Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.38/24-04-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 14-04-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2008

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2007 pentru modificarea art.13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 80/2008

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.2, mai exact 3, având în vedere că pct.1 a fost informarea, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea art.13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995.

Tot lege organică, tot procedură de urgență, tot Comisia juridică, de disciplină și imunități va prezenta raportul.

Din partea inițiatorului, domnul ministru Mocuța.

Domnul Gheorghe Mocuța (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În prezent, art.13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, cu modificările și completările ulterioare, restrânge sfera activităților notariale care pot fi îndeplinite de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, la cererea persoanelor fizice sau juridice străine, față de serviciile care pot fi efectuate la cererea persoanelor fizice sau juridice române.

Din acest motiv, prin aceste modificări preconizate, se permite misiunilor diplomatice și oficiilor consulare să autentifice înscrisuri cu caracter nepatrimonial, care produc efecte juridice în România și la cere rea cetățenilor străini.

În acest fel, se răspunde numeroaselor solicitări de asemenea servicii din partea foștilor cetățeni români și se permite respectarea dispozițiilor art.7 din Hotărârea Guvernului nr.94/2006, cu modificările ulterioare, punându-se astfel de acord dispozițiile Legii nr.248/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Legii nr.36/1995. Se permite, totodată, și îndeplinirea operațiunilor prevăzute la alin. (2) și art.13 din Legea nr.36/1995, cu modificări și completări ulterioare, în măsura în care se produc efecte juridice în România, iar reglementările statului de reședință nu se opun, respectiv: redactarea de înscrieri în vederea autentificării sau legalizării de semnături; darea de date certe înscrisurilor presemnate de părți; certificarea unor fapte; primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor prezentate de părți; eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite de misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

Reglementarea are ca scop crearea unui cadru normativ care să confere misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României instrumentele legale necesare pentru a veni în sprijinul solicitărilor, de servicii consulare adresate de cetățeni străini în baza principalelor acte normative cu incidență în sfera consulară.

Din acest motiv, vă supunem spre aprobare proiectul respectiv, cu rugămintea de a fi votat, cu precizarea că există și aprobarea din partea Comisiei juridice de specialitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Îl rog pe domnul Florin Iordache să prezinte Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Domnul Florin Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Senatul a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri. Vizavi de observațiile și propunerile pe care le-a făcut Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină și imunități le-a inserat în raportul pe care l-am făcut. Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de domnul secretar de stat. În urma dezbaterilor și discuțiilor din comisie, Comisia juridică, de disciplină și imunități propune plenului Camerei Deputaților aprobarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să se înscrie la dezbateri generale?

Domnul deputat Vasile Pușcaș.

Domnul Vasile Pușcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să vă spun că este binevenită o reglementare juridică a activităților care susțin serviciile consulare. Dar eu aș avea o întrebare pentru comisia noastră: este, în momentul de față, în circuit, un proiect legislativ care se referă la taxe pentru servicii consulare? Dacă există o corelare între acelea și acest proiect legislativ, fiindcă, din punctul de vedere al reformei serviciului consular, cred că taxele nu asigură reforma. Ceea ce ni s-a dat aici este un punct de plecare din cadrul, vreau să spun, dar nu ni se asigură reforma serviciului consular. Or, toată lumea astăzi așteaptă această reformă a serviciului consular. Deci, dacă există o corelare și dacă aveți în vedere ca acel proiect legislativ să aibă susținere? Mă refer la cel următor.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă, din partea Ministerului Justiției, se poate răspunde la această întrebare?

Domnul Gheorghe Mocuța:

Domnule președinte, la ora actuală, nu este pe rolul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, din câte știu eu, o asemenea propunere, dar eu vă asigur că se va face totul pentru ca dispozițiile referitoare la taxe să fie corelate și să fie o eficiență maximă, în legătură cu legea pe care noi v-o propunem astăzi spre adoptare.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai sunt alte intervenții la dezbateri generale? Nu.

Întrucât raportul comisiei nu cuprinde amendamente și nici dumneavoastră nu aveți obiecții sau alte propuneri, urmează ca, potrivit art.106 din Regulamentul Camerei, să purcedem la votarea directă a textului de lege, ceea ce vom face mâine, la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 20 july 2024, 22:01
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro