sută de metri, ei ar putea beneficia de niște sume de bani.

Eu vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal? Domnul Gabor.

 
   

Domnul Gheorghe Gabor:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pledoaria susținută puțin mai înainte de către colegul nostru, domnul deputat Munteanu, este interesantă. Sigur, poate că cei de la Fondul Proprietatea nu și-au făcut treaba, așa cum ar fi trebuit, așa cum era necesar să facă. Dar, îmi pun întrebarea: dacă cineva este vinovat pentru faptul că nu și-a îndeplinit atribuțiunile de serviciu, trebuie să-i pedepsim pe cei care au suferit prin furtul proprietăților, prin faptul că ei nici acum n-au intrat în posesia lor sau n-au intrat în posesia despăgubirilor pentru proprietățile furate?

Cred eu că votând împotriva acestui proiect de lege, nu-i pedepsim pe cei de la Autoritatea națională pentru Restituirea Proprietăților, ci îi pedepsim tot pe cei care au avut de suferit atâția amar de ani. De aceea cred eu că trebuie să ne dăm votul pentru adoptarea acestui proiect legislativ.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, dacă vreți să închidem, trebuie să închidem pentru că programul a trecut cu 6 minute și dorește să intervină și Guvernul. Dacă vreți să continuăm dezbaterile mâine, cu plăcere.

Înțelegeți că s-a terminat programul, urmează interpelări care se transmit la radio. Bun.

Dau cuvântul totuși reprezentantului Guvernului în încheiere, atunci. (Vociferări.) A cerut cuvântul, stimați colegi. Dacă insistați, întrerupem lucrările și mergem mâine.

Poftiți, reprezentantul Guvernului.

 
   

Domnul Mihnea Remus Iuoraș:

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș dori să fac câteva precizări absolut esențiale. Sigur că este destul de tragică situația, persoanele care aveau dreptul la restituire în natură, nu au putut să primească în natură drepturile lor.

Pe de altă parte, modul de listare al Fondului Proprietatea nu ține de Autoritatea Națională de Restituire a Proprietăților. Sunt niște etape foarte clare, stabilite prin Ordonanța nr.81/2007 care modifică Titlul VII al Legii nr.247/2005. ANRP-ul doar poate să plătească din dividendele pe care le acordă Fondul Proprietatea.

Noi am solicitat în anul 2007 - și Nota bene, suma de bani despre care vorbim se referă la bugetul anului 2007, nu la bugetul anului 2008, am solicitat în ideea de a putea continua plățile, de a nu le sista, pentru că acei bani, raportați la dividendele pentru anul 2006 de la Fondul Proprietatea, nu au fost suficienți. Și ca să putem continua aceste plăți către oameni care sunt foarte în vârstă și așteaptă de foarte mulți ani aceste reparații, am solicitat la sfârșitul anului 2007 să se acorde din bugetul de stat, din titlul "despăgubiri civile", deci practic tot din aceste domenii de activitate să solicităm aceste sume de bani.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Pentru a nu întrerupe continuitatea lucrărilor, dau cuvântul și domnul Petru Călian, ca să închidem, fără supărare, dezbaterile generale la acest proiect.

 
   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vorbesc în numele unui grup parlamentar și cred că un parlamentar are întâietate în fața unui secretar de stat.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această ordonanță, într-adevăr, este din 2007 și a produs deja efecte.

Cu siguranță că punctul de vedere exprimat de colegii din PSD este pertinent, este real. Guvernul este total nepregătit, însă grupul nostru parlamentar nu dorește să lovească în proprietari, pentru că noi recunoaștem foarte clar faptul că proprietatea este un lucru sfânt și nu avem dreptul să ne atingem de ea. Însă, Guvernul ar trebui oricum taxat, pentru că nu a avut în vedere aceste despăgubiri care se decid în afara granițelor țării, din păcate, pentru că justiția în România încă nu-și face datoria așa cum trebuie.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Întrucât nu au fost amendamente nici respinse, nici admise în raportul comisiei, potrivit art.106, vom supune proiectul votului final și asta va fi mâine.

 
Adoptarea ca urmare a depășirii termenului constituțional a Propunerii legislative privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid, Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.132 pe 1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995.  

Dați-mi voie cu acest punct să declar închisă prima parte a ședinței de astăzi, dar nu înainte de a nu vă anunța 3 proiecte, asupra cărora s-a împlinit termenul constituțional de soluționare și, ca atare, se consideră adoptate tacit.

E vorba de Propunerea legislativă privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților și Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995.

Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului de către deputații:  

Trecem la partea a doua a ședinței de astăzi, destinată întrebărilor și interpelărilor.

Domnului deputat Nicolae Păun de la Grupul parlamentar al minorităților îi va răspunde domnul secretar de stat Gigel Sorinel Știrbu cu privire la întârzierea cu un cincinal a dării în folosință a Centrului Național de Cultură a Romilor.

Dacă domnul Păun este aici? Lipsește. În aceste condiții, domnule secretar de stat, vă rog să-i transmiteți în scris răspunsul dumneavoastră.

Domnul deputat Mihai Dumitriu? este, dar încă n-a venit domnul secretar de stat Cătălin Doică.

  Liana Dumitrescu

Doamna Liliana Dumitrescu este prezentă. Vă va răspunde domnul Marin Pătuleanu cu privire la întrebarea dumneavoastră referitoare la aplicarea Legilor proprietății.

Domnule Pătuleanu, aveți cuvântul.

   

Domnul Marin Pătuleanu (secretar de stat, Ministerul Internelor și Reformei Administrative):

În legătură cu interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților prin care solicitați ministrului internelor și reformei administrative să ia măsurile ce se impun în vederea soluționării unui litigiu de fond funciar existent în județul Dolj, vă comunicăm următoarele: potrivit legii, în scopul stabilirii dreptului de proprietate privind reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptățiți și eliberării titlurilor de proprietate, în fiecare comună, oraș sau municipiu este constituită prin ordin al prefectului o comisie locală condusă de către primar. Comisia locală este autoritate publică cu activitate administrativă și funcționează sub îndrumarea unei comisii județene numită prin ordin al prefectului și condusă de către acesta.

Pentru preluarea și analizarea cererilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de actele normative incidente domeniului, stabilirea mărimii și amplasamentului suprafeței de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie, potrivit legii, întocmirea situației definitive privind persoanele fizice și juridice îndreptățite să li se atribuie teren, precum și punerea în posesie a beneficiarilor sunt atribuții ale comisiei locale.

Comisia județeană este competentă să soluționeze contestațiile formulate de către persoanele care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului, să valideze ori să invalideze prin hotărâre măsurile stabilite de comisiile locale și să emită titlurile de proprietate pentru cererile validate. Având în vedere dispozițiile art.52 alin.2 din Legea nr.18/1991, potrivit cărora comisiile de fond funciar pot avea calitate procesuală pasivă, evidențiem că în eventualitatea apariției unor nemulțumiri cu privire la activitatea desfășurată de către comisiile de fond funciar, competența de soluționare a litigiilor respective aparține exclusiv instanțelor de judecată, ministrului internelor și reformei administrative, nefiind abilitat să impună decizii cu privire la această materie. Semnează ministrul internelor, Cristian David.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna Dumitrescu, dacă sunteți mulțumită de acest răspuns? Aveți dreptul la un comentariu.

 
   

Doamna Liana Dumitrescu:

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Domnule secretar de stat,

În primul rând, aș vrea să remarc faptul că acest răspuns nu se referă la problema solicitată de mine sau pe care am pus-o în discuție Guvernului. nu m-am referit la hotărârea locală a Consiliului local Pielești, ci la decizia, hotărârea de validare pe care a emis-o Prefectura Dolj, în sensul că Prefectura Dolj a emis două hotărâri contradictorii, și discutam despre modul în care Ministerul Administrației și Internelor verifică modul în care Prefectura Dolj își îndeplinește atribuțiile prevăzute expres de lege. Și nu vorbeam despre un litigiu, pentru că nu suntem încă în această situație, ci suntem într-o situație în care Prefectura Dolj dă două hotărâri contradictorii pe același teren, validând hotărârile Consiliului local Pielești, cât și a altui consiliul local pe o aceeași proprietate, pe același teren.

De aceea, cred că răspunsul nu se referă la situația pe care eu v-am semnalat-o, ci este un răspuns care ne trimite într-o cu totul altă zonă a litigiilor și a hotărârilor consiliilor locale și nu este cazul, pentru că nu aceasta a fost întrebarea, ci modul în care Guvernul prin Ministerul Administrației Publice controlează și supraveghează faptul în care prefecturile pun în practică legea și modul în care se corectează eventualele abuzuri, abuz semnalat de mine în această situație.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul secretar de stat dorește la rându-i să facă o completare.

 
   

Domnul Marin Pătuleanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimată doamnă deputat,

Trebuie să facem o distincție clară între hotărârile Prefecturii și hotărârile Comisiei județene de fond funciar. Dacă în ce privește actele prefectului, acestea pot fi controlate și cenzurate de Ministerul Internelor și Reformei Administrative, hotărârile Comisiei județene de fond funciar pot fi cenzurate numai de către instanțele judecătorești. În speță, hotărârea comisiei, pe care am văzut-o și eu, nu stabilește amplasamentul, ci doar validează anexele. Amplasamentul fiind de competența exclusivă a comisiilor locale.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Străchinaru, dacă este? Nu este.

În asemenea situație, domnule Pătuleanu, v-aș ruga să-i transmiteți în scris răspunsul pentru domnul deputat Străchinaru.

 
  Adrian Moisoiu

Domnul Adrian Moisoiu este prezent și așteaptă un răspuns de la dumneavoastră, domnule Pătuleanu, cu privire la asociația "Noi, Românii" din municipiul Sfântu Gheorghe.

   

Domnul Marin Pătuleanu:

Stimate domnule deputat,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților, prin care prezentați ministrului internelor și reformei administrative scrisoarea Asociației "Noi, Românii", în care se solicită anularea hotărârii Consiliului local Covasna prin care a fost adoptat proiectul stemei acestei localități, precum și anularea hotărârii consiliului județean Covasna prin care a fost aprobat drapelul acestui județ, vă comunicăm următoarele.

Aspectele prezentate de dumneavoastră în interpelare au fost supuse analizei instituției prefectului județului Covasna. Prefectul a apreciat că sesizarea Asociației "Noi, Românii" este întemeiată și a solicitat Consiliului local Covasna să revoce Hotărârea nr.97/2005 privind însușirea variantei finale a stemei orașului Covasna sub sancțiunea anulării acestui act în contencios administrativ în cazul nerevocării.

În ceea ce privește aprobarea drapelului județului Covasna, se impune a fi remarcat faptul că Hotărârea Consiliului județean Covasna a fost deja revocată.

Și o completare, domnule președinte, dacă-mi permiteți, din informațiile pe care le-am primit acum câteva minute, instituția prefectului a atacat Hotărârea nr.97, întrucât ea nu a fost revocată.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Moisoiu dorește să comenteze răspunsul dumneavoastră.

 
   

Domnul Adrian Moisoiu:

Mulțumesc, domnule președinte, și îi mulțumesc și domnului secretar de stat pentru răspunsul pe care l-a dat, dar în același timp, aș dori să subliniez exact sfârșitul, ceea ce spunea domnul secretar de stat, și anume că s-a atacat hotărârea. Păi, dacă s-a atacat hotărârea, atunci înseamnă că Consiliul local Covasna nu dorește să modifice stema respectivă și, atunci, de fapt, venim la fondul problemei, domnule președinte. Și anume, fondul problemei este acesta: că ne găsim într-o zonă a țării unde se dorește separare sau secesiune, acesta este, de fapt, fondul. Și pe acest fond trebuie undeva de găsit niște soluții.

Prea s-au înmulțit toți aceștia care vor să muște din România și pe care nimeni nu o apără. Instituțiile statului, din păcate, sunt chiar deseori obediente, pentru că așteaptă vot din partea UDMR-ului care să le susțină în diversele proiecte. Și, atunci, față de aceasta se fac fel de fel de concesii.

La urma urmei, domnul prefect trebuia să se sesizeze după ce Asociația "Noi, românii" a depus-o sesizare în acest sens? Sau, poate domnul prefect, în primul rând, având în vedere că dânsul apără legalitatea în această țară, putea din proprie inițiativă să atace această hotărâre a consiliului local.

Pe de altă parte, aș dori ca în decurs de câteva secunde să comentez numai ideea în sine. N-avea cum această localitate Covasna să aibă o stemă până acum, pentru că până în 1952 a fost comună și abia ulterior a devenit oraș. În același timp, în această localitate trăiesc români și maghiari în proporții egale. Deci trebuie undeva să se recunoască aceasta și prin aceste însemne oficiale. Iar însemnele oficiale nu sunt cele 3 coline matra, tatra și nu mai știu eu care, fatra, care apar pe aceste steme, după cum nici stema județului Covasna nu poate să fie o stemă care să ne facă să ne gândim la perioade mai puțin frumoase, mă gândesc la cele ale dualismului austro-ungar din anii de la începutul secolului XX, deci din anii 1867-1918 și, în consecință, nu avem de ce să ne referim la asemenea însemne, pentru că, de fapt, și Covasna ca și Harghita fac parte dintre județele românești.

Și, în consecință, fiind locuite și de români, trebuie ca și acești locuitori, toți plătitori de taxe, să fie recunoscuți.

Vă mulțumesc pentru toate.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnule secretar de stat, nu mai aveți ce să adăugați.

Pentru domnul Mircea Costache ar fi trebuit să răspundă din partea Ministerului Justiției și se solicită amânarea.

Pentru domnul deputat Mihai Dumitriu ar trebui să răspundă Ministerul Economiei și Finanțelor, domnul Cătălin Doică, secretar de stat. A anunțat că nu poate să vină. În consecință, se amână primirea răspunsului domnului deputat.

Același răspuns pentru domnul deputat Ioan Țundrea din partea Ministerului Economiei și Finanțelor prin domnul Cătălin Doică și pentru domnul Vlădoiu, cu privire la situația din Ocnele Mari. Se amână, așadar, în toate 4 cazurile, primirea răspunsurilor până când domnul secretar de stat se va prezenta.

Pentru domnul Valeriu Tabără ar fi trebuit să se prezinte domnul Istvan Töke. Nu s-a prezentat încă. De asemenea, pentru domnul Mihai Dumitriu. Veți primi răspunsurile data viitoare, stimați colegi.

Cu aceasta, vă rog să constatați că am epuizat lista celor care urmau să primească răspunsuri la interpelări.

Declar închisă cea de-a doua parte a ședinței de astăzi.

Ne vedem mine dimineață la declarații politice și apoi la dezbatere cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 18,25.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 20 july 2024, 22:06
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro