Liana Dumitrescu
Liana Dumitrescu
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.38/24-04-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 14-04-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2008

15. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului de către deputații:  
    15.1 Liana Dumitrescu
 
see:

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Doamna Liliana Dumitrescu este prezentă. Vă va răspunde domnul Marin Pătuleanu cu privire la întrebarea dumneavoastră referitoare la aplicarea Legilor proprietății.

Domnule Pătuleanu, aveți cuvântul.

Domnul Marin Pătuleanu (secretar de stat, Ministerul Internelor și Reformei Administrative):

În legătură cu interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților prin care solicitați ministrului internelor și reformei administrative să ia măsurile ce se impun în vederea soluționării unui litigiu de fond funciar existent în județul Dolj, vă comunicăm următoarele: potrivit legii, în scopul stabilirii dreptului de proprietate privind reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptățiți și eliberării titlurilor de proprietate, în fiecare comună, oraș sau municipiu este constituită prin ordin al prefectului o comisie locală condusă de către primar. Comisia locală este autoritate publică cu activitate administrativă și funcționează sub îndrumarea unei comisii județene numită prin ordin al prefectului și condusă de către acesta.

Pentru preluarea și analizarea cererilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de actele normative incidente domeniului, stabilirea mărimii și amplasamentului suprafeței de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie, potrivit legii, întocmirea situației definitive privind persoanele fizice și juridice îndreptățite să li se atribuie teren, precum și punerea în posesie a beneficiarilor sunt atribuții ale comisiei locale.

Comisia județeană este competentă să soluționeze contestațiile formulate de către persoanele care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului, să valideze ori să invalideze prin hotărâre măsurile stabilite de comisiile locale și să emită titlurile de proprietate pentru cererile validate. Având în vedere dispozițiile art.52 alin.2 din Legea nr.18/1991, potrivit cărora comisiile de fond funciar pot avea calitate procesuală pasivă, evidențiem că în eventualitatea apariției unor nemulțumiri cu privire la activitatea desfășurată de către comisiile de fond funciar, competența de soluționare a litigiilor respective aparține exclusiv instanțelor de judecată, ministrului internelor și reformei administrative, nefiind abilitat să impună decizii cu privire la această materie. Semnează ministrul internelor, Cristian David.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna Dumitrescu, dacă sunteți mulțumită de acest răspuns? Aveți dreptul la un comentariu.

Doamna Liana Dumitrescu:

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Domnule secretar de stat,

În primul rând, aș vrea să remarc faptul că acest răspuns nu se referă la problema solicitată de mine sau pe care am pus-o în discuție Guvernului. nu m-am referit la hotărârea locală a Consiliului local Pielești, ci la decizia, hotărârea de validare pe care a emis-o Prefectura Dolj, în sensul că Prefectura Dolj a emis două hotărâri contradictorii, și discutam despre modul în care Ministerul Administrației și Internelor verifică modul în care Prefectura Dolj își îndeplinește atribuțiile prevăzute expres de lege. Și nu vorbeam despre un litigiu, pentru că nu suntem încă în această situație, ci suntem într-o situație în care Prefectura Dolj dă două hotărâri contradictorii pe același teren, validând hotărârile Consiliului local Pielești, cât și a altui consiliul local pe o aceeași proprietate, pe același teren.

De aceea, cred că răspunsul nu se referă la situația pe care eu v-am semnalat-o, ci este un răspuns care ne trimite într-o cu totul altă zonă a litigiilor și a hotărârilor consiliilor locale și nu este cazul, pentru că nu aceasta a fost întrebarea, ci modul în care Guvernul prin Ministerul Administrației Publice controlează și supraveghează faptul în care prefecturile pun în practică legea și modul în care se corectează eventualele abuzuri, abuz semnalat de mine în această situație.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul secretar de stat dorește la rându-i să facă o completare.

Domnul Marin Pătuleanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimată doamnă deputat,

Trebuie să facem o distincție clară între hotărârile Prefecturii și hotărârile Comisiei județene de fond funciar. Dacă în ce privește actele prefectului, acestea pot fi controlate și cenzurate de Ministerul Internelor și Reformei Administrative, hotărârile Comisiei județene de fond funciar pot fi cenzurate numai de către instanțele judecătorești. În speță, hotărârea comisiei, pe care am văzut-o și eu, nu stabilește amplasamentul, ci doar validează anexele. Amplasamentul fiind de competența exclusivă a comisiilor locale.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Străchinaru, dacă este? Nu este.

În asemenea situație, domnule Pătuleanu, v-aș ruga să-i transmiteți în scris răspunsul pentru domnul deputat Străchinaru.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 20 july 2024, 22:33
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro