Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.38/24-04-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 14-04-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2008

2. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 79/2008

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Trecem la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi de astăzi și începem cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României.

Suntem în prezența unei legi organice, care a fost adoptată de Senat, în condițiile art.75 alin.(2), respectiv prin aprobare tacită.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a întocmit raport de adoptare. Suntem în procedură de urgență.

Dau cuvântul inițiatorului să prezinte pe scurt proiectul.

Domnul Mihai Toti (președintele Administrației Fondului pentru Mediu):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul susține această inițiativă legislativă, care nu face altceva decât să armonizeze prevederile legii românești cu prevederile Comunității europene, având în vedere că prezentul act normativ transpune art. de la 2 la 5, 8 și 16 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr.2005.35, astfel încât Guvernul vă înaintează spre aprobare această lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule vicepreședinte, vă rog să prezentați raportul comisiei. Domnul vicepreședinte Florin Iordache; pentru stenogramă, că, așa, lumea vă cunoaște.

Domnul Florin Iordache:

Da, domnule președinte, vă mulțumesc mult.

Camera Deputaților este Cameră decizională. Senatul a adoptat acest proiect de lege. Comisia pentru industrii și servicii, cât și Consiliul Legislativ au dat un aviz favorabil. Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de domnul secretar de stat. În urma dezbaterilor în Comisia juridică, de disciplină și imunități, noi propunem plenului Camerei Deputaților proiectul de adoptare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă, la dezbateri generale, dorește cineva să se înscrie? Nu dorește nimeni.

În aceste condiții, nu trebuie să mai stabilim timpi de dezbatere, pentru că, potrivit art.106 din Regulamentul Camerei, în situația în care nu sunt nici amendamente și nici dumneavoastră nu doriți să participați la dezbateri, proiectul se supune direct votului în plenul Camerei și vom face acest lucru mâine, la ora destinată votului final.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 20 july 2024, 21:54
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro